Kollum

"De Roskam"

De Roskam

Waarom dit onderzoekje naar de geschiedenis van De Roskam? Omdat De Roskam eeuwenlang een belangrijke plaats heeft ingenomen in het maatschappelijke en culturele leven van Kollum? Omdat het opschrift op het hotel mijn eerste leesoefening was? Omdat mijn ouders goede bekenden waren van een eerdere eigenaar? Omdat de kroketten zo lekker waren? Omdat in mijn jeugd in het kastje aan de muur de opstellingen van de VV Kollum stonden aangeplakt?

Dit onderzoek bestaat uit:

Het huidige pand dateert uit ongeveer 1846 en staat aan de Voorstraat 63, op de hoek van de Voorstraat en de Westerdiepswal. Echter, op die plek komt in 1640 al een vermelding van een pand op die locatie voor met eigenaar Jan Botes Bakker. Nader onderzoek leerde dat in 1750 een "heerlijke huisinge, schuire en hereberg" in het pand gevestigd was.