Kollum

speciekohieren Laansterkluft 1797

Het speciekohier bestaat uit een nummer, de naam of namen van de hoofdbewoners, gevolgd door kolommen met de opschriften S, H, HH, K, R, BL, P (resp. schoorstenen, hoofden, halve hoofden, koeien, rieren, bezaaid land en paarden) en het bedrag van de aanslag. Dit bedrag wordt aangegeven met x-y-z, waarbij x het aantal caroliguldens is, y het aantal stuivers (20 stuivers is een gulden) en z het aantal penningen (16 penningen is een stuiver).

Ik heb gekozen voor het huidige taalgebruik. De namen zijn intact gebleven, behalve dat ik alle letters "ij" heb vervangen door een "y".

nr. naam S H HH K R BL P Bedrag
1 Eelke Tjerks 1 6 4 3 16½ 5 32-19-4
2 Elze Meints 1 5 4 2 12 3 27-5-0
3 Reitze Hennes 1 4 5 2 16 5 27-7-6
4 weggebroken
5 ledig en wordt afgebroken
6 M. van Scheltinga 2 3 6 17 4 26-17-0
7 A. Braak; een meid minder
J. Braak

2
4
1
6
 
2
 
12
 
8
 
31-5-0
9-0-0
8 Jan Sikkes
Arjen Corneelis
1
1
1
 
2
 
1
 
8-14-0
3-0-0
9 Mattheus Gerryts 1 2 1 1 7-3-10
10 Linze Dirks overleden, nu de weduwe 1 2 1 6-3-10
11 Jasper Claazes overleden, nu Focke Aans van nr. 29 Westergeest 1 3-0-0
12 Jan Alberts overleden, nu de weduwe 1 3-0-0
13 Johannes Wagenaar naar Franeker, nu Andries Abels uit Oostdongeradeel 1 1 4-0-0
14 afgebroken
15 Geert Louws 1 5 1 1 19-10-0
16 Æbe Jans weduwe overleden, nu Hedde Æbes; alleen en gebruikt het gehele huis 2 5 5 2 29 6 52-15-12
17 Zytze Johannes 1 6 7 3 35 6 61-0-4
18 Paulus Jacobs 1 8 2 1 15 6 44-5-4
19 Pieter Fransen 1 6 6 2 37 6 59-1-12
20 E.L. Siccama 2 4 6 7 24 4 52-14-0
21 weggebroken
22 Albert Idzes 1 2 4 2 1 19-14-0
23 Pieter Eebes overleden, nu de weduwe en Boote Willems; "vuuren op een heerd" 1 1 6-0-0
24 Jurjen Geldmaker 1 3-0-0
25 Pieter Æbes overleden, nu de weduwe; een schoorsteen dicht 1 4 5 7 25 6 32-3-10
26 Klaas Wytzes; een landhuis
27 de weduwe Bouritius; 1787 gebouwd op een "koud steed"; een knecht minder
Marten Koenes
3
 
5
 
2
 
 
4
2
 
27-8-0
2-0-0
Boote Eskes 12 2-3-0
Paulus Jacobs 5 4 13½ 9-8-8
Jan Lulofs 17 3-1-0
Zytze Johannes 3 2 5-3-6
Pieter Fransen 6 2 7-9-0
Hedde Eebes 2 3 10½ 5-7-12
Hendrik Knipmeyer 0-5-8
Bartel Rinzes
Harmen Jans Tol 1 0-3-10
Sjoerd Wybes 1 1-0-0
Jan Teunis
Gosse Douwes
Tie Roelofs 2 1-0-0
Arjen Abeles weduwe
Iete Boeles 4 0-14-6
Anthony Braak
E. de Wendt 2 6 3-1-8
Lieuwe Sjoerds 5 0-18-0
Sjierk Fockes 1 2 13½ 11-5-2
Romke Klazes 6 2 14-0-0
Pieter Guardenier weduwe 1 1 4 5-3-0
Geert Louwes 2 3 8-17-10
Anthony Braak 3 4 4 12-3-0
Hendrik Tjerks 4 2-3-0
Jan Lulofs 11 5-18-4
E. de Wendt
Hedde Wigbolts 1 2-0-0
Jan Hendriks
Mevr. Bouritius 2 4-0-0
J. Beilanus
M. van Scheltinga 2-19-2
Meindert Beerends weduwe 6 12-0-0
Iete Wierds 2-8-6
Hendrik Wiggers 1 1 3-0-0
Eelke Tjerks 11 5-18-4