de (waarschijnlijke) oorsprong van de achternaam Van der Horn

Lubbert Jans neemt in 1811 de naam Horn aan, eerst daarna verbasterd tot Hornster en later definitief overgaand in de naam Van der Horn. Lubbert Jans woont op dat moment in Buitenpost en is geboren in Burum. Volgens mijn grootvader was de naam Van der Horn afkomstig van een stukje grond ergens tussen die twee plaatsen.

Inderdaad ligt ten oosten van Buitenpost, over de Stroobosser Trekvaart en rechts van de provinciale weg N355 een streekje, genaamd Kleinhorn.

topografische kaart omgeving Kleinhorn

Het is echter ook goed mogelijk dat de naam afstamt van het iets dichter bij Burum gelegen "de Horne" zoals op bijgaande kaart van Eekhoff uit 1847 laat zien:

topografische kaart Kleinhorn van Eekhoff 1847

Voor meer informatie over de familienaam Van der Horn, zie de Nederlandse Familienamenbank.