molen "De Leeuw/De Kievit" te Grijpskerk

kadastrale gegevens

Als een artikelverwijzing in rood is aangegeven, wordt er verder geen onderzoek naar gedaan.

Overzicht kadastrale leggers

dj = dienstjaar (vaak één jaar na de gebeurtenis)

De grootte is aanvankelijk in bunders (b), roeden (r) en ellen (e), later in hectares (h), ares (a) en centiares (c).

De molen

Eig. Art. Nr. Plaatselijke benaming Kad. nr. Soort eigendom Grootte Dienstjaar Omschrijving verandering Naar
b/h r/a e/c art. nr.
A 193 2 Pleitpolder C56 wind-pelmolen en erf 05 90 1842 verkoop 415 4
B 415 4 Pleitpolder C56 wind-pelmolen en erf 05 90 1846 verkoop 407 3
C 407 3 Pleitpolder C56 wind-pelmolen en erf 05 90 1849 vergroting 407 5
C 407 5 Pleitpolder C56 wind, rog en pelmolen 05 90 1855 verkoop 789 2
D 789 2 Pleitpolder C56 wind-rogge & pelmolen 05 90 1877 redres ab: meting 789 11
D 789 11 Pleitpolder C568 wind rog & pelmolen 06 15 1887 stichting 789 16
D 789 16 Grijpskerk C627 molen & erf ; 07 25 1896 hermeting, splitsing en bijbouw 789 19
D 789 19 Grijpskerk C666 molen 90 1896 verkoop 1971 1
E 1971 1 Grijpskerk C666 molen 90 1901 herbouw 1971 11
E 1971 11 Grijpskerk C666 molen 90 1901 herbouw, splitsing en vereeniging 1971

1971

12

13

E 1971 12 Grijpskerk C778 molen 90 1915 verkoop 2437 2
F 2437 2 Grijpskerk C778 molen 90 1929 inbreng in venn. 2882 2
G 2882 2 Rijksstr.weg C778 molen 90 1938 scheiding 2809 3
H 2809 3 Rijksstr.weg C778 molen 90 1939 bekl. 592 3
H 592 3 Rijksstr.weg C778 molen 90 1951 verkoop 1290 3
I 1290 3 Grijpskerk C778 molen 90 1952 vereniging 1290 4
I 1290 4 Grijpskerk C1097 molen, schuren, erf 05 86 1958 ruiling 1591 2
J 1591 2 Grijpskerk C1097 molen, schuren, erf 05 86 1960 stichting 1591 3
J 1591 3 Grijpskerk C1097 molen, schuur, erf 05 86 1963 verkoop 1591

1658

4

204

K 1658 204 Molenstraat C1136 molen, erf 01 54 1981 vernieuwing 3268 54
K 3268 54 Molenstraat C1136 molen, erf 01 54 --- ---

Artikel 1591 nummer 4 betreft schuren en erf.

In een nader uit te zoeken jaar wordt de molen een monument met nummer M229149.

Het oude molenhuis (naast de molen, aan de dorpskant)

Eig. Art. Nr. Plaatselijke benaming Kad. nr. Soort eigendom Grootte Dienstjaar Omschrijving verandering Naar
b/h r/a e/c art. nr.
A 193 3 Pleitpolder C57 huis en erf 16 00 1842 verkoop 415 5
B 415 5 Pleitpolder C57 huis en erf 16 00 1846 verkoop 407 4
C 407 4 Pleitpolder C57 huis en erf 16 00 1855 verkoop 789 3
D 789 3 Pleitpolder C57 huis en erf 16 00 1871 bijbouw 789 9
D 789 9 Pleitpolder C509 huis en erf 16 00 1892 stichting 789 17
D 789 19 Grijpskerk C509 huis en erf 16 00 1896 hermeting, bijbouw en stichting (bergplaats) 789 20

21

D 789 20 Grijpskerk C667 bergplaats 00 36 1896 verkoop 1971 2
D 789 21 Grijpskerk C668 huis, erf en tuin 22 55 1896 verkoop 1971 3
E 1971 3 Grijpskerk C668 huis, erf en tuin 22 55 1896 verbouw 1971 5
E 1971 5 Grijpskerk C668 huis, erf en tuin 22 55 1896 bijbouw 1971 6
E 1971 6 Grijpskerk C668 huis, erf en tuin 22 55 1897 bijbouw 1971 9
E 1971 9 Grijpskerk C668 huis en erf 22 55 1901 stichting, splitsing en vereeniging 1971

1971

13

12

E 1971 13 Grijpskerk C779 huis en erf 22 55 1906 stichting v/h erf 1971 17
E 1971 17 Grijpskerk C779 huis, erf en huis 22 55 1907 stichting en splitsing 2236

1971

1

18

E 1971 18 Grijpskerk C799 huis en erf 20 40 1915 bijbouw en splitsing 1971

1971

20

21

E 1971 21 Grijpskerk C833 huis en erf 15 05 1920 verbouw 1971 22
E 1971 22 Grijpskerk C833 huis en erf 15 05 1921 ged. slooping 1971 23
E 1971 23 Grijpskerk C833 huis en erf 15 05 1925 verkoop 2725 1
F 2725 1 Rijksstr.weg C833 huis en erf 15 05 1926 verbouw 2725 2
F 2725 2 Rijksstr.weg C833 huis en erf 15 05 1928 verkoop, splitsing en vereeniging 2437

2725

5

3

F 2725 3 Grijpskerk C922 huis en erf 14 70 1928 verkoop 2816 1
G 2816 1 Grijpskerk C922 huis en erf 14 70 1939 bekl. 597 1
G 597 1 Grijpskerk C922 huis en erf 14 70 1945 verkoop 1057 60
H 1057 6 Grijpskerk C922 huis en erf 14 70 1948 ruiling 1135 1
I 1135 1 Rijksstr.weg C922 huis en erf 14 70 --- ---

Artikel 2236 nummer 1 betreft een huis westelijk van de molen met kadastraal nummer C798.

Artikel 1971 nummer 20 is een erfafsplitsing van 5 are 35 ca.

De eigenaren F, G, H en I zijn resp. Pieter Enne Kruisinga (1924-1927), Pieter Lykles (1927-1944), Tiemen Horneman (1944-1947), Jan Postma en Wijtske Rozema en erfgenamen (1947-2008).

Dit huis is in 2009 afgebroken.

Het nieuwe molenhuis (naast de molen, aan de westkant)

Dit huis is in ongeveer 1906 door Roelf Kruisinga gebouwd. Het staat, staande vóór de molen, aan de linkerkant.

Eig. Art. Nr. Plaatselijke benaming Kad. nr. Soort eigendom Grootte Dienstjaar Omschrijving verandering Naar
b/h r/a e/c art. nr.
A 2236 1 Grijpskerk C798 huis en erf 02 77 1913 verkoop 1971 19
B 1971 19 Grijpskerk C978 huis en erf 02 77 1915 verkoop 2437 3
C 2437 3 Grijpskerk C798 huis en erf 02 77 1930 vereniging 2437 7
C 2437 7 Grijpskerk C933 huis en erf 03 37 1939 bekl. 351 1
C 351 1 Grijpskerk C933 huis en erf 03 37 1952 vereniging 351 2
C 351 2 Grijpskerk C1096 huis, erf en tuin 03 87 1965 verkoop 1906 19
D 1906 19 Grijpskerk C1096 huis, erf en tuin 03 87 1966 verbouw 1906 20
D 1906 20 Grijpskerk C1096 huis, erf en tuin 03 87 1987 verkoop 3940 1
E 3940 1 Molenstr. 35 C1096 huis, erf en tuin 03 87

De eigenaren A t/m E zijn resp. Roelf Kruisinga en zijn vader Johannes Dirks Kruisinga (ca 1906-1912), Roelf Kruisinga (1912-1914), Jan Wierenga en later zijn weduwe Grietje Niewold (1914-1964), Oege Sietse de Waard (1964-1986) en Daniël Sijtsma (vanaf 1986).

Hulpkaart 1895:

hulpkaart 1895

Hulpkaart 1900:

hulpkaart 1900

Op deze kaart is duidelijk te zien dat de molen is veranderd. Dit komt overeen met wat algemeen wordt beweerd, namelijk dat de nieuwe huidige molen in 1899 is geplaatst. In de bijbehorende legenda staat dat C666 is veranderd in C778 en C668 in C779. De oppervlakte is niet veranderd.

legenda hulpkaart 1900

Hulpkaart 1906:

hulpkaart 1906

legenda hulpkaart 1906

Deze splitsing heeft te maken met de bouw van een nieuw huis met kadastraal nummer C798.

Hulpkaart 1927:

hulpkaart 1927

legenda hulpkaart 1927

Bij deze verandering is er 35 centiare van het ene naar het andere perceel overgeheveld.

De huidige kadastrale situatie:

kadastraal uittreksel 2008