Parentelen van Wierstra, Van der Horn, Van der Ploeg en Pijpstra

Bovengenoemde vier achternamen zijn die van onze ouders. Bij het onderzoek naar de voorouders ben ik in een de rechte lijn zover mogelijk terug in de tijd gegaan om vervolgens van de oudst bekende voorouder een parenteel te maken.

In principe zijn de standaard privacyregels gehanteerd, maar soms ben ik daarvan afgeweken. Van levende personen worden alleen de voornamen en achternaam vermeld. Als u bezwaar hebt tegen publicatie, stuur me dan een mail. Het mailadres staat op de homepagina. Hetzelfde mailadres kunt u ook gebruiken voor meer informatie over personen in de  stambomen, vooropgesteld dat u afstamt van deze persoon of personen.

De genealogische gegevens heb ik ingevoerd met Aldfaer.

In onderstaande tabel staan de tot dusver gevonden stamvaders. Als u op hun naam klikt, krijgt u toegang tot de volledige parenteel. Hé, zult u denken, twee Wierstra-stamvaders, hoe kan dat nou? Wel, mijn echte stamvader Marten was "in onegt geteeld" en zoon van Bregtje Gaatzes (1780-1830). Bij de geboorte van zijn zoon Frans in 1836 en bij zijn overlijden in 1847 wordt hij aangeduid met Marten Eeltjes Wierstra. Blijkbaar vond men het toen niet (meer) nodig om geheimzinnig te doen over vader Eeltje. Nu kan Eeltje een toevallige kermisklant zijn geweest, maar dan heeft de toevoeging vanaf 1836 weinig betekenis. Het zal eerder gaan om een Eeltje in de omgeving van Engwierum.

Een mogelijke kandidaat is Eeltje Jans, die in 1832 ongehuwd overlijdt, dus vóórdat Marten Wierstra vanaf 1836 bekend maakt dat de vader een Eeltje is. Hij heeft zijn hele leven in Niawier gewoond, namelijk van 1790 tot zijn overlijden in 1832. Van Eeltje is de volgende aantekening uit 1814 bekend, namelijk dat hij bij een ieder werd aangemerkt als zeer dom niet alleen, maar zelf als niet ten vollen bij zijn verstand zijnde en uit dien hoofde niet geschikt om van veel nut te zijn voor het huisgezin. Hij was een zoon van Jan Eeltjes en Doetje Gerbens (Rijpstra). Doetje is een zus van Pieter Gerbens. Diens zoon Sake trouwt zes jaar na de geboorte van Marten met de moeder Bregtje Gaatzes. Dus Eeltje Jans en Sake Pieters zijn volle neven. Trouwt hij haar, 42 jaar oud zijnde, uit piëteit? We zullen het nooit weten of het zou door middel van dna aangetoond kunnen worden.

Gerben Klazes is de stamvader van Sake Pieters.

Cornelis Pieters (van der Ploeg) is afkomstig uit Grijpskerk, Jan Feikes uit Augustinusga en de andere stamvaders woonden in Noordoost-Friesland. Let wel: bij de genealogieen van Van der Horn en Van der Ploeg moet u even geduld oefenen, omdat die pagina's tamelijk omvangrijk zijn en meer tijd nodig hebben om te laden.

achternamen stamvader en parenteel oorsprong naam
Wierstra (1)

Wierstra (2)

Marten Eeltjes (1805-1847)

Gerben Klazes (ca 1705-1782)

Wierstra
Van der Horn (Vanderhorn) Jan Feikes (ca. 1700 - ca. 1780) Van der Horn
Van der Ploeg (Vanderploeg) Cornelis Pieters (ca. 1733 - 1809) Van der Ploeg
Pijpstra Rienk Gercks (trouwt in 1658) Pijpstra

Veel voorouders en hun afstammelingen bleken te zijn geëmigreerd.

kaart USA

Naast de informatie in de diverse archieven heb ik gebruik gemaakt van een aantal persoonlijke websites en andere bronnen. Daarvoor mijn hartelijke dank.