Parenteel van Jan Feikes

1 Jan Feikes is geboren omstreeks 1700, zoon van Feike Hailes. Jan is overleden na 1777, minstens 77 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1734 met Tjitske Lubberts, ongeveer 22 jaar oud. Tjitske is geboren omstreeks 1712, dochter van Lubbert Pytters en IJmpk (Hemkien) Pytters. Tjitske is overleden omstreeks 1740, ongeveer 28 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1744 met Dieuke Ritskes, ongeveer 44 jaar oud. Dieuke is geboren omstreeks 1700, dochter van Ritske NN. Dieuke is overleden na 1767, minstens 67 jaar oud. Dieuke is weduwe van Jan NN (ovl. vóór 1744).
Kinderen van Jan en Tjitske:
1 Feike Jans Boersma, geboren op 20 december 1734 in Augustinusga (Achtkarspelen). Volgt 1.1.
2 Lubbert Jans Hornster, geboren omstreeks 1736 in Augustinusga (Achtkarspelen). Volgt 1.2.
3 Haike Jans, geboren omstreeks 1737 in Augustinusga (Achtkarspelen). Volgt 1.3.
Kinderen van Jan en Dieuke:
4 Grietje (Grijtie) Jans, geboren omstreeks 1744 in Augustinusga (Achtkarspelen). Volgt 1.4.
5 Ritske Jans, geboren omstreeks 1748 in Augustinusga (Achtkarspelen). Volgt 1.5.
6 NN Jans [1.6], geboren na 1748 in Augustinusga (Achtkarspelen). NN is overleden.
1.1 Feike Jans Boersma is geboren op 20 december 1734 in Augustinusga (Achtkarspelen), zoon van Jan Feikes (zie 1) en Tjitske Lubberts. Feike is overleden op 10 februari 1813 om 05:00 in Burum (Kollumerland), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 februari 1813. Feike trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1760 met Aafke Lammerts Boersma, ongeveer 21 jaar oud. Aafke is geboren in 1739 in Burum (Kollumerland), dochter van Lammert Mekkes en Hiltje Ytjens. Zij is gedoopt op 11 oktober 1739 in Burum (Kollumerland). Aafke is overleden op 13 augustus 1816 om 08:00 in Burum (Kollumerland), 76 of 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 augustus 1816.
Kinderen van Feike en Aafke:
1 Tjitske Feikes Boersma, gedoopt op 30 april 1761 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.
2 Hiltje Feikes Boersma, gedoopt op 22 mei 1763 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.
3 Jan Feikes Boersma, gedoopt op 18 mei 1766 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.3.
4 Lammert Feikes Boersma [1.1.4], geboren op 22 september 1769 in Burum (Kollumerland). Hij is gedoopt op 24 september 1769 in Burum (Kollumerland). Lammert is overleden op 7 december 1840 om 16:00 in Burum (Kollumerland), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1840. Lammert bleef ongehuwd.
5 Aukje Feikes Boersma, geboren op 29 april 1773 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.5.
6 Antje Feikes Boersma, geboren op 13 december 1775 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.6.
7 Mekke Feikes Boersma, geboren op 26 februari 1779 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.7.
8 Sikke Feikes Boersma, geboren op 29 oktober 1781 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.8.
9 Foekje Feikes Boersma, geboren op 9 oktober 1784 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.9.
1.1.1 Tjitske Feikes Boersma, dochter van Feike Jans Boersma (zie 1.1) en Aafke Lammerts Boersma. Zij is gedoopt op 30 april 1761 in Burum (Kollumerland). Tjitske is overleden in 1801 in Kollum (Kollumerland), 39 of 40 jaar oud. Tjitske trouwde, 21 jaar oud, op 19 mei 1782 in Burum (Kollumerland) met Klaas Popkes van der Kluft, 26 jaar oud. Klaas is een zoon van Popke Metskes en Jeike (Jelleke) Claassen. Hij is gedoopt op 17 mei 1756 in Grijpskerk. Klaas is overleden op 1 oktober 1824 om 23:00 in Kollum (Kollumerland), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 oktober 1824. Klaas trouwde later op 12 december 1802 in Kollum (Kollumerland) met Trijntje Oebeles van der Laan (±1775-1848).
Kinderen van Tjitske en Klaas:
1 Popke [Klazes] van der Kluft, geboren op 7 mei 1784 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.1.
2 Feike [Klazes] van der Kluft [1.1.1.2], geboren op 8 juli 1788 in Burum (Kollumerland). Hij is gedoopt op 20 juli 1788 in Burum (Kollumerland). Feike is overleden vóór 1 oktober 1795 in Burum (Kollumerland), ten hoogste 7 jaar oud.
3 Metske [Klazes] van der Kluft, geboren op 5 oktober 1791 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.3.
4 Feike [Klazes] van der Kluft [1.1.1.4], geboren op 27 oktober 1795 in Burum (Kollumerland). Hij is gedoopt op 1 november 1795 in Burum (Kollumerland). Feike is overleden op 2 juni 1808 in Kollum (Kollumerland), 12 jaar oud.
5 Aafke [Klazes] van der Kluft, geboren op 3 mei 1798 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.
6 Jeike [Klazes] van der Kluft, geboren op 22 juni 1801 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.6.
1.1.1.1 Popke [Klazes] van der Kluft is geboren op 7 mei 1784 in Burum (Kollumerland), zoon van Klaas Popkes van der Kluft en Tjitske Feikes Boersma (zie 1.1.1). Hij is gedoopt op 23 mei 1784 in Burum (Kollumerland). Popke is overleden op 9 april 1837 om 01:00 in Burum (Kollumerland), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 april 1837. Popke begon een relatie, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1813 met Maaike Minnes Zijlstra, ongeveer 26 jaar oud. Maaike is geboren op 23 maart 1787 in Kollum (Kollumerland), dochter van Minne Repkes Zijlstra en Geertje Johannes. Zij is gedoopt op 29 april 1787 in Kollum (Kollumerland). Maaike is overleden.
Kind van Popke en Maaike:
1 Tjitske Popkes van der Kluft [1.1.1.1.1], geboren op 6 december 1813 om 23:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 december 1813. Tjitske is overleden op 3 januari 1814 om 03:00 in Burum (Kollumerland), 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1814. Tjitske bleef ongehuwd.
1.1.1.3 Metske [Klazes] van der Kluft is geboren op 5 oktober 1791 in Burum (Kollumerland), zoon van Klaas Popkes van der Kluft en Tjitske Feikes Boersma (zie 1.1.1). Hij is gedoopt op 16 oktober 1791 in Burum (Kollumerland). Metske is overleden op 1 april 1844 om 15:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1844. Metske trouwde, 24 jaar oud, op 7 juni 1816 in Achtkarspelen met Jitske [Aebes] Rispens, 24 jaar oud. Jitske is geboren op 12 mei 1792 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Aebe [Tjeerds] Rispens en Antje Foppes. Zij is gedoopt op 10 juni 1792 in Buitenpost (Achtkarspelen). Jitske is overleden op 16 mei 1846 om 04:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 mei 1846.
Kinderen van Metske en Jitske:
1 Klaas [Metskes] van der Kluft, geboren op 17 maart 1817 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.1.3.1.
2 Antje [Metskes] van der Kluft [1.1.1.3.2], geboren op 29 december 1818 om 11:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 december 1818. Antje is overleden op 27 augustus 1848 om 05:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 augustus 1848. Antje bleef ongehuwd.
3 Tjitske [Metskes] van der Kluft, geboren op 1 januari 1821 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.1.3.3.
4 Sjoukje [Metskes] van der Kluft [1.1.1.3.4], geboren op 13 januari 1823 om 20:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 januari 1823. Sjoukje is overleden op 13 februari 1827 om 11:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 februari 1827.
5 Ebe [Metskes] van der Kluft [1.1.1.3.5], geboren op 7 maart 1825 om 23:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 maart 1825. Ebe is overleden op 28 januari 1842 om 06:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 januari 1842.
6 Popke [Metskes] van der Kluft, geboren op 21 augustus 1836 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.1.3.6.
1.1.1.3.1 Klaas [Metskes] van der Kluft is geboren op 17 maart 1817 om 21:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Metske [Klazes] van der Kluft (zie 1.1.1.3) en Jitske [Aebes] Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 maart 1817. Klaas is overleden op 6 november 1845 om 16:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 november 1845. Klaas trouwde, 20 jaar oud, op 13 mei 1837 in Tietjerksteradeel met Johanna [Gerrits] Staphorsius, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 29 juni 1815 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Gerrit Jelles Staphorsius en Sytske Minderts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juli 1815. Johanna is overleden op 9 oktober 1892 om 22:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 oktober 1892.
Kinderen van Klaas en Johanna:
1 Jitske [Klazes] van der Kluft [1.1.1.3.1.1], geboren op 30 april 1838 om 12:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1838. Jitske is overleden op 31 mei 1838 om 06:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 mei 1838. Jitske bleef ongehuwd.
2 Jitske [Klazes] van der Kluft [1.1.1.3.1.2], geboren op 25 mei 1840 om 02:30 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 mei 1840. Jitske is overleden op 25 augustus 1864 om 09:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 augustus 1864. Jitske bleef ongehuwd.
3 Gerrit Klazes van der Kluft, geboren op 25 maart 1842 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.1.3.1.3.
4 Sijtske Klazes van der Kluft [1.1.1.3.1.4], geboren op 20 mei 1843 om 01:30 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 mei 1843. Sijtske is overleden op 20 januari 1851 om 11:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 januari 1851.
5 Sjoukje Klazes van der Kluft [1.1.1.3.1.5], geboren op 22 juni 1844 om 13:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juni 1844. Sjoukje is overleden op 29 juni 1844 om 07:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juli 1844.
1.1.1.3.1.3 Gerrit Klazes van der Kluft is geboren op 25 maart 1842 om 05:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Klaas [Metskes] van der Kluft (zie 1.1.1.3.1) en Johanna [Gerrits] Staphorsius. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1842. Gerrit is overleden op 19 januari 1919 om 11:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 januari 1919. Gerrit bleef kinderloos. Gerrit:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18 mei 1867 in Tietjerksteradeel met Trijntje van Sloten, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 8 maart 1844 om 04:00 in Jelsum (Leeuwarderadeel), dochter van Geert [Gosses] van Sloten en Akke [Klazes] Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 maart 1844. Trijntje is overleden op 21 juli 1893 om 01:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juli 1893. Gerrit en Trijntje bleven kinderloos.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 18 april 1896 in Tietjerksteradeel met Saapke [Tjeerds] Algera, 52 jaar oud. Saapke is geboren op 25 februari 1844 om 19:30 in Lekkum (Leeuwarderadeel), dochter van Tjeerd [Jochums] Algera en Sibbeltje [Aukes] van der Mey. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 februari 1844. Saapke is overleden op 2 december 1900 om 10:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 december 1900. Saapke is weduwe van Klaas [Jacobs] Groothof (1838-1894), met wie zij trouwde op 30 november 1865 in Leeuwarderadeel.
(3) trouwde, 61 jaar oud, op 10 oktober 1903 in Tietjerksteradeel met Anskje Algera, 47 jaar oud. Anskje is geboren op 9 maart 1856 om 05:30 in Miedum (Leeuwarderadeel), dochter van Tjeerd [Jochums] Algera en Aaltje [Jelgers] Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 maart 1856. Anskje is overleden op 14 maart 1934 om 09:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 maart 1934. Anskje is weduwe van Hessel Tacoma (1848-1900), met wie zij trouwde op 8 december 1886 in Hemelumer Oldeferd.
1.1.1.3.3 Tjitske [Metskes] van der Kluft is geboren op 1 januari 1821 om 01:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Metske [Klazes] van der Kluft (zie 1.1.1.3) en Jitske [Aebes] Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1821. Tjitske is overleden op 10 maart 1905 om 12:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 maart 1905. Tjitske trouwde, 31 jaar oud, op 7 augustus 1852 in Achtkarspelen met Harmen Melles Smedes, 38 jaar oud. Harmen is geboren op 25 januari 1814 om 10:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Melle Foppes Smedes en Welmoed Jans Goudberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 januari 1814. Harmen is overleden op 11 september 1868 om 01:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 september 1868.
Kinderen van Tjitske en Harmen:
1 Levenloos Smedes [1.1.1.3.3.1], levenloos geboren zoon, geboren op 7 september 1853 om 06:00 in Buitenpost (Achtkarspelen). Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1853. Levenloos bleef ongehuwd.
2 Melle Smedes, geboren op 16 november 1854 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.3.3.2.
3 Metske Smedes [1.1.1.3.3.3], geboren op 24 oktober 1857 om 09:00 in Buitenpost (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1857. Metske is overleden op 8 april 1860 om 13:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 april 1860.
1.1.1.3.3.2 Melle Smedes is geboren op 16 november 1854 om 23:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Harmen Melles Smedes en Tjitske [Metskes] van der Kluft (zie 1.1.1.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 november 1854. Melle is overleden op 19 augustus 1943 in Buitenpost (Achtkarspelen), 88 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen). Melle trouwde, 29 jaar oud, op 25 oktober 1884 met Lutske Rispens, 21 jaar oud. Lutske is geboren op 22 januari 1863 om 16:30 in Burum (Kollumerland), dochter van Hendrik [Rinzes] Rispens en Grietje [Diemers] Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1863. Lutske is overleden op 20 december 1946 in Buitenpost (Achtkarspelen), 83 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen).
Kinderen van Melle en Lutske:
1 Harmen (Harry) Smedes, geboren op 10 augustus 1885 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.3.3.2.1.
2 Grietje Smedes, geboren op 4 oktober 1889 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.3.3.2.2.
3 Hendrik Smedes, geboren op 19 februari 1893 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.3.3.2.3.
1.1.1.3.3.2.1 Harmen (Harry) Smedes is geboren op 10 augustus 1885 om 08:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Melle Smedes (zie 1.1.1.3.3.2) en Lutske Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 augustus 1885. Harry is overleden in oktober 1939 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 54 jaar oud. Harry trouwde, 29 jaar oud, op 17 maart 1915 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Trijntje (Tillie) Nijdam, 33 jaar oud. Tillie is geboren op 4 augustus 1881 in Barradeel, dochter van Pieter Nijdam en Harmke Nijdam. Tillie is overleden in december 1922 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 41 jaar oud.
Kinderen van Harry en Tillie:
1 Harriet Smedes [1.1.1.3.3.2.1.1], geboren omstreeks 1917 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA).
2 Melvin Smedes [1.1.1.3.3.2.1.2], geboren op 4 oktober 1917 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Melvin is overleden in januari 1966 in Michigan (USA), 48 jaar oud.
3 John Henry Smedes, geboren op 28 april 1919 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.1.3.3.2.1.3.
1.1.1.3.3.2.1.3 John Henry Smedes is geboren op 28 april 1919 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), zoon van Harmen (Harry) Smedes (zie 1.1.1.3.3.2.1) en Trijntje (Tillie) Nijdam. John is overleden op 10 augustus 2002 in Belmont, Kent County, MI (USA), 83 jaar oud. John trouwde met Joyce NN.
1.1.1.3.3.2.2 Grietje Smedes is geboren op 4 oktober 1889 om 06:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Melle Smedes (zie 1.1.1.3.3.2) en Lutske Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1889. Grietje is overleden op 10 december 1964 in Bennekom, 75 jaar oud. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 27 november 1914 in Achtkarspelen met Jacobus Mebius, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 9 maart 1889 om 16:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Martinus Mebius en Janke Luinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 maart 1889. Jacobus is overleden op 27 april 1936 om 03:00 in Ede (Gld), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 april 1936.
1.1.1.3.3.2.3 Hendrik Smedes is geboren op 19 februari 1893 om 03:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Melle Smedes (zie 1.1.1.3.3.2) en Lutske Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1893. Hendrik is overleden vóór 1976, ten hoogste 83 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 25 oktober 1918 in Zuidhorn met Niessien Leujes, 26 jaar oud. Niessien is geboren op 10 januari 1892 om 08:00 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Dirk Leujes en Geertruida Emmelkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 januari 1892. Niessien is overleden op 20 april 1976 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 23 april 1976 in Dieren.
1.1.1.3.6 Popke [Metskes] van der Kluft is geboren op 21 augustus 1836 om 13:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Metske [Klazes] van der Kluft (zie 1.1.1.3) en Jitske [Aebes] Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 augustus 1836. Popke is overleden op 28 maart 1865 om 11:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1865. Popke trouwde, 24 jaar oud, op 9 november 1860 in Achtkarspelen met Anna [Luitjens] Feenstra, 23 jaar oud. Anna is geboren op 24 augustus 1837 om 11:30 in Stroobos (Achtkarspelen), dochter van Luitjen [Jetzes] Feenstra en Grietje Berends Postra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 augustus 1837. Anna is overleden op 22 juni 1900 om 18:00 in Kooten (Achtkarspelen), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juni 1900. Anna trouwde later op 10 juni 1869 in Achtkarspelen met Roelof [Wiebes] Eldering (1827-1903). Popke en Anna bleven kinderloos.
1.1.1.5 Aafke [Klazes] van der Kluft is geboren op 3 mei 1798 in Burum (Kollumerland), dochter van Klaas Popkes van der Kluft en Tjitske Feikes Boersma (zie 1.1.1). Zij is gedoopt op 17 mei 1798 in Burum (Kollumerland). Aafke is overleden op 26 september 1861 om 17:30 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 september 1861. Aafke trouwde, 25 jaar oud, op 18 mei 1823 in Achtkarspelen met Oege Jans de Boer, 33 jaar oud. Oege is geboren op 1 maart 1790 in Surhuizum (Achtkarspelen), zoon van Jan Oeges de Boer en Gertje Johannes. Hij is gedoopt op 2 april 1790 in Surhuizum (Achtkarspelen). Oege is overleden op 28 november 1864 om 14:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1864.
Kinderen van Aafke en Oege:
1 Frouktje Oeges de Boer, geboren op 14 februari 1824 in Surhuizum (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.1.
2 Klaas Oeges de Boer, geboren op 21 april 1827 in Surhuizum (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.2.
3 Gjettje (Gettje, Geertje) [Oeges] de Boer, geboren op 8 mei 1830 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.3.
1.1.1.5.1 Frouktje Oeges de Boer is geboren op 14 februari 1824 om 21:30 in Surhuizum (Achtkarspelen), dochter van Oege Jans de Boer en Aafke [Klazes] van der Kluft (zie 1.1.1.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 februari 1824. Frouktje is overleden op 18 april 1874 om 22:00 in Burum (Kollumerland), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1874. Frouktje trouwde, 29 jaar oud, op 12 mei 1853 in Kollumerland met Doeke [Jans] Boersma, 30 jaar oud. Doeke is geboren op 2 mei 1823 om 20:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Jan Bartels Boersma en Sitske Doekes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1823. Hij is gedoopt op 8 juni 1823. Doeke is overleden op 29 januari 1901 om 03:00 in Waarden (Grijpskerk), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 januari 1901. Hij is begraven in Burum (Kollumerland).
Kinderen van Frouktje en Doeke:
1 Sytske Boersma, geboren op 14 oktober 1854 in Visvliet (Grijpskerk). Volgt 1.1.1.5.1.1.
2 Aafke Boersma, geboren op 15 november 1856 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.2.
3 Jetske Boersma, geboren op 12 december 1858 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.3.
4 Levenloos Boersma [1.1.1.5.1.4], levenloos geboren zoon, geboren op 28 september 1860 om 08:00 in Burum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 september 1860.
5 Levenloos Boersma [1.1.1.5.1.5], levenloos geboren zoon, geboren op 19 maart 1862 om 09:00 in Burum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 maart 1862.
6 Tietje Boersma, geboren op 4 oktober 1863 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.6.
7 Oege Boersma, geboren op 20 december 1864 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.7.
8 Jan Boersma, geboren op 20 november 1868 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.8.
1.1.1.5.1.1 Sytske Boersma is geboren op 14 oktober 1854 om 01:00 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Doeke [Jans] Boersma en Frouktje Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 oktober 1854. Sytske is overleden op 22 april 1928 om 09:30 in Groningen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 april 1928. Sytske trouwde, 24 jaar oud, op 7 november 1878 in Kollumerland met Hendrik Buffinga, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 18 december 1847 om 09:00 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Albert [Hendriks] Buffinga en Berentje [Klazes] de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 december 1847. Hendrik is overleden op 17 april 1929 om 22:00 in Ulrum, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 april 1929.
Kinderen van Sytske en Hendrik:
1 Berendje Buffinga, geboren op 26 oktober 1879 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.1.5.1.1.1.
2 Froukje Buffinga, geboren op 12 maart 1881 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.1.5.1.1.2.
3 Albert Buffinga, geboren op 18 september 1882 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.1.5.1.1.3.
4 Doeke Buffinga, geboren op 23 september 1883 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.1.5.1.1.4.
5 Maaike Buffinga, geboren op 9 december 1884 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.1.5.1.1.5.
6 Aafke Buffinga, geboren op 20 september 1886 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.1.5.1.1.6.
7 Lieuwe Klaas Buffinga, geboren op 13 augustus 1888 in Lutjegast (Grootegast). Volgt 1.1.1.5.1.1.7.
1.1.1.5.1.1.1 Berendje Buffinga is geboren op 26 oktober 1879 om 15:00 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Hendrik Buffinga en Sytske Boersma (zie 1.1.1.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 oktober 1879. Berendje is overleden op 18 oktober 1963 in Ulrum, 83 jaar oud. Zij is begraven op 22 oktober 1963 in Ulrum. Berendje trouwde, 23 jaar oud, op 29 juni 1903 in Ulrum met Simon Jeltes, 28 jaar oud. Simon is geboren op 23 december 1874 om 19:00 in Ulrum, zoon van Jelte Jeltes en Ebeltje Loots. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 december 1874. Simon is overleden op 18 april 1931 om 02:30 in Ulrum, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1931. Hij is begraven in Ulrum.
Kinderen van Berendje en Simon:
1 Ebeltje Jeltes, geboren op 14 april 1904 in Vierhuizen (Ulrum). Volgt 1.1.1.5.1.1.1.1.
2 Sietske Jeltes, geboren op 22 april 1905 in Vierhuizen (Ulrum). Volgt 1.1.1.5.1.1.1.2.
3 Jeltina Henderika Jeltes, geboren op 28 november 1906 in Vierhuizen (Ulrum). Volgt 1.1.1.5.1.1.1.3.
1.1.1.5.1.1.1.1 Ebeltje Jeltes is geboren op 14 april 1904 om 03:00 in Vierhuizen (Ulrum), dochter van Simon Jeltes en Berendje Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 april 1904. Ebeltje is overleden op 4 augustus 1980 in Leens, 76 jaar oud. Zij is begraven op 8 augustus 1980 in Vierhuizen (Ulrum). Ebeltje trouwde, 24 jaar oud, op 14 juni 1928 in Ulrum met Klaas Beukema, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 20 december 1902 om 06:00 in Niekerk (Ulrum), zoon van Menne Beukema en Elizabeth Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 december 1902. Klaas is overleden op 6 februari 1962 in Vierhuizen (Ulrum), 59 jaar oud. Hij is begraven in Vierhuizen (Ulrum).
Kinderen van Ebeltje en Klaas:
1 Menne Beukema [1.1.1.5.1.1.1.1.1].
2 Simon Jelte Beukema [1.1.1.5.1.1.1.1.2].
3 Henderikus Pieter Beukema [1.1.1.5.1.1.1.1.3].
1.1.1.5.1.1.1.2 Sietske Jeltes is geboren op 22 april 1905 om 22:00 in Vierhuizen (Ulrum), dochter van Simon Jeltes en Berendje Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 april 1905. Sietske is overleden op 31 oktober 2000, 95 jaar oud. Zij is begraven in Garsthuizen (Stedum). Sietske trouwde, 27 jaar oud, op 10 mei 1932 in Ulrum met Arend Willem Biewenga, 26 jaar oud. Arend is geboren op 24 december 1905 in Garsthuizen (Stedum), zoon van Siemon Biewenga en Trijntje Wiertsema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 december 1905. Arend is overleden op 17 februari 1989, 83 jaar oud. Hij is begraven in Garsthuizen (Stedum).
Kinderen van Sietske en Arend:
1 Simon Arend Biewenga, geboren op 18 augustus 1934 in Garsthuizen (Stedum). Volgt 1.1.1.5.1.1.1.2.1.
2 Berendje Hendrika (Berthe) Biewenga [1.1.1.5.1.1.1.2.2].
3 Trijntje Jeike Biewenga [1.1.1.5.1.1.1.2.3].
4 Ebeltje Jeltina (Ebie) Biewenga [1.1.1.5.1.1.1.2.4], geboren op 19 september 1938 in Garsthuizen (Stedum). Ebie is overleden op 14 mei 1983 in Wolfheze (Renkum), 44 jaar oud. Zij is begraven op 18 mei 1983 in Garsthuizen (Stedum). Ebie bleef ongehuwd.
5 Anette Trijntje (Annet) Biewenga [1.1.1.5.1.1.1.2.5].
6 Jelte Simon Biewenga. Volgt 1.1.1.5.1.1.1.2.6.
7 Sietske Willemina Biewenga [1.1.1.5.1.1.1.2.7], geboren op 29 november 1945 in Garsthuizen (Stedum). Sietske is overleden op 26 juni 2011 in Leusden, 65 jaar oud. Zij is gecremeerd op 1 juli 2011 in Amersfoort. Sietske bleef ongehuwd.
1.1.1.5.1.1.1.2.1 Simon Arend Biewenga is geboren op 18 augustus 1934 in Garsthuizen (Stedum), zoon van Arend Willem Biewenga en Sietske Jeltes (zie 1.1.1.5.1.1.1.2). Simon is overleden op 13 maart 2010 in Dronten, 75 jaar oud. Hij is begraven op 19 maart 2010 in Dronten. Simon trouwde met Jannie Bakker.
1.1.1.5.1.1.1.2.6 Jelte Simon Biewenga, zoon van Arend Willem Biewenga en Sietske Jeltes (zie 1.1.1.5.1.1.1.2). Jelte trouwde met Wietsche Swieter. Wietsche is een dochter van Willem Swieter en Gezina Ettema.
1.1.1.5.1.1.1.3 Jeltina Henderika Jeltes is geboren op 28 november 1906 om 20:00 in Vierhuizen (Ulrum), dochter van Simon Jeltes en Berendje Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 december 1906. Jeltina is overleden op 9 februari 1964 in Ulrum, 57 jaar oud. Zij is begraven in Ulrum. Jeltina bleef kinderloos. Jeltina trouwde met Jan Kornelis Klein. Jan is geboren op 23 november 1902 om 10:00 in Uithuizermeeden, zoon van Jan Klein en Geertje Hartman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 november 1902. Jan is overleden op 14 november 1975 in Ulrum, 72 jaar oud.
1.1.1.5.1.1.2 Froukje Buffinga is geboren op 12 maart 1881 om 16:00 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Hendrik Buffinga en Sytske Boersma (zie 1.1.1.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1881. Froukje is overleden op 21 april 1954 om 02:00 in Ulrum, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 april 1954. Zij is begraven op 24 april 1954 in Ulrum. Froukje trouwde, 32 jaar oud, op 8 mei 1913 in Ulrum met Lammert Rensma, 32 jaar oud. Lammert is geboren op 12 mei 1880 om 15:00 in Oldehove, zoon van Pieter Rensma en Antje van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 mei 1880. Lammert is overleden op 28 februari 1964, 83 jaar oud. Hij is begraven in Ulrum.
Kinderen van Froukje en Lammert:
1 Pieter Theunis Rensma [1.1.1.5.1.1.2.1], geboren op 27 juli 1915 in Niezijl (Grijpskerk). Pieter is overleden op 15 december 1991 in Almelo, 76 jaar oud. Hij is begraven op 20 december 1991 in Ulrum. Pieter bleef ongehuwd.
2 Sietske Hendrika Rensma, geboren op 28 augustus 1917 in Niezijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.1.5.1.1.2.2.
1.1.1.5.1.1.2.2 Sietske Hendrika Rensma is geboren op 28 augustus 1917 in Niezijl (Grijpskerk), dochter van Lammert Rensma en Froukje Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.2). Sietske is overleden op 29 juli 2002 in Hoogeveen, 84 jaar oud. Zij is begraven op 2 augustus 2002 in Oostwold (Leek). Sietske trouwde met Jan Cornelis Hamster. Jan is geboren op 8 april 1909 om 15:00 in Nieuwolda, zoon van Kasper Hamster en Frederika ten Have. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 april 1909. Jan is overleden op 28 maart 1949 om 08:30 in Nieuwolda, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 maart 1949.
Kinderen van Sietske en Jan:
1 Kasper Jan Frederikus Hamster. Volgt 1.1.1.5.1.1.2.2.1.
2 Froukje Anna Hamster [1.1.1.5.1.1.2.2.2].
1.1.1.5.1.1.2.2.1 Kasper Jan Frederikus Hamster, zoon van Jan Cornelis Hamster en Sietske Hendrika Rensma (zie 1.1.1.5.1.1.2.2). Kasper trouwde met Catty Pluylaar.
1.1.1.5.1.1.3 Albert Buffinga is geboren op 18 september 1882 om 05:00 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Hendrik Buffinga en Sytske Boersma (zie 1.1.1.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 september 1882. Albert is overleden op 17 januari 1947 om 06:00 in Lutjegast (Grootegast), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 januari 1947. Hij is begraven in Lutjegast (Grootegast). Albert trouwde, 28 jaar oud, op 12 mei 1911 in Grijpskerk met Gepke van der Hoek, 28 jaar oud. Gepke is geboren op 2 mei 1883 om 04:00 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), dochter van Kornelis van der Hoek en Wobbina Buma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 mei 1883. Gepke is overleden op 5 juni 1975 in Leeuwarden, 92 jaar oud. Zij is begraven op 9 juni 1975 in Lutjegast (Grootegast).
Kinderen van Albert en Gepke:
1 Wobbina Kornelia Buffinga, geboren op 28 februari 1912 in Oldehove. Volgt 1.1.1.5.1.1.3.1.
2 Sijtske Hendrika Buffinga, geboren op 30 mei 1913 in Saaksum (Oldehove). Volgt 1.1.1.5.1.1.3.2.
3 Hendrik Albert Buffinga, geboren op 30 augustus 1914 in Oldehove. Volgt 1.1.1.5.1.1.3.3.
4 Kornelis Egbert Buffinga, geboren op 27 oktober 1915 in Oldehove. Volgt 1.1.1.5.1.1.3.4.
5 Berendina Buffinga, geboren op 24 februari 1917 in Saaksum (Oldehove). Volgt 1.1.1.5.1.1.3.5.
6 Catharina Cornelia Buffinga, geboren op 27 april 1918 in Saaksum (Oldehove). Volgt 1.1.1.5.1.1.3.6.
7 Albert Hendrik Buffinga, geboren op 14 oktober 1919 in Saaksum (Oldehove). Volgt 1.1.1.5.1.1.3.7.
8 Barbera Egbertha Buffinga [1.1.1.5.1.1.3.8], geboren op 1 januari 1921 in Ulrum. Barbera is overleden op 9 november 1977 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Zij is begraven op 12 november 1977 in Lutjegast (Grootegast). Barbera bleef ongehuwd.
9 Doeke Buffinga. Volgt 1.1.1.5.1.1.3.9.
1.1.1.5.1.1.3.1 Wobbina Kornelia Buffinga is geboren op 28 februari 1912 om 23:30 in Oldehove, dochter van Albert Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.3) en Gepke van der Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 maart 1912. Wobbina is overleden op 23 juli 1994, 82 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht. Wobbina trouwde, 23 jaar oud, op 16 augustus 1935 in Grootegast met Anne de Vries, 26 jaar oud. Anne is geboren op 19 mei 1909 in Sebaldeburen (Grootegast), zoon van Harm de Vries en Antje Teeninga. Anne is overleden op 7 oktober 1962 in Utrecht, 53 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht.
1.1.1.5.1.1.3.2 Sijtske Hendrika Buffinga is geboren op 30 mei 1913 om 23:00 in Saaksum (Oldehove), dochter van Albert Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.3) en Gepke van der Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juni 1913. Sijtske is overleden op 12 februari 2010 in Zuidhorn, 96 jaar oud. Zij is begraven op 16 februari 2010 in Noordhorn (Zuidhorn). Sijtske trouwde, minstens 35 jaar oud, na 1948 met Klaas Willem Bosma, minstens 45 jaar oud. Klaas is geboren op 18 juni 1903 om 02:00 in Leegkerk (Hoogkerk), zoon van Bindert Bosma en Berendina Jurrina de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juni 1903. Klaas is overleden op 21 november 1990 in Noordhorn (Zuidhorn), 87 jaar oud. Hij is begraven op 24 november 1990 in Noordhorn (Zuidhorn). Klaas trouwde voorheen op 2 mei 1935 in Zuidhorn met Antje de Boer (±1910-1948).
Kind van Sijtske en Klaas:
1 NN Bosma [1.1.1.5.1.1.3.2.1].
1.1.1.5.1.1.3.3 Hendrik Albert Buffinga is geboren op 30 augustus 1914 om 05:30 in Oldehove, zoon van Albert Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.3) en Gepke van der Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 augustus 1914. Hendrik is overleden op 30 december 2004 in Clinton, Ontario (Canada), 90 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde met Geesje van der Linde.
(2) trouwde met Frieda Wilms.
1.1.1.5.1.1.3.4 Kornelis Egbert Buffinga is geboren op 27 oktober 1915 om 02:00 in Oldehove, zoon van Albert Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.3) en Gepke van der Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 oktober 1915. Kornelis is overleden op 13 oktober 1979 in Groningen, 63 jaar oud. Hij is begraven in Lutjegast (Grootegast). Kornelis trouwde met Grietje Jantina Bouwkamp. Grietje is geboren op 9 november 1913 in Grootegast, dochter van Jan Bouwkamp en Aaltje Pilon. Grietje is overleden op 2 december 1994 in Zwolle, 81 jaar oud. Zij is begraven in Lutjegast (Grootegast).
1.1.1.5.1.1.3.5 Berendina Buffinga is geboren op 24 februari 1917 in Saaksum (Oldehove), dochter van Albert Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.3) en Gepke van der Hoek. Berendina is overleden op 19 juli 1994 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Zij is begraven in Nes (Boarnsterhim). Berendina trouwde met Lieuwe Heine Bouma. Lieuwe is geboren op 28 augustus 1919 in Arnhem. Lieuwe is overleden op 18 augustus 2004 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Hij is begraven op 24 augustus 2004 in Leeuwarden.
Kind van Berendina en Lieuwe:
1 Gepke Wobkje Bouma [1.1.1.5.1.1.3.5.1].
1.1.1.5.1.1.3.6 Catharina Cornelia Buffinga is geboren op 27 april 1918 in Saaksum (Oldehove), dochter van Albert Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.3) en Gepke van der Hoek. Catharina is overleden op 2 oktober 2010 in Middelstum, 92 jaar oud. Zij is begraven op 6 oktober 2010 in Toornwerd (Middelstum). Catharina trouwde met Jakob Pastoor. Jakob is overleden op 26 februari 2002.
1.1.1.5.1.1.3.7 Albert Hendrik Buffinga is geboren op 14 oktober 1919 in Saaksum (Oldehove), zoon van Albert Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.3) en Gepke van der Hoek. Albert is overleden op 5 april 1988 in Zwolle, 68 jaar oud. Hij is begraven op 9 april 1988 in Emmeloord. Albert trouwde met Aaffiena Hoeksema. Aaffiena is een dochter van Derk Hoeksema en Aaltje Kamphuis.
1.1.1.5.1.1.3.9 Doeke Buffinga, zoon van Albert Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.3) en Gepke van der Hoek. Doeke trouwde met H.S. Tolsma.
1.1.1.5.1.1.4 Doeke Buffinga is geboren op 23 september 1883 om 02:00 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Hendrik Buffinga en Sytske Boersma (zie 1.1.1.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 september 1883. Doeke is overleden op 12 mei 1914 om 23:45 in Groningen, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 mei 1914. Doeke bleef kinderloos. Doeke trouwde, 29 jaar oud, op 9 april 1913 in Middelstum met Hendrika Katrina Heersema, 30 jaar oud. Hendrika is geboren op 19 juli 1882 om 03:00 in Westerwijtwerd (Middelstum), dochter van Jan Heersema en Weke Wiersema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1882. Hendrika is overleden op 11 april 1948 om 04:00 in Uithuizermeeden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 april 1948. Zij is begraven in Uithuizermeeden. Hendrika trouwde later op 2 mei 1917 in Middelstum met Pieter Jan Rijpma (1883-1965).
1.1.1.5.1.1.5 Maaike Buffinga is geboren op 9 december 1884 om 16:00 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Hendrik Buffinga en Sytske Boersma (zie 1.1.1.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1884. Maaike is overleden op 2 januari 1978 in Groningen, 93 jaar oud. Zij is begraven op 6 januari 1978 in Houwerzijl (Ulrum). Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 2 juni 1909 in Ulrum met Menno Rietema, 31 jaar oud. Menno is geboren op 25 november 1877 om 18:00 in Houwerzijl (Ulrum), zoon van Menno Rietema en Martje Goris. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 november 1877. Menno is overleden op 24 maart 1956 om 13:00 in Houwerzijl (Ulrum), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 maart 1956. Hij is begraven in Houwerzijl (Ulrum).
Kinderen van Maaike en Menno:
1 Menno Jan Rietema, geboren op 28 oktober 1910 in Houwerzijl (Ulrum). Volgt 1.1.1.5.1.1.5.1.
2 Hendrik Albertus (Netty) Rietema, geboren op 6 augustus 1912 in Houwerzijl (Ulrum). Volgt 1.1.1.5.1.1.5.2.
3 Martje Anje Rietema [1.1.1.5.1.1.5.3], geboren op 23 maart 1917 in Houwerzijl (Ulrum). Martje is overleden op 2 april 1921 om 10:00 in Houwerzijl (Ulrum), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1921.
4 Doeko Jan Rietema [1.1.1.5.1.1.5.4], geboren op 5 april 1920 in Houwerzijl (Ulrum). Doeko is overleden op 27 november 1920 om 19:00 in Houwerzijl (Ulrum), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1920.
5 Martinus Doeko Rietema, geboren op 12 mei 1922 in Houwerzijl (Ulrum). Volgt 1.1.1.5.1.1.5.5.
1.1.1.5.1.1.5.1 Menno Jan Rietema is geboren op 28 oktober 1910 om 11:00 in Houwerzijl (Ulrum), zoon van Menno Rietema en Maaike Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1910. Menno is overleden op 4 november 1987 in Oldehove, 77 jaar oud. Hij is begraven op 9 november 1987 in Houwerzijl (Ulrum). Menno trouwde, 31 jaar oud, op 22 mei 1942 met Hilda Tjaaktje Wiersema, 27 jaar oud. Hilda is geboren op 22 maart 1915 in Oosterdijkshorn (Ten Boer), dochter van Jan Wiersema en Auke Swierenga. Hilda is overleden op 25 november 2000, 85 jaar oud. Zij is begraven in Houwerzijl (Ulrum).
Kind van Menno en Hilda:
1 Doeke Ekke Eilke Rietema [1.1.1.5.1.1.5.1.1].
1.1.1.5.1.1.5.2 Hendrik Albertus (Netty) Rietema is geboren op 6 augustus 1912 om 09:00 in Houwerzijl (Ulrum), zoon van Menno Rietema en Maaike Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 augustus 1912. Netty is overleden op 26 april 1995 in Groningen, 82 jaar oud. Hij is begraven in Houwerzijl (Ulrum). Netty trouwde, 28 jaar oud, op 15 mei 1941 in Ten Boer met Reinetta Jeikelina Wiersema, 28 jaar oud. Reinetta is geboren op 29 mei 1912 om 04:00 in Oosterdijkshorn (Ten Boer), dochter van Jan Wiersema en Auke Swierenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 mei 1912. Reinetta is overleden op 12 maart 1992 in Groningen, 79 jaar oud. Zij is begraven op 17 maart 1992 in Houwerzijl (Ulrum).
1.1.1.5.1.1.5.5 Martinus Doeko Rietema is geboren op 12 mei 1922 in Houwerzijl (Ulrum), zoon van Menno Rietema en Maaike Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.5). Martinus is overleden op 9 juni 1998 in Zuidhorn, 76 jaar oud. Hij is begraven op 13 juni 1998 in Zuidhorn. Martinus trouwde met H.B. Bosma.
1.1.1.5.1.1.6 Aafke Buffinga is geboren op 20 september 1886 om 23:00 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Hendrik Buffinga en Sytske Boersma (zie 1.1.1.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1886. Aafke is overleden op 15 maart 1973, 86 jaar oud. Aafke trouwde, 31 jaar oud, op 25 april 1918 in Groningen met Cornelis Johannes van Leeuwen, 29 jaar oud. Cornelis is geboren op 31 januari 1889 om 01:30 in Scheveningen (’s-Gravenhage), zoon van Pieter Johannes van Leeuwen en Klara van der Toorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1889. Cornelis is overleden op 5 juni 1931 om 19:30 in ’s-Gravenhage, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 juni 1931.
Kinderen van Aafke en Cornelis:
1 Clara van Leeuwen [1.1.1.5.1.1.6.1], geboren op 23 november 1919 in ’s-Gravenhage.
2 Hendrik Albert van Leeuwen [1.1.1.5.1.1.6.2].
3 Sytske Hendrika van Leeuwen [1.1.1.5.1.1.6.3].
1.1.1.5.1.1.7 Lieuwe Klaas Buffinga is geboren op 13 augustus 1888 om 15:00 in Lutjegast (Grootegast), zoon van Hendrik Buffinga en Sytske Boersma (zie 1.1.1.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1888. Lieuwe is overleden op 21 april 1944 om 18:00 in Warfstermolen (Kollumerland), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 april 1944. Hij is begraven op 25 april 1944 in Houwerzijl (Ulrum). Lieuwe trouwde, 28 jaar oud, op 10 mei 1917 in Kollumerland met Baukje Kloppenburg, 24 jaar oud. Zie 1.1.1.5.1.6.5 voor persoonsgegevens van Baukje.
Kinderen van Lieuwe en Baukje:
1 Hendrik Buffinga, geboren op 4 februari 1918 in Houwerzijl (Ulrum). Volgt 1.1.1.5.1.1.7.1.
2 Tietje Buffinga, geboren op 16 augustus 1921 in Houwerzijl (Ulrum). Volgt 1.1.1.5.1.1.7.2.
3 Sijtske Buffinga. Volgt 1.1.1.5.1.1.7.3.
1.1.1.5.1.1.7.1 Hendrik Buffinga is geboren op 4 februari 1918 in Houwerzijl (Ulrum), zoon van Lieuwe Klaas Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.7) en Baukje Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.5). Hendrik is overleden op 16 juni 1979 in Dokkum, 61 jaar oud. Hij is begraven op 20 juni 1979 in Burum (Kollumerland). Hendrik trouwde met Geertje Holtsema. Geertje is geboren op 17 oktober 1911 om 05:00 in Kollumerpomp (Kollumerland), dochter van Evert Holtsema en Jitske Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 oktober 1911. Geertje is overleden op 6 september 1999 in Dokkum, 87 jaar oud. Zij is begraven op 10 september 1999 in Burum (Kollumerland).
Kinderen van Hendrik en Geertje:
1 Lieuwe Klaas Buffinga. Volgt 1.1.1.5.1.1.7.1.1.
2 Jitske Boukje Buffinga [1.1.1.5.1.1.7.1.2].
3 B.T. Buffinga. Volgt 1.1.1.5.1.1.7.1.3.
4 Evert Berend Buffinga [1.1.1.5.1.1.7.1.4], geboren op 19 februari 1951 in Warfstermolen (Kollumerland). Evert is overleden op 6 april 1951 om 06:00 in Groningen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 april 1951.
1.1.1.5.1.1.7.1.1 Lieuwe Klaas Buffinga, zoon van Hendrik Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.7.1) en Geertje Holtsema. Lieuwe trouwde met Melina Oosterhuis. Melina is een dochter van Jurjen Ekke Oosterhuis en Klazina Heerema.
1.1.1.5.1.1.7.1.3 B.T. Buffinga, dochter van Hendrik Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.7.1) en Geertje Holtsema. B.T. trouwde met Th. de Vries.
1.1.1.5.1.1.7.2 Tietje Buffinga is geboren op 16 augustus 1921 in Houwerzijl (Ulrum), dochter van Lieuwe Klaas Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.7) en Baukje Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.5). Tietje is overleden op 22 januari 1988 in Uithuizermeeden, 66 jaar oud. Tietje trouwde met Hendrik Jan Rijpma. Hendrik is geboren op 20 augustus 1913. Hendrik is overleden op 18 februari 1995 in Uithuizermeeden, 81 jaar oud.
1.1.1.5.1.1.7.3 Sijtske Buffinga, dochter van Lieuwe Klaas Buffinga (zie 1.1.1.5.1.1.7) en Baukje Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.5). Sijtske trouwde met Alidus van der Molen. Alidus is geboren op 2 maart 1922, zoon van Herman van der Molen en Dedtje Vegter. Alidus is overleden op 26 augustus 1988, 66 jaar oud. Hij is begraven in Uithuizermeeden.
1.1.1.5.1.2 Aafke Boersma is geboren op 15 november 1856 om 08:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Doeke [Jans] Boersma en Frouktje Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1856. Aafke is overleden op 9 april 1928 om 06:00 in De Bilt, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 april 1928. Zij is begraven op 12 april 1928 in Amersfoort. Aafke trouwde, 22 jaar oud, op 4 december 1878 in Kollumerland met Cornelis Stadig, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 13 november 1853 om 11:00 in Wieringen, zoon van Meijert Stadig en Maartje Jans Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 november 1853. Cornelis is overleden op 5 december 1924 om 14:30 in Amsterdam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 december 1924.
Kinderen van Aafke en Cornelis:
1 Froukje Stadig, geboren op 19 juli 1879 in Britsum (Leeuwarderadeel). Volgt 1.1.1.5.1.2.1.
2 Margaretha Alida Stadig [1.1.1.5.1.2.2], geboren op 14 juli 1880 om 20:30 in Britsum (Leeuwarderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juli 1880. Margaretha is overleden op 1 december 1969 in Bilthoven, 89 jaar oud. Zij is begraven in Bilthoven. Margaretha bleef ongehuwd.
3 Meijert Stadig [1.1.1.5.1.2.3], geboren op 24 augustus 1881 om 16:00 in Britsum (Leeuwarderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 augustus 1881. Meijert is overleden op 30 juni 1958 in Bilthoven, 76 jaar oud. Hij is begraven in Bilthoven. Meijert bleef ongehuwd.
4 Ducia Stadig, geboren op 23 september 1882 in Britsum (Leeuwarderadeel). Volgt 1.1.1.5.1.2.4.
5 Duco Stadig, geboren op 3 maart 1884 in Baflo. Volgt 1.1.1.5.1.2.5.
6 Lambertus Stadig, geboren op 21 januari 1886 in Baflo. Volgt 1.1.1.5.1.2.6.
7 Oege Stadig, geboren op 21 oktober 1887 in Baflo. Volgt 1.1.1.5.1.2.7.
1.1.1.5.1.2.1 Froukje Stadig is geboren op 19 juli 1879 om 17:30 in Britsum (Leeuwarderadeel), dochter van Cornelis Stadig en Aafke Boersma (zie 1.1.1.5.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juli 1879. Froukje is overleden op 25 april 1961, 81 jaar oud. Froukje trouwde, 27 jaar oud, op 3 oktober 1906 in Den Helder met Adriaan Jan Baas, 28 jaar oud. Adriaan is geboren op 9 november 1877 om 11:00 in Den Helder, zoon van Jacobus Baas en Willemina Johanna Huisken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 november 1877. Adriaan is overleden op 17 februari 1946 in Zeist, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 februari 1946.
1.1.1.5.1.2.4 Ducia Stadig is geboren op 23 september 1882 om 13:00 in Britsum (Leeuwarderadeel), dochter van Cornelis Stadig en Aafke Boersma (zie 1.1.1.5.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 september 1882. Ducia is overleden. Ducia trouwde, 29 jaar oud, op 12 april 1912 in Den Helder met Johan Wilhelm Marmelstein, 30 jaar oud. Johan is geboren op 18 februari 1882 om 15:00 in Nijkerk, zoon van Martinus Marmelstein en Johanna Catharina Kamper. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1882. Johan is overleden.
Kinderen van Ducia en Johan:
1 Johanna Catharina Marmelstein [1.1.1.5.1.2.4.1], geboren op 17 juli 1913 in Amsterdam.
2 Aafke Margaretha Marmelstein [1.1.1.5.1.2.4.2].
1.1.1.5.1.2.5 Duco Stadig is geboren op 3 maart 1884 om 16:30 in Baflo, zoon van Cornelis Stadig en Aafke Boersma (zie 1.1.1.5.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1884. Duco is overleden op 20 oktober 1960 in Dordrecht, 76 jaar oud. Hij is begraven. Duco trouwde, 29 jaar oud, op 23 oktober 1913 in Katwijk met Anna Catharina Haasnoot, ongeveer 32 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1881 in Katwijk, dochter van Nicolaas Haasnoot en Anna Verloop. Anna is overleden na 1960, minstens 79 jaar oud.
Kind van Duco en Anna:
1 Duco Stadig [1.1.1.5.1.2.5.1], geboren omstreeks 1923. Duco is overleden op 20 juni 1944 in Dordrecht, ongeveer 21 jaar oud.
1.1.1.5.1.2.6 Lambertus Stadig is geboren op 21 januari 1886 om 09:30 in Baflo, zoon van Cornelis Stadig en Aafke Boersma (zie 1.1.1.5.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 januari 1886. Lambertus is overleden na 1951, minstens 65 jaar oud. Lambertus trouwde, 27 jaar oud, op 29 mei 1913 in Katwijk met Margaretha Cornelia Parlevliet, ongeveer 24 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1889 in Katwijk, dochter van Nicolaas Parlevliet en Geertrui de Best. Margaretha is overleden op 19 december 1951 in Amersfoort, ongeveer 62 jaar oud.
Kinderen van Lambertus en Margaretha:
1 Jan Arius Stadig [1.1.1.5.1.2.6.1], geboren op 2 november 1916 in Amersfoort.
2 Bert Abe Stadig [1.1.1.5.1.2.6.2], geboren op 12 november 1917 in Amersfoort.
3 Geertruida Stadig [1.1.1.5.1.2.6.3].
4 Edzard Stadig [1.1.1.5.1.2.6.4].
1.1.1.5.1.2.7 Oege Stadig is geboren op 21 oktober 1887 om 04:30 in Baflo, zoon van Cornelis Stadig en Aafke Boersma (zie 1.1.1.5.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 oktober 1887. Oege is overleden op 30 september 1963 in Hoogeveen, 75 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen. Oege trouwde, 30 jaar oud, op 26 januari 1918 in Leiden met Jacoba Boot, 26 jaar oud. Jacoba is geboren op 31 december 1891 in Leiderdorp, dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan. Jacoba is overleden op 19 maart 1981 in Hoogeveen, 89 jaar oud. Zij is begraven op 23 maart 1981 in Hoogeveen.
Kinderen van Oege en Jacoba:
1 Greta Sophie (Greetje) Stadig [1.1.1.5.1.2.7.1], geboren op 27 januari 1918 in Tilburg.
2 Sonja Stadig [1.1.1.5.1.2.7.2], geboren op 19 mei 1934 in Utrecht. Sonja is overleden op 11 juni 1934 om 20:00 in Utrecht, 23 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juni 1934.
1.1.1.5.1.3 Jetske Boersma is geboren op 12 december 1858 om 01:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Doeke [Jans] Boersma en Frouktje Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 december 1858. Jetske is overleden op 2 december 1932 om 18:30 in Groningen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 december 1932. Jetske trouwde, 27 jaar oud, op 16 september 1886 in Grijpskerk met Haike Jonkhof, 26 jaar oud. Haike is geboren op 19 augustus 1860 om 04:30 in Groningen, zoon van Andries Roelofs Jonkhof en Saartje Tulp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 augustus 1860. Haike is overleden op 30 mei 1938 om 04:30 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 mei 1938.
Kinderen van Jetske en Haike:
1 Saartje Jonkhoff [1.1.1.5.1.3.1], geboren op 30 augustus 1887 om 09:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 augustus 1887. Saartje is overleden op 9 januari 1964 in Burum (Kollumerland), 76 jaar oud. Saartje bleef ongehuwd.
2 Doeke Jans Jonkhoff, geboren op 3 november 1889 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.3.2.
3 Andries Roelof Jonkhoff, geboren op 18 februari 1899 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.3.3.
1.1.1.5.1.3.2 Doeke Jans Jonkhoff is geboren op 3 november 1889 om 15:30 in Burum (Kollumerland), zoon van Haike Jonkhof en Jetske Boersma (zie 1.1.1.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 november 1889. Doeke is overleden op 27 mei 1963 in Haren, 73 jaar oud. Doeke trouwde, 35 jaar oud, op 22 mei 1925 met Marchiena Mina Kuipers, 26 jaar oud. Marchiena is geboren op 3 juli 1898 om 00:30 in Sellingen (Vlagtwedde), dochter van Berend Dethmer Kuipers en Marchien Mensingh. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juli 1898. Marchiena is overleden op 7 juni 1980 in Haren, 81 jaar oud.
1.1.1.5.1.3.3 Andries Roelof Jonkhoff is geboren op 18 februari 1899 om 22:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Haike Jonkhof en Jetske Boersma (zie 1.1.1.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1899. Andries is overleden op 26 juli 1988 in Kollum (Kollumerland), 89 jaar oud. Andries trouwde, 34 jaar oud, op 19 mei 1933 met Anna Geertruida Buwalda, 28 jaar oud. Anna is geboren op 29 december 1904 in Dokkum, dochter van Tjalling Douwes Buwalda en Lucia Margaretha van der Linden. Anna is overleden op 5 oktober 1982 in Rottevalle (Achtkarspelen), 77 jaar oud.
1.1.1.5.1.6 Tietje Boersma is geboren op 4 oktober 1863 om 23:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Doeke [Jans] Boersma en Frouktje Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 oktober 1863. Tietje is overleden op 9 februari 1947 om 05:00 in Kollum (Kollumerland), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 februari 1947. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland). Tietje trouwde, 20 jaar oud, op 12 mei 1884 in Kollumerland met Willem Kloppenburg, 21 jaar oud. Willem is geboren op 17 oktober 1862 om 15:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Wybe Kloppenburg en Baukje Etes Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1862. Willem is overleden op 25 april 1946 om 06:30 in Kollum (Kollumerland), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1946. Hij is begraven op 29 april 1946 in Kollum (Kollumerland).
Kinderen van Tietje en Willem:
1 Levenloos Kloppenburg [1.1.1.5.1.6.1], levenloos geboren zoon, geboren op 2 mei 1885 om 19:00 in Kollum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 mei 1885. Levenloos bleef ongehuwd.
2 Wiebe Kloppenburg, geboren op 23 april 1886 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.6.2.
3 Froukje Kloppenburg [1.1.1.5.1.6.3], geboren op 6 juni 1887 om 23:30 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1887. Froukje is overleden op 26 juni 1887 om 17:30 in Kollum (Kollumerland), 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juni 1887. Froukje bleef ongehuwd.
4 Froukje Kloppenburg, geboren op 21 mei 1889 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.6.4.
5 Baukje Kloppenburg, geboren op 14 juli 1892 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.6.5.
6 Sietske Kloppenburg, geboren op 29 april 1894 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.6.6.
1.1.1.5.1.6.2 Wiebe Kloppenburg is geboren op 23 april 1886 om 20:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Willem Kloppenburg en Tietje Boersma (zie 1.1.1.5.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 april 1886. Wiebe is overleden op 4 april 1916 om 04:00 in Kollum (Kollumerland), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 april 1916. Hij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland). Wiebe trouwde, 23 jaar oud, op 24 juni 1909 in Kollumerland met Detje Eelkema, 20 jaar oud. Detje is geboren op 17 juli 1888 om 03:30 in Burum (Kollumerland), dochter van Jan Eelkema en Bieuwkje Steegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juli 1888. Detje is overleden op 13 april 1982 in Zuidhorn, 93 jaar oud. Zij is begraven op 17 april 1982 in Munnekezijl (Kollumerland). Detje trouwde later op 1 november 1938 in Kollumerland met Simon Cornelis Sietsema (1878-1950).
Kinderen van Wiebe en Detje:
1 Willem Kloppenburg, geboren op 26 november 1909 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.6.2.1.
2 Berta Jantina Kloppenburg, geboren op 9 december 1911 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.6.2.2.
3 Jan Kloppenburg, geboren op 25 oktober 1913 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.6.2.3.
4 Tietje (Tia) Kloppenburg, geboren op 4 december 1915 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.1.5.1.6.2.4.
1.1.1.5.1.6.2.1 Willem Kloppenburg is geboren op 26 november 1909 om 06:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Wiebe Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.2) en Detje Eelkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 november 1909. Willem is overleden op 30 september 1985 in Amersfoort, 75 jaar oud. Hij is begraven op 4 oktober 1985 in Amersfoort. Willem bleef kinderloos. Willem:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 7 september 1936 met Willemina Jacoba jonkvrouw Beelaerts van Blokland, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1970. Willemina is geboren op 16 november 1913 in ’s-Gravenzande, dochter van Alexander Gerard jonkheer Beelaerts van Blokland en Willemine Octavie jonkvrouw Feith. Willemina is overleden.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 25 september 1970 in Amersfoort met Mathilde Gustavine jonkvrouw Quarles van Ufford, 57 jaar oud. Mathilde is geboren op 9 augustus 1913 in Soerabaja, Java (Ned. Indië), dochter van Edouard Jacques jonkheer Quarles van Ufford en Gustavine Julienne Henriette Meertens. Mathilde is overleden op 28 mei 1973 in Utrecht, 59 jaar oud. Zij is begraven in Amersfoort. Mathilde is weduwe van Gerhardus Fabius (1911-1957), met wie zij trouwde op 6 augustus 1935 in ’s-Gravenhage. Willem en Mathilde bleven kinderloos.
Kinderen van Willem en Willemina:
1 Wiebe Kloppenburg. Volgt 1.1.1.5.1.6.2.1.1.
2 Peter Kloppenburg. Volgt 1.1.1.5.1.6.2.1.2.
1.1.1.5.1.6.2.1.1 Wiebe Kloppenburg, zoon van Willem Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.2.1) en Willemina Jacoba jonkvrouw Beelaerts van Blokland. Wiebe trouwde met Aleida Charlotte Madelon jonkvrouw Berg. Aleida is een dochter van Gustaaf Alexander (Guus) jonkheer Berg en Agatha Anna Pous Koolhaas.
1.1.1.5.1.6.2.1.2 Peter Kloppenburg, zoon van Willem Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.2.1) en Willemina Jacoba jonkvrouw Beelaerts van Blokland. Peter trouwde met Maria Adriana barones van Ittersum. Maria is een dochter van Gerard Elliza baron van Ittersum en Leopoldine jonkvrouw van Riemsdijk.
1.1.1.5.1.6.2.2 Berta Jantina Kloppenburg is geboren op 9 december 1911 om 15:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Wiebe Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.2) en Detje Eelkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 december 1911. Berta is overleden op 15 november 1997 in Kollum (Kollumerland), 85 jaar oud. Zij is begraven op 20 november 1997 in Kollum (Kollumerland). Berta bleef kinderloos. Berta trouwde met Pieter Offringa. Pieter is geboren op 7 februari 1896 om 04:00 in Kloosterveen (Smilde), zoon van Rienk Offringa en Klaasje Veenboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 februari 1896. Pieter is overleden op 24 mei 1991, 95 jaar oud. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland).
1.1.1.5.1.6.2.3 Jan Kloppenburg is geboren op 25 oktober 1913 in Burum (Kollumerland), zoon van Wiebe Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.2) en Detje Eelkema. Jan is overleden op 25 juli 1994 in Groningen, 80 jaar oud. Jan trouwde met Gerda Cathriena Hamster. Gerda is een dochter van Cornelius Frederikus Hamster en Trientje Wiersema.
Kinderen van Jan en Gerda:
1 Catharina (Trieneke) Kloppenburg [1.1.1.5.1.6.2.3.1].
2 Wiebe Willem Kloppenburg [1.1.1.5.1.6.2.3.2].
3 Cornelius Fredericus (Kees) Kloppenburg [1.1.1.5.1.6.2.3.3].
4 Bertha Edith Kloppenburg [1.1.1.5.1.6.2.3.4].
1.1.1.5.1.6.2.4 Tietje (Tia) Kloppenburg is geboren op 4 december 1915 in Burum (Kollumerland), dochter van Wiebe Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.2) en Detje Eelkema. Tia is overleden op 2 oktober 2007 in Eindhoven, 91 jaar oud. Zij is begraven in Eindhoven. Tia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1938 met Aant Elzenga, ongeveer 33 jaar oud. Aant is geboren op 15 maart 1905 om 14:00 in Hallum (Ferwerderadeel), zoon van Jan Elzenga en Antje Werkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 maart 1905. Aant is overleden vóór 1974, ten hoogste 69 jaar oud.
Kind van Tia en Aant:
1 Anthoinette Titia Elzenga [1.1.1.5.1.6.2.4.1].
1.1.1.5.1.6.4 Froukje Kloppenburg is geboren op 21 mei 1889 om 03:30 in Kollum (Kollumerland), dochter van Willem Kloppenburg en Tietje Boersma (zie 1.1.1.5.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 mei 1889. Froukje is overleden op 25 mei 1980 in Zuidlaren, 91 jaar oud. Zij is begraven in Visvliet (Grijpskerk). Froukje trouwde, 25 jaar oud, op 13 mei 1915 in Kollumerland met Johan Hendrik van der Hoek, 25 jaar oud. Johan is geboren op 24 juli 1889 om 17:00 in Niehove (Oldehove), zoon van Kornelis van der Hoek en Wobbina Buma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juli 1889. Johan is overleden op 27 oktober 1952 in Pieterzijl (Grijpskerk), 63 jaar oud. Hij is begraven in Visvliet (Grijpskerk).
Kinderen van Froukje en Johan:
1 Kornelis Johan van der Hoek, geboren op 7 maart 1916 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.1.5.1.6.4.1.
2 Titia Wobbina van der Hoek, geboren op 29 februari 1920 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.1.5.1.6.4.2.
1.1.1.5.1.6.4.1 Kornelis Johan van der Hoek is geboren op 7 maart 1916 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Johan Hendrik van der Hoek en Froukje Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.4). Kornelis is overleden op 16 juli 1993 in Groningen, 77 jaar oud. Hij is begraven in Visvliet (Grijpskerk). Kornelis trouwde met D. Prins.
1.1.1.5.1.6.4.2 Titia Wobbina van der Hoek is geboren op 29 februari 1920 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Johan Hendrik van der Hoek en Froukje Kloppenburg (zie 1.1.1.5.1.6.4). Titia is overleden op 2 september 2004 in Groningen, 84 jaar oud. Zij is begraven op 6 september 2004 in Roodeschool (Uithuizermeeden). Titia trouwde met O.J. Meeuwes.
1.1.1.5.1.6.5 Baukje Kloppenburg is geboren op 14 juli 1892 om 09:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Willem Kloppenburg en Tietje Boersma (zie 1.1.1.5.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1892. Baukje is overleden op 20 januari 1927 om 07:00 in Groningen, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 januari 1927. Zij is begraven in Houwerzijl (Ulrum). Baukje trouwde, 24 jaar oud, op 10 mei 1917 in Kollumerland met Lieuwe Klaas Buffinga, 28 jaar oud. Zie 1.1.1.5.1.1.7 voor persoonsgegevens van Lieuwe.
Kinderen van Baukje en Lieuwe: zie 1.1.1.5.1.1.7.
1.1.1.5.1.6.6 Sietske Kloppenburg is geboren op 29 april 1894 om 22:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Willem Kloppenburg en Tietje Boersma (zie 1.1.1.5.1.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1894. Sietske is overleden op 27 augustus 1968, 74 jaar oud. Zij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland). Sietske trouwde, 26 jaar oud, op 26 mei 1920 in Kollumerland met Siemon Schutter, 27 jaar oud. Siemon is geboren op 25 oktober 1892 om 16:00 in Garmerwolde (Ten Boer), zoon van Jan Schutter en Menna Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 oktober 1892. Siemon is overleden op 16 maart 1980, 87 jaar oud. Hij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland).
1.1.1.5.1.7 Oege Boersma is geboren op 20 december 1864 om 07:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Doeke [Jans] Boersma en Frouktje Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 december 1864. Oege is overleden op 7 januari 1940 om 13:00 in Groningen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1940. Hij is begraven in Grijpskerk. Oege trouwde, 26 jaar oud, op 22 april 1891 in Meeden met Diewerke ten Have, 27 jaar oud. Diewerke is geboren op 15 augustus 1863 om 17:00 in Meeden, dochter van Hillenius Aijolts ten Have en Pieterke Freerks Haverkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 augustus 1863. Diewerke is overleden op 11 juli 1922 om 15:00 in Waarden (Grijpskerk), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juli 1922. Zij is begraven in Grijpskerk.
Kinderen van Oege en Diewerke:
1 Froukje Boersma, geboren op 2 februari 1892 in Waarden (Grijpskerk). Volgt 1.1.1.5.1.7.1.
2 Hillenius Boersma [1.1.1.5.1.7.2], geboren op 26 juli 1893 om 01:00 in Waarden (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juli 1893. Hillenius is overleden op 30 maart 1958 in Groningen, 64 jaar oud. Hij is begraven op 3 april 1958 in Grijpskerk. Hillenius bleef ongehuwd.
3 Doeke Jan Boersma [1.1.1.5.1.7.3], geboren op 4 mei 1895 om 04:00 in Waarden (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 mei 1895. Doeke is overleden op 4 januari 1902 om 02:00 in Waarden (Grijpskerk), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1902. Hij is begraven in Grijpskerk.
4 Pieter Boersma [1.1.1.5.1.7.4], geboren op 22 september 1897 om 14:00 in Waarden (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1897. Pieter is overleden op 18 april 1959 om 03:30 in Grijpskerk, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1959. Hij is begraven in Grijpskerk. Pieter bleef ongehuwd.
5 Idzerd Boersma, geboren op 24 oktober 1900 in Waarden (Grijpskerk). Volgt 1.1.1.5.1.7.5.
6 Pieterke Hillena Boersma, geboren op 29 november 1902 in Waarden (Grijpskerk). Volgt 1.1.1.5.1.7.6.
7 Doekina Jantina Boersma, geboren op 2 augustus 1905 in Waarden (Grijpskerk). Volgt 1.1.1.5.1.7.7.
1.1.1.5.1.7.1 Froukje Boersma is geboren op 2 februari 1892 om 06:00 in Waarden (Grijpskerk), dochter van Oege Boersma (zie 1.1.1.5.1.7) en Diewerke ten Have. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 februari 1892. Froukje is overleden op 30 april 1972 in Zuidhorn, 80 jaar oud. Zij is begraven op 5 mei 1972 in Zuidbroek. Froukje trouwde, 25 jaar oud, op 10 mei 1917 in Grijpskerk met Henderikus Knotnerus, 33 jaar oud. Henderikus is geboren op 23 oktober 1883 om 13:00 in Oostwold (Midwolda), zoon van Ties Siebolt Knotnerus en Geessien Starke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1883. Henderikus is overleden op 5 november 1952 om 13:00 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 november 1952.
Kind van Froukje en Henderikus:
1 Oege Knotnerus, geboren in 1919. Volgt 1.1.1.5.1.7.1.1.
1.1.1.5.1.7.1.1 Oege Knotnerus is geboren in 1919, zoon van Henderikus Knotnerus en Froukje Boersma (zie 1.1.1.5.1.7.1). Oege is overleden in 1992, 72 of 73 jaar oud. Oege trouwde met Pieterke Jantje Bleker.
1.1.1.5.1.7.5 Idzerd Boersma is geboren op 24 oktober 1900 om 15:00 in Waarden (Grijpskerk), zoon van Oege Boersma (zie 1.1.1.5.1.7) en Diewerke ten Have. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 oktober 1900. Idzerd is overleden op 6 juli 1976, 75 jaar oud. Hij is begraven in Middenmeer (Wieringermeer). Idzerd trouwde, 36 jaar oud, op 8 april 1937 in Oldehove met Baukje Meindertsma, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 22 augustus 1947 in Groningen. Baukje is geboren op 13 november 1912 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Eelke Meindertsma en Sijtske Couperus. Baukje is overleden op 13 april 1974, 61 jaar oud. Zij is begraven in Middenmeer (Wieringermeer).
Kinderen van Idzerd en Baukje:
1 Oege Boersma [1.1.1.5.1.7.5.1].
2 Sijtske (Sita) Boersma [1.1.1.5.1.7.5.2].
1.1.1.5.1.7.6 Pieterke Hillena Boersma is geboren op 29 november 1902 om 22:00 in Waarden (Grijpskerk), dochter van Oege Boersma (zie 1.1.1.5.1.7) en Diewerke ten Have. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 december 1902. Pieterke is overleden op 20 november 1978 in Middelstum, 75 jaar oud. Zij is begraven op 24 november 1978 in Huizinge (Middelstum). Pieterke trouwde, 22 jaar oud, op 4 juni 1925 in Grijpskerk met Menko Ubbens, 28 jaar oud. Menko is geboren op 25 februari 1897 om 04:00 in Huizinge (Middelstum), zoon van Heertje Ubbens en Frederika Johanna Wiersema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 februari 1897. Menko is overleden op 5 oktober 1976 in Huizinge (Middelstum), 79 jaar oud. Hij is begraven op 9 oktober 1976 in Huizinge (Middelstum).
Kinderen van Pieterke en Menko:
1 Heertje Ubbens, geboren op 12 juni 1928 in Huizinge (Middelstum). Volgt 1.1.1.5.1.7.6.1.
2 Diewerke Ubbens. Volgt 1.1.1.5.1.7.6.2.
1.1.1.5.1.7.6.1 Heertje Ubbens is geboren op 12 juni 1928 in Huizinge (Middelstum), zoon van Menko Ubbens en Pieterke Hillena Boersma (zie 1.1.1.5.1.7.6). Heertje is overleden op 10 november 2002 in Sneek, 74 jaar oud. Hij is begraven op 14 november 2002 in Huizinge (Middelstum). Heertje trouwde met Martientje Jacoba Maria van Bragt.
Kinderen van Heertje en Martientje:
1 Uilkje Martientje Beatrix (Mariken) Ubbens [1.1.1.5.1.7.6.1.1].
2 Peterke Helena Ubbens [1.1.1.5.1.7.6.1.2].
3 Menko Heert Ubbens [1.1.1.5.1.7.6.1.3].
4 Breunis Martijn Christiaan (Martijn) Ubbens [1.1.1.5.1.7.6.1.4].
1.1.1.5.1.7.6.2 Diewerke Ubbens, dochter van Menko Ubbens en Pieterke Hillena Boersma (zie 1.1.1.5.1.7.6). Diewerke trouwde met Arend Pieter Toren.
1.1.1.5.1.7.7 Doekina Jantina Boersma is geboren op 2 augustus 1905 om 20:00 in Waarden (Grijpskerk), dochter van Oege Boersma (zie 1.1.1.5.1.7) en Diewerke ten Have. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 augustus 1905. Doekina is overleden op 31 mei 1986, 80 jaar oud. Zij is begraven in Oostwold (Leek). Doekina trouwde, 33 jaar oud, op 17 augustus 1938 in Grijpskerk met Hillenius Aijolt Hamster, 34 jaar oud. Hillenius is geboren op 26 februari 1904 om 19:00 in Nieuwolda, zoon van Kasper Hamster en Frederika ten Have. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 februari 1904. Hillenius is overleden op 6 juli 1990 in Haren, 86 jaar oud. Hij is begraven in Oostwold (Leek).
Kinderen van Doekina en Hillenius:
1 Kasper Cornelius Hamster [1.1.1.5.1.7.7.1].
2 Levenloos Hamster [1.1.1.5.1.7.7.2], levenloos geboren kind, geboren op 23 oktober 1947 om 21:30 in Nieuwolda. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 oktober 1947.
1.1.1.5.1.8 Jan Boersma is geboren op 20 november 1868 om 09:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Doeke [Jans] Boersma en Frouktje Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1868. Jan is overleden op 31 juli 1942 om 23:00 in Dennenoord (Zuidlaren), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 augustus 1942. Hij is begraven op 4 augustus 1942 in Warffum. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 13 mei 1896 in Kantens met Jantje Doornbos, 29 jaar oud. Jantje is geboren op 21 maart 1867 om 01:00 in Kantens, dochter van Abel Doornbos en Martje Zuidhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1867. Jantje is overleden op 23 september 1949 om 10:00 in Ezinge, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 september 1949. Zij is begraven in Warffum.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Doeke Boersma [1.1.1.5.1.8.1], geboren op 29 maart 1897 om 09:00 in Breede (Warffum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 maart 1897. Doeke is overleden op 19 november 1965, 68 jaar oud. Hij is begraven in Warffum. Doeke bleef ongehuwd.
2 Martje Boersma, geboren op 13 mei 1898 in Breede (Warffum). Volgt 1.1.1.5.1.8.2.
3 Abel Boersma, geboren op 9 oktober 1899 in Breede (Warffum). Volgt 1.1.1.5.1.8.3.
4 Froukje Boersma, geboren op 20 augustus 1901 in Breede (Warffum). Volgt 1.1.1.5.1.8.4.
5 Barteld Boersma, geboren op 31 oktober 1902 in Breede (Warffum). Volgt 1.1.1.5.1.8.5.
6 Alberdina Martina Boersma, geboren op 14 maart 1904 in Breede (Warffum). Volgt 1.1.1.5.1.8.6.
7 Sietske Boersma, geboren op 2 augustus 1905 in Breede (Warffum). Volgt 1.1.1.5.1.8.7.
8 Martinus Albertus Boersma, geboren op 29 oktober 1907 in Breede (Warffum). Volgt 1.1.1.5.1.8.8.
1.1.1.5.1.8.2 Martje Boersma is geboren op 13 mei 1898 om 11:00 in Breede (Warffum), dochter van Jan Boersma (zie 1.1.1.5.1.8) en Jantje Doornbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 mei 1898. Martje is overleden op 3 april 1979 in Emmeloord, 80 jaar oud. Zij is begraven in Ezinge. Martje trouwde, 26 jaar oud, op 6 mei 1925 in Warffum met Cornelius Geertsema, 24 jaar oud. Cornelius is geboren op 7 februari 1901 om 22:00 in Wierum (Aduard), zoon van Reinder Geertsema en Aaltje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 februari 1901. Cornelius is overleden op 6 juli 1963 in Emmeloord, 62 jaar oud. Hij is begraven in Ezinge.
Kinderen van Martje en Cornelius:
1 Reinder Cornelius Geertsema [1.1.1.5.1.8.2.1], geboren op 3 maart 1926 in Ezinge. Reinder is overleden op 17 december 1945 om 09:00 in Groningen, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 december 1945. Hij is begraven in Ezinge.
2 Janny Frouwina Geertsema [1.1.1.5.1.8.2.2].
3 Jan Doeke Geertsema [1.1.1.5.1.8.2.3], geboren op 18 mei 1933 in Allersma (Ezinge). Jan is overleden op 3 januari 1935 om 18:00 in Allersma (Ezinge), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1935.
4 Levenloos Geertsema [1.1.1.5.1.8.2.4], levenloos geboren kind, geboren op 7 mei 1936 om 11:30 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 mei 1936.
1.1.1.5.1.8.3 Abel Boersma is geboren op 9 oktober 1899 om 19:00 in Breede (Warffum), zoon van Jan Boersma (zie 1.1.1.5.1.8) en Jantje Doornbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 oktober 1899. Abel is overleden op 26 mei 1977 in Hardinxveld-Giessendam, 77 jaar oud. Hij is begraven in Sliedrecht. Abel trouwde, 26 jaar oud, op 11 maart 1926 in Uithuizermeeden met Annette (Net) Bos, 24 jaar oud. Net is geboren op 20 juni 1901 om 19:00 in Uithuizermeeden, dochter van Abraham Bos en Jantje Dijksterhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juni 1901. Net is overleden op 10 juli 1970 in Sliedrecht, 69 jaar oud. Zij is begraven in Sliedrecht.
Kinderen van Abel en Net:
1 Jantje Jantina Boersma, geboren op 20 april 1928 in Scheemda. Volgt 1.1.1.5.1.8.3.1.
2 Levenloos Boersma [1.1.1.5.1.8.3.2], levenloos geboren dochter, geboren op 8 augustus 1931 om 17:00 in Scheemda. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 augustus 1931.
3 Jantina Doekina Boersma [1.1.1.5.1.8.3.3].
4 Jan Doeke Boersma [1.1.1.5.1.8.3.4].
1.1.1.5.1.8.3.1 Jantje Jantina Boersma is geboren op 20 april 1928 in Scheemda, dochter van Abel Boersma (zie 1.1.1.5.1.8.3) en Annette (Net) Bos. Jantje is overleden op 26 november 2013 in Siddeburen, 85 jaar oud. Jantje trouwde met B.H. Laninga. B.H. is een zoon van Harm Laninga en Wellemina Aaltje Veldman.
1.1.1.5.1.8.4 Froukje Boersma is geboren op 20 augustus 1901 om 10:00 in Breede (Warffum), dochter van Jan Boersma (zie 1.1.1.5.1.8) en Jantje Doornbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 augustus 1901. Froukje is overleden op 28 maart 1989, 87 jaar oud. Zij is begraven in Middenmeer (Wieringermeer). Froukje trouwde, 24 jaar oud, op 6 mei 1926 in Warffum met Hendrikus Colijn, 22 jaar oud. Hendrikus is geboren op 4 september 1903 in Haarlemmermeer, zoon van Johannes Colijn en Heiltje de Kok. Hendrikus is overleden op 13 oktober 1994, 91 jaar oud. Hij is begraven in Middenmeer (Wieringermeer).
Kind van Froukje en Hendrikus:
1 Jan Doeke Colijn, geboren op 15 juli 1928 in Nieuwer-Amstel. Volgt 1.1.1.5.1.8.4.1.
1.1.1.5.1.8.4.1 Jan Doeke Colijn is geboren op 15 juli 1928 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrikus Colijn en Froukje Boersma (zie 1.1.1.5.1.8.4). Jan is overleden op 18 mei 2012 in Krimpen aan den IJssel, 83 jaar oud. Jan trouwde met G. van Dijk.
1.1.1.5.1.8.5 Barteld Boersma is geboren op 31 oktober 1902 om 20:00 in Breede (Warffum), zoon van Jan Boersma (zie 1.1.1.5.1.8) en Jantje Doornbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 november 1902. Barteld is overleden op 29 oktober 1980, 77 jaar oud. Hij is begraven in Hardinxveld-Giessendam. Barteld trouwde, 33 jaar oud, op 13 mei 1936 in Warffum met Bouwke Oosterhof, 37 jaar oud. Bouwke is geboren op 17 april 1899 om 04:00 in Zuidwolde (Bedum), dochter van Fokke Oosterhof en Geertje Zwaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1899. Bouwke is overleden op 20 november 1971, 72 jaar oud. Zij is begraven in Hardinxveld-Giessendam.
Kind van Barteld en Bouwke:
1 Jan Doeke Boersma [1.1.1.5.1.8.5.1], geboren op 27 mei 1939 in Hardinxveld. Jan is overleden op 12 november 2008 in Vinkeveen, 69 jaar oud.
1.1.1.5.1.8.6 Alberdina Martina Boersma is geboren op 14 maart 1904 om 23:00 in Breede (Warffum), dochter van Jan Boersma (zie 1.1.1.5.1.8) en Jantje Doornbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 maart 1904. Zij is gedoopt in Bierum. Alberdina is overleden op 13 februari 1996 in Delfzijl, 91 jaar oud. Zij is begraven op 17 februari 1996 in Bierum. Alberdina trouwde, 28 jaar oud, op 23 februari 1933 in Warffum met Jan Tammo Veenkamp, 33 jaar oud. Jan is geboren op 30 augustus 1899 om 18:00 in Holwierde (Bierum), zoon van Geert Veenkamp en Kornelske de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 september 1899. Jan is overleden op 22 juni 1974 in Bierum, 74 jaar oud. Hij is begraven op 26 juni 1974 in Bierum.
1.1.1.5.1.8.7 Sietske Boersma is geboren op 2 augustus 1905 om 22:00 in Breede (Warffum), dochter van Jan Boersma (zie 1.1.1.5.1.8) en Jantje Doornbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 augustus 1905. Sietske is overleden op 9 juli 1999, 93 jaar oud. Zij is begraven in Alphen aan de Rijn. Sietske trouwde, 23 jaar oud, op 19 september 1928 in Warffum met Gerrit Mulder, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 29 april 1900 om 19:00 in Groningen, zoon van Hendrik Herman Mulder en Meiske Nieborg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 mei 1900. Gerrit is overleden op 9 oktober 1974, 74 jaar oud. Hij is begraven in Alphen aan de Rijn.
1.1.1.5.1.8.8 Martinus Albertus Boersma is geboren op 29 oktober 1907 om 03:00 in Breede (Warffum), zoon van Jan Boersma (zie 1.1.1.5.1.8) en Jantje Doornbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1907. Martinus is overleden op 7 augustus 1987, 79 jaar oud. Hij is begraven in Roden. Martinus trouwde, 28 jaar oud, op 13 mei 1936 in Warffum met Anje Henderika Mulder, 24 jaar oud. Anje is geboren op 2 juni 1911 in Houwerzijl (Ulrum), dochter van Henderikus Mulder en Aafke Wieringa. Anje is overleden op 7 oktober 1991 in Roden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 12 oktober 1991 in Roden.
Kinderen van Martinus en Anje:
1 Aafke Jantina Boersma [1.1.1.5.1.8.8.1].
2 Jan Doeke Boersma [1.1.1.5.1.8.8.2], geboren op 7 december 1939 in Warffum. Jan is overleden op 8 oktober 2013 in Almelo, 73 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
3 H.J. Boersma [1.1.1.5.1.8.8.3].
1.1.1.5.2 Klaas Oeges de Boer is geboren op 21 april 1827 om 21:00 in Surhuizum (Achtkarspelen), zoon van Oege Jans de Boer en Aafke [Klazes] van der Kluft (zie 1.1.1.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 april 1827. Klaas is overleden op 21 maart 1871 om 06:00 in Twijzel (Achtkarspelen), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 maart 1871. Klaas:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 18 mei 1854 in Kollumerland met Geeske [Egberts] Kuipers, 23 jaar oud. Geeske is geboren op 23 februari 1831 om 04:00 in Munnekezijl (Kollumerland), dochter van Egbert Hessels Kuipers en Jantje Falks Radema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1831. Geeske is overleden op 22 oktober 1860 om 17:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 oktober 1860.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 22 september 1864 in Achtkarspelen met Elisabeth de Jong, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 27 oktober 1839 om 20:30 in Hindeloopen, dochter van Dirk Ruurds de Jong en Rintk Broers Kat. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1839. Elisabeth is overleden op 13 september 1916 om 09:00 in Ulrum, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 september 1916. Elisabeth trouwde later op 8 augustus 1874 in Kollumerland met Pieter Visser (1838-1916).
Kinderen van Klaas en Geeske:
1 Aafke de Boer, geboren op 10 juni 1855 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.2.1.
2 Tjebbe de Boer, geboren op 17 januari 1857 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.2.2.
3 Jantje de Boer, geboren op 22 mei 1858 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.2.3.
4 Levenloos de Boer [1.1.1.5.2.4], levenloos geboren dochter, geboren op 9 oktober 1860 om 06:30 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 oktober 1860.
Kinderen van Klaas en Elisabeth:
5 Rentk de Boer, geboren op 14 juli 1865 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.2.5.
6 Oege de Boer, geboren op 21 februari 1867 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.2.6.
7 Douwe Jan de Boer [1.1.1.5.2.7], geboren op 4 november 1869 om 21:00 in Twijzel (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 november 1869. Douwe is overleden op 21 juni 1872 om 03:00 in Kollum (Kollumerland), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juni 1872.
1.1.1.5.2.1 Aafke de Boer is geboren op 10 juni 1855 om 11:30 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), dochter van Klaas Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.2) en Geeske [Egberts] Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 juni 1855. Aafke is overleden op 2 januari 1913 om 15:30 in Noordhorn (Zuidhorn), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 januari 1913. Aafke trouwde, 21 jaar oud, op 9 juni 1877 in Zuidhorn met Jan Kamstra, 22 jaar oud. Jan is geboren op 23 februari 1855 om 04:30 in Noordhorn (Zuidhorn), zoon van Tjeerd Philips Kamstra en Stijntje van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 februari 1855. Jan is overleden op 12 maart 1936 om 14:00 in Noordhorn (Zuidhorn), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 maart 1936. Jan trouwde later op 19 oktober 1916 in Zuidhorn met Elisabeth Borg (1877-na 1936).
Kinderen van Aafke en Jan:
1 Jitske Tjeerdje Kamstra [1.1.1.5.2.1.1], geboren op 21 september 1878 om 19:00 in Noordhorn (Zuidhorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1878. Jitske is overleden op 27 mei 1927 om 05:00 in Wagenborgen (Termunten), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 mei 1927. Jitske bleef ongehuwd.
2 Geeske Kamstra, geboren op 10 maart 1880 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.1.5.2.1.2.
3 Levenloos Kamstra [1.1.1.5.2.1.3], levenloos geboren dochter, geboren op 26 mei 1881 om 19:00 in Noordhorn (Zuidhorn). Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 mei 1881.
4 Tjeert Kamstra, geboren op 15 mei 1882 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.1.5.2.1.4.
5 Jantje Kamstra, geboren op 18 maart 1884 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.1.5.2.1.5.
6 Geert Kamstra [1.1.1.5.2.1.6], geboren op 8 februari 1886 om 17:00 in Noordhorn (Zuidhorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 februari 1886. Geert is overleden op 5 augustus 1886 in Noordhorn (Zuidhorn), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 augustus 1886.
7 Grietje Kamstra, geboren op 2 juli 1887 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.1.5.2.1.7.
8 Klaas Kamstra, geboren op 4 december 1889 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.1.5.2.1.8.
9 Frouktje Kamstra, geboren op 19 juni 1892 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.1.5.2.1.9.
10 Doeke Kamstra [1.1.1.5.2.1.10], geboren op 6 augustus 1895 om 03:00 in Noordhorn (Zuidhorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 augustus 1895. Doeke is overleden op 21 oktober 1895 om 14:30 in Noordhorn (Zuidhorn), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 oktober 1895.
1.1.1.5.2.1.2 Geeske Kamstra is geboren op 10 maart 1880 om 19:00 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Jan Kamstra en Aafke de Boer (zie 1.1.1.5.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 maart 1880. Geeske is overleden op 16 augustus 1968 in Gieten, 88 jaar oud. Zij is begraven op 21 augustus 1968 in Gieten. Geeske trouwde, 35 jaar oud, op 6 mei 1915 in Hoogkerk met Geert Hartzema, 47 jaar oud. Geert is geboren op 28 november 1867 om 03:00 in Oldehove, zoon van Iete Hartzema en Temke Reinders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 november 1867. Geert is overleden op 21 december 1948 in Gieten, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 december 1948.
Kind van Geeske en Geert:
1 Aafke Froukje Hartzema [1.1.1.5.2.1.2.1], geboren in december 1922 in Gieten. Aafke is overleden op 16 december 2006 in Veendam, 83 of 84 jaar oud.
1.1.1.5.2.1.4 Tjeert Kamstra is geboren op 15 mei 1882 om 19:00 in Noordhorn (Zuidhorn), zoon van Jan Kamstra en Aafke de Boer (zie 1.1.1.5.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 mei 1882. Tjeert is overleden op 22 maart 1973 in Groningen, 90 jaar oud. Hij is begraven in Groningen. Tjeert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 16 januari 1908 in Zuidhorn met Hinke Boonstra, 19 jaar oud. Hinke is geboren op 9 maart 1888 om 08:00 in Dokkum, dochter van Sipko Boonstra en Hiltje van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 maart 1888. Hinke is overleden op 7 april 1923 om 09:00 in Groningen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 april 1923.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 18 juli 1936 in Noorddijk met Elisabeth Sakien Johannes, 42 jaar oud. Elisabeth is geboren op 19 april 1894 in Sappemeer. Elisabeth is overleden op 19 november 1975 in Groningen, 81 jaar oud. Zij is begraven in Groningen.
Kinderen van Tjeert en Hinke:
1 Jan Caesar Kamstra [1.1.1.5.2.1.4.1], geboren op 13 april 1915 in Groningen. Jan is overleden in april 2001, 85 of 86 jaar oud.
2 Hiltje Caesarina Kamstra [1.1.1.5.2.1.4.2], geboren op 18 juli 1922 in Groningen. Hiltje is overleden op 18 februari 1945 om 19:00 in Noorddijk, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1945. Hiltje bleef ongehuwd.
1.1.1.5.2.1.5 Jantje Kamstra is geboren op 18 maart 1884 om 01:00 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Jan Kamstra en Aafke de Boer (zie 1.1.1.5.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 maart 1884. Jantje is overleden in november 1956 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud. Jantje trouwde, 22 jaar oud, op 19 april 1906 in Zuidhorn met Willem Ludema, 22 jaar oud. Willem is geboren op 28 februari 1884 om 15:00 in Leens, zoon van Johannes Ludema en Aaltje Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1884. Willem is overleden op 2 december 1930 om 01:00 in Hoogkerk, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 december 1930.
Kinderen van Jantje en Willem:
1 Abel Ludema [1.1.1.5.2.1.5.1], geboren op 17 augustus 1906 om 10:00 in Zoutkamp (Ulrum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 augustus 1906. Abel is overleden op 9 oktober 1907 om 09:30 in Hoogkerk, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 oktober 1907.
2 Jan Ludema, geboren op 4 september 1908 in Hoogkerk. Volgt 1.1.1.5.2.1.5.2.
3 Johannes Ludema [1.1.1.5.2.1.5.3], geboren op 16 april 1910 om 23:30 in Noordhorn (Zuidhorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1910. Johannes is overleden.
1.1.1.5.2.1.5.2 Jan Ludema is geboren op 4 september 1908 om 01:15 in Hoogkerk, zoon van Willem Ludema en Jantje Kamstra (zie 1.1.1.5.2.1.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1908. Jan is overleden op 7 januari 1944 om 09:10 in ’s-Gravenhage, 35 jaar oud (oorzaak: gefusillleerd). Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 januari 1944. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 20 april 1933 in Den Helder met Berendina van Olst, 20 jaar oud. Berendina is geboren op 31 augustus 1912 in Den Helder, dochter van Jelle van Olst en Janke Monsma. Berendina is overleden.
Kind van Jan en Berendina:
1 Levenloos Ludema [1.1.1.5.2.1.5.2.1], levenloos geboren dochter, geboren op 9 januari 1936 om 13:15 in Den Helder. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 januari 1936.
1.1.1.5.2.1.7 Grietje Kamstra is geboren op 2 juli 1887 om 13:00 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Jan Kamstra en Aafke de Boer (zie 1.1.1.5.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juli 1887. Grietje is overleden op 16 december 1951 om 09:00 in Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 december 1951. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op 27 december 1906 in Zuidhorn met Johannes Westra, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 6 november 1882 om 05:00 in Grijpskerk, zoon van Metske Westra en Antje Helmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1882. Johannes is overleden na 1955, minstens 73 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Johannes:
1 Metske Westra, geboren op 17 juli 1908 in Groningen. Volgt 1.1.1.5.2.1.7.1.
2 Aafke Westra [1.1.1.5.2.1.7.2], geboren op 11 september 1909 om 11:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 september 1909. Aafke is overleden op 30 oktober 1910 om 15:00 in Groningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 november 1910.
3 Jan Westra [1.1.1.5.2.1.7.3], geboren op 6 april 1911 in Groningen. Jan is overleden op 22 september 1911 om 21:00 in Groningen, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1911.
4 Aafke Westra [1.1.1.5.2.1.7.4], geboren op 22 februari 1912 in Groningen. Aafke is overleden op 21 september 1926 om 07:30 in Groningen, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 september 1926.
5 Jan Westra, geboren op 11 april 1913 in Groningen. Volgt 1.1.1.5.2.1.7.5.
6 Johannes Westra, geboren op 28 augustus 1914 in Groningen. Volgt 1.1.1.5.2.1.7.6.
7 Antje Westra [1.1.1.5.2.1.7.7], geboren op 22 augustus 1915 in Groningen. Antje is overleden op 7 september 1915 om 01:00 in Groningen, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 september 1915.
8 Antje Westra [1.1.1.5.2.1.7.8], geboren op 18 december 1916 in Groningen. Antje is overleden op 18 juni 1917 om 20:00 in Groningen, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juni 1917.
1.1.1.5.2.1.7.1 Metske Westra is geboren op 17 juli 1908 om 06:00 in Groningen, zoon van Johannes Westra en Grietje Kamstra (zie 1.1.1.5.2.1.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juli 1908. Metske is overleden op 9 maart 1955 om 10:45 in Groningen, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 maart 1955. Metske:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 27 oktober 1927 in Groningen met Wobbina Eissens, 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 7 december 1928 in Groningen. Wobbina is geboren op 14 november 1908 om 12:00 in Groningen, dochter van Berend Eissens en Marijke Middel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 november 1908. Wobbina is overleden.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 5 oktober 1931 in Groningen met Hermina Johanna van Raath, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Hermina is geboren op 10 september 1911 om 01:00 in Deventer, dochter van Hermanus Johannes van Raath en Gerritdina Johanna van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 september 1911. Hermina is overleden op 30 maart 1993, 81 jaar oud. Zij is begraven in Deventer.
Kind van Metske en Wobbina:
1 Marijke Westra [1.1.1.5.2.1.7.1.1].
Kinderen van Metske en Hermina:
2 Grietje Westra [1.1.1.5.2.1.7.1.2].
3 Gerritdina Johanna Westra [1.1.1.5.2.1.7.1.3].
4 Aafke Westra [1.1.1.5.2.1.7.1.4].
5 Hermina Johanna Westra [1.1.1.5.2.1.7.1.5].
1.1.1.5.2.1.7.5 Jan Westra is geboren op 11 april 1913 in Groningen, zoon van Johannes Westra en Grietje Kamstra (zie 1.1.1.5.2.1.7). Jan trouwde, 23 jaar oud, op 13 februari 1937 met Martje Jantina van Dam, 30 jaar oud. Martje is geboren op 18 juni 1906 in Uithuizermeeden, dochter van Jan Casper van Dam en Korneliske Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan.
Kinderen van Jan en Martje:
1 Johannes Westra [1.1.1.5.2.1.7.5.1].
2 Kea Hilda Westra [1.1.1.5.2.1.7.5.2].
1.1.1.5.2.1.7.6 Johannes Westra is geboren op 28 augustus 1914 in Groningen, zoon van Johannes Westra en Grietje Kamstra (zie 1.1.1.5.2.1.7). Johannes trouwde, 19 jaar oud, op 15 februari 1934 in Groningen met Jetta Uiterwijk, 18 jaar oud. Jetta is geboren op 20 juni 1915 in Borger, dochter van Willem Uiterwijk en Hinderkien Willems.
Kinderen van Johannes en Jetta:
1 Grietje Westra [1.1.1.5.2.1.7.6.1].
2 Hinderkien Westra [1.1.1.5.2.1.7.6.2].
3 Aafke Westra [1.1.1.5.2.1.7.6.3].
1.1.1.5.2.1.8 Klaas Kamstra is geboren op 4 december 1889 om 11:00 in Noordhorn (Zuidhorn), zoon van Jan Kamstra en Aafke de Boer (zie 1.1.1.5.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 december 1889. Klaas is overleden op 28 februari 1937 om 21:00 in Noordhorn (Zuidhorn), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 maart 1937. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 11 juli 1914 in Kollumerland met Anna Schaafsma, 18 jaar oud. Anna is geboren op 15 april 1896 om 15:00 in Westergeest (Kollumerland), dochter van Gerrit Schaafsma en Trijntje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1896. Anna is overleden.
1.1.1.5.2.1.9 Frouktje Kamstra is geboren op 19 juni 1892 om 16:00 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Jan Kamstra en Aafke de Boer (zie 1.1.1.5.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1892. Frouktje is overleden op 26 november 1918 om 10:00 in Noordhorn (Zuidhorn), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 november 1918. Frouktje trouwde, 22 jaar oud, op 5 november 1914 in Zuidhorn met Mente Rosema, 24 jaar oud. Mente is geboren op 31 mei 1890 om 07:00 in Niezijl (Grijpskerk), zoon van Teite Rosema (Rozema) en Anktje Land. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 mei 1890. Mente is overleden na 1935, minstens 45 jaar oud. Mente trouwde later op 5 maart 1921 in Grijpskerk met Dieuwke Knevelman (1890-1935).
1.1.1.5.2.2 Tjebbe de Boer is geboren op 17 januari 1857 om 13:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Klaas Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.2) en Geeske [Egberts] Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 januari 1857. Tjebbe is overleden op 22 december 1920 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), 63 jaar oud. Tjebbe trouwde, 23 jaar oud, op 1 januari 1881 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Froukje Luurs, 25 jaar oud. Zie 1.1.1.5.3.2 voor persoonsgegevens van Froukje.
Kinderen van Tjebbe en Froukje:
1 Gertje (Gertrude) de Boer, geboren op 3 oktober 1882 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.
2 Nicholas (Nick) de Boer, geboren op 20 juli 1885 in Holland, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.2.
1.1.1.5.2.2.1 Gertje (Gertrude) de Boer is geboren op 3 oktober 1882 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Tjebbe de Boer (zie 1.1.1.5.2.2) en Froukje Luurs (zie 1.1.1.5.3.2). Gertrude is overleden op 9 oktober 1948 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), 66 jaar oud. Zij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Gertrude trouwde, 21 jaar oud, op 8 september 1904 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA) met William Wierda, 21 jaar oud. William is geboren op 20 mei 1883 in Blendon, Ottawa County, MI (USA), zoon van Sikke (Simon) Wierda en Jacomina de Jonge. William is overleden op 28 juli 1912 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), 29 jaar oud (oorzaak: diabetes mellitus). Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA).
Kinderen van Gertrude en William:
1 Simon Wierda, geboren op 13 augustus 1905 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.1.
2 Flora Marie Wierda, geboren op 14 september 1906 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.2.
3 Theodore (Theo) Wierda, geboren op 27 mei 1908 in Michigan (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.3.
4 Nicholas Wierda, geboren op 15 mei 1910 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.4.
5 Willemina Wierda, geboren op 25 september 1911 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.5.
1.1.1.5.2.2.1.1 Simon Wierda is geboren op 13 augustus 1905 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), zoon van William Wierda en Gertje (Gertrude) de Boer (zie 1.1.1.5.2.2.1). Simon is overleden op 30 juni 2002 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 96 jaar oud. Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Simon trouwde, 29 jaar oud, op 30 november 1934 met Anna DeHaan, 24 jaar oud. Anna is geboren op 16 februari 1910 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Anne (Andrew) de Haan en Johanna Wielsma. Anna is overleden op 12 oktober 2005 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 95 jaar oud. Zij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA).
Kinderen van Simon en Anna:
1 Robert (Bob) Wierda. Volgt 1.1.1.5.2.2.1.1.1.
2 Mary Beth Wierda. Volgt 1.1.1.5.2.2.1.1.2.
3 Susan Kay Wierda. Volgt 1.1.1.5.2.2.1.1.3.
1.1.1.5.2.2.1.1.1 Robert (Bob) Wierda, zoon van Simon Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.1) en Anna DeHaan. Bob trouwde met Mary Ann Tibma. Mary is een dochter van Jacob Tibma en Ann NN.
1.1.1.5.2.2.1.1.2 Mary Beth Wierda, dochter van Simon Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.1) en Anna DeHaan. Mary trouwde met Franklin Gregory Russo.
1.1.1.5.2.2.1.1.3 Susan Kay Wierda, dochter van Simon Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.1) en Anna DeHaan. Susan trouwde met Curtis Arthur Pals.
1.1.1.5.2.2.1.2 Flora Marie Wierda is geboren op 14 september 1906 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), dochter van William Wierda en Gertje (Gertrude) de Boer (zie 1.1.1.5.2.2.1). Flora is overleden op 22 augustus 1946 in Michigan (USA), 39 jaar oud. Zij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Flora:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1926 met John Thalen, ongeveer 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1930. John is geboren op 16 januari 1904 in Holland, Ottawa County, MI (USA), zoon van Henry Thalen en Mary Ver Meer. John is overleden op 31 augustus 1983 in Grandville, Kent County, MI (USA), 79 jaar oud.
(2) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1930 met Pieter (Peter) Steegenga, 21 of 22 jaar oud. Peter is geboren op 4 september 1908 om 13:00 in Makkum (Wonseradeel), zoon van Foppe (Frank) Steegenga en Geertje (Gerdie) Brameyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 september 1908. Peter is overleden op 22 juni 1975 in Laketown, Allegan County, MI (USA), 66 jaar oud (oorzaak: heart attack). Hij is begraven in Saugatuck, Allegan County, MI (USA). Peter trouwde later na 1946 met Olive Eleanor Ressequie (1904-1965).
Kinderen van Flora en John:
1 Geraldine F. Stegenga (Thalen). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.2.1.
2 Willard J. Stegenga (Thalen), geboren op 21 mei 1928 in Park, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.2.2.
1.1.1.5.2.2.1.2.1 Geraldine F. Stegenga (Thalen), dochter van John Thalen en Flora Marie Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.2). Geraldine trouwde met Jay Marlin DeHaan. Jay is geboren op 1 april 1927 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), zoon van Ralph DeHaan en Allice Westenbrock. Jay is overleden op 10 maart 2011 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), 83 jaar oud. Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA).
1.1.1.5.2.2.1.2.2 Willard J. Stegenga (Thalen) is geboren op 21 mei 1928 in Park, Ottawa County, MI (USA), zoon van John Thalen en Flora Marie Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.2). Willard is overleden op 25 september 2006 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 78 jaar oud. Willard trouwde met Marcia Carolyn NN.
1.1.1.5.2.2.1.3 Theodore (Theo) Wierda is geboren op 27 mei 1908 in Michigan (USA), zoon van William Wierda en Gertje (Gertrude) de Boer (zie 1.1.1.5.2.2.1). Theo is overleden op 15 maart 1985 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 76 jaar oud. Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Theo trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1938 met Anna D. NN, ongeveer 27 jaar oud. Anna is geboren op 25 augustus 1911 in Michigan (USA). Anna is overleden op 16 december 1989 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 78 jaar oud. Zij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA).
1.1.1.5.2.2.1.4 Nicholas Wierda is geboren op 15 mei 1910 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), zoon van William Wierda en Gertje (Gertrude) de Boer (zie 1.1.1.5.2.2.1). Nicholas is overleden op 11 april 1992 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 81 jaar oud. Hij is begraven in Hamilton, Allegan County, MI (USA). Nicholas trouwde, minstens 30 jaar oud, na 1940 met Florence Johnson, minstens 28 jaar oud. Florence is geboren op 14 maart 1912 in Allegan County, MI (USA), dochter van Jan Jansen en Dena Dubbink. Florence is overleden op 18 oktober 2000 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 88 jaar oud. Zij is begraven in Saugatuck, Allegan County, MI (USA). Nicholas en Florence bleven kinderloos.
1.1.1.5.2.2.1.5 Willemina Wierda is geboren op 25 september 1911 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), dochter van William Wierda en Gertje (Gertrude) de Boer (zie 1.1.1.5.2.2.1). Willemina is overleden op 8 september 1995 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 83 jaar oud. Zij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Willemina trouwde, 23 jaar oud, op 17 mei 1935 met Harold Mokma, 23 jaar oud. Harold is geboren op 6 oktober 1911 in Michigan (USA), zoon van William D. Mokma en Susan Speet. Harold is overleden op 24 maart 2004 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 92 jaar oud. Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA).
Kinderen van Willemina en Harold:
1 Ronald (Ron) Mokma, geboren op 7 februari 1936 in Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.5.1.
2 Judith (Judy) Mokma, geboren op 27 februari 1938 in Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.1.1.5.2.2.1.5.2.
3 Virginia Kay Mokma. Volgt 1.1.1.5.2.2.1.5.3.
4 Barb Mokma. Volgt 1.1.1.5.2.2.1.5.4.
5 Jerry Mokma. Volgt 1.1.1.5.2.2.1.5.5.
1.1.1.5.2.2.1.5.1 Ronald (Ron) Mokma is geboren op 7 februari 1936 in Ottawa County, MI (USA), zoon van Harold Mokma en Willemina Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.5). Ron is overleden op 17 januari 2012 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 75 jaar oud. Hij is begraven in Holland, Ottawa County, MI (USA). Ron trouwde met Arlene Joyce Venstra. Arlene is een dochter van Klaas (Clarence) Venstra en Gertrude Dykema.
Kinderen van Ron en Arlene:
1 Brian Lee Mokma [1.1.1.5.2.2.1.5.1.1].
2 Kevin Dean Mokma [1.1.1.5.2.2.1.5.1.2].
3 Ellen Jayne Mokma [1.1.1.5.2.2.1.5.1.3].
4 Steven Jay Mokma [1.1.1.5.2.2.1.5.1.4].
1.1.1.5.2.2.1.5.2 Judith (Judy) Mokma is geboren op 27 februari 1938 in Ottawa County, MI (USA), dochter van Harold Mokma en Willemina Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.5). Judy is overleden op 3 mei 1989 in Olmsted County, MN (USA), 51 jaar oud. Zij is begraven in Holland, Ottawa County, MI (USA). Judy trouwde met Rylenn Hacklander. Rylenn is geboren op 13 maart 1927 in Ottawa County, MI (USA), zoon van Martin Hacklander en Elizabeth Reister. Rylenn is overleden op 12 september 1989 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 62 jaar oud. Hij is begraven in Holland, Ottawa County, MI (USA).
1.1.1.5.2.2.1.5.3 Virginia Kay Mokma, dochter van Harold Mokma en Willemina Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.5). Virginia trouwde met David E. Plasman.
1.1.1.5.2.2.1.5.4 Barb Mokma, dochter van Harold Mokma en Willemina Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.5). Barb trouwde met Bernie R. Grigsby.
1.1.1.5.2.2.1.5.5 Jerry Mokma, zoon van Harold Mokma en Willemina Wierda (zie 1.1.1.5.2.2.1.5). Jerry trouwde met Diana Lynn NN.
1.1.1.5.2.2.2 Nicholas (Nick) de Boer is geboren op 20 juli 1885 in Holland, Ottawa County, MI (USA), zoon van Tjebbe de Boer (zie 1.1.1.5.2.2) en Froukje Luurs (zie 1.1.1.5.3.2). Nick is overleden op 27 november 1954 in Michigan (USA), 69 jaar oud. Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Nick trouwde, 35 jaar oud, op 26 oktober 1920 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA) met Cornelia (Kate) ten Have, 38 jaar oud. Kate is geboren op 1 oktober 1882 in Holland, Ottawa County, MI (USA), dochter van Hendrik ten Have en Engelina Wildeboer. Kate is overleden na 1949, minstens 67 jaar oud. Zij is begraven in Zeeland, Ottawa County, MI (USA). Nick en Kate bleven kinderloos.
1.1.1.5.2.3 Jantje de Boer is geboren op 22 mei 1858 om 19:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), dochter van Klaas Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.2) en Geeske [Egberts] Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 mei 1858. Jantje is overleden in Michigan (USA). Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 9 oktober 1885 in Kent County, MI (USA) met Henderik Roelofs, 29 of 30 jaar oud. Henderik is geboren in 1855 in Duitsland. Henderik is overleden.
1.1.1.5.2.5 Rentk de Boer is geboren op 14 juli 1865 om 04:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Klaas Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.2) en Elisabeth de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juli 1865. Rentk is overleden op 31 januari 1944 om 10:30 in Zuidlaren, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1944. Rentk trouwde, 23 jaar oud, op 21 november 1888 in ’s-Gravenhage met Charles Frédéric Remy, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 9 november 1900 in ’s-Gravenhage. Charles is geboren op 21 januari 1864 in Leuven (BEL), zoon van Charles Remy en Anne Catherine Genis. Charles is overleden op 8 juli 1937 om 04:00 in ’s-Gravenhage, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 juli 1937. Charles trouwde later op 22 juli 1902 in ’s-Gravenhage met Sara Cornelia Saakes (geb. 1870).
Kinderen van Rentk en Charles:
1 Frédérique Annastasie Elisabeth Remy, geboren op 12 april 1889 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.1.1.5.2.5.1.
2 Levenloos Remy [1.1.1.5.2.5.2], levenloos geboren zoon, geboren op 6 september 1892 om 19:00 in ’s-Gravenhage. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1892.
1.1.1.5.2.5.1 Frédérique Annastasie Elisabeth Remy is geboren op 12 april 1889 om 22:00 in ’s-Gravenhage, dochter van Charles Frédéric Remy en Rentk de Boer (zie 1.1.1.5.2.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 april 1889. Frédérique is overleden na 1955, minstens 66 jaar oud. Frédérique trouwde, 22 jaar oud, op 12 april 1911 in ’s-Gravenhage met Jan Vermeulen, 28 jaar oud. Jan is geboren op 30 december 1882 om 19:30 in Culemborg, zoon van Jan Vermeulen en Alida Deenik. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 januari 1883. Jan is overleden op 2 mei 1955 in Zuidlaren, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 mei 1955.
1.1.1.5.2.6 Oege de Boer is geboren op 21 februari 1867 om 08:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Klaas Oeges de Boer (zie 1.1.1.5.2) en Elisabeth de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1867. Oege is overleden op 10 juni 1941 om 08:00 in Ulrum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juni 1941. Hij is begraven op 13 juni 1941 in Ulrum. Oege trouwde, 25 jaar oud, op 12 mei 1892 in Ulrum met Martje Mulder, 25 jaar oud. Martje is geboren op 3 december 1866 om 09:00 in Ulrum, dochter van Gerhardus Mulder en Saartje Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 december 1866. Martje is overleden op 15 januari 1957 om 07:00 in Grijpskerk, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 januari 1957. Zij is begraven in Ulrum.
Kinderen van Oege en Martje:
1 Gerardus Jacobus de Boer [1.1.1.5.2.6.1], geboren op 2 mei 1893 om 06:00 in Sliedrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1893. Gerardus is overleden op 12 mei 1915 om 07:00 in Sliedrecht, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 mei 1915. Gerardus bleef ongehuwd.
2 Durk Klaas de Boer, geboren op 14 juni 1895 in Sliedrecht. Volgt 1.1.1.5.2.6.2.
3 Pieter Wiebe de Boer, geboren op 18 september 1897 in Sliedrecht. Volgt 1.1.1.5.2.6.3.
4 Saartje Elisabeth de Boer, geboren op 13 februari 1902 in Sliedrecht. Volgt 1.1.1.5.2.6.4.
1.1.1.5.2.6.2 Durk Klaas de Boer is geboren op 14 juni 1895 om 03:00 in Sliedrecht, zoon van Oege de Boer (zie 1.1.1.5.2.6) en Martje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1895. Durk is overleden op 18 januari 1987 in Ulrum, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd. Durk trouwde, 26 jaar oud, op 21 juli 1921 in Ulrum met Aaltje Markus, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 22 november 1900 om 08:00 in Vierhuizen (Ulrum), dochter van Anko Markus en Korneliske Dop. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 november 1900. Aaltje is overleden op 7 januari 1969 in Ulrum, 68 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10 januari 1969 in Groningen.
1.1.1.5.2.6.3 Pieter Wiebe de Boer is geboren op 18 september 1897 om 09:00 in Sliedrecht, zoon van Oege de Boer (zie 1.1.1.5.2.6) en Martje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1897. Pieter is overleden op 1 december 1962 in Grijpskerk, 65 jaar oud (oorzaak: verkeersongeluk). Hij is gecremeerd in Groningen. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 5 januari 1928 in Zuidhorn met Wilhelmina Bousema, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 26 februari 1905 om 22:00 in Enumatil (Leek), dochter van Abel Bousema en Grietje Bellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1905. Wilhelmina is overleden op 27 september 1990 in Zuidlaren, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op 1 oktober 1990 in Groningen.
1.1.1.5.2.6.4 Saartje Elisabeth de Boer is geboren op 13 februari 1902 om 04:00 in Sliedrecht, dochter van Oege de Boer (zie 1.1.1.5.2.6) en Martje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 februari 1902. Saartje is overleden op 3 juli 1993 in Haren, 91 jaar oud. Zij is gecremeerd. Saartje trouwde, 27 jaar oud, op 30 januari 1930 in Groningen met Andreas Josephus Wielens, 33 jaar oud. Andreas is geboren op 27 augustus 1896 om 01:00 in Groningen, zoon van Theodorus Johannes Wielens en Helena Gezina Muller. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 augustus 1896. Andreas is overleden op 2 augustus 1957 om 18:00 in Groningen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 augustus 1957. Hij is begraven op 6 augustus 1957 in Groningen.
Kinderen van Saartje en Andreas:
1 Martha Marianne Wielens [1.1.1.5.2.6.4.1], geboren op 8 februari 1931 in Groningen. Martha is overleden op 17 april 1945 om 14:30 in Groningen, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 april 1945.
2 Gerardus Andreas (Gerhard) Wielens [1.1.1.5.2.6.4.2].
1.1.1.5.3 Gjettje (Gettje, Geertje) [Oeges] de Boer is geboren op 8 mei 1830 om 23:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Oege Jans de Boer en Aafke [Klazes] van der Kluft (zie 1.1.1.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1830. Gjettje is overleden op 24 juli 1866 om 13:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juli 1866. Gjettje trouwde, 23 jaar oud, op 12 mei 1853 in Kollumerland met Jan [Hindriks] Luurs, 29 jaar oud. Jan is geboren op 3 juni 1823 om 11:00 in Grijpskerk, zoon van Hindrik Hindriks Luurs en Aafke Harms Schuringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 juni 1823. Jan is overleden op 19 september 1890 om 14:00 in Roswinkel (Emmen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 september 1890. Jan trouwde later op 28 september 1867 in Achtkarspelen met Antje [Dirks] Wiersma (1843-1882).
Kinderen van Gjettje en Jan:
1 Aafke Luurs, geboren op 4 april 1854 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.3.1.
2 Froukje Luurs, geboren op 1 augustus 1855 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.3.2.
3 Henderica Luurs, geboren op 1 augustus 1855 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.3.3.
4 Tetje Luurs [1.1.1.5.3.4], geboren op 24 januari 1857 om 11:00 in Buitenpost (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1857. Tetje is overleden op 21 december 1881 om 20:00 in Veendam, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 december 1881. Tetje bleef ongehuwd.
5 Oege Luurs, geboren op 24 oktober 1858 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.3.5.
6 Antje Luurs, geboren op 5 januari 1862 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.1.5.3.6.
7 Harmina Luurs [1.1.1.5.3.7], geboren op 26 april 1864 om 20:00 in Buitenpost (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 april 1864. Harmina is overleden op 27 juni 1891 om 12:30 in Amsterdam, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 juni 1891. Harmina bleef ongehuwd.
1.1.1.5.3.1 Aafke Luurs is geboren op 4 april 1854 om 04:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Jan [Hindriks] Luurs en Gjettje (Gettje, Geertje) [Oeges] de Boer (zie 1.1.1.5.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1854. Aafke is overleden na 1913, minstens 59 jaar oud. Aafke trouwde, 42 jaar oud, op 21 mei 1896 in Amsterdam met Gerrit Piet, 43 jaar oud. Gerrit is geboren op 6 oktober 1852 om 07:00 in Aalsmeer, zoon van Bruin Piet en Lijntje Wijsman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1852. Gerrit is overleden op 24 juli 1905 om 03:00 in Amsterdam, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juli 1905. Gerrit is weduwnaar van Niesje Splinter (1844-1895), met wie hij trouwde op 8 juli 1875 in Nieuwveen.
1.1.1.5.3.2 Froukje Luurs is geboren op 1 augustus 1855 om 06:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Jan [Hindriks] Luurs en Gjettje (Gettje, Geertje) [Oeges] de Boer (zie 1.1.1.5.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 augustus 1855. Froukje is overleden vóór 1909 in Michigan (USA), ten hoogste 54 jaar oud. Froukje trouwde, 25 jaar oud, op 1 januari 1881 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Tjebbe de Boer, 23 jaar oud. Zie 1.1.1.5.2.2 voor persoonsgegevens van Tjebbe.
Kinderen van Froukje en Tjebbe: zie 1.1.1.5.2.2.
1.1.1.5.3.3 Henderica Luurs is geboren op 1 augustus 1855 om 06:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Jan [Hindriks] Luurs en Gjettje (Gettje, Geertje) [Oeges] de Boer (zie 1.1.1.5.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 augustus 1855. Henderica is overleden op 18 januari 1900 om 02:30 in Groningen, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 januari 1900. Henderica trouwde, 37 jaar oud, op 4 augustus 1892 in Amsterdam met Pieter Winterwerp, 31 jaar oud. Pieter is geboren op 27 oktober 1860 om 07:30 in Groningen, zoon van Johan Philip Winterwerp en Gesina Haftenkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1860. Pieter is overleden op 26 oktober 1913 om 06:00 in Groningen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 oktober 1913.
Kinderen van Henderica en Pieter:
1 Johan Philip Winterwerp [1.1.1.5.3.3.1], geboren op 17 mei 1893 om 08:00 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 mei 1893. Johan is overleden op 18 juni 1919 in Batavia, Java (Ned. Indië), 26 jaar oud.
2 Geerdina Gezina Winterwerp, geboren op 1 januari 1897 in Assen. Volgt 1.1.1.5.3.3.2.
1.1.1.5.3.3.2 Geerdina Gezina Winterwerp is geboren op 1 januari 1897 om 05:00 in Assen, dochter van Pieter Winterwerp en Henderica Luurs (zie 1.1.1.5.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1897. Geerdina is overleden op 19 maart 1970 in Groningen, 73 jaar oud. Geerdina trouwde, 23 jaar oud, op 21 september 1920 in Groningen met Jan Hilvering, 24 jaar oud. Jan is geboren op 24 augustus 1896 om 01:00 in Groningen, zoon van Pieter Hilvering en Engelina Maria Roelfzema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 augustus 1896. Jan is overleden op 9 april 1942 in Groningen, 45 jaar oud.
1.1.1.5.3.5 Oege Luurs is geboren op 24 oktober 1858 om 02:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Jan [Hindriks] Luurs en Gjettje (Gettje, Geertje) [Oeges] de Boer (zie 1.1.1.5.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1858. Oege is overleden op 12 oktober 1937 om 14:30 in Hilversum, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 oktober 1937. Oege trouwde, 29 jaar oud, op 1 februari 1888 in Rotterdam met Margaretha de Groot, 30 jaar oud. Margaretha is geboren op 29 juli 1857 in Breda, dochter van Leendert de Groot en Elisabeth Maria van Eggermond. Margaretha is overleden op 8 januari 1941 om 17:00 in Hilversum, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 januari 1941.
Kinderen van Oege en Margaretha:
1 Johannes Hendrikus Leonardus Luurs, geboren op 26 oktober 1889 in Zundert. Volgt 1.1.1.5.3.5.1.
2 Harmina Gebina Adriana Luurs, geboren op 26 september 1891 in Roswinkel (Emmen). Volgt 1.1.1.5.3.5.2.
3 Leonard Oege Luurs [1.1.1.5.3.5.3], geboren op 29 september 1894 om 09:00 in Veenoord (Sleen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 oktober 1894. Leonard is overleden.
1.1.1.5.3.5.1 Johannes Hendrikus Leonardus Luurs is geboren op 26 oktober 1889 om 01:30 in Zundert, zoon van Oege Luurs (zie 1.1.1.5.3.5) en Margaretha de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 oktober 1889. Johannes is overleden op 5 mei 1955 in Amsterdam, 65 jaar oud. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 19 februari 1920 in Amsterdam met Jacoba Ridder, 32 jaar oud. Jacoba is geboren op 5 augustus 1887 om 02:00 in Weesperkarspel, dochter van Cornelis Ridder en Marijtje van Rumt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 augustus 1887. Jacoba is overleden op 29 januari 1946 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Kind van Johannes en Jacoba:
1 Jan Oege Luurs [1.1.1.5.3.5.1.1].
1.1.1.5.3.5.2 Harmina Gebina Adriana Luurs is geboren op 26 september 1891 om 13:00 in Roswinkel (Emmen), zoon van Oege Luurs (zie 1.1.1.5.3.5) en Margaretha de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1891. Harmina is overleden op 22 februari 1943 om 14:00 in Hilversum, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1943. Harmina trouwde, 37 jaar oud, op 21 maart 1929 in Amsterdam met Hendrik Ridder, 44 jaar oud. Hendrik is geboren op 30 juni 1884 om 16:00 in Weesperkarspel, dochter van Cornelis Ridder en Marijtje van Rumt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juli 1884. Hendrik is overleden op 2 september 1952 om 07:10 in Mijdrecht, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 september 1952. Hendrik is weduwe van Jannetje van Norden (1885-1928), met wie zij trouwde op 28 november 1907 in Amsterdam.
1.1.1.5.3.6 Antje Luurs is geboren op 5 januari 1862 om 14:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Jan [Hindriks] Luurs en Gjettje (Gettje, Geertje) [Oeges] de Boer (zie 1.1.1.5.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1862. Antje is overleden op 6 oktober 1933 om 01:30 in Apeldoorn, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 oktober 1933. Zij is begraven op 10 oktober 1933. Antje trouwde, 28 jaar oud, op 20 maart 1890 in Amsterdam met Jan Bodeker, 28 jaar oud. Jan is geboren op 14 februari 1862 om 15:00 in Beerta, zoon van Harm [Wilkes] Bodeker en Houwke Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 februari 1862. Jan is overleden op 12 februari 1914 in Amsterdam, 51 jaar oud.
Kinderen van Antje en Jan:
1 Geerdina Aafina Bodeker, geboren op 20 juni 1890 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.5.3.6.1.
2 Harmina Houwina Bodeker, geboren op 15 februari 1892 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.5.3.6.2.
3 Anna Hendrika Albertina Bodeker, geboren op 22 mei 1894 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.5.3.6.3.
4 Johanna Emelin Bodeker, geboren op 24 juni 1896 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.5.3.6.4.
1.1.1.5.3.6.1 Geerdina Aafina Bodeker is geboren op 20 juni 1890 om 21:00 in Amsterdam, dochter van Jan Bodeker en Antje Luurs (zie 1.1.1.5.3.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juni 1892. Geerdina is overleden. Geerdina trouwde, 30 jaar oud, op 26 augustus 1920 in Amsterdam met Hendrik Evert Eijkelboom, 34 jaar oud. Hendrik is geboren op 25 juli 1886 om 02:00 in Wormen (Apeldoorn), zoon van Hendrik Jan Eijkelboom en Hermientje van de Braak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juli 1886. Hendrik is overleden. Hendrik is weduwnaar van Dirkje Oxener (1886-1918), met wie hij trouwde op 13 mei 1909 in Apeldoorn.
1.1.1.5.3.6.2 Harmina Houwina Bodeker is geboren op 15 februari 1892 om 22:00 in Amsterdam, dochter van Jan Bodeker en Antje Luurs (zie 1.1.1.5.3.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 februari 1892. Harmina is overleden. Harmina trouwde, 25 jaar oud, op 26 april 1917 in Amsterdam met Frits Karel Meuser, 26 jaar oud. Frits is geboren op 17 februari 1891 om 16:00 in Amsterdam, zoon van Theodor Ludwig Philipp Meuser en Caroline Katharine Hermine Garell. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 februari 1891. Frits is overleden.
1.1.1.5.3.6.3 Anna Hendrika Albertina Bodeker is geboren op 22 mei 1894 om 22:00 in Amsterdam, dochter van Jan Bodeker en Antje Luurs (zie 1.1.1.5.3.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 mei 1894. Anna is overleden op 3 september 1931 in Amsterdam, 37 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 30 september 1920 in Amsterdam met Sied Budding, 26 jaar oud. Sied is geboren op 21 mei 1894 om 06:00 in Amsterdam, zoon van Hendrik Budding en Akke Park. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 mei 1894. Sied is overleden.
Kinderen van Anna en Sied:
1 Hendrik Jan Budding [1.1.1.5.3.6.3.1], geboren op 15 juli 1921 in Amsterdam. Hendrik is overleden op 13 januari 1944 in Haarlemmermeer, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 januari 1944.
2 Anna Budding [1.1.1.5.3.6.3.2].
1.1.1.5.3.6.4 Johanna Emelin Bodeker is geboren op 24 juni 1896 om 11:00 in Amsterdam, dochter van Jan Bodeker en Antje Luurs (zie 1.1.1.5.3.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 juni 1896. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 7 oktober 1920 in Amsterdam met Hillebrand Egidius Dijkhuizen, 28 jaar oud. Hillebrand is geboren op 28 augustus 1892 om 10:00 in Amsterdam, zoon van Hillebrand Jacob Hendricus Dijkhuizen en Alida Cornelia Verroen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 augustus 1892. Hillebrand is overleden.
1.1.1.6 Jeike [Klazes] van der Kluft is geboren op 22 juni 1801 in Kollum (Kollumerland), dochter van Klaas Popkes van der Kluft en Tjitske Feikes Boersma (zie 1.1.1). Zij is gedoopt op 12 juli 1801 in Kollum (Kollumerland). Jeike is overleden op 22 november 1849 om 06:00 in Burum (Kollumerland), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 november 1849. Jeike trouwde, 26 jaar oud, op 23 mei 1828 in Kollum (Kollumerland) met Feike [Pieters] Tinga, 24 jaar oud. Zie 1.1.5.5 voor persoonsgegevens van Feike.
Kinderen van Jeike en Feike:
1 Aukje [Feikes] Tinga [1.1.1.6.1], geboren op 27 september 1828 om 05:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 september 1828. Aukje is overleden op 11 oktober 1828 om 06:00 in Burum (Kollumerland), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 oktober 1828.
2 Klaas [Feikes] Tinga [1.1.1.6.2], geboren op 21 november 1829 om 09:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 november 1829. Klaas is overleden op 25 februari 1853 om 10:30 in Burum (Kollumerland), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 februari 1853. Klaas bleef ongehuwd.
3 Pieter [Feikes] Tinga [1.1.1.6.3], geboren op 25 december 1831 om 22:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1831. Pieter is overleden op 8 november 1836 om 13:00 in Burum (Kollumerland), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 november 1838.
4 Aukje [Feikes] Tinga [1.1.1.6.4], geboren op 17 juni 1835 om 15:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juni 1835. Aukje is overleden op 18 maart 1870 om 07:00 in Burum (Kollumerland), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 maart 1870. Aukje bleef ongehuwd.
5 Pieter [Feikes] Tinga [1.1.1.6.5], geboren op 10 mei 1837 om 04:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 mei 1837. Pieter is overleden op 14 april 1859 om 02:00 in Burum (Kollumerland), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1859. Pieter bleef ongehuwd.
1.1.2 Hiltje Feikes Boersma, dochter van Feike Jans Boersma (zie 1.1) en Aafke Lammerts Boersma. Zij is gedoopt op 22 mei 1763 in Burum (Kollumerland). Hiltje is overleden op 17 december 1844 om 10:00 in Burum (Kollumerland), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 december 1844. Hiltje trouwde, 22 jaar oud, op 22 mei 1785 in Burum (Kollumerland) met Gerrijt Lykles [Nykels] Bos (Bosch), 30 jaar oud. Gerrijt is een zoon van Lykle Gerrits en Martien Hillebrands. Hij is gedoopt op 27 oktober 1754 in Burum (Kollumerland). Gerrijt is overleden op 20 september 1829 om 09:00 in Doezum (Grootegast), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 september 1829.
Kinderen van Hiltje en Gerrijt:
1 Lykle (Nykle) Gerrits Bos (Bosch), geboren op 19 februari 1785 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.1.
2 Feike Gerrits Bos (Bosch), geboren op 6 mei 1788 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.2.
3 Hillebrand Gerrits Bos (Bosch), geboren op 23 maart 1790 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.3.
4 Martje Gerrits Bos (Bosch), geboren op 6 september 1791 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.
5 Jan Gerrits Bos (Bosch), geboren op 14 september 1793 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.
6 Lammert Gerrits Bos (Bosch), geboren op 12 januari 1796 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.6.
7 Jacob Gerrits Bos (Bosch), geboren op 6 september 1797 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.7.
8 Aafke Gerrits Bos (Bosch), geboren op 24 februari 1800 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.8.
9 Tjitse Gerrits Bos (Bosch), geboren op 18 april 1802 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.9.
10 Anne Gerrits Bos (Bosch) [1.1.2.10], geboren op 13 januari 1805 in Doezum (Grootegast). Hij is gedoopt op 24 februari 1805 in Doezum (Grootegast). Anne is overleden op 26 mei 1837 om 11:00 in Doezum (Grootegast), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1837. Anne bleef ongehuwd.
11 Hindrik Gerrits Bos (Bosch), geboren op 24 juli 1806 in Doezum (Grootegast). Volgt 1.1.2.11.
12 Aukje Gerrits Bos (Bosch) [1.1.2.12], geboren op 25 september 1808 in Doezum (Grootegast). Zij is gedoopt op 23 oktober 1808 in Doezum (Grootegast). Aukje is overleden op 12 januari 1813 om 08:00 in Doezum (Grootegast), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 januari 1813.
1.1.2.1 Lykle (Nykle) Gerrits Bos (Bosch) is geboren op 19 februari 1785 in Burum (Kollumerland), zoon van Gerrijt Lykles [Nykels] Bos (Bosch) en Hiltje Feikes Boersma (zie 1.1.2). Hij is gedoopt op 6 maart 1785 in Burum (Kollumerland). Lykle is overleden op 28 oktober 1857 om 00:30 in Burum (Kollumerland), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1857. Lykle trouwde, 29 jaar oud, op 3 maart 1814 in Grootegast met Hiltje Geerts van der Saag (Zaag), 37 jaar oud. Hiltje is geboren op 6 oktober 1776 in Burum (Kollumerland), dochter van Geert Jacobs van der Zaag (Saag) en Barbertje Hendriks. Zij is gedoopt op 20 oktober 1776 in Burum (Kollumerland). Hiltje is overleden op 6 april 1850 om 10:00 in Burum (Kollumerland), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 april 1850.
Kinderen van Lykle en Hiltje:
1 Geert [Lykeles] Bos (Bosch) [1.1.2.1.1], geboren op 16 december 1814 om 14:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 december 1814. Geert is overleden op 2 januari 1819 om 20:00 in Burum (Kollumerland), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1819.
2 Hiltje [Lykeles] (Niekeles) Bos (Bosch), geboren op 16 januari 1818 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.1.2.
1.1.2.1.2 Hiltje [Lykeles] (Niekeles) Bos (Bosch) is geboren op 16 januari 1818 om 01:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Lykle (Nykle) Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.1) en Hiltje Geerts van der Saag (Zaag). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 januari 1818. Hiltje is overleden op 10 september 1880 om 08:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 september 1880. Hiltje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 16 november 1836 in Kollumerland met Lammert Mekkes Boersma, 20 jaar oud. Zie 1.1.7.5 voor persoonsgegevens van Lammert.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 13 januari 1843 in Kollumerland met Bartel [Lourens] Boersma, 21 jaar oud. Bartel is geboren op 3 mei 1821 om 20:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), zoon van Lourens Bartels Boersma en Tjitske Annes Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1821. Bartel is overleden op 23 maart 1886 om 10:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 maart 1886.
Kinderen van Hiltje en Lammert:
1 Niekel [Lammerts] Boersma [1.1.2.1.2.1], geboren op 30 december 1836 om 10:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 december 1836. Niekel is overleden op 7 januari 1837 om 21:00 in Burum (Kollumerland), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1837.
2 Hiltje [Lammerts] Boersma [1.1.2.1.2.2], geboren op 30 april 1838 om 05:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1838. Hiltje is overleden op 19 april 1910 om 08:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1910. Hiltje bleef ongehuwd.
Kinderen van Hiltje en Bartel:
3 Tjitske [Barteles] Boersma [1.1.2.1.2.3], geboren op 10 augustus 1843 om 07:00 in Oudwoude (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 augustus 1843. Tjitske is overleden op 21 juli 1858 om 07:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juli 1858.
4 Niekel (Lykele) (Liekele) [Barteles] Boersma, geboren op 27 maart 1845 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.1.2.4.
5 Wijtske Barteles Boersma, geboren op 12 augustus 1849 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.5.
6 Tietje Barteles Boersma, geboren op 16 april 1851 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.6.
7 Roelofke Barteles Boersma, geboren op 23 februari 1854 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.7.
8 Louw Barteles Boersma [1.1.2.1.2.8], geboren op 2 november 1857 om 17:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 november 1857. Louw is overleden op 24 oktober 1866 om 16:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 oktober 1866.
1.1.2.1.2.4 Niekel (Lykele) (Liekele) [Barteles] Boersma is geboren op 27 maart 1845 om 11:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Bartel [Lourens] Boersma en Hiltje [Lykeles] (Niekeles) Bos (Bosch) (zie 1.1.2.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 maart 1845. Niekel is overleden op 7 maart 1931 om 16:00 in Kooten (Achtkarspelen), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 maart 1931. Niekel trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1873 in Tietjerksteradeel met Tryntje [Dictus] van der Bij, 26 jaar oud. Tryntje is geboren op 29 april 1847 om 21:00 in Kooten (Achtkarspelen), dochter van Dictus (Benedictus) Jans van der Bij en Janke Alberts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1847. Tryntje is overleden op 6 mei 1927 om 19:00 in Kooten (Achtkarspelen), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 mei 1927.
Kinderen van Niekel en Tryntje:
1 Bartele Lijkeles Boersma [1.1.2.1.2.4.1], geboren op 26 juli 1874 om 10:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juli 1874. Bartele is overleden op 30 oktober 1874 om 07:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1874.
2 Barteld Boersma, geboren op 9 januari 1876 in Kooten (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.1.2.4.2.
3 Benedictus Boersma, geboren op 15 oktober 1877 in Kooten (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.1.2.4.3.
4 Louw Boersma, geboren op 16 oktober 1881 in Kooten (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.1.2.4.4.
5 Albert Boersma, geboren op 2 februari 1884 in Kooten (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.1.2.4.5.
6 Jan Boersma, geboren op 9 januari 1887 in Kooten (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.1.2.4.6.
7 Janke Boersma, geboren op 20 april 1890 in Kooten (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.1.2.4.7.
1.1.2.1.2.4.2 Barteld Boersma is geboren op 9 januari 1876 om 06:00 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Niekel (Lykele) (Liekele) [Barteles] Boersma (zie 1.1.2.1.2.4) en Tryntje [Dictus] van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 januari 1876. Barteld is overleden op 3 oktober 1956 in Rinsumageest (Dantumadeel), 80 jaar oud. Barteld trouwde, 31 jaar oud, op 4 mei 1907 in Achtkarspelen met Saapke van der Lei, 21 jaar oud. Saapke is geboren op 23 april 1886 om 22:00 in Drachten (Smallingerland), dochter van Luitzen Sierds van der Lei en Maaike de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 april 1886. Saapke is overleden op 20 oktober 1918 om 10:30 in Kooten (Achtkarspelen), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 oktober 1918.
Kinderen van Barteld en Saapke:
1 Niekele Boersma, geboren op 8 oktober 1907 in Twijzel (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.1.2.4.2.1.
2 Levenloos Boersma [1.1.2.1.2.4.2.2], levenloos geboren zoon, geboren op 3 januari 1910 om 18:30 in Kooten (Achtkarspelen). Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 januari 1910.
3 Lucas Boersma [1.1.2.1.2.4.2.3], geboren op 20 juni 1912 om 07:00 in Kooten (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1912. Lucas is overleden op 14 augustus 1915 om 17:00 in Kooten (Achtkarspelen), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 augustus 1915.
1.1.2.1.2.4.2.1 Niekele Boersma is geboren op 8 oktober 1907 om 23:30 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Barteld Boersma (zie 1.1.2.1.2.4.2) en Saapke van der Lei. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 oktober 1907. Niekele is overleden op 22 september 1983 in Kootstertille (Achtkarspelen), 75 jaar oud. Hij is begraven op 27 september 1983 in Kootstertille (Achtkarspelen). Niekele trouwde, 22 jaar oud, op 4 september 1930 in Achtkarspelen met Janke de Boer, 19 jaar oud. Janke is geboren op 12 maart 1911 om 22:30 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), dochter van Geert de Boer en Antje van Waarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1911. Janke is overleden op 19 mei 1992 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 23 mei 1992 in Kootstertille (Achtkarspelen).
Kinderen van Niekele en Janke:
1 Antje Boersma, geboren op 19 maart 1931. Volgt 1.1.2.1.2.4.2.1.1.
2 Geert Boersma, geboren op 24 september 1943 in Opperkooten. Volgt 1.1.2.1.2.4.2.1.2.
1.1.2.1.2.4.2.1.1 Antje Boersma is geboren op 19 maart 1931, dochter van Niekele Boersma (zie 1.1.2.1.2.4.2.1) en Janke de Boer. Antje is overleden op 3 januari 1995 in Drachten (Smallingerland), 63 jaar oud. Zij is begraven in Drachten (Smallingerland). Antje trouwde met Petrus Elzinga. Petrus is geboren op 14 september 1924. Petrus is overleden op 12 juli 1997 in Drachten (Smallingerland), 72 jaar oud. Hij is begraven op 16 juli 1997 in Drachten (Smallingerland).
Kind van Antje en Petrus:
1 Wopke Elzinga [1.1.2.1.2.4.2.1.1.1].
1.1.2.1.2.4.2.1.2 Geert Boersma is geboren op 24 september 1943 in Opperkooten, zoon van Niekele Boersma (zie 1.1.2.1.2.4.2.1) en Janke de Boer. Geert is overleden op 26 november 2005 in Groningen, 62 jaar oud. Hij is gecremeerd op 30 november 2005. Geert trouwde met Hiltje Hoogland.
1.1.2.1.2.4.3 Benedictus Boersma is geboren op 15 oktober 1877 om 06:30 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Niekel (Lykele) (Liekele) [Barteles] Boersma (zie 1.1.2.1.2.4) en Tryntje [Dictus] van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 oktober 1877. Benedictus is overleden op 5 maart 1943 om 20:00 in Kooten (Achtkarspelen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 maart 1943. Hij is begraven in Kootstertille (Achtkarspelen). Benedictus trouwde, 32 jaar oud, op 21 mei 1910 in Achtkarspelen met Antje Blom, 32 jaar oud. Antje is geboren op 11 augustus 1877 om 22:30 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Hendrik Blom en Nieske Fokkes Lambarts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1877. Antje is overleden op 31 augustus 1943 om 04:00 in Kooten (Achtkarspelen), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 augustus 1943. Zij is begraven in Kootstertille (Achtkarspelen).
Kinderen van Benedictus en Antje:
1 Levenloos1 Boersma [1.1.2.1.2.4.3.1], levenloos geboren dochter, geboren op 19 december 1910 om 02:00 in Kooten (Achtkarspelen). Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 december 1910.
2 Levenloos2 Boersma [1.1.2.1.2.4.3.2], levenloos geboren zoon, geboren op 19 december 1910 om 02:30 in Kooten (Achtkarspelen). Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 december 1910.
1.1.2.1.2.4.4 Louw Boersma is geboren op 16 oktober 1881 om 08:30 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Niekel (Lykele) (Liekele) [Barteles] Boersma (zie 1.1.2.1.2.4) en Tryntje [Dictus] van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 oktober 1881. Louw is overleden op 3 december 1951 in Dronrijp (Menaldumadeel), 70 jaar oud. Hij is begraven in Dronrijp (Menaldumadeel). Louw trouwde, 25 jaar oud, op 4 mei 1907 in Achtkarspelen met Froukje Hoogstra, 20 jaar oud. Froukje is geboren op 20 januari 1887 om 21:00 in Veenwouden (Dantumadeel), dochter van Marten Hoogstra en Minke Aukes Nicolai (Nicolay). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 januari 1887. Froukje is overleden op 30 november 1971 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 3 december 1971 in Dronrijp (Menaldumadeel).
Kind van Louw en Froukje:
1 Liekele Boersma [1.1.2.1.2.4.4.1], geboren op 20 maart 1907 in Veenwouden (Dantumadeel). Liekele is overleden.
1.1.2.1.2.4.5 Albert Boersma is geboren op 2 februari 1884 om 16:00 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Niekel (Lykele) (Liekele) [Barteles] Boersma (zie 1.1.2.1.2.4) en Tryntje [Dictus] van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1884. Albert is overleden op 4 februari 1944 om 17:30 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 februari 1944. Hij is begraven in Noordbergum (Tietjerksteradeel). Albert trouwde, 46 jaar oud, op 17 mei 1930 in Tietjerksteradeel met Baukje Wedzinga, 38 jaar oud. Baukje is geboren op 1 oktober 1891 om 09:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), dochter van Anne Andries Wedzinga en Antje Boeles Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 oktober 1891. Baukje is overleden op 18 mei 1955 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), 63 jaar oud. Zij is begraven op 21 mei 1955 in Noordbergum (Tietjerksteradeel).
1.1.2.1.2.4.6 Jan Boersma is geboren op 9 januari 1887 om 07:00 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Niekel (Lykele) (Liekele) [Barteles] Boersma (zie 1.1.2.1.2.4) en Tryntje [Dictus] van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 januari 1887. Jan is overleden op 4 juni 1974 in Kootstertille (Achtkarspelen), 87 jaar oud. Hij is begraven in Kootstertille (Achtkarspelen). Jan trouwde, 30 jaar oud, op 19 mei 1917 in Achtkarspelen met Minke Wagenaar, 26 jaar oud. Minke is geboren op 21 juli 1890 om 22:00 in Drogeham (Achtkarspelen), dochter van Freerk Wagenaar en Grietje Alma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1890. Minke is overleden op 24 januari 1970, 79 jaar oud. Zij is begraven in Kootstertille (Achtkarspelen).
1.1.2.1.2.4.7 Janke Boersma is geboren op 20 april 1890 om 01:00 in Kooten (Achtkarspelen), dochter van Niekel (Lykele) (Liekele) [Barteles] Boersma (zie 1.1.2.1.2.4) en Tryntje [Dictus] van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 april 1890. Janke is overleden op 5 april 1980 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), 89 jaar oud. Zij is begraven op 10 april 1980 in Noordbergum (Tietjerksteradeel). Janke trouwde, 25 jaar oud, op 26 augustus 1915 in Tietjerksteradeel met Jan Stellingwerf, 29 jaar oud. Jan is geboren op 15 december 1885 om 14:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Albert Jans Stellingwerf en Jantje Pieters Kroos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 december 1885. Jan is overleden op 24 maart 1954 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), 68 jaar oud.
Kinderen van Janke en Jan:
1 Jantje Stellingwerf. Volgt 1.1.2.1.2.4.7.1.
2 Liekele Stellingwerf [1.1.2.1.2.4.7.2], geboren omstreeks 1918 in Bergum (Tietjerksteradeel). Liekele is overleden op 3 april 1920 om 18:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 april 1920.
3 Trijntje Stellingwerf [1.1.2.1.2.4.7.3], geboren omstreeks 1920 in Bergum (Tietjerksteradeel). Trijntje is overleden op 8 november 1925 om 08:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), ongeveer 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 november 1925.
1.1.2.1.2.4.7.1 Jantje Stellingwerf, dochter van Jan Stellingwerf en Janke Boersma (zie 1.1.2.1.2.4.7). Jantje is overleden op 18 mei 2007 in Bergum (Tietjerksteradeel). Jantje trouwde met Alle Bosma. Alle is geboren op 24 december 1921. Alle is overleden op 5 november 2001 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), 79 jaar oud. Hij is begraven op 9 november 2001 in Noordbergum (Tietjerksteradeel).
1.1.2.1.2.5 Wijtske Barteles Boersma is geboren op 12 augustus 1849 om 12:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), dochter van Bartel [Lourens] Boersma en Hiltje [Lykeles] (Niekeles) Bos (Bosch) (zie 1.1.2.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 augustus 1849. Wijtske is overleden op 16 oktober 1891 om 13:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1891. Wijtske trouwde, 22 jaar oud, op 30 september 1871 in Tietjerksteradeel met Tjeerd [Jinnes] Reitsma, 22 jaar oud. Tjeerd is geboren op 17 oktober 1848 om 20:00 in Veenwouden (Dantumadeel), zoon van Jinne [Egberts] Reitsma en Tyttje (Tietje) [Jans] Hansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 oktober 1848. Tjeerd is overleden op 25 april 1932 om 05:30 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1932. Tjeerd trouwde later op 11 augustus 1894 in Tietjerksteradeel met Jeltje Sybrens Koop (1865-1936).
Kinderen van Wijtske en Tjeerd:
1 Jinne Tjeerds Reitsma [1.1.2.1.2.5.1], geboren op 13 november 1875 om 20:30 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1875. Jinne is overleden op 9 mei 1899 om 22:00 in Franeker, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1899. Jinne bleef ongehuwd.
2 Bartele Tjeerds Reitsma, geboren op 25 maart 1877 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.5.2.
3 Hiltje Tjeerds Reitsma, geboren op 16 september 1878 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.5.3.
4 Jan Tjeerds Reitsma, geboren op 2 april 1881 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.5.4.
5 Lykele Tjeerds Reitsma, geboren op 17 november 1883 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.5.5.
6 Levenloos Reitsma [1.1.2.1.2.5.6], levenloos geboren dochter, geboren op 30 juli 1888 om 06:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juli 1888. Levenloos bleef ongehuwd.
7 Tietje Reitsma, geboren op 30 maart 1890 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.5.7.
1.1.2.1.2.5.2 Bartele Tjeerds Reitsma is geboren op 25 maart 1877 om 15:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Tjeerd [Jinnes] Reitsma en Wijtske Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 maart 1877. Bartele is overleden. Bartele trouwde, 36 jaar oud, op 31 mei 1913 in Tietjerksteradeel met Minke Sybes van der Wal, 30 jaar oud. Minke is geboren op 13 september 1882 om 23:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Sybe Sytzes van der Wal en Hiltje Sybes van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 september 1882. Minke is overleden.
Kind van Bartele en Minke:
1 Levenloos Reitsma [1.1.2.1.2.5.2.1], levenloos geboren dochter, geboren op 17 augustus 1924 om 22:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 augustus 1924.
1.1.2.1.2.5.3 Hiltje Tjeerds Reitsma is geboren op 16 september 1878 om 05:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Tjeerd [Jinnes] Reitsma en Wijtske Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 september 1878. Hiltje is overleden na 1935, minstens 57 jaar oud. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op 10 mei 1902 in Tietjerksteradeel met Geert Douwes Douma, 25 jaar oud. Geert is geboren op 30 juni 1876 om 03:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Douwe [Hendriks] Douma en Janke [Feyes] van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juli 1876. Geert is overleden op 8 oktober 1935 om 16:00 in Stiens (Leeuwarderadeel), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 oktober 1935.
Kinderen van Hiltje en Geert:
1 Wijtske Douma [1.1.2.1.2.5.3.1], geboren omstreeks 1903 in Bergum (Tietjerksteradeel). Wijtske is overleden op 8 december 1905 om 19:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 december 1905.
2 Janke Douma [1.1.2.1.2.5.3.2], geboren op 28 november 1910 om 05:00 in Hallum (Ferwerderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 november 1910. Janke is overleden op 11 augustus 1911 om 04:00 in Hallum (Ferwerderadeel), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 augustus 1911.
3 Janke Douma [1.1.2.1.2.5.3.3], geboren in september 1914 in Hallum (Ferwerderadeel). Janke is overleden op 13 november 1914 om 04:00 in Hallum (Ferwerderadeel), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 november 1914.
1.1.2.1.2.5.4 Jan Tjeerds Reitsma is geboren op 2 april 1881 om 10:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Tjeerd [Jinnes] Reitsma en Wijtske Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1881. Jan is overleden na 1933, minstens 52 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op 3 augustus 1916 in Tietjerksteradeel met Dieuwke Piekstra, 31 jaar oud. Dieuwke is geboren op 5 september 1884 om 23:00 in Oenkerk (Tietjerksteradeel), dochter van Sierk Piekstra en Hyke Pieters Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 september 1884. Dieuwke is overleden op 6 december 1933 om 19:00 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 december 1933.
1.1.2.1.2.5.5 Lykele Tjeerds Reitsma is geboren op 17 november 1883 om 20:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Tjeerd [Jinnes] Reitsma en Wijtske Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 november 1883. Lykele is overleden op 13 juli 1952, 68 jaar oud. Hij is begraven in Bergum (Tietjerksteradeel). Lykele trouwde, 27 jaar oud, op 13 mei 1911 in Tietjerksteradeel met Martje Elzinga, 21 jaar oud. Martje is geboren op 5 februari 1890 om 16:00 in Garijp (Tietjerksteradeel), dochter van Jan Melles Elzinga en Gepke Jans Hofman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 februari 1890. Martje is overleden op 11 februari 1959, 69 jaar oud. Zij is begraven in Bergum (Tietjerksteradeel).
Kind van Lykele en Martje:
1 Gepke Reitsma [1.1.2.1.2.5.5.1], geboren in juli 1912 in Bergum (Tietjerksteradeel). Gepke is overleden op 12 augustus 1912 om 09:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 augustus 1912. Gepke bleef ongehuwd.
1.1.2.1.2.5.7 Tietje Reitsma is geboren op 30 maart 1890 om 10:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Tjeerd [Jinnes] Reitsma en Wijtske Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1890. Tietje is overleden. Tietje trouwde, 22 jaar oud, op 11 mei 1912 in Tietjerksteradeel met Murk Papa, 22 jaar oud. Murk is geboren op 20 mei 1889 om 08:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Teunis Feitzes Papa en Trijntje Kooi (Kooy). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 mei 1889. Murk is overleden.
1.1.2.1.2.6 Tietje Barteles Boersma is geboren op 16 april 1851 om 22:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), dochter van Bartel [Lourens] Boersma en Hiltje [Lykeles] (Niekeles) Bos (Bosch) (zie 1.1.2.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1851. Tietje is overleden op 26 oktober 1920 om 10:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 oktober 1920. Tietje trouwde, 22 jaar oud, op 17 mei 1873 in Tietjerksteradeel met Jan Hanzes Hansma, 20 jaar oud. Jan is geboren op 17 juni 1852 om 04:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Hans Jans Hansma en Auktje Minnes Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1852. Jan is overleden op 4 januari 1908 om 06:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1908.
Kinderen van Tietje en Jan:
1 Aukje Jans Hansma [1.1.2.1.2.6.1], geboren op 14 maart 1874 om 11:30 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 maart 1874. Aukje is overleden op 13 mei 1874 om 02:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 mei 1874.
2 Aukje Jans Hansma, geboren op 18 maart 1875 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.6.2.
3 Bartele Jans Hansma, geboren op 24 februari 1878 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.6.3.
4 Hansje Jans Hansma [1.1.2.1.2.6.4], geboren op 16 september 1880 om 03:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1880. Hansje is overleden op 22 november 1880 om 06:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 november 1880. Hansje bleef ongehuwd.
5 Hiltje Jans Hansma, geboren op 8 mei 1882 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.6.5.
6 Tjitske Hansma, geboren op 16 september 1884 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.6.6.
7 Hans Hansma, geboren op 12 december 1886 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.6.7.
8 Lijkele Hansma, geboren op 7 november 1890 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.6.8.
1.1.2.1.2.6.2 Aukje Jans Hansma is geboren op 18 maart 1875 om 00:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Jan Hanzes Hansma en Tietje Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 maart 1875. Aukje is overleden. Aukje trouwde, 30 jaar oud, op 1 juni 1905 in Tietjerksteradeel met Jan Hoekstra, 25 jaar oud. Jan is geboren op 12 augustus 1879 om 02:30 in Veenwouden (Dantumadeel), zoon van Klaas [Jelles] Hoekstra en Geeske [Gerrits] Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1879. Jan is overleden.
Kind van Aukje en Jan:
1 Geeske Hoekstra [1.1.2.1.2.6.2.1], geboren in 1909 in Bergum (Tietjerksteradeel). Geeske is overleden op 15 september 1909 om 10:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 september 1909. Geeske bleef ongehuwd.
1.1.2.1.2.6.3 Bartele Jans Hansma is geboren op 24 februari 1878 om 20:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Jan Hanzes Hansma en Tietje Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1878. Bartele is overleden. Bartele trouwde, 25 jaar oud, op 16 mei 1903 in Tietjerksteradeel met Gertje Meijer, 28 jaar oud. Gertje is geboren op 29 augustus 1874 om 23:00 in Veenwouden (Dantumadeel), dochter van Jan [Gerrits] Meijer en Trijntje Wygers Grijpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 augustus 1874. Gertje is overleden.
1.1.2.1.2.6.5 Hiltje Jans Hansma is geboren op 8 mei 1882 om 01:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Jan Hanzes Hansma en Tietje Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 mei 1882. Hiltje is overleden op 12 november 1951 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Zij is begraven in Hiaure (Westdongeradeel). Hiltje trouwde, 26 jaar oud, op 21 mei 1908 in Westdongeradeel met Pieter Klaver, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 12 december 1882 om 23:00 in Waaxens (Westdongeradeel), zoon van Albert Pieters Klaver en Aaltje Wiegers Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 december 1882. Pieter is overleden op 1 november 1955 in Hiaure (Westdongeradeel), 72 jaar oud. Hij is begraven in Hiaure (Westdongeradeel).
1.1.2.1.2.6.6 Tjitske Hansma is geboren op 16 september 1884 om 19:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Jan Hanzes Hansma en Tietje Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 september 1884. Tjitske is overleden. Tjitske trouwde, 20 jaar oud, op 27 mei 1905 in Tietjerksteradeel met Hendrik Posthumus, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 18 april 1880 om 16:00 in Blesdijke (Weststellingwerf), zoon van Johannes Hendriks Posthumus en Annechien Zandman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 april 1880. Hendrik is overleden.
1.1.2.1.2.6.7 Hans Hansma is geboren op 12 december 1886 om 05:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Jan Hanzes Hansma en Tietje Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 december 1886. Hans is overleden omstreeks 1963 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), ongeveer 77 jaar oud. Hans trouwde, 24 jaar oud, op 15 april 1911 in Tietjerksteradeel met Trijntje van Dijk, 19 jaar oud. Trijntje is geboren op 17 februari 1892 om 01:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), dochter van Tjeerd Kornelis van Dijk en Hiltje Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 februari 1892. Trijntje is overleden.
Kinderen van Hans en Trijntje:
1 Tjeerd Hansma [1.1.2.1.2.6.7.1], geboren omstreeks 1916 in Bergum (Tietjerksteradeel). Tjeerd is overleden op 10 april 1917 om 17:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 april 1917.
2 Tjeerd Hansma [1.1.2.1.2.6.7.2], geboren omstreeks 1920 in Bergum (Tietjerksteradeel). Tjeerd is overleden op 3 maart 1934 om 04:30 in Noordbergum (Tietjerksteradeel), ongeveer 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1934.
1.1.2.1.2.6.8 Lijkele Hansma is geboren op 7 november 1890 om 01:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Jan Hanzes Hansma en Tietje Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 november 1890. Lijkele is overleden op 10 augustus 1958 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Lijkele trouwde, 28 jaar oud, op 15 mei 1919 in Tietjerksteradeel met Jitske de Graaf, 25 jaar oud. Jitske is geboren op 23 november 1893 om 17:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Fokke Lammerts de Graaf en Eelkje Remmelts Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 november 1893. Jitske is overleden na 1958, minstens 65 jaar oud.
1.1.2.1.2.7 Roelofke Barteles Boersma is geboren op 23 februari 1854 om 04:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), dochter van Bartel [Lourens] Boersma en Hiltje [Lykeles] (Niekeles) Bos (Bosch) (zie 1.1.2.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 februari 1854. Roelofke is overleden op 7 mei 1912 om 23:30 in Eestrum (Tietjerksteradeel), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 mei 1912. Roelofke trouwde, 24 jaar oud, op 11 mei 1878 in Tietjerksteradeel met Andries Jinnes Reitsma, 25 jaar oud. Andries is geboren op 9 juli 1852 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Jinne [Egberts] Reitsma en Tyttje (Tietje) [Jans] Hansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 juli 1852. Andries is overleden op 13 januari 1925 om 13:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 januari 1925.
Kinderen van Roelofke en Andries:
1 Jinne Andries Reitsma [1.1.2.1.2.7.1], geboren op 1 oktober 1878 om 13:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1878. Jinne is overleden op 16 juni 1918 om 14:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juni 1918. Jinne bleef ongehuwd.
2 Bartele Andries Reitsma, geboren op 10 februari 1880 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.7.2.
3 Tietje Andries Reitsma [1.1.2.1.2.7.3], geboren op 30 januari 1882 om 21:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 januari 1882. Tietje is overleden op 23 augustus 1882 om 10:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 augustus 1882. Tietje bleef ongehuwd.
4 Tietje Andries Reitsma [1.1.2.1.2.7.4], geboren op 5 november 1883 om 16:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 november 1883. Tietje is overleden op 11 november 1883 om 06:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 november 1883. Tietje bleef ongehuwd.
5 Lijkele Reitsma [1.1.2.1.2.7.5], geboren op 3 mei 1885 om 01:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juli 1885. Lijkele is overleden op 12 november 1885 om 05:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 november 1885.
6 Tietje Reitsma [1.1.2.1.2.7.6], geboren op 15 maart 1887 om 05:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 maart 1887. Tietje is overleden.
7 Lijkele Reitsma, geboren op 3 mei 1890 in Eestrum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.1.2.7.7.
1.1.2.1.2.7.2 Bartele Andries Reitsma is geboren op 10 februari 1880 om 22:30 in Eestrum (Tietjerksteradeel), zoon van Andries Jinnes Reitsma en Roelofke Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1880. Bartele is overleden. Bartele trouwde, 27 jaar oud, op 26 oktober 1907 in Tietjerksteradeel met Aaltje Dijkstra, 18 jaar oud. Aaltje is geboren op 22 september 1889 om 05:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Jurjen Doeijes Dijkstra en Sjoerdtje Annes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1889. Aaltje is overleden.
1.1.2.1.2.7.7 Lijkele Reitsma is geboren op 3 mei 1890 om 01:00 in Eestrum (Tietjerksteradeel), zoon van Andries Jinnes Reitsma en Roelofke Barteles Boersma (zie 1.1.2.1.2.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1890. Lijkele is overleden. Lijkele trouwde, 24 jaar oud, op 9 mei 1914 in Tietjerksteradeel met Aaltje de Vries, 31 jaar oud. Aaltje is geboren op 15 november 1882 om 08:00 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), dochter van Jochem Annes de Vries en Ybeltje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 november 1882. Aaltje is overleden. Aaltje is weduwe van Andries Postma (1881-1907), met wie zij trouwde op 2 september 1905 in Achtkarspelen.
1.1.2.2 Feike Gerrits Bos (Bosch) is geboren op 6 mei 1788 in Burum (Kollumerland), zoon van Gerrijt Lykles [Nykels] Bos (Bosch) en Hiltje Feikes Boersma (zie 1.1.2). Hij is gedoopt op 15 juni 1788 in Burum (Kollumerland). Feike is overleden op 23 juli 1848 om 10:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juli 1848. Feike:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 30 november 1815 in Grootegast met Tryntje Hendriks, 28 jaar oud. Tryntje is een dochter van Hendrik Freerks Petstra en Martje Eijtes. Zij is gedoopt op 11 november 1787 in Grootegast. Tryntje is overleden op 11 oktober 1822 om 18:00 in Burum (Kollumerland), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 oktober 1822.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 26 januari 1824 in Kollum (Kollumerland) met Grijtje Ettes Kloosterman, 35 jaar oud. Grijtje is geboren op 7 april 1788 in Augsbuurt (Kollumerland), dochter van Ette Jacobs en Wytske Jans. Zij is gedoopt op 1 mei 1788 in Augsbuurt (Kollumerland). Grijtje is overleden op 2 maart 1857 om 03:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1857.
Kinderen van Feike en Tryntje:
1 Gerrit [Feikes] Bos, geboren op 3 april 1816 in Grootegast. Volgt 1.1.2.2.1.
2 Hendrik [Feikes] Bos (Bosch) [1.1.2.2.2], geboren op 24 december 1818 om 08:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1819. Hendrik is overleden op 20 oktober 1841 om 00:30 in Kollum (Kollumerland), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1841. Hendrik bleef ongehuwd.
3 Hiltje [Feikes] Bos, geboren op 19 maart 1821 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.2.3.
4 Martje [Feikes] Bos [1.1.2.2.4], geboren op 8 oktober 1822 om 23:30 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 oktober 1822. Martje is overleden op 21 oktober 1822 om 03:00 in Burum (Kollumerland), 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 oktober 1822.
Kinderen van Feike en Grijtje:
5 Jacob [Feikes] Bos [1.1.2.2.5], geboren op 23 december 1824 om 15:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 december 1824. Jacob is overleden op 27 oktober 1825 om 06:00 in Burum (Kollumerland), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 oktober 1825. Jacob bleef ongehuwd.
6 Jan [Feikes] Bos, geboren op 23 december 1824 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.2.6.
7 Martje [Feikes] Bos [1.1.2.2.7], geboren op 18 december 1827 om 01:00 in Augsbuurt (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1827. Martje is overleden op 15 december 1845 om 11:30 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 december 1845.
1.1.2.2.1 Gerrit [Feikes] Bos is geboren op 3 april 1816 in Grootegast, zoon van Feike Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.2) en Tryntje Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1816. Gerrit is overleden op 8 december 1874 om 16:00 in Kollum (Kollumerland), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1874. Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 10 april 1841 in Kollumerland met Ettie Symons Kloosterman, 29 jaar oud. Ettie is geboren op 3 januari 1812 om 15:00 in Augsbuurt (Kollumerland), dochter van Grijtje Ettes Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 januari 1812. Ettie is overleden op 10 juni 1882 om 21:00 in Kollum (Kollumerland), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1882.
Kinderen van Gerrit en Ettie:
1 Levenloos Bos [1.1.2.2.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 1 januari 1843 om 19:00 in Kollum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 januari 1843.
2 Grietje [Gerrits] Bos, geboren op 16 mei 1844 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.2.1.2.
3 Feike [Gerrits] Bos [1.1.2.2.1.3], geboren op 2 februari 1847 om 12:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 februari 1847. Feike is overleden op 12 februari 1847 om 04:00 in Kollum (Kollumerland), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 februari 1847. Feike bleef ongehuwd.
4 Trijntje [Gerrits] Bos, geboren op 23 maart 1848 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.2.1.4.
5 Martje [Gerrits] Bos, geboren op 24 augustus 1850 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.2.1.5.
6 Feike [Gerrits] Bos, geboren op 2 mei 1855 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.2.1.6.
1.1.2.2.1.2 Grietje [Gerrits] Bos is geboren op 16 mei 1844 om 11:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Gerrit [Feikes] Bos (zie 1.1.2.2.1) en Ettie Symons Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 mei 1844. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 19 augustus 1865 in Kollumerland met Jan Westra, 24 jaar oud. Jan is geboren op 16 oktober 1840 om 07:30 in Dokkum, zoon van Piebe Jans Westra en Froukje Lieuwes Rosema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 oktober 1840. Jan is overleden op 21 juli 1866 om 22:00 in Kollum (Kollumerland), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juli 1866.
Kind van Grietje en Jan:
1 Gerrit Westra [1.1.2.2.1.2.1], geboren op 20 december 1865 om 19:30 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 december 1865. Gerrit is overleden.
1.1.2.2.1.4 Trijntje [Gerrits] Bos is geboren op 23 maart 1848 om 18:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Gerrit [Feikes] Bos (zie 1.1.2.2.1) en Ettie Symons Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1848. Trijntje is overleden op 23 oktober 1886 om 03:00 in Drachten (Smallingerland), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 oktober 1886. Trijntje trouwde, 32 jaar oud, op 13 mei 1880 in Smallingerland met Geert [Oenes] de Boer, 40 jaar oud. Geert is geboren op 5 maart 1840 om 20:00 in Drachten (Smallingerland), zoon van Oene Hendriks de Boer en Grietje Wiggeles Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1840. Geert is overleden op 19 februari 1933 om 12:00 in Drachten (Smallingerland), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1933. Geert is weduwnaar van Grietje Kornelis de Vries (1843-1878), met wie hij trouwde op 23 mei 1863 in Smallingerland. Geert trouwde later op 4 april 1891 in Smallingerland met Hinke Veenstra (1840-1929).
Kinderen van Trijntje en Geert:
1 Gerrit de Boer, geboren op 5 februari 1881 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.2.1.4.1.
2 Etje de Boer [1.1.2.2.1.4.2], geboren op 14 oktober 1882 om 24:00 in Drachten (Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 oktober 1882. Etje is overleden op 19 oktober 1882 om 13:00 in Drachten (Smallingerland), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1882. Etje bleef ongehuwd.
3 Oene de Boer, geboren op 21 november 1883 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.2.1.4.3.
4 Etje de Boer, geboren op 5 april 1885 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.2.1.4.4.
1.1.2.2.1.4.1 Gerrit de Boer is geboren op 5 februari 1881 om 01:30 in Drachten (Smallingerland), zoon van Geert [Oenes] de Boer en Trijntje [Gerrits] Bos (zie 1.1.2.2.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 februari 1881. Gerrit is overleden op 31 januari 1955, 73 jaar oud. Hij is begraven in Drachten (Smallingerland). Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op 6 maart 1915 in Smallingerland met Trijntje Schiere, 32 jaar oud. Trijntje is geboren op 21 maart 1882 om 03:00 in Rottevalle (Achtkarspelen), dochter van Frederik Sjoukes Schiere en Sietske Teijes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1882. Trijntje is overleden op 25 oktober 1955, 73 jaar oud. Zij is begraven in Drachten (Smallingerland).
1.1.2.2.1.4.3 Oene de Boer is geboren op 21 november 1883 om 01:30 in Drachten (Smallingerland), zoon van Geert [Oenes] de Boer en Trijntje [Gerrits] Bos (zie 1.1.2.2.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 november 1883. Oene is overleden op 2 februari 1949, 65 jaar oud. Hij is begraven in Drachten (Smallingerland). Oene trouwde, 30 jaar oud, op 22 november 1913 in Smallingerland met Trijntje Jansma, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 24 december 1887 om 05:30 in Drachten (Smallingerland), dochter van Willem Jansma en Djieuwke Binnes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1887. Trijntje is overleden op 25 november 1984, 96 jaar oud. Zij is begraven in Drachten (Smallingerland).
1.1.2.2.1.4.4 Etje de Boer is geboren op 5 april 1885 om 22:00 in Drachten (Smallingerland), dochter van Geert [Oenes] de Boer en Trijntje [Gerrits] Bos (zie 1.1.2.2.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 april 1885. Etje is overleden op 4 februari 1935 om 13:30 in Groningen, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 februari 1935. Zij is begraven in Drachten (Smallingerland). Etje trouwde, 29 jaar oud, op 29 mei 1914 in Smallingerland met Ruurd Rinsma, 32 jaar oud. Ruurd is geboren op 20 oktober 1881 om 16:00 in Boornbergum (Smallingerland), zoon van Wiebe Louws Rinsma en Wietske Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 oktober 1881. Ruurd is overleden op 29 december 1951, 70 jaar oud. Hij is begraven in Drachten (Smallingerland).
1.1.2.2.1.5 Martje [Gerrits] Bos is geboren op 24 augustus 1850 om 21:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Gerrit [Feikes] Bos (zie 1.1.2.2.1) en Ettie Symons Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 augustus 1850. Martje is overleden op 22 juni 1888 om 07:30 in Kollum (Kollumerland), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juni 1888. Martje trouwde, 32 jaar oud, op 11 november 1882 in Kollumerland met Tjebbe van Beets, 29 jaar oud. Tjebbe is geboren op 1 februari 1853 om 08:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Douwe [Aises] van Beets en Fokje [Egberts] Luinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1853. Tjebbe is overleden op 14 november 1923 om 22:00 in Kollum (Kollumerland), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 november 1923.
Kinderen van Martje en Tjebbe:
1 Fokje van Beets [1.1.2.2.1.5.1], geboren op 24 september 1883 om 19:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 september 1883. Fokje is overleden op 7 mei 1934 om 07:00 in Kollum (Kollumerland), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 mei 1934. Fokje bleef ongehuwd.
2 Etje van Beets [1.1.2.2.1.5.2], geboren op 29 mei 1885 om 08:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 mei 1885. Etje is overleden op 15 oktober 1943 om 15:00 in Ooststellingwerf, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 oktober 1943. Etje bleef ongehuwd.
1.1.2.2.1.6 Feike [Gerrits] Bos is geboren op 2 mei 1855 om 06:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Gerrit [Feikes] Bos (zie 1.1.2.2.1) en Ettie Symons Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 mei 1855. Feike is overleden op 28 april 1933 om 11:00 in Amsterdam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 april 1933. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland). Feike trouwde, 24 jaar oud, op 13 oktober 1879 in Kollumerland met Lamke [Fokkes] Bouius, 29 jaar oud. Lamke is geboren op 24 maart 1850 om 01:00 in Augustinusga (Achtkarspelen), dochter van Fokke Uilkes Bouius en Antje de Haan (van der Meulen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 maart 1850. Lamke is overleden op 9 december 1924 om 01:00 in Kollum (Kollumerland), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 december 1924. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland).
Kinderen van Feike en Lamke:
1 Antje Bos [1.1.2.2.1.6.1], geboren op 19 december 1880 om 20:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 december 1880. Antje is overleden op 21 december 1880 om 14:30 in Kollum (Kollumerland), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 december 1880. Antje bleef ongehuwd.
2 Gerrit Bos [1.1.2.2.1.6.2], geboren op 2 mei 1882 om 09:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 mei 1882. Gerrit is overleden op 26 mei 1884 om 02:30 in Kollum (Kollumerland), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1884.
3 Gerrit Bos [1.1.2.2.1.6.3], geboren op 11 april 1885 om 22:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 april 1885. Gerrit is overleden.
4 Fokke Bos [1.1.2.2.1.6.4], geboren op 9 oktober 1886 om 20:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 oktober 1886. Fokke is overleden.
5 Antje Bos [1.1.2.2.1.6.5], geboren op 22 mei 1890 om 22:30 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 mei 1890. Antje is overleden op 2 november 1893 om 18:30 in Kollum (Kollumerland), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 november 1893.
1.1.2.2.3 Hiltje [Feikes] Bos is geboren op 19 maart 1821 om 18:30 in Burum (Kollumerland), dochter van Feike Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.2) en Tryntje Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1821. Hiltje is overleden op 11 juni 1907 om 09:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1907. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op 5 mei 1844 in Dantumadeel met Eebele [Annes] Monsma, 25 jaar oud. Eebele is geboren op 17 september 1818 om 21:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Anne Eelkes Monsma en Baukje Aebeles. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1818. Eebele is overleden op 26 januari 1885 om 02:30 in Akkerwoude (Dantumadeel), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1885.
Kind van Hiltje uit onbekende relatie:
1 Trijntje Bos, geboren op 26 maart 1842 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.2.3.1.
1.1.2.2.3.1 Trijntje Bos is geboren op 26 maart 1842 om 02:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Hiltje [Feikes] Bos (zie 1.1.2.2.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1842. Trijntje is overleden op 3 januari 1936 om 09:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1936. Trijntje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 13 mei 1869 in Dantumadeel met Pieter Monsma, 29 jaar oud. Pieter is geboren op 10 februari 1840 om 01:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Eelke Pieters Monsma en Antje [Jans] Wolters. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 februari 1840. Pieter is overleden op 17 september 1873 om 13:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 september 1873.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 23 september 1876 in Dantumadeel met Eeltje Dijkstra, 42 jaar oud. Eeltje is geboren op 10 januari 1834 om 14:00 in Driesum (Dantumadeel), zoon van Doeke Eeltjes Dijkstra en Antje Klases Pranger. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1834. Eeltje is overleden op 29 november 1911 om 05:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1911. Eeltje is weduwnaar van Jantje Herder (1840-1863), met wie hij trouwde op 14 mei 1863 in Dantumadeel. Eeltje is weduwnaar van Gertje Ebes Woudstra (1841-1870), met wie hij trouwde op 18 mei 1865 in Dantumadeel.
Kinderen van Trijntje en Pieter:
1 Hiltje Monsma, geboren op 14 maart 1870 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.1.
2 Levenloos Monsma [1.1.2.2.3.1.2], levenloos geboren dochter, geboren op 14 december 1871 in Akkerwoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 december 1871.
3 Antje Monsma, geboren op 10 februari 1873 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.
1.1.2.2.3.1.1 Hiltje Monsma is geboren op 14 maart 1870 om 01:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Pieter Monsma en Trijntje Bos (zie 1.1.2.2.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 maart 1870. Hiltje is overleden op 21 februari 1907 om 09:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1907. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op 12 november 1891 in Dantumadeel met Auke van der Veen, 24 jaar oud. Auke is geboren op 29 april 1867 om 16:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Johannes Romkes van der Veen en Aukje Jacobs Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1867. Auke is overleden op 12 april 1950 om 00:30 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 april 1950. Auke trouwde later op 27 mei 1909 in Dantumadeel met Antje Jans Looyenga (1868-1949).
Kinderen van Hiltje en Auke:
1 Johannes van der Veen, geboren op 24 januari 1892 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.1.1.
2 Pieter van der Veen, geboren op 8 augustus 1894 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.1.2.
3 Romke van der Veen, geboren op 8 augustus 1894 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.1.3.
4 Trijntje van der Veen, geboren op 23 december 1895 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.1.4.
5 Aukje van der Veen, geboren op 29 juli 1897 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.1.5.
6 Doeke van der Veen [1.1.2.2.3.1.1.6], geboren op 15 juli 1899 om 03:00 in Akkerwoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juli 1899. Doeke is overleden op 2 september 1899 om 01:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 september 1899.
7 Antje van der Veen [1.1.2.2.3.1.1.7], geboren op 21 augustus 1900 om 16:00 in Akkerwoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 augustus 1900. Antje is overleden.
8 Jacob van der Veen, geboren op 4 januari 1903 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.1.8.
9 Ebele van der Veen, geboren op 6 oktober 1905 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.1.9.
10 Hiltje van der Veen [1.1.2.2.3.1.1.10], geboren op 21 februari 1907 om 03:00 in Akkerwoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1907. Hiltje is overleden op 20 mei 1907 om 04:30 in Murmerwoude (Dantumadeel), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 mei 1907.
1.1.2.2.3.1.1.1 Johannes van der Veen is geboren op 24 januari 1892 om 18:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Auke van der Veen en Hiltje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 januari 1892. Johannes is overleden op 29 juli 1971, 79 jaar oud. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 8 april 1920 in Hemelumer Oldeferd met Harmke Visser, 25 jaar oud. Harmke is geboren op 7 maart 1895 om 23:00 in Scharl (Hemelumer Oldeferd), dochter van Anne Visser en Geertje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 maart 1895. Harmke is overleden op 6 januari 1937 om 01:00 in Driesum (Dantumadeel), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1937.
Kind van Johannes en Harmke:
1 Auke van der Veen, geboren op 13 februari 1924 in Driesum (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.1.1.1.
1.1.2.2.3.1.1.1.1 Auke van der Veen is geboren op 13 februari 1924 in Driesum (Dantumadeel), zoon van Johannes van der Veen (zie 1.1.2.2.3.1.1.1) en Harmke Visser. Auke is overleden op 20 december 1990 in Heerenveen, 66 jaar oud. Hij is begraven op 24 december 1990 in Driesum (Dantumadeel). Auke trouwde, 25 jaar oud, op 26 juli 1949 met Fetje Kingma, 23 jaar oud. Fetje is geboren op 23 september 1925 in Wetsens (Oostdongeradeel), dochter van Jacob Kingma en Klazina Geertruida Johanna Bolhuis. Fetje is overleden op 14 april 1971 in Dokkum, 45 jaar oud. Zij is begraven op 17 april 1971 in Driesum (Dantumadeel).
1.1.2.2.3.1.1.2 Pieter van der Veen is geboren op 8 augustus 1894 om 00:30 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Auke van der Veen en Hiltje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 augustus 1894. Pieter is overleden op 22 maart 1969 in Scharnegoutum (Wymbritseradeel), 74 jaar oud. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 30 september 1916 in Wymbritseradeel met Sipkje Eisma, 20 jaar oud. Sipkje is geboren op 21 maart 1896 om 21:00 in Nijland (Wymbritseradeel), dochter van Pieter Eisma en Tjitske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1896. Sipkje is overleden op 12 januari 1977 in Scharnegoutum (Wymbritseradeel), 80 jaar oud. Zij is begraven op 15 januari 1977 in Scharnegoutum (Wymbritseradeel).
Kinderen van Pieter en Sipkje:
1 Reinskje van der Veen [1.1.2.2.3.1.1.2.1], geboren op 25 februari 1917 in Scharnegoutum (Wymbritseradeel). Reinskje is overleden.
2 Auke van der Veen [1.1.2.2.3.1.1.2.2], geboren op 14 mei 1920 in Sijbrandaburen (Rauwerderhem). Auke is overleden.
1.1.2.2.3.1.1.3 Romke van der Veen is geboren op 8 augustus 1894 om 01:30 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Auke van der Veen en Hiltje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 augustus 1894. Romke is overleden op 18 januari 1967 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 21 januari 1967 in Huizum (Leeuwarderadeel). Romke trouwde, 29 jaar oud, op 3 mei 1924 in Rauwerderhem met Trijntje Hiemstra, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 21 februari 1899 in Wartena (Idaarderadeel), dochter van Klaas [Pieters] Hiemstra en Hiske [Wybrens] IJsselstein. Trijntje is overleden op 20 maart 1973 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Zij is begraven in Huizum (Leeuwarderadeel). Romke en Trijntje bleven kinderloos.
1.1.2.2.3.1.1.4 Trijntje van der Veen is geboren op 23 december 1895 om 23:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Auke van der Veen en Hiltje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 december 1895. Trijntje is overleden op 31 maart 1969 in Britsum (Leeuwarderadeel), 73 jaar oud. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 15 mei 1915 in Dantumadeel met Kornelis Sijtze de Jong, 23 jaar oud. Kornelis is geboren op 10 april 1892 om 06:00 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Pieter de Jong en Sjoukje Fopma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 april 1892. Kornelis is overleden op 29 januari 1972 in Britsum (Leeuwarderadeel), 79 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Kornelis:
1 Pieter de Jong [1.1.2.2.3.1.1.4.1], geboren op 29 augustus 1916 in Akkerwoude (Dantumadeel). Pieter is overleden.
2 Auke de Jong [1.1.2.2.3.1.1.4.2], geboren op 21 juni 1920 in Murmerwoude (Dantumadeel). Auke is overleden.
3 Sjoukje de Jong [1.1.2.2.3.1.1.4.3].
4 Johannes de Jong [1.1.2.2.3.1.1.4.4].
1.1.2.2.3.1.1.5 Aukje van der Veen is geboren op 29 juli 1897 om 18:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Auke van der Veen en Hiltje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juli 1897. Aukje is overleden op 7 april 1977 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Aukje trouwde, 20 jaar oud, op 27 juli 1918 in Dantumadeel met Thomas Sijtsma, 24 jaar oud. Thomas is geboren op 10 februari 1894 om 23:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Gerrit Sijtsma en Pietje Koezema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 februari 1894. Thomas is overleden op 10 maart 1960 om 09:45 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 maart 1960.
Kinderen van Aukje en Thomas:
1 Hiltje Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.1], geboren in januari 1919 in Akkerwoude (Dantumadeel). Hiltje is overleden op 27 maart 1919 om 22:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 maart 1919.
2 Levenloos Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.2], geboren op 27 februari 1920 in Akkerwoude (Dantumadeel). Levenloos is overleden op 27 februari 1920 om 21:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1920.
3 Gerrit Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.3].
4 Auke Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.4].
5 Hiltje Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.5].
6 Pietje Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.6], geboren omstreeks 1924 in Murmerwoude (Dantumadeel). Pietje is overleden op 10 mei 1926 om 11:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 mei 1926.
7 Pietje Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.7].
8 Wouter Johannes Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.8].
9 Johannes Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.9].
10 Trijntje Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.10].
11 Sipke Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.11].
12 Antje Sijtsma [1.1.2.2.3.1.1.5.12].
1.1.2.2.3.1.1.8 Jacob van der Veen is geboren op 4 januari 1903 om 03:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Auke van der Veen en Hiltje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 januari 1903. Jacob is overleden. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 28 oktober 1931 in Haarlemmermeer met Heintje van Dasselaar, 26 jaar oud. Heintje is geboren op 7 augustus 1905 in Haarlemmermeer, dochter van Aart van Dasselaar en Willempje Dokter. Heintje is overleden.
1.1.2.2.3.1.1.9 Ebele van der Veen is geboren op 6 oktober 1905 om 05:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Auke van der Veen en Hiltje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1905. Ebele is overleden op 29 november 1985 in Veenwouden (Dantumadeel), 80 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden (Dantumadeel). Ebele trouwde, 27 jaar oud, op 16 september 1933 in Tietjerksteradeel met Atje Sijtema, 21 jaar oud. Atje is geboren op 6 augustus 1912 om 11:45 in Veenwouden (Dantumadeel), dochter van Sake Sijtema en Grietje van der Leest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 augustus 1912. Atje is overleden op 12 januari 2000 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), 87 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden (Dantumadeel).
Kind van Ebele en Atje:
1 Auke van der Veen [1.1.2.2.3.1.1.9.1].
1.1.2.2.3.1.3 Antje Monsma is geboren op 10 februari 1873 om 21:30 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Pieter Monsma en Trijntje Bos (zie 1.1.2.2.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 februari 1873. Antje is overleden op 16 oktober 1958 in Murmerwoude (Dantumadeel), 85 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 12 mei 1894 in Dantumadeel met Romke Hekstra, 26 jaar oud. Romke is geboren op 28 juni 1867 om 11:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Gerrit [Wybes] Hekstra en Grietje [Romkes] van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juni 1867. Romke is overleden op 16 februari 1944 om 16:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 februari 1944.
Kinderen van Antje en Romke:
1 Gerrit Hekstra, geboren op 15 april 1895 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.1.
2 Pieter Hekstra, geboren op 28 oktober 1897 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.2.
3 Wybe Hekstra, geboren op 29 maart 1900 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.3.
4 Doeke Hekstra, geboren op 19 november 1901 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.4.
5 Ebele Hekstra, geboren op 27 november 1904 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.5.
6 Romke Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.6], geboren op 31 juli 1907 om 02:00 in Akkerwoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 augustus 1907. Romke is overleden op 4 september 1910 om 18:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 september 1910.
7 Trijntje Hekstra, geboren op 20 juni 1910 in Akkerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.
1.1.2.2.3.1.3.1 Gerrit Hekstra is geboren op 15 april 1895 om 18:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Romke Hekstra en Antje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1895. Gerrit is overleden op 29 januari 1942 om 07:00 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 januari 1942. Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 13 mei 1916 in Dantumadeel met Gertje Ros, 20 jaar oud. Gertje is geboren op 7 juli 1895 om 08:30 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Haan Ros en Ytje Haisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 juli 1895. Zij is gedoopt in Zwaagwesteinde (Dantumadeel). Gertje is overleden op 6 september 1970, 75 jaar oud.
1.1.2.2.3.1.3.2 Pieter Hekstra is geboren op 28 oktober 1897 om 14:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Romke Hekstra en Antje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1897. Pieter is overleden op 14 oktober 1986, 88 jaar oud. Hij is begraven in Zwaagwesteinde (Dantumadeel). Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 27 april 1922 in Dantumadeel met Janke Lijzenga, 25 jaar oud. Janke is geboren op 7 juni 1896 om 04:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Hendrik Everts Lijzenga en Lijsbert Sikkes Haakma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 juni 1896. Janke is overleden op 6 januari 1986, 89 jaar oud. Zij is begraven in Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
Kinderen van Pieter en Janke:
1 Romke Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.2.1], geboren op 11 februari 1926 in Wouterswoude (Dantumadeel). Romke is overleden op 20 januari 1949 in Soerakarta, Java (Ned. Indië), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1949.
2 Levenloos Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.2.2], levenloos geboren dochter, geboren om 21:00. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juni 1936.
1.1.2.2.3.1.3.3 Wybe Hekstra is geboren op 29 maart 1900 om 04:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Romke Hekstra en Antje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 maart 1900. Wybe is overleden op 21 oktober 1984 in Broeksterwoude (Dantumadeel), 84 jaar oud. Hij is begraven op 25 oktober 1984 in Damwoude (Dantumadeel). Wybe trouwde, 29 jaar oud, op 23 mei 1929 in Dantumadeel met Trijntje (Ninke) Smits, 28 jaar oud. Ninke is geboren op 19 oktober 1900 om 18:30 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Jogchum Smits en Stijntje Wijbenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 oktober 1900. Ninke is overleden op 1 juli 1961, 60 jaar oud. Zij is begraven in Akkerwoude (Dantumadeel).
Kind van Wybe en Ninke:
1 Stijntje Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.3.1].
1.1.2.2.3.1.3.4 Doeke Hekstra is geboren op 19 november 1901 om 21:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Romke Hekstra en Antje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 november 1901. Doeke is overleden op 3 april 1972 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Hij is begraven op 6 april 1901 in Murmerwoude (Dantumadeel). Doeke:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 14 maart 1928 in Franeker met Margina Albertine (Gien) Koolstra, 24 jaar oud. Gien is geboren op 21 september 1903 om 13:00 in Haren, dochter van Gosse Koolstra en Jane Dirkiena Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1903. Gien is overleden op 22 september 1945 in Batavia, Java (Ned. Indië), 42 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 10 juli 1947 in Dantumadeel met Maria Louisa Carolina van Es, 39 jaar oud. Maria is geboren op 20 februari 1908 om 05:30 in Leeuwarden, dochter van Willem Albertus van Es en Maria Louisa Carolina de Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1908. Maria is overleden op 22 mei 1985 in Luxemburg, 77 jaar oud.
Kinderen van Doeke en Gien:
1 Romke Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.4.1], geboren op 2 april 1929 in Semarang, Java (Ned. Indië). Romke is overleden op 21 februari 1932 in Oeloe Siaoe (Ned. Indië), 2 jaar oud.
2 Jeanne Dirkiena Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.4.2], geboren in mei 1930 in Ambarawa, Java (Ned. Indië). Jeanne is overleden op 25 september 2006 in Potchefstroom (ZAF), 76 jaar oud.
3 Gosse Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.4.3].
4 Romke Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.4.4].
5 Gerrit Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.4.5].
6 Albert Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.4.6], geboren op 24 mei 1935 in Veenwouden (Dantumadeel). Albert is overleden op 25 augustus 2006 in Harderwijk, 71 jaar oud.
7 Pieter Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.4.7].
8 Paul Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.4.8], geboren op 12 april 1942 in Bandoeng, Java (Ned. Indië). Paul is overleden op 13 februari 2017 in Sneek, 74 jaar oud.
Kind van Doeke en Maria:
9 Maria Louisa Carolina (Marise) Hekstra [1.1.2.2.3.1.3.4.9].
1.1.2.2.3.1.3.5 Ebele Hekstra is geboren op 27 november 1904 om 21:30 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Romke Hekstra en Antje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 november 1904. Ebele is overleden op 5 februari 1968, 63 jaar oud. Hij is begraven in Damwoude (Dantumadeel). Ebele trouwde met Jelske Elzinga. Jelske is geboren op 25 september 1907. Jelske is overleden op 10 juni 1974, 66 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude (Dantumadeel).
1.1.2.2.3.1.3.7 Trijntje Hekstra is geboren op 20 juni 1910 om 23:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Romke Hekstra en Antje Monsma (zie 1.1.2.2.3.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 juni 1910. Trijntje is overleden op 12 januari 1953 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 42 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 21 mei 1931 in Dantumadeel met Pieter Zijlstra, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 22 november 1908 om 20:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Wiebe Zijlstra en Lolkje Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 november 1908. Pieter is overleden op 16 maart 1990 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 81 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Pieter trouwde later met Gezina NN.
Kinderen van Trijntje en Pieter:
1 Antje (Anne) Zijlstra, geboren op 20 mei 1929 in Murmerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.1.
2 Wiebe (Wilber) Zijlstra, geboren op 1 maart 1932 in Murmerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.2.
3 Romke (Roger) Zijlstra, geboren in april 1933 in Murmerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.3.
4 Bonne (Bernard) Zijlstra, geboren op 3 juli 1934 in Murmerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.4.
5 Lolkje (Louise) Zijlstra, geboren op 10 oktober 1935 in Murmerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.5.
6 Grietje (Grace) Zijlstra. Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.6.
7 Dirk Zijlstra. Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.7.
8 Gerrit Zijlstra. Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.8.
9 Uilke (Uko) Zijlstra. Volgt 1.1.2.2.3.1.3.7.9.
1.1.2.2.3.1.3.7.1 Antje (Anne) Zijlstra is geboren op 20 mei 1929 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Pieter Zijlstra en Trijntje Hekstra (zie 1.1.2.2.3.1.3.7). Anne is overleden op 9 april 2007 in Brampton, Ontario (CAN), 77 jaar oud. Anne trouwde, 20 jaar oud, op 6 december 1949 in Nederland met Johannes (John) Postma, 20 of 21 jaar oud. John is geboren in 1928. John is overleden op 22 juli 2004, 75 of 76 jaar oud.
1.1.2.2.3.1.3.7.2 Wiebe (Wilber) Zijlstra is geboren op 1 maart 1932 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Pieter Zijlstra en Trijntje Hekstra (zie 1.1.2.2.3.1.3.7). Wilber is overleden op 26 november 2004 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 72 jaar oud. Hij is begraven in Lamont, Ottawa County, MI (USA). Wilber trouwde met Joyce Elaine VanLiere. Joyce is een dochter van Leonard VanLiere en Ella Leeno.
1.1.2.2.3.1.3.7.3 Romke (Roger) Zijlstra is geboren in april 1933 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Pieter Zijlstra en Trijntje Hekstra (zie 1.1.2.2.3.1.3.7). Roger is overleden op 13 november 2014 in Grandville, Kent County, MI (USA), 81 jaar oud. Roger trouwde met Conny NN.
1.1.2.2.3.1.3.7.4 Bonne (Bernard) Zijlstra is geboren op 3 juli 1934 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Pieter Zijlstra en Trijntje Hekstra (zie 1.1.2.2.3.1.3.7). Bernard is overleden op 15 maart 1986 in Toronto, Ontario (CAN), 51 jaar oud. Bernard bleef kinderloos. Bernard trouwde met Josina van Nuis. Josina is een dochter van Herman van Nuis en Petronella Josina Okkers.
1.1.2.2.3.1.3.7.5 Lolkje (Louise) Zijlstra is geboren op 10 oktober 1935 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Pieter Zijlstra en Trijntje Hekstra (zie 1.1.2.2.3.1.3.7). Louise is overleden op 24 februari 1990 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 54 jaar oud. Louise trouwde, 18 jaar oud, op 5 oktober 1954 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met William Dupon, 21 jaar oud. William is geboren op 9 januari 1933 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), zoon van Wietze Dupon en Jantje Bierling. William is overleden op 11 augustus 2003 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 70 jaar oud.
1.1.2.2.3.1.3.7.6 Grietje (Grace) Zijlstra, dochter van Pieter Zijlstra en Trijntje Hekstra (zie 1.1.2.2.3.1.3.7). Grace trouwde met Robert Jay Albers. Robert is geboren op 24 september 1937 in Byron Center, Kent County, MI (USA), zoon van Chris Albers en Dorothea Winnifred Jurrians. Robert is overleden op 3 september 1985 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 47 jaar oud.
1.1.2.2.3.1.3.7.7 Dirk Zijlstra, zoon van Pieter Zijlstra en Trijntje Hekstra (zie 1.1.2.2.3.1.3.7). Dirk trouwde met Siertje Rijpsma. Siertje is geboren op 3 juli 1936 in Amsterdam, dochter van Bauke Rijpsma en Hendrikje Bonnes. Siertje is overleden op 8 februari 2017 in Ionia, Ionia County, MI (USA), 80 jaar oud.
1.1.2.2.3.1.3.7.8 Gerrit Zijlstra, zoon van Pieter Zijlstra en Trijntje Hekstra (zie 1.1.2.2.3.1.3.7). Gerrit trouwde met Carol Lee Prins. Carol is geboren op 15 november 1940 in Leota, Nobles County, MN (USA), dochter van Simon G. Prins en Lena den Ouden. Carol is overleden op 17 augustus 2012 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 71 jaar oud.
1.1.2.2.3.1.3.7.9 Uilke (Uko) Zijlstra, zoon van Pieter Zijlstra en Trijntje Hekstra (zie 1.1.2.2.3.1.3.7). Uko trouwde met Jane Ann NN.
1.1.2.2.6 Jan [Feikes] Bos is geboren op 23 december 1824 om 20:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Feike Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.2) en Grijtje Ettes Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 december 1824. Jan is overleden op 16 december 1863 om 09:30 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 december 1863. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 11 mei 1848 in Dantumadeel met Maaike Jurjens Dijkstra, 30 jaar oud. Maaike is geboren op 1 juni 1817 om 04:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Jurjen Gjalts Dijkstra en Froukjen Geerts Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juni 1817. Maaike is overleden.
Kinderen van Jan en Maaike:
1 Feike Bos, geboren op 18 juni 1850 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.2.6.1.
2 Gertje Bos [1.1.2.2.6.2], geboren op 28 november 1852 om 03:30 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 december 1852. Gertje is overleden.
3 Jakob Bos [1.1.2.2.6.3], geboren op 28 juni 1855 om 16:30 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juni 1855. Jakob is overleden.
1.1.2.2.6.1 Feike Bos is geboren op 18 juni 1850 om 00:30 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), zoon van Jan [Feikes] Bos (zie 1.1.2.2.6) en Maaike Jurjens Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1850. Feike is overleden. Feike trouwde, 24 jaar oud, op 10 april 1875 in Achtkarspelen met Martje Oldenburger, 23 jaar oud. Martje is geboren op 14 december 1851 om 10:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), dochter van Bouke Jans Oldenburger en Lolkjen Jans Vaatstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 december 1851. Martje is overleden.
Kinderen van Feike en Martje:
1 Levenloos Bos [1.1.2.2.6.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 6 juni 1875 om 09:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen). Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juni 1875. Levenloos bleef ongehuwd.
2 Maaike Bos [1.1.2.2.6.1.2], geboren op 21 augustus 1876 om 08:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 augustus 1876. Maaike is overleden.
3 Jan Bos [1.1.2.2.6.1.3], geboren op 18 mei 1878 om 08:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 mei 1878. Jan is overleden.
4 Bauke Bos [1.1.2.2.6.1.4], geboren op 19 juli 1880 om 20:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juli 1880. Bauke is overleden.
1.1.2.3 Hillebrand Gerrits Bos (Bosch) is geboren op 23 maart 1790 in Burum (Kollumerland), zoon van Gerrijt Lykles [Nykels] Bos (Bosch) en Hiltje Feikes Boersma (zie 1.1.2). Hij is gedoopt op 11 april 1790 in Burum (Kollumerland). Hillebrand is overleden op 3 februari 1863 om 17:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 februari 1863. Hillebrand trouwde, 29 jaar oud, op 26 november 1819 in Grijpskerk met Antje Klazes Rinkema (Renkema), 24 jaar oud. Antje is een dochter van Klaas Lubbers en Geeske Hesders. Zij is gedoopt op 14 december 1794 in Oldekerk. Antje is overleden op 31 maart 1857 om 14:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 april 1857.
Kinderen van Hillebrand en Antje:
1 Geeske Hillebrands Bos [1.1.2.3.1], geboren op 26 juli 1821 om 18:00 in Rottevalle (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 juli 1821. Geeske is overleden op 27 mei 1865 om 03:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1865. Geeske bleef ongehuwd.
2 Gerrit Hillebrants Bos, geboren op 15 februari 1825 in Rottevalle (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.3.2.
3 Hiltje Hillebrants Bos [1.1.2.3.3], geboren op 11 augustus 1827 om 21:00 in Rottevalle (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1827. Hiltje is overleden op 12 mei 1830 om 11:00 in Rottevalle (Achtkarspelen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 mei 1830.
4 Klaaske Hillebrands Bos [1.1.2.3.4], geboren op 25 april 1830 om 21:00 in Rottevalle (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1830. Klaaske is overleden op 10 mei 1830 om 04:00 in Rottevalle (Achtkarspelen), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1830.
5 Hiltje Hillebrands Bos, geboren op 4 augustus 1831 in Rottevalle (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.3.5.
6 Klaas Hillebrands Bos, geboren op 18 april 1834 in Rottevalle (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.3.6.
7 Geertje [Hillebrands] Bos, geboren op 3 oktober 1836 in Rottevalle (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.3.7.
1.1.2.3.2 Gerrit Hillebrants Bos is geboren op 15 februari 1825 om 16:30 in Rottevalle (Achtkarspelen), zoon van Hillebrand Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.3) en Antje Klazes Rinkema (Renkema). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 februari 1825. Gerrit is overleden op 18 januari 1891 om 23:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 januari 1891. Gerrit trouwde, 38 jaar oud, op 4 juni 1863 in Tietjerksteradeel met Marijke Bouma, 30 jaar oud. Marijke is geboren op 5 november 1832 om 06:00 in Garijp (Tietjerksteradeel), dochter van Sipke Pieters Bouma en Janke Hendriks Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 november 1832. Marijke is overleden op 30 oktober 1904 om 06:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1904.
Kinderen van Gerrit en Marijke:
1 Sipke Gerrits Bos, geboren op 30 juni 1864 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.2.1.
2 Antje Gerrits Bos [1.1.2.3.2.2], geboren op 20 september 1865 om 18:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1865. Antje is overleden op 19 maart 1867 om 05:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 maart 1867.
3 Hillebrand Gerrits Bos, geboren op 26 november 1867 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.2.3.
4 Antje Gerrits Bos [1.1.2.3.2.4], geboren op 2 april 1870 om 22:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1870. Antje is overleden op 13 februari 1915 om 05:00 in Franeker, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 februari 1915. Antje bleef ongehuwd.
1.1.2.3.2.1 Sipke Gerrits Bos is geboren op 30 juni 1864 om 02:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Gerrit Hillebrants Bos (zie 1.1.2.3.2) en Marijke Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1864. Sipke is overleden op 9 september 1943 om 18:00 in Groningen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 september 1943. Sipke:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 1 september 1894 in Smallingerland met Aaltje Hellinga, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 18 juni 1903 in Leeuwarden. Aaltje is geboren op 9 augustus 1870 om 08:00 in Opeinde (Smallingerland), dochter van Geert Hellinga en Trijntje Sietzes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 augustus 1870. Aaltje is overleden op 17 oktober 1954 in Drachten (Smallingerland), 84 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 6 juli 1914 in Groningen met Trientje Wiltjer, 56 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 8 juni 1916 in Leeuwarden (overspel echtgenote). Trientje is geboren op 31 december 1857 om 06:00 in Ten Post (Ten Boer), dochter van Jan Wiltjer en Freerkje Hamminga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1858. Trientje is overleden op 22 september 1926 om 12:30 in Groningen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1926. Trientje is weduwe van Sake van der Werf (Werff) (1831-1913), met wie zij trouwde op 9 februari 1882 in Ten Boer.
(3) trouwde, 53 jaar oud, op 21 juli 1917 in Leeuwarden met Baukje Beintema, 48 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 3 oktober 1935 in Leeuwarden. Baukje is geboren op 24 april 1869 in Hantum (Westdongeradeel), dochter van Ate Pieters Beintema en Lolkjen Bernardus Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1869. Baukje is overleden. Baukje is weduwe van Ebe Drijver (1866-1913), met wie zij trouwde op 10 mei 1890 in Leeuwarderadeel.
Kinderen van Sipke en Aaltje:
1 Geert Bos, geboren op 15 januari 1895 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.2.1.1.
2 Gaitske Bos, geboren op 14 mei 1898 in Opeinde (Smallingerland). Volgt 1.1.2.3.2.1.2.
3 Tjeerd Bos [1.1.2.3.2.1.3], geboren op 14 mei 1898 om 01:00 in Opeinde (Smallingerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1898. Tjeerd is overleden op 20 mei 1898 om 19:00 in Opeinde (Smallingerland), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 mei 1898. Tjeerd bleef ongehuwd.
4 Jan Bos, geboren op 3 mei 1901 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.3.2.1.4.
1.1.2.3.2.1.1 Geert Bos is geboren op 15 januari 1895 om 05:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Sipke Gerrits Bos (zie 1.1.2.3.2.1) en Aaltje Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 januari 1895. Geert is overleden. Geert trouwde, 23 jaar oud, op 18 mei 1918 in Tietjerksteradeel met Sijtske de Jong, 19 jaar oud. Sijtske is geboren op 24 september 1898 om 12:00 in Oenkerk (Tietjerksteradeel), dochter van Bauke Sijes de Jong en Feikje Pot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1898. Sijtske is overleden.
Kinderen van Geert en Sijtske:
1 Levenloos Bos [1.1.2.3.2.1.1.1], levenloos geboren dochter, geboren op 12 augustus 1918 om 09:00 in Oenkerk (Tietjerksteradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 augustus 1918.
2 Jan Bos [1.1.2.3.2.1.1.2], geboren in 1921 in Roodkerk (Dantumadeel). Jan is overleden op 19 maart 1922 om 23:00 in Roodkerk (Dantumadeel), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 maart 1922.
1.1.2.3.2.1.2 Gaitske Bos is geboren op 14 mei 1898 om 00:30 in Opeinde (Smallingerland), dochter van Sipke Gerrits Bos (zie 1.1.2.3.2.1) en Aaltje Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1898. Gaitske is overleden op 30 januari 1985 in Woerden, 86 jaar oud. Gaitske trouwde, 23 jaar oud, op 18 mei 1921 in Leeuwarderadeel met Jan Brouwer, 25 jaar oud. Jan is geboren op 29 maart 1896 om 07:00 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Hendrik [Durks] Brouwer en Saapke [Gerrits] Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1896. Jan is overleden op 2 april 1952 in Britsum (Leeuwarderadeel), 56 jaar oud.
Kinderen van Gaitske en Jan:
1 Hendrik Brouwer, geboren op 15 juli 1922 in Britsum (Leeuwarderadeel). Volgt 1.1.2.3.2.1.2.1.
2 Jan Hendrik Brouwer, geboren op 24 april 1935 in Britsum (Leeuwarderadeel). Volgt 1.1.2.3.2.1.2.2.
1.1.2.3.2.1.2.1 Hendrik Brouwer is geboren op 15 juli 1922 in Britsum (Leeuwarderadeel), zoon van Jan Brouwer en Gaitske Bos (zie 1.1.2.3.2.1.2). Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 29 december 1944 in Leeuwarderadeel met Johanna Nientker, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 27 april 1920 in Amstelveen, dochter van Johan Wilhelm Nientker en Alida Barta Maria Römer. Johanna is overleden op 21 november 1993 in Nij Beets (Opsterland), 73 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Johan Wilhelm Brouwer [1.1.2.3.2.1.2.1.1].
2 Jan Brouwer. Volgt 1.1.2.3.2.1.2.1.2.
3 Elisabeth Sonja Senitha Brouwer. Volgt 1.1.2.3.2.1.2.1.3.
1.1.2.3.2.1.2.1.2 Jan Brouwer, zoon van Hendrik Brouwer (zie 1.1.2.3.2.1.2.1) en Johanna Nientker. Jan trouwde met Karin Buter. Karin is geboren in 1947 in Den Helder. Karin is overleden in 2002 in Soest, 54 of 55 jaar oud. Karin trouwde later met Ieta Edinga.
Kinderen van Jan en Karin:
1 Nils Brouwer [1.1.2.3.2.1.2.1.2.1].
2 Annika Brouwer [1.1.2.3.2.1.2.1.2.2].
1.1.2.3.2.1.2.1.3 Elisabeth Sonja Senitha Brouwer, dochter van Hendrik Brouwer (zie 1.1.2.3.2.1.2.1) en Johanna Nientker. Elisabeth trouwde met Herman Jan Ozinga.
Kinderen van Elisabeth en Herman:
1 Johanna Grietje Ozinga [1.1.2.3.2.1.2.1.3.1].
2 Aukje Marloes Ozinga [1.1.2.3.2.1.2.1.3.2].
3 Sietske Elisabeth Ozinga [1.1.2.3.2.1.2.1.3.3].
1.1.2.3.2.1.2.2 Jan Hendrik Brouwer is geboren op 24 april 1935 in Britsum (Leeuwarderadeel), zoon van Jan Brouwer en Gaitske Bos (zie 1.1.2.3.2.1.2). Jan is overleden op 9 mei 1996 in Oudewater, 61 jaar oud. Jan trouwde met Lolkje Sytsma.
Kinderen van Jan en Lolkje:
1 Jan Hendrik Brouwer [1.1.2.3.2.1.2.2.1].
2 Wouter Brouwer [1.1.2.3.2.1.2.2.2].
1.1.2.3.2.1.4 Jan Bos is geboren op 3 mei 1901 om 08:00 in Drachten (Smallingerland), zoon van Sipke Gerrits Bos (zie 1.1.2.3.2.1) en Aaltje Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 mei 1901. Jan is overleden op 22 maart 1965 in Amsterdam, 63 jaar oud. Jan trouwde, 34 jaar oud, op 5 april 1936 met Elisabeth Marina Ollebek, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 1 februari 1911 in Haarlemmerliede. Elisabeth is overleden op 7 oktober 1994 in Blaricum, 83 jaar oud.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Jan Adriaan Bos. Volgt 1.1.2.3.2.1.4.1.
2 Robert Bos, geboren op 4 november 1939 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.3.2.1.4.2.
3 Hans Bos. Volgt 1.1.2.3.2.1.4.3.
4 Rudolf Bos. Volgt 1.1.2.3.2.1.4.4.
5 Adriaan Hendrik Bos [1.1.2.3.2.1.4.5], geboren op 9 september 1947 in Amsterdam. Adriaan is overleden op 16 oktober 1951 in Amsterdam, 4 jaar oud.
1.1.2.3.2.1.4.1 Jan Adriaan Bos, zoon van Jan Bos (zie 1.1.2.3.2.1.4) en Elisabeth Marina Ollebek. Jan trouwde met Renée Wenda Gerarda Lobato.
Kinderen van Jan en Renée:
1 Wendelina Marina Bos. Volgt 1.1.2.3.2.1.4.1.1.
2 Anita Christina Bos. Volgt 1.1.2.3.2.1.4.1.2.
3 Saskia Alexandra Bos. Volgt 1.1.2.3.2.1.4.1.3.
1.1.2.3.2.1.4.1.1 Wendelina Marina Bos, dochter van Jan Adriaan Bos (zie 1.1.2.3.2.1.4.1) en Renée Wenda Gerarda Lobato. Wendelina trouwde met Hendrik Jan Berkenbosch.
Kind van Wendelina en Hendrik:
1 Jeroen Berkenbosch [1.1.2.3.2.1.4.1.1.1].
1.1.2.3.2.1.4.1.2 Anita Christina Bos, dochter van Jan Adriaan Bos (zie 1.1.2.3.2.1.4.1) en Renée Wenda Gerarda Lobato. Anita trouwde met Robert Bouwen Huisman.
Kind van Anita en Robert:
1 Matthijs Jan-Bouwen Huisman [1.1.2.3.2.1.4.1.2.1].
1.1.2.3.2.1.4.1.3 Saskia Alexandra Bos, dochter van Jan Adriaan Bos (zie 1.1.2.3.2.1.4.1) en Renée Wenda Gerarda Lobato. Saskia trouwde met Michel Gerardus Maria Brundel.
Kinderen van Saskia en Michel:
1 Jan Roelof Brundel [1.1.2.3.2.1.4.1.3.1].
2 Dennis Alexander Brundel [1.1.2.3.2.1.4.1.3.2].
1.1.2.3.2.1.4.2 Robert Bos is geboren op 4 november 1939 in Amsterdam, zoon van Jan Bos (zie 1.1.2.3.2.1.4) en Elisabeth Marina Ollebek. Robert is overleden op 3 juni 2001 in Amsterdam, 61 jaar oud. Robert:
(1) trouwde met Hennie Rootselaar.
(2) trouwde met Alida Stoeckart.
Kinderen van Robert en Hennie:
1 Joke Bos [1.1.2.3.2.1.4.2.1].
2 Nicole Bos [1.1.2.3.2.1.4.2.2].
1.1.2.3.2.1.4.3 Hans Bos, zoon van Jan Bos (zie 1.1.2.3.2.1.4) en Elisabeth Marina Ollebek. Hans trouwde met Jacoba Johanna (Cora) Faber. Cora is een dochter van Jan Faber en Ariaantje Katharina Stappers.
Kind van Hans en Cora:
1 Marc Arjan Bos [1.1.2.3.2.1.4.3.1].
1.1.2.3.2.1.4.4 Rudolf Bos, zoon van Jan Bos (zie 1.1.2.3.2.1.4) en Elisabeth Marina Ollebek. Rudolf trouwde met Elisabeth Stephanie Mayenburg.
Kinderen van Rudolf en Elisabeth:
1 Casper Matthijs Bos. Volgt 1.1.2.3.2.1.4.4.1.
2 Bianca Carita Bos. Volgt 1.1.2.3.2.1.4.4.2.
1.1.2.3.2.1.4.4.1 Casper Matthijs Bos, zoon van Rudolf Bos (zie 1.1.2.3.2.1.4.4) en Elisabeth Stephanie Mayenburg. Casper begon een relatie met Suzanna van Koningsveld.
Kind van Casper en Suzanna:
1 Kim Jade Bos [1.1.2.3.2.1.4.4.1.1].
1.1.2.3.2.1.4.4.2 Bianca Carita Bos, dochter van Rudolf Bos (zie 1.1.2.3.2.1.4.4) en Elisabeth Stephanie Mayenburg. Bianca begon een relatie met Martijn Sander de Roo.
Kind van Bianca en Martijn:
1 Kelvin Dion de Roo [1.1.2.3.2.1.4.4.2.1].
1.1.2.3.2.3 Hillebrand Gerrits Bos is geboren op 26 november 1867 om 07:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Gerrit Hillebrants Bos (zie 1.1.2.3.2) en Marijke Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 november 1867. Hillebrand is overleden. Hillebrand bleef kinderloos. Hillebrand trouwde, 54 jaar oud, op 15 december 1921 in Tietjerksteradeel met Janke Hoekstra, 56 jaar oud. Janke is geboren op 27 april 1865 om 08:00 in Rinsumageest (Dantumadeel), dochter van Melle [Nannes] Hoekstra en Trijntje [Klases] Boskma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 april 1865. Janke is overleden.
1.1.2.3.5 Hiltje Hillebrands Bos is geboren op 4 augustus 1831 om 04:00 in Rottevalle (Achtkarspelen), dochter van Hillebrand Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.3) en Antje Klazes Rinkema (Renkema). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 augustus 1831. Hiltje is overleden op 28 maart 1865 om 09:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 maart 1865. Hiltje trouwde, 31 jaar oud, op 14 februari 1863 in Tietjerksteradeel met Douwe [Lieuwes] Wijbenga (Wijbinga), 25 jaar oud. Douwe is geboren op 20 januari 1838 om 20:00 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), zoon van Lieuwe Brants Wijbenga en Antje Tjallings Tiezema (Tiesema). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 januari 1838. Douwe is overleden op 24 oktober 1919 om 10:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 oktober 1919. Douwe trouwde later op 15 juni 1865 in Tietjerksteradeel met Eeke [Louws] van der Schaaf (1845-1887). Douwe trouwde later op 11 mei 1889 in Kollumerland met Willemke Delstra (1846-1919).
Kind van Hiltje en Douwe:
1 Antje Douwes Wijbinga, geboren op 18 mei 1863 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.5.1.
1.1.2.3.5.1 Antje Douwes Wijbinga is geboren op 18 mei 1863 om 11:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Douwe [Lieuwes] Wijbenga (Wijbinga) en Hiltje Hillebrands Bos (zie 1.1.2.3.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1863. Antje is overleden op 29 november 1922 om 02:00 in Suawoude (Tietjerksteradeel), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1922. Antje trouwde, 25 jaar oud, op 26 mei 1888 in Tietjerksteradeel met Ruurd Posthuma, 29 jaar oud. Ruurd is geboren op 18 maart 1859 om 22:00 in Oudega (Smallingerland), zoon van Hendrik Ruurds Posthuma en Pietje Johannes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 maart 1859. Ruurd is overleden op 5 februari 1909 in Oostdongeradeel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 februari 1909.
1.1.2.3.6 Klaas Hillebrands Bos is geboren op 18 april 1834 om 23:00 in Rottevalle (Achtkarspelen), zoon van Hillebrand Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.3) en Antje Klazes Rinkema (Renkema). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 april 1834. Klaas is overleden op 23 juni 1885 om 18:00 in Groningen, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1885. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 10 mei 1860 in Tietjerksteradeel met Hiltje Klazes Stienstra (Steenstra), 28 jaar oud. Hiltje is geboren op 31 augustus 1831 om 07:00 in Stroobos (Achtkarspelen), dochter van Klaas Oedzes Stienstra en Gerritje Barelds Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 september 1831. Hiltje is overleden op 24 april 1913 om 15:00 in Groningen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1913.
Kinderen van Klaas en Hiltje:
1 Antje Klazes Bos [1.1.2.3.6.1], geboren op 28 januari 1861 om 11:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 januari 1861. Antje is overleden op 24 februari 1866 om 13:00 in Zuidbroek, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1866.
2 Klaaske Klazes Bos, geboren op 16 april 1862 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.6.2.
3 Hillebrand Klazes Bos [1.1.2.3.6.3], geboren op 16 september 1863 om 01:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1863. Hillebrand is overleden op 12 september 1864 om 00:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 september 1864. Hillebrand bleef ongehuwd.
4 Klaas Klazes Bos [1.1.2.3.6.4], geboren op 16 september 1863 om 03:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1863. Klaas is overleden.
5 Hillebrand Bos [1.1.2.3.6.5], geboren op 10 februari 1866 om 13:00 in Zuidbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1866. Hillebrand is overleden op 16 maart 1866 om 12:30 in Zuidbroek, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1866.
6 Antje Bos [1.1.2.3.6.6], geboren op 13 januari 1867 om 21:00 in Zuidbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 januari 1867. Antje is overleden op 4 februari 1867 om 03:00 in Zuidbroek, 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 februari 1867.
7 Hillebrand Bos, geboren op 2 november 1868 in Niehove (Oldehove). Volgt 1.1.2.3.6.7.
8 Oetse Bos, geboren op 5 januari 1871 in Niezijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.3.6.8.
9 Anne Bos, geboren op 29 januari 1873 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.2.3.6.9.
10 Geertje Bos, geboren op 12 december 1874 in Niezijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.3.6.10.
11 Geeske Bos, geboren op 24 oktober 1877 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.11.
1.1.2.3.6.2 Klaaske Klazes Bos is geboren op 16 april 1862 om 18:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Klaas Hillebrands Bos (zie 1.1.2.3.6) en Hiltje Klazes Stienstra (Steenstra). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1862. Klaaske is overleden op 8 januari 1934 om 23:00 in Groningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 januari 1934. Klaaske trouwde, 37 jaar oud, op 13 juli 1899 in Groningen met Roelof Posthumus, 34 jaar oud. Roelof is geboren op 13 april 1865 om 18:00 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), zoon van Sijtze Posthumus en Baukje de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 april 1865. Roelof is overleden op 31 oktober 1948 om 09:00 in Groningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 november 1948.
Kinderen van Klaaske en Roelof:
1 Sietze Posthumus [1.1.2.3.6.2.1], geboren op 4 mei 1900 om 19:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1900. Sietze is overleden op 19 juli 1900 om 11:30 in Groningen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 juli 1900.
2 Sietze Posthumus, geboren op 8 oktober 1901 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.2.2.
3 Klaas Posthumus, geboren op 17 februari 1903 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.2.3.
4 Baukje Posthumus, geboren op 20 november 1904 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.2.4.
5 Hiltje Posthumus, geboren op 23 december 1905 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.2.5.
6 Gatzina Posthumus, geboren op 25 april 1908 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.2.6.
1.1.2.3.6.2.2 Sietze Posthumus is geboren op 8 oktober 1901 om 19:00 in Groningen, zoon van Roelof Posthumus en Klaaske Klazes Bos (zie 1.1.2.3.6.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 oktober 1901. Sietze is overleden op 4 januari 1963 in Groningen, 61 jaar oud. Hij is begraven op 8 januari 1963 in Oldehove. Sietze trouwde, 21 jaar oud, op 28 juni 1923 in Oldehove met Atje van der Horn, 21 jaar oud. Zie 1.2.5.1.2.4.3 voor persoonsgegevens van Atje.
Kinderen van Sietze en Atje:
1 Roelof Posthumus [1.1.2.3.6.2.2.1].
2 Lubbert Theo Bart (Bert) Posthumus [1.1.2.3.6.2.2.2].
1.1.2.3.6.2.3 Klaas Posthumus is geboren op 17 februari 1903 in Groningen, zoon van Roelof Posthumus en Klaaske Klazes Bos (zie 1.1.2.3.6.2). Klaas is overleden. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 6 juni 1929 in Groningen met Elisabeth Velda, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 20 november 1903 in Oostdongeradeel, dochter van Jacob Velda en Gaatske Bokstra. Elisabeth is overleden.
Kinderen van Klaas en Elisabeth:
1 Klaaske Posthumus [1.1.2.3.6.2.3.1].
2 Gaatske Posthumus [1.1.2.3.6.2.3.2].
3 Roelof Posthumus [1.1.2.3.6.2.3.3].
1.1.2.3.6.2.4 Baukje Posthumus is geboren op 20 november 1904 in Groningen, dochter van Roelof Posthumus en Klaaske Klazes Bos (zie 1.1.2.3.6.2). Baukje is overleden. Baukje trouwde, 21 jaar oud, op 15 april 1926 in Groningen met Rinze Velda, 20 jaar oud. Rinze is geboren op 23 april 1905 in Oostdongeradeel, zoon van Jacob Velda en Gaatske Bokstra. Rinze is overleden.
Kinderen van Baukje en Rinze:
1 Gaatske Velda [1.1.2.3.6.2.4.1].
2 Roelof Velda [1.1.2.3.6.2.4.2].
3 Klaaske Velda [1.1.2.3.6.2.4.3].
1.1.2.3.6.2.5 Hiltje Posthumus is geboren op 23 december 1905 in Groningen, dochter van Roelof Posthumus en Klaaske Klazes Bos (zie 1.1.2.3.6.2). Hiltje is overleden. Hiltje trouwde, 25 jaar oud, op 8 juni 1931 in Groningen met Cornelis Remminga, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 3 april 1905 in Loppersum, zoon van Jan Remminga en Egbertje van Leeuwen. Cornelis is overleden.
Kinderen van Hiltje en Cornelis:
1 Egbertje Remminga [1.1.2.3.6.2.5.1].
2 Roelof Remminga [1.1.2.3.6.2.5.2].
3 Klaaske Remminga [1.1.2.3.6.2.5.3].
1.1.2.3.6.2.6 Gatzina Posthumus is geboren op 25 april 1908 in Groningen, dochter van Roelof Posthumus en Klaaske Klazes Bos (zie 1.1.2.3.6.2).
Kind van Gatzina uit onbekende relatie:
1 Klaaske Posthumus [1.1.2.3.6.2.6.1].
1.1.2.3.6.7 Hillebrand Bos is geboren op 2 november 1868 om 12:00 in Niehove (Oldehove), zoon van Klaas Hillebrands Bos (zie 1.1.2.3.6) en Hiltje Klazes Stienstra (Steenstra). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 november 1868. Hillebrand is overleden op 2 februari 1952 om 04:00 in Groningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 februari 1952. Hillebrand trouwde, 24 jaar oud, op 3 september 1893 in Groningen met Trientje Kloostra, 22 jaar oud. Trientje is geboren op 24 mei 1871 om 21:00 in Groningen, dochter van Siemon Kloostra en Aukjen Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 mei 1871. Trientje is overleden op 22 februari 1954 om 15:00 in Groningen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen van Hillebrand en Trientje:
1 Klaas Bos, geboren op 28 mei 1894 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.7.1.
2 Aukje Bos, geboren op 30 april 1895 in Loppersum. Volgt 1.1.2.3.6.7.2.
3 Simon Bos, geboren op 22 april 1896 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.7.3.
4 Hiltje Bos, geboren op 11 juli 1897 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.7.4.
5 Klaaske Bos, geboren op 9 februari 1899 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.7.5.
6 Tjerk Bos [1.1.2.3.6.7.6], geboren op 20 april 1900 om 08:00 in Farmsum (Delfzijl). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 april 1900. Tjerk is overleden op 21 maart 1920 om 04:30 in Groningen, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 maart 1920. Tjerk bleef ongehuwd.
7 Geertje Bos, geboren op 1 juli 1902 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.7.7.
8 Klazina Bos [1.1.2.3.6.7.8], geboren op 23 oktober 1903 om 02:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1903. Klazina is overleden op 22 oktober 1918 om 03:00 in Groningen, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 oktober 1918.
9 Geesje Bos, geboren op 12 juni 1905 in Meppel. Volgt 1.1.2.3.6.7.9.
10 Hillebrand Bos [1.1.2.3.6.7.10], geboren op 5 februari 1907 om 21:00 in Beilen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 februari 1907. Hillebrand is overleden op 22 november 1918 om 20:00 in Appelscha (Ooststellingwerf), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 november 1918.
11 Martha Bos, geboren op 26 september 1908 in Appingedam. Volgt 1.1.2.3.6.7.11.
12 Jakoba Bos, geboren op 6 januari 1911 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.7.12.
13 Anna Bos, geboren op 28 november 1912 in Dalfsen. Volgt 1.1.2.3.6.7.13.
14 Levenloos Bos [1.1.2.3.6.7.14], levenloos geboren zoon, geboren op 20 juni 1917 om 14:00 in Delfzijl. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juni 1917.
1.1.2.3.6.7.1 Klaas Bos is geboren op 28 mei 1894 om 19:00 in Groningen, zoon van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 mei 1894. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 9 maart 1922 in Amsterdam met Dieuwke (Joeke) de Vries, 22 jaar oud. Joeke is geboren op 16 december 1899 in Rotterdam, dochter van Diemer de Vries en Klaaske Vlieger. Joeke is overleden op 17 september 1997 in Amsterdam, 97 jaar oud.
1.1.2.3.6.7.2 Aukje Bos is geboren op 30 april 1895 om 15:00 in Loppersum, dochter van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 mei 1895. Aukje is overleden op 6 juni 1945 om 17:00 in Groningen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juni 1945. Aukje trouwde, 28 jaar oud, op 16 augustus 1923 in Groningen met Folkert Horst, 25 jaar oud. Folkert is geboren op 18 september 1897 om 21:00 in Haren, zoon van Jan Horst en Aaltje Vrieling. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1897. Folkert is overleden op 1 januari 1969 in Groningen, 71 jaar oud. Hij is begraven op 4 januari 1969 in Haren. Folkert trouwde later op 26 november 1946 in Groningen met Martha Bos (1908-1983), zie 1.1.2.3.6.7.11.
Kinderen van Aukje en Folkert:
1 Hillebrand Horst [1.1.2.3.6.7.2.1].
2 Jan Horst [1.1.2.3.6.7.2.2].
3 Trientje Horst [1.1.2.3.6.7.2.3].
1.1.2.3.6.7.3 Simon Bos is geboren op 22 april 1896 om 11:00 in Groningen, zoon van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 april 1896. Simon is overleden op 26 maart 1989, 92 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle. Simon trouwde met Ninke Vaartjes. Ninke is geboren op 18 mei 1903, dochter van Hendrik Vaartjes en Sybrigje Hiemstra. Ninke is overleden op 18 december 1984, 81 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle.
Kinderen van Simon en Ninke:
1 Hillebrand Bos [1.1.2.3.6.7.3.1].
2 Hendrikje Bos [1.1.2.3.6.7.3.2].
1.1.2.3.6.7.4 Hiltje Bos is geboren op 11 juli 1897 om 14:00 in Groningen, dochter van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 juli 1897. Hiltje is overleden op 8 augustus 1988 in Groningen, 91 jaar oud. Zij is begraven. Hiltje trouwde, 22 jaar oud, op 17 juni 1920 in Groningen met Eize Huitsing, 23 jaar oud. Eize is geboren op 15 september 1896 om 06:00 in Obergum (Winsum), zoon van Pieter Huitsing en Antje Olthof Heuner. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1896. Eize is overleden op 4 augustus 1975 in Groningen, 78 jaar oud.
Kinderen van Hiltje en Eize:
1 Anje Huitsing [1.1.2.3.6.7.4.1], geboren op 15 juni 1921 in Groningen. Anje is overleden op 19 februari 1925 om 03:00 in Groningen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1925.
2 Trientje Huitsing [1.1.2.3.6.7.4.2].
3 Pieter Hillebrand Huitsing [1.1.2.3.6.7.4.3].
4 Gerrit Huitsing. Volgt 1.1.2.3.6.7.4.4.
5 Hillebrand Huitsing [1.1.2.3.6.7.4.5].
6 Gerrit Huitsing [1.1.2.3.6.7.4.6].
1.1.2.3.6.7.4.4 Gerrit Huitsing, zoon van Eize Huitsing en Hiltje Bos (zie 1.1.2.3.6.7.4). Gerrit trouwde met Annechien Bruinius. Annechien is geboren op 15 september 1927. Annechien is overleden op 22 mei 2010 in Groningen, 82 jaar oud. Zij is begraven op 27 mei 2010 in Roden.
1.1.2.3.6.7.5 Klaaske Bos is geboren op 9 februari 1899 om 03:00 in Groningen, dochter van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 februari 1899. Klaaske is overleden op 19 augustus 1990, 91 jaar oud. Klaaske trouwde, 26 jaar oud, op 7 januari 1926 in Groningen met Roelf Kruizinga, 30 jaar oud. Roelf is geboren op 14 maart 1895 om 02:00 in Kolham (Slochteren), zoon van Poppo Kruizinga en Maria Zuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1895. Roelf is overleden op 2 september 1970, 75 jaar oud.
1.1.2.3.6.7.7 Geertje Bos is geboren op 1 juli 1902 om 14:00 in Groningen, dochter van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juli 1902. Geertje is overleden op 31 maart 1989, 86 jaar oud. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 1 november 1928 in Groningen met Albert Riksten, 25 jaar oud. Albert is geboren op 7 juli 1903 om 23:00 in Uithuizen, zoon van Pieter Riksten en Martje Vonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juli 1903. Albert is overleden.
1.1.2.3.6.7.9 Geesje Bos is geboren op 12 juni 1905 om 01:30 in Meppel, dochter van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1905. Geesje is overleden op 22 mei 1988, 82 jaar oud. Geesje trouwde, 22 jaar oud, op 20 oktober 1927 in Groningen met Willem Meijer, 25 jaar oud. Willem is geboren op 16 juni 1902 in Franeker, zoon van Tjeerd Meijer en Jaatje Nieuwenhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juni 1902. Willem is overleden.
1.1.2.3.6.7.11 Martha Bos is geboren op 26 september 1908 om 04:30 in Appingedam, dochter van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1908. Martha is overleden op 14 juli 1983 in Groningen, 74 jaar oud. Zij is begraven op 19 juli 1983 in Haren. Martha:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 8 december 1932 in Groningen met Jakob Schuil, 23 jaar oud. Jakob is geboren op 23 september 1909 om 04:00 in Groningen, zoon van Wiebe Schuil en Jeltje Kobes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1909. Jakob is overleden op 11 mei 1940 in Dordrecht, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 26 november 1946 in Groningen met Folkert Horst, 49 jaar oud. Folkert is geboren op 18 september 1897 om 21:00 in Haren, zoon van Jan Horst en Aaltje Vrieling. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1897. Folkert is overleden op 1 januari 1969 in Groningen, 71 jaar oud. Hij is begraven op 4 januari 1969 in Haren. Folkert is weduwnaar van Aukje Bos (1895-1945), met wie hij trouwde op 16 augustus 1923 in Groningen, zie 1.1.2.3.6.7.2.
Kinderen van Martha en Jakob:
1 Wiebe Schuil [1.1.2.3.6.7.11.1], geboren op 22 februari 1934 in Groningen. Wiebe is overleden op 8 februari 1936 om 05:00 in Groningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 februari 1936.
2 Wiebe Schuil [1.1.2.3.6.7.11.2].
1.1.2.3.6.7.12 Jakoba Bos is geboren op 6 januari 1911 in Groningen, dochter van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Jakoba is overleden op 11 juni 1997 in Winsum, 86 jaar oud. Zij is begraven in Winsum. Jakoba trouwde, 23 jaar oud, op 20 september 1934 in Groningen met Taede Post, 24 jaar oud. Taede is geboren op 23 augustus 1910 in Franeker, zoon van Frederik Post en Japke Holwerda. Taede is overleden op 5 mei 1997 in Winsum, 86 jaar oud. Hij is begraven in Winsum.
Kinderen van Jakoba en Taede:
1 Japke Post [1.1.2.3.6.7.12.1].
2 Hillebrand Post [1.1.2.3.6.7.12.2].
1.1.2.3.6.7.13 Anna Bos is geboren op 28 november 1912 om 12:00 in Dalfsen, dochter van Hillebrand Bos (zie 1.1.2.3.6.7) en Trientje Kloostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 november 1912. Anna is overleden op 13 december 1991 in Groningen, 79 jaar oud. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 31 oktober 1938 in Groningen met Hendrik Wieringa, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 19 april 1911 in Vreeswijk, zoon van Drewes Wieringa en Jantina Doornbos. Hendrik is overleden op 8 februari 1991 in Groningen, 79 jaar oud.
1.1.2.3.6.8 Oetse Bos is geboren op 5 januari 1871 om 03:00 in Niezijl (Grijpskerk), zoon van Klaas Hillebrands Bos (zie 1.1.2.3.6) en Hiltje Klazes Stienstra (Steenstra). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1871. Oetse is overleden op 15 januari 1956 in Groningen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Oetse trouwde, 34 jaar oud, op 2 februari 1905 in Groningen met Sapke Haak, 22 jaar oud. Sapke is geboren op 29 juli 1882 om 07:00 in De Wilp (Marum), dochter van Jakob Haak en Anje Hoogeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juli 1882. Sapke is overleden na 1956, minstens 74 jaar oud.
Kinderen van Oetse en Sapke:
1 Hiltje Bos, geboren op 3 februari 1906 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.8.1.
2 Anje Bos [1.1.2.3.6.8.2], geboren op 10 april 1907 om 13:00 in Delfzijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 april 1907. Anje is overleden op 24 januari 1919 om 13:00 in Hoogkerk, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 januari 1919.
3 Klaassiena Bos, geboren op 4 september 1908 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.8.3.
4 Japikje Bos, geboren op 15 mei 1910 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.8.4.
5 Hillebrand Bos, geboren op 24 november 1911 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.8.5.
6 Ebeltje Bos [1.1.2.3.6.8.6], geboren op 15 april 1914 in Groningen.
7 Klaaske Bos [1.1.2.3.6.8.7], geboren op 4 juli 1915 in Groningen.
8 Gerrit Bos [1.1.2.3.6.8.8], geboren op 15 januari 1918 in Groningen.
9 Anne Bos [1.1.2.3.6.8.9], geboren op 17 november 1919 in Groningen.
10 Anje Bos [1.1.2.3.6.8.10].
11 Levenloos Bos [1.1.2.3.6.8.11], levenloos geboren kind, geboren op 12 maart 1924 om 13:00 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 maart 1924.
1.1.2.3.6.8.1 Hiltje Bos is geboren op 3 februari 1906 om 03:00 in Groningen, dochter van Oetse Bos (zie 1.1.2.3.6.8) en Sapke Haak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 februari 1906. Hiltje is overleden op 23 november 1981 in Groningen, 75 jaar oud. Zij is begraven op 27 november 1981 in Groningen. Hiltje trouwde, 24 jaar oud, op 12 juni 1930 in Groningen met Hendrik Beuker, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op 18 januari 1897 om 16:00 in Groningen, zoon van Daniel Beuker en Hendrikje Beuker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 januari 1897. Hendrik is overleden op 2 januari 1970 in Groningen, 72 jaar oud. Hij is begraven op 6 januari 1970 in Groningen.
Kinderen van Hiltje en Hendrik:
1 Hendrikje Beuker [1.1.2.3.6.8.1.1].
2 Sapke Beuker [1.1.2.3.6.8.1.2].
3 Oetse Beuker [1.1.2.3.6.8.1.3].
4 Daniel Beuker [1.1.2.3.6.8.1.4].
5 Klaassiena Beuker [1.1.2.3.6.8.1.5].
1.1.2.3.6.8.3 Klaassiena Bos is geboren op 4 september 1908 om 07:00 in Groningen, dochter van Oetse Bos (zie 1.1.2.3.6.8) en Sapke Haak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1908. Klaassiena is overleden op 27 mei 1976 in Groningen, 67 jaar oud. Klaassiena trouwde, 23 jaar oud, op 14 april 1932 in Groningen met Willem Holt, 22 jaar oud. Willem is geboren op 6 juni 1909 in Groningen, zoon van Jan Holt en Geeske Roon. Willem is overleden op 1 juni 1981 in Groningen, 71 jaar oud. Hij is begraven op 4 juni 1981 in Groningen.
Kinderen van Klaassiena en Willem:
1 Jan Holt. Volgt 1.1.2.3.6.8.3.1.
2 Sapke Holt. Volgt 1.1.2.3.6.8.3.2.
3 Oetse Holt. Volgt 1.1.2.3.6.8.3.3.
1.1.2.3.6.8.3.1 Jan Holt, zoon van Willem Holt en Klaassiena Bos (zie 1.1.2.3.6.8.3). Jan trouwde met F. Bosker.
1.1.2.3.6.8.3.2 Sapke Holt, dochter van Willem Holt en Klaassiena Bos (zie 1.1.2.3.6.8.3). Sapke trouwde met S. Aldershof.
1.1.2.3.6.8.3.3 Oetse Holt, zoon van Willem Holt en Klaassiena Bos (zie 1.1.2.3.6.8.3). Oetse trouwde met J. Bosker.
1.1.2.3.6.8.4 Japikje Bos is geboren op 15 mei 1910 in Groningen, dochter van Oetse Bos (zie 1.1.2.3.6.8) en Sapke Haak. Japikje is overleden. Japikje trouwde, 26 jaar oud, op 26 november 1936 in Groningen met Meindert Hielkema, 25 jaar oud. Meindert is geboren op 16 januari 1911 in Groningen, zoon van Minne Hielkema en Aaltje Kristeerius. Meindert is overleden.
Kinderen van Japikje en Meindert:
1 Levenloos Hielkema [1.1.2.3.6.8.4.1], geboren op 2 mei 1937 in Groningen. Levenloos is overleden op 2 mei 1937 om 15:00 in Groningen, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 mei 1937.
2 Aaltje Hielkema [1.1.2.3.6.8.4.2].
3 Minne Hielkema [1.1.2.3.6.8.4.3], geboren op 6 april 1944 in Groningen. Minne is overleden op 22 januari 1946 om 15:30 in Groningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 januari 1946. Hij is begraven in Groningen.
1.1.2.3.6.8.5 Hillebrand Bos is geboren op 24 november 1911 in Groningen, zoon van Oetse Bos (zie 1.1.2.3.6.8) en Sapke Haak. Hillebrand is overleden na 1989, minstens 78 jaar oud. Hillebrand trouwde, 26 jaar oud, op 13 januari 1938 in Groningen met Mathilda (Tilly) Sikkema, 23 jaar oud. Tilly is geboren op 6 januari 1915 in Uithuizen, dochter van Pieter Sikkema en Jeltje van der Meer. Tilly is overleden op 15 augustus 1989 in Scheemda, 74 jaar oud. Zij is gecremeerd op 18 augustus 1989 in Groningen.
Kind van Hillebrand en Tilly:
1 Oetse Bos [1.1.2.3.6.8.5.1].
1.1.2.3.6.9 Anne Bos is geboren op 29 januari 1873 om 10:00 in Noordhorn (Zuidhorn), zoon van Klaas Hillebrands Bos (zie 1.1.2.3.6) en Hiltje Klazes Stienstra (Steenstra). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 januari 1873. Anne is overleden op 16 april 1913 om 11:00 in Groningen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 april 1913. Anne trouwde, 31 jaar oud, op 10 december 1904 in Sneek met Antje Endstra, 23 jaar oud. Antje is geboren op 27 november 1881 in Sneek, dochter van Durk Endstra en Aaltje Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 november 1881. Antje is overleden op 13 september 1965 in Wagenborgen (Termunten), 83 jaar oud. Zij is begraven in Wagenborgen (Termunten). Antje trouwde later op 4 oktober 1917 in Groningen met Hinko Anne Stiksma (1886-1937).
Kinderen van Anne en Antje:
1 Klaas Bos [1.1.2.3.6.9.1], geboren op 18 november 1905 in Winsum. Klaas is overleden.
2 Aaltje Bos [1.1.2.3.6.9.2], geboren op 30 november 1907 in Farmsum (Delfzijl). Aaltje is overleden op 8 januari 1908 om 11:00 in Farmsum (Delfzijl), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 januari 1908.
3 Durk Bos [1.1.2.3.6.9.3], geboren op 1 januari 1909 in Groningen.
4 Hiltje Bos [1.1.2.3.6.9.4], geboren op 14 juni 1911 in Groningen.
1.1.2.3.6.10 Geertje Bos is geboren op 12 december 1874 om 18:00 in Niezijl (Grijpskerk), dochter van Klaas Hillebrands Bos (zie 1.1.2.3.6) en Hiltje Klazes Stienstra (Steenstra). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 december 1874. Geertje is overleden op 19 mei 1950 om 08:00 in Groningen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 mei 1950. Zij is begraven in Groningen. Geertje trouwde, 32 jaar oud, op 28 november 1907 in Groningen met Pieter Stienstra, 37 jaar oud. Pieter is geboren op 27 september 1870 om 01:00 in Dokkum, zoon van Klaas Stienstra en Aaltje Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 september 1870. Pieter is overleden op 25 juni 1940 om 17:00 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juni 1940. Hij is begraven in Groningen.
1.1.2.3.6.11 Geeske Bos is geboren op 24 oktober 1877 om 01:00 in Groningen, dochter van Klaas Hillebrands Bos (zie 1.1.2.3.6) en Hiltje Klazes Stienstra (Steenstra). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1877. Geeske is overleden op 1 november 1953 om 07:00 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 november 1953. Geeske trouwde, 24 jaar oud, op 28 november 1901 in Groningen met Gerrit Haak, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 15 december 1875 om 08:00 in De Wilp (Marum), zoon van Jakob Haak en Anje Hoogeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1875. Gerrit is overleden op 12 februari 1965, 89 jaar oud.
Kinderen van Geeske en Gerrit:
1 Anje Haak, geboren op 25 augustus 1902 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.11.1.
2 Hiltje Haak, geboren op 28 december 1903 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.11.2.
3 Jacoba Haak, geboren op 24 mei 1905 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.11.3.
4 Klaas Haak, geboren op 18 mei 1907 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.11.4.
5 Lebbe (Leo) Haak, geboren op 19 april 1910 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.11.5.
6 Klaaske Haak, geboren op 11 september 1911 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.11.6.
7 Eebeltje Haak, geboren op 7 april 1915 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.11.7.
8 Geertje (Gé) Haak, geboren op 2 november 1917 in Groningen. Volgt 1.1.2.3.6.11.8.
9 Freerk Haak. Volgt 1.1.2.3.6.11.9.
1.1.2.3.6.11.1 Anje Haak is geboren op 25 augustus 1902 om 01:30 in Groningen, dochter van Gerrit Haak en Geeske Bos (zie 1.1.2.3.6.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 augustus 1902. Anje is overleden op 15 maart 1978, 75 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp (Opsterland). Anje trouwde, 24 jaar oud, op 18 november 1926 in Groningen met Hielke Wieringa, 24 jaar oud. Hielke is geboren op 21 maart 1902 om 22:00 in Garnwerd (Ezinge), zoon van Hendrik Wieringa en Antje Penninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1902. Hielke is overleden op 14 januari 1980, 77 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp (Opsterland).
Kind van Anje en Hielke:
1 Geeske Wieringa. Volgt 1.1.2.3.6.11.1.1.
1.1.2.3.6.11.1.1 Geeske Wieringa, dochter van Hielke Wieringa en Anje Haak (zie 1.1.2.3.6.11.1). Geeske trouwde met Elze Elzes. Elze is een zoon van Harmannus Elzes en Jacoba Kunje Thijs.
1.1.2.3.6.11.2 Hiltje Haak is geboren op 28 december 1903 om 19:00 in Groningen, dochter van Gerrit Haak en Geeske Bos (zie 1.1.2.3.6.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 december 1903. Hiltje is overleden op 19 maart 1984 in Aduard, 80 jaar oud. Zij is begraven op 23 maart 1984 in Aduard. Hiltje trouwde, 27 jaar oud, op 18 juni 1931 in Groningen met Jan Hendrik Wegter, 24 jaar oud. Jan is geboren op 23 augustus 1906 in Aduard, zoon van Herman Wegter en Jezelina Veenema. Jan is overleden op 15 december 1993 in Zuidhorn, 87 jaar oud. Hij is begraven op 18 december 1993 in Aduard.
1.1.2.3.6.11.3 Jacoba Haak is geboren op 24 mei 1905 om 04:00 in Groningen, dochter van Gerrit Haak en Geeske Bos (zie 1.1.2.3.6.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 mei 1905. Jacoba is overleden op 25 november 1986, 81 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle. Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 8 augustus 1929 in Groningen met Jacob Geukema, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 27 september 1901 om 16:00 in Groningen, zoon van Hendrik Geukema en Trientje Nicolai. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1901. Jacob is overleden op 26 mei 1987, 85 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle.
Kinderen van Jacoba en Jacob:
1 Trijntje Jacoba Geukema [1.1.2.3.6.11.3.1].
2 Gerrit Jacob Geukema [1.1.2.3.6.11.3.2].
1.1.2.3.6.11.4 Klaas Haak is geboren op 18 mei 1907 in Groningen, zoon van Gerrit Haak en Geeske Bos (zie 1.1.2.3.6.11). Klaas is overleden op 20 mei 1982 in Groningen, 75 jaar oud. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 9 april 1931 in Groningen met Greta Ritburg, ongeveer 20 jaar oud. Greta is geboren omstreeks 1911 in Amsterdam, dochter van Albert Ritburg en Kornelia Piel. Greta is overleden.
1.1.2.3.6.11.5 Lebbe (Leo) Haak is geboren op 19 april 1910 in Groningen, zoon van Gerrit Haak en Geeske Bos (zie 1.1.2.3.6.11). Leo is overleden op 8 augustus 1988 in Groningen, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd in Groningen. Leo trouwde, 26 jaar oud, op 23 april 1936 in Groningen met Jantje Hanning, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 18 mei 1913 in Haren, dochter van Berend Hanning en Arendina Kingma. Jantje is overleden op 8 mei 1999 in Groningen, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op 11 mei 1999 in Groningen.
Kind van Leo en Jantje:
1 Geeske Haak [1.1.2.3.6.11.5.1].
1.1.2.3.6.11.6 Klaaske Haak is geboren op 11 september 1911 in Groningen, dochter van Gerrit Haak en Geeske Bos (zie 1.1.2.3.6.11). Klaaske is overleden op 22 oktober 2000, 89 jaar oud. Zij is begraven in Kortezwaag (Opsterland). Klaaske trouwde, 22 jaar oud, op 7 mei 1934 in Groningen met Geert Lammert Rudolphus, 27 jaar oud. Geert is geboren op 25 april 1907 in Groningen, zoon van Klaas Rudolphus en Trijntje Slager. Van de geboorte is aangifte gedaan. Geert is overleden op 17 maart 1994, 86 jaar oud. Hij is begraven in Kortezwaag (Opsterland).
Kind van Klaaske en Geert:
1 Trijntje Rudolphus [1.1.2.3.6.11.6.1].
1.1.2.3.6.11.7 Eebeltje Haak is geboren op 7 april 1915 in Groningen, dochter van Gerrit Haak en Geeske Bos (zie 1.1.2.3.6.11). Eebeltje is overleden op 19 februari 2007 in Velp (Rheden), 91 jaar oud. Eebeltje trouwde, 25 jaar oud, op 9 december 1940 in Groningen met Simon de Bruine, 25 jaar oud. Simon is geboren op 18 september 1915 in Groningen, zoon van Sijtze de Bruine en Antje Siebrens.
Kinderen van Eebeltje en Simon:
1 Antje Zwaantje de Bruine [1.1.2.3.6.11.7.1].
2 Gesina de Bruine [1.1.2.3.6.11.7.2].
3 Zwanetta Wilhelmina de Bruine [1.1.2.3.6.11.7.3].
4 Gerrit de Bruine [1.1.2.3.6.11.7.4].
1.1.2.3.6.11.8 Geertje (Gé) Haak is geboren op 2 november 1917 in Groningen, dochter van Gerrit Haak en Geeske Bos (zie 1.1.2.3.6.11). Gé is overleden op 19 februari 2010 in Heemskerk, 92 jaar oud. Zij is begraven op 25 februari 2010 in Beverwijk. Gé trouwde, 29 jaar oud, op 15 mei 1947 in Groningen met Tonnis Hendrik Vosslamber, 33 jaar oud. Tonnis is geboren op 26 mei 1913 in Emmercompascuum (Emmen), zoon van Jan Vosslamber en Marchien Buter. Tonnis is overleden op 24 mei 1979 in Heemskerk, 65 jaar oud. Hij is begraven in Beverwijk.
1.1.2.3.6.11.9 Freerk Haak, zoon van Gerrit Haak en Geeske Bos (zie 1.1.2.3.6.11). Freerk trouwde met C. Poel.
1.1.2.3.7 Geertje [Hillebrands] Bos is geboren op 3 oktober 1836 om 04:00 in Rottevalle (Achtkarspelen), dochter van Hillebrand Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.3) en Antje Klazes Rinkema (Renkema). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1836. Geertje is overleden op 7 mei 1872 om 16:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 mei 1872. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 10 mei 1860 in Tietjerksteradeel met Tjeerd [Geerts] Hiddema, 29 jaar oud. Tjeerd is geboren op 11 december 1830 om 03:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Geert Tjeerds Hiddema en Aafke Jans Iedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 december 1830. Tjeerd is overleden op 11 november 1890 om 09:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 november 1890.
Kinderen van Geertje en Tjeerd:
1 Hillebrand Tjeerds Hiddema, geboren op 4 april 1861 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.1.
2 Geert Tjeerds Hiddema [1.1.2.3.7.2], geboren op 7 januari 1863 om 06:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1863. Geert is overleden op 27 mei 1891 om 16:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 mei 1891. Geert bleef ongehuwd.
3 Andries Tjeerds Hiddema [1.1.2.3.7.3], geboren op 30 december 1864 om 00:30 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 december 1864. Andries is overleden op 20 november 1865 om 21:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 november 1865. Andries bleef ongehuwd.
4 Andries Tjeerds Hiddema, geboren op 7 september 1866 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.4.
5 Jan Tjeerds Hiddema, geboren op 24 januari 1869 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.5.
6 Aafke Tjeerds Hiddema [1.1.2.3.7.6], geboren op 30 april 1871 om 23:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1871. Aafke is overleden op 1 augustus 1871 om 18:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 augustus 1871. Aafke bleef ongehuwd.
1.1.2.3.7.1 Hillebrand Tjeerds Hiddema is geboren op 4 april 1861 om 09:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Tjeerd [Geerts] Hiddema en Geertje [Hillebrands] Bos (zie 1.1.2.3.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1861. Hillebrand is overleden op 5 mei 1932 om 12:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1932. Hillebrand trouwde, 27 jaar oud, op 9 juni 1888 in Tietjerksteradeel met Roelofke Geertsma, 21 jaar oud. Roelofke is geboren op 22 oktober 1866 om 13:00 in Nijega (Smallingerland), dochter van Jan Hanzes Geertsma en Ytje Eelkes Hemrika. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1866. Roelofke is overleden.
Kinderen van Hillebrand en Roelofke:
1 Ytje Hiddema, geboren op 18 oktober 1891 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.1.1.
2 Tjeerd Hiddema, geboren op 12 september 1892 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.1.2.
3 Jan Hiddema, geboren op 22 maart 1895 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.1.3.
4 Geert Hiddema, geboren op 15 augustus 1897 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.1.4.
5 Hans Hiddema, geboren op 27 juni 1900 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.1.5.
6 Andries Hiddema, geboren op 27 juni 1900 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.1.6.
1.1.2.3.7.1.1 Ytje Hiddema is geboren op 18 oktober 1891 om 11:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Hillebrand Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.1) en Roelofke Geertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 oktober 1891. Ytje is overleden op 30 oktober 1982, 91 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk (Ooststellingwerf). Ytje trouwde, 29 jaar oud, op 13 mei 1921 in Smallingerland met Harmen Sietsma, 29 jaar oud. Harmen is geboren op 6 januari 1892 om 06:00 in Drachten (Smallingerland), zoon van Hielke Sietsma en Janna Helmhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1892. Harmen is overleden op 3 oktober 1971, 79 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk (Ooststellingwerf).
Kinderen van Ytje en Harmen:
1 Janna Sietsma [1.1.2.3.7.1.1.1], geboren in 1926 in Donkerbroek (Ooststellingwerf). Janna is overleden op 4 mei 1927 om 05:00 in Donkerbroek (Ooststellingwerf), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1927.
2 Geertje Sietsma [1.1.2.3.7.1.1.2], geboren omstreeks 1927 in Donkerbroek (Ooststellingwerf). Geertje is overleden op 27 juni 1929 om 18:00 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juni 1929.
1.1.2.3.7.1.2 Tjeerd Hiddema is geboren op 12 september 1892 om 06:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Hillebrand Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.1) en Roelofke Geertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 september 1892. Tjeerd is overleden. Tjeerd trouwde, 23 jaar oud, op 26 augustus 1916 in Tietjerksteradeel met Sibbeltje Boonstra, 23 jaar oud. Sibbeltje is geboren op 14 juni 1893 om 22:00 in Ureterp (Opsterland), dochter van Oene Boonstra en Sytske van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juni 1893. Sibbeltje is overleden op 31 augustus 1935 om 23:30 in Haulerwijk (Ooststellingwerf), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 september 1935.
1.1.2.3.7.1.3 Jan Hiddema is geboren op 22 maart 1895 om 17:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Hillebrand Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.1) en Roelofke Geertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1895. Jan is overleden op 13 november 1960, 65 jaar oud. Hij is begraven in Suameer (Tietjerksteradeel). Jan trouwde, 26 jaar oud, op 12 mei 1921 in Tietjerksteradeel met Grietje Hoogstins, 29 jaar oud. Grietje is geboren op 20 januari 1892 om 16:00 in Garijp (Tietjerksteradeel), dochter van Sjoerd Eelkes Hoogstins en Antje Hermanus Eldering. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1892. Grietje is overleden op 4 november 1969, 77 jaar oud. Zij is begraven in Suameer (Tietjerksteradeel).
Kind van Jan en Grietje:
1 Hermanus Hiddema [1.1.2.3.7.1.3.1], geboren op 10 juli 1933 in Suameer (Tietjerksteradeel). Hermanus is overleden op 8 april 1935 om 16:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 april 1935. Hij is begraven in Suameer (Tietjerksteradeel).
1.1.2.3.7.1.4 Geert Hiddema is geboren op 15 augustus 1897 om 06:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Hillebrand Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.1) en Roelofke Geertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 augustus 1897. Geert is overleden op 27 mei 1977, 79 jaar oud. Hij is begraven in Suameer (Tietjerksteradeel). Geert trouwde, 24 jaar oud, op 11 mei 1922 in Tietjerksteradeel met Froukje Ellens, 23 jaar oud. Froukje is geboren op 29 augustus 1898 in Nijega (Smallingerland), dochter van Pieter Ellens en Aaltje de Jong. Froukje is overleden op 27 februari 1931 om 19:00 in Nijega (Smallingerland), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 maart 1931.
Kinderen van Geert en Froukje:
1 Aaltje Hiddema [1.1.2.3.7.1.4.1], geboren in 1923 in Suameer (Tietjerksteradeel). Aaltje is overleden op 18 februari 1924 om 06:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1924.
2 Aaltje Hiddema [1.1.2.3.7.1.4.2], geboren in 1926 in Suameer (Tietjerksteradeel). Aaltje is overleden op 4 december 1926 om 07:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 december 1926.
3 Levenloos Hiddema [1.1.2.3.7.1.4.3], levenloos geboren zoon, geboren op 12 februari 1931 om 12:00 in Nijega (Smallingerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 februari 1931.
1.1.2.3.7.1.5 Hans Hiddema is geboren op 27 juni 1900 om 17:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Hillebrand Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.1) en Roelofke Geertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 juni 1900. Hans is overleden op 10 april 1982, 81 jaar oud. Hij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel). Hans trouwde met Tjitske van der Mark. Tjitske is geboren op 24 juni 1901 om 17:30 in Opeinde (Smallingerland), dochter van Harmen van der Mark en Dieuwke Struiksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 juni 1901. Tjitske is overleden op 2 maart 1982, 80 jaar oud. Zij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel).
1.1.2.3.7.1.6 Andries Hiddema is geboren op 27 juni 1900 om 18:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Hillebrand Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.1) en Roelofke Geertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 juni 1900. Andries is overleden op 6 augustus 1979, 79 jaar oud. Hij is begraven in Boksum (Menaldumadeel). Andries trouwde met Attje Huizinga. Attje is geboren op 8 mei 1897 om 06:30 in Boxum (Menaldumadeel), dochter van Bontje Huizinga en Tietje Sixma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1897. Attje is overleden op 14 november 1987, 90 jaar oud. Zij is begraven in Boksum (Menaldumadeel).
1.1.2.3.7.4 Andries Tjeerds Hiddema is geboren op 7 september 1866 om 16:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Tjeerd [Geerts] Hiddema en Geertje [Hillebrands] Bos (zie 1.1.2.3.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 september 1866. Andries is overleden. Andries trouwde, 25 jaar oud, op 23 april 1892 in Tietjerksteradeel met Stientje Tiekstra, 25 jaar oud. Stientje is geboren op 1 april 1867 om 19:00 in Nijega (Smallingerland), dochter van Roel Hendriks Tiekstra en Harmina Heeres Robijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 april 1867. Stientje is overleden op 28 januari 1934 om 09:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 januari 1934.
Kinderen van Andries en Stientje:
1 Levenloos Hiddema [1.1.2.3.7.4.1], levenloos geboren dochter, geboren op 2 oktober 1892 om 15:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 oktober 1892. Levenloos bleef ongehuwd.
2 Harmina Hiddema, geboren op 7 april 1894 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.4.2.
3 Levenloos Hiddema [1.1.2.3.7.4.3], levenloos geboren zoon, geboren op 21 augustus 1897 om 12:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 augustus 1897.
4 Geertje Hiddema, geboren op 9 september 1898 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.4.4.
5 Levenloos Hiddema [1.1.2.3.7.4.5], levenloos geboren zoon, geboren op 19 mei 1900 om 03:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 mei 1900.
6 Levenloos Hiddema [1.1.2.3.7.4.6], levenloos geboren dochter, geboren op 29 mei 1901 om 12:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 mei 1901.
7 Antje Hiddema, geboren op 12 augustus 1902 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.4.7.
8 Levenloos Hiddema [1.1.2.3.7.4.8], levenloos geboren dochter, geboren op 16 augustus 1907 om 18:30 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 augustus 1907.
1.1.2.3.7.4.2 Harmina Hiddema is geboren op 7 april 1894 om 03:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Andries Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.4) en Stientje Tiekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 april 1894. Harmina is overleden. Harmina trouwde, 25 jaar oud, op 17 mei 1919 in Tietjerksteradeel met Jeen de Vries, 24 jaar oud. Jeen is geboren op 3 februari 1895 om 04:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Roel Jeens de Vries en Lykeltje Sikkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1895. Jeen is overleden.
1.1.2.3.7.4.4 Geertje Hiddema is geboren op 9 september 1898 om 18:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Andries Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.4) en Stientje Tiekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 september 1898. Geertje is overleden op 18 maart 1972, 73 jaar oud. Zij is begraven in Oudega (Smallingerland). Geertje trouwde, 20 jaar oud, op 23 mei 1919 in Smallingerland met Jacobus de Jong, 22 jaar oud. Jacobus is geboren op 12 januari 1897 om 16:30 in Oudega (Smallingerland), zoon van Albert de Jong en Aaltje Nijhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 januari 1897. Jacobus is overleden op 10 juni 1991, 94 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland).
Kind van Geertje en Jacobus:
1 Aaltje de Jong [1.1.2.3.7.4.4.1], geboren in 1921 in Nijega (Smallingerland). Aaltje is overleden op 24 mei 1922 om 16:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1922.
1.1.2.3.7.4.7 Antje Hiddema is geboren op 12 augustus 1902 om 06:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Andries Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.4) en Stientje Tiekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1902. Antje is overleden op 11 februari 1990 in Drachten (Smallingerland), 87 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde (Smallingerland). Antje trouwde, 19 jaar oud, op 13 mei 1922 in Tietjerksteradeel met Roel Adema, 20 jaar oud. Roel is geboren op 9 oktober 1901 om 12:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Ruurd Adema en Leentje Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 oktober 1901. Roel is overleden op 2 november 1976 in Drachten (Smallingerland), 75 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde (Smallingerland).
Kinderen van Antje en Roel:
1 Ruurd Adema, geboren op 29 november 1922 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.3.7.4.7.1.
2 Andries Adema [1.1.2.3.7.4.7.2], geboren op 22 april 1924 in Drachten (Smallingerland). Andries is overleden op 26 augustus 1981 in Rotterdam, 57 jaar oud.
3 Leentje Adema [1.1.2.3.7.4.7.3], geboren op 27 december 1927 in Drachten (Smallingerland). Leentje is overleden op 1 april 1990 in Hoogeveen, 62 jaar oud.
4 Levenloos Adema [1.1.2.3.7.4.7.4], levenloos geboren dochter, geboren op 29 augustus 1932 om 04:00 in Drachten (Smallingerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 augustus 1932.
5 Stientje Adema [1.1.2.3.7.4.7.5].
1.1.2.3.7.4.7.1 Ruurd Adema is geboren op 29 november 1922 in Drachten (Smallingerland), zoon van Roel Adema en Antje Hiddema (zie 1.1.2.3.7.4.7). Ruurd is overleden op 13 september 1969 in Drachten (Smallingerland), 46 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde (Smallingerland). Ruurd trouwde met Wietske Tjeerdsma.
1.1.2.3.7.5 Jan Tjeerds Hiddema is geboren op 24 januari 1869 om 08:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), zoon van Tjeerd [Geerts] Hiddema en Geertje [Hillebrands] Bos (zie 1.1.2.3.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 januari 1869. Jan is overleden. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 14 mei 1892 in Tietjerksteradeel met Wietske Geertsma, 18 jaar oud. Wietske is geboren op 4 september 1873 om 07:00 in Nijega (Smallingerland), dochter van Jan Hanzes Geertsma en Ytje Eelkes Hemrika. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 september 1873. Wietske is overleden.
Kinderen van Jan en Wietske:
1 Ytje Hiddema, geboren op 25 december 1893 in Suameer (Tietjerksteradeel). Volgt 1.1.2.3.7.5.1.
2 Geertje Hiddema [1.1.2.3.7.5.2], geboren op 12 maart 1897 om 10:00 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 maart 1897. Geertje is overleden.
3 Jan Hiddema [1.1.2.3.7.5.3], geboren op 11 juli 1900 om 15:30 in Suameer (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 juli 1900. Jan is overleden op 29 april 1925 om 11:00 in Groningen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 april 1925. Jan bleef ongehuwd.
1.1.2.3.7.5.1 Ytje Hiddema is geboren op 25 december 1893 om 04:30 in Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Jan Tjeerds Hiddema (zie 1.1.2.3.7.5) en Wietske Geertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1893. Ytje is overleden op 5 januari 1990 in Leeuwarden, 96 jaar oud. Zij is begraven in Suameer (Tietjerksteradeel). Ytje trouwde, 21 jaar oud, op 15 mei 1915 in Dantumadeel met Rienk van der Galiën, 28 jaar oud. Rienk is geboren op 17 april 1887 om 22:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Oedzen [Durks] van der Galiën en Baukje [Douwes] Boskma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1887. Rienk is overleden op 27 mei 1968 in Suameer (Tietjerksteradeel), 81 jaar oud. Hij is begraven in Suameer (Tietjerksteradeel).
Kind van Ytje en Rienk:
1 Baukje van der Galiën [1.1.2.3.7.5.1.1], geboren in 1919 in Suameer (Tietjerksteradeel). Baukje is overleden op 18 januari 1920 om 19:00 in Suameer (Tietjerksteradeel), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 januari 1920.
1.1.2.4 Martje Gerrits Bos (Bosch) is geboren op 6 september 1791 in Burum (Kollumerland), dochter van Gerrijt Lykles [Nykels] Bos (Bosch) en Hiltje Feikes Boersma (zie 1.1.2). Zij is gedoopt op 25 september 1791 in Burum (Kollumerland). Martje is overleden op 4 september 1877 om 05:00 in Burum (Kollumerland), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 september 1877. Martje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 8 mei 1816 in Kollumerland (mairie Burum) met Wiebe Meertens Helder, 18 jaar oud. Wiebe is een zoon van Meerten Wiebes en Jantje Jans. Hij is gedoopt op 21 januari 1798 in Opende (Grootegast). Wiebe is overleden op 10 februari 1841 om 15:00 in Burum (Kollumerland), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 februari 1841.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 23 december 1848 in Kollumerland met Gerbrand Durks Goudberg, 41 jaar oud. Gerbrand is geboren op 21 april 1807 in Kollum (Kollumerland), zoon van Dirk Jans Goudberg en Tjitske Gerbrands Bos. Hij is gedoopt op 17 mei 1807 in Kollum (Kollumerland). Gerbrand is overleden op 2 april 1878 om 20:00 in Burum (Kollumerland), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 april 1878. Gerbrand is weduwnaar van Rixtie Jacobs Alles (1811-1838), met wie hij trouwde op 24 april 1835 in Kollumerland. Gerbrand is weduwnaar van Geertje Eilderts Bol (Balt) (±1816-1847), met wie hij trouwde op 14 mei 1842 in Kollumerland.
Kinderen van Martje en Wiebe:
1 Hiltje [Wybes] Helder, geboren op 25 mei 1817 in Doezum (Grootegast). Volgt 1.1.2.4.1.
2 Jantje [Wybes] Helder [1.1.2.4.2], geboren op 24 november 1819 om 17:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 november 1819. Jantje is overleden op 15 oktober 1824 om 18:30 in Burum (Kollumerland), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 oktober 1824.
3 Meerten [Wybes] Helder [1.1.2.4.3], geboren op 14 november 1821 om 09:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1821. Meerten is overleden op 8 juni 1830 om 22:00 in Burum (Kollumerland), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juni 1830.
4 Aafke [Wybes] Helder [1.1.2.4.4], geboren op 14 maart 1824 om 09:00 in Munnekezijl (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 maart 1824. Aafke is overleden op 28 december 1828 om 12:00 in Burum (Kollumerland), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1828.
5 Jantje [Wiebes] Helder, geboren op 10 augustus 1826 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.5.
6 Aafke Helder, geboren op 21 september 1830 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.6.
7 Meerten Helder, geboren op 19 mei 1833 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.7.
8 Anna Helder [1.1.2.4.8], geboren op 1 juli 1837 om 21:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juli 1837. Anna is overleden op 11 juni 1838 om 19:00 in Burum (Kollumerland), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juni 1838.
1.1.2.4.1 Hiltje [Wybes] Helder is geboren op 25 mei 1817 in Doezum (Grootegast), dochter van Wiebe Meertens Helder en Martje Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 mei 1817. Hiltje is overleden op 19 april 1892 om 23:00 in Burum (Kollumerland), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1892. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op 27 maart 1841 in Kollumerland met Albert [Roelfs] van Dijk, 29 jaar oud. Albert is geboren op 12 juli 1811 in Doezum (Grootegast), zoon van Roelf Lebbes van Dijk en Jantje Johannes Veenman. Hij is gedoopt op 28 juli 1811 in Doezum (Grootegast). Albert is overleden op 29 januari 1853 om 13:00 in Marum, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1853.
Kinderen van Hiltje en Albert:
1 Roelf [Alberts] van Dijk [1.1.2.4.1.1], geboren op 8 april 1842 om 17:00 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 april 1842. Roelf is overleden op 31 oktober 1863 om 05:00 in Grootegast, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1863. Roelf bleef ongehuwd.
2 Wiebe [Alberts] van Dijk [1.1.2.4.1.2], geboren op 13 februari 1844 om 22:00 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 februari 1844. Wiebe is overleden op 12 december 1846 om 20:00 in Grootegast, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 december 1846.
3 Jantje [Alberts] van Dijk, geboren op 15 juli 1846 in Grootegast. Volgt 1.1.2.4.1.3.
4 Martje [Alberts] van Dijk [1.1.2.4.1.4], geboren op 30 oktober 1850 om 20:00 in Doezum (Grootegast). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 oktober 1850. Martje is overleden.
1.1.2.4.1.3 Jantje [Alberts] van Dijk is geboren op 15 juli 1846 om 02:00 in Grootegast, dochter van Albert [Roelfs] van Dijk en Hiltje [Wybes] Helder (zie 1.1.2.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juli 1846. Jantje is overleden op 26 december 1908 om 11:00 in Visvliet (Grijpskerk), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 december 1908. Jantje bleef kinderloos. Jantje trouwde, 40 jaar oud, op 11 juni 1887 in Kollumerland met Menne Hoekstra, 45 jaar oud. Menne is geboren op 26 augustus 1841 om 07:00 in Visvliet (Grijpskerk), zoon van Freerk Martens Hoekstra en Bregtje Ties Hoeksema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 augustus 1841. Menne is overleden op 20 juli 1922 om 14:00 in Visvliet (Grijpskerk), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juli 1922. Menne trouwde voorheen op 2 juni 1866 in Grijpskerk met Grietje Dijkstra (geb. ±1846). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 8 april 1887 in Groningen.
1.1.2.4.5 Jantje [Wiebes] Helder is geboren op 10 augustus 1826 om 02:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Wiebe Meertens Helder en Martje Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 augustus 1826. Jantje is overleden op 5 november 1866 om 23:00 in Burum (Kollumerland), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 november 1866. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 20 mei 1851 in Kollumerland met Auke [Hessels] Kuipers, 26 jaar oud. Auke is geboren op 25 januari 1825 om 23:30 in Kollum (Kollumerland), zoon van Hessel Aukes Kuipers en Tettje Tietes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 januari 1825. Auke is overleden op 25 juni 1906 in Highland, Osceola County, MI (USA), 81 jaar oud (oorzaak: natural death). Auke trouwde later op 23 november 1876 in Kollumerland met Hiltje [Jans] Bos (1831-vóór 1897), zie 1.1.2.5.7.
Kinderen van Jantje en Auke:
1 Martje Kuipers [1.1.2.4.5.1], geboren op 15 april 1852 om 13:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 april 1852. Martje is overleden op 31 augustus 1855 om 19:00 in Kollum (Kollumerland), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 september 1855.
2 Hessel Kuipers, geboren op 4 augustus 1854 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.5.2.
3 Martje (Mary) Kuipers, geboren op 13 april 1856 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.5.3.
4 Wijbe Kuipers, geboren op 22 oktober 1859 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.5.4.
5 Aldert Kuipers, geboren op 24 maart 1864 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.5.5.
1.1.2.4.5.2 Hessel Kuipers is geboren op 4 augustus 1854 om 11:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Auke [Hessels] Kuipers en Jantje [Wiebes] Helder (zie 1.1.2.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 augustus 1854. Hessel is overleden op 14 april 1920 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 65 jaar oud (oorzaak: chronic nephritis). Hessel bleef kinderloos. Hessel:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 9 mei 1878 in Kollumerland met Korneliske Land, 27 jaar oud. Korneliske is geboren op 9 februari 1851 om 11:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Gosse [Klazes] Land en Frouwkje [Rudmers] Koop. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1851. Korneliske is overleden vóór 1887 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), ten hoogste 36 jaar oud.
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1887 met Jantje Mellema, 44 of 45 jaar oud. Jantje is geboren op 19 februari 1842 om 03:00 in Doezum (Grootegast), dochter van Wiebe Louwes Mellema en Hiske Tjebbes Muntinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 februari 1842. Jantje is overleden in maart 1928 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 86 jaar oud. Jantje is weduwe van Gerrit Jonkman (±1834-1885), met wie zij trouwde op 7 mei 1869 in Grootegast.
1.1.2.4.5.3 Martje (Mary) Kuipers is geboren op 13 april 1856 om 07:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Auke [Hessels] Kuipers en Jantje [Wiebes] Helder (zie 1.1.2.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1856. Mary is overleden op 5 oktober 1917 in Highland, Osceola County, MI (USA), 61 jaar oud. Mary trouwde, 22 jaar oud, op 11 mei 1878 in Kollumerland met Pieter Bouma, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 26 december 1853 om 09:00 in Holwerd (Westdongeradeel), zoon van Nanne Berends Bouma en Pytje Wytzes Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1853. Pieter is overleden op 17 maart 1913 in Highland, Osceola County, MI (USA), 59 jaar oud (oorzaak: apoplexy).
Kinderen van Mary en Pieter:
1 Auke Bouma, geboren op 6 februari 1880 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.5.3.1.
2 Nanne Bouma, geboren op 8 oktober 1882 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.2.
3 Jennie Bouma, geboren op 1 oktober 1884 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.3.
4 Peter Bouma [1.1.2.4.5.3.4], geboren op 12 juni 1885 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Peter is overleden vóór 1900 in Michigan (USA), ten hoogste 15 jaar oud.
5 Mary Bouma [1.1.2.4.5.3.5], geboren op 30 september 1886 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Mary is overleden vóór 1900 in Michigan (USA), ten hoogste 14 jaar oud.
6 Pieterke (Nellie) Bouma, geboren op 30 september 1886 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.6.
1.1.2.4.5.3.1 Auke Bouma is geboren op 6 februari 1880 om 13:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Pieter Bouma en Martje (Mary) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 februari 1880. Auke is overleden op 24 mei 1962 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 82 jaar oud. Hij is begraven in McBain, Missaukee County, MI (USA). Auke trouwde, 25 jaar oud, op 24 mei 1905 met Cora Staal, 23 jaar oud. Cora is geboren op 10 november 1881 in Spring Lake, Ottawa County, MI (USA), dochter van Jan Staal en Eelje (Ida) Haan. Cora is overleden op 4 april 1952 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 70 jaar oud. Zij is begraven in McBain, Missaukee County, MI (USA).
Kinderen van Auke en Cora:
1 Ella Bouma, geboren op 9 augustus 1909 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.1.1.
2 Peter Bouma, geboren op 11 april 1912 in McBain, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.1.2.
3 Martha Bouma [1.1.2.4.5.3.1.3].
1.1.2.4.5.3.1.1 Ella Bouma is geboren op 9 augustus 1909 in Richland, Missaukee County, MI (USA), dochter van Auke Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.1) en Cora Staal. Ella is overleden op 19 januari 1962 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 52 jaar oud. Ella trouwde, 20 jaar oud, op 8 mei 1930 in McBain, Missaukee County, MI (USA) met Pieter Hoekstra, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 30 januari 1905 om 22:30 in Kollumerzwaag (Kollumerland), zoon van Jan Hoekstra en Jantje Renkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 januari 1905. Pieter is overleden op 18 april 1952 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 47 jaar oud.
Kinderen van Ella en Pieter:
1 Cora Hoekstra [1.1.2.4.5.3.1.1.1].
2 Janet Hoekstra [1.1.2.4.5.3.1.1.2].
3 John Hoekstra [1.1.2.4.5.3.1.1.3], geboren op 13 november 1933 in McBain, Missaukee County, MI (USA). John is overleden op 30 augustus 2003, 69 jaar oud.
4 August Hoekstra [1.1.2.4.5.3.1.1.4].
5 William Hoekstra [1.1.2.4.5.3.1.1.5], geboren op 7 maart 1943 in McBain, Missaukee County, MI (USA). William is overleden op 8 september 1952 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 9 jaar oud.
1.1.2.4.5.3.1.2 Peter Bouma is geboren op 11 april 1912 in McBain, Missaukee County, MI (USA), zoon van Auke Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.1) en Cora Staal. Peter is overleden op 16 februari 1998 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 85 jaar oud. Peter trouwde, 23 jaar oud, op 29 augustus 1935 in Tustin, Osceola County, MI USA) met Catherina Hoekstra, 23 jaar oud. Catherina is geboren op 2 december 1911 in Nederland, dochter van Jan Hoekstra en Jantje Renkema. Catherina is overleden op 6 juli 2001 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 89 jaar oud.
Kind van Peter en Catherina:
1 Auke Jay Bouma, geboren op 10 juli 1936 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.1.2.1.
1.1.2.4.5.3.1.2.1 Auke Jay Bouma is geboren op 10 juli 1936 in Michigan (USA), zoon van Peter Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.1.2) en Catherina Hoekstra. Auke is overleden op 8 april 2009 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 72 jaar oud. Auke trouwde met Carilyn Miedema.
1.1.2.4.5.3.2 Nanne Bouma is geboren op 8 oktober 1882 in Michigan (USA), zoon van Pieter Bouma en Martje (Mary) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.3). Nanne is overleden op 8 juli 1943 in Michigan (USA), 60 jaar oud. Nanne trouwde, 24 jaar oud, op 12 mei 1907 in Lucas, Missaukee County, MI (USA) met Kornelia (Katie) de Groot, 19 jaar oud. Katie is geboren op 20 mei 1887 om 14:30 in Aduarderzijl (Ezinge), dochter van Menne de Groot en Janke Leekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 mei 1887. Katie is overleden in november 1976 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 89 jaar oud.
Kinderen van Nanne en Katie:
1 Peter Bouma, geboren op 8 februari 1908 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.2.1.
2 Menno Bouma, geboren op 7 december 1909 in Highland, Osceola County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.2.2.
3 Martha Bouma [1.1.2.4.5.3.2.3], geboren omstreeks 1913 in Highland, Osceola County, MI (USA). Martha is overleden.
4 Jennette Bouma [1.1.2.4.5.3.2.4], geboren omstreeks 1915 in Highland, Osceola County, MI (USA).
5 Auke (Aukie) Bouma, geboren op 10 mei 1916 in Highland, Osceola County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.2.5.
6 Jacob (Jake) Bouma [1.1.2.4.5.3.2.6], geboren op 27 juli 1918 in Highland, Osceola County, MI (USA). Jake is overleden op 28 november 1985 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 67 jaar oud.
7 Jennie Bouma [1.1.2.4.5.3.2.7].
8 Katherine Bouma [1.1.2.4.5.3.2.8].
9 Nellie Bouma [1.1.2.4.5.3.2.9].
1.1.2.4.5.3.2.1 Peter Bouma is geboren op 8 februari 1908 in Michigan (USA), zoon van Nanne Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.2) en Kornelia (Katie) de Groot. Peter is overleden op 2 mei 1968 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 60 jaar oud. Peter trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1932 met Helena NN, ongeveer 21 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1911 in Michigan (USA). Helena is overleden.
Kinderen van Peter en Helena:
1 Norman Bouma [1.1.2.4.5.3.2.1.1].
2 Joy Bouma [1.1.2.4.5.3.2.1.2].
3 Cornelia Bouma [1.1.2.4.5.3.2.1.3].
4 Gesena Bouma [1.1.2.4.5.3.2.1.4].
5 Gordon Bouma [1.1.2.4.5.3.2.1.5].
6 Donald Bouma [1.1.2.4.5.3.2.1.6].
1.1.2.4.5.3.2.2 Menno Bouma is geboren op 7 december 1909 in Highland, Osceola County, MI (USA), zoon van Nanne Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.2) en Kornelia (Katie) de Groot. Menno is overleden op 2 juni 1970 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 60 jaar oud. Menno trouwde, 28 jaar oud, op 20 april 1938 in McBain, Missaukee County, MI (USA) met Bertha Veddler, 22 jaar oud. Bertha is geboren op 24 oktober 1915 in Richland, Missaukee County, MI (USA), dochter van Lucas Veddler en Bertha Meekhof. Bertha is overleden op 18 maart 2010 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 94 jaar oud.
Kinderen van Menno en Bertha:
1 Nelson Bouma [1.1.2.4.5.3.2.2.1].
2 Louis William Bouma [1.1.2.4.5.3.2.2.2].
3 Geneva Bouma [1.1.2.4.5.3.2.2.3].
4 Carolyn Bouma [1.1.2.4.5.3.2.2.4].
5 Joyce Ann Bouma [1.1.2.4.5.3.2.2.5].
1.1.2.4.5.3.2.5 Auke (Aukie) Bouma is geboren op 10 mei 1916 in Highland, Osceola County, MI (USA), zoon van Nanne Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.2) en Kornelia (Katie) de Groot. Aukie is overleden op 22 april 2004 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 87 jaar oud. Aukie trouwde, 22 jaar oud, op 19 april 1939 met Clara Dekkinga, 20 jaar oud. Clara is geboren op 24 januari 1919 in Highland, Osceola County, MI (USA), dochter van Matje (Mary) Dekkinga. Clara is overleden op 9 september 1997 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 78 jaar oud.
1.1.2.4.5.3.3 Jennie Bouma is geboren op 1 oktober 1884 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Pieter Bouma en Martje (Mary) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.3). Jennie is overleden op 26 november 1964 in Missaukee County, MI (USA), 80 jaar oud. Jennie trouwde, 19 jaar oud, op 26 april 1904 in Highland, Osceola County, MI (USA) met George J. Sikkema, 21 jaar oud. George is geboren op 3 juni 1882 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), zoon van Jan (John) Sikkema en Grietje (Maggie) Timmer. George is overleden op 14 november 1935 in East Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 53 jaar oud.
Kinderen van Jennie en George:
1 Martha Sikkema, geboren op 7 oktober 1907 in Lucas, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.3.1.
2 Margaret (Maggie) Sikkema, geboren op 9 mei 1910 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.3.2.
3 Nellie Sikkema, geboren op 14 augustus 1914 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.3.3.
4 John G. Sikkema, geboren op 5 augustus 1916 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.3.4.
5 Peter Sikkema, geboren op 24 mei 1918 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.3.5.
6 Bertha Sikkema, geboren op 19 juni 1922 in Lucas, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.3.6.
7 Kathryn Sikkema, geboren op 1 juli 1924 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.3.7.
1.1.2.4.5.3.3.1 Martha Sikkema is geboren op 7 oktober 1907 in Lucas, Missaukee County, MI (USA), dochter van George J. Sikkema en Jennie Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.3). Martha is overleden op 13 maart 1988 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 80 jaar oud. Martha trouwde, 25 jaar oud, op 4 mei 1933 met John D. Brinks, 33 jaar oud. John is geboren op 9 september 1899 in Riverside, Missaukee County, MI (USA), zoon van Dick Brinks en Katie Westdorp. John is overleden op 16 mei 1970 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 70 jaar oud.
1.1.2.4.5.3.3.2 Margaret (Maggie) Sikkema is geboren op 9 mei 1910 in Richland, Missaukee County, MI (USA), dochter van George J. Sikkema en Jennie Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.3). Maggie is overleden op 3 februari 1998 in Falmouth, Missaukee County, MI (USA), 87 jaar oud. Maggie trouwde met Henry D. Brinks. Henry is geboren op 6 juli 1908 in Vogel Center, Missaukee County, MI (USA), zoon van Dick Brinks en Katie Westdorp. Henry is overleden op 16 augustus 1953 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 45 jaar oud (oorzaak: hemorrhage). Hij is begraven in Vogel Center, Missaukee County, MI (USA).
1.1.2.4.5.3.3.3 Nellie Sikkema is geboren op 14 augustus 1914 in Richland, Missaukee County, MI (USA), dochter van George J. Sikkema en Jennie Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.3). Nellie is overleden op 2 maart 1995 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 80 jaar oud. Nellie trouwde met Egbert (Ed) Hoekstra. Ed is geboren op 22 oktober 1906 om 10:00 in Kooten (Achtkarspelen), zoon van Jan Hoekstra en Jantje Renkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1906. Ed is overleden op 26 november 1996 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 90 jaar oud.
1.1.2.4.5.3.3.4 John G. Sikkema is geboren op 5 augustus 1916 in Richland, Missaukee County, MI (USA), zoon van George J. Sikkema en Jennie Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.3). John is overleden op 16 augustus 1988 in Marion, Osceola County, MI (USA), 72 jaar oud. John trouwde, 24 jaar oud, op 5 juni 1941 in Richland, Missaukee County, MI (USA) met Christine (Stena) Schripsema, 28 jaar oud. Stena is geboren op 30 augustus 1912 in Richland, Missaukee County, MI (USA), dochter van Tjerk (Jack) Schripsema en Albertje (Allie) Vonk. Stena is overleden op 19 september 2006 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 94 jaar oud.
1.1.2.4.5.3.3.5 Peter Sikkema is geboren op 24 mei 1918 in Richland, Missaukee County, MI (USA), zoon van George J. Sikkema en Jennie Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.3). Peter is overleden op 9 mei 1993 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 74 jaar oud. Peter trouwde, 21 jaar oud, op 12 april 1940 in McBain, Missaukee County, MI (USA) met Alice Kuipers, 21 jaar oud. Alice is geboren op 10 mei 1918 in Lucas, Missaukee County, MI (USA), dochter van Nanko Kuipers en Grietje (Maggie) Mulder. Alice is overleden op 5 mei 2007 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 88 jaar oud.
1.1.2.4.5.3.3.6 Bertha Sikkema is geboren op 19 juni 1922 in Lucas, Missaukee County, MI (USA), dochter van George J. Sikkema en Jennie Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.3). Bertha is overleden op 2 september 2006 in Cutlerville, Kent County, MI (USA), 84 jaar oud. Bertha trouwde met Gerrit Kuipers. Zie 1.1.2.4.5.4.5.2 voor persoonsgegevens van Gerrit.
1.1.2.4.5.3.3.7 Kathryn Sikkema is geboren op 1 juli 1924 in Richland, Missaukee County, MI (USA), dochter van George J. Sikkema en Jennie Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.3). Kathryn is overleden op 3 oktober 1995 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 71 jaar oud. Kathryn trouwde, 19 jaar oud, op 5 november 1943 met August Kuipers, 21 jaar oud. Zie 1.1.2.4.5.5.1.1 voor persoonsgegevens van August.
1.1.2.4.5.3.6 Pieterke (Nellie) Bouma is geboren op 30 september 1886 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Pieter Bouma en Martje (Mary) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.3). Nellie is overleden na 1940, minstens 54 jaar oud. Nellie trouwde, 21 jaar oud, op 11 mei 1908 in Highland, Missaukee, MI (USA) met Cornelius Staal, 23 jaar oud. Cornelius is geboren op 10 juni 1884 in Spring Lake, Ottawa County, MI (USA), zoon van Jan Staal en Eelje (Ida) Haan. Cornelius is overleden na 1940, minstens 56 jaar oud.
Kinderen van Nellie en Cornelius:
1 Martha Staal (Stahl), geboren omstreeks 1909 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.6.1.
2 John Staal (Stahl), geboren op 6 augustus 1914 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.6.2.
3 Peter Staal (Stahl), geboren op 12 augustus 1921 in Highland, Osceola County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.6.3.
4 Ida Staal (Stahl), geboren op 1 november 1923 in Highland, Osceola County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.6.4.
5 Arthur Staal (Stahl), geboren op 24 mei 1925 in Highland, Osceola County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.6.5.
6 Cora Staal (Stahl), geboren op 18 augustus 1929 in Highland, Osceola County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.6.6.
1.1.2.4.5.3.6.1 Martha Staal (Stahl) is geboren omstreeks 1909 in Michigan (USA), dochter van Cornelius Staal en Pieterke (Nellie) Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.6). Martha is overleden. Martha trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1934 met Georg (Georg) Meis (Mys), ongeveer 29 jaar oud. Georg is geboren op 17 juli 1905 om 03:00 in Midwolda, zoon van Ties (Tys) Meis en Martha Valkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juli 1905. Georg is overleden op 11 februari 1986 in Kentwood, Kent County, MI (USA), 80 jaar oud.
Kinderen van Martha en Georg:
1 Marvin Mys, geboren op 5 april 1935 in Rural, Osceola County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.3.6.1.1.
2 Neal Mys. Volgt 1.1.2.4.5.3.6.1.2.
3 Gerrit Edward Mys [1.1.2.4.5.3.6.1.3].
4 Nelson G. Mys. Volgt 1.1.2.4.5.3.6.1.4.
1.1.2.4.5.3.6.1.1 Marvin Mys is geboren op 5 april 1935 in Rural, Osceola County, MI (USA), zoon van Georg (Georg) Meis (Mys) en Martha Staal (Stahl) (zie 1.1.2.4.5.3.6.1). Marvin is overleden op 21 mei 1997, 62 jaar oud. Marvin trouwde met Anjean Ruth (Angie) Niewiek. Angie is geboren op 5 februari 1940. Angie is overleden op 22 september 2009 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), 69 jaar oud (oorzaak: cancer). Angie trouwde later met Elwood Tallman.
1.1.2.4.5.3.6.1.2 Neal Mys, zoon van Georg (Georg) Meis (Mys) en Martha Staal (Stahl) (zie 1.1.2.4.5.3.6.1). Neal trouwde met Marilyn NN.
1.1.2.4.5.3.6.1.4 Nelson G. Mys, zoon van Georg (Georg) Meis (Mys) en Martha Staal (Stahl) (zie 1.1.2.4.5.3.6.1). Nelson trouwde met Rosemary G. NN.
1.1.2.4.5.3.6.2 John Staal (Stahl) is geboren op 6 augustus 1914 in Michigan (USA), zoon van Cornelius Staal en Pieterke (Nellie) Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.6). John is overleden op 27 februari 1993 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 78 jaar oud. John trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1940 met Jeanette M. Mulder, ongeveer 22 jaar oud. Jeanette is geboren op 15 juni 1918 in Missaukee County, MI (USA), dochter van Rikus Mulder en Maria Boven.
Kind van John en Jeanette:
1 Richard Stahl. Volgt 1.1.2.4.5.3.6.2.1.
1.1.2.4.5.3.6.2.1 Richard Stahl, zoon van John Staal (Stahl) (zie 1.1.2.4.5.3.6.2) en Jeanette M. Mulder. Richard trouwde met Ruth Ann Lucas. Ruth is een dochter van Herman D. Lucas en Katie Elenbaas.
1.1.2.4.5.3.6.3 Peter Staal (Stahl) is geboren op 12 augustus 1921 in Highland, Osceola County, MI (USA), zoon van Cornelius Staal en Pieterke (Nellie) Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.6). Peter is overleden op 11 juni 2011 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 89 jaar oud. Peter trouwde, 22 jaar oud, op 7 januari 1944 in Vogel Center, Missaukee County, MI (USA) met Henrietta Hoekwater, 20 jaar oud. Henrietta is geboren op 10 oktober 1923 in Missaukee County, MI (USA), dochter van Arie (Edward) Hoekwater en Nellie Spoelma.
1.1.2.4.5.3.6.4 Ida Staal (Stahl) is geboren op 1 november 1923 in Highland, Osceola County, MI (USA), dochter van Cornelius Staal en Pieterke (Nellie) Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.6). Ida is overleden op 25 december 1997 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 74 jaar oud. Ida trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1940 met Pieter van Dijk, minstens 14 jaar oud. Pieter is geboren op 17 maart 1926 in Nederland. Pieter is overleden op 17 augustus 2010 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 84 jaar oud.
1.1.2.4.5.3.6.5 Arthur Staal (Stahl) is geboren op 24 mei 1925 in Highland, Osceola County, MI (USA), zoon van Cornelius Staal en Pieterke (Nellie) Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.6). Arthur is overleden op 15 oktober 1998 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 73 jaar oud. Arthur trouwde met Hazel Meyering. Hazel is een dochter van John Meyering en Boukje (Bertha) Bandsma.
Kinderen van Arthur en Hazel:
1 Marilyn Stahl. Volgt 1.1.2.4.5.3.6.5.1.
2 Judith Stahl. Volgt 1.1.2.4.5.3.6.5.2.
3 Carl Stahl [1.1.2.4.5.3.6.5.3].
1.1.2.4.5.3.6.5.1 Marilyn Stahl, dochter van Arthur Staal (Stahl) (zie 1.1.2.4.5.3.6.5) en Hazel Meyering. Marilyn trouwde met Martin Vegter.
1.1.2.4.5.3.6.5.2 Judith Stahl, dochter van Arthur Staal (Stahl) (zie 1.1.2.4.5.3.6.5) en Hazel Meyering. Judith trouwde met Donald DeKorte.
1.1.2.4.5.3.6.6 Cora Staal (Stahl) is geboren op 18 augustus 1929 in Highland, Osceola County, MI (USA), dochter van Cornelius Staal en Pieterke (Nellie) Bouma (zie 1.1.2.4.5.3.6). Cora is overleden op 27 oktober 2010 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 81 jaar oud. Cora trouwde, minstens 11 jaar oud, na 1940 met Richard Beerens, minstens 10 jaar oud. Richard is geboren op 3 augustus 1930 in Riverside, Missaukee County, MI (USA), zoon van Ralph Beerens en Roelofje (Rullia) Smit. Richard is overleden op 10 januari 2002 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 71 jaar oud (oorzaak: leukemia).
1.1.2.4.5.4 Wijbe Kuipers is geboren op 22 oktober 1859 om 04:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Auke [Hessels] Kuipers en Jantje [Wiebes] Helder (zie 1.1.2.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 oktober 1859. Wijbe is overleden op 22 februari 1922 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 62 jaar oud. Wijbe trouwde, 21 jaar oud, op 17 maart 1881 in Kollumerland met Trientje van der Veen, 21 jaar oud. Trientje is geboren op 27 september 1859 om 19:30 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Sije [Haises] van der Veen en Baukje [Jans] Lourens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 september 1859. Trientje is overleden op 5 oktober 1929 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 70 jaar oud.
Kinderen van Wijbe en Trientje:
1 Auke Kuipers [1.1.2.4.5.4.1], geboren op 20 mei 1882 om 00:30 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 mei 1882. Auke is overleden vóór 1891 in USA, ten hoogste 9 jaar oud.
2 Jantje (Jennie) Kuipers, geboren op 8 september 1885 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.2.
3 Sye Kuipers [1.1.2.4.5.4.3], geboren in mei 1887 in Michigan (USA). Sye is overleden in 1919, 31 of 32 jaar oud.
4 Bertha Kuipers, geboren op 11 juli 1889 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.4.
5 Auke (August) Kuipers, geboren op 15 oktober 1891 in Georgetown, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.5.
6 John Kuipers, geboren op 7 mei 1901 in McBain, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.6.
1.1.2.4.5.4.2 Jantje (Jennie) Kuipers is geboren op 8 september 1885 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Wijbe Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4) en Trientje van der Veen. Jennie is overleden op 17 september 1958, 73 jaar oud. Jennie trouwde, 22 jaar oud, op 11 februari 1908 in Lucas, Missaukee County, MI (USA) met Albert Oudman, 22 jaar oud. Albert is geboren op 6 mei 1885 in Michigan (USA), zoon van John Oudman en Ida Wilbuts. Albert is overleden op 11 april 1984 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 98 jaar oud.
Kinderen van Jennie en Albert:
1 Thressa Oudman, geboren op 13 augustus 1909 in Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.2.1.
2 John Oudman, geboren op 18 november 1910 in Riverside, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.2.2.
3 William Oudman, geboren op 7 juni 1915 in McBain, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.2.3.
4 Jacob (Jake) Oudman, geboren op 8 maart 1920 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.2.4.
5 Ethel Oudman, geboren op 20 februari 1925 in Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.2.5.
1.1.2.4.5.4.2.1 Thressa Oudman is geboren op 13 augustus 1909 in Missaukee County, MI (USA), dochter van Albert Oudman en Jantje (Jennie) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.2). Thressa is overleden op 28 november 1998 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 89 jaar oud. Thressa trouwde, minstens 21 jaar oud, na 1930 met Peter Hendricks, minstens 22 jaar oud. Peter is geboren op 19 april 1908 in Richland, Missaukee County, MI (USA), zoon van Garrit Hendricks en Katie van Houten. Peter is overleden op 10 februari 1998 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 89 jaar oud.
1.1.2.4.5.4.2.2 John Oudman is geboren op 18 november 1910 in Riverside, Missaukee County, MI (USA), zoon van Albert Oudman en Jantje (Jennie) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.2). John is overleden op 29 december 1977 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 67 jaar oud. John trouwde met Nellie Bronkema. Nellie is geboren omstreeks 1914 in Richland, Missaukee County, MI (USA), dochter van Wietse (William) Bronkema en Alsina (Alice) Debbema.
Kind van John en Nellie:
1 Alvin Willard Oudman, geboren op 11 januari 1938. Volgt 1.1.2.4.5.4.2.2.1.
1.1.2.4.5.4.2.2.1 Alvin Willard Oudman is geboren op 11 januari 1938, zoon van John Oudman (zie 1.1.2.4.5.4.2.2) en Nellie Bronkema. Alvin is overleden op 5 december 2003 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 65 jaar oud. Alvin trouwde met Judy A. NN.
1.1.2.4.5.4.2.3 William Oudman is geboren op 7 juni 1915 in McBain, Missaukee County, MI (USA), zoon van Albert Oudman en Jantje (Jennie) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.2). William is overleden op 2 maart 2004 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 88 jaar oud. William trouwde, 23 jaar oud, op 24 november 1938 met Henrietta Schutte, ongeveer 19 jaar oud. Henrietta is geboren omstreeks 1919 in Michigan (USA), dochter van Joe Schutte en Tena Meekhoff.
1.1.2.4.5.4.2.4 Jacob (Jake) Oudman is geboren op 8 maart 1920 in Richland, Missaukee County, MI (USA), zoon van Albert Oudman en Jantje (Jennie) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.2). Jake is overleden op 23 augustus 2002 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 82 jaar oud. Jake trouwde, 23 jaar oud, op 29 oktober 1943 met Evelyn Bode, 19 jaar oud. Evelyn is geboren op 23 juni 1924 in Missaukee County, MI (USA), dochter van John Bode en Maggie Grashuis.
1.1.2.4.5.4.2.5 Ethel Oudman is geboren op 20 februari 1925 in Missaukee County, MI (USA), dochter van Albert Oudman en Jantje (Jennie) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.2). Ethel is overleden op 4 april 1980 in Riverside, Missaukee County, MI (USA), 55 jaar oud. Ethel trouwde, 49 jaar oud, op 12 oktober 1974 met Albert Thomas Westdorp, 51 jaar oud. Albert is geboren op 1 augustus 1923 in Riverside, Missaukee County, MI (USA), zoon van Martin Westdorp en Alice Lutke. Albert is overleden op 13 november 1999 in Falmouth, Missaukee County, MI (USA), 76 jaar oud.
1.1.2.4.5.4.4 Bertha Kuipers is geboren op 11 juli 1889 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Wijbe Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4) en Trientje van der Veen. Bertha is overleden. Bertha trouwde, 21 jaar oud, op 6 april 1911 in Richland, Missaukee County, MI (USA) met Jan (John) Pluger, 23 jaar oud. John is geboren op 23 april 1887 in Niezijl (Grijpskerk), zoon van Anne (Andrew) Pluger en Menke (Mamie) Stol. John is overleden op 19 oktober 1976 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 89 jaar oud.
Kinderen van Bertha en John:
1 Andrew Pluger, geboren op 7 juli 1912 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.4.1.
2 Willie Pluger [1.1.2.4.5.4.4.2], geboren op 2 december 1913 in Michigan (USA). Willie is overleden in juni 1967 in Michigan (USA), 53 jaar oud.
3 Albert Pluger, geboren op 9 januari 1915 in Highland, Osceola County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.4.3.
4 Tena Pluger [1.1.2.4.5.4.4.4], geboren omstreeks 1917 in Michigan (USA).
1.1.2.4.5.4.4.1 Andrew Pluger is geboren op 7 juli 1912 in Michigan (USA), zoon van Jan (John) Pluger en Bertha Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.4). Andrew is overleden op 17 juli 1996 in Hudsonville, Ottawa County, MI (USA), 84 jaar oud. Andrew trouwde met Eileen Nykamp. Eileen is geboren op 22 februari 1919 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), dochter van William Nykamp en Ella VanderVelde.
1.1.2.4.5.4.4.3 Albert Pluger is geboren op 9 januari 1915 in Highland, Osceola County, MI (USA), zoon van Jan (John) Pluger en Bertha Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.4). Albert is overleden op 15 juni 1991 in Cutlerville, Kent County, MI (USA), 76 jaar oud. Albert trouwde met Grace Mennega. Grace is geboren in 1920, dochter van Evert (Edward) Mennega en Johanna Schans. Grace is overleden.
Kind van Albert en Grace:
1 Jean Louise Pluger. Volgt 1.1.2.4.5.4.4.3.1.
1.1.2.4.5.4.4.3.1 Jean Louise Pluger, dochter van Albert Pluger (zie 1.1.2.4.5.4.4.3) en Grace Mennega. Jean trouwde met Lloyd Dale Brink. Lloyd is een zoon van Edward Brink en Alma de Kleine.
1.1.2.4.5.4.5 Auke (August) Kuipers is geboren op 15 oktober 1891 in Georgetown, Ottawa County, MI (USA), zoon van Wijbe Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4) en Trientje van der Veen. August is overleden op 2 maart 1959 in Richland, Missaukee County, MI (USA), 67 jaar oud. August trouwde, 22 jaar oud, op 6 augustus 1914 in Lake City, Missaukee County, MI (USA) met Minnie Meekhof, 17 jaar oud. Minnie is geboren op 12 december 1896 in McBain, Missaukee County, MI (USA), dochter van Geerlof Meekhoff en Jennigje (Jennie) Kiekebos. Minnie is overleden op 21 september 1965 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 68 jaar oud.
Kinderen van August en Minnie:
1 Tressa Kuipers, geboren op 3 maart 1915 in McBain, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.5.1.
2 Gerrit Kuipers, geboren op 8 juli 1917 in McBain, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.5.2.
3 Wilbert (Bill) Kuipers, geboren op 21 januari 1920 in McBain, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.5.3.
4 Jeannette Kuipers, geboren op 23 mei 1922 in McBain, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.5.4.
5 Sidney Kuipers [1.1.2.4.5.4.5.5], geboren op 19 september 1924 in McBain, Missaukee County, MI (USA). Sidney is overleden op 15 juli 1943 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 18 jaar oud.
6 Beatrice Kuipers. Volgt 1.1.2.4.5.4.5.6.
1.1.2.4.5.4.5.1 Tressa Kuipers is geboren op 3 maart 1915 in McBain, Missaukee County, MI (USA), dochter van Auke (August) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.5) en Minnie Meekhof. Tressa is overleden op 19 juli 1953 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), 38 jaar oud. Tressa trouwde, minstens 15 jaar oud, na 1930 met William Koetje, minstens 17 jaar oud. William is geboren op 20 januari 1913 in Highland, Osceola County, MI (USA), zoon van Engel (Edward) Koetje en Hattie Bazuin. William is overleden op 24 maart 1976 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), 63 jaar oud.
Kinderen van Tressa en William:
1 Eugene Koetje [1.1.2.4.5.4.5.1.1], geboren op 11 juli 1935 in McBain, Missaukee County, MI (USA). Eugene is overleden op 5 augustus 1995 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 60 jaar oud.
2 Marjorie Koetje [1.1.2.4.5.4.5.1.2].
3 Harriet Jean Koetje [1.1.2.4.5.4.5.1.3].
1.1.2.4.5.4.5.2 Gerrit Kuipers is geboren op 8 juli 1917 in McBain, Missaukee County, MI (USA), zoon van Auke (August) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.5) en Minnie Meekhof. Gerrit is overleden op 27 april 1993 in Gaines, Kent County, MI (USA), 75 jaar oud. Gerrit trouwde met Bertha Sikkema. Zie 1.1.2.4.5.3.3.6 voor persoonsgegevens van Bertha.
1.1.2.4.5.4.5.3 Wilbert (Bill) Kuipers is geboren op 21 januari 1920 in McBain, Missaukee County, MI (USA), zoon van Auke (August) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.5) en Minnie Meekhof. Bill is overleden op 26 december 2010 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 90 jaar oud. Bill trouwde, 22 jaar oud, op 30 oktober 1942 in McBain, Missaukee County, MI (USA) met Clara Schepers, ongeveer een jaar oud. Clara is geboren omstreeks 1942.
1.1.2.4.5.4.5.4 Jeannette Kuipers is geboren op 23 mei 1922 in McBain, Missaukee County, MI (USA), dochter van Auke (August) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.5) en Minnie Meekhof. Jeannette is overleden op 2 maart 2006 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 83 jaar oud. Jeannette:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 31 december 1940 in McBain, Missaukee County, MI (USA) met Harley Pluger, 25 jaar oud. Harley is geboren op 26 december 1915 in Highland, Osceola County, MI (USA), zoon van Harm Pluger en Lena Zigter. Harley is overleden op 24 februari 1976 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 60 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 24 juni 1978 in McBain, Missaukee County, MI (USA) met George D. Schepers, 65 jaar oud. George is geboren op 6 maart 1913 in Michigan (USA), zoon van John Schepers en Cornelia Haveman. George is overleden op 21 mei 1989 in Cadillac, Wexford County, MI (USA), 76 jaar oud. George is weduwnaar van Marian Dieterman (1918-1973).
1.1.2.4.5.4.5.6 Beatrice Kuipers, dochter van Auke (August) Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.5) en Minnie Meekhof. Beatrice:
(1) trouwde met Dick VanderKlok. Dick is overleden.
(2) trouwde met Gerald King. Gerald is overleden.
1.1.2.4.5.4.6 John Kuipers is geboren op 7 mei 1901 in McBain, Missaukee County, MI (USA), zoon van Wijbe Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4) en Trientje van der Veen. John is overleden op 13 april 1968 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 66 jaar oud. John trouwde, 23 jaar oud, op 7 augustus 1924 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Suzanna (Susan) Dijkwel, 22 jaar oud. Susan is geboren op 15 mei 1902 om 07:30 in Yerseke, dochter van Simon (Sam) Dijkwel en Adriana Hollestelle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 mei 1902. Susan is overleden in oktober 1970 in Michigan (USA), 68 jaar oud.
Kind van John en Susan:
1 Teresa Kuipers, geboren op 11 september 1928 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.4.6.1.
1.1.2.4.5.4.6.1 Teresa Kuipers is geboren op 11 september 1928 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van John Kuipers (zie 1.1.2.4.5.4.6) en Suzanna (Susan) Dijkwel. Teresa is overleden op 7 september 1999 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 70 jaar oud. Teresa trouwde, 17 jaar oud, op 12 maart 1946 met Ben Brinks, 17 jaar oud. Ben is geboren op 4 februari 1929 in Riverside, Missaukee County, MI (USA), zoon van Ben Brinks en Anna Rozeveld. Ben is overleden op 21 september 1994 in Ada, Kent County, MI (USA), 65 jaar oud.
1.1.2.4.5.5 Aldert Kuipers is geboren op 24 maart 1864 om 11:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Auke [Hessels] Kuipers en Jantje [Wiebes] Helder (zie 1.1.2.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1864. Aldert is overleden op 1 juni 1942 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 78 jaar oud. Aldert trouwde, 23 jaar oud, op 30 april 1887 in Graafschap, Allegan County, MI (USA) met Stijntje Vonk, 20 jaar oud. Stijntje is geboren op 12 februari 1867 om 15:00 in Wildervank, dochter van Harm (Herman) Vonk en Maria van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 februari 867. Stijntje is overleden op 31 mei 1944 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 77 jaar oud.
Kinderen van Aldert en Stijntje:
1 John Kuipers, geboren op 13 april 1885 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.1.
2 Jennie Kuipers, geboren in 1888 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.2.
3 Harm Kuipers [1.1.2.4.5.5.3], geboren op 25 januari 1890 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Harm is overleden op 11 november 1906 in Richland, Missaukee County, MI (USA), 16 jaar oud.
4 August Kuipers, geboren op 24 januari 1892 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.4.
5 Abram Kuipers, geboren op 17 februari 1894 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.5.
6 Martje (Mary) Kuipers [1.1.2.4.5.5.6], geboren op 27 juni 1896 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Mary is overleden op 17 november 1906 in Richland, Missaukee County, MI (USA), 10 jaar oud.
7 Martje Kuipers [1.1.2.4.5.5.7], geboren op 7 augustus 1898 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Martje is overleden op 7 mei 1907 in Richland, Missaukee County, MI (USA), 8 jaar oud.
8 Berentje (Bertha) Kuipers, geboren op 27 september 1900 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.8.
9 Hessel (Harry) Kuipers [1.1.2.4.5.5.9], geboren op 16 september 1903 in Michigan (USA). Harry is overleden op 12 november 1976 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 73 jaar oud.
10 Anna Kuipers, geboren op 15 september 1905 in Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.10.
11 Maria Kuipers, geboren op 15 januari 1908 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.11.
12 Harm Kuipers [1.1.2.4.5.5.12], geboren omstreeks 1912 in Michigan (USA). Harm is overleden vóór 1973, ten hoogste 61 jaar oud.
1.1.2.4.5.5.1 John Kuipers is geboren op 13 april 1885 in Michigan (USA), zoon van Aldert Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5) en Stijntje Vonk. John is overleden op 11 juli 1960 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 75 jaar oud. John trouwde, 24 jaar oud, op 1 juni 1909 in Richland, Missaukee County, MI (USA) met Martje Oostindie, 24 jaar oud. Martje is geboren op 27 april 1885 in Leens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1885. Martje is overleden op 30 juni 1965 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 80 jaar oud.
Kind van John en Martje:
1 August Kuipers, geboren op 26 september 1922 in Richland, Missaukee County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.1.1.
1.1.2.4.5.5.1.1 August Kuipers is geboren op 26 september 1922 in Richland, Missaukee County, MI (USA), zoon van John Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5.1) en Martje Oostindie. August is overleden op 27 december 1997 in Kent County, MI (USA), 75 jaar oud. August trouwde, 21 jaar oud, op 5 november 1943 met Kathryn Sikkema, 19 jaar oud. Zie 1.1.2.4.5.3.3.7 voor persoonsgegevens van Kathryn.
1.1.2.4.5.5.2 Jennie Kuipers is geboren in 1888 in Michigan (USA), dochter van Aldert Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5) en Stijntje Vonk. Jennie is overleden in 1957 in Michigan (USA), 68 of 69 jaar oud. Zij is begraven in McBain, Missaukee County, MI (USA). Jennie:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 24 maart 1908 in Lucas, Missaukee County, MI (USA) met Hein Herrema, 20 jaar oud. Hein is geboren op 18 april 1887 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), zoon van Jan Herrema en Dieuwke Marra. Hein is overleden op 12 augustus 1919 in McBain, Missaukee County, MI (USA), 32 jaar oud (oorzaak: typhoid fever). Hij is begraven in McBain, Missaukee County, MI (USA).
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 24 november 1920 in Lucas, Missaukee County, MI (USA) met Ralph Meyering, 44 jaar oud. Ralph is geboren op 16 april 1876 in Michigan (USA), zoon van Albert Meyering en Dina Zaalmink. Ralph is overleden op 16 september 1936 in Michigan (USA), 60 jaar oud. Ralph is weduwnaar van Tetje (Tena) Bosscher (1877-1917), met wie hij trouwde op 24 juni 1897 in Lucas, Missaukee County, MI (USA).
Kinderen van Jennie en Hein:
1 Stiena Herrema [1.1.2.4.5.5.2.1], geboren omstreeks 1908 in Michigan (USA). Stiena is overleden.
2 Dorothy Herrema, geboren op 25 april 1910 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.2.2.
3 Martha Herrema, geboren omstreeks 1913 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.2.3.
4 John Herrema, geboren op 22 oktober 1913 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.2.4.
5 Bertha Herrema, geboren omstreeks 1919 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.2.5.
Kinderen van Jennie en Ralph:
6 Lena H. Meyering [1.1.2.4.5.5.2.6].
7 Hein Meyering, geboren in april 1926 in Michigan (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.2.7.
1.1.2.4.5.5.2.2 Dorothy Herrema is geboren op 25 april 1910 in Michigan (USA), dochter van Hein Herrema en Jennie Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5.2). Dorothy is overleden op 25 juni 1995 in Holland, Ottawa County, MI (USA), 85 jaar oud. Dorothy trouwde, 26 jaar oud, op 23 oktober 1936 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Joseph (Kit) Koenes, 26 jaar oud. Kit is geboren op 6 juli 1910 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), zoon van Jacob Koenes en Grietje (Grace) Bouwman. Kit is overleden op 29 juli 1987 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 77 jaar oud (oorzaak: pulmonary).
Kinderen van Dorothy en Kit:
1 Elenore Koenes [1.1.2.4.5.5.2.2.1].
2 Ronald Koenes [1.1.2.4.5.5.2.2.2].
1.1.2.4.5.5.2.3 Martha Herrema is geboren omstreeks 1913 in Michigan (USA), dochter van Hein Herrema en Jennie Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5.2). Martha trouwde met Bronkema.
1.1.2.4.5.5.2.4 John Herrema is geboren op 22 oktober 1913 in Michigan (USA), zoon van Hein Herrema en Jennie Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5.2). John is overleden op 26 april 2005 in Grandville, Kent County, MI (USA), 91 jaar oud. John trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1942 met Fanny Compaan, 29 of 30 jaar oud. Fanny is geboren op 15 mei 1912 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Berend (Barney) Compaan en Hattie NN. Fanny is overleden op 5 maart 2002 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 89 jaar oud.
1.1.2.4.5.5.2.5 Bertha Herrema is geboren omstreeks 1919 in Michigan (USA), dochter van Hein Herrema en Jennie Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5.2). Bertha is overleden op 10 juli 1944 in Michigan (USA), ongeveer 25 jaar oud. Bertha trouwde met William Hoekstra.
1.1.2.4.5.5.2.7 Hein Meyering is geboren in april 1926 in Michigan (USA), zoon van Ralph Meyering en Jennie Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5.2). Hein is overleden op 6 december 1999 in Gun Lake, Allegan County, MI (USA), 73 jaar oud. Hein trouwde met Carolyn Sjaarda.
1.1.2.4.5.5.4 August Kuipers is geboren op 24 januari 1892 in Richland, Missaukee County, MI (USA), zoon van Aldert Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5) en Stijntje Vonk. August is overleden op 4 augustus 1973 in Lake Worth, Palm Beach County, FL (USA), 81 jaar oud. August trouwde, 22 jaar oud, op 6 januari 1915 in Byron, Kent County, MI (USA) met Marie Bartelds, 23 jaar oud. Marie is geboren op 10 april 1891 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Lambertus Bartelds en Anna Hut. Marie is overleden op 4 oktober 1973 in Lake Worth, Palm Beach County, FL (USA), 82 jaar oud.
Kind van August en Marie:
1 Anne Kuipers, geboren op 15 september 1917 in Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.4.1.
1.1.2.4.5.5.4.1 Anne Kuipers is geboren op 15 september 1917 in Kent County, MI (USA), dochter van August Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5.4) en Marie Bartelds. Anne is overleden op 18 november 2001 in Deerfield Beach, Broward County, FL (USA), 84 jaar oud. Anne trouwde, 22 jaar oud, op 19 juni 1940 met Rudolph (Rudy) Smith, 25 jaar oud. Rudy is geboren op 1 maart 1915. Rudy is overleden op 2 februari 2007 in Lake Worth, Palm Beach County, FL (USA), 91 jaar oud.
Kinderen van Anne en Rudy:
1 Marilyn Smith. Volgt 1.1.2.4.5.5.4.1.1.
2 Terry Smith [1.1.2.4.5.5.4.1.2].
3 Bill Smith [1.1.2.4.5.5.4.1.3].
1.1.2.4.5.5.4.1.1 Marilyn Smith, dochter van Rudolph (Rudy) Smith en Anne Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5.4.1). Marilyn trouwde met Bert Stuive. Bert is geboren op 2 september 1941. Bert is overleden in september 1985, 43 of 44 jaar oud.
1.1.2.4.5.5.5 Abram Kuipers is geboren op 17 februari 1894 in Richland, Missaukee County, MI (USA), zoon van Aldert Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5) en Stijntje Vonk. Abram is overleden in april 1964 in Michigan (USA), 70 jaar oud. Abram trouwde, 21 jaar oud, op 26 mei 1915 in Lucas, Missaukee County, MI (USA) met Nellie Riemersma, 23 jaar oud. Nellie is geboren op 4 november 1891 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Jan (John) Riemersma en Pietrikje Hendriksma. Nellie is overleden op 9 januari 1979 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 87 jaar oud.
Kinderen van Abram en Nellie:
1 Alfred Kuipers [1.1.2.4.5.5.5.1], geboren op 2 april 1916 in Michigan (USA). Alfred is overleden op 18 november 1989 in Gaines, Kent County, MI (USA), 73 jaar oud.
2 John Kuipers [1.1.2.4.5.5.5.2], geboren op 12 september 1918 in Michigan (USA). John is overleden op 3 maart 1983 in Byron, Kent County, MI (USA), 64 jaar oud.
3 Stena Kuipers [1.1.2.4.5.5.5.3].
4 Nelson Kuipers, geboren op 16 mei 1923 in Highland, Osceola County, MI (USA). Volgt 1.1.2.4.5.5.5.4.
5 Jenett Kuipers [1.1.2.4.5.5.5.5].
6 Peter Kuipers [1.1.2.4.5.5.5.6], geboren op 3 september 1927 in Highland, Osceola County, MI (USA). Peter is overleden op 5 mei 2008 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 80 jaar oud.
1.1.2.4.5.5.5.4 Nelson Kuipers is geboren op 16 mei 1923 in Highland, Osceola County, MI (USA), zoon van Abram Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5.5) en Nellie Riemersma. Nelson is overleden op 8 januari 1995 in East Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 71 jaar oud. Nelson trouwde met Harriet VandenBerg.
1.1.2.4.5.5.8 Berentje (Bertha) Kuipers is geboren op 27 september 1900 in Michigan (USA), dochter van Aldert Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5) en Stijntje Vonk. Bertha is overleden in januari 1985 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 84 jaar oud. Bertha trouwde, 20 jaar oud, op 9 juni 1921 in Marion, Osceola County, MI (USA) met Heertze (Harry) Heuker, 22 jaar oud. Harry is geboren op 28 juni 1898 in Michigan (USA), zoon van Harm Heuker en Antje Ellens. Harry is overleden.
Kinderen van Bertha en Harry:
1 Stena Heuker [1.1.2.4.5.5.8.1].
2 Anna Heuker [1.1.2.4.5.5.8.2].
3 Jennette Heuker [1.1.2.4.5.5.8.3].
4 Herman Heuker [1.1.2.4.5.5.8.4].
5 Levenloos Heuker [1.1.2.4.5.5.8.5], levenloos geboren dochter, geboren op 6 december 1934 in Highland, Osceola County, MI (USA).
1.1.2.4.5.5.10 Anna Kuipers is geboren op 15 september 1905 in Missaukee County, MI (USA), dochter van Aldert Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5) en Stijntje Vonk. Anna is overleden op 5 december 1993 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 88 jaar oud. Anna trouwde, 19 jaar oud, op 18 juni 1925 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met John Boes, 21 jaar oud. John is geboren op 25 februari 1904 in Salem, Allegan County, MI (USA), zoon van Henry Boes en Hermina Geffen. John is overleden.
Kinderen van Anna en John:
1 Alfred Henry Boes [1.1.2.4.5.5.10.1].
2 John Boes [1.1.2.4.5.5.10.2].
3 Virginia May Boes [1.1.2.4.5.5.10.3].
4 Kenneth Kay Boes [1.1.2.4.5.5.10.4].
5 Arlene Ruth Boes [1.1.2.4.5.5.10.5].
6 Carol Lynn Boes [1.1.2.4.5.5.10.6].
1.1.2.4.5.5.11 Maria Kuipers is geboren op 15 januari 1908 in Michigan (USA), dochter van Aldert Kuipers (zie 1.1.2.4.5.5) en Stijntje Vonk. Maria is overleden op 14 oktober 1996 in Jenison, Ottawa County, MI (USA), 88 jaar oud. Maria trouwde met Herman Warsen. Herman is geboren op 3 april 1908 in Michigan (USA). Herman is overleden in november 1965 in Kent County, MI (USA), 57 jaar oud.
1.1.2.4.6 Aafke Helder is geboren op 21 september 1830 om 11:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Wiebe Meertens Helder en Martje Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1830. Aafke is overleden op 20 mei 1897 in Rock Valley, Sioux County, IA (USA), 66 jaar oud. Aafke trouwde, 30 jaar oud, op 16 mei 1861 in Kollumerland met Jan [Alberts] Kampstra (Kamstra), 28 jaar oud. Jan is geboren op 3 maart 1833 om 17:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Albert Gerrits Kampstra (Kamstra) en Sjoukje Freerks Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1833. Jan is overleden op 27 mei 1910 in Doon, Lyon County, IA (USA), 77 jaar oud.
Kinderen van Aafke en Jan:
1 Albert Kampstra (Kamstra), geboren op 16 mei 1862 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.6.1.
2 Wijbe (Wilbur) Kampstra (Kamstra), geboren op 5 januari 1865 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.6.2.
3 Martje (Martha) Kampstra (Kamstra), geboren op 25 november 1866 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.4.6.3.
1.1.2.4.6.1 Albert Kampstra (Kamstra) is geboren op 16 mei 1862 om 11:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Jan [Alberts] Kampstra (Kamstra) en Aafke Helder (zie 1.1.2.4.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 mei 1862. Albert is overleden op 16 mei 1934 in Clara City, Chippewa County, MN (USA), 72 jaar oud (oorzaak: cancer). Albert:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1889 in Iowa (USA) met Akke Terpstra, ongeveer 24 jaar oud. Akke is geboren op 8 december 1865 in Kimswerd (Wonseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 december 1865. Akke is overleden op 18 april 1908 in Raymond, Kandiyohi County, MN (USA), 42 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, in augustus 1910 in Prinsburg, Kandiyohi County, MN (USA) met Trijntje Helfrich, 51 jaar oud. Trijntje is geboren op 11 februari 1859 om 10:00 in Kimswerd (Wonseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1859. Trijntje is overleden op 8 augustus 1930 in Kandiyohi County, MN (USA), 71 jaar oud. Trijntje is weduwe van Taeke Dijkstra (1858-vóór 1910), met wie zij trouwde op 10 maart 1883 in Wonseradeel.
Kinderen van Albert en Akke:
1 John Kamstra, geboren op 5 december 1890 in Rock Valley, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.1.1.
2 Bert Kamstra, geboren op 12 december 1892 in Rock Valley, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.1.2.
3 Effie Kamstra [1.1.2.4.6.1.3], geboren op 26 juni 1895 in Sioux County, IA (USA). Effie is overleden.
4 Geert (George) Kamstra, geboren op 31 maart 1898 in Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.1.4.
5 Wiebe (Wilber) Kamstra, geboren op 1 december 1900 in Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.1.5.
6 Albert Kamstra, geboren op 6 augustus 1903 in Minnesota (USA). Volgt 1.1.2.4.6.1.6.
7 Martin Kamstra, geboren op 24 december 1906 in Minnesota (USA). Volgt 1.1.2.4.6.1.7.
1.1.2.4.6.1.1 John Kamstra is geboren op 5 december 1890 in Rock Valley, Sioux County, IA (USA), zoon van Albert Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.1) en Akke Terpstra. John is overleden op 28 september 1977 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 86 jaar oud. John trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1913 met Bessie Nieuenhuis, ongeveer 22 jaar oud. Bessie is geboren op 19 februari 1891 in South Dakota (USA). Bessie is overleden op 3 februari 1963 in Kandiyohi County, MN (USA), 71 jaar oud.
Kind van John en Bessie:
1 Albert Kamstra [1.1.2.4.6.1.1.1], geboren op 8 december 1914 in Minnesota (USA). Albert is overleden op 2 augustus 1970 in Minnesota (USA), 55 jaar oud.
1.1.2.4.6.1.2 Bert Kamstra is geboren op 12 december 1892 in Rock Valley, Sioux County, IA (USA), zoon van Albert Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.1) en Akke Terpstra. Bert is overleden op 9 juli 1975 in Clara City, Chippewa County, MN (USA), 82 jaar oud. Bert trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1914 met Emma NN, ongeveer 19 jaar oud. Emma is geboren op 12 maart 1895 in Minnesota (USA). Emma is overleden op 10 november 1967 in Minnesota (USA), 72 jaar oud.
1.1.2.4.6.1.4 Geert (George) Kamstra is geboren op 31 maart 1898 in Sioux County, IA (USA), zoon van Albert Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.1) en Akke Terpstra. George is overleden op 7 december 1991 in Kandiyohi County, MN (USA), 93 jaar oud. George trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1925 met Aukie NN, ongeveer 25 jaar oud. Aukie is geboren op 6 maart 1900 in Minnesota (USA). Aukie is overleden op 14 september 1989 in Minnesota (USA), 89 jaar oud.
Kinderen van George en Aukie:
1 Helen Kamstra [1.1.2.4.6.1.4.1].
2 Alvin Kamstra [1.1.2.4.6.1.4.2].
1.1.2.4.6.1.5 Wiebe (Wilber) Kamstra is geboren op 1 december 1900 in Sioux County, IA (USA), zoon van Albert Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.1) en Akke Terpstra. Wilber is overleden op 4 augustus 1968 in Mille Lacs County, MN (USA), 67 jaar oud. Wilber trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1922 met Sena Santema, ongeveer 22 jaar oud. Sena is geboren op 13 september 1900 in Boyden, Sioux County, IA (USA). Sena is overleden op 1 februari 1999 in Milaca, Mille Lacs County, MN (USA), 98 jaar oud.
Kinderen van Wilber en Sena:
1 Angeline Margaret Kamstra [1.1.2.4.6.1.5.1].
2 Dorothy Louise Kamstra, geboren op 11 februari 1927 in Milo, Mille Lacs County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.1.5.2.
3 Harriet Emily Kamstra [1.1.2.4.6.1.5.3].
4 Betty Lou Kamstra [1.1.2.4.6.1.5.4].
5 Carol Jean Kamstra [1.1.2.4.6.1.5.5].
1.1.2.4.6.1.5.2 Dorothy Louise Kamstra is geboren op 11 februari 1927 in Milo, Mille Lacs County, MN (USA), dochter van Wiebe (Wilber) Kamstra (zie 1.1.2.4.6.1.5) en Sena Santema. Dorothy is overleden op 23 april 2006 in Milaca, Mille Lacs County, MN (USA), 79 jaar oud. Zij is begraven op 27 april 2006 in Milaca, Mille Lacs County, MN (USA). Dorothy trouwde, 21 jaar oud, op 9 oktober 1948 met Ray Haberman, 27 jaar oud. Ray is geboren op 4 april 1921 in Minnesota (USA). Ray is overleden op 4 maart 2005 in Milaca, Mille Lacs County, MN (USA), 83 jaar oud. Hij is begraven op 8 maart 2005 in Milaca, Mille Lacs County, MN (USA).
1.1.2.4.6.1.6 Albert Kamstra is geboren op 6 augustus 1903 in Minnesota (USA), zoon van Albert Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.1) en Akke Terpstra. Albert is overleden op 10 december 1994 in Mille Lacs County, MN (USA), 91 jaar oud. Albert trouwde, minstens 27 jaar oud, na 1930 met Sena Kiel, minstens 27 jaar oud. Sena is geboren op 1 april 1903 in Pease, Mille Lacs County, MN (USA). Sena is overleden op 30 november 1998 in Milaca, Mille Lacs County, MN (USA), 95 jaar oud.
Kinderen van Albert en Sena:
1 Louise Ann Kamstra [1.1.2.4.6.1.6.1].
2 Warren Dale Kamstra [1.1.2.4.6.1.6.2].
3 Karen Lee Kamstra [1.1.2.4.6.1.6.3].
1.1.2.4.6.1.7 Martin Kamstra is geboren op 24 december 1906 in Minnesota (USA), zoon van Albert Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.1) en Akke Terpstra. Martin is overleden op 2 maart 1995 in Kandiyohi County, MN (USA), 88 jaar oud. Martin trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1927 met Hilda Hebrink, ongeveer 19 jaar oud. Hilda is geboren omstreeks 1908 in Minnesota (USA).
Kinderen van Martin en Hilda:
1 Milton Duane Kamstra [1.1.2.4.6.1.7.1], geboren op 16 november 1928 in Holland, Kandiyohi County, MN (USA). Milton is overleden op 2 mei 1967 in Martin County, MN (USA), 38 jaar oud.
2 Methilda Alene Kamstra [1.1.2.4.6.1.7.2].
3 Vivian Ruth Kamstra [1.1.2.4.6.1.7.3].
4 Florence Kamstra [1.1.2.4.6.1.7.4].
5 Glorie May Kamstra [1.1.2.4.6.1.7.5].
6 Jane Marie Kamstra [1.1.2.4.6.1.7.6].
7 Clinton Ray Kamstra [1.1.2.4.6.1.7.7].
1.1.2.4.6.2 Wijbe (Wilbur) Kampstra (Kamstra) is geboren op 5 januari 1865 om 15:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Jan [Alberts] Kampstra (Kamstra) en Aafke Helder (zie 1.1.2.4.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 januari 1865. Wilbur is overleden op 17 september 1940 in Orange City, Sioux County, IA (USA), 75 jaar oud (oorzaak: car accident). Wilbur trouwde, 21 jaar oud, op 14 maart 1886 in Orange City, Sioux County, IA (USA) met Jantje (Jennie) Rijpma, 20 jaar oud. Jennie is geboren op 18 september 1865 om 19:00 in Ferwerd (Ferwerderadeel), dochter van Teunis Rijpma en Grietje Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1865. Jennie is overleden op 10 juni 1938 in Orange City, Sioux County, IA (USA), 72 jaar oud.
Kinderen van Wilbur en Jennie:
1 Effie Kamstra, geboren op 3 februari 1887 in Orange City, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.1.
2 Gertie Kamstra, geboren op 25 april 1890 in Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.2.
3 Martha Kamstra, geboren in februari 1892 in Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.3.
4 Teunis (Tony) Kamstra, geboren op 4 oktober 1895 in Orange City, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.4.
5 John Kamstra, geboren op 9 maart 1898 in Orange City, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.5.
6 Dora Kamstra, geboren op 29 januari 1901 in Orange City, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.6.
7 Winifred Kamstra, geboren op 16 april 1908 in Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.7.
1.1.2.4.6.2.1 Effie Kamstra is geboren op 3 februari 1887 in Orange City, Sioux County, IA (USA), dochter van Wijbe (Wilbur) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.2) en Jantje (Jennie) Rijpma. Effie is overleden op 4 mei 1967 in Bellflower, LA County, CA (USA), 80 jaar oud. Zij is begraven op 8 mei 1967 in Orange City, Sioux County, IA (USA). Effie trouwde, 22 jaar oud, op 20 januari 1910 in Orange City, Sioux County, IA (USA) met Charles Jasper, 22 jaar oud. Charles is geboren op 12 juni 1887 in Maurice, Sioux County, IA (USA), zoon van Jacobus Jasper en Riemke Elsma. Charles is overleden op 1 juli 1940 in Orange City, Sioux County, IA (USA), 53 jaar oud (oorzaak: kidney disease). Hij is begraven op 3 juli 1940 in Orange City, Sioux County, IA (USA).
Kinderen van Effie en Charles:
1 Jennie Jasper, geboren op 21 juli 1910 in Twin Brooks, Grant County, SD (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.1.1.
2 James (Jim) Jasper, geboren op 10 april 1912 in Correll, Big Stone County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.1.2.
3 William (Will) Jasper [1.1.2.4.6.2.1.3], geboren op 10 april 1912 in Correll, Big Stone County, MN (USA). Will is overleden in juni 1985, 73 jaar oud.
4 Eleanor Jasper [1.1.2.4.6.2.1.4], geboren in 1917 in Iowa (USA). Eleanor is overleden in 1918 in Iowa (USA), 0 of 1 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.1.1 Jennie Jasper is geboren op 21 juli 1910 in Twin Brooks, Grant County, SD (USA), dochter van Charles Jasper en Effie Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.1). Jennie is overleden op 9 mei 1990 om 09:42 in Rock Rapids, Lyon County, IA (USA), 79 jaar oud (oorzaak: acute sepsis). Jennie trouwde met Wallace Winslow Trigg. Wallace is geboren op 30 oktober 1904 in Bondin, Murray County, MN (USA), zoon van Walter Trigg en Mary Jane Enos. Wallace is overleden op 13 mei 1986 om 00:10 in Rock Rapids, Lyon County, IA (USA), 81 jaar oud (oorzaak: respiratory arrest). Hij is begraven op 16 mei 1986 in Doon, Lyon County, IA (USA).
1.1.2.4.6.2.1.2 James (Jim) Jasper is geboren op 10 april 1912 in Correll, Big Stone County, MN (USA), zoon van Charles Jasper en Effie Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.1). Jim is overleden op 10 april 1987 in Ireton, Sioux County, IA (USA), 75 jaar oud. Hij is begraven op 14 april 1987 in Ireton, Sioux County, IA (USA). Jim trouwde, 30 jaar oud, op 30 mei 1942 in Madison County, NE (USA) met Helen Arlene Jahn, 20 jaar oud. Helen is geboren op 16 juli 1921.
Kinderen van Jim en Helen:
1 Donald Jasper. Volgt 1.1.2.4.6.2.1.2.1.
2 Gary Jasper. Volgt 1.1.2.4.6.2.1.2.2.
3 Barbara Jasper. Volgt 1.1.2.4.6.2.1.2.3.
4 Bob Jasper [1.1.2.4.6.2.1.2.4].
1.1.2.4.6.2.1.2.1 Donald Jasper, zoon van James (Jim) Jasper (zie 1.1.2.4.6.2.1.2) en Helen Arlene Jahn. Donald trouwde met Linda NN.
1.1.2.4.6.2.1.2.2 Gary Jasper, zoon van James (Jim) Jasper (zie 1.1.2.4.6.2.1.2) en Helen Arlene Jahn. Gary trouwde met Roxie NN.
1.1.2.4.6.2.1.2.3 Barbara Jasper, dochter van James (Jim) Jasper (zie 1.1.2.4.6.2.1.2) en Helen Arlene Jahn. Barbara trouwde met Wilbur VanGrootheest.
1.1.2.4.6.2.2 Gertie Kamstra is geboren op 25 april 1890 in Sioux County, IA (USA), dochter van Wijbe (Wilbur) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.2) en Jantje (Jennie) Rijpma. Gertie is overleden op 9 februari 1920 in Orange City, Sioux County, IA (USA), 29 jaar oud (oorzaak: flu). Gertie trouwde, 18 jaar oud, op 6 januari 1909 in Orange City, Sioux County, IA (USA) met Jerrie Kraai, 21 jaar oud. Jerrie is geboren op 15 juli 1887 in Newkirk, Sioux County, IA (USA), zoon van John Kraai en Wybrigje (Winnie) Dijkstra. Jerrie is overleden op 3 oktober 1922 in Orange City, Sioux County, IA (USA), 35 jaar oud.
Kinderen van Gertie en Jerrie:
1 Winnifred Kraai, geboren op 19 mei 1911 in Twin Brooks, Grant County, SD (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.2.1.
2 Elisa Kraai [1.1.2.4.6.2.2.2], geboren omstreeks 1915 in Twin Brooks, Grant County, SD (USA).
1.1.2.4.6.2.2.1 Winnifred Kraai is geboren op 19 mei 1911 in Twin Brooks, Grant County, SD (USA), dochter van Jerrie Kraai en Gertie Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.2). Winnifred is overleden in januari 1982 in Sheldon, O’Brien County, IA (USA), 70 jaar oud. Winnifred trouwde, 22 jaar oud, op 29 juni 1933 in Lincoln County, SD (USA) met Arthur Struyk, 22 jaar oud. Arthur is geboren op 27 april 1911 in Grant, Sioux County, IA (USA), zoon van Willem (William) Struyk en Tena Reekers. Arthur is overleden op 10 mei 1995 in Sheldon, O’Brien County, IA (USA), 84 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.3 Martha Kamstra is geboren in februari 1892 in Sioux County, IA (USA), dochter van Wijbe (Wilbur) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.2) en Jantje (Jennie) Rijpma. Martha is overleden op 11 februari 1961 in Sioux City, Woodbury County, IA (USA), 68 of 69 jaar oud. Martha trouwde, 18 jaar oud, op 1 maart 1910 in Orange City, Sioux County, IA (USA) met Henry Borrink, 25 jaar oud. Henry is geboren op 5 februari 1885 in Floyd, Sioux County, IA (USA), zoon van Jan Hindrik Borrink en Hendrika van de Keuken. Henry is overleden op 18 maart 1949 in Cherokee, Cherokee County, IA (USA), 64 jaar oud.
Kinderen van Martha en Henry:
1 John Henry Borrink [1.1.2.4.6.2.3.1], geboren op 23 mei 1911 in Sioux County, IA (USA). John is overleden op 2 november 1992 in Cherokee, Cherokee County, IA (USA), 81 jaar oud.
2 Jeannette Borrink, geboren in 1912 in Alton, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.3.2.
3 William Borrink [1.1.2.4.6.2.3.3], geboren op 3 mei 1914 in Alton, Sioux County, IA (USA). William is overleden op 23 juli 1929 in Cherokee, Cherokee County, IA (USA), 15 jaar oud (oorzaak: car accident).
4 Henrietta Borrink, geboren op 12 augustus 1916 in Iowa (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.3.4.
5 Raymond Borrink, geboren op 9 januari 1918 in Iowa (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.3.5.
6 Laurence Borrink, geboren op 2 november 1919 in Maurice, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.3.6.
1.1.2.4.6.2.3.2 Jeannette Borrink is geboren in 1912 in Alton, Sioux County, IA (USA), dochter van Henry Borrink en Martha Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.3). Jeannette is overleden in 1991, 78 of 79 jaar oud. Jeannette trouwde met Lawrence Cave. Lawrence is geboren op 3 juli 1911. Lawrence is overleden in 1968, 56 of 57 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.3.4 Henrietta Borrink is geboren op 12 augustus 1916 in Iowa (USA), dochter van Henry Borrink en Martha Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.3). Henrietta is overleden op 16 februari 1985 in Cherokee, Cherokee County, IA (USA), 68 jaar oud. Henrietta trouwde, 41 jaar oud, op 12 oktober 1957 in Cherokee, Cherokee County, IA (USA) met George H. Yasuda, 40 jaar oud. George is geboren op 4 maart 1917 in Kimberly, Twin Falls County, ID (USA), zoon van Yoshitaro Yasuda en Yasuke Miki. George is overleden op 15 december 2009 in Dubuque, Dubuque County, IA (USA), 92 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.3.5 Raymond Borrink is geboren op 9 januari 1918 in Iowa (USA), zoon van Henry Borrink en Martha Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.3). Raymond is overleden op 15 juni 2002 in Cherokee, Cherokee County, IA (USA), 84 jaar oud. Raymond trouwde met Lucille L. NN.
1.1.2.4.6.2.3.6 Laurence Borrink is geboren op 2 november 1919 in Maurice, Sioux County, IA (USA), zoon van Henry Borrink en Martha Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.3). Laurence is overleden op 14 september 1995 in Sioux City, Woodbury County, IA (USA), 75 jaar oud. Laurence trouwde, 21 jaar oud, op 18 oktober 1941 in Dakota City, Humboldt County, IA (USA) met Thelma Hansen.
1.1.2.4.6.2.4 Teunis (Tony) Kamstra is geboren op 4 oktober 1895 in Orange City, Sioux County, IA (USA), zoon van Wijbe (Wilbur) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.2) en Jantje (Jennie) Rijpma. Tony is overleden op 27 juli 1956 in Los Angeles, LA County, CA (USA), 60 jaar oud. Tony trouwde, 22 jaar oud, op 28 december 1917 in Sioux County, IA (USA) met Gertrude DeJager, 19 jaar oud. Gertrude is geboren op 10 februari 1898 in Orange City, Sioux County, IA (USA), dochter van Geert Jager en Tjitske (Tillie) de Vries. Gertrude is overleden op 17 april 1987 in Los Angeles, LA County, CA (USA), 89 jaar oud. Gertrude trouwde later op 30 oktober 1963 in Los Angeles, LA County, CA (USA) met Guy VanLant (1891-1987).
Kinderen van Tony en Gertrude:
1 William Kamstra [1.1.2.4.6.2.4.1], geboren op 3 oktober 1918 in South Dakota (USA). William is overleden op 29 april 1988 in Los Angeles, LA County, CA (USA), 69 jaar oud.
2 Leona Gertrude Kamstra, geboren op 28 januari 1920 in Iowa (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.4.2.
3 Jessie Kamstra [1.1.2.4.6.2.4.3], geboren omstreeks 1922 in South Dakota (USA). Jessie is overleden vóór 2007, ten hoogste 85 jaar oud.
4 Geraldine Kamstra, geboren op 22 oktober 1927 in Iowa (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.4.4.
5 Wilbert Earl Kamstra [1.1.2.4.6.2.4.5], geboren op 18 januari 1932 in Sioux County, IA (USA). Wilbert is overleden op 28 december 1988 in San Bernardino, San Bernardino County, CA (USA), 56 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.4.2 Leona Gertrude Kamstra is geboren op 28 januari 1920 in Iowa (USA), dochter van Teunis (Tony) Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.4) en Gertrude DeJager. Leona is overleden op 18 juni 2003 in Hawarden, Sioux County, IA (USA)\, 83 jaar oud. Leona trouwde met David Otten. David is geboren op 30 juli 1912. David is overleden in augustus 1983 in Hawarden, Sioux County, IA (USA)\, 71 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.4.4 Geraldine Kamstra is geboren op 22 oktober 1927 in Iowa (USA), dochter van Teunis (Tony) Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.4) en Gertrude DeJager. Geraldine is overleden op 28 april 2007 in Ripon, San Joaquin County, CA (USA), 79 jaar oud. Geraldine trouwde met William DeBie. William is geboren op 19 augustus 1926 in Buncombe, Sioux County, IA (USA), zoon van Cornelis DeBie en Jannigje (Jennie) NN. William is overleden op 17 maart 1997 in San Joaquin County, CA (USA), 70 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.5 John Kamstra is geboren op 9 maart 1898 in Orange City, Sioux County, IA (USA), zoon van Wijbe (Wilbur) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.2) en Jantje (Jennie) Rijpma. John is overleden op 1 juli 1957 in Orange City, Sioux County, IA (USA), 59 jaar oud. John trouwde, 20 jaar oud, op 19 februari 1919 in Orange City, Sioux County, IA (USA) met Emma DeJager, 19 jaar oud. Emma is geboren op 5 augustus 1899 in Maurice, Sioux County, IA (USA), dochter van Wiltje (William) de Jager en Lieuwkje Jager. Emma is overleden op 24 februari 2005 in Orange City, Sioux County, IA (USA), 105 jaar oud. Zij is begraven op 26 februari 2005 in Orange City, Sioux County, IA (USA).
Kinderen van John en Emma:
1 Leona Gertrude Kamstra, geboren op 28 januari 1920 in Orange City, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.5.1.
2 Jennie Kamstra [1.1.2.4.6.2.5.2], geboren op 17 april 1923 in Sioux County, IA (USA). Jennie is overleden op 8 februari 1929 in Hawarden, Sioux County, IA (USA)\, 5 jaar oud.
3 William (Bill) Kamstra, geboren op 9 juli 1929 in Hawarden, Sioux County, IA (USA)\. Volgt 1.1.2.4.6.2.5.3.
4 Wilbert (Whip) Kamstra, geboren op 18 januari 1931 in Ireton, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.5.4.
5 Jean Kamstra. Volgt 1.1.2.4.6.2.5.5.
6 Tunis Kamstra. Volgt 1.1.2.4.6.2.5.6.
7 Peter LeRoy Kamstra. Volgt 1.1.2.4.6.2.5.7.
1.1.2.4.6.2.5.1 Leona Gertrude Kamstra is geboren op 28 januari 1920 in Orange City, Sioux County, IA (USA), dochter van John Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.5) en Emma DeJager. Leona is overleden op 18 juni 2003 in Hawarden, Sioux County, IA (USA)\, 83 jaar oud. Leona trouwde, 23 jaar oud, op 18 augustus 1943 in Orange City, Sioux County, IA (USA) met David Otten, 31 jaar oud. David is geboren op 30 juli 1912 in Nederland. David is overleden op 31 augustus 1983 in Hawarden, Sioux County, IA (USA)\, 71 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.5.3 William (Bill) Kamstra is geboren op 9 juli 1929 in Hawarden, Sioux County, IA (USA)\, zoon van John Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.5) en Emma DeJager. Bill is overleden op 10 september 2006 in Sheldon, O’Brien County, IA (USA), 77 jaar oud. Bill trouwde met Evelyn Meerdink. Evelyn is een dochter van Henry Meerdink en Jannie Klein.
1.1.2.4.6.2.5.4 Wilbert (Whip) Kamstra is geboren op 18 januari 1931 in Ireton, Sioux County, IA (USA), zoon van John Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.5) en Emma DeJager. Whip is overleden op 28 december 1988 in Ontario, San Bernardino County, CA (USA), 57 jaar oud (oorzaak: car accident). Whip trouwde met Madalene VanLeeuwen.
1.1.2.4.6.2.5.5 Jean Kamstra, dochter van John Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.5) en Emma DeJager. Jean trouwde met John Goslinga. John is geboren op 31 augustus 1935 in Sheldon, O’Brien County, IA (USA), zoon van John Goslinga en Silvia VanBeek. John is overleden op 23 november 2000 in Orange City, Sioux County, IA (USA), 65 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.5.6 Tunis Kamstra, zoon van John Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.5) en Emma DeJager. Tunis trouwde met Gloria Kruid. Gloria is een dochter van James Kruid.
1.1.2.4.6.2.5.7 Peter LeRoy Kamstra, zoon van John Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.5) en Emma DeJager. Peter trouwde met Diane Schulz. Diane is een dochter van Leroy August Schulz en Mildred Rose Peterson.
1.1.2.4.6.2.6 Dora Kamstra is geboren op 29 januari 1901 in Orange City, Sioux County, IA (USA), dochter van Wijbe (Wilbur) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.2) en Jantje (Jennie) Rijpma. Dora is overleden op 25 juni 1976 in Artesia, LA County, CA (USA), 75 jaar oud. Dora trouwde, 16 jaar oud, op 4 augustus 1917 in Sioux County, IA (USA) met Andrew Hop, 22 jaar oud. Andrew is geboren op 1 januari 1895 in Alto, Fond du Lac County, WI (USA), zoon van Henry Hop en Ida Boone. Andrew is overleden op 3 januari 1976 in Artesia, LA County, CA (USA), 81 jaar oud.
Kinderen van Dora en Andrew:
1 Andrew Hop, geboren op 21 september 1918 in Maurice, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.6.1.
2 Harold Hop, geboren op 31 augustus 1920 in Maurice, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.2.6.2.
3 Geneva Hop [1.1.2.4.6.2.6.3].
1.1.2.4.6.2.6.1 Andrew Hop is geboren op 21 september 1918 in Maurice, Sioux County, IA (USA), zoon van Andrew Hop en Dora Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.6). Andrew is overleden op 12 november 2005 in Greeley, Weld County, CO (USA), 87 jaar oud. Andrew trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1940 met Muriel Kuiken, ongeveer 19 jaar oud. Muriel is geboren op 13 augustus 1921 in West Branch, Sioux County, IA (USA), dochter van Jacob (Jake) Kuiken en Alida VanderStoep.
1.1.2.4.6.2.6.2 Harold Hop is geboren op 31 augustus 1920 in Maurice, Sioux County, IA (USA), zoon van Andrew Hop en Dora Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.6). Harold is overleden op 6 september 1982 in Central Point, Jackson County, OR (USA), 62 jaar oud. Harold trouwde met Margaret Jeanette NN. Margaret is geboren op 18 september 1918. Margaret is overleden op 6 december 1997 in Central Point, Jackson County, OR (USA), 79 jaar oud.
1.1.2.4.6.2.7 Winifred Kamstra is geboren op 16 april 1908 in Sioux County, IA (USA), dochter van Wijbe (Wilbur) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.2) en Jantje (Jennie) Rijpma. Winifred is overleden op 16 mei 1999 in Lakewood, LA County, CA (USA), 91 jaar oud. Winifred:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 28 november 1936 in Santa Ana, Orange County, CA (USA) met Thomas (Tim) Oordt, 25 jaar oud. Tim is geboren op 5 oktober 1911 in Iowa (USA), zoon van Wietse Oordt en Annie van der Haak. Tim is overleden op 18 oktober 1962 in Los Angeles, LA County, CA (USA), 51 jaar oud (oorzaak: heart attack).
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 11 mei 1973 in Los Angeles, LA County, CA (USA) met James A. Gotz, 65 jaar oud. James is geboren op 16 december 1907 in Sioux Center, Sioux County, IA (USA), zoon van Adrianus Gotz en Klasina Smeenk. James is overleden in februari 1977 in Lakewood, LA County, CA (USA), 69 jaar oud.
Kind van Winifred en Tim:
1 Janice Lynn Oordt. Volgt 1.1.2.4.6.2.7.1.
1.1.2.4.6.2.7.1 Janice Lynn Oordt, dochter van Thomas (Tim) Oordt en Winifred Kamstra (zie 1.1.2.4.6.2.7). Janice trouwde met David Opheim.
1.1.2.4.6.3 Martje (Martha) Kampstra (Kamstra) is geboren op 25 november 1866 om 00:30 in Burum (Kollumerland), dochter van Jan [Alberts] Kampstra (Kamstra) en Aafke Helder (zie 1.1.2.4.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 november 1866. Martha is overleden op 26 oktober 1947 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 80 jaar oud. Martha trouwde, 24 jaar oud, op 22 mei 1891 in Orange City, Sioux County, IA (USA) met Geurt Swart, 21 jaar oud. Geurt is geboren op 1 januari 1870 in Nederland, zoon van Mijnt Swart en Beertje van der Hoef. Geurt is overleden op 5 februari 1925 in Kandiyohi County, MN (USA), 55 jaar oud.
Kinderen van Martha en Geurt:
1 John Swart, geboren op 9 april 1892 in Orange City, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.1.
2 Minard Swart, geboren op 6 januari 1894 in Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.2.
3 Effie Swart, geboren op 26 juni 1895 in Orange City, Sioux County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.3.
4 Bertha Swart, geboren op 30 januari 1897 in Iowa (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.4.
5 Albert Swart, geboren op 21 december 1898 in Iowa (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.5.
6 Martin Swart, geboren op 6 juli 1900 in Doon, Lyon County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.6.
7 Wiebe Swart [1.1.2.4.6.3.7], geboren op 21 april 1902 in Doon, Lyon County, IA (USA). Wiebe is overleden op 9 december 1902 in Doon, Lyon County, IA (USA), 7 maanden oud.
8 Wiebe George Swart, geboren op 13 januari 1904 in Doon, Lyon County, IA (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.8.
9 George Swart, geboren omstreeks 1908 in Iowa (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.9.
1.1.2.4.6.3.1 John Swart is geboren op 9 april 1892 in Orange City, Sioux County, IA (USA), zoon van Geurt Swart en Martje (Martha) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.3). John is overleden op 2 januari 1970 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA), 77 jaar oud. John trouwde, 22 jaar oud, op 30 november 1914 in Prinsburg, Kandiyohi County, MN (USA) met Jennie Wilhelmina Flym, 19 jaar oud. Jennie is geboren op 19 juni 1895 in Raymond, Kandiyohi County, MN (USA), dochter van Jan Willem Vliem en Antje Kingma. Jennie is overleden op 3 februari 1986 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 90 jaar oud.
Kinderen van John en Jennie:
1 Martha Swart, geboren op 23 oktober 1915 in Raymond, Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.1.1.
2 John Willem Swart, geboren op 23 april 1917 in Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.1.2.
3 George Swart [1.1.2.4.6.3.1.3], geboren omstreeks 1919 in Minnesota (USA). George is overleden.
4 William (Bill) Swart, geboren op 2 augustus 1920 in Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.1.4.
5 Minard (Mike) Swart, geboren op 29 mei 1922 in Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.1.5.
6 Anton Swart, geboren op 10 mei 1924 in Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.1.6.
7 Albert Swart, geboren op 10 maart 1926 in Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.1.7.
8 Effie Swart [1.1.2.4.6.3.1.8].
9 Henry Swart [1.1.2.4.6.3.1.9].
10 Martin Swart [1.1.2.4.6.3.1.10], geboren op 29 april 1939 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA). Martin is overleden op 6 mei 1939 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA), 7 dagen oud.
1.1.2.4.6.3.1.1 Martha Swart is geboren op 23 oktober 1915 in Raymond, Kandiyohi County, MN (USA), dochter van John Swart (zie 1.1.2.4.6.3.1) en Jennie Wilhelmina Flym. Martha is overleden op 10 april 1993 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 77 jaar oud. Martha:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 29 juni 1936 in Raymond, Kandiyohi County, MN (USA) met Clarence Hilton Burns, 22 jaar oud. Clarence is geboren op 20 maart 1914 in Raymond, Kandiyohi County, MN (USA), zoon van Daniel Burns en Margaret Burr. Clarence is overleden op 6 april 1990 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA), 76 jaar oud. Clarence trouwde later in 1967 met Grace Etta Larcum (1931-2002).
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 6 mei 1964 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA) met John Fladgard, 64 jaar oud. John is geboren op 13 november 1899 in Christiania, Jackson County, MN (USA), zoon van Ole Fladgard en Johanna Lien. John is overleden op 31 oktober 1971 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 71 jaar oud.
Kinderen van Martha en Clarence:
1 Ruby Ann Burns [1.1.2.4.6.3.1.1.1], geboren op 17 augustus 1940 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA). Ruby is overleden op 16 maart 1943 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA), 2 jaar oud.
2 Dennis Jerome Burns, geboren op 14 december 1943 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.1.1.2.
1.1.2.4.6.3.1.1.2 Dennis Jerome Burns is geboren op 14 december 1943 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA), zoon van Clarence Hilton Burns en Martha Swart (zie 1.1.2.4.6.3.1.1). Dennis is overleden op 21 juli 2008 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA), 64 jaar oud. Dennis trouwde met Beverley Decathelineau.
1.1.2.4.6.3.1.2 John Willem Swart is geboren op 23 april 1917 in Kandiyohi County, MN (USA), zoon van John Swart (zie 1.1.2.4.6.3.1) en Jennie Wilhelmina Flym. John is overleden op 25 maart 1976 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 58 jaar oud. John trouwde met Helen Ginthir. Helen is overleden.
1.1.2.4.6.3.1.4 William (Bill) Swart is geboren op 2 augustus 1920 in Kandiyohi County, MN (USA), zoon van John Swart (zie 1.1.2.4.6.3.1) en Jennie Wilhelmina Flym. Bill is overleden op 13 juni 1986 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 65 jaar oud. Bill trouwde met Marion Thorson.
Kind van Bill en Marion:
1 Waldon Jerome (Butch) Swart [1.1.2.4.6.3.1.4.1], geboren op 30 oktober 1948 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA). Butch is overleden op 3 januari 1969 in Vietnam, 20 jaar oud.
1.1.2.4.6.3.1.5 Minard (Mike) Swart is geboren op 29 mei 1922 in Kandiyohi County, MN (USA), zoon van John Swart (zie 1.1.2.4.6.3.1) en Jennie Wilhelmina Flym. Mike is overleden op 13 augustus 2001 in Blaine, Anoka County, MN (USA), 79 jaar oud. Mike trouwde met Margaret Mary Schafer. Margaret is geboren op 24 maart 1924 in Minnesota (USA). Margaret is overleden op 28 april 1991 in Ramsey County, MN (USA), 67 jaar oud.
1.1.2.4.6.3.1.6 Anton Swart is geboren op 10 mei 1924 in Kandiyohi County, MN (USA), zoon van John Swart (zie 1.1.2.4.6.3.1) en Jennie Wilhelmina Flym. Anton is overleden op 18 januari 1988 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 63 jaar oud. Anton trouwde met Dorothy Hogstad.
1.1.2.4.6.3.1.7 Albert Swart is geboren op 10 maart 1926 in Kandiyohi County, MN (USA), zoon van John Swart (zie 1.1.2.4.6.3.1) en Jennie Wilhelmina Flym. Albert is overleden op 22 mei 1992 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 66 jaar oud. Albert trouwde met Doris Lewis.
1.1.2.4.6.3.2 Minard Swart is geboren op 6 januari 1894 in Sioux County, IA (USA), zoon van Geurt Swart en Martje (Martha) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.3). Minard is overleden op 28 december 1949 in Prinsburg, Kandiyohi County, MN (USA), 55 jaar oud. Minard trouwde, 22 jaar oud, op 27 januari 1916 in Prinsburg, Kandiyohi County, MN (USA) met Minnie Visser, 21 jaar oud. Minnie is geboren op 4 januari 1895 in Minnesota (USA). Minnie is overleden op 22 november 1955 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 60 jaar oud.
Kinderen van Minard en Minnie:
1 Jenetta Swart [1.1.2.4.6.3.2.1], geboren omstreeks 1916 in Minnesota (USA).
2 George Swart, geboren op 3 oktober 1917 in Prinsburg, Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.2.2.
3 Clarence Swart, geboren op 13 november 1923 in Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.2.3.
4 Martha Swart [1.1.2.4.6.3.2.4].
5 Melvin Swart, geboren op 30 september 1931 in Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.2.5.
1.1.2.4.6.3.2.2 George Swart is geboren op 3 oktober 1917 in Prinsburg, Kandiyohi County, MN (USA), zoon van Minard Swart (zie 1.1.2.4.6.3.2) en Minnie Visser. George is overleden op 29 juni 2003 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 85 jaar oud. George trouwde met Pearl Emma Asche. Pearl is overleden.
Kind van George en Pearl:
1 Gary Mitchell Swart [1.1.2.4.6.3.2.2.1], geboren op 13 juli 1949 in Kandiyohi County, MN (USA). Gary is overleden op 28 augustus 1967 in Kandiyohi County, MN (USA), 18 jaar oud (oorzaak: car accident).
1.1.2.4.6.3.2.3 Clarence Swart is geboren op 13 november 1923 in Kandiyohi County, MN (USA), zoon van Minard Swart (zie 1.1.2.4.6.3.2) en Minnie Visser. Clarence is overleden op 27 augustus 2009 in Kandiyohi County, MN (USA), 85 jaar oud. Clarence trouwde met Katie VanHove.
1.1.2.4.6.3.2.5 Melvin Swart is geboren op 30 september 1931 in Kandiyohi County, MN (USA), zoon van Minard Swart (zie 1.1.2.4.6.3.2) en Minnie Visser. Melvin is overleden op 2 maart 2003 in Minneapolis, Hennepin County, MN (USA), 71 jaar oud. Melvin trouwde met Luella Jane Ledeboer. Luella is een dochter van Albert Henry Ledeboer en Clara Zuidema.
1.1.2.4.6.3.3 Effie Swart is geboren op 26 juni 1895 in Orange City, Sioux County, IA (USA), dochter van Geurt Swart en Martje (Martha) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.3). Effie is overleden op 2 mei 1970 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 74 jaar oud. Effie trouwde, 21 jaar oud, op 29 november 1916 in Prinsburg, Kandiyohi County, MN (USA) met James (Jim) Breems, 25 jaar oud. Jim is geboren op 8 augustus 1891 in Iowa (USA), zoon van Marten Breems en Helena Roelofs. Jim is overleden op 5 juli 1968 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 76 jaar oud.
Kinderen van Effie en Jim:
1 Marvin Breems, geboren op 3 september 1917 in Kandiyohi County, MN (USA). Volgt 1.1.2.4.6.3.3.1.
2 Martha Breems [1.1.2.4.6.3.3.2], geboren omstreeks 1919 in Minnesota (USA).
1.1.2.4.6.3.3.1 Marvin Breems is geboren op 3 september 1917 in Kandiyohi County, MN (USA), zoon van James (Jim) Breems en Effie Swart (zie 1.1.2.4.6.3.3). Marvin is overleden op 1 november 2003 in Prinsburg, Kandiyohi County, MN (USA), 86 jaar oud. Marvin trouwde met Elma Asche. Elma is geboren in juni 1919.
1.1.2.4.6.3.4 Bertha Swart is geboren op 30 januari 1897 in Iowa (USA), dochter van Geurt Swart en Martje (Martha) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.3). Bertha is overleden op 5 maart 1958 in Kandiyohi County, MN (USA), 61 jaar oud. Bertha trouwde met Frank Rademacher. Frank is geboren omstreeks 1886 in Nebraska (USA). Frank is overleden.
Kind van Bertha en Frank:
1 Martha Rademacher [1.1.2.4.6.3.4.1], geboren omstreeks 1919 in Minnesota (USA).
1.1.2.4.6.3.5 Albert Swart is geboren op 21 december 1898 in Iowa (USA), zoon van Geurt Swart en Martje (Martha) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.3). Albert is overleden op 21 juli 1974 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 75 jaar oud. Albert trouwde met Stella Hoekstra. Stella is geboren op 12 november 1902 in Holland, Pipestone County, MN (USA). Stella is overleden op 18 november 1945 in Kandiyohi County, MN (USA), 43 jaar oud.
Kind van Albert en Stella:
1 Martin Swart [1.1.2.4.6.3.5.1], geboren op 30 oktober 1930 in Kandiyohi County, MN (USA). Martin is overleden op 31 juli 1933 in Kandiyohi County, MN (USA), 2 jaar oud.
1.1.2.4.6.3.6 Martin Swart is geboren op 6 juli 1900 in Doon, Lyon County, IA (USA), zoon van Geurt Swart en Martje (Martha) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.3). Martin is overleden op 4 juni 1975 in Spicer, Kandiyohi County, MN (USA), 74 jaar oud. Martin trouwde met Anna Gerdes. Anna is geboren op 30 juni 1906 in Chippewa County, MN (USA). Anna is overleden op 29 maart 1992 in South Dakota (USA), 85 jaar oud.
Kind van Martin en Anna:
1 Francis Gerald Swart [1.1.2.4.6.3.6.1], geboren op 28 oktober 1931 in Kandiyohi County, MN (USA). Francis is overleden op 23 juli 1932 in Kandiyohi County, MN (USA), 8 maanden oud.
1.1.2.4.6.3.8 Wiebe George Swart is geboren op 13 januari 1904 in Doon, Lyon County, IA (USA), zoon van Geurt Swart en Martje (Martha) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.3). Wiebe is overleden op 29 mei 1996 in Renville, Renville County, MN (USA), 92 jaar oud. Wiebe trouwde met Evelyn Verna Bauman. Evelyn is geboren op 27 december 1907 in Renville County, MN (USA). Evelyn is overleden op 1 maart 1998 in Renville, Renville County, MN (USA), 90 jaar oud.
1.1.2.4.6.3.9 George Swart is geboren omstreeks 1908 in Iowa (USA), zoon van Geurt Swart en Martje (Martha) Kampstra (Kamstra) (zie 1.1.2.4.6.3). George is overleden op 5 oktober 1938 in Kandiyohi County, MN (USA), ongeveer 30 jaar oud. George trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1925 met Bernice Blokzyl. Bernice is overleden.
Kind van George en Bernice:
1 George Swart [1.1.2.4.6.3.9.1], geboren op 6 december 1926 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA). George is overleden op 5 oktober 1938 in Willmar, Kandiyohi, MN (USA), 11 jaar oud.
1.1.2.4.7 Meerten Helder is geboren op 19 mei 1833 om 11:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Wiebe Meertens Helder en Martje Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 mei 1833. Meerten is overleden op 29 maart 1880 om 02:00 in Burum (Kollumerland), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 maart 1880. Meerten trouwde, 29 jaar oud, op 16 mei 1863 in Kollumerland met Annegien Stienstra, 25 jaar oud. Annegien is geboren op 23 juli 1837 om 11:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Tjerk Mients Stienstra en Geertje Harmens Croeze (Kroes-Croes). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juli 1837. Annegien is overleden na 1880, minstens 43 jaar oud.
Kinderen van Meerten en Annegien:
1 Wijbe Helder [1.1.2.4.7.1], geboren op 13 september 1864 om 14:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 september 1864. Wijbe is overleden.
2 Tjerk Helder [1.1.2.4.7.2], geboren op 6 juni 1866 om 23:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1866. Tjerk is overleden.
3 Levenloos Helder [1.1.2.4.7.3], levenloos geboren dochter, geboren op 31 mei 1869 om 22:00 in Burum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1869.
4 Levenloos Helder [1.1.2.4.7.4], levenloos geboren zoon, geboren op 24 februari 1873 om 00:30 in Burum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1873.
5 Marten Helder [1.1.2.4.7.5], geboren op 8 maart 1875 om 09:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 maart 1875. Marten is overleden.
1.1.2.5 Jan Gerrits Bos (Bosch) is geboren op 14 september 1793 in Burum (Kollumerland), zoon van Gerrijt Lykles [Nykels] Bos (Bosch) en Hiltje Feikes Boersma (zie 1.1.2). Hij is gedoopt op 6 oktober 1793 in Burum (Kollumerland). Jan is overleden op 12 september 1869 om 06:00 in Burum (Kollumerland), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 september 1869. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 20 oktober 1815 in Kollumerland met Minke Wopkes Botsma, 23 jaar oud. Minke is geboren op 26 oktober 1791 in Burum (Kollumerland), dochter van Wopke Wiegers Botsma en Albertje Linzes. Zij is gedoopt op 6 november 1791 in Burum (Kollumerland). Minke is overleden op 25 januari 1876 om 03:00 in Burum (Kollumerland), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 januari 1876.
Kinderen van Jan en Minke:
1 Gerrit [Jans] Bos, geboren op 20 juli 1816 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.1.
2 Wieger [Jans] Bos, geboren op 28 augustus 1818 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.2.
3 Hiltje [Jans] Bos [1.1.2.5.3], geboren op 23 oktober 1820 om 10:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1820. Hiltje is overleden op 24 juni 1829 om 13:00 in Burum (Kollumerland), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juni 1829.
4 Pietje [Jans] Bos, geboren op 11 december 1822 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.
5 Aukje [Jans] Bos [1.1.2.5.5], geboren op 30 september 1825 om 07:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 september 1825. Aukje is overleden op 21 juli 1827 om 04:00 in Burum (Kollumerland), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juli 1827.
6 Wopke [Jans] Bos [1.1.2.5.6], geboren op 3 februari 1829 om 23:30 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1829. Wopke is overleden op 28 juli 1829 om 11:00 in Burum (Kollumerland), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juli 1829.
7 Hiltje [Jans] Bos, geboren op 15 april 1831 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.7.
8 Aukje [Jans] Bos, geboren op 10 maart 1834 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.8.
1.1.2.5.1 Gerrit [Jans] Bos is geboren op 20 juli 1816 om 14:30 in Burum (Kollumerland), zoon van Jan Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.5) en Minke Wopkes Botsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juli 1816. Gerrit is overleden op 12 juni 1878 om 05:00 in Burum (Kollumerland), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1878. Gerrit:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 18 oktober 1838 in Kollumerland met Gertje Jacobs Hoek(stra), 24 jaar oud. Gertje is geboren op 17 augustus 1814 om 03:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Jakob Hendrik Hoek en Jakobje Pieters Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 augustus 1814. Gertje is overleden op 16 januari 1845 om 01:00 in Burum (Kollumerland), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 januari 1845.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 18 mei 1850 in Kollumerland met Wytske Eerdes van der Horn, 32 jaar oud. Zie 1.2.4.3.1 voor persoonsgegevens van Wytske.
Kinderen van Gerrit en Wytske:
1 Ytje Bos, geboren op 30 maart 1851 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.
2 Jan Bos [1.1.2.5.1.2], geboren op 12 april 1852 om 16:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 april 1852. Jan is overleden op 11 april 1936 om 07:00 in Drachten (Smallingerland), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1936.
3 Aukje Bos, geboren op 29 april 1855 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.1.3.
4 Sijbe Bos [1.1.2.5.1.4], geboren op 27 september 1858 om 15:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1858. Sijbe is overleden op 13 februari 1936 om 01:00 in Burum (Kollumerland), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 februari 1936. Sijbe bleef ongehuwd.
5 Pieterke Bos [1.1.2.5.1.5], geboren op 1 oktober 1861 om 05:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 oktober 1861. Pieterke is overleden op 22 april 1945 om 00:15 in Groningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 mei 1945. Pieterke bleef ongehuwd.
1.1.2.5.1.1 Ytje Bos is geboren op 30 maart 1851 om 23:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Gerrit [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.1) en Wytske Eerdes van der Horn (zie 1.2.4.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1851. Ytje is overleden op 30 maart 1917 om 21:30 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1917. Ytje trouwde, 23 jaar oud, op 17 oktober 1874 in Kollum (Kollumerland) met Eize Kamminga, 22 jaar oud. Eize is geboren op 29 april 1852 om 20:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Wybe [Klazes] Kamminga en Rinsktje Abeles Sikkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 mei 1852. Eize is overleden op 27 februari 1923 om 17:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1923.
Kinderen van Ytje uit onbekende relatie:
1 Jan Bos [1.1.2.5.1.1.1], geboren op 27 juni 1871 om 01:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juni 1871. Jan is overleden op 30 juni 1889 om 06:30 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juli 1889. Jan bleef ongehuwd.
2 Sybe (Sijbe) Bos, geboren op 27 juni 1871 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.2.
Kinderen van Ytje en Eize:
3 Renskje Kamminga, geboren op 11 november 1874 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.3.
4 Wytske Kamminga, geboren op 21 maart 1876 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.1.1.4.
5 Aukje Kamminga [1.1.2.5.1.1.5], geboren op 26 september 1877 om 05:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1877. Aukje is overleden op 17 oktober 1877 om 15:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 oktober 1877.
6 Gerrit Kamminga, geboren op 4 september 1878 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.1.1.6.
7 Wiebe Kamminga, geboren op 4 september 1880 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.1.1.7.
8 Abele Kamminga [1.1.2.5.1.1.8], geboren op 17 augustus 1882 om 01:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 augustus 1882. Abele is overleden.
9 Klaas Kamminga, geboren op 16 september 1884 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.1.1.9.
10 Hendrik Kamminga [1.1.2.5.1.1.10], geboren op 1 januari 1887 om 01:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1887. Hendrik is overleden.
11 Aukje Kamminga, geboren op 25 mei 1889 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.1.1.11.
12 Seeske Kamminga, geboren op 25 mei 1889 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.1.1.12.
13 Levenloos Kamminga [1.1.2.5.1.1.13], levenloos geboren zoon, geboren op 30 augustus 1892 om 08:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 augustus 1892.
1.1.2.5.1.1.2 Sybe (Sijbe) Bos is geboren op 27 juni 1871 om 01:30 in Burum (Kollumerland), zoon van Ytje Bos (zie 1.1.2.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juni 1871. Sybe is overleden in september 1948 in Drachten (Smallingerland), 77 jaar oud. Sybe trouwde, 26 jaar oud, op 28 mei 1898 in Leek met Julliena Schuur, 18 jaar oud. Julliena is geboren op 29 maart 1880 om 23:00 in Oostwold (Leek), dochter van Elle Schuur en Antje Hoeksema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1880. Julliena is overleden na 1948, minstens 68 jaar oud.
Kinderen van Sybe en Julliena:
1 Wietske Bos, geboren op 1 maart 1899 in Lagemeeden (Aduard). Volgt 1.1.2.5.1.1.2.1.
2 Antje Bos, geboren op 15 juni 1904 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.2.5.1.1.2.2.
3 Yttje Bos, geboren op 21 november 1906 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.2.3.
4 Ellina Bos, geboren op 17 april 1909 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.2.4.
5 Jan Bos [1.1.2.5.1.1.2.5], geboren in november 1916 in Drachten (Smallingerland). Jan is overleden.
1.1.2.5.1.1.2.1 Wietske Bos is geboren op 1 maart 1899 om 15:00 in Lagemeeden (Aduard), dochter van Sybe (Sijbe) Bos (zie 1.1.2.5.1.1.2) en Julliena Schuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 maart 1899. Wietske is overleden op 11 juni 1935 om 05:00 in Drachten (Smallingerland), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1935. Wietske trouwde, 23 jaar oud, op 27 mei 1922 in Smallingerland met Jan Veenstra, 27 jaar oud. Jan is geboren op 1 februari 1895 om 12:00 in Drachten (Smallingerland), zoon van Jakob Veenstra en Antje Jans de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 februari 1895. Jan is overleden op 20 december 1983, 88 jaar oud. Hij is begraven in Drachten (Smallingerland). Jan trouwde later na 1935 met Willemke Kijlstra (1903-1974).
1.1.2.5.1.1.2.2 Antje Bos is geboren op 15 juni 1904 om 02:30 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Sybe (Sijbe) Bos (zie 1.1.2.5.1.1.2) en Julliena Schuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1904. Antje is overleden op 17 juni 1969 in Hoogkerk, 65 jaar oud. Zij is begraven in Hoogkerk. Antje trouwde, 19 jaar oud, op 17 mei 1924 in Smallingerland met Geert de Wit, 22 jaar oud. Geert is geboren op 15 juni 1901 in Drachten (Smallingerland), zoon van Jan de Wit en Jetske van der Wal. Geert is overleden op 3 oktober 1980 in Hoogkerk, 79 jaar oud. Hij is begraven in Hoogkerk.
Kinderen van Antje en Geert:
1 Julliena (Lien) de Wit, geboren op 10 oktober 1924 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.2.2.1.
2 Jan de Wit [1.1.2.5.1.1.2.2.2], geboren op 6 januari 1928 in Drachten (Smallingerland). Jan is overleden op 24 november 1948 in Nederlands Indië, 20 jaar oud.
3 Sijbe (Siep) de Wit, geboren op 29 april 1933 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.2.2.3.
4 David de Wit, geboren op 26 mei 1937 in Drachten (Smallingerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.2.2.4.
5 Jetse de Wit. Volgt 1.1.2.5.1.1.2.2.5.
6 Wietske de Wit. Volgt 1.1.2.5.1.1.2.2.6.
1.1.2.5.1.1.2.2.1 Julliena (Lien) de Wit is geboren op 10 oktober 1924 in Drachten (Smallingerland), dochter van Geert de Wit en Antje Bos (zie 1.1.2.5.1.1.2.2). Lien is overleden op 30 mei 2012 in Groningen, 87 jaar oud. Zij is gecremeerd op 4 juni 2012 in Groningen. Lien trouwde met Roelof Holman. Roelof is geboren op 13 februari 1924. Roelof is overleden op 10 augustus 2004, 80 jaar oud.
1.1.2.5.1.1.2.2.3 Sijbe (Siep) de Wit is geboren op 29 april 1933 in Drachten (Smallingerland), zoon van Geert de Wit en Antje Bos (zie 1.1.2.5.1.1.2.2). Siep is overleden op 30 mei 1996 in Hoogkerk, 63 jaar oud. Siep trouwde met Elizabeth Schuurman.
1.1.2.5.1.1.2.2.4 David de Wit is geboren op 26 mei 1937 in Drachten (Smallingerland), zoon van Geert de Wit en Antje Bos (zie 1.1.2.5.1.1.2.2). David is overleden op 6 november 1999 in Assen, 62 jaar oud. David trouwde met Harmina (Harmien) Edskes.
1.1.2.5.1.1.2.2.5 Jetse de Wit, zoon van Geert de Wit en Antje Bos (zie 1.1.2.5.1.1.2.2). Jetse trouwde met Bertha Linker.
1.1.2.5.1.1.2.2.6 Wietske de Wit, dochter van Geert de Wit en Antje Bos (zie 1.1.2.5.1.1.2.2). Wietske trouwde met Albert Adema.
1.1.2.5.1.1.2.3 Yttje Bos is geboren op 21 november 1906 om 04:00 in Drachten (Smallingerland), dochter van Sybe (Sijbe) Bos (zie 1.1.2.5.1.1.2) en Julliena Schuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1906. Yttje is overleden. Yttje trouwde, 22 jaar oud, op 6 juli 1929 in Smallingerland met Minze van der Molen, 23 jaar oud. Minze is geboren op 18 juli 1905 om 14:00 in Drachten (Smallingerland), zoon van Klaas van der Molen en Geeske van der Sluis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 juli 1905. Minze is overleden.
Kind van Yttje en Minze:
1 Geeske van der Molen [1.1.2.5.1.1.2.3.1], geboren in 1941 in Drachten (Smallingerland). Geeske is overleden op 30 november 1942 om 06:00 in Drachten (Smallingerland), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1942.
1.1.2.5.1.1.2.4 Ellina Bos is geboren op 17 april 1909 om 11:00 in Drachten (Smallingerland), dochter van Sybe (Sijbe) Bos (zie 1.1.2.5.1.1.2) en Julliena Schuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 april 1909. Ellina is overleden. Ellina trouwde, 23 jaar oud, op 13 juli 1932 in ’s-Gravenhage met Adrianus Johannes Wilhelmus Buis, 25 jaar oud. Adrianus is geboren op 1 mei 1907 in ’s-Gravenhage, zoon van Adrianus Buis en Roelofje van Dorsten. Adrianus is overleden.
Kinderen van Ellina en Adrianus:
1 Adrianus Buis [1.1.2.5.1.1.2.4.1].
2 Julliena Buis [1.1.2.5.1.1.2.4.2].
1.1.2.5.1.1.3 Renskje Kamminga is geboren op 11 november 1874 om 22:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Eize Kamminga en Ytje Bos (zie 1.1.2.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1874. Renskje is overleden op 31 augustus 1933 om 02:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 september 1933. Renskje trouwde, 25 jaar oud, op 19 mei 1900 in Achtkarspelen met Fokke Alma, 24 jaar oud. Fokke is geboren op 28 december 1875 om 16:00 in Surhuizum (Achtkarspelen), zoon van Albert Alma en Tetje Makkes Paulusma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 december 1875. Fokke is overleden op 5 januari 1960, 84 jaar oud. Hij is begraven in Harkema (Achtkarspelen).
Kinderen van Renskje en Fokke:
1 Paulus Alma, geboren op 8 juni 1901 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.1.1.3.1.
2 Eize Alma, geboren op 24 augustus 1902 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.1.1.3.2.
3 Tetje Alma, geboren op 6 oktober 1906. Volgt 1.1.2.5.1.1.3.3.
4 Taeke Alma, geboren na 1906. Volgt 1.1.2.5.1.1.3.4.
5 Gerrit (Kei) Alma, geboren op 7 september 1910. Volgt 1.1.2.5.1.1.3.5.
1.1.2.5.1.1.3.1 Paulus Alma is geboren op 8 juni 1901 om 16:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), zoon van Fokke Alma en Renskje Kamminga (zie 1.1.2.5.1.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juni 1901. Paulus is overleden op 8 januari 1970, 68 jaar oud. Hij is begraven in Holwerd (Westdongeradeel). Paulus trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1935 met Grietje Mozes, 25 of 26 jaar oud. Grietje is geboren op 8 september 1909, dochter van Lammert Mozes en Sjoukje Storm. Grietje is overleden op 18 maart 1992, 82 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd (Westdongeradeel).
1.1.2.5.1.1.3.2 Eize Alma is geboren op 24 augustus 1902 om 21:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), zoon van Fokke Alma en Renskje Kamminga (zie 1.1.2.5.1.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 augustus 1902. Eize is overleden op 15 oktober 1975 in Drogeham (Achtkarspelen), 73 jaar oud. Hij is begraven op 18 oktober 1975 in Harkema (Achtkarspelen). Eize trouwde met Sjoukje Veenstra. Sjoukje is geboren op 8 oktober 1906, dochter van Jan Veenstra en Hiltje Bekkema. Sjoukje is overleden op 8 maart 2000, 93 jaar oud. Zij is begraven in Harkema (Achtkarspelen).
1.1.2.5.1.1.3.3 Tetje Alma is geboren op 6 oktober 1906, dochter van Fokke Alma en Renskje Kamminga (zie 1.1.2.5.1.1.3). Tetje is overleden op 9 november 1982, 76 jaar oud. Tetje trouwde met Jelle Land. Jelle is geboren op 14 september 1904. Jelle is overleden op 25 augustus 1984, 79 jaar oud.
1.1.2.5.1.1.3.4 Taeke Alma is geboren na 1906, zoon van Fokke Alma en Renskje Kamminga (zie 1.1.2.5.1.1.3). Taeke is overleden. Taeke trouwde met Trientje Mozes. Trientje is geboren in 1913, dochter van Lammert Mozes en Sjoukje Storm. Trientje is overleden in 1974, 60 of 61 jaar oud.
1.1.2.5.1.1.3.5 Gerrit (Kei) Alma is geboren op 7 september 1910, zoon van Fokke Alma en Renskje Kamminga (zie 1.1.2.5.1.1.3). Kei is overleden op 15 oktober 1987, 77 jaar oud. Hij is begraven in Surhuizum (Achtkarspelen). Kei trouwde met Pieterke Weening. Pieterke is geboren op 24 april 1910. Pieterke is overleden op 2 september 1984, 74 jaar oud. Zij is begraven in Surhuizum (Achtkarspelen).
1.1.2.5.1.1.4 Wytske Kamminga is geboren op 21 maart 1876 om 02:30 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), dochter van Eize Kamminga en Ytje Bos (zie 1.1.2.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1876. Wytske is overleden op 26 juni 1943 om 18:00 in Munnekezijl (Kollumerland), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juni 1943. Zij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland). Wytske trouwde, 24 jaar oud, op 9 juni 1900 in Kollum (Kollumerland) met Fokke van Slooten, 29 jaar oud. Fokke is geboren op 25 maart 1871 om 23:30 in Kollum (Kollumerland), zoon van Pieter Fokkes van Sloten (Slooten) en Pietje Broersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1871. Fokke is overleden op 1 mei 1945 om 06:00 in Munnekezijl (Kollumerland), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 mei 1945. Hij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland).
Kinderen van Wytske en Fokke:
1 Pietje van Slooten [1.1.2.5.1.1.4.1], geboren op 4 april 1901 om 02:30 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1901. Pietje is overleden.
2 Gerrit Pieter van Slooten, geboren op 2 juli 1902 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.4.2.
3 Koert van Slooten, geboren op 29 maart 1908 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.1.1.4.3.
1.1.2.5.1.1.4.2 Gerrit Pieter van Slooten is geboren op 2 juli 1902 om 20:30 in Kollum (Kollumerland), zoon van Fokke van Slooten en Wytske Kamminga (zie 1.1.2.5.1.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juli 1902. Gerrit is overleden op 2 november 1981 in Kollumerland, 79 jaar oud. Gerrit trouwde met Geertruida Bos. Geertruida is geboren op 1 februari 1904 om 15:00 in Houwerzijl (Ulrum), dochter van Grietje Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1904. Geertruida is overleden op 1 maart 1988 in Munnekezijl (Kollumerland), 84 jaar oud.
1.1.2.5.1.1.4.3 Koert van Slooten is geboren op 29 maart 1908 in Burum (Kollumerland), zoon van Fokke van Slooten en Wytske Kamminga (zie 1.1.2.5.1.1.4). Koert is overleden. Koert trouwde, 21 jaar oud, op 26 november 1929 in Grijpskerk met Fentje van Dellen, 17 jaar oud. Fentje is geboren op 12 juni 1912 in Drogeham (Achtkarspelen), dochter van Sjieuwe van Dellen en Boudina van der Velde. Fentje is overleden op 16 oktober 1939 om 10:45 in Groningen, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1939.
1.1.2.5.1.1.6 Gerrit Kamminga is geboren op 4 september 1878 om 20:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Eize Kamminga en Ytje Bos (zie 1.1.2.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1878. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 19 mei 1906 in Achtkarspelen met Jeltje Laanstra, 23 jaar oud. Jeltje is geboren op 23 juli 1882 om 09:00 in Surhuizum (Achtkarspelen), dochter van Geert Laanstra en Jeltje Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juli 1882. Jeltje is overleden.
Kind van Gerrit en Jeltje:
1 Levenloos Kamminga [1.1.2.5.1.1.6.1], levenloos geboren dochter, geboren op 5 mei 1907 om 09:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1907.
1.1.2.5.1.1.7 Wiebe Kamminga is geboren op 4 september 1880 om 23:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Eize Kamminga en Ytje Bos (zie 1.1.2.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 september 1880. Wiebe is overleden op 7 oktober 1970 in Niezijl (Grijpskerk), 90 jaar oud. Hij is begraven in Niezijl (Grijpskerk). Wiebe trouwde, 23 jaar oud, op 29 oktober 1903 in Grijpskerk met Ietje Helder, 23 jaar oud. Ietje is geboren op 9 juli 1880 om 18:00 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Klaas Helder en Barteltje Hansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juli 1880. Ietje is overleden op 14 augustus 1974 in Sebaldeburen (Grootegast), 94 jaar oud. Zij is begraven in Niezijl (Grijpskerk).
Kind van Wiebe en Ietje:
1 Ytje Kamminga, geboren op 10 oktober 1903 in Grootegast. Volgt 1.1.2.5.1.1.7.1.
1.1.2.5.1.1.7.1 Ytje Kamminga is geboren op 10 oktober 1903 in Grootegast, dochter van Wiebe Kamminga (zie 1.1.2.5.1.1.7) en Ietje Helder. Ytje is overleden op 28 september 1982, 78 jaar oud. Zij is begraven in Grootegast. Ytje trouwde met Meint Boonstra. Meint is geboren op 12 september 1901. Meint is overleden op 9 maart 1987, 85 jaar oud. Hij is begraven in Grootegast.
1.1.2.5.1.1.9 Klaas Kamminga is geboren op 16 september 1884 om 04:30 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Eize Kamminga en Ytje Bos (zie 1.1.2.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1884. Klaas is overleden op 3 december 1918 om 18:00 in Stroobos (Grootegast), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1918. Hij is begraven in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Klaas trouwde, 32 jaar oud, op 9 juni 1917 in Grootegast met Menke Schaafsma, 23 jaar oud. Menke is geboren op 29 juni 1893 om 07:00 in Doezum (Grootegast), dochter van Lijkele Schaafsma en Antje Ewema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juni 1893. Menke is overleden op 30 april 1980, 86 jaar oud. Zij is begraven in Gerkesklooster (Achtkarspelen).
1.1.2.5.1.1.11 Aukje Kamminga is geboren op 25 mei 1889 om 12:30 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), dochter van Eize Kamminga en Ytje Bos (zie 1.1.2.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 mei 1889. Aukje is overleden. Aukje trouwde, 23 jaar oud, op 10 mei 1913 in Dantumadeel met Lykele Kloosterman, 30 jaar oud. Lykele is geboren op 17 februari 1883 om 05:30 in Driesum (Dantumadeel), zoon van Gerrit [Davids] Kloosterman en Martsen [Liekeles] Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 februari 1883. Lykele is overleden op 18 juli 1945 om 14:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juli 1945.
Kinderen van Aukje en Lykele:
1 Levenloos Kloosterman [1.1.2.5.1.1.11.1], geboren op 21 april 1916 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Levenloos is overleden op 21 april 1916 om 01:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 april 1916.
2 Ytje Kloosterman [1.1.2.5.1.1.11.2], geboren in 1917 in Driesum (Dantumadeel). Ytje is overleden op 3 november 1917 om 16:30 in Driesum (Dantumadeel), geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 november 1917.
1.1.2.5.1.1.12 Seeske Kamminga is geboren op 25 mei 1889 om 13:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), dochter van Eize Kamminga en Ytje Bos (zie 1.1.2.5.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 mei 1889. Seeske is overleden. Seeske trouwde, 29 jaar oud, op 10 mei 1919 in Buitenpost (Achtkarspelen) met Alle Hazenberg, 34 jaar oud. Alle is geboren op 13 juni 1884 om 04:00 in Doezum (Grootegast), zoon van Hendrik Hazenberg en Jacobje Alserda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1884. Alle is overleden op 21 september 1928 om 08:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 september 1928.
Kind van Seeske en Alle:
1 Gerrit Hazenberg, geboren op 31 maart 1912 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.1.1.12.1.
1.1.2.5.1.1.12.1 Gerrit Hazenberg is geboren op 31 maart 1912 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Alle Hazenberg en Seeske Kamminga (zie 1.1.2.5.1.1.12). Gerrit is overleden op 12 februari 1989, 76 jaar oud. Hij is begraven in Visvliet (Grijpskerk). Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op 29 december 1932 in Grijpskerk met Loltje Laanstra, 20 jaar oud. Loltje is geboren op 11 april 1912 in Surhuizum (Achtkarspelen), dochter van Johannes Laanstra en Janke Kooistra. Loltje is overleden op 21 juni 1992, 80 jaar oud. Zij is begraven in Visvliet (Grijpskerk).
Kinderen van Gerrit en Loltje:
1 Alle Hazenberg, geboren op 8 februari 1933 in Grijpskerk. Volgt 1.1.2.5.1.1.12.1.1.
2 Janke Hazenberg, geboren op 17 april 1935 in Grijpskerk. Volgt 1.1.2.5.1.1.12.1.2.
3 Seeske Hazenberg. Volgt 1.1.2.5.1.1.12.1.3.
4 Johannes Hazenberg [1.1.2.5.1.1.12.1.4].
5 Hendrik Hazenberg [1.1.2.5.1.1.12.1.5].
6 IJtje Hazenberg [1.1.2.5.1.1.12.1.6].
1.1.2.5.1.1.12.1.1 Alle Hazenberg is geboren op 8 februari 1933 in Grijpskerk, zoon van Gerrit Hazenberg (zie 1.1.2.5.1.1.12.1) en Loltje Laanstra. Alle is overleden. Alle trouwde met Elisabeth Zuidema.
1.1.2.5.1.1.12.1.2 Janke Hazenberg is geboren op 17 april 1935 in Grijpskerk, dochter van Gerrit Hazenberg (zie 1.1.2.5.1.1.12.1) en Loltje Laanstra. Janke is overleden op 19 januari 2003, 67 jaar oud. Janke trouwde met Reinder van der Veen.
1.1.2.5.1.1.12.1.3 Seeske Hazenberg, dochter van Gerrit Hazenberg (zie 1.1.2.5.1.1.12.1) en Loltje Laanstra. Seeske trouwde met Pieter Hazenberg.
Kinderen van Seeske en Pieter:
1 Loltje Hazenberg [1.1.2.5.1.1.12.1.3.1].
2 Hendrik Hazenberg [1.1.2.5.1.1.12.1.3.2].
1.1.2.5.1.3 Aukje Bos is geboren op 29 april 1855 om 14:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Gerrit [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.1) en Wytske Eerdes van der Horn (zie 1.2.4.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 mei 1855. Aukje is overleden op 23 oktober 1926 om 06:30 in Groningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 oktober 1926. Aukje trouwde, 24 jaar oud, op 1 mei 1879 in Groningen met Derk Stubbe, 22 jaar oud. Derk is geboren op 6 december 1856 om 21:00 in Midwolda, zoon van Emo Hindriks Stubbe en Stijntje Kaman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 december 1856. Derk is overleden op 2 februari 1940 om 06:00 in Groningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 februari 1940.
Kinderen van Aukje en Derk:
1 Stientje Stubbe, geboren op 8 februari 1880 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.1.
2 Gerrit Stubbe, geboren op 24 januari 1882 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.2.
3 Emo Stubbe, geboren op 30 december 1883 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.3.
4 Jan Stubbe, geboren op 22 december 1885 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.4.
5 Folkert Stubbe, geboren op 22 september 1887 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.5.
6 Derk Stubbe, geboren op 19 oktober 1889 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.6.
7 Wijtze Stubbe, geboren op 12 november 1891 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.7.
8 Wiea Stubbe, geboren op 29 april 1895 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.8.
9 Assien Stubbe, geboren op 1 november 1898 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.9.
1.1.2.5.1.3.1 Stientje Stubbe is geboren op 8 februari 1880 om 10:00 in Groningen, dochter van Derk Stubbe en Aukje Bos (zie 1.1.2.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1880. Stientje is overleden op 17 oktober 1957 om 21:00 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 oktober 1957. Zij is begraven in Groningen. Stientje trouwde, 25 jaar oud, op 19 maart 1905 in Groningen met Eiko Oosterhof, 25 jaar oud. Eiko is geboren op 17 maart 1880 om 21:00 in Niezijl (Grijpskerk), zoon van Pieter Oosterhof en Jantje Buit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 maart 1880. Eiko is overleden na 1957, minstens 77 jaar oud.
Kinderen van Stientje en Eiko:
1 Derk Oosterhof [1.1.2.5.1.3.1.1], geboren op 2 juni 1908 om 08:30 in Helpman (Haren). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juni 1908. Derk is overleden.
2 Jan Oosterhof, geboren op 2 juni 1908 in Helpman (Haren). Volgt 1.1.2.5.1.3.1.2.
1.1.2.5.1.3.1.2 Jan Oosterhof is geboren op 2 juni 1908 om 09:00 in Helpman (Haren), zoon van Eiko Oosterhof en Stientje Stubbe (zie 1.1.2.5.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juni 1905. Jan is overleden. Jan trouwde met J. van der Kamp.
1.1.2.5.1.3.2 Gerrit Stubbe is geboren op 24 januari 1882 om 15:00 in Groningen, zoon van Derk Stubbe en Aukje Bos (zie 1.1.2.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1882. Gerrit is overleden op 1 augustus 1954 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 30 mei 1907 in Groningen met Aaltje Meijer, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op 26 januari 1880 om 23:00 in Groningen, dochter van Jan Meijer en Gezina Alida Keulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 januari 1880. Aaltje is overleden op 28 oktober 1947 om 00:15 in Groningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1947.
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Derk Stubbe, geboren op 6 april 1908 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.2.1.
2 Gezina Alida Stubbe [1.1.2.5.1.3.2.2], geboren op 28 juni 1910 in Groningen. Gezina is overleden in 1986, 75 of 76 jaar oud.
1.1.2.5.1.3.2.1 Derk Stubbe is geboren op 6 april 1908 in Groningen, zoon van Gerrit Stubbe (zie 1.1.2.5.1.3.2) en Aaltje Meijer. Derk is overleden op 18 maart 1995 in Groningen, 86 jaar oud. Hij is gecremeerd op 23 maart 1995 in Groningen. Derk trouwde, 22 jaar oud, op 19 juni 1930 in Groningen met Zwaantje Sikkens, 24 jaar oud. Zwaantje is geboren op 5 april 1906 om 02:00 in Groningen, dochter van Jakob Sikkens en Geertje Dekens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1906. Zwaantje is overleden op 10 april 1999 in Groningen, 93 jaar oud. Zij is gecremeerd op 14 april 1999 in Groningen.
Kinderen van Derk en Zwaantje:
1 Gerrit Stubbe [1.1.2.5.1.3.2.1.1].
2 Aaltje Stubbe [1.1.2.5.1.3.2.1.2].
1.1.2.5.1.3.3 Emo Stubbe is geboren op 30 december 1883 om 03:00 in Groningen, zoon van Derk Stubbe en Aukje Bos (zie 1.1.2.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 december 1883. Emo is overleden op 6 februari 1959 in Apeldoorn, 75 jaar oud. Emo trouwde, 28 jaar oud, op 14 maart 1912 in Groningen met Trijntje Postema, 29 jaar oud. Trijntje is geboren op 23 juli 1882 om 05:00 in Groningen, dochter van Jakob Postema en Aaltje Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juli 1882. Trijntje is overleden op 8 juli 1956 in Apeldoorn, 73 jaar oud.
Kind van Emo en Trijntje:
1 Jakob Dirk Emo Stubbe [1.1.2.5.1.3.3.1], geboren op 26 mei 1916 in Groningen. Jakob is overleden op 4 augustus 1945 in Dresden (DEU), 29 jaar oud.
1.1.2.5.1.3.4 Jan Stubbe is geboren op 22 december 1885 om 14:00 in Groningen, zoon van Derk Stubbe en Aukje Bos (zie 1.1.2.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 december 1885. Jan is overleden op 15 augustus 1953 in Groningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 5 augustus 1910 in Coevorden met Geesje Wever, 27 jaar oud. Geesje is geboren op 19 mei 1883 om 01:00 in Coevorden, dochter van Jan Wever en Johanna Gezina Muller. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1883. Geesje is overleden op 5 mei 1938 om 06:45 in Groningen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1938.
Kinderen van Jan en Geesje:
1 Aukje Stubbe [1.1.2.5.1.3.4.1], geboren op 23 augustus 1911 om 04:30 in Coevorden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 augustus 1911.
2 Dirk Stubbe [1.1.2.5.1.3.4.2], geboren op 9 juni 1914 in Coevorden.
3 Johanna Stubbe [1.1.2.5.1.3.4.3].
1.1.2.5.1.3.5 Folkert Stubbe is geboren op 22 september 1887 om 02:00 in Groningen, zoon van Derk Stubbe en Aukje Bos (zie 1.1.2.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1887. Folkert is overleden op 21 maart 1970 in Groningen, 82 jaar oud. Hij is begraven op 25 maart 1970 in Groningen. Folkert trouwde, 30 jaar oud, op 23 mei 1918 in Groningen met Fennechien Schanssema, 32 jaar oud. Fennechien is geboren op 4 oktober 1885 om 05:00 in Opwierde (Appingedam), dochter van Hinderikus Schanssema en Ettje Doesburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 oktober 1885. Fennechien is overleden op 28 december 1951 om 18:30 in Groningen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1951.
Kinderen van Folkert en Fennechien:
1 Derk Stubbe [1.1.2.5.1.3.5.1], geboren op 7 juli 1921 in Groningen. Derk is overleden op 2 september 2011 in Groningen, 90 jaar oud. Hij is gecremeerd op 7 september 2011 in Groningen. Derk bleef ongehuwd.
2 Hinderikus Stubbe [1.1.2.5.1.3.5.2].
1.1.2.5.1.3.6 Derk Stubbe is geboren op 19 oktober 1889 om 04:00 in Groningen, zoon van Derk Stubbe en Aukje Bos (zie 1.1.2.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 oktober 1889. Derk is overleden. Derk trouwde, 27 jaar oud, op 27 oktober 1916 in Smilde met Pietertje Diepke Molema, 26 jaar oud. Pietertje is geboren op 10 oktober 1890 om 21:30 in Bovensmilde (Smilde), dochter van Jan Molema en Martha Doorenbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 oktober 1890. Pietertje is overleden.
Kind van Derk en Pietertje:
1 Aukje Derkiena Stubbe [1.1.2.5.1.3.6.1], geboren op 7 april 1914 in Smilde.
1.1.2.5.1.3.7 Wijtze Stubbe is geboren op 12 november 1891 om 21:30 in Groningen, zoon van Derk Stubbe en Aukje Bos (zie 1.1.2.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 november 1891. Wijtze is overleden op 7 juli 1983 in Bredevoort, 91 jaar oud. Wijtze trouwde, 28 jaar oud, op 8 juli 1920 in Groningen met Jantien Kraan, 28 jaar oud. Jantien is geboren op 11 oktober 1891 om 11:00 in Groningen, dochter van Christiaan Kraan en Ienje Stavasius. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 oktober 1891. Jantien is overleden op 14 december 1954 om 02:00 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 december 1954. Zij is begraven op 18 december 1954 in Groningen.
Kinderen van Wijtze en Jantien:
1 Derk Stubbe [1.1.2.5.1.3.7.1], geboren op 15 juli 1921 in Groningen. Derk is overleden op 26 juli 1921 om 17:00 in Groningen, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1921.
2 Ienje Stubbe, geboren op 22 november 1922 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.1.3.7.2.
3 Aukje Stubbe. Volgt 1.1.2.5.1.3.7.3.
1.1.2.5.1.3.7.2 Ienje Stubbe is geboren op 22 november 1922 in Groningen, dochter van Wijtze Stubbe (zie 1.1.2.5.1.3.7) en Jantien Kraan. Ienje is overleden op 15 april 1998, 75 jaar oud. Zij is begraven in Oud-Loosdrecht. Ienje trouwde met Böhmer.
1.1.2.5.1.3.7.3 Aukje Stubbe, dochter van Wijtze Stubbe (zie 1.1.2.5.1.3.7) en Jantien Kraan. Aukje trouwde met Arend Schonewille. Arend is geboren op 6 december 1931 in Coevorden, zoon van Jan Schonewille en Femmigje Kikkert. Arend is overleden op 17 oktober 2008 in Aalten, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op 22 oktober 2008 in Aalten.
1.1.2.5.1.3.8 Wiea Stubbe is geboren op 29 april 1895 om 04:00 in Groningen, dochter van Derk Stubbe en Aukje Bos (zie 1.1.2.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1895. Wiea is overleden op 24 maart 1976 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Zij is gecremeerd in Goutum (Leeuwarderadeel). Wiea bleef kinderloos. Wiea trouwde, 25 jaar oud, op 12 augustus 1920 in Groningen met Dirk Ebbens, 26 jaar oud. Dirk is geboren op 11 maart 1894 om 04:00 in Dokkum, zoon van Jan Ebbens en Froukje van Groning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 maart 1894. Dirk is overleden op 3 december 1975 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd.
1.1.2.5.1.3.9 Assien Stubbe is geboren op 1 november 1898 om 03:00 in Groningen, dochter van Derk Stubbe en Aukje Bos (zie 1.1.2.5.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 november 1898. Assien is overleden op 29 oktober 1993 in Groningen, 94 jaar oud. Zij is gecremeerd op 3 november 1993 in Groningen. Assien bleef kinderloos. Assien trouwde, 37 jaar oud, op 2 november 1935 in Groningen met Errit Jan Dijkstra, 38 jaar oud. Errit is geboren op 3 juli 1897 om 06:00 in Groningen, zoon van Bauke Dijkstra en Martzen Petrusma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 juli 1897. Errit is overleden op 10 december 1935 om 19:00 in Groningen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 december 1935.
1.1.2.5.2 Wieger [Jans] Bos is geboren op 28 augustus 1818 om 12:30 in Burum (Kollumerland), zoon van Jan Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.5) en Minke Wopkes Botsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 augustus 1818. Wieger is overleden op 30 oktober 1847 om 04:00 in Kollum (Kollumerland), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 oktober 1847. Wieger trouwde, 22 jaar oud, op 15 mei 1841 in Kollumerland met Grietje Simons Siersma, 21 jaar oud. Grietje is geboren op 29 april 1820 om 04:30 in Burum (Kollumerland), dochter van Simon Koenes Siersma en Anna Geerts van der Zaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 mei 1820. Grietje is overleden op 10 juni 1853 om 21:00 in Visvliet (Grijpskerk), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juni 1853. Grietje trouwde later op 12 juni 1850 in Grijpskerk met Geert Kornelis de Vries (1814-1856).
1.1.2.5.4 Pietje [Jans] Bos is geboren op 11 december 1822 om 06:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Jan Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.5) en Minke Wopkes Botsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1822. Pietje is overleden op 6 juli 1901 om 03:00 in Kollum (Kollumerland), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juli 1901. Pietje trouwde, 27 jaar oud, op 3 augustus 1850 in Kollumerland met Taeke [Tjerks] Riemersma, 24 jaar oud. Taeke is geboren op 9 november 1825 om 22:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Tjerk Ebbeles Riemersma en Grietje Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 november 1825. Taeke is overleden op 16 juni 1901 om 08:00 in Kollum (Kollumerland), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juni 1901.
Kinderen van Pietje en Taeke:
1 Levenloos Riemersma [1.1.2.5.4.1], levenloos geboren dochter, geboren op 11 juni 1851 om 09:00 in Burum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1851.
2 Jan Riemersma [1.1.2.5.4.2], geboren op 16 augustus 1852 om 02:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 augustus 1852. Jan is overleden op 28 november 1858 om 03:00 in Burum (Kollumerland), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1858.
3 Tjerk Riemersma, geboren op 29 november 1854 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.3.
4 Wieger Riemersma, geboren op 25 april 1857 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.4.
5 Grietje Riemersma, geboren op 3 oktober 1860 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.5.
6 Jan Riemersma, geboren op 4 oktober 1864 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.6.
7 Meindert Riemersma [1.1.2.5.4.7], geboren op 29 augustus 1867 om 21:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 augustus 1867. Meindert is overleden op 12 december 1872 om 20:00 in Burum (Kollumerland), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 december 1872.
1.1.2.5.4.3 Tjerk Riemersma is geboren op 29 november 1854 om 16:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Taeke [Tjerks] Riemersma en Pietje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 november 1854. Tjerk is overleden op 18 januari 1931 om 11:00 in Burum (Kollumerland), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 januari 1931. Hij is begraven in Burum (Kollumerland). Tjerk trouwde, 31 jaar oud, op 15 mei 1886 in Kollumerland met Knelske Westerhof, 30 jaar oud. Knelske is geboren op 11 augustus 1855 om 21:00 in Opende (Grootegast), dochter van Albert [Jans] Westerhof en Anna [Meinderts] Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1855. Knelske is overleden op 20 september 1938 om 08:30 in Burum (Kollumerland), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 september 1938.
Kinderen van Tjerk en Knelske:
1 Taeke Riemersma, geboren op 24 augustus 1887 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.4.3.1.
2 Albert Riemersma, geboren op 7 september 1888 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.4.3.2.
3 Pieter Riemersma, geboren op 9 september 1890 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.4.3.3.
4 Anne Riemersma, geboren op 10 maart 1892 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.4.3.4.
5 Meindert Riemersma, geboren op 10 augustus 1895 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.4.3.5.
6 Frederik Riemersma, geboren op 7 juli 1898 in Buitenpost (Achtkarspelen). Volgt 1.1.2.5.4.3.6.
1.1.2.5.4.3.1 Taeke Riemersma is geboren op 24 augustus 1887 om 04:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Tjerk Riemersma (zie 1.1.2.5.4.3) en Knelske Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 augustus 1887. Taeke is overleden op 30 juli 1971, 83 jaar oud. Hij is begraven in Burum (Kollumerland). Taeke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 18 mei 1912 in Kollumerland met Tjitske Wielenga (Wielinga), 23 jaar oud. Tjitske is geboren op 21 juli 1888 om 11:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Wybe Klazes Wielinga en Geertje Piers Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1888. Tjitske is overleden op 15 december 1915 om 21:30 in Groningen, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 december 1915. Zij is begraven in Burum (Kollumerland).
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 25 oktober 1917 in Kollumerland met Ykje van der Veen, 32 jaar oud. Ykje is geboren op 25 december 1884 om 21:00 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen), dochter van Klaas Jetzes van der Veen en Hendrikje Filippus Hofstede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1884. Ykje is overleden op 23 mei 1977, 92 jaar oud. Zij is begraven in Burum (Kollumerland).
1.1.2.5.4.3.2 Albert Riemersma is geboren op 7 september 1888 om 18:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Tjerk Riemersma (zie 1.1.2.5.4.3) en Knelske Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 september 1888. Albert is overleden op 21 juni 1967, 78 jaar oud. Hij is begraven in Rinsumageest (Dantumadeel). Albert trouwde, 24 jaar oud, op 4 september 1913 in Kollumerland met Grietje Castelein, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 13 februari 1890 om 07:00 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Arend Cornelis Castelein en Rinske Castelein. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 januari 1890. Grietje is overleden op 29 mei 1938 om 16:30 in Rinsumageest (Dantumadeel), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 mei 1938. Zij is begraven in Rinsumageest (Dantumadeel).
1.1.2.5.4.3.3 Pieter Riemersma is geboren op 9 september 1890 om 07:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Tjerk Riemersma (zie 1.1.2.5.4.3) en Knelske Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1890. Pieter is overleden op 15 juni 1986, 95 jaar oud. Hij is begraven in Visvliet (Grijpskerk). Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 8 juli 1916 in Grijpskerk met Antje Penninga, 22 jaar oud. Antje is geboren op 6 januari 1894 om 04:00 in Visvliet (Grijpskerk), dochter van Jakob Penninga en Zwaantje van Teijens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 januari 1894. Antje is overleden op 13 september 1974, 80 jaar oud. Zij is begraven in Visvliet (Grijpskerk).
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Tjerk Riemersma [1.1.2.5.4.3.3.1], geboren op 6 april 1917 in Visvliet (Grijpskerk). Tjerk is overleden op 7 april 1917 om 13:00 in Visvliet (Grijpskerk), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1917.
2 Jacoba Riemersma [1.1.2.5.4.3.3.2], geboren op 16 augustus 1926 in Visvliet (Grijpskerk). Jacoba is overleden op 16 oktober 1927 om 21:00 in Visvliet (Grijpskerk), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1927. Zij is begraven in Visvliet (Grijpskerk).
1.1.2.5.4.3.4 Anne Riemersma is geboren op 10 maart 1892 om 23:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Tjerk Riemersma (zie 1.1.2.5.4.3) en Knelske Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 maart 1892. Anne is overleden op 15 oktober 1978, 86 jaar oud. Hij is begraven in Burum (Kollumerland). Anne trouwde, 25 jaar oud, op 19 mei 1917 in Achtkarspelen met Fetje Castelein, 25 jaar oud. Fetje is geboren op 14 februari 1892 om 12:30 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Arend Cornelis Castelein en Rinske Castelein. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 februari 1892. Fetje is overleden op 18 juli 1926 om 23:00 in Burum (Kollumerland), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juli 1926. Zij is begraven in Burum (Kollumerland).
1.1.2.5.4.3.5 Meindert Riemersma is geboren op 10 augustus 1895 om 02:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Tjerk Riemersma (zie 1.1.2.5.4.3) en Knelske Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1895. Meindert is overleden op 19 november 1982, 87 jaar oud. Hij is begraven in Burum (Kollumerland). Meindert trouwde, 25 jaar oud, op 12 mei 1921 in Kollumerland met Talkje Sjaarda, 22 jaar oud. Talkje is geboren op 30 maart 1899 om 02:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Kornelis Sjaarda en Martje Stouwie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1899. Talkje is overleden op 19 maart 1963 in Groningen, 63 jaar oud. Zij is begraven in Burum (Kollumerland).
1.1.2.5.4.3.6 Frederik Riemersma is geboren op 7 juli 1898 om 09:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Tjerk Riemersma (zie 1.1.2.5.4.3) en Knelske Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juli 1898. Frederik is overleden op 27 augustus 1981, 83 jaar oud. Hij is begraven in Damwoude (Dantumadeel). Frederik trouwde, 23 jaar oud, op 11 mei 1922 in Achtkarspelen met Grietje van Maassen, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 9 februari 1900 om 15:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Klaas van Maassen en Hiltje Broersema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1900. Grietje is overleden op 2 juni 1982, 82 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude (Dantumadeel).
1.1.2.5.4.4 Wieger Riemersma is geboren op 25 april 1857 om 05:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Taeke [Tjerks] Riemersma en Pietje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 april 1857. Wieger is overleden op 14 februari 1936 om 06:00 in Burum (Kollumerland), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 februari 1936. Wieger trouwde, 24 jaar oud, op 14 mei 1881 in Kollumerland met Harmke Sikkens, 22 jaar oud. Harmke is geboren op 27 oktober 1858 om 21:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), dochter van Berent Abeles Sikkens en Janna Hendriks Lodewegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1858. Harmke is overleden op 5 oktober 1912 om 07:00 in Burum (Kollumerland), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1912.
Kinderen van Wieger en Harmke:
1 Pietje Riemersma, geboren op 22 januari 1882 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.4.1.
2 Berend Riemersma, geboren op 17 juni 1883 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.4.2.
3 Janna Riemersma, geboren op 11 september 1886 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.4.3.
4 Taeke Riemersma, geboren op 6 april 1891 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.4.4.
5 Grietje Riemersma, geboren op 16 mei 1895 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.4.5.
1.1.2.5.4.4.1 Pietje Riemersma is geboren op 22 januari 1882 om 12:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Wieger Riemersma (zie 1.1.2.5.4.4) en Harmke Sikkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1882. Pietje is overleden op 5 december 1917 om 07:00 in Burum (Kollumerland), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1917. Zij is begraven in Burum (Kollumerland). Pietje trouwde, 23 jaar oud, op 20 mei 1905 in Kollumerland met Meindert Riemersma, 30 jaar oud. Meindert is geboren op 10 juli 1874 om 01:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Hendrik Riemersma en Maaike Waltje. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juli 1874. Meindert is overleden op 14 september 1970, 96 jaar oud. Hij is begraven in Burum (Kollumerland).
Kinderen van Pietje en Meindert:
1 Levenloos Riemersma [1.1.2.5.4.4.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 12 mei 1908 om 21:30 in Burum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 mei 1908.
2 Maaike Riemersma [1.1.2.5.4.4.1.2], geboren op 26 juni 1913 in Burum (Kollumerland). Maaike is overleden op 30 juli 1919 om 11:00 in Zuidhorn, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juli 1919. Zij is begraven in Burum (Kollumerland).
1.1.2.5.4.4.2 Berend Riemersma is geboren op 17 juni 1883 om 15:30 in Burum (Kollumerland), zoon van Wieger Riemersma (zie 1.1.2.5.4.4) en Harmke Sikkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juni 1883. Berend is overleden op 28 oktober 1973 in Burum (Kollumerland), 90 jaar oud. Hij is begraven in Burum (Kollumerland). Berend trouwde, 26 jaar oud, op 21 mei 1910 in Kollumerland met Eelkje Douma, 29 jaar oud. Eelkje is geboren op 10 april 1881 om 08:30 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Hille Douma en Ruurdtje Medenblik. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 april 1881. Eelkje is overleden op 27 april 1953 in Groningen, 72 jaar oud. Zij is begraven in Burum (Kollumerland).
1.1.2.5.4.4.3 Janna Riemersma is geboren op 11 september 1886 om 10:30 in Burum (Kollumerland), dochter van Wieger Riemersma (zie 1.1.2.5.4.4) en Harmke Sikkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 september 1886. Janna is overleden op 6 augustus 1978, 91 jaar oud. Zij is begraven in Lutjegast (Grootegast). Janna trouwde, 19 jaar oud, op 19 mei 1906 in Kollumerland met Poppe Douma, 22 jaar oud. Poppe is geboren op 14 maart 1884 om 06:00 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Hille Douma en Ruurdtje Medenblik. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1884. Poppe is overleden op 5 februari 1965, 80 jaar oud. Hij is begraven in Lutjegast (Grootegast).
1.1.2.5.4.4.4 Taeke Riemersma is geboren op 6 april 1891 om 00:30 in Burum (Kollumerland), zoon van Wieger Riemersma (zie 1.1.2.5.4.4) en Harmke Sikkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 april 1891. Taeke is overleden op 10 april 1982, 91 jaar oud. Taeke trouwde, 30 jaar oud, op 7 mei 1921 in Achtkarspelen met Janke van der Meer, 24 jaar oud. Janke is geboren op 24 februari 1897 om 13:00 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Andries van der Meer en Janke Kunnen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1897. Janke is overleden op 4 oktober 1996, 99 jaar oud. Zij is begraven in Burum (Kollumerland).
1.1.2.5.4.4.5 Grietje Riemersma is geboren op 16 mei 1895 om 19:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Wieger Riemersma (zie 1.1.2.5.4.4) en Harmke Sikkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 mei 1895. Grietje is overleden op 29 november 1962 in Kollumerpomp (Kollumerland), 67 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland). Grietje trouwde met Reinder Bijlsma. Reinder is geboren op 18 maart 1889 in Kollum (Kollumerland). Reinder is overleden op 21 mei 1962 in Kollumerpomp (Kollumerland), 73 jaar oud.
1.1.2.5.4.5 Grietje Riemersma is geboren op 3 oktober 1860 om 23:30 in Burum (Kollumerland), dochter van Taeke [Tjerks] Riemersma en Pietje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1860. Grietje is overleden op 18 november 1918 om 18:30 in Buitenpost (Achtkarspelen), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 november 1918. Zij is begraven in Augsbuurt (Kollumerland). Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 26 mei 1883 in Kollumerland met Wobbe Westra, 29 jaar oud. Wobbe is geboren op 1 februari 1854 om 18:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Jan Hylkes Westra en Minke Wobbes Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 februari 1854. Wobbe is overleden op 21 november 1932 om 23:00 in Groningen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 november 1932.
Kinderen van Grietje en Wobbe:
1 Pietje Westra, geboren op 15 april 1884 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.5.1.
2 Minke Westra, geboren op 8 juni 1885 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.5.2.
3 Taeke Westra, geboren op 22 februari 1887 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.5.3.
4 Jan Westra [1.1.2.5.4.5.4], geboren op 4 september 1888 om 12:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 september 1888. Jan is overleden.
5 Hijlke Westra, geboren op 25 augustus 1890 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.5.5.
6 Tjerk Westra [1.1.2.5.4.5.6], geboren op 8 januari 1893 om 11:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 januari 1893. Tjerk is overleden.
7 Wieger Westra, geboren op 3 november 1894 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.4.5.7.
8 Folkert Westra [1.1.2.5.4.5.8], geboren op 19 november 1896 om 04:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1896. Folkert is overleden op 31 maart 1900 om 22:00 in Kollum (Kollumerland), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1900.
9 Wobbe Westra [1.1.2.5.4.5.9], geboren op 12 september 1898 om 14:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 september 1898. Wobbe is overleden op 25 maart 1900 om 04:00 in Kollum (Kollumerland), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 maart 1900.
10 Sara Westra [1.1.2.5.4.5.10], geboren op 23 oktober 1899 om 02:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1899. Sara is overleden op 28 maart 1900 om 08:00 in Kollum (Kollumerland), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 maart 1900.
11 Sara Westra [1.1.2.5.4.5.11], geboren op 16 februari 1901 om 18:30 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 februari 1901. Sara is overleden op 6 november 1988, 87 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen). Sara bleef ongehuwd.
12 Folkert Westra [1.1.2.5.4.5.12], geboren op 19 maart 1902 om 13:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 maart 1902. Folkert is overleden op 20 oktober 1966 in Groningen, 64 jaar oud. Hij is begraven in Niekerk (Oldekerk).
1.1.2.5.4.5.1 Pietje Westra is geboren op 15 april 1884 om 00:30 in Kollum (Kollumerland), dochter van Wobbe Westra en Grietje Riemersma (zie 1.1.2.5.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 april 1884. Pietje is overleden op 18 januari 1949, 64 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen). Pietje trouwde, 27 jaar oud, op 3 februari 1912 in Achtkarspelen met Klaas Bremer, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 24 juli 1886 om 11:30 in Burum (Kollumerland), zoon van Jacob Bremer en Trijntje Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juli 1886. Klaas is overleden op 24 december 1955, 69 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen).
1.1.2.5.4.5.2 Minke Westra is geboren op 8 juni 1885 om 08:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Wobbe Westra en Grietje Riemersma (zie 1.1.2.5.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juni 1885. Minke is overleden op 18 juli 1972 in Groningen, 87 jaar oud. Zij is begraven in Niezijl (Grijpskerk). Minke trouwde, 35 jaar oud, op 15 juli 1920 in Grijpskerk met Gosse Noordewier, 25 jaar oud. Gosse is geboren op 10 februari 1895 om 16:00 in Niezijl (Grijpskerk), zoon van Menne Noordewier en Antje Beerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 februari 1895. Gosse is overleden op 31 augustus 1966 in Niezijl (Grijpskerk), 71 jaar oud. Hij is begraven in Niezijl (Grijpskerk).
Kind van Minke en Gosse:
1 Levenloos Noordewier [1.1.2.5.4.5.2.1], levenloos geboren kind, geboren op 20 juni 1927 om 15:00 in Niezijl (Grijpskerk). Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juni 1927.
1.1.2.5.4.5.3 Taeke Westra is geboren op 22 februari 1887 om 08:30 in Kollum (Kollumerland), zoon van Wobbe Westra en Grietje Riemersma (zie 1.1.2.5.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 februari 1887. Taeke is overleden. Taeke trouwde, 28 jaar oud, op 8 mei 1915 in Kollumerland met Trijntje Postma, 19 jaar oud. Trijntje is geboren op 3 juni 1895 om 20:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Eeuwke Postma en Antje de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juni 1895. Trijntje is overleden.
1.1.2.5.4.5.5 Hijlke Westra is geboren op 25 augustus 1890 om 07:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Wobbe Westra en Grietje Riemersma (zie 1.1.2.5.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 augustus 1890. Hijlke is overleden op 29 oktober 1969 in Doezum (Grootegast), 79 jaar oud. Hij is begraven in Doezum (Grootegast). Hijlke trouwde, 29 jaar oud, op 20 mei 1920 in Achtkarspelen met Tietje Kielstra, 22 jaar oud. Tietje is geboren op 24 oktober 1897 om 07:00 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), dochter van Jeen Kielstra en Trijntje Weening. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 oktober 1897. Tietje is overleden op 3 mei 1956 in Doezum (Grootegast), 58 jaar oud. Zij is begraven in Doezum (Grootegast).
1.1.2.5.4.5.7 Wieger Westra is geboren op 3 november 1894 om 19:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Wobbe Westra en Grietje Riemersma (zie 1.1.2.5.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 november 1894. Wieger is overleden op 3 juli 1986, 91 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen). Wieger trouwde met Jantje Waltje. Jantje is geboren op 28 augustus 1894 om 15:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), dochter van Jan Waltje en Maaike van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 augustus 1894. Jantje is overleden op 9 april 1979, 84 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen).
1.1.2.5.4.6 Jan Riemersma is geboren op 4 oktober 1864 om 06:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Taeke [Tjerks] Riemersma en Pietje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1864. Jan is overleden op 12 oktober 1927 om 18:30 in Twijzel (Achtkarspelen), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 oktober 1927. Hij is begraven in Twijzel (Achtkarspelen). Jan trouwde, 35 jaar oud, op 11 november 1899 in Kollumerland met Wiegerke de Vries, 23 jaar oud. Wiegerke is geboren op 20 december 1875 om 21:00 in Oudwoude (Kollumerland), dochter van Sybren de Vries en Antje Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 december 1875. Wiegerke is overleden op 18 maart 1949 in Buitenpost (Achtkarspelen), 73 jaar oud. Zij is begraven in Twijzel (Achtkarspelen).
Kinderen van Jan en Wiegerke:
1 Levenloos Riemersma [1.1.2.5.4.6.1], levenloos geboren zoon, geboren op 3 maart 1903 om 04:00 in Kollum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1903.
2 Levenloos Riemersma [1.1.2.5.4.6.2], levenloos geboren zoon, geboren op 2 juni 1904 om 18:00 in Kollum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juni 1904.
3 Levenloos Riemersma [1.1.2.5.4.6.3], levenloos geboren zoon, geboren op 29 oktober 1907 om 22:00 in Kollum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 oktober 1907.
4 Levenloos Riemersma [1.1.2.5.4.6.4], levenloos geboren dochter, geboren op 6 juni 1911 om 16:00 in Kollum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juni 1911.
1.1.2.5.7 Hiltje [Jans] Bos is geboren op 15 april 1831 om 24:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Jan Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.5) en Minke Wopkes Botsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 april 1831. Hiltje is overleden vóór 1897 in Michigan (USA), ten hoogste 66 jaar oud. Hiltje bleef kinderloos. Hiltje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 12 mei 1853 in Kollumerland met Arjen [Kornelis] Poelstra, 29 jaar oud. Arjen is geboren op 6 november 1823 om 13:00 in Grootegast, zoon van Cornelis Arjens Poelstra en Matzen Jelles de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1823. Arjen is overleden op 25 november 1875 om 20:00 in Burum (Kollumerland), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 november 1875.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 23 november 1876 in Kollumerland met Auke [Hessels] Kuipers, 51 jaar oud. Auke is geboren op 25 januari 1825 om 23:30 in Kollum (Kollumerland), zoon van Hessel Aukes Kuipers en Tettje Tietes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 januari 1825. Auke is overleden op 25 juni 1906 in Highland, Osceola County, MI (USA), 81 jaar oud (oorzaak: natural death). Auke is weduwnaar van Jantje [Wiebes] Helder (1826-1866), met wie hij trouwde op 20 mei 1851 in Kollumerland, zie 1.1.2.4.5.
Kinderen van Hiltje en Arjen:
1 Minke Poelstra [1.1.2.5.7.1], geboren op 15 januari 1858 om 11:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 januari 1858. Minke is overleden op 29 januari 1865 om 15:00 in Burum (Kollumerland), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 januari 1865.
2 Kornelis Poelstra, geboren op 19 september 1861 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.7.2.
3 Jan Poelstra, geboren op 22 februari 1866 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.7.3.
1.1.2.5.7.2 Kornelis Poelstra is geboren op 19 september 1861 om 05:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Arjen [Kornelis] Poelstra en Hiltje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1861. Kornelis is overleden op 16 juni 1919 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 57 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Kornelis trouwde, 22 jaar oud, op 23 november 1883 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Grietje Nicolai, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 2 april 1857 om 14:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Sjoerd Nicolai en Aukjen Rentjema. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1858. Grietje is overleden op 24 januari 1932 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 74 jaar oud.
Kinderen van Kornelis en Grietje:
1 Aukje (Ida) Poelstra, geboren op 18 september 1885 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.5.7.2.1.
2 Helen Poelstra [1.1.2.5.7.2.2], geboren op 1 mei 1887 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Helen is overleden op 7 juli 1910 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 23 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis). Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, MI (USA).
3 Susie Poelstra, geboren op 27 april 1894 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.5.7.2.3.
1.1.2.5.7.2.1 Aukje (Ida) Poelstra is geboren op 18 september 1885 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Kornelis Poelstra (zie 1.1.2.5.7.2) en Grietje Nicolai. Ida is overleden in februari 1969 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 83 jaar oud. Ida trouwde, 25 jaar oud, op 17 augustus 1911 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Johannes (Joe) Huizingh, 27 jaar oud. Joe is geboren op 7 december 1883 om 09:00 in Westerwijtwerd (Middelstum), zoon van Pieter Huizingh en Janna Westerhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 december 1883. Joe is overleden in oktober 1959 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 75 jaar oud.
Kinderen van Ida en Joe:
1 Gertrude Huizingh [1.1.2.5.7.2.1.1], geboren op 15 april 1913 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Gertrude is overleden op 15 december 1972 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 59 jaar oud. Gertrude bleef ongehuwd.
2 Peter Huizingh, geboren op 26 januari 1916 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.5.7.2.1.2.
3 Cornelius (Neal) Huizingh, geboren op 8 september 1917 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.5.7.2.1.3.
4 Jeannette Huizingh [1.1.2.5.7.2.1.4], geboren omstreeks 1922 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Jeannette is overleden vóór 2007, ten hoogste 85 jaar oud.
1.1.2.5.7.2.1.2 Peter Huizingh is geboren op 26 januari 1916 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), zoon van Johannes (Joe) Huizingh en Aukje (Ida) Poelstra (zie 1.1.2.5.7.2.1). Peter is overleden op 1 februari 1990 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 74 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Peter trouwde met Laura NN. Laura is geboren op 10 februari 1916. Laura is overleden op 12 oktober 2003 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 87 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, MI (USA).
1.1.2.5.7.2.1.3 Cornelius (Neal) Huizingh is geboren op 8 september 1917 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), zoon van Johannes (Joe) Huizingh en Aukje (Ida) Poelstra (zie 1.1.2.5.7.2.1). Neal is overleden op 17 december 2007 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 90 jaar oud. Neal trouwde met Annette Marie NN. Annette is geboren op 5 mei 1916. Annette is overleden op 4 maart 2007 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 90 jaar oud.
1.1.2.5.7.2.3 Susie Poelstra is geboren op 27 april 1894 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Kornelis Poelstra (zie 1.1.2.5.7.2) en Grietje Nicolai. Susie is overleden op 7 juli 1964, 70 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Susie trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1930 met Arie van de Griend, ongeveer 32 jaar oud. Arie is geboren op 8 november 1898 om 10:00 in Barendrecht, zoon van Aart van de Griend en Jaapje van der Jagt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 november 1898. Arie is overleden op 23 november 1973 in Bradenton, Manatee County, FL (USA), 75 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, MI (USA).
Kind van Susie en Arie:
1 Arthur C. (Art) VanderGriend, geboren op 10 december 1934 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.5.7.2.3.1.
1.1.2.5.7.2.3.1 Arthur C. (Art) VanderGriend is geboren op 10 december 1934 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), zoon van Arie van de Griend en Susie Poelstra (zie 1.1.2.5.7.2.3). Art is overleden op 3 juni 2006 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 71 jaar oud. Art trouwde met Jacqueline G. NN.
1.1.2.5.7.3 Jan Poelstra is geboren op 22 februari 1866 om 01:30 in Burum (Kollumerland), zoon van Arjen [Kornelis] Poelstra en Hiltje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1866. Jan is overleden op 15 maart 1924 in Allendale, Ottawa County, MI (USA), 58 jaar oud. Hij is begraven in Allendale, Ottawa County, MI (USA). Jan trouwde, 25 jaar oud, op 2 juli 1891 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Martje Koning, 24 jaar oud. Martje is geboren op 20 april 1867 om 10:00 in Westeremden (Stedum), dochter van Heine Koning en Klaassien Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 april 1867. Martje is overleden op 31 januari 1929 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 61 jaar oud (oorzaak: angina pectoris). Zij is begraven in Allendale, Ottawa County, MI (USA).
Kinderen van Jan en Martje:
1 Arjen (Orie) Poelstra, geboren op 15 april 1892 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Volgt 1.1.2.5.7.3.1.
2 Klazina (Clara) Poelstra [1.1.2.5.7.3.2], geboren op 6 mei 1894 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Clara is overleden na 1910, minstens 16 jaar oud.
3 Heine (Henry) Poelstra [1.1.2.5.7.3.3], geboren op 4 maart 1897 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Henry is overleden op 6 mei 1910 in Allendale, Ottawa County, MI (USA), 13 jaar oud (oorzaak: gun shot wound through right chest - probaboly accidental). Hij is begraven in Allendale, Ottawa County, MI (USA).
4 Hiltje (Helen) Poelstra [1.1.2.5.7.3.4], geboren op 4 oktober 1899 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Helen is overleden na 1930, minstens 31 jaar oud.
5 Levenloos Poelstra [1.1.2.5.7.3.5], levenloos geboren zoon, geboren op 13 november 1903 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA).
1.1.2.5.7.3.1 Arjen (Orie) Poelstra is geboren op 15 april 1892 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), zoon van Jan Poelstra (zie 1.1.2.5.7.3) en Martje Koning. Orie is overleden op 26 oktober 1930 in Coopersville, Ottawa County, MI (USA), 38 jaar oud. Hij is begraven in Allendale, Ottawa County, MI (USA). Orie trouwde, 28 jaar oud, op 21 oktober 1920 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Clara M. Hintz, 27 jaar oud. Clara is geboren op 5 oktober 1893 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Lewis Hintz en Mary Kusterer. Clara is overleden op 30 januari 1972 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 78 jaar oud. Zij is begraven in Allendale, Ottawa County, MI (USA).
Kinderen van Orie en Clara:
1 John Poelstra [1.1.2.5.7.3.1.1].
2 Levenloos Poelstra [1.1.2.5.7.3.1.2], levenloos geboren zoon, geboren op 21 juli 1924 in East Grand Rapids, Kent County, MI (USA).
3 Carl Poelstra [1.1.2.5.7.3.1.3].
4 Mary Poelstra [1.1.2.5.7.3.1.4].
5 Ray Poelstra [1.1.2.5.7.3.1.5], geboren omstreeks 1929 in Michigan (USA). Ray is overleden.
1.1.2.5.8 Aukje [Jans] Bos is geboren op 10 maart 1834 om 23:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Jan Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.5) en Minke Wopkes Botsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 maart 1834. Aukje is overleden op 31 december 1865 om 09:00 in Burum (Kollumerland), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 januari 1866. Aukje trouwde, 23 jaar oud, op 16 mei 1857 in Kollumerland met Nittert [Pieters] van der Wal, 31 jaar oud. Nittert is geboren op 10 november 1825 om 19:00 in Waarden (Grijpskerk), zoon van Pieter Pieters van der Wal en Wipke Nitters de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 november 1825. Nittert is overleden op 25 oktober 1872 in Visvliet (Grijpskerk), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1872. Nittert trouwde later op 31 augustus 1867 in Kollumerland met Grietje Braak (1846-1915).
Kinderen van Aukje en Nittert:
1 Jan van der Wal, geboren op 22 maart 1858 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.8.1.
2 Wibke van der Wal, geboren op 10 december 1859 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.8.2.
3 Minke van der Wal, geboren op 23 oktober 1863 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.8.3.
4 Pieter van der Wal, geboren op 25 december 1865 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.5.8.4.
1.1.2.5.8.1 Jan van der Wal is geboren op 22 maart 1858 om 15:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Nittert [Pieters] van der Wal en Aukje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1858. Jan is overleden op 29 oktober 1927 om 19:00 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1927. Hij is begraven in Groningen. Jan trouwde, 42 jaar oud, op 25 november 1900 in Groningen met Everdina de Vries, 24 jaar oud. Everdina is geboren op 29 juni 1876 om 11:00 in Groningen, dochter van Sjoert de Vries en Iettje Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1876. Everdina is overleden op 7 maart 1953, 76 jaar oud. Zij is begraven in Groningen.
Kinderen van Jan en Everdina:
1 Ide van der Wal, geboren op 22 april 1896 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.1.1.
2 Netter (Nico) van der Wal, geboren op 15 augustus 1901 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.1.2.
3 Sjoerd van der Wal [1.1.2.5.8.1.3], geboren op 18 maart 1903 om 04:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 maart 1903. Sjoerd is overleden op 27 april 1904 om 15:00 in Groningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 april 1904.
4 Sjoert van der Wal, geboren op 12 mei 1906 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.1.4.
1.1.2.5.8.1.1 Ide van der Wal is geboren op 22 april 1896 om 15:00 in Groningen, zoon van Jan van der Wal (zie 1.1.2.5.8.1) en Everdina de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 april 1896. Ide is overleden. Ide trouwde, 22 jaar oud, op 4 november 1918 in Groningen met Kornelia Wagenaar, 23 jaar oud. Kornelia is geboren op 28 september 1895 om 07:00 in Uithuizen, dochter van Jan Wagenaar en Trijntje Cleveringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1895. Kornelia is overleden op 9 april 1950 om 05:30 in Groningen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 april 1950.
Kinderen van Ide en Kornelia:
1 Jan van der Wal [1.1.2.5.8.1.1.1], geboren op 8 maart 1919 in Groningen.
2 Trientje van der Wal [1.1.2.5.8.1.1.2].
1.1.2.5.8.1.2 Netter (Nico) van der Wal is geboren op 15 augustus 1901 om 21:00 in Groningen, zoon van Jan van der Wal (zie 1.1.2.5.8.1) en Everdina de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 augustus 1901. Nico is overleden op 21 november 1986 in Groningen, 85 jaar oud. Hij is gecremeerd. Nico trouwde, 23 jaar oud, op 25 mei 1925 in Groningen met Geertje Brongers, 25 jaar oud. Geertje is geboren op 17 januari 1900 om 23:00 in Muntendam, dochter van Berend Brongers en Grietje Auwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 januari 1900. Geertje is overleden op 7 december 1981 in Groningen, 81 jaar oud. Zij is gecremeerd.
Kind van Nico en Geertje:
1 Everdina van der Wal [1.1.2.5.8.1.2.1].
1.1.2.5.8.1.4 Sjoert van der Wal is geboren op 12 mei 1906 om 07:00 in Groningen, zoon van Jan van der Wal (zie 1.1.2.5.8.1) en Everdina de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1906. Sjoert is overleden op 10 juni 1979 in Groningen, 73 jaar oud. Hij is gecremeerd op 14 juni 1979 in Groningen. Sjoert trouwde met Jantina Wilhelmina Nijdam. Jantina is geboren op 28 april 1907 om 15:00 in Groningen, dochter van Jan Nijdam en Wilhelmina Jantina Schutte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 april 1907.
Kind van Sjoert en Jantina:
1 Levenloos van der Wal [1.1.2.5.8.1.4.1], levenloos geboren kind, geboren op 21 juni 1944 om 07:30 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juni 1944.
1.1.2.5.8.2 Wibke van der Wal is geboren op 10 december 1859 om 05:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Nittert [Pieters] van der Wal en Aukje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1859. Wibke is overleden op 2 juli 1943 om 10:30 in Groningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1943. Wibke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 9 november 1884 in Groningen met Abel Collij, 36 jaar oud. Abel is geboren op 27 juni 1848 in Groningen, zoon van Jan Remkes Collij en Maria Zweers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 juni 1848. Abel is overleden op 29 januari 1890 in verdronken bij Duinkerken, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1890.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 28 april 1895 in Groningen met Jacobus Johannes Hartman, 36 jaar oud. Jacobus is geboren op 23 juni 1858 om 08:00 in Groningen, zoon van Jacobus Johannes Hartmann en Ida Leisenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juni 1858. Jacobus is overleden op 23 maart 1922 om 18:00 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen van Wibke en Abel:
1 Wilhelmina Colly, geboren op 12 februari 1884 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.2.1.
2 Jan Remko Colly, geboren op 30 januari 1886 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.2.2.
3 Nittert Jan Collij, geboren op 14 september 1887 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.2.3.
4 Abel Collij, geboren op 12 juni 1889 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.2.4.
Kinderen van Wibke en Jacobus:
5 Ida Hartman, geboren op 27 december 1895 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.2.5.
6 Jacobus Johannes Hartman, geboren op 6 mei 1898 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.2.6.
7 Pieter Hartman [1.1.2.5.8.2.7], geboren op 22 juni 1900 om 21:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juni 1900. Pieter is overleden op 29 augustus 1958 in Groningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Pieter bleef ongehuwd.
1.1.2.5.8.2.1 Wilhelmina Colly is geboren op 12 februari 1884 om 22:00 in Groningen, dochter van Abel Collij en Wibke van der Wal (zie 1.1.2.5.8.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 februari 1884. Wilhelmina is overleden op 2 oktober 1967 in Groningen, 83 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 14 november 1907 in Groningen met Albertus Willebrordus Boer, 26 jaar oud. Albertus is geboren op 1 juni 1881 om 04:00 in Groningen, zoon van Johannes Albertus Boer en Gesina Kleine. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juni 1881. Albertus is overleden op 18 september 1972 in Groningen, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op 22 september 1972 in Groningen.
Kinderen van Wilhelmina en Albertus:
1 Johannes Albertus Boer, geboren op 8 februari 1909 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.2.1.1.
2 Wimmegiena Boer, geboren op 9 augustus 1911 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.2.1.2.
1.1.2.5.8.2.1.1 Johannes Albertus Boer is geboren op 8 februari 1909 om 11:00 in Groningen, zoon van Albertus Willebrordus Boer en Wilhelmina Colly (zie 1.1.2.5.8.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1909. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 30 maart 1937 met Bernarda Thiele, 26 jaar oud. Bernarda is geboren op 17 februari 1911 in Rheden. Bernarda is overleden.
1.1.2.5.8.2.1.2 Wimmegiena Boer is geboren op 9 augustus 1911 in Groningen, dochter van Albertus Willebrordus Boer en Wilhelmina Colly (zie 1.1.2.5.8.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan. Wimmegiena is overleden. Wimmegiena trouwde, 22 jaar oud, op 16 juli 1934 in Groningen met Jacobus Philippus Jintes, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 22 maart 1909 om 21:00 in Vierverlaten (Hoogkerk), zoon van Willem Jintes en Knelske van Hemmen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1909. Jacobus is overleden vóór 1972, ten hoogste 63 jaar oud.
Kinderen van Wimmegiena en Jacobus:
1 Wilhelmina Jintes [1.1.2.5.8.2.1.2.1].
2 Levenloos Jintes [1.1.2.5.8.2.1.2.2], levenloos geboren kind, geboren op 28 februari 1947 om 22:00 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1947.
1.1.2.5.8.2.2 Jan Remko Colly is geboren op 30 januari 1886 om 23:00 in Groningen, zoon van Abel Collij en Wibke van der Wal (zie 1.1.2.5.8.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1886. Jan is overleden op 10 september 1955 om 06:55 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 september 1955. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 19 oktober 1913 in Groningen met Jacoba Hesse, 23 jaar oud. Jacoba is geboren op 29 april 1890 om 08:00 in Groningen, dochter van Johannes Fredrik Hesse en Elisabeth Jacoba Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 april 1890. Jacoba is overleden op 30 juli 1970 in Groningen, 80 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jacoba:
1 Jacobus Johannes Collij [1.1.2.5.8.2.2.1], geboren op 18 november 1914 in Groningen.
2 Elizabeth Johanna Collij [1.1.2.5.8.2.2.2], geboren op 29 december 1917 in Groningen.
1.1.2.5.8.2.3 Nittert Jan Collij is geboren op 14 september 1887 om 03:00 in Groningen, zoon van Abel Collij en Wibke van der Wal (zie 1.1.2.5.8.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 september 1887. Nittert is overleden op 7 december 1950 in Utrecht, 63 jaar oud. Nittert trouwde, 21 jaar oud, op 25 juli 1909 in Groningen met Maria Johanna Kluin, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1937. Maria is geboren op 2 januari 1890 om 17:30 in Groningen, dochter van Hendrik Kluin en Johanna Maria Benning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1890. Maria is overleden op 13 mei 1966 in Naarden, 76 jaar oud.
Kinderen van Nittert en Maria:
1 Wipke Maria Collij [1.1.2.5.8.2.3.1], geboren op 22 september 1909 om 05:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 september 1909. Wipke is overleden.
2 Hendrik Abel Collij [1.1.2.5.8.2.3.2], geboren op 9 november 1910 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hendrik is overleden.
1.1.2.5.8.2.4 Abel Collij is geboren op 12 juni 1889 om 11:00 in Groningen, zoon van Abel Collij en Wibke van der Wal (zie 1.1.2.5.8.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1889. Abel is overleden op 17 juli 1974 in Amsterdam, 85 jaar oud. Abel:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 25 mei 1911 in Groningen met Antje Schuttinga, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 26 oktober 1923 in Groningen. Antje is geboren op 24 november 1888 om 00:30 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Klaas Schuttinga en Pieterke Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 november 1888. Antje is overleden.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 23 april 1924 in Amsterdam met Elisabeth Helena Gusteijn, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 8 januari 1930. Elisabeth is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, dochter van Jan Gusteijn en Anna Charlotte ter Woort. Elisabeth is overleden.
1.1.2.5.8.2.5 Ida Hartman is geboren op 27 december 1895 om 18:30 in Groningen, dochter van Jacobus Johannes Hartman en Wibke van der Wal (zie 1.1.2.5.8.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 december 1895. Ida is overleden op 18 februari 1990 in Groningen, 94 jaar oud. Zij is gecremeerd. Ida trouwde, 26 jaar oud, op 18 mei 1922 in Groningen met Meindert Gerhard Spieard, 27 jaar oud. Meindert is geboren op 11 november 1894 om 22:00 in Veendam, zoon van Bronne Spieard en Hinderika van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1894. Meindert is overleden na 1960, minstens 66 jaar oud.
1.1.2.5.8.2.6 Jacobus Johannes Hartman is geboren op 6 mei 1898 om 03:00 in Groningen, zoon van Jacobus Johannes Hartman en Wibke van der Wal (zie 1.1.2.5.8.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 mei 1898. Jacobus is overleden op 24 juni 1975 in Groningen, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op 27 juni 1975 in Groningen. Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 26 mei 1921 in Groningen met Iepkien Beuving, 19 jaar oud. Iepkien is geboren op 14 september 1901 om 12:00 in Groningen, dochter van Lammert Beuving en Ebelbina Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1901. Iepkien is overleden op 18 december 1963 in Groningen, 62 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Iepkien:
1 Jacobus Johannes Hartman. Volgt 1.1.2.5.8.2.6.1.
2 Ebelbina Hartman, geboren op 30 september 1924 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.2.6.2.
1.1.2.5.8.2.6.1 Jacobus Johannes Hartman, zoon van Jacobus Johannes Hartman (zie 1.1.2.5.8.2.6) en Iepkien Beuving. Jacobus trouwde met R. Bakker.
1.1.2.5.8.2.6.2 Ebelbina Hartman is geboren op 30 september 1924 in Groningen, dochter van Jacobus Johannes Hartman (zie 1.1.2.5.8.2.6) en Iepkien Beuving. Ebelbina is overleden op 8 oktober 2014 in Sappemeer, 90 jaar oud. Ebelbina trouwde met Johannes Rabbeljee. Johannes is geboren omstreeks 1921, zoon van Lambertus Carolus Rabbeljee en Lammechien Jullens. Johannes is overleden op 19 juni 1989 in Groningen, ongeveer 68 jaar oud. Hij is gecremeerd op 22 juni 1989 in Groningen.
1.1.2.5.8.3 Minke van der Wal is geboren op 23 oktober 1863 om 03:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Nittert [Pieters] van der Wal en Aukje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1863. Minke is overleden op 2 december 1934 om 15:00 in Groningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 december 1934. Minke trouwde, 27 jaar oud, op 10 mei 1891 in Groningen met Hendrik Knorren, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 19 november 1859 in Hijken (Beilen), zoon van Koop Knorren en Jantje ten Berge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 november 1859. Hendrik is overleden op 13 november 1928 om 11:30 in Groningen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 november 1928.
Kinderen van Minke en Hendrik:
1 Johannes Knorren [1.1.2.5.8.3.1], geboren op 24 september 1887 om 03:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 september 1887. Johannes is overleden op 8 januari 1948 om 18:00 in Groningen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1948. Johannes bleef ongehuwd.
2 Jantje Knorren [1.1.2.5.8.3.2], geboren op 17 juli 1892 om 11:30 in Zuidhorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juli 1892. Jantje is overleden op 24 december 1972 in Groningen, 80 jaar oud. Zij is begraven op 29 december 1972 in Groningen. Jantje bleef ongehuwd.
3 Nittert Knorren, geboren op 5 januari 1894 in Zuidhorn. Volgt 1.1.2.5.8.3.3.
4 Jacobus Knorren, geboren op 6 juni 1896 in Zuidhorn. Volgt 1.1.2.5.8.3.4.
5 Hendrik Knorren [1.1.2.5.8.3.5], geboren op 3 april 1898 om 02:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1898. Hendrik is overleden op 23 januari 1948 om 06:20 in Groningen, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 januari 1948. Hendrik bleef ongehuwd.
6 Aukje Knorren, geboren op 20 februari 1901 in Groningen. Volgt 1.1.2.5.8.3.6.
7 Wipke (Wimmie) Knorren [1.1.2.5.8.3.7], geboren op 3 juni 1905 om 06:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 juni 1905. Wimmie is overleden op 6 januari 1984 in Groningen, 78 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10 januari 1984 in Groningen. Wimmie bleef ongehuwd.
8 Jacob Knorren [1.1.2.5.8.3.8], geboren op 2 mei 1908 om 08:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1908. Jacob is overleden op 4 maart 1970 in Groningen, 61 jaar oud. Hij is gecremeerd in Groningen. Jacob bleef ongehuwd.
1.1.2.5.8.3.3 Nittert Knorren is geboren op 5 januari 1894 om 22:30 in Zuidhorn, zoon van Hendrik Knorren en Minke van der Wal (zie 1.1.2.5.8.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 januari 1894. Nittert is overleden op 5 januari 1954 om 01:15 in Groningen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 januari 1954. Nittert trouwde, 23 jaar oud, op 26 maart 1917 in Groningen met Aukje Modderman, 23 jaar oud. Aukje is geboren op 14 maart 1894 in Groningen, dochter van Harke Modderman en Janke Zijlstra. Aukje is overleden op 26 mei 1949 om 11:00 in Groningen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1949.
Kinderen van Nittert en Aukje:
1 Gerrit Knorren [1.1.2.5.8.3.3.1], geboren op 28 februari 1915 in Groningen.
2 Minke Knorren. Volgt 1.1.2.5.8.3.3.2.
1.1.2.5.8.3.3.2 Minke Knorren, dochter van Nittert Knorren (zie 1.1.2.5.8.3.3) en Aukje Modderman. Minke trouwde met Hiltjo Medema. Hiltjo is geboren omstreeks 1924. Hiltjo is overleden op 18 augustus 1995 in Groningen, ongeveer 71 jaar oud. Hij is gecremeerd op 23 augustus 1995 in Groningen.
1.1.2.5.8.3.4 Jacobus Knorren is geboren op 6 juni 1896 om 11:00 in Zuidhorn, zoon van Hendrik Knorren en Minke van der Wal (zie 1.1.2.5.8.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juni 1896. Jacobus is overleden. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 4 september 1922 in Groningen met Eltje Brouwers, 25 jaar oud. Eltje is geboren op 7 december 1896 om 11:30 in Wehe (Leens), dochter van Petrus Brouwers en Grietje Ammeraal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 december 1896. Eltje is overleden.
Kind van Jacobus en Eltje:
1 Hendrik Knorren [1.1.2.5.8.3.4.1].
1.1.2.5.8.3.6 Aukje Knorren is geboren op 20 februari 1901 om 23:30 in Groningen, dochter van Hendrik Knorren en Minke van der Wal (zie 1.1.2.5.8.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 februari 1901. Aukje is overleden op 13 juli 1965 in Groningen, 64 jaar oud. Aukje trouwde, 24 jaar oud, op 19 november 1925 in Groningen met Jan Hendrik Pijkstra, 30 jaar oud. Jan is geboren op 6 september 1895 om 01:00 in Groningen, zoon van Hendrik Jans Pijkstra en Ida Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1895. Jan is overleden op 27 juni 1976 in Groningen, 80 jaar oud. Hij is gecremeerd op 1 juli 1976 in Groningen.
Kinderen van Aukje en Jan:
1 Levenloos Pijkstra [1.1.2.5.8.3.6.1], levenloos geboren kind, geboren op 26 augustus 1926 om 10:00 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 augustus 1926.
2 Hendrik Jans Pijkstra [1.1.2.5.8.3.6.2], geboren op 10 september 1927 in Groningen. Hendrik is overleden op 4 januari 1928 om 23:00 in Groningen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 januari 1928.
3 Minke Pijkstra. Volgt 1.1.2.5.8.3.6.3.
4 Ida Pijkstra. Volgt 1.1.2.5.8.3.6.4.
5 Levenloos Pijkstra [1.1.2.5.8.3.6.5], levenloos geboren zoon, geboren op 21 september 1933 om 03:30 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 september 1933.
1.1.2.5.8.3.6.3 Minke Pijkstra, dochter van Jan Hendrik Pijkstra en Aukje Knorren (zie 1.1.2.5.8.3.6). Minke trouwde met Nanno Luikinga.
1.1.2.5.8.3.6.4 Ida Pijkstra, dochter van Jan Hendrik Pijkstra en Aukje Knorren (zie 1.1.2.5.8.3.6). Ida trouwde met Fré Steenbergen.
1.1.2.5.8.4 Pieter van der Wal is geboren op 25 december 1865 om 05:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Nittert [Pieters] van der Wal en Aukje [Jans] Bos (zie 1.1.2.5.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1865. Pieter is overleden op 2 februari 1923 om 04:00 in Grijpskerk, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 februari 1923. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 12 juni 1897 in Achtkarspelen met Antje Wijnjeterp, 26 jaar oud. Antje is geboren op 22 november 1870 om 05:00 in Kooten (Achtkarspelen), dochter van Minze Winjeterp en Pietje Andries Wedzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 november 1870. Antje is overleden op 15 februari 1942 in Kollum (Kollumerland), 71 jaar oud. Zij is begraven.
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Pietje van der Wal [1.1.2.5.8.4.1], geboren op 28 oktober 1898 om 07:00 in Grijpskerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1898. Pietje is overleden op 28 januari 1906 om 21:00 in Grijpskerk, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 januari 1906.
2 Pietje van der Wal, geboren op 24 februari 1907 in Grijpskerk. Volgt 1.1.2.5.8.4.2.
1.1.2.5.8.4.2 Pietje van der Wal is geboren op 24 februari 1907 om 15:00 in Grijpskerk, dochter van Pieter van der Wal (zie 1.1.2.5.8.4) en Antje Wijnjeterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1907. Pietje is overleden op 14 november 2000 in Buitenpost (Achtkarspelen), 93 jaar oud. Pietje trouwde, 27 jaar oud, op 10 oktober 1934 in Grijpskerk met Jochem Pieter Schriemer, 27 jaar oud. Jochem is geboren op 9 april 1907 om 00:30 in Ezinge, zoon van Oene Schriemer en Grietje Spinder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 april 1907. Jochem is overleden op 9 januari 1999 in Buitenpost (Achtkarspelen), 91 jaar oud.
1.1.2.6 Lammert Gerrits Bos (Bosch) is geboren op 12 januari 1796 in Burum (Kollumerland), zoon van Gerrijt Lykles [Nykels] Bos (Bosch) en Hiltje Feikes Boersma (zie 1.1.2). Hij is gedoopt op 31 januari 1796 in Burum (Kollumerland). Lammert is overleden op 28 mei 1848 om 18:00 in Burum (Kollumerland), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1848. Lammert:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10 juni 1819 in Grootegast met Aaltjen [Ebbels] Boerema (Boorsma), 25 jaar oud. Aaltjen is een dochter van Eebel Wolters en Grietjen Jacobs. Zij is gedoopt op 1 december 1793 in Opende (Grootegast). Aaltjen is overleden op 13 november 1822 om 07:00 in Niezijl (Grijpskerk), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 november 1822.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 13 juli 1826 in Grijpskerk met Trijntje Willems Kuipers, 29 jaar oud. Trijntje is geboren op 6 november 1796 in Munnekezijl (Kollumerland), dochter van Willem Pieters Kuipers en Maria Uilkes. Zij is gedoopt op 26 december 1796 in Munnekezijl (Kollumerland). Trijntje is overleden op 2 juli 1861 om 15:00 in Burum (Kollumerland), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 juli 1861.
Kind van Lammert en Aaltjen:
1 Grietje [Lammerts] Bos, geboren op 23 juni 1820 in Doezum (Grootegast). Volgt 1.1.2.6.1.
Kinderen van Lammert en Trijntje:
2 Gerrijt [Lammerts] Bos [1.1.2.6.2], geboren op 18 oktober 1827 om 02:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1827. Gerrijt is overleden.
3 Maria (Marijke) [Lammerts] Bos [1.1.2.6.3], geboren op 5 juni 1831 om 21:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1831. Maria is overleden op 27 april 1853 om 20:00 in Munnekezijl (Kollumerland), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 april 1853. Maria bleef ongehuwd.
4 Hiltje [Lammerts] Bos [1.1.2.6.4], geboren op 6 juni 1831 om 12:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1831. Hiltje is overleden op 9 juni 1847 om 07:00 in Burum (Kollumerland), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 juni 1847.
5 Willem [Lammerts] Bos, geboren op 20 november 1842 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.6.5.
1.1.2.6.1 Grietje [Lammerts] Bos is geboren op 23 juni 1820 om 07:00 in Doezum (Grootegast), dochter van Lammert Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.6) en Aaltjen [Ebbels] Boerema (Boorsma). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juni 1820. Grietje is overleden op 1 juni 1894 om 16:00 in Opende (Grootegast), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1894. Grietje trouwde, 29 jaar oud, op 20 mei 1850 in Grootegast met Engbert [Roelfs] de Haan, 32 jaar oud. Engbert is geboren op 1 juli 1817 om 15:00 in Zevenhuizen (Leek), zoon van Roelf Jans de Haan en Lutske Engberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juli 1817. Engbert is overleden op 16 februari 1886 om 18:00 in Opende (Grootegast), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 februari 1886. Engbert is weduwnaar van Marijke [Fokkes] Meetstra (1820-1847), met wie hij trouwde op 3 juni 1847 in Grootegast.
Kinderen van Grietje en Engbert:
1 Roelf de Haan, geboren op 3 mei 1851 in Doezum (Grootegast). Volgt 1.1.2.6.1.1.
2 Aaltje de Haan, geboren op 15 mei 1854 in Doezum (Grootegast). Volgt 1.1.2.6.1.2.
3 Lammert de Haan [1.1.2.6.1.3], geboren op 15 april 1858 om 17:00 in Opende (Grootegast). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1858. Lammert is overleden op 3 september 1915 om 04:00 in Opende (Grootegast), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 september 1915. Lammert bleef ongehuwd.
4 Lutske de Haan, geboren op 22 maart 1863 in Opende (Grootegast). Volgt 1.1.2.6.1.4.
1.1.2.6.1.1 Roelf de Haan is geboren op 3 mei 1851 om 02:00 in Doezum (Grootegast), zoon van Engbert [Roelfs] de Haan en Grietje [Lammerts] Bos (zie 1.1.2.6.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1851. Roelf is overleden op 31 mei 1937 om 07:00 in Opende (Grootegast), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1937. Roelf trouwde, 25 jaar oud, op 20 mei 1876 in Grootegast met Corneliske de Vries, 28 jaar oud. Corneliske is geboren op 21 maart 1848 om 07:00 in Augustinusga (Achtkarspelen), dochter van Harm Jans de Vries en Iebeltje Marks Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1848. Corneliske is overleden op 25 april 1917 om 02:00 in Opende (Grootegast), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1917.
Kind van Roelf en Corneliske:
1 Levenloos de Haan [1.1.2.6.1.1.1], levenloos geboren dochter, geboren op 9 april 1877 om 02:00 in Opende (Grootegast). Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 april 1877.
1.1.2.6.1.2 Aaltje de Haan is geboren op 15 mei 1854 om 08:00 in Doezum (Grootegast), dochter van Engbert [Roelfs] de Haan en Grietje [Lammerts] Bos (zie 1.1.2.6.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 mei 1854. Aaltje is overleden op 26 mei 1937 om 01:00 in Rottevalle (Achtkarspelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1937. Aaltje trouwde, 36 jaar oud, op 5 december 1890 in Grootegast met Hendrik Hoekstra, 40 jaar oud. Hendrik is geboren op 25 januari 1850 om 13:00 in Doezum (Grootegast), zoon van Jetske Bruins Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 januari 1850. Hendrik is overleden op 18 februari 1897 om 03:00 in Opende (Grootegast), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1897.
Kinderen van Aaltje en Hendrik:
1 Jetske Hoekstra [1.1.2.6.1.2.1], geboren op 20 maart 1893 om 21:00 in Opende (Grootegast). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1893. Jetske is overleden op 7 juni 1894 om 19:00 in Opende (Grootegast), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juni 1894.
2 Jetske Hoekstra, geboren op 13 maart 1895 in Opende (Grootegast). Volgt 1.1.2.6.1.2.2.
1.1.2.6.1.2.2 Jetske Hoekstra is geboren op 13 maart 1895 om 08:00 in Opende (Grootegast), dochter van Hendrik Hoekstra en Aaltje de Haan (zie 1.1.2.6.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1895. Jetske is overleden op 5 maart 1990, 94 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle (Achtkarspelen). Jetske trouwde, 24 jaar oud, op 28 februari 1920 in Achtkarspelen met Wieger de Vries, 27 jaar oud. Wieger is geboren op 25 februari 1893 om 13:00 in Doezum (Grootegast), zoon van Hendrik de Vries en Sjoukjen van Bruggen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 februari 1893. Wieger is overleden op 5 november 1980, 87 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle (Achtkarspelen).
1.1.2.6.1.4 Lutske de Haan is geboren op 22 maart 1863 om 07:00 in Opende (Grootegast), dochter van Engbert [Roelfs] de Haan en Grietje [Lammerts] Bos (zie 1.1.2.6.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1863. Lutske is overleden op 29 augustus 1932 om 23:00 in Opende (Grootegast), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 augustus 1932. Lutske trouwde, 27 jaar oud, op 8 mei 1890 in Grootegast met Lieuwe van der Heide, 23 jaar oud. Lieuwe is geboren op 8 februari 1867 om 06:00 in De Wilp (Marum), zoon van Berend van der Heide en Jeltje Buil (Buul). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 februari 1867. Lieuwe is overleden op 25 januari 1892 om 21:00 in Visvliet (Grijpskerk), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1892.
Kind van Lutske en Lieuwe:
1 Berend van der Heide, geboren op 12 april 1891 in Visvliet (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.6.1.4.1.
1.1.2.6.1.4.1 Berend van der Heide is geboren op 12 april 1891 om 18:00 in Visvliet (Grijpskerk), zoon van Lieuwe van der Heide en Lutske de Haan (zie 1.1.2.6.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 april 1891. Berend is overleden. Berend trouwde, 30 jaar oud, op 16 juni 1921 in Groningen met Biefke Blok, 28 jaar oud. Biefke is geboren op 19 januari 1893 om 07:00 in Wirdum (Loppersum), dochter van Freerk Blok en Jaapje Swaagman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 januari 1893. Biefke is overleden.
1.1.2.6.5 Willem [Lammerts] Bos is geboren op 20 november 1842 om 12:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Lammert Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.6) en Trijntje Willems Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1842. Willem is overleden op 23 december 1925 om 14:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 december 1925. Willem trouwde, 29 jaar oud, op 21 mei 1872 in Dokkum met Rinske Sprietsma, 34 jaar oud. Rinske is geboren op 6 juni 1837 om 06:00 in Dokkum, dochter van Pieter Simons Sprietsma en Geeske Paulus Boekhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juni 1837. Rinske is overleden op 27 januari 1913 om 09:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 januari 1913.
Kinderen van Willem en Rinske:
1 Geeske Bos [1.1.2.6.5.1], geboren op 6 april 1873 om 11:00 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 april 1873. Geeske is overleden.
2 Pieter Lambertus Bos, geboren op 29 juli 1876 in Dokkum. Volgt 1.1.2.6.5.2.
1.1.2.6.5.2 Pieter Lambertus Bos is geboren op 29 juli 1876 om 09:00 in Dokkum, zoon van Willem [Lammerts] Bos (zie 1.1.2.6.5) en Rinske Sprietsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 juli 1876. Pieter is overleden op 25 juli 1940 om 03:00 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juli 1940. Pieter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 17 september 1903 in Dantumadeel met Pieterke Offringa, 30 jaar oud. Pieterke is geboren op 23 februari 1873 om 07:30 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Jelle Offringa en Christina Seeger. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 februari 1873. Pieterke is overleden op 3 juli 1923 om 16:00 in Dokkum, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 juli 1923.
(2) trouwde, minstens 47 jaar oud, na 1923 met Johanna Sophia Christina Sikma, minstens 42 jaar oud. Johanna is geboren op 10 december 1881 in Suawoude (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1881. Johanna is overleden.
1.1.2.7 Jacob Gerrits Bos (Bosch) is geboren op 6 september 1797 in Burum (Kollumerland), zoon van Gerrijt Lykles [Nykels] Bos (Bosch) en Hiltje Feikes Boersma (zie 1.1.2). Hij is gedoopt op 24 september 1797 in Burum (Kollumerland). Jacob is overleden op 7 april 1864 om 06:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 april 1864. Jacob:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21 mei 1821 in Grijpskerk met Franctie (Franktje) Zalsman, 25 jaar oud. Franctie is een dochter van Harm Jacobs Zalsman en Foktje Tjeerts. Zij is gedoopt op 6 september 1795 in Pieterzijl (Grijpskerk). Franctie is overleden op 28 januari 1842 om 08:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1842.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 5 september 1846 in Grijpskerk met Hijlktje Hendriks van der Post, 29 jaar oud. Hijlktje is geboren op 6 december 1816 om 01:00 in Niehove (Oldehove), dochter van Hendrik Jacobs van der Post en Korneliske Romkes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 december 1816. Hijlktje is overleden op 14 mei 1900 om 11:00 in Groningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 mei 1900. Hijlktje is weduwe van Lubbert [Pieters] van der Horn (1816-1842), met wie zij trouwde op 19 mei 1837 in Kollum (Kollumerland), zie 1.2.5.1. Hijlktje trouwde later op 9 januari 1867 in Grijpskerk met Taeke van Straten (1815-1869).
Kinderen van Jacob en Franctie:
1 Harm [Jacobs] Bosch, geboren op 7 december 1821 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.1.
2 Hiltje [Jacobs] Bos (Bosch) [1.1.2.7.2], geboren op 26 januari 1823 om 07:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 januari 1823. Hiltje is overleden op 23 juni 1824 om 08:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1824.
3 Gerrit [Jacobs] Bos (Bosch), geboren op 25 januari 1824 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.3.
4 Jacob [Jacobs] Bos (Bosch) [1.1.2.7.4], geboren op 23 december 1826 om 20:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1826. Jacob is overleden op 4 augustus 1830 om 23:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 augustus 1830.
5 Hindrik [Jacobs] Bos, geboren op 9 januari 1830 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.
6 Jacob [Jacobs] Bos (Bosch) [1.1.2.7.6], geboren op 22 oktober 1833 om 01:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1833. Jacob is overleden op 24 december 1853 om 06:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 december 1853. Jacob bleef ongehuwd.
7 Hiltje [Jacobs] Bos (Bosch) [1.1.2.7.7], geboren op 21 oktober 1836 om 02:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1836. Hiltje is overleden op 8 maart 1838 om 15:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 maart 1838.
Kinderen van Jacob en Hijlktje:
8 Hiltje [Jacobs] Bos, geboren op 13 augustus 1847 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.8.
9 Romke [Jacobs] Bos [1.1.2.7.9], geboren op 13 mei 1850 om 11:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 mei 1850. Romke is overleden op 16 december 1852 om 19:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 december 1852.
10 Romke [Jacobs] Bos, geboren op 18 april 1853 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.10.
11 Korneliske [Jacobs] Bos, geboren op 27 februari 1857 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.11.
1.1.2.7.1 Harm [Jacobs] Bosch is geboren op 7 december 1821 om 19:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Jacob Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.7) en Franctie (Franktje) Zalsman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1821. Harm is overleden op 26 augustus 1884 om 01:00 in Nuis (Marum), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 augustus 1884. Harm trouwde, 35 jaar oud, op 16 mei 1857 in Grootegast met Wietske Mellema, 29 jaar oud. Wietske is geboren op 1 mei 1828 om 16:00 in Grootegast, dochter van Lieuwe Lammerts Mellema en Franktje Jurjens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1828. Wietske is overleden op 4 december 1887 om 12:00 in Nuis (Marum), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1887.
Kinderen van Harm en Wietske:
1 Franktje Bosch [1.1.2.7.1.1], geboren op 3 oktober 1858 om 14:00 in Grootegast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1858. Franktje is overleden op 31 januari 1924 om 20:00 in Sebaldeburen (Grootegast), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1924. Franktje bleef ongehuwd.
2 Jakob Bosch [1.1.2.7.1.2], geboren op 16 januari 1860 om 17:00 in Lutjegast (Grootegast). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 januari 1860. Jakob is overleden op 12 februari 1935 om 18:30 in Roderwolde (Roden), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 februari 1935. Jakob bleef ongehuwd.
3 Lieuwe Bosch [1.1.2.7.1.3], geboren op 24 april 1866 om 23:00 in Tolbert (Leek). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 april 1866. Lieuwe is overleden op 21 januari 1867 om 06:00 in Niebert (Marum), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 januari 1867.
1.1.2.7.3 Gerrit [Jacobs] Bos (Bosch) is geboren op 25 januari 1824 om 07:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Jacob Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.7) en Franctie (Franktje) Zalsman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1824. Gerrit is overleden op 9 april 1868 om 11:00 in Waarden (Grijpskerk), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 april 1868. Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 7 mei 1851 in Grijpskerk met Elske [Jans] Veenstra, 28 jaar oud. Elske is geboren op 17 juli 1822 om 04:00 in Grootegast, dochter van Jan Folkerts Veenstra en Grietje Douwes van der Tuuk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juli 1822. Elske is overleden op 30 december 1891 om 22:00 in Niezijl (Grijpskerk), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 december 1891.
Kinderen van Gerrit en Elske:
1 Grietje Bos, geboren op 1 augustus 1852 in Niezijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.3.1.
2 Jacob Bos, geboren op 8 februari 1856 in Waarden (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.3.2.
1.1.2.7.3.1 Grietje Bos is geboren op 1 augustus 1852 om 21:00 in Niezijl (Grijpskerk), dochter van Gerrit [Jacobs] Bos (Bosch) (zie 1.1.2.7.3) en Elske [Jans] Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 augustus 1852. Grietje is overleden in USA. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 15 mei 1875 in Aduard met Jakob Zuidema, 29 jaar oud. Jakob is geboren op 13 januari 1846 om 22:00 in Midwolde (Leek), zoon van Rikkert Lammerts Zuidema en Anje Kornelis Pluister. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 januari 1846. Jakob is overleden op 25 juni 1892 om 17:00 in Ulrum, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juni 1892.
Kinderen van Grietje en Jakob:
1 Rikkert Zuidema [1.1.2.7.3.1.1], geboren op 12 februari 1876 om 22:00 in Aduard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 februari 1876. Rikkert is overleden op 3 juni 1889 om 07:00 in Ulrum, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juni 1889.
2 Gerrit Zuidema [1.1.2.7.3.1.2], geboren op 16 maart 1878 om 16:00 in Aduard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 maart 1878. Gerrit is overleden.
3 Elsina Zuidema [1.1.2.7.3.1.3], geboren op 23 april 1880 om 14:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 april 1880. Elsina is overleden op 23 januari 1881 om 14:00 in Mensingeweer (Leens), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 januari 1881.
4 Kornelis Zuidema [1.1.2.7.3.1.4], geboren op 27 maart 1883 om 12:00 in Hornhuizen (Kloosterburen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 maart 1883. Kornelis is overleden in USA.
5 Elzina Zuidema [1.1.2.7.3.1.5], geboren op 14 april 1886 om 12:00 in Kloosterburen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1886. Elzina is overleden in USA.
6 Rikkert Zuidema [1.1.2.7.3.1.6], geboren op 14 juni 1889 om 22:00 in Ulrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1889. Rikkert is overleden op 24 december 1891 om 19:00 in Ulrum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 december 1881.
7 Rikkert Zuidema [1.1.2.7.3.1.7], geboren op 4 april 1892 om 21:00 in Ulrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 april 1892. Rikkert is overleden in USA.
1.1.2.7.3.2 Jacob Bos is geboren op 8 februari 1856 om 16:00 in Waarden (Grijpskerk), zoon van Gerrit [Jacobs] Bos (Bosch) (zie 1.1.2.7.3) en Elske [Jans] Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 februari 1856. Jacob is overleden op 5 januari 1902 om 16:00 in Noordhorn (Zuidhorn), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 januari 1902. Jacob trouwde, 36 jaar oud, op 9 juni 1892 in Zuidhorn met Hiltje Mersman, 23 jaar oud. Hiltje is geboren op 17 mei 1869 om 06:30 in Ezinge, dochter van Berend Mersman en Menstje Kobus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 mei 1869. Hiltje is overleden op 22 oktober 1932 om 17:30 in Soest, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 oktober 1932. Hiltje trouwde later op 8 januari 1903 in Zuidhorn met Klaas de Jager (1868-1921).
Kinderen van Jacob en Hiltje:
1 Elske Bos, geboren op 28 maart 1893 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.2.7.3.2.1.
2 Menstje Bos, geboren op 21 februari 1895 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.2.7.3.2.2.
3 Gerrittje Bos, geboren op 27 januari 1898 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.2.7.3.2.3.
4 Douwe Bos, geboren op 9 juli 1900 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.2.7.3.2.4.
1.1.2.7.3.2.1 Elske Bos is geboren op 28 maart 1893 om 11:30 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.3.2) en Hiltje Mersman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 maart 1893. Elske is overleden op 30 december 1979 in Zuidhorn, 86 jaar oud. Zij is begraven in Noordhorn (Zuidhorn). Elske trouwde, 21 jaar oud, op 21 mei 1914 in Zuidhorn met Renze Boersma, 26 jaar oud. Renze is geboren op 14 oktober 1887 om 22:00 in Zuidhorn, zoon van Jan Boersma en Trijntje Beving. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 oktober 1887. Renze is overleden op 17 oktober 1941 om 21:00 in Noordhorn (Zuidhorn), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 oktober 1941. Hij is begraven in Noordhorn (Zuidhorn).
1.1.2.7.3.2.2 Menstje Bos is geboren op 21 februari 1895 om 10:00 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.3.2) en Hiltje Mersman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1895. Menstje is overleden. Menstje trouwde, 19 jaar oud, op 30 april 1914 in Zuidhorn met Pieter Helmus, 20 jaar oud. Pieter is geboren op 7 augustus 1893 om 22:00 in Zuidhorn, zoon van Jacob Helmus en Janna van der Naald. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 augustus 1893. Pieter is overleden.
Kind van Menstje en Pieter:
1 Janna Helmus, geboren op 19 december 1913 in Noordhorn (Zuidhorn). Volgt 1.1.2.7.3.2.2.1.
1.1.2.7.3.2.2.1 Janna Helmus is geboren op 19 december 1913 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Pieter Helmus en Menstje Bos (zie 1.1.2.7.3.2.2). Janna trouwde, 18 jaar oud, op 23 maart 1932 in Soest met Gerrit Hendrik van den Broek, ongeveer 21 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1911 in Soest.
1.1.2.7.3.2.3 Gerrittje Bos is geboren op 27 januari 1898 om 10:00 in Noordhorn (Zuidhorn), dochter van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.3.2) en Hiltje Mersman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 januari 1898. Gerrittje is overleden op 26 juni 1982, 84 jaar oud. Zij is begraven in Lettelbert (Leek). Gerrittje trouwde, 24 jaar oud, op 23 december 1922 in Leek met Anne Posthumus, 35 jaar oud. Anne is geboren op 12 december 1887 om 01:00 in Tolbert (Leek), zoon van Gerben Posthumus en Jacoba Huberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 december 1887. Anne is overleden op 20 juli 1955, 67 jaar oud. Hij is begraven in Lettelbert (Leek). Anne is weduwnaar van Jantje Huizing (1888-1921), met wie hij trouwde op 6 april 1912 in Leek.
Kinderen van Gerrittje en Anne:
1 Anne Posthumus [1.1.2.7.3.2.3.1], geboren op 14 april 1923 in Lettelbert (Leek). Anne is overleden op 16 april 1923 om 08:00 in Lettelbert (Leek), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 april 1923.
2 Rensktje Posthumus [1.1.2.7.3.2.3.2], geboren in 1939 in Lettelbert (Leek). Rensktje is overleden op 9 januari 1940 om 08:00 in Lettelbert (Leek), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1940.
1.1.2.7.3.2.4 Douwe Bos is geboren op 9 juli 1900 om 21:00 in Noordhorn (Zuidhorn), zoon van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.3.2) en Hiltje Mersman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juli 1900. Douwe is overleden. Douwe trouwde, 20 jaar oud, op 19 maart 1921 in Leek met Jeltje Wijnalda, 20 jaar oud. Jeltje is geboren op 9 juli 1900 om 10:00 in Tolbert (Leek), dochter van Douwe Wijnalda en Auktje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 juli 1900. Jeltje is overleden.
1.1.2.7.5 Hindrik [Jacobs] Bos is geboren op 9 januari 1830 om 18:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Jacob Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.7) en Franctie (Franktje) Zalsman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 januari 1830. Hindrik is overleden op 6 februari 1905 om 16:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1905. Hindrik trouwde, 25 jaar oud, op 25 augustus 1855 in Grijpskerk met Annigje (Annechien) van der Maar, 21 jaar oud. Annigje is geboren op 27 oktober 1833 om 22:30 in Surhuizum (Achtkarspelen), dochter van Meintje Freerks van der Maar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 oktober 1833. Annigje is overleden op 22 juni 1912 om 16:00 in Groningen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1912.
Kinderen van Hindrik en Annigje:
1 Geertje Bos [1.1.2.7.5.1], geboren op 8 januari 1856 om 20:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1856. Geertje is overleden op 5 december 1869 om 09:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 december 1869.
2 Jakob Bos [1.1.2.7.5.2], geboren op 2 oktober 1857 om 14:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1857. Jakob is overleden op 9 januari 1860 om 16:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 januari 1860.
3 Franktje Bos [1.1.2.7.5.3], geboren op 1 februari 1861 om 16:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 februari 1861. Franktje is overleden op 15 augustus 1879 om 04:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 augustus 1879. Franktje bleef ongehuwd.
4 Jacob Bos, geboren op 28 oktober 1862 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.4.
5 Mentje Bos [1.1.2.7.5.5], geboren op 2 maart 1867 om 14:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1867. Mentje is overleden op 14 april 1867 om 04:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 april 1867.
6 Geert Bos, geboren op 6 september 1870 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.6.
1.1.2.7.5.4 Jacob Bos is geboren op 28 oktober 1862 om 14:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Hindrik [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.5) en Annigje (Annechien) van der Maar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1862. Jacob is overleden op 1 augustus 1912 om 09:00 in Burum (Kollumerland), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 augustus 1912. Jacob:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29 januari 1885 in Grijpskerk met Maaike Slagter, 21 jaar oud. Maaike is geboren op 16 september 1863 om 15:00 in Grootegast, dochter van Albert Slagter en Gerritje Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1863. Maaike is overleden op 22 juni 1893 om 05:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1893.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 28 juli 1894 in Kollumerland met Antje Delstra, 21 jaar oud. Antje is geboren op 13 mei 1873 om 21:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Jan [Egberts] Delstra en Pietje [Pieters] Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1873. Antje is overleden op 28 oktober 1949 om 00:30 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1949.
Kinderen van Jacob en Maaike:
1 Annechien Bos, geboren op 2 maart 1885 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.4.1.
2 Gerritje Bos, geboren op 17 mei 1886 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.4.2.
3 Hendrik Bos, geboren op 19 november 1887 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.4.3.
4 Sietske Bos, geboren op 2 oktober 1889 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.4.4.
5 Geertje Bos [1.1.2.7.5.4.5], geboren op 2 oktober 1889 om 18:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1889. Geertje is overleden op 25 juli 1891 om 09:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1891.
6 Geert Bos, geboren op 11 augustus 1891 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.4.6.
Kinderen van Jacob en Antje:
7 Jan Bos [1.1.2.7.5.4.7], geboren op 12 november 1894 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 november 1894. Jan is overleden.
8 Pieterke Bos, geboren op 28 september 1895 in Kollumerland. Volgt 1.1.2.7.5.4.8.
9 Frans Bos, geboren op 2 oktober 1896 in Kollumerland. Volgt 1.1.2.7.5.4.9.
10 Egbert Bos, geboren op 19 oktober 1897 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.7.5.4.10.
11 Pieter Bos [1.1.2.7.5.4.11], geboren op 30 april 1899 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 mei 1899. Pieter is overleden.
12 Jacobje Bos, geboren op 23 januari 1901 in Kollumerland. Volgt 1.1.2.7.5.4.12.
13 Wikje Bos [1.1.2.7.5.4.13], geboren op 8 juni 1902 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juni 1902. Wikje is overleden op 14 april 1920 in Kollumerland, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1920.
14 Levenloos Bos [1.1.2.7.5.4.14], levenloos geboren dochter, geboren op 16 mei 1906 in Kollumerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 mei 1906.
15 Levenloos Bos [1.1.2.7.5.4.15], levenloos geboren zoon, geboren op 11 november 1909 in Kollumerland. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 november 1909.
1.1.2.7.5.4.1 Annechien Bos is geboren op 2 maart 1885 om 02:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.5.4) en Maaike Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 maart 1885. Annechien is overleden op 4 januari 1951 in Heerlen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 januari 1951. Annechien trouwde, 24 jaar oud, op 15 mei 1909 in Grijpskerk met Sikke Claus, 22 jaar oud. Sikke is geboren op 7 januari 1887 om 19:00 in Augsbuurt (Kollumerland), zoon van Johannes Claus en Dieuwke van Dekken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 januari 1887. Sikke is overleden op 20 juni 1942 in Heerlen, 55 jaar oud.
Kind van Annechien en Sikke:
1 Levenloos Claus [1.1.2.7.5.4.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 20 december 1913 om 08:00 in Waarden (Grijpskerk). Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 december 1913.
1.1.2.7.5.4.2 Gerritje Bos is geboren op 17 mei 1886 om 21:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.5.4) en Maaike Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 mei 1886. Gerritje is overleden op 22 augustus 1968 in Buitenpost (Achtkarspelen), 82 jaar oud. Zij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland). Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op 20 mei 1911 in Kollumerland met Pieter Blom, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 24 april 1887 om 04:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Jacob Blom en Taetske van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 april 1887. Pieter is overleden op 19 augustus 1973 in Dokkum, 86 jaar oud. Hij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland).
1.1.2.7.5.4.3 Hendrik Bos is geboren op 19 november 1887 om 06:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.5.4) en Maaike Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 november 1887. Hendrik is overleden op 4 maart 1964, 76 jaar oud. Hij is begraven in Burum (Kollumerland). Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 18 mei 1918 in Kollumerland met Antje Bouwstra, 26 jaar oud. Antje is geboren op 8 mei 1892 om 18:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Roelof Bouwstra en Jitske Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 mei 1892. Antje is overleden op 16 mei 1971, 79 jaar oud. Zij is begraven in Burum (Kollumerland).
1.1.2.7.5.4.4 Sietske Bos is geboren op 2 oktober 1889 om 09:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.5.4) en Maaike Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1889. Sietske is overleden. Sietske trouwde, 23 jaar oud, op 19 december 1912 in Den Helder met Cornelis Jacobus Reijnhout, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 17 februari 1888 in Den Helder, zoon van Jacobus Cornelis Reijnhout en Aafje Mol. Cornelis is overleden.
Kind van Sietske en Cornelis:
1 Aafje Reijnhout, geboren op 4 oktober 1913 in Den Helder. Volgt 1.1.2.7.5.4.4.1.
1.1.2.7.5.4.4.1 Aafje Reijnhout is geboren op 4 oktober 1913 in Den Helder, dochter van Cornelis Jacobus Reijnhout en Sietske Bos (zie 1.1.2.7.5.4.4). Aafje trouwde, 19 jaar oud, op 8 juni 1933 in Den Helder met Pieter Rijkers, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 17 januari 1909 in Den Helder, zoon van Pieter Cornelis Rijkers en Johanna Cornelia Wobben.
Kind van Aafje en Pieter:
1 Sietske Johanna Cornelia Rijkers [1.1.2.7.5.4.4.1.1].
1.1.2.7.5.4.6 Geert Bos is geboren op 11 augustus 1891 om 04:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.5.4) en Maaike Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 augustus 1891. Geert is overleden. Geert trouwde, 27 jaar oud, op 30 januari 1919 in Utingeradeel met Trientje Siksma, 24 jaar oud. Trientje is geboren op 25 juni 1894 om 10:30 in Akkrum (Utingeradeel), dochter van Thijs Hayes Siksma en Trientje Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 juni 1894. Trientje is overleden.
1.1.2.7.5.4.8 Pieterke Bos is geboren op 28 september 1895 in Kollumerland, dochter van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.5.4) en Antje Delstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 september 1895. Pieterke is overleden op 7 oktober 1954 in Burum (Kollumerland), 59 jaar oud. Zij is begraven in Burum (Kollumerland). Pieterke trouwde met Evert Frankes. Evert is geboren op 16 juni 1887. Evert is overleden op 24 augustus 1966, 79 jaar oud. Hij is begraven in Burum (Kollumerland).
1.1.2.7.5.4.9 Frans Bos is geboren op 2 oktober 1896 in Kollumerland, zoon van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.5.4) en Antje Delstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1896. Frans is overleden op 3 april 1969, 72 jaar oud. Hij is begraven in Grijpskerk. Frans trouwde met Antje Blom. Antje is geboren op 4 maart 1890. Antje is overleden op 23 mei 1972, 82 jaar oud. Zij is begraven in Grijpskerk.
1.1.2.7.5.4.10 Egbert Bos is geboren op 19 oktober 1897 in Burum (Kollumerland), zoon van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.5.4) en Antje Delstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 oktober 1897. Egbert is overleden op 9 juli 1929 in Groningen, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 juli 1929. Egbert trouwde met Rikstje Postma.
1.1.2.7.5.4.12 Jacobje Bos is geboren op 23 januari 1901 in Kollumerland, dochter van Jacob Bos (zie 1.1.2.7.5.4) en Antje Delstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1901. Jacobje is overleden op 22 december 1952, 51 jaar oud. Zij is begraven in Drachten (Smallingerland). Jacobje trouwde met Jacob Hogewerf. Jacob is geboren op 12 april 1903. Jacob is overleden op 14 juli 1977, 74 jaar oud. Hij is begraven in Drachten (Smallingerland).
1.1.2.7.5.6 Geert Bos is geboren op 6 september 1870 om 12:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Hindrik [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.5) en Annigje (Annechien) van der Maar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 september 1870. Geert is overleden op 15 januari 1934 om 13:00 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 januari 1934. Geert trouwde, 33 jaar oud, op 14 mei 1904 in Grijpskerk met Grietje Huizinga, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 6 november 1877 om 14:00 in Niebert (Marum), dochter van Antje Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1877. Grietje is overleden op 8 november 1952 om 16:30 in Groningen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 november 1952.
Kinderen van Geert en Grietje:
1 Antje Bos, geboren op 29 mei 1906 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.6.1.
2 Hendrik Bos, geboren op 10 augustus 1907 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.5.6.2.
3 Geertje Bos [1.1.2.7.5.6.3], geboren op 16 december 1910 in Pieterzijl (Grijpskerk). Geertje is overleden op 18 november 1912 om 10:00 in Groningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 november 1912.
4 Johannes Bos [1.1.2.7.5.6.4], geboren op 23 augustus 1913 in Groningen. Johannes is overleden op 7 april 1914 om 16:00 in Groningen, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 april 1914.
5 Johannes Bos [1.1.2.7.5.6.5], geboren op 15 januari 1916 in Groningen.
1.1.2.7.5.6.1 Antje Bos is geboren op 29 mei 1906 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Geert Bos (zie 1.1.2.7.5.6) en Grietje Huizinga. Antje is overleden op 8 juni 1977 in Groningen, 71 jaar oud. Zij is begraven in Groningen. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 23 november 1928 in Groningen met Johannes Rosman, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 7 november 1904 in Groningen, zoon van Jan Rosman en Heintje Terpstra. Johannes is overleden op 6 juni 1950 om 14:15 in Groningen, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juni 1950.
Kinderen van Antje en Johannes:
1 Grietje Rosman [1.1.2.7.5.6.1.1].
2 Jan Johannes Rosman [1.1.2.7.5.6.1.2].
3 Hein Rosman [1.1.2.7.5.6.1.3].
4 Geertruida Antje Reina Rosman [1.1.2.7.5.6.1.4].
1.1.2.7.5.6.2 Hendrik Bos is geboren op 10 augustus 1907 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Geert Bos (zie 1.1.2.7.5.6) en Grietje Huizinga. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 19 mei 1932 in Groningen met Grietje Buimer, 19 jaar oud. Grietje is geboren op 19 juni 1912 in Groningen, dochter van Rinse Buimer en Jentje Schokker.
Kinderen van Hendrik en Grietje:
1 Jentje Bos [1.1.2.7.5.6.2.1].
2 Geertje Bos [1.1.2.7.5.6.2.2].
3 Geert Bos [1.1.2.7.5.6.2.3].
1.1.2.7.8 Hiltje [Jacobs] Bos is geboren op 13 augustus 1847 om 16:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Jacob Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.7) en Hijlktje Hendriks van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 augustus 1847. Hiltje is overleden op 11 februari 1935 om 13:00 in Kollum (Kollumerland), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 februari 1935. Hiltje trouwde, 30 jaar oud, op 7 maart 1878 in Kollumerland met Kornelis [Willems] Hoeksema, 49 jaar oud. Kornelis is geboren op 7 september 1828 om 22:00 in Enumatil (Leek), zoon van Willem Egberts Hoeksema en Marchien Ites ten Berge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1828. Kornelis is overleden op 25 december 1909 om 18:30 in Kollum (Kollumerland), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1909. Kornelis is weduwnaar van Abeltje Barsma (±1829-1876), met wie hij trouwde op 19 mei 1860 in Kollumerland.
Kinderen van Hiltje en Kornelis:
1 Hielkje Hoeksema, geboren op 26 mei 1876 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.8.1.
2 Levenloos Hoeksema [1.1.2.7.8.2], levenloos geboren dochter, geboren op 16 november 1879 om 16:00 in Kollum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 november 1879.
3 Levenloos Hoeksema [1.1.2.7.8.3], levenloos geboren zoon, geboren op 1 juli 1881 om 17:00 in Kollum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juli 1881.
4 Willem Hoeksema [1.1.2.7.8.4], geboren op 22 april 1883 om 14:00 in Kollum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 april 1883. Willem is overleden.
1.1.2.7.8.1 Hielkje Hoeksema is geboren op 26 mei 1876 om 04:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Kornelis [Willems] Hoeksema en Hiltje [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 mei 1876. Hielkje is overleden op 25 augustus 1967 in Kollum (Kollumerland), 91 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland). Hielkje trouwde, 20 jaar oud, op 27 februari 1897 in Kollumerland met Durk Roorda, 21 jaar oud. Durk is geboren op 25 oktober 1875 om 13:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Gjalt Roorda en Grietje van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 oktober 1875. Durk is overleden op 12 februari 1925 om 10:00 in Kollum (Kollumerland), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 februari 1925. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland).
Kind van Hielkje en Durk:
1 Gjalt Roorda, geboren op 14 november 1897 in Kollum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.7.8.1.1.
1.1.2.7.8.1.1 Gjalt Roorda is geboren op 14 november 1897 om 12:00 in Kollum (Kollumerland), zoon van Durk Roorda en Hielkje Hoeksema (zie 1.1.2.7.8.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1897. Gjalt is overleden op 17 september 1971 in Kollum (Kollumerland), 73 jaar oud. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland). Gjalt trouwde met Trijntje Veenstra. Trijntje is geboren op 8 november 1894 in Westergeest (Kollumerland), dochter van Anne Roels Veenstra en Aafke de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 november 1894. Trijntje is overleden op 5 juli 1978 in Kollum (Kollumerland), 83 jaar oud. Zij is begraven op 8 juli 1978 in Kollum (Kollumerland).
1.1.2.7.10 Romke [Jacobs] Bos is geboren op 18 april 1853 om 11:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Jacob Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.7) en Hijlktje Hendriks van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 april 1853. Romke is overleden. Romke trouwde, 25 jaar oud, op 11 mei 1878 in Kollumerland met Dirkje Dijkstra, 19 jaar oud. Dirkje is geboren op 11 december 1858 om 21:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Sytze [Wiebes] Dijkstra en Lieuwktje (Lieuwkje) [Siegers] van der Weide. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 december 1858. Dirkje is overleden.
Kinderen van Romke en Dirkje:
1 Lieuwkje Bos, geboren op 22 april 1879 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.7.10.1.
2 Eelkje Bos [1.1.2.7.10.2], geboren op 4 januari 1881 om 02:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 januari 1881. Eelkje is overleden.
3 Sijtske Bos, geboren op 21 februari 1883 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.1.2.7.10.3.
4 Jakob Bos [1.1.2.7.10.4], geboren op 2 april 1886 om 20:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1886. Jakob is overleden.
5 Tetje Bos [1.1.2.7.10.5], geboren op 17 september 1889 om 23:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 september 1889. Tetje is overleden.
6 Levenloos Bos [1.1.2.7.10.6], levenloos geboren zoon, geboren op 7 augustus 1892 om 22:00 in Burum (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 augustus 1892.
7 Sietze Bos [1.1.2.7.10.7], geboren op 19 september 1893 om 12:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1893. Sietze is overleden.
8 Hiltje Bos [1.1.2.7.10.8], geboren op 30 november 1895 om 15:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 december 1895. Hiltje is overleden.
1.1.2.7.10.1 Lieuwkje Bos is geboren op 22 april 1879 om 04:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Romke [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.10) en Dirkje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 april 1879. Lieuwkje is overleden. Lieuwkje trouwde, 20 jaar oud, op 17 maart 1900 in Kollumerland met Gijsbertus Cornelius van Soest, 25 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 26 april 1874 in Antwerpen (BEL), zoon van Pieter van Soest en Maria Depotter. Gijsbertus is overleden.
1.1.2.7.10.3 Sijtske Bos is geboren op 21 februari 1883 om 06:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Romke [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.10) en Dirkje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 februari 1883. Sijtske is overleden. Sijtske trouwde, 21 jaar oud, op 7 mei 1904 in Kollumerland met Gooitzen Triemstra, 27 jaar oud. Gooitzen is geboren op 28 augustus 1876 om 06:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Aaltje Triemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 augustus 1876. Gooitzen is overleden.
1.1.2.7.11 Korneliske [Jacobs] Bos is geboren op 27 februari 1857 om 19:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), dochter van Jacob Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.7) en Hijlktje Hendriks van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1857. Korneliske is overleden op 30 oktober 1931 om 23:30 in Groningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 november 1931. Korneliske trouwde, 21 jaar oud, op 2 november 1878 in Oldehove met Johannes Hut, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 6 oktober 1855 om 01:00 in Kommerzijl (Oldehove), zoon van Hendrik Jans Hut en Trijntje Harms Helmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1855. Johannes is overleden op 2 mei 1928 om 04:30 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 mei 1928.
Kinderen van Korneliske en Johannes:
1 Hendrik Hut [1.1.2.7.11.1], geboren op 28 juli 1879 om 12:00 in Pieterzijl (Grijpskerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juli 1879. Hendrik is overleden op 24 oktober 1879 om 19:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 oktober 1879.
2 Trijntje Hut [1.1.2.7.11.2], geboren op 21 augustus 1880 om 17:00 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 augustus 1880. Trijntje is overleden op 11 juli 1910 om 01:00 in Dennenoord (Zuidlaren), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 juli 1910. Trijntje bleef ongehuwd.
3 Hendrik Hut, geboren op 5 april 1883 in Pieterzijl (Grijpskerk). Volgt 1.1.2.7.11.3.
4 Hielktje Hut [1.1.2.7.11.4], geboren op 23 februari 1885 om 18:00 in Vierhuizen (Ulrum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1885. Hielktje is overleden op 13 november 1885 om 01:00 in Ulrum, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 november 1885.
5 Hielktje Hut, geboren op 21 september 1886 in Ulrum. Volgt 1.1.2.7.11.5.
6 Jakobtje Hut, geboren op 20 november 1888 in Ulrum. Volgt 1.1.2.7.11.6.
7 Jan Hut, geboren op 4 februari 1891 in Ulrum. Volgt 1.1.2.7.11.7.
8 Romke Hut, geboren op 23 mei 1893 in Ulrum. Volgt 1.1.2.7.11.8.
9 Harm Hut [1.1.2.7.11.9], geboren op 6 januari 1896 om 08:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 januari 1896. Harm is overleden op 8 december 1900 om 15:00 in Groningen, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 december 1900.
10 Hiltje Hut [1.1.2.7.11.10], geboren op 12 november 1897 om 01:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1897. Hiltje is overleden op 21 oktober 1898 om 18:00 in Groningen, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 oktober 1898.
11 Hiltje Hut [1.1.2.7.11.11], geboren op 28 augustus 1900 om 21:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 augustus 1900. Hiltje is overleden op 27 december 1957 om 04:40 in Groningen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1957. Hiltje bleef ongehuwd.
12 Emke Hut, geboren op 17 december 1903 in Groningen. Volgt 1.1.2.7.11.12.
1.1.2.7.11.3 Hendrik Hut is geboren op 5 april 1883 om 17:00 in Pieterzijl (Grijpskerk), zoon van Johannes Hut en Korneliske [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 april 1883. Hendrik is overleden op 18 juli 1959 in Amsterdam, 76 jaar oud. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 18 november 1906 in Groningen met Jantje Aaltje du Bois, 30 jaar oud. Jantje is geboren op 21 februari 1876 om 01:00 in Groningen, dochter van Andries du Bois en Pietertien Mindé (Minde). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1876. Jantje is overleden op 9 juli 1951 om 08:30 in Groningen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juli 1951. Jantje is weduwe van Johannes Babtist van Casteren (1863-1902), met wie zij trouwde op 24 augustus 1902 in Groningen.
Kinderen van Hendrik en Jantje:
1 Korneliske Pietertje Hut, geboren op 3 juni 1907 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.7.11.3.1.
2 Andries Johannes Hut [1.1.2.7.11.3.2], geboren op 25 augustus 1909 in Groningen.
3 Pietertje Hut, geboren op 1 mei 1912 in Groningen. Volgt 1.1.2.7.11.3.3.
4 Hiltje Hut [1.1.2.7.11.3.4], geboren op 24 november 1913 in Groningen.
5 Johannes Hut [1.1.2.7.11.3.5], geboren op 13 januari 1917 in Groningen.
6 Niklaas Hut [1.1.2.7.11.3.6], geboren op 11 februari 1919 in Groningen.
1.1.2.7.11.3.1 Korneliske Pietertje Hut is geboren op 3 juni 1907 in Amsterdam, dochter van Hendrik Hut (zie 1.1.2.7.11.3) en Jantje Aaltje du Bois. Korneliske trouwde, 27 jaar oud, op 18 juni 1934 in Groningen met Geert van Eijk.
1.1.2.7.11.3.3 Pietertje Hut is geboren op 1 mei 1912 in Groningen, dochter van Hendrik Hut (zie 1.1.2.7.11.3) en Jantje Aaltje du Bois. Pietertje trouwde, 23 jaar oud, op 26 maart 1936 in Groningen met Riemert Elting, 24 jaar oud. Riemert is geboren op 23 mei 1911 in Groningen, zoon van Martinus Elting en Henderika Jacoba de Roo.
Kinderen van Pietertje en Riemert:
1 Hendrik Martinus Elting [1.1.2.7.11.3.3.1].
2 Jan Elting [1.1.2.7.11.3.3.2].
1.1.2.7.11.5 Hielktje Hut is geboren op 21 september 1886 om 23:00 in Ulrum, dochter van Johannes Hut en Korneliske [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1886. Hielktje is overleden op 13 januari 1959 om 08:45 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 januari 1959. Hielktje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 5 oktober 1911 in Groningen met Antoon Philipsen, 24 jaar oud. Antoon is geboren op 4 oktober 1887 in Rotterdam, zoon van Wilhelmus Philipsen en Liberta Hendrina van der Laan. Antoon is overleden.
(2) trouwde, minstens 25 jaar oud, na 1911 met Gottfried Gierling. Gottfried is overleden.
1.1.2.7.11.6 Jakobtje Hut is geboren op 20 november 1888 om 01:00 in Ulrum, dochter van Johannes Hut en Korneliske [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1888. Jakobtje is overleden op 2 juli 1931 om 02:30 in Amsterdam, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1931. Jakobtje trouwde, 21 jaar oud, op 10 juli 1910 in Groningen met Christiaan Hendrik Schrekker, 24 jaar oud. Christiaan is geboren op 15 maart 1886 om 08:00 in Amsterdam, zoon van Johannes Jacobus Schrekker en Antoinette Cabalt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 maart 1886. Christiaan is overleden.
Kinderen van Jakobtje en Christiaan:
1 Antoinette Schrekker [1.1.2.7.11.6.1], geboren op 27 november 1910 in Groningen.
2 Johannes Schrekker [1.1.2.7.11.6.2], geboren op 9 juli 1912 in Groningen.
3 Cornelis Schrekker [1.1.2.7.11.6.3], geboren op 25 april 1914 in Groningen.
4 Christina Henderika Schrekker [1.1.2.7.11.6.4], geboren op 23 februari 1919 in Groningen.
5 Jacoba Schrekker [1.1.2.7.11.6.5].
1.1.2.7.11.7 Jan Hut is geboren op 4 februari 1891 om 16:00 in Ulrum, zoon van Johannes Hut en Korneliske [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1891. Jan is overleden. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 3 december 1914 in Groningen met Derkien Geertruida Vonterman, 34 jaar oud. Derkien is geboren op 9 september 1880 om 18:00 in Groningen, dochter van Albartus Vonterman en Annegien Marrink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 september 1880. Derkien is overleden op 1 oktober 1932 om 18:00 in Groningen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 oktober 1932.
Kinderen van Jan en Derkien:
1 Cornelske Hut [1.1.2.7.11.7.1], geboren in 1918 in Groningen. Cornelske is overleden op 13 juni 1919 om 15:00 in Groningen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1919.
2 Albertus Hut, geboren op 8 mei 1920 in Groningen. Volgt 1.1.2.7.11.7.2.
1.1.2.7.11.7.2 Albertus Hut is geboren op 8 mei 1920 in Groningen, zoon van Jan Hut (zie 1.1.2.7.11.7) en Derkien Geertruida Vonterman. Albertus is overleden op 22 oktober 1944 om 10:00 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juli 1946. Albertus trouwde met Dina Idskes.
1.1.2.7.11.8 Romke Hut is geboren op 23 mei 1893 om 04:00 in Ulrum, zoon van Johannes Hut en Korneliske [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 mei 1893. Romke is overleden op 22 mei 1956 in Groningen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Romke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 11 juli 1914 in Meppel met Maria Elisabeth Hockelman, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 9 juli 1920 in Groningen. Maria is geboren op 25 juni 1892 om 23:00 in Groningen, dochter van Johannes Hinderikus Hockelman en Maria Catharina Eliezabet Antoine. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juni 1892. Maria is overleden op 26 juni 1954 om 01:35 in Groningen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juni 1954.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 12 augustus 1929 in Groningen met Friederike Dik, 31 jaar oud. Friederike is geboren op 19 oktober 1897 in Warfleth (DEU), dochter van Freerk Dik en Frouwke Nieboer. Friederike is overleden.
Kinderen van Romke en Friederike:
1 Johannes Hut [1.1.2.7.11.8.1].
2 Frouwina Hut [1.1.2.7.11.8.2].
3 Corry Hut [1.1.2.7.11.8.3].
1.1.2.7.11.12 Emke Hut is geboren op 17 december 1903 om 12:00 in Groningen, dochter van Johannes Hut en Korneliske [Jacobs] Bos (zie 1.1.2.7.11). Van de geboorte is aangifte gedaan. Emke is overleden op 17 september 1973 in Groningen, 69 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21 september 1973 in Groningen. Emke trouwde, 19 jaar oud, op 26 juli 1923 in Groningen met Wijte Bennink, 19 jaar oud. Wijte is geboren op 6 januari 1904 om 13:00 in Groningen, zoon van Jan Bennink (Benning) en Martha Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 januari 1904. Wijte is overleden op 29 februari 1980 in Groningen, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op 4 maart 1980 in Groningen.
Kinderen van Emke en Wijte:
1 Martha Bennink, geboren op 17 februari 1924 in Groningen. Volgt 1.1.2.7.11.12.1.
2 Johannes Bennink [1.1.2.7.11.12.2].
3 Watsiena Roelfina Bennink [1.1.2.7.11.12.3].
4 Korneliske Bennink [1.1.2.7.11.12.4].
1.1.2.7.11.12.1 Martha Bennink is geboren op 17 februari 1924 in Groningen, dochter van Wijte Bennink en Emke Hut (zie 1.1.2.7.11.12). Martha is overleden op 28 juli 1995 in Groningen, 71 jaar oud. Zij is gecremeerd op 2 augustus 1995 in Groningen. Martha trouwde, 22 jaar oud, op 9 mei 1946 met Reinder Schillern, 24 jaar oud. Reinder is geboren op 8 februari 1922, zoon van Berend Schillern en Diewertje Anna Brans. Reinder is overleden op 12 november 1991 in Groningen, 69 jaar oud.
1.1.2.8 Aafke Gerrits Bos (Bosch) is geboren op 24 februari 1800 in Burum (Kollumerland), dochter van Gerrijt Lykles [Nykels] Bos (Bosch) en Hiltje Feikes Boersma (zie 1.1.2). Zij is gedoopt op 16 maart 1800 in Burum (Kollumerland). Aafke is overleden op 3 februari 1873 om 03:00 in Doezum (Grootegast), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 februari 1873. Aafke trouwde, 40 jaar oud, op 26 maart 1840 in Grootegast met Lebbe [Roelfs] van Dijk, 22 jaar oud. Lebbe is geboren op 5 januari 1818 in Doezum (Grootegast), zoon van Roelf Lebbes van Dijk en Jantje Johannes Veenman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 januari 1818. Lebbe is overleden op 6 maart 1891 om 00:30 in Surhuizum (Achtkarspelen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 maart 1891.
Kinderen van Aafke en Lebbe:
1 Jantje [Lebbes] van Dijk, geboren op 25 december 1840 in Doezum (Grootegast). Volgt 1.1.2.8.1.
2 Hiltje van Dijk, geboren op 11 juni 1842 in Grootegast. Volgt 1.1.2.8.2.
1.1.2.8.1 Jantje [Lebbes] van Dijk is geboren op 25 december 1840 om 20:00 in Doezum (Grootegast), dochter van Lebbe [Roelfs] van Dijk en Aafke Gerrits Bos (Bosch) (zie 1.1.2.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 december 1840. Jantje is overleden op 11 mei 1892 om 18:00 in Doezum (Grootegast), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 mei 1892. Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 28 maart 1868 in Grootegast met Willem [Jans] Oost, 25 jaar oud. Willem is geboren op 29 november 1842 om 19:00 in Tolbert (Leek), zoon van Jan [Willems] Oost en Grietje Haak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 november 1842. Willem is overleden op 7 september 1905 om 03:30 in Groningen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 september 1905. Willem trouwde later op 14 mei 1898 in Marum met Geeske van der Velde (1851-1939).
Kinderen van Jantje en Willem:
1 Aafke Oost, geboren op 6 december 1868 in Opende (Grootegast). Volgt 1.1.2.8.1.1.
2 Grietje Oost, geboren op 8 november 1871 in Doezum (Grootegast). Volgt 1.1.2.8.1.2.
3 Lebbina Oost [1.1.2.8.1.3], geboren op 22 november 1873 om 10:00 in Doezum (Grootegast). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 november 1873. Lebbina is overleden op 4 januari 1887 om 23:00 in Doezum (Grootegast), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 januari 1887.
4 Jan Oost, geboren op 20 februari 1877 in Doezum (Grootegast). Volgt 1.1.2.8.1.4.
5 Willem Oost, geboren op 24 juni 1879 in Doezum (Grootegast). Volgt 1.1.2.8.1.5.
6 Hiltje Oost, geboren op 5 maart 1882 in Grootegast. Volgt