de (waarschijnlijke) oorsprong van de achternaam Wierstra

Sake Pieters neemt in 1811 de naam Wierstra aan, hetgeen zoveel betekent als "afkomstig van een wier (terp)". Sake is geboren in Niawier en woont in dat jaar in Engwierum.

Welke van de twee (of misschien wel beide) de doorslag heeft gegeven, zal wel altijd een raadsel blijven. De keuze van de naam is in ieder geval een logische.

Toen in augustus 1811 de familienaam officieel werd ingevoerd, was ook Sake Pieters verplicht hieraan gevolg te geven:

originele akte van naamsaanneming Wierstra

"Door ons, Minne Douwes Mellema, lid van het Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel, waarnemende de functien van Maire, in de Gemeente van Ee, Canton Dokkum, Arrondissement Leeuwarden Departement Vriesland; Gecompareerd zijnde Sake Pieters - woonende te Engwierum, heeft dezelve verklaard dat hij aanneemt den naam van Wierdstra voor familienaam. En heeft deeze met ons verteekend den 16 December 1811". 

Al spoedig verdwijnt de "D" uit de officiƫle stukken van onder meer de Burgerlijke Stand en raakt de naam WIERSTRA ingeburgerd.

De naam WIER(D)STRA werd dus in 1811 officieel aangenomen en door Sake pas vanaf dat moment gevoerd, zodat hier sprake is van een relatief jonge familienaam. In totaal werden bij de optekening van de familienamen in Oostdongeradeel ongeveer 950 namen aangenomen of bevestigd (Repertorium van Familienamen in 1811-1812 deel 5, P. Nieuwland). Daarvan gaven ongeveer 85 gezinshoofden of voogden als woonplaats Engwierum op. Sake Pieters was in Engwierum het enige gezinshoofd dat de naam WIER(D)STRA als familienaam aannam of bevestigde (met dank aan Frans Wierstra te Voorschoten, achterkleinzoon van Marten Wierstra (1864-1963)).

Voor meer informatie over de familienaam Wierstra, zie de Nederlandse Familienamenbank.