Mijn geboortehuis in Kollum

de eigenaren

Koopaktes vermelden gelukkig zowel de naam van de koper als van de verkoper. Op basis van die traditie heb ik het eigendom van de boerderij kunnen herleiden tot december 1667. Op dat moment woonde de notaris Egbertus Dominici in het huis ten noorden daarvan, op de hoek van de Voorstraat en de Jellema- of Arnoldistraat, waar thans een opticien is gevestigd en daarvóór jarenlang een bakkerij. Uit een koopakte van 6 juli 1641 (inv.nr. 108,akte 192) blijkt dat Egbertus Dominici het huis koopt van Balling Meijnes, die inderdaad volgens de floreenkohieren in 1640 eigenaar van het pand is. Als zuidelijke naastleger en bewoner van een huis en hof wordt Hendrick Jans genoemd.

Het is echter door het ontbreken van een aansluitende koopakte niet te bewijzen dat die zuidelijke naastleger hetzelfde huis is. Het is theoretisch ook mogelijk dat er tussen 1641 en 1667 een nieuw huis op een lege plek gebouwd is.

Van Egbertus Dominici valt te melden dat hij op 6 september 1633 notaris te Kollum wordt (Naamlijst van Notarissen in Friesland 1606-1850). Het jaar daarop, op 11 juni 1634, wordt de notabele bij het Kollumer oproer door de oproerlingen de herberg uitgestuurd. Verder is er nog een testament bekend van 1673 (Egbertus Dominici Deltema x Dijttie Brongersma).

Lijst van eigenaren: