Parenteel van Gerben Klazes (Klases, Claeses, Claasz)

1 Gerben Klazes (Klases, Claeses, Claasz), zoon van Claes Gerbens en Gertje NN. Gerben is overleden in 1782 in Niawier (Oostdongeradeel). Gerben trouwde op 21 augustus 1735 in Niawier (Oostdongeradeel) met Jancke (Janke) Pieters, 24 jaar oud. Jancke is een dochter van Pytter Tomas en Neeltje Binnerts. Zij is gedoopt op 14 december 1710 in Niawier (Oostdongeradeel). Jancke is overleden omstreeks 1767 in Niawier (Oostdongeradeel), ongeveer 57 jaar oud.
Kinderen van Gerben en Jancke:
1 Pyter Gerbens [1.1], geboren op 2 december 1736 in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 2 december 1736 in Niawier (Oostdongeradeel). Pyter is overleden vóór 17 december 1738, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Pieter (Pytter) Gerbens, geboren op 17 december 1738 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.
3 Gertje (Gertie) Gerbens, geboren op 2 oktober 1741 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.
4 Klaas [Gerbens] Klaver, geboren op 26 april 1744 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.
5 Neeltje Gerbens, geboren op 8 januari 1747 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.
6 Doetje [Gerbens] Rijpstra, geboren op 28 januari 1750 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.6.
1.2 Pieter (Pytter) Gerbens is geboren op 17 december 1738 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Gerben Klazes (Klases, Claeses, Claasz) (zie 1) en Jancke (Janke) Pieters. Hij is gedoopt op 25 december 1738 in Niawier (Oostdongeradeel). Pieter is overleden op 4 oktober 1808 in Niawier (Oostdongeradeel), 69 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 19 mei 1765 in Niawier (Oostdongeradeel) met Aukjen Sakes, ongeveer 22 jaar oud. Aukjen is geboren omstreeks 1743 in Oostrum (Oostdongeradeel), dochter van Sake Bartels en Gertje (Gettje) Egles. Aukjen is overleden op 22 februari 1823 om 17:00 in Niawier (Oostdongeradeel), ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1823.
Kinderen van Pieter en Aukjen:
1 Gerben Pieters [1.2.1], geboren op 8 december 1765 in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 25 december 1765 in Niawier (Oostdongeradeel). Gerben is overleden vóór 1811, ten hoogste 46 jaar oud.
2 Jancke Pieters [1.2.2]. Zij is gedoopt op 31 mei 1767 in Niawier (Oostdongeradeel). Jancke is overleden vóór 14 november 1770, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Saake [Pieters] Wierstra (Wierdstra), geboren op 9 september 1768 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.3.
4 Janke Pieters, geboren op 14 november 1770 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.4.
5 Balling Pieters [1.2.5], geboren op 10 maart 1773 in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 28 maart 1773 in Niawier (Oostdongeradeel). Balling is overleden vóór 1811, ten hoogste 38 jaar oud.
6 Gertje Pieters, geboren op 22 maart 1775 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.
1.2.3 Saake [Pieters] Wierstra (Wierdstra) is geboren op 9 september 1768 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Pieter (Pytter) Gerbens (zie 1.2) en Aukjen Sakes. Hij is gedoopt op 2 oktober 1768 in Niawier (Oostdongeradeel). Saake is overleden op 18 augustus 1827 om 15:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 augustus 1827. Saake trouwde, 42 jaar oud, op 23 mei 1811 in Ee (Oostdongeradeel) met Bregtje Gaatzes, 31 jaar oud. Bregtje is geboren op 9 mei 1780 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Gaatse Tomas en Aaltje Heebeles. Zij is gedoopt op 21 mei 1780 in Engwierum (Oostdongeradeel). Bregtje is overleden op 18 augustus 1830 om 01:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 augustus 1830. Bregtje is de biologische moeder van het kind van Eeltje NN (ovl. vóór 1847).
Kinderen van Saake en Bregtje:
1 Pyter [Sakes] Wierstra [1.2.3.1], geboren op 21 maart 1812 om 05:00 in Engwierum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1812. Pyter is overleden op 25 april 1838 om 16:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1838. Pyter bleef ongehuwd.
2 Gaatze [Sakes] Wierstra, geboren op 19 oktober 1814 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.3.2.
3 Aukjen [Sakes] Wierstra, geboren op 10 april 1817 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.3.3.
4 Ale [Sakes] Wierstra, geboren op 2 maart 1820 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.3.4.
1.2.3.2 Gaatze [Sakes] Wierstra is geboren op 19 oktober 1814 om 05:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Saake [Pieters] Wierstra (Wierdstra) (zie 1.2.3) en Bregtje Gaatzes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 oktober 1814. Gaatze is overleden op 28 oktober 1855 om 03:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 oktober 1855. Gaatze trouwde, 37 jaar oud, op 15 mei 1852 in Metslawier (Oostdongeradeel) met Froukje [Jacobs] de Vries, 30 jaar oud. Froukje is geboren op 23 oktober 1821 om 12:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), dochter van Jacob Botes de Vries en Grietje Sytzes Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 oktober 1821. Froukje is overleden op 24 juni 1854 om 01:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juni 1854.
Kind van Gaatze en Froukje:
1 Grietje [Gaatzes] Wierstra, geboren op 11 mei 1853 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.3.2.1.
1.2.3.2.1 Grietje [Gaatzes] Wierstra is geboren op 11 mei 1853 om 09:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Gaatze [Sakes] Wierstra (zie 1.2.3.2) en Froukje [Jacobs] de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 mei 1853. Grietje is overleden op 17 januari 1948 om 12:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 januari 1948. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 29 januari 1874 in Dantumadeel met Jilles [Jacobs] Bijlstra, 23 jaar oud. Jilles is geboren op 14 september 1850 om 17:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jacob [Jemkes] Bijlstra en Rinske [Jilles] Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1850. Jilles is overleden op 16 september 1935 om 01:00 in Dantumawoude (Dantumadeel), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 september 1935.
Kinderen van Grietje en Jilles:
1 Rinske Bijlstra, geboren op 27 april 1874 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.1.
2 Gaatse Bijlstra [1.2.3.2.1.2], geboren op 12 februari 1876 om 04:00 in Wouterswoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1876. Gaatse is overleden op 8 november 1877 om 13:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 november 1877.
3 Froukje Bijlstra, geboren op 7 september 1878 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.3.
4 Jacob Bijlstra, geboren op 11 november 1880 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.4.
5 Gaatse Bijlstra, geboren op 13 juli 1883 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.5.
6 Jemke Bijlstra, geboren op 13 juni 1886 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.6.
7 Levenloos1 Bijlstra [1.2.3.2.1.7], levenloos geboren dochter, geboren op 7 april 1889 om 01:00 in Wouterswoude (Dantumadeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 april 1889.
8 Levenloos2 Bijlstra [1.2.3.2.1.8], levenloos geboren zoon, geboren op 22 november 1891 om 18:00 in Wouterswoude (Dantumadeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 november 1891.
9 Levenloos3 Bijlstra [1.2.3.2.1.9], levenloos geboren zoon, geboren op 10 januari 1893 om 11:00 in Wouterswoude (Dantumadeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 januari 1893.
1.2.3.2.1.1 Rinske Bijlstra is geboren op 27 april 1874 om 16:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Jilles [Jacobs] Bijlstra en Grietje [Gaatzes] Wierstra (zie 1.2.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 april 1874. Rinske is overleden op 25 augustus 1965 in Veenwouden (Dantumadeel), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 augustus 1965. Rinske trouwde, 25 jaar oud, op 2 december 1899 in Dantumadeel met Jan Hoekstra, 24 jaar oud. Jan is geboren op 15 oktober 1875 om 19:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Frans [Gerrits] Hoekstra en Gertje [Sipkes] Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 oktober 1875. Jan is overleden op 31 januari 1958 in Dokkum, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Kinderen van Rinske en Jan:
1 Frans Hoekstra, geboren op 1 april 1900 in Dantumawoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.1.1.
2 Grietje Hoekstra, geboren op 8 augustus 1902 in Dantumawoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.1.2.
3 Jilles Hoekstra [1.2.3.2.1.1.3], geboren op 6 maart 1905 om 12:00 in Dantumawoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan. Jilles is overleden op 20 september 1905 om 10:30 in Dantumawoude (Dantumadeel), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 september 1905.
4 Jilles Hoekstra, geboren op 24 januari 1908 in Dantumawoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.1.4.
1.2.3.2.1.1.1 Frans Hoekstra is geboren op 1 april 1900 om 15:00 in Dantumawoude (Dantumadeel), zoon van Jan Hoekstra en Rinske Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 april 1900. Frans is overleden op 20 juli 1982, 82 jaar oud. Hij is begraven in Dantumawoude (Dantumadeel). Frans trouwde, 24 jaar oud, op 13 september 1924 in Dantumadeel met Antje Meijer, 25 jaar oud. Antje is geboren op 27 januari 1899 in Twijzel (Achtkarspelen), dochter van Libbe Meijer en Antje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 januari 1899. Antje is overleden op 28 juli 1978, 79 jaar oud. Zij is begraven in Dantumawoude (Dantumadeel).
1.2.3.2.1.1.2 Grietje Hoekstra is geboren op 8 augustus 1902 om 19:00 in Dantumawoude (Dantumadeel), dochter van Jan Hoekstra en Rinske Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 augustus 1902. Grietje is overleden op 27 juni 1989, 86 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude (Dantumadeel). Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 11 augustus 1923 in Dantumadeel met Ame Kooistra, 22 jaar oud. Ame is geboren op 17 februari 1901 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Ame Kooistra en Trijntje Broersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 februari 1901. Ame is overleden op 26 maart 1982, 81 jaar oud. Hij is begraven in Damwoude (Dantumadeel).
1.2.3.2.1.1.4 Jilles Hoekstra is geboren op 24 januari 1908 om 06:00 in Dantumawoude (Dantumadeel), zoon van Jan Hoekstra en Rinske Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 januari 1908. Jilles is overleden op 14 september 1970 in Dokkum, 62 jaar oud. Jilles trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1933 in Dantumadeel met Doetje Zijlstra, 24 of 25 jaar oud. Doetje is geboren op 15 november 1908 om 12:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Pieter Zijlstra en Doetje van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 november 1908. Doetje is overleden op 13 augustus 1996, 87 jaar oud. Jilles en Doetje bleven kinderloos.
1.2.3.2.1.3 Froukje Bijlstra is geboren op 7 september 1878 om 22:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Jilles [Jacobs] Bijlstra en Grietje [Gaatzes] Wierstra (zie 1.2.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1878. Froukje is overleden op 28 november 1973 in Akkerwoude (Dantumadeel), 95 jaar oud. Zij is begraven in Akkerwoude (Dantumadeel). Froukje trouwde, 18 jaar oud, op 30 augustus 1897 in Dantumadeel met Sikke Meijer, 25 jaar oud. Sikke is geboren op 9 januari 1872 om 20:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Einte [Sikkes] Meijer en Dieuwke [Wybes] Smids. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 januari 1872. Sikke is overleden op 13 juni 1937 om 09:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1937. Hij is begraven in Akkerwoude (Dantumadeel).
Kinderen van Froukje en Sikke:
1 Einte Meijer, geboren op 22 februari 1898 in Murmerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.3.1.
2 Jilles Meijer, geboren op 29 december 1900 in Murmerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.3.2.
1.2.3.2.1.3.1 Einte Meijer is geboren op 22 februari 1898 om 08:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Sikke Meijer en Froukje Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 februari 1898. Einte is overleden op 8 maart 1984 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Einte trouwde, 22 jaar oud, op 12 juni 1920 in Dantumadeel met Jitske de Vries, 18 jaar oud. Jitske is geboren op 1 februari 1902 om 18:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Alle de Vries en Wytske Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 februari 1902. Jitske is overleden op 7 december 1989, 87 jaar oud. Zij is begraven in Hijum (Leeuwarderadeel).
Kind van Einte en Jitske:
1 Sikke Eintes Meijer. Volgt 1.2.3.2.1.3.1.1.
1.2.3.2.1.3.1.1 Sikke Eintes Meijer, zoon van Einte Meijer (zie 1.2.3.2.1.3.1) en Jitske de Vries. Sikke trouwde met Trijntje van der Land.
1.2.3.2.1.3.2 Jilles Meijer is geboren op 29 december 1900 om 22:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Sikke Meijer en Froukje Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 december 1900. Jilles is overleden op 17 augustus 1986 in Metslawier (Oostdongeradeel), 85 jaar oud. Hij is begraven in Wetsens (Oostdongeradeel). Jilles trouwde, 18 jaar oud, op 11 december 1919 in Dantumadeel met Hendrikje Bloem, 19 jaar oud. Hendrikje is geboren op 21 september 1900 om 01:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Jemke Bloem en Grietje Komrij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1900. Hendrikje is overleden op 11 september 1993 in Dokkum, 92 jaar oud. Zij is begraven in Wetsens (Oostdongeradeel).
1.2.3.2.1.4 Jacob Bijlstra is geboren op 11 november 1880 om 04:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jilles [Jacobs] Bijlstra en Grietje [Gaatzes] Wierstra (zie 1.2.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 november 1880. Jacob is overleden op 14 februari 1973, 92 jaar oud. Hij is begraven in Wouterswoude (Dantumadeel). Jacob trouwde, 18 jaar oud, op 19 augustus 1899 in Dantumadeel met Lubbertina Westra, 19 jaar oud. Lubbertina is geboren op 16 januari 1880 om 15:00 in Dantumawoude (Dantumadeel), dochter van Dirk [Alles] Westra en Froukje [Annes] van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 januari 1880. Lubbertina is overleden op 18 augustus 1973, 93 jaar oud. Zij is begraven in Wouterswoude (Dantumadeel).
Kinderen van Jacob en Lubbertina:
1 Dirk Bijlstra, geboren op 23 december 1899 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.4.1.
2 Jilles Bijlstra, geboren op 5 oktober 1902 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.4.2.
3 Froukje Bijlstra, geboren op 23 oktober 1903 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.4.3.
4 Grietje Bijlstra [1.2.3.2.1.4.4], geboren op 30 december 1904 om 08:00 in Wouterswoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 december 1904. Grietje is overleden op 3 april 1907 om 16:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 april 1907.
5 Renske Bijlstra [1.2.3.2.1.4.5], geboren op 5 februari 1906 om 16:00 in Wouterswoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 februari 1906. Renske is overleden op 10 april 1907 om 12:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 april 1907.
6 Grietje Bijlstra [1.2.3.2.1.4.6], geboren op 7 februari 1908 in Wouterswoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 februari 1908. Grietje is overleden.
7 Renske Bijlstra, geboren op 29 juli 1912 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.4.7.
1.2.3.2.1.4.1 Dirk Bijlstra is geboren op 23 december 1899 om 09:30 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jacob Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.4) en Lubbertina Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 december 1899. Dirk is overleden op 20 september 1989 in Dokkum, 89 jaar oud. Hij is begraven in Westergeest (Kollumerland). Dirk trouwde, 20 jaar oud, op 24 juni 1920 in Dantumadeel met Aaltje de Groot, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 27 juni 1898 in Westergeest (Kollumerland), dochter van Oebele de Groot en Antje Jans Zandstra. Aaltje is overleden op 15 januari 1969, 70 jaar oud. Zij is begraven in Westergeest (Kollumerland).
Kinderen van Dirk en Aaltje:
1 Jacob Bijlstra, geboren op 1 november 1920 in Westergeest (Kollumerland). Volgt 1.2.3.2.1.4.1.1.
2 Oebele Bijlstra, geboren op 11 augustus 1922 in Westergeest (Kollumerland). Volgt 1.2.3.2.1.4.1.2.
3 Antje Bijlstra [1.2.3.2.1.4.1.3].
4 Lubbertina Bijlstra, geboren op 9 mei 1928 in Westergeest (Kollumerland). Volgt 1.2.3.2.1.4.1.4.
5 Froukje Bijlstra [1.2.3.2.1.4.1.5].
6 Levenloos Bijlstra [1.2.3.2.1.4.1.6], levenloos geboren dochter, geboren op 16 september 1931 om 14:00 in Westergeest (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 september 1931.
7 Jilles Bijlstra [1.2.3.2.1.4.1.7].
1.2.3.2.1.4.1.1 Jacob Bijlstra is geboren op 1 november 1920 in Westergeest (Kollumerland), zoon van Dirk Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.4.1) en Aaltje de Groot. Jacob is overleden op 6 december 2008 in Dokkum, 88 jaar oud. Hij is begraven op 10 december 2008 in Westergeest (Kollumerland). Jacob trouwde met Frouwkje van der Haak.
1.2.3.2.1.4.1.2 Oebele Bijlstra is geboren op 11 augustus 1922 in Westergeest (Kollumerland), zoon van Dirk Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.4.1) en Aaltje de Groot. Oebele is overleden op 10 december 2007, 85 jaar oud. Hij is begraven in Drachten (Smallingerland). Oebele trouwde met Aafkelina Rozeboom. Aafkelina is geboren op 21 december 1922. Aafkelina is overleden op 17 februari 1992 in Drachten (Smallingerland), 69 jaar oud. Zij is begraven in Drachten (Smallingerland).
1.2.3.2.1.4.1.4 Lubbertina Bijlstra is geboren op 9 mei 1928 in Westergeest (Kollumerland), dochter van Dirk Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.4.1) en Aaltje de Groot. Lubbertina is overleden op 11 februari 2001, 72 jaar oud. Zij is begraven in Dokkum. Lubbertina trouwde met Jacob Jager. Jacob is geboren op 8 juni 1925. Jacob is overleden op 27 oktober 1988, 63 jaar oud. Hij is begraven in Dokkum.
1.2.3.2.1.4.2 Jilles Bijlstra is geboren op 5 oktober 1902 om 13:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jacob Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.4) en Lubbertina Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1902. Jilles is overleden op 14 december 1998, 96 jaar oud. Hij is begraven in Wouterswoude (Dantumadeel). Jilles trouwde, 22 jaar oud, op 14 mei 1925 in Dantumadeel met Aafke Reitsma, 23 jaar oud. Aafke is geboren op 20 februari 1902 om 05:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Harke Reitsma en Hendrikje Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1902. Aafke is overleden op 15 december 1980 in Dokkum, 78 jaar oud. Zij is begraven in Wouterswoude (Dantumadeel).
Kinderen van Jilles en Aafke:
1 Jacob Bijlstra [1.2.3.2.1.4.2.1].
2 Harke Bijlstra, geboren op 2 februari 1927 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.4.2.2.
3 Lubbertina Bijlstra [1.2.3.2.1.4.2.3].
4 Egbertje Bijlstra [1.2.3.2.1.4.2.4].
5 Dirk Bijlstra [1.2.3.2.1.4.2.5].
1.2.3.2.1.4.2.2 Harke Bijlstra is geboren op 2 februari 1927 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jilles Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.4.2) en Aafke Reitsma. Harke is overleden op 11 juni 2017 in Dokkum, 90 jaar oud. Hij is begraven op 15 juni 2017 in Dokkum. Harke trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1946 met Janke van der Land. Janke is overleden op 29 december 2011 in Dokkum. Zij is begraven op 3 januari 2011 in Dokkum.
1.2.3.2.1.4.3 Froukje Bijlstra is geboren op 23 oktober 1903 om 02:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Jacob Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.4) en Lubbertina Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1903. Froukje is overleden op 13 september 1991 in Bosch en Duin, 87 jaar oud. Zij is begraven op 17 september 1991 in Ermelo. Froukje trouwde, 22 jaar oud, op 3 juni 1926 in Dantumadeel met Hijlle de Beer, 22 jaar oud. Hijlle is geboren op 23 juli 1903 in Dokkum, zoon van Gerrit de Beer en Rinske Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hijlle is overleden op 20 november 1990 in Bosch en Duin, 87 jaar oud. Hij is begraven op 24 november 1990 in Ermelo.
Kind van Froukje en Hijlle:
1 Gerrit de Beer [1.2.3.2.1.4.3.1].
1.2.3.2.1.4.7 Renske Bijlstra is geboren op 29 juli 1912 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Jacob Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.4) en Lubbertina Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juli 1912. Renske is overleden op 14 juli 1996, 83 jaar oud. Zij is begraven in Heemskerk. Renske trouwde met Joost Kossen. Joost is geboren op 27 december 1916 in Haarlemmermeer. Joost is overleden op 10 december 1981, 64 jaar oud. Hij is begraven in Heemskerk.
1.2.3.2.1.5 Gaatse Bijlstra is geboren op 13 juli 1883 om 19:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jilles [Jacobs] Bijlstra en Grietje [Gaatzes] Wierstra (zie 1.2.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juli 1883. Gaatse is overleden op 27 augustus 1951 in Murmerwoude (Dantumadeel), 68 jaar oud. Gaatse trouwde, 21 jaar oud, op 23 februari 1905 in Dantumadeel met Geeske Bouma, 23 jaar oud. Geeske is geboren op 29 augustus 1881 om 05:00 in Dantumawoude (Dantumadeel), dochter van Binne [Uilkes] Bouma en Grietje Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 augustus 1881. Geeske is overleden op 13 december 1965 in Murmerwoude (Dantumadeel), 84 jaar oud.
Kind van Gaatse en Geeske:
1 Grietje Bijlstra, geboren op 8 december 1905 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.5.1.
1.2.3.2.1.5.1 Grietje Bijlstra is geboren op 8 december 1905 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Gaatse Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.5) en Geeske Bouma. Grietje is overleden op 8 mei 1999 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), 93 jaar oud. Zij is begraven op 12 mei 1999 in Akkerwoude (Dantumadeel). Grietje trouwde, 24 jaar oud, op 22 mei 1930 in Dantumadeel met Willem van der Bij, 36 jaar oud. Willem is geboren op 5 oktober 1893 om 11:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Luitjen van der Bij en Rinske Annema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 oktober 1893. Willem is overleden op 15 februari 1941 om 23:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 februari 1941. Hij is begraven in Akkerwoude (Dantumadeel).
Kinderen van Grietje en Willem:
1 Luitzen van der Bij, geboren op 26 februari 1931 in Rinsumageest (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.5.1.1.
2 Geeske (Geke) van der Bij. Volgt 1.2.3.2.1.5.1.2.
1.2.3.2.1.5.1.1 Luitzen van der Bij is geboren op 26 februari 1931 in Rinsumageest (Dantumadeel), zoon van Willem van der Bij en Grietje Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.5.1). Luitzen is overleden. Luitzen trouwde met W. Visser.
1.2.3.2.1.5.1.2 Geeske (Geke) van der Bij, dochter van Willem van der Bij en Grietje Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.5.1). Geke trouwde met Wiebe Leegstra. Wiebe is een zoon van Jan Leegstra en Hendrikje de Vries.
1.2.3.2.1.6 Jemke Bijlstra is geboren op 13 juni 1886 om 19:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jilles [Jacobs] Bijlstra en Grietje [Gaatzes] Wierstra (zie 1.2.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1886. Jemke is overleden op 25 juni 1941 om 19:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juni 1941. Jemke trouwde, 25 jaar oud, op 18 mei 1912 in Dantumadeel met Trijntje van der Zwaag, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 16 april 1887 om 20:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Tabe van der Zwaag en Geeske Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1887. Trijntje is overleden op 28 februari 1956 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), 68 jaar oud.
Kind van Jemke en Trijntje:
1 Jilles Bijlstra, geboren op 17 juli 1913 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.2.3.2.1.6.1.
1.2.3.2.1.6.1 Jilles Bijlstra is geboren op 17 juli 1913 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jemke Bijlstra (zie 1.2.3.2.1.6) en Trijntje van der Zwaag. Jilles is overleden op 12 januari 1946 in Gilze-Rijen, 32 jaar oud (oorzaak: noodlottig ongeval). Hij is begraven op 17 januari 1946 in Ardegarijp. Jilles trouwde, 21 jaar oud, op 6 september 1934 met Grietje Lindeboom, 18 jaar oud. Grietje is geboren op 6 juni 1916 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), dochter van Heine Alberts Lindeboom en Hiltje Boonstra. Grietje is overleden op 22 september 1969 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), 53 jaar oud. Zij is begraven op 25 september 1969 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel). Grietje trouwde later na 1946 met Johannes Jakobus van Borkulo (geb. 1908).
Kinderen van Jilles en Grietje:
1 Levenloos Bijlstra [1.2.3.2.1.6.1.1], levenloos geboren dochter, geboren op 7 februari 1935 om 11:00 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 februari 1935.
2 Jemke Bijlstra [1.2.3.2.1.6.1.2], geboren op 20 juni 1936 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel). Jemke is overleden op 8 november 1936 om 03:30 in Leeuwarden, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 november 1936.
3 Hendrikje (Hennie) Bijlstra [1.2.3.2.1.6.1.3].
4 Trijntje (Tienke) Bijlstra [1.2.3.2.1.6.1.4].
5 Hiltje (Hillie) Bijlstra [1.2.3.2.1.6.1.5].
1.2.3.3 Aukjen [Sakes] Wierstra is geboren op 10 april 1817 om 08:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Saake [Pieters] Wierstra (Wierdstra) (zie 1.2.3) en Bregtje Gaatzes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1817. Aukjen is overleden op 24 oktober 1880 om 06:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 oktober 1880. Aukjen trouwde, 30 jaar oud, op 6 mei 1847 in Metslawier (Oostdongeradeel) met Eetze [Eelkes] Braaksma, 28 jaar oud. Eetze is geboren op 17 juni 1818 om 10:00 in Oudwoude (Kollumerland), zoon van Eelke Ee(r)tzes Braaksma en Jetske Fokkes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1818. Eetze is overleden op 28 november 1898 om 21:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1898.
Kinderen van Aukjen en Eetze:
1 Eelke [Eertzes] Braaksma, geboren op 23 februari 1849 in Oudwoude (Kollumerland). Volgt 1.2.3.3.1.
2 Bregtje Braaksma, geboren op 13 februari 1851 in Oudwoude (Kollumerland). Volgt 1.2.3.3.2.
3 Levenloos Braaksma [1.2.3.3.3], levenloos geboren zoon, geboren op 16 december 1858 om 02:00 in Oudwoude (Kollumerland). Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 december 1858.
1.2.3.3.1 Eelke [Eertzes] Braaksma is geboren op 23 februari 1849 om 01:00 in Oudwoude (Kollumerland), zoon van Eetze [Eelkes] Braaksma en Aukjen [Sakes] Wierstra (zie 1.2.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 februari 1849. Eelke is overleden op 22 november 1897 om 07:30 in Cape Palmas (LBR), 48 jaar oud (oorzaak: door val op zijn achterhoofd bij het uitladen). Eelke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 19 maart 1873 in Schiedam met Pieternella Cornelia van der Waal, 32 jaar oud. Pieternella is geboren op 15 oktober 1840 om 08:00 in Schiedam, dochter van Cornelis van der Waal en Geertruij Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 oktober 1840. Pieternella is overleden op 24 februari 1882 om 18:30 in Schiedam, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1882.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 5 juli 1882 in Schiedam met Johanna de Koster, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 7 mei 1857 om 01:00 in Overschie, dochter van Willem de Koster en Neeltje Tanis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 mei 1857. Johanna is overleden op 17 juli 1893 om 11:00 in Rotterdam, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juli 1893. Johanna is weduwe van Hermanus Rodenburg (1847-1879), met wie zij trouwde op 11 mei 1876 in Overschie.
Kinderen van Eelke en Pieternella:
1 Eertze Braaksma, geboren op 15 december 1874 in Schiedam. Volgt 1.2.3.3.1.1.
2 Geertruy Braaksma [1.2.3.3.1.2], geboren op 22 november 1876 om 08:00 in Schiedam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 november 1876. Geertruy is overleden op 18 september 1877 om 21:30 in Schiedam, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 september 1877.
3 Cornelis Braaksma [1.2.3.3.1.3], geboren op 15 oktober 1878 om 21:00 in Schiedam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 oktober 1878. Cornelis is overleden op 19 september 1879 om 12:30 in Schiedam, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 september 1879.
4 Geertruida Braaksma [1.2.3.3.1.4], geboren op 10 juli 1880 om 19:00 in Schiedam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 juli 1880. Geertruida is overleden op 15 maart 1893 om 18:00 in Schiedam, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 maart 1893.
Kinderen van Eelke en Johanna:
5 Eelke Braaksma [1.2.3.3.1.5], geboren op 12 maart 1883 om 22:00 in Vrijenban (Delft). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1883. Eelke is overleden op 1 mei 1884 om 22:00 in Overschie, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 mei 1884.
6 Neeltje Braaksma [1.2.3.3.1.6], geboren op 3 juli 1884 om 19:00 in Overschie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juli 1884. Neeltje is overleden op 1 december 1884 om 05:00 in Overschie, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1884.
7 Eelke Braaksma [1.2.3.3.1.7], geboren op 10 november 1885 om 21:00 in Overschie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 november 1885. Eelke is overleden op 19 januari 1886 om 10:00 in Overschie, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 januari 1886.
8 Neeltje Braaksma [1.2.3.3.1.8], geboren op 8 december 1886 om 18:00 in Overschie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 december 1886. Neeltje is overleden op 1 april 1887 om 12:00 in Overschie, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 april 1887.
9 Eelke Braaksma [1.2.3.3.1.9], geboren op 17 januari 1888 om 07:00 in Overschie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 januari 1888. Eelke is overleden op 7 september 1888 om 11:00 in Overschie, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 september 1888.
10 Leendert Braaksma [1.2.3.3.1.10], geboren op 3 januari 1890 om 19:00 in Overschie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 januari 1890. Leendert is overleden op 4 augustus 1890 in Overschie, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 augustus 1890.
1.2.3.3.1.1 Eertze Braaksma is geboren op 15 december 1874 om 04:00 in Schiedam, zoon van Eelke [Eertzes] Braaksma (zie 1.2.3.3.1) en Pieternella Cornelia van der Waal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 december 1874. Eertze is overleden na 1941, minstens 67 jaar oud. Eertze trouwde, 23 jaar oud, op 27 oktober 1898 in Den Helder met Johanna de Jong, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 11 oktober 1874 om 02:00 in Amsterdam, dochter van Folkert de Jong en Johanna de Gast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 oktober 187. Johanna is overleden op 17 juli 1941 om 14:00 in Diemen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 juli 1941.
Kinderen van Eertze en Johanna:
1 Eertze Braaksma, geboren op 21 april 1899 in Amsterdam. Volgt 1.2.3.3.1.1.1.
2 Folkert Braaksma, geboren op 16 maart 1901 in Amsterdam. Volgt 1.2.3.3.1.1.2.
3 Jacob Johannes Braaksma, geboren op 6 oktober 1904 in Alkmaar. Volgt 1.2.3.3.1.1.3.
4 Johannes Braaksma, geboren op 27 september 1911 in Alkmaar. Volgt 1.2.3.3.1.1.4.
1.2.3.3.1.1.1 Eertze Braaksma is geboren op 21 april 1899 om 07:00 in Amsterdam, zoon van Eertze Braaksma (zie 1.2.3.3.1.1) en Johanna de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 april 1899. Eertze is overleden op 18 mei 1985 in Wolvega (Weststellingwerf), 86 jaar oud. Hij is begraven op 22 mei 1985 in Wolvega (Weststellingwerf). Eertze trouwde, 27 jaar oud, op 22 juli 1926 in Oudendijk met Johanna Jacoba Bels, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 13 juli 1903 in Oudendijk, dochter van Barend Tammo Bels en IJtje Kool. Johanna is overleden op 2 maart 1976 in Wolvega (Weststellingwerf), 72 jaar oud. Zij is begraven in Wolvega (Weststellingwerf).
Kinderen van Eertze en Johanna:
1 Ida Braaksma. Volgt 1.2.3.3.1.1.1.1.
2 Eertze Braaksma [1.2.3.3.1.1.1.2].
1.2.3.3.1.1.1.1 Ida Braaksma, dochter van Eertze Braaksma (zie 1.2.3.3.1.1.1) en Johanna Jacoba Bels. Ida trouwde met Ernst Siemons. Ernst is geboren op 29 april 1924 in Amsterdam. Ernst is overleden op 20 maart 2015 in Amstelveen, 90 jaar oud.
1.2.3.3.1.1.2 Folkert Braaksma is geboren op 16 maart 1901 om 04:00 in Amsterdam, zoon van Eertze Braaksma (zie 1.2.3.3.1.1) en Johanna de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 maart 1901. Folkert is overleden. Folkert trouwde, 18 jaar oud, op 15 januari 1920 in Alkmaar met Aagje Schoen, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 9 mei 1957 in Amsterdam. Aagje is geboren op 1 november 1900 om 04:00 in Alkmaar, dochter van Dirk Schoen en Sija Benjamin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 november 1900. Aagje is overleden na 1963, minstens 63 jaar oud. Aagje trouwde later op 7 augustus 1958 in Amsterdam met Nicolaas Cornelis Akkerman (geb. 1908).
Kinderen van Folkert en Aagje:
1 Johanna Braaksma [1.2.3.3.1.1.2.1].
2 Sija Braaksma [1.2.3.3.1.1.2.2].
1.2.3.3.1.1.3 Jacob Johannes Braaksma is geboren op 6 oktober 1904 in Alkmaar, zoon van Eertze Braaksma (zie 1.2.3.3.1.1) en Johanna de Jong. Jacob is overleden op 17 oktober 1980 in Diemen, 76 jaar oud. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 5 oktober 1928 in Wassenaar met Maria Magdalena Magré, 24 jaar oud. Maria is geboren op 4 juli 1904 in Alkmaar, dochter van Dirk Magré en Trijntje Akkerman. Maria is overleden op 28 mei 1994 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Maria:
1 Ernestine Braaksma. Volgt 1.2.3.3.1.1.3.1.
2 Eertze Braaksma. Volgt 1.2.3.3.1.1.3.2.
3 Jacoba Johanna Braaksma [1.2.3.3.1.1.3.3].
4 Robert Jan Braaksma [1.2.3.3.1.1.3.4].
1.2.3.3.1.1.3.1 Ernestine Braaksma, dochter van Jacob Johannes Braaksma (zie 1.2.3.3.1.1.3) en Maria Magdalena Magré. Ernestine trouwde met J.P. Hoetjes.
1.2.3.3.1.1.3.2 Eertze Braaksma, zoon van Jacob Johannes Braaksma (zie 1.2.3.3.1.1.3) en Maria Magdalena Magré. Eertze trouwde met R.A. (Ria) Hilgenga.
1.2.3.3.1.1.4 Johannes Braaksma is geboren op 27 september 1911 in Alkmaar, zoon van Eertze Braaksma (zie 1.2.3.3.1.1) en Johanna de Jong. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 2 april 1938 in Amsterdam met Edwina Wilhelmina Petronella Baumann, 29 jaar oud. Edwina is geboren op 17 januari 1909 in Emmerik. Edwina is overleden.
1.2.3.3.2 Bregtje Braaksma is geboren op 13 februari 1851 om 02:00 in Oudwoude (Kollumerland), dochter van Eetze [Eelkes] Braaksma en Aukjen [Sakes] Wierstra (zie 1.2.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 februari 1851. Bregtje is overleden op 22 november 1929 om 08:00 in Kollumerpomp (Kollumerland), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 november 1929. Bregtje trouwde, 28 jaar oud, op 16 mei 1879 in Oostdongeradeel met Pieter Dijkstra, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 22 mei 1852 om 04:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Hylke [Pieters] Dijkstra en Tjetske [Everts] Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 mei 1852. Pieter is overleden op 13 oktober 1921 om 08:00 in Kollum (Kollumerland), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 oktober 1921.
Kinderen van Bregtje en Pieter:
1 Aukje Dijkstra [1.2.3.3.2.1], geboren op 2 december 1880 om 07:30 in Engwierum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 december 1880. Aukje is overleden op 24 mei 1940 om 05:00 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 mei 1940. Aukje bleef ongehuwd.
2 Tjitske Dijkstra, geboren op 20 maart 1882 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.3.3.2.2.
3 Hielke Dijkstra, geboren op 2 augustus 1885 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.2.3.3.2.3.
4 Eertze Dijkstra [1.2.3.3.2.4], geboren op 2 augustus 1885 om 18:30 in Burum (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 augustus 1885. Eertze is overleden op 20 oktober 1885 om 02:00 in Burum (Kollumerland), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1885.
1.2.3.3.2.2 Tjitske Dijkstra is geboren op 20 maart 1882 om 10:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Pieter Dijkstra en Bregtje Braaksma (zie 1.2.3.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 maart 1882. Tjitske is overleden op 14 juli 1984, 102 jaar oud. Zij is begraven in Hippolytushoef. Tjitske:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 25 mei 1907 in Kollumerland met Harmen van Dijk, 22 jaar oud. Harmen is geboren op 13 september 1884 om 09:00 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Johannes van Dijk en Eelkje Harmens Streekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 september 1884. Harmen is overleden op 2 december 1916 om 19:30 in Munnekezijl (Kollumerland), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 december 1916. Hij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland).
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 25 oktober 1924 in Kollumerland met Kornelis Pol, 33 jaar oud. Kornelis is geboren op 10 oktober 1891 om 01:30 in Munnekezijl (Kollumerland), zoon van Johannes Pol en Harmke de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 oktober 1891. Kornelis is overleden op 1 februari 1983, 91 jaar oud.
Kinderen van Tjitske en Harmen:
1 Bregtje van Dijk [1.2.3.3.2.2.1], geboren op 11 augustus 1909 om 01:00 in Munnekezijl (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 augustus 1909. Bregtje is overleden op 28 juni 1927 om 23:00 in Burum (Kollumerland), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 juni 1927.
2 Elina van Dijk [1.2.3.3.2.2.2], geboren op 17 juli 1912 om 10:30 in Munnekezijl (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juli 1912. Elina is overleden op 26 oktober 1914 om 14:30, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1914.
Kind van Tjitske en Kornelis:
3 Elina Pol [1.2.3.3.2.2.3].
1.2.3.3.2.3 Hielke Dijkstra is geboren op 2 augustus 1885 om 18:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Pieter Dijkstra en Bregtje Braaksma (zie 1.2.3.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 augustus 1885. Hielke is overleden op 31 maart 1951 om 20:15 in Hengelo (Ov), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1951. Hielke trouwde, 27 jaar oud, op 24 mei 1913 in Kollumerland met Tjitske Bos, 25 jaar oud. Tjitske is geboren op 19 februari 1888 om 05:00 in Kollum (Kollumerland), dochter van Jan Bos en Ymkje Kuitert. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1888. Tjitske is overleden na 1951, minstens 63 jaar oud.
Kind van Hielke en Tjitske:
1 Jan Dijkstra [1.2.3.3.2.3.1], geboren op 1 november 1921 in Kollum (Kollumerland). Jan is overleden op 13 maart 1948 in Soerabaja, Java (Ned. Indië), 26 jaar oud (oorzaak: verkeersongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 juni 1948. Jan bleef ongehuwd.
1.2.3.4 Ale [Sakes] Wierstra is geboren op 2 maart 1820 om 12:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Saake [Pieters] Wierstra (Wierdstra) (zie 1.2.3) en Bregtje Gaatzes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1820. Ale is overleden op 19 juni 1866 in Paramaribo (SUR), 46 jaar oud. Ale trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1855 in Paramaribo (SUR) met Josephina Paulina Dutrier. Josephina is overleden na 1866. Ale en Josephina bleven kinderloos.
1.2.4 Janke Pieters is geboren op 14 november 1770 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Pieter (Pytter) Gerbens (zie 1.2) en Aukjen Sakes. Zij is gedoopt op 30 december 1770 in Niawier (Oostdongeradeel). Janke is overleden op 12 februari 1829 om 07:00 in Morra (Oostdongeradeel), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 februari 1829. Janke trouwde, 18 jaar oud, op 14 december 1788 in Niawier (Oostdongeradeel) met Freerk [Roelofs] Groensma (Groenstra), 27 jaar oud. Freerk is een zoon van Roelof Freerks en Dieuke (Dieuwke) Waels (Waeltjes). Hij is gedoopt op 4 oktober 1761 in Morra (Oostdongeradeel). Freerk is overleden op 6 december 1826 om 15:00 in Morra (Oostdongeradeel), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 december 1826.
Kind van Janke en Freerk:
1 Roelof Freerks [1.2.4.1], geboren op 5 april 1789 in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 26 april 1789 in Niawier (Oostdongeradeel). Roelof is overleden op 8 januari 1811 in Niawier (Oostdongeradeel), 21 jaar oud. Roelof bleef ongehuwd.
1.2.6 Gertje Pieters is geboren op 22 maart 1775 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Pieter (Pytter) Gerbens (zie 1.2) en Aukjen Sakes. Zij is gedoopt op 16 april 1775 in Niawier (Oostdongeradeel). Gertje is overleden op 27 augustus 1816 om 13:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 augustus 1816. Gertje trouwde, 24 jaar oud, op 26 mei 1799 in Niawier (Oostdongeradeel) met Geert Jo(g)chums Zijlstra, 31 jaar oud. Geert is een zoon van Jochem Geerts en Baukje Tjerks. Hij is gedoopt op 20 september 1767 in Anjum (Oostdongeradeel). Geert is overleden op 23 mei 1826 om 18:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1826.
Kinderen van Gertje en Geert:
1 Jochem Geerts Zijlstra [1.2.6.1], geboren op 22 februari 1800 in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 23 maart 1800 in Metslawier (Oostdongeradeel). Jochem is overleden op 19 mei 1811 in Niawier (Oostdongeradeel), 11 jaar oud.
2 Pytter Geerts Zijlstra, geboren op 4 december 1802 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.2.
3 Aukjen Geerts Zijlstra [1.2.6.3], geboren op 3 juli 1806 in Niawier (Oostdongeradeel). Zij is gedoopt op 19 juli 1806 in Metslawier (Oostdongeradeel). Aukjen is overleden op 28 februari 1827 om 12:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 maart 1827. Aukjen bleef ongehuwd.
4 Bauke Geerts Zijlstra [1.2.6.4], geboren op 14 september 1810 in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 7 oktober 1810 in Niawier (Oostdongeradeel). Bauke is overleden op 6 mei 1827 om 08:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 mei 1827.
5 Jogchum [Geerts] Zijlstra, geboren op 29 april 1815 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.
1.2.6.2 Pytter Geerts Zijlstra is geboren op 4 december 1802 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Geert Jo(g)chums Zijlstra en Gertje Pieters (zie 1.2.6). Hij is gedoopt op 19 december 1802 in Metslawier (Oostdongeradeel). Pytter is overleden op 11 oktober 1847 om 17:00 in Amsterdam, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 oktober 1847. Pytter trouwde, 39 jaar oud, op 29 juni 1842 in Amsterdam met Koosje Krans, 31 jaar oud. Koosje is geboren op 28 november 1810 in Zwolle, dochter van Willem Krans en Johanna Ruisink. Zij is gedoopt op 2 december 1810 in Zwolle. Koosje is overleden op 13 augustus 1871 om 16:00 in Amsterdam, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 augustus 1871.
Kinderen van Pytter en Koosje:
1 Cornelia Zijlstra, geboren op 16 april 1840 in Amsterdam. Volgt 1.2.6.2.1.
2 Pieter Zijlstra [1.2.6.2.2], geboren op 5 mei 1842 om 14:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 mei 1842. Pieter is overleden op 19 oktober 1848 om 23:00 in Amsterdam, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1848.
3 Geertje Zijlstra [1.2.6.2.3], geboren op 14 november 1844 om 08:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 november 1844. Geertje is overleden op 9 november 1871 om 15:00 in Amsterdam, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 november 1871. Geertje bleef ongehuwd.
4 Willem Zijlstra [1.2.6.2.4], geboren op 21 oktober 1846 om 06:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1846. Willem is overleden op 9 november 1846 om 10:00 in Amsterdam, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 november 1846.
5 Alida Zijlstra [1.2.6.2.5], geboren op 25 december 1847 om 01:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1847. Alida is overleden op 13 januari 1848 om 21:00 in Amsterdam, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 januari 1848.
1.2.6.2.1 Cornelia Zijlstra is geboren op 16 april 1840 om 20:00 in Amsterdam, dochter van Pytter Geerts Zijlstra (zie 1.2.6.2) en Koosje Krans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1840. Cornelia is overleden op 22 december 1916 om 17:00 in Amsterdam, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 december 1916. Cornelia bleef kinderloos. Cornelia:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op 3 november 1880 in Amsterdam met Jan Coenraad Jansen, 45 jaar oud. Jan is geboren op 17 augustus 1835 om 03:00 in Amsterdam, zoon van Teunis Jansen en Nellie Louisa Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 augustus 1835. Jan is overleden op 22 september 1881 om 14:30 in Amsterdam, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1881. Cornelia en Jan bleven kinderloos.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 3 augustus 1882 in Amsterdam met Hendrik Jan Emmelot, 52 jaar oud. Hendrik is geboren op 14 april 1830 om 18:00 in Amsterdam, zoon van Willem Emmelot en Anna Maria Lieffeld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 april 1830. Hendrik is overleden op 15 december 1920 om 22:30 in Amsterdam, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 december 1920. Hendrik is weduwnaar van Dirkje Hanepen (1828-1864), met wie hij trouwde op 30 april 1856 in Amsterdam. Hendrik is weduwnaar van Aaltje Lempke (1839-1881), met wie hij trouwde op 3 augustus 1864 in Amsterdam.
1.2.6.5 Jogchum [Geerts] Zijlstra is geboren op 29 april 1815 om 06:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Geert Jo(g)chums Zijlstra en Gertje Pieters (zie 1.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 april 1815. Jogchum is overleden op 6 januari 1865 om 13:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 januari 1865. Jogchum trouwde, 30 jaar oud, op 19 februari 1846 in Oostdongeradeel met Maria [Baukes] Holwerda, 23 jaar oud. Maria is geboren op 17 februari 1823 om 06:00 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Bauke Sytzes Holwerda en Tjetske Martens Sloterdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 februari 1823. Maria is overleden op 21 december 1909 om 11:00 in Ee (Oostdongeradeel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 december 1909. Maria trouwde later op 9 maart 1871 in Oostdongeradeel met Freerk [Siegers] Dijkstra (1836-1920).
Kinderen van Jogchum en Maria:
1 Geert [Jogchums] Zijlstra [1.2.6.5.1], geboren op 11 april 1846 om 01:00 in Oudwoude (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1846. Geert is overleden op 19 augustus 1846 om 07:00 in Jouswier (Oostdongeradeel), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 augustus 1846.
2 Tjitske [Jogchums] Zijlstra, geboren op 3 maart 1848 in Aalsum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.2.
3 Geert [Jogchums] Zijlstra, geboren op 9 december 1849 in Aalsum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.3.
4 Gertje [Jogchums] Zijlstra, geboren op 30 augustus 1851 in Aalsum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.4.
5 Baukje [Jogchums] Zijlstra, geboren op 7 juli 1854 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.5.
6 Bauke [Jogchums] Zijlstra, geboren op 7 februari 1857 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.6.
7 Sijtze [Jogchums] Zijlstra, geboren op 30 mei 1859 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.7.
8 Janke [Jogchums] Zijlstra, geboren op 20 september 1863 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.8.
9 Wytske [Jogchums] Zijlstra, geboren op 16 mei 1865 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.9.
1.2.6.5.2 Tjitske [Jogchums] Zijlstra is geboren op 3 maart 1848 om 23:30 in Aalsum (Oostdongeradeel), dochter van Jogchum [Geerts] Zijlstra (zie 1.2.6.5) en Maria [Baukes] Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1848. Tjitske is overleden op 26 maart 1928 om 03:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 maart 1928. Tjitske trouwde, 28 jaar oud, op 13 mei 1876 in Oostdongeradeel met Lieuwe Smedema, 27 jaar oud. Lieuwe is geboren op 2 oktober 1848 om 21:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Johannes Ales Smedema en Sjoukje Lieuwes Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 oktober 1848. Lieuwe is overleden op 26 juli 1930 om 09:00 in Kollum (Kollumerland), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juli 1930.
Kinderen van Tjitske en Lieuwe:
1 Sjoukje Maria Smedema, geboren op 15 februari 1879 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.2.1.
2 Johannes Smedema, geboren op 30 december 1883 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.2.2.
1.2.6.5.2.1 Sjoukje Maria Smedema is geboren op 15 februari 1879 om 15:00 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Lieuwe Smedema en Tjitske [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 februari 1879. Sjoukje is overleden op 26 mei 1964 in Kollum (Kollumerland), 85 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland). Sjoukje trouwde, 22 jaar oud, op 30 november 1901 in Oostdongeradeel met Klaas Visser, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 29 oktober 1877 om 11:00 in Westergeest (Kollumerland), zoon van Jan Visser en Aaltje Klaver. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1877. Klaas is overleden op 4 juni 1930 om 14:00 in Kollum (Kollumerland), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 juni 1930. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland).
Kind van Sjoukje en Klaas:
1 Tjitske Visser [1.2.6.5.2.1.1], geboren op 19 mei 1902 om 11:00 in Engwierum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 mei 1902. Tjitske is overleden.
1.2.6.5.2.2 Johannes Smedema is geboren op 30 december 1883 om 15:00 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Lieuwe Smedema en Tjitske [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 december 1883. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 20 mei 1911 in Oostdongeradeel met Grietje Dijkstra, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 22 oktober 1888 om 08:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), dochter van Reinder Dijkstra en Gettje Riddersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 oktober 1888. Grietje is overleden.
1.2.6.5.3 Geert [Jogchums] Zijlstra is geboren op 9 december 1849 om 01:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), zoon van Jogchum [Geerts] Zijlstra (zie 1.2.6.5) en Maria [Baukes] Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1849. Geert is overleden op 31 mei 1934 om 15:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 juni 1934. Geert trouwde, 32 jaar oud, op 13 mei 1882 in Oostdongeradeel met Sieuwke Bouma, 26 jaar oud. Sieuwke is geboren op 23 maart 1856 om 11:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Klaas Meinderts Bouma en Aagtje Jans Leenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 maart 1856. Sieuwke is overleden op 21 juli 1920 om 22:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juli 1920.
Kinderen van Geert en Sieuwke:
1 Jogchum Zijlstra [1.2.6.5.3.1], geboren op 16 augustus 1885 om 22:30 in Engwierum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 augustus 1885. Jogchum is overleden.
2 Klaas Zijlstra [1.2.6.5.3.2], geboren op 22 april 1892 om 09:00 in Engwierum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 april 1892. Klaas is overleden op 18 februari 1893 om 04:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1893.
3 Meindert Zijlstra [1.2.6.5.3.3], geboren op 22 april 1892 om 10:30 in Engwierum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 april 1892. Meindert is overleden op 31 augustus 1892 om 18:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 september 1892.
4 Levenloos1 Zijlstra [1.2.6.5.3.4], geboren op 16 september 1895 in Engwierum (Oostdongeradeel). Levenloos1 is overleden op 16 september 1895 om 02:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 september 1895.
5 Levenloos2 Zijlstra [1.2.6.5.3.5], geboren op 16 september 1895 in Engwierum (Oostdongeradeel). Levenloos2 is overleden op 16 september 1895 om 03:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 september 1895.
1.2.6.5.4 Gertje [Jogchums] Zijlstra is geboren op 30 augustus 1851 om 07:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), dochter van Jogchum [Geerts] Zijlstra (zie 1.2.6.5) en Maria [Baukes] Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 augustus 1851. Gertje is overleden op 26 december 1930 om 15:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1930. Gertje trouwde, 26 jaar oud, op 31 mei 1878 in Oostdongeradeel met Simon [Louws] Haaima, 29 jaar oud. Simon is geboren op 14 april 1849 om 19:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Lourens Piebes Haima en Antje Teunis Woudwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 april 1849. Simon is overleden op 27 april 1945 in Ezumazijl (Oostdongeradeel), 96 jaar oud. Simon is weduwnaar van Tjitske Riemersma (1846-1877), met wie hij trouwde op 5 oktober 1872 in Oostdongeradeel.
Kind van Gertje uit onbekende relatie:
1 Frederik Zijlstra, geboren op 7 juli 1877 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.4.1.
Kinderen van Gertje en Simon:
2 Maria Haaima, geboren op 3 oktober 1879 in Ezumazijl (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.4.2.
3 Jogchum Haaima, geboren op 24 februari 1883 in Ezumazijl (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.4.3.
4 Wietske Haaima, geboren op 17 april 1886 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.4.4.
5 Lourens Haaima, geboren op 29 mei 1889 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.4.5.
6 Tjitske Haaima, geboren op 18 april 1891 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.4.6.
7 Theunis Haaima, geboren op 4 mei 1894 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.4.7.
1.2.6.5.4.1 Frederik Zijlstra is geboren op 7 juli 1877 om 07:00 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Gertje [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juli 1877. Frederik is overleden op 25 juni 1961, 83 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Frederik trouwde, 31 jaar oud, op 3 juni 1909 in Oostdongeradeel met Renske Sijtsma, 22 jaar oud. Renske is geboren op 22 mei 1887 om 23:30 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Oebele Sijtsma en Klaaske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 mei 1887. Renske is overleden op 3 november 1966, 79 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel).
1.2.6.5.4.2 Maria Haaima is geboren op 3 oktober 1879 om 06:00 in Ezumazijl (Oostdongeradeel), dochter van Simon [Louws] Haaima en Gertje [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1879. Maria is overleden op 17 juni 1969, 89 jaar oud. Zij is begraven in Ternaard (Westdongeradeel). Maria trouwde, 33 jaar oud, op 31 mei 1913 in Westdongeradeel met Hidde Wieringa, 30 jaar oud. Hidde is geboren op 5 april 1883 om 00:30 in Ternaard (Westdongeradeel), zoon van Harke Hiddes Wieringa en Tjitske Gerbens Schoorstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 april 1883. Hidde is overleden op 14 maart 1968, 84 jaar oud. Hij is begraven in Ternaard (Westdongeradeel).
Kind van Maria en Hidde:
1 Simon Wieringa, geboren op 12 juni 1916 in Westdongeradeel. Volgt 1.2.6.5.4.2.1.
1.2.6.5.4.2.1 Simon Wieringa is geboren op 12 juni 1916 in Westdongeradeel, zoon van Hidde Wieringa en Maria Haaima (zie 1.2.6.5.4.2). Simon is overleden op 30 augustus 1975 in Groningen, 59 jaar oud. Simon trouwde, 36 jaar oud, op 20 september 1952 in Vries met Tietje Gorter, 35 jaar oud. Tietje is geboren op 5 mei 1917 in Grijpskerk, dochter van Evert Gorter en Itje Bisschop.
1.2.6.5.4.3 Jogchum Haaima is geboren op 24 februari 1883 om 07:00 in Ezumazijl (Oostdongeradeel), zoon van Simon [Louws] Haaima en Gertje [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 februari 1883. Jogchum is overleden op 14 september 1970, 87 jaar oud. Hij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel). Jogchum trouwde, 35 jaar oud, op 23 mei 1918 in Oostdongeradeel met Janke Terpstra, 27 jaar oud. Janke is geboren op 21 december 1890 om 09:30 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Pieter Terpstra en Tyttje Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 december 1890. Janke is overleden op 9 maart 1969, 78 jaar oud. Zij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel).
1.2.6.5.4.4 Wietske Haaima is geboren op 17 april 1886 om 05:30 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Simon [Louws] Haaima en Gertje [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1886. Wietske is overleden op 24 augustus 1977 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Zij is begraven in Hallum (Ferwerderadeel). Wietske trouwde, 25 jaar oud, op 14 maart 1912 in Ferwerderadeel met Wijbe Terpstra, 26 jaar oud. Wijbe is geboren op 4 juli 1885 om 20:00 in Hallum (Ferwerderadeel), zoon van Yne Lieuwes Terpstra en Antje Wybes Buurstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 juli 1885. Wijbe is overleden op 23 november 1972 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Hij is begraven in Hallum (Ferwerderadeel).
Kinderen van Wietske en Wijbe:
1 Levenloos Terpstra [1.2.6.5.4.4.1], levenloos geboren zoon, geboren op 17 maart 1918 om 07:00 in Marrum (Ferwerderadeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 maart 1918.
2 Levenloos Terpstra [1.2.6.5.4.4.2], levenloos geboren dochter, geboren op 21 oktober 1924 om 00:30 in Marrum (Ferwerderadeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 oktober 1924.
3 Levenloos Terpstra [1.2.6.5.4.4.3], levenloos geboren dochter, geboren op 17 november 1925 om 10:00 in Marrum (Ferwerderadeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 november 1925.
1.2.6.5.4.5 Lourens Haaima is geboren op 29 mei 1889 om 04:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Simon [Louws] Haaima en Gertje [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 mei 1889. Lourens is overleden op 13 maart 1964, 74 jaar oud. Hij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel). Lourens:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 9 maart 1916 in Oostdongeradeel met Japke Wagenaar, 22 jaar oud. Japke is geboren op 22 oktober 1893 om 13:00 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Lieuwe Wagenaar en Geertje Sonnema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1893. Japke is overleden op 1 februari 1918 om 01:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1918.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 20 mei 1920 in Oostdongeradeel met Antje Dijkstra, 27 jaar oud. Antje is geboren op 14 maart 1893 om 14:30 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Jelle Dijkstra en Jeltje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 maart 1893. Antje is overleden op 13 november 1942 om 22:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 november 1942.
(3) trouwde, minstens 53 jaar oud, na 1942 met Reinouw Mosselman, minstens 36 jaar oud. Reinouw is geboren op 26 juli 1906. Reinouw is overleden op 23 februari 1991, 84 jaar oud. Zij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel).
Kind van Lourens en Japke:
1 Levenloos Haaima [1.2.6.5.4.5.1], levenloos geboren zoon, geboren op 12 november 1916 om 20:00 in Anjum (Oostdongeradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 november 1916.
1.2.6.5.4.6 Tjitske Haaima is geboren op 18 april 1891 om 08:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Simon [Louws] Haaima en Gertje [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 april 1891. Tjitske is overleden. Tjitske trouwde, 27 jaar oud, op 30 mei 1918 in Oostdongeradeel met Hessel Roedema, 27 jaar oud. Hessel is geboren op 4 oktober 1890 in Pingjum (Wonseradeel), zoon van Gatze Roedema en Annigje Helfrich. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1890. Hessel is overleden.
1.2.6.5.4.7 Theunis Haaima is geboren op 4 mei 1894 om 22:30 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Simon [Louws] Haaima en Gertje [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 mei 1894. Theunis is overleden op 30 april 1986, 91 jaar oud. Hij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel). Theunis trouwde, 25 jaar oud, op 22 mei 1919 in Oostdongeradeel met Antje Iedema, 22 jaar oud. Antje is geboren op 25 september 1896 om 20:00 in Oostmahorn (Oostdongeradeel), dochter van Louw Iedema en Jitske Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1896. Antje is overleden op 7 september 1990, 93 jaar oud. Zij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel).
1.2.6.5.5 Baukje [Jogchums] Zijlstra is geboren op 7 juli 1854 om 14:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Jogchum [Geerts] Zijlstra (zie 1.2.6.5) en Maria [Baukes] Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juli 1854. Baukje is overleden in Argentinië. Baukje trouwde, 25 jaar oud, op 13 mei 1880 in Oostdongeradeel met Gerrit van der Woud, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 21 januari 1855 om 06:00 in Morra (Oostdongeradeel), zoon van Oebele Mients van der Woud en Zijke Gatzes Hofman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 januari 1855. Gerrit is overleden in Argentinië.
Kinderen van Baukje en Gerrit:
1 Oebele van der Woud [1.2.6.5.5.1], geboren op 23 april 1881 om 20:00 in Morra (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 april 1881. Oebele is overleden in Argentinië.
2 Jogchum van der Woud [1.2.6.5.5.2], geboren op 23 maart 1883 om 07:00 in Ezumazijl (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1883. Jogchum is overleden in Argentinië.
3 Mient van der Woud [1.2.6.5.5.3], geboren op 15 november 1884 om 16:00 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 november 1884. Mient is overleden in Argentinië.
4 Geert van der Woud [1.2.6.5.5.4], geboren op 2 juni 1887 om 22:00 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juni 1887. Geert is overleden in Argentinië.
5 Maria van der Woud [1.2.6.5.5.5], geboren na 1889 in Argentinië. Maria is overleden.
1.2.6.5.6 Bauke [Jogchums] Zijlstra is geboren op 7 februari 1857 om 23:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Jogchum [Geerts] Zijlstra (zie 1.2.6.5) en Maria [Baukes] Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 februari 1857. Bauke is overleden op 22 september 1929 om 11:00 in Munnekezijl (Kollumerland), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 september 1929. Bauke trouwde, 25 jaar oud, op 21 december 1882 in Oostdongeradeel met Aukje Visser, 23 jaar oud. Aukje is geboren op 16 april 1859 om 14:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Anne Alberts Visser en Trijntje De Boer van der Herberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1859. Aukje is overleden op 21 juni 1940 om 16:30 in Burum (Kollumerland), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1940.
Kinderen van Bauke en Aukje:
1 Jogchum Zijlstra, geboren op 15 mei 1883 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.2.6.5.6.1.
2 Trijntje Zijlstra, geboren op 14 april 1884 in Burum (Kollumerland). Volgt 1.2.6.5.6.2.
3 Maria Zijlstra, geboren op 26 januari 1889 in Munnekezijl (Kollumerland). Volgt 1.2.6.5.6.3.
4 Wietske Zijlstra [1.2.6.5.6.4], geboren op 11 augustus 1892 om 11:00 in Munnekezijl (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1892. Wietske is overleden op 28 februari 1893 om 06:00 in Munnekezijl (Kollumerland), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 februari 1893.
5 Geert Zijlstra [1.2.6.5.6.5], geboren op 4 januari 1894 om 20:00 in Munnekezijl (Kollumerland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 januari 1894. Geert is overleden op 17 februari 1894 om 02:30 in Munnekezijl (Kollumerland), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 februari 1894.
6 Geert Zijlstra, geboren op 1 september 1895 in Munnekezijl (Kollumerland). Volgt 1.2.6.5.6.6.
7 Wietske Zijlstra, geboren op 14 september 1899 in Munnekezijl (Kollumerland). Volgt 1.2.6.5.6.7.
1.2.6.5.6.1 Jogchum Zijlstra is geboren op 15 mei 1883 om 17:00 in Burum (Kollumerland), zoon van Bauke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.6) en Aukje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 mei 1883. Jogchum is overleden op 10 september 1951, 68 jaar oud. Hij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland). Jogchum trouwde, 23 jaar oud, op 21 maart 1907 in Grijpskerk met Hetje Spoelstra, 21 jaar oud. Hetje is geboren op 1 juni 1885 om 18:00 in Waarden (Grijpskerk), dochter van Jan Spoelstra en Henderktje van der Leest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juni 1885. Hetje is overleden op 27 augustus 1965, 80 jaar oud. Zij is begraven in Munnekezijl (Kollumerland).
1.2.6.5.6.2 Trijntje Zijlstra is geboren op 14 april 1884 om 15:00 in Burum (Kollumerland), dochter van Bauke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.6) en Aukje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 april 1884. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 14 mei 1910 in Grijpskerk met Jan Spoelstra, 21 jaar oud. Jan is geboren op 3 februari 1889 om 19:00 in Kommerzijl (Grijpskerk), zoon van Tijs Spoelstra en Lieuwktje Smeda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1889. Jan is overleden op 24 november 1972, 83 jaar oud. Hij is begraven in Kommerzijl. Jan trouwde later na 1923 met Jitske Brouwer (1908-1978).
1.2.6.5.6.3 Maria Zijlstra is geboren op 26 januari 1889 om 16:30 in Munnekezijl (Kollumerland), dochter van Bauke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.6) en Aukje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 januari 1889. Maria is overleden op 17 juni 1967, 78 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland). Maria trouwde, 18 jaar oud, op 18 januari 1908 in Kollumerland met Jacob Bos, 18 jaar oud. Jacob is geboren op 3 april 1889 om 23:30 in Kollum (Kollumerland), zoon van Evert Bos en Geeske Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1889. Jacob is overleden op 21 oktober 1961, 72 jaar oud. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland).
Kinderen van Maria en Jacob:
1 Evert Bos [1.2.6.5.6.3.1], geboren op 8 mei 1908 in Waarden (Grijpskerk). Evert is overleden op 22 juli 1927 in Groningen, 19 jaar oud.
2 Bouke Bos, geboren op 14 januari 1910 in Waarden (Grijpskerk). Volgt 1.2.6.5.6.3.2.
3 Geeske Bos [1.2.6.5.6.3.3], geboren op 4 juni 1914 in Munnekezijl (Kollumerland).
4 Aukje Bos [1.2.6.5.6.3.4], geboren op 16 april 1917 in Munnekezijl (Kollumerland). Aukje is overleden op 10 maart 1984, 66 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland). Aukje bleef ongehuwd.
5 Jogchum Bos [1.2.6.5.6.3.5].
1.2.6.5.6.3.2 Bouke Bos is geboren op 14 januari 1910 in Waarden (Grijpskerk), zoon van Jacob Bos en Maria Zijlstra (zie 1.2.6.5.6.3). Bouke is overleden op 22 maart 1977, 67 jaar oud. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland). Bouke trouwde met Elisabeth de Vries. Elisabeth is geboren op 9 september 1912 in Drachten (Smallingerland). Elisabeth is overleden op 18 april 1994 in Groningen, 81 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland).
1.2.6.5.6.6 Geert Zijlstra is geboren op 1 september 1895 om 11:00 in Munnekezijl (Kollumerland), zoon van Bauke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.6) en Aukje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 september 1895. Geert is overleden. Geert trouwde, 19 jaar oud, op 13 januari 1915 in Grijpskerk met Jeltje Hofstede, 23 jaar oud. Jeltje is geboren op 18 december 1891 om 07:00 in Opende (Grootegast), dochter van Filippus Hofstede en Mettje Eizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 december 1891. Jeltje is overleden.
1.2.6.5.6.7 Wietske Zijlstra is geboren op 14 september 1899 om 18:00 in Munnekezijl (Kollumerland), dochter van Bauke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.6) en Aukje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 september 1899. Wietske is overleden op 25 juni 1978, 78 jaar oud. Zij is begraven in Burum (Kollumerland). Wietske trouwde, 22 jaar oud, op 18 mei 1922 in Kollumerland met Jan Stuursma, 23 jaar oud. Jan is geboren op 8 januari 1899 om 10:00 in Kommerzijl (Oldehove), zoon van Rieuwert Stuursma en Riena van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1899. Jan is overleden op 7 december 1982, 83 jaar oud. Hij is begraven in Burum (Kollumerland).
1.2.6.5.7 Sijtze [Jogchums] Zijlstra is geboren op 30 mei 1859 om 20:30 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Jogchum [Geerts] Zijlstra (zie 1.2.6.5) en Maria [Baukes] Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juni 1859. Sijtze is overleden op 7 september 1938 om 09:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1938. Sijtze trouwde, 24 jaar oud, op 17 mei 1884 in Oostdongeradeel met Jitske van der Weg, 21 jaar oud. Jitske is geboren op 10 januari 1863 om 21:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Dirk Tjeerds van der Weg en Durkjen Egles Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 januari 1863. Jitske is overleden op 16 februari 1915 om 00:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 februari 1915.
Kinderen van Sijtze en Jitske:
1 Durkje Zijlstra, geboren op 5 juli 1885 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.7.1.
2 Maria Zijlstra [1.2.6.5.7.2], geboren op 31 juli 1887 om 12:00 in Engwierum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 augustus 1887. Maria is overleden op 27 november 1888 om 04:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 november 1888.
3 Maria Zijlstra, geboren op 4 december 1890 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.7.3.
1.2.6.5.7.1 Durkje Zijlstra is geboren op 5 juli 1885 om 01:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Sijtze [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.7) en Jitske van der Weg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 juli 1885. Durkje is overleden. Durkje trouwde, 20 jaar oud, op 19 mei 1906 in Oostdongeradeel met Broer van der Leij (Ley), 28 jaar oud. Broer is geboren op 22 april 1878 om 14:00 in Oudwoude (Kollumerland), zoon van Rienk van der Lei (Leij) en Ytje Sterkenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 april 1878. Broer is overleden.
1.2.6.5.7.3 Maria Zijlstra is geboren op 4 december 1890 om 19:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Sijtze [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.7) en Jitske van der Weg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 december 1890. Maria is overleden op 11 januari 1986, 95 jaar oud. Zij is begraven in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Maria trouwde, 30 jaar oud, op 7 april 1921 in Oostdongeradeel met Hendrik Abels, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 21 april 1893 om 03:30 in Stroobos (Achtkarspelen), zoon van Jakob Abels en Hendriktje Snip. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 april 1893. Hendrik is overleden op 2 oktober 1978, 85 jaar oud. Hij is begraven in Gerkesklooster (Achtkarspelen).
1.2.6.5.8 Janke [Jogchums] Zijlstra is geboren op 20 september 1863 om 17:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Jogchum [Geerts] Zijlstra (zie 1.2.6.5) en Maria [Baukes] Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1863. Janke is overleden op 28 juni 1953 in Ee (Oostdongeradeel), 89 jaar oud. Zij is begraven in Ee (Oostdongeradeel). Janke trouwde, 22 jaar oud, op 22 mei 1886 in Oostdongeradeel met Harke van der Velde, 27 jaar oud. Harke is geboren op 18 oktober 1858 om 06:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Harke Martinus van der Velde en Reinauw Popes Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1858. Harke is overleden op 20 december 1946, 88 jaar oud. Hij is begraven in Ee (Oostdongeradeel).
Kinderen van Janke en Harke:
1 Pope (Paul) van der Velde, geboren op 14 maart 1887 in Jouswier (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.8.1.
2 Jogchum (John) van der Velde, geboren op 27 april 1889 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.8.2.
3 Reinouw van der Velde, geboren op 19 september 1892 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.8.3.
4 Geert (George) van der Velde, geboren op 4 februari 1897 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.8.4.
5 Martinus van der Velde, geboren op 15 februari 1907. Volgt 1.2.6.5.8.5.
1.2.6.5.8.1 Pope (Paul) van der Velde is geboren op 14 maart 1887 om 03:00 in Jouswier (Oostdongeradeel), zoon van Harke van der Velde en Janke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1887. Paul is overleden op 19 april 1981 in Friesland, Columbia County, WI (USA), 94 jaar oud. Hij is begraven in Randolph, Columbia County, WI (USA). Paul trouwde, 27 jaar oud, op 29 december 1914 met Dora Westra, 19 jaar oud. Dora is geboren op 3 november 1895 in Michigan (USA). Dora is overleden op 12 november 1992 in Friesland, Columbia County, WI (USA), 97 jaar oud. Zij is begraven in Randolph, Columbia County, WI (USA).
Kinderen van Paul en Dora:
1 Harry VanderVelde, geboren op 13 april 1916 in Friesland, Columbia County, WI (USA). Volgt 1.2.6.5.8.1.1.
2 Darvin VanderVelde [1.2.6.5.8.1.2], geboren op 15 maart 1918 in Wisconsin (USA). Darvin is overleden op 20 december 1934, 16 jaar oud. Hij is begraven in Randolph, Columbia County, WI (USA).
3 Jeanette VanderVelde, geboren op 1 juli 1919 in Friesland, Columbia County, WI (USA). Volgt 1.2.6.5.8.1.3.
4 Joan VanderVelde, geboren op 23 december 1922 in Randolph, Columbia County, WI (USA). Volgt 1.2.6.5.8.1.4.
5 Ruby S. VanderVelde. Volgt 1.2.6.5.8.1.5.
6 Perle Delores VanderVelde. Volgt 1.2.6.5.8.1.6.
7 Merle Paul VanderVelde. Volgt 1.2.6.5.8.1.7.
1.2.6.5.8.1.1 Harry VanderVelde is geboren op 13 april 1916 in Friesland, Columbia County, WI (USA), zoon van Pope (Paul) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.1) en Dora Westra. Harry is overleden op 21 april 2002 in Monona, Dane County, WI (USA), 86 jaar oud. Harry trouwde met Delores Schwantes.
1.2.6.5.8.1.3 Jeanette VanderVelde is geboren op 1 juli 1919 in Friesland, Columbia County, WI (USA), dochter van Pope (Paul) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.1) en Dora Westra. Jeanette is overleden op 2 juli 2002 in New Port Richey, Pasco County, FL, 83 jaar oud. Jeanette trouwde, 19 jaar oud, op 24 januari 1939 in Friesland, Columbia County, WI (USA) met Jacob Sterk, 20 jaar oud. Jacob is geboren op 19 juni 1918 in Friesland, Columbia County, WI (USA), zoon van Samuel Sterk en Della Haima. Jacob is overleden op 4 juni 2015 in Beaver Dam, Dodge County, WI (USA), 96 jaar oud.
1.2.6.5.8.1.4 Joan VanderVelde is geboren op 23 december 1922 in Randolph, Columbia County, WI (USA), dochter van Pope (Paul) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.1) en Dora Westra. Joan is overleden op 10 juli 1965, 42 jaar oud. Joan trouwde, 30 jaar oud, op 18 september 1953 met Earl William Bauer, 27 jaar oud. Earl is geboren op 6 april 1926. Earl is overleden op 10 februari 1994, 67 jaar oud.
1.2.6.5.8.1.5 Ruby S. VanderVelde, dochter van Pope (Paul) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.1) en Dora Westra. Ruby trouwde met Arthur J. Gilmaster. Arthur is een zoon van Arthur Gilmaster en Anna Ida Mae Baker.
1.2.6.5.8.1.6 Perle Delores VanderVelde, dochter van Pope (Paul) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.1) en Dora Westra. Perle trouwde met John VanderKolk. John is een zoon van John VanderKolk en Hattie Mast.
1.2.6.5.8.1.7 Merle Paul VanderVelde, zoon van Pope (Paul) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.1) en Dora Westra. Merle trouwde met Mabel I. NN.
1.2.6.5.8.2 Jogchum (John) van der Velde is geboren op 27 april 1889 om 14:00 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Harke van der Velde en Janke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1889. John is overleden op 6 april 1958 in Wisconsin (USA), 68 jaar oud. John trouwde, 26 jaar oud, op 5 juni 1915 in Oostdongeradeel met Tjitske Bandstra, 24 jaar oud. Tjitske is geboren op 11 september 1890 om 02:00 in Morra (Oostdongeradeel), dochter van Alle Bandstra en Eelkje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 september 1890. Tjitske is overleden op 16 december 1971 in Dokkum, 81 jaar oud. Zij is begraven in Dokkum.
Kinderen van John en Tjitske:
1 Harke (Harvey) van der Velde, geboren op 2 november 1916 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.8.2.1.
2 Eelkje (Evelyn) van der Velde, geboren op 10 januari 1918 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.8.2.2.
3 Ale van der Velde [1.2.6.5.8.2.3], geboren op 19 augustus 1919 in Ee (Oostdongeradeel). Ale is overleden op 16 maart 1921 om 06:30 in Ee (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1921. Hij is begraven in 10.
4 Ale van der Velde [1.2.6.5.8.2.4], geboren op 19 augustus 1921 in Ee (Oostdongeradeel). Ale is overleden op 29 mei 1923 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 mei 1923.
1.2.6.5.8.2.1 Harke (Harvey) van der Velde is geboren op 2 november 1916 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Jogchum (John) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.2) en Tjitske Bandstra. Harvey is overleden op 7 december 1978 in Madison, Dane County, WI (USA), 62 jaar oud. Hij is begraven in Friesland, Columbia County, WI (USA). Harvey trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1939 met Dolores I. Graves, ongeveer 19 jaar oud. Dolores is geboren op 17 september 1920 in Wisconsin (USA).
Kinderen van Harvey en Dolores:
1 James H. VanderVelde [1.2.6.5.8.2.1.1].
2 Allen VanderVelde [1.2.6.5.8.2.1.2].
3 Lawrence VanderVelde [1.2.6.5.8.2.1.3], geboren op 6 december 1943 in Beaver Dam, Dodge County, WI (USA). Lawrence is overleden op 18 september 2003 in Saint Cloud, Fond du Lac County, WI (USA), 59 jaar oud.
4 Richard J. VanderVelde [1.2.6.5.8.2.1.4].
5 Merilee VanderVelde [1.2.6.5.8.2.1.5].
6 Jean Vander Velde. Volgt 1.2.6.5.8.2.1.6.
1.2.6.5.8.2.1.6 Jean Vander Velde, dochter van Harke (Harvey) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.2.1) en Dolores I. Graves. Jean trouwde met Thomas Elliott.
1.2.6.5.8.2.2 Eelkje (Evelyn) van der Velde is geboren op 10 januari 1918 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Jogchum (John) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.2) en Tjitske Bandstra. Evelyn is overleden op 29 augustus 1975 in Gaines, Kent County, MI (USA), 57 jaar oud. Zij is begraven in Friesland, Columbia County, WI (USA). Evelyn trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1938 met Nicholas Owen Smits, ongeveer 21 jaar oud. Nicholas is geboren op 7 augustus 1917 in Randolph, Columbia County, WI (USA), zoon van Anne (Owen) Smits en Siebrigje (Susie) Wiersma. Nicholas is overleden op 17 september 1985 in Cambria, Columbia County, WI (USA), 68 jaar oud. Hij is begraven in Friesland, Columbia County, WI (USA). Nicholas trouwde later op 30 januari 1982 in Dodge County, WI (USA) met Betty Jean Rogers (1926-2014).
Kinderen van Evelyn en Nicholas:
1 Theresa S. Smits. Volgt 1.2.6.5.8.2.2.1.
2 Alvin Gene (Al) Smits, geboren op 20 januari 1949 in Portage, Columbia County, WI (USA). Volgt 1.2.6.5.8.2.2.2.
3 Jerry M. Smits [1.2.6.5.8.2.2.3], geboren op 7 augustus 1950 in Columbus, Columbia County, WI (USA). Jerry is overleden op 14 november 2015 in Cambria, Columbia County, WI (USA), 65 jaar oud. Hij is begraven op 18 november 2015 in Friesland, Columbia County, WI (USA).
1.2.6.5.8.2.2.1 Theresa S. Smits, dochter van Nicholas Owen Smits en Eelkje (Evelyn) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.2.2). Theresa trouwde met Andrew Douma. Andrew is een zoon van Dewey A. Douma en Martha Alsum.
1.2.6.5.8.2.2.2 Alvin Gene (Al) Smits is geboren op 20 januari 1949 in Portage, Columbia County, WI (USA), zoon van Nicholas Owen Smits en Eelkje (Evelyn) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.2.2). Al is overleden op 12 april 2015 in Randolph, Columbia County, WI (USA), 66 jaar oud. Hij is begraven in Manchester, Green Lake County, WI (USA). Al trouwde met Cheryl Busse.
1.2.6.5.8.3 Reinouw van der Velde is geboren op 19 september 1892 om 03:00 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Harke van der Velde en Janke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 september 1892. Reinouw is overleden op 30 januari 1965 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 3 februari 1965 in Ee (Oostdongeradeel). Reinouw trouwde, 22 jaar oud, op 29 juli 1915 in Oostdongeradeel met Berend Beukema, 27 jaar oud. Berend is geboren op 11 november 1887 om 21:00 in Oostum (Ezinge), zoon van Jan Beukema en Antje Garrelds (Garrelts). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1857. Berend is overleden op 30 november 1957 in Ee (Oostdongeradeel), 70 jaar oud. Hij is begraven in Ee (Oostdongeradeel).
Kind van Reinouw en Berend:
1 Janke Beukema, geboren op 23 mei 1916. Volgt 1.2.6.5.8.3.1.
1.2.6.5.8.3.1 Janke Beukema is geboren op 23 mei 1916, dochter van Berend Beukema en Reinouw van der Velde (zie 1.2.6.5.8.3). Janke is overleden op 3 december 1978 in Surhuisterveen (Achtkarspelen), 62 jaar oud. Zij is begraven in Ee (Oostdongeradeel). Janke trouwde, 21 jaar oud, op 11 april 1938 in Oostdongeradeel met Ids Willem Idsardi, 26 jaar oud. Ids is geboren op 23 januari 1912 om 20:30 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Bauke Idsardi en Antje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 januari 1912. Ids is overleden op 17 oktober 1980 in Dokkum, 68 jaar oud. Hij is begraven in Ee (Oostdongeradeel).
Kinderen van Janke en Ids:
1 Bauke Idsardi [1.2.6.5.8.3.1.1].
2 Berend Idsardi [1.2.6.5.8.3.1.2], geboren op 5 juni 1941 in Ee (Oostdongeradeel). Berend is overleden op 19 januari 1987 in Drachten (Smallingerland), 45 jaar oud. Hij is begraven in Surhuisterveen (Achtkarspelen).
3 E. Idsardi [1.2.6.5.8.3.1.3].
1.2.6.5.8.4 Geert (George) van der Velde is geboren op 4 februari 1897 om 05:00 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Harke van der Velde en Janke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1897. George is overleden op 25 april 1986 in California (USA), 89 jaar oud. George trouwde met Grietje Muller. Grietje is geboren op 5 november 1900. Grietje is overleden op 25 januari 1995 in USA, 94 jaar oud.
Kinderen van George en Grietje:
1 Jeanette VanderVelde, geboren op 23 september 1925 in Chicago, Cook County, IL (USA). Volgt 1.2.6.5.8.4.1.
2 Jane R. VanderVelde [1.2.6.5.8.4.2].
3 Harold VanderVelde [1.2.6.5.8.4.3].
4 Arnold VanderVelde [1.2.6.5.8.4.4].
1.2.6.5.8.4.1 Jeanette VanderVelde is geboren op 23 september 1925 in Chicago, Cook County, IL (USA), dochter van Geert (George) van der Velde (zie 1.2.6.5.8.4) en Grietje Muller. Jeanette is overleden op 6 januari 2010 in Hanford, Kings County, CA (USA), 84 jaar oud. Jeanette trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1950 met Paul Edward Somsen, 32 of 33 jaar oud. Paul is geboren op 4 februari 1917. Paul is overleden op 19 januari 1994, 76 jaar oud.
Kind van Jeanette en Paul:
1 Richard Paul Somsen [1.2.6.5.8.4.1.1], geboren op 9 december 1954. Richard is overleden op 12 mei 1986, 31 jaar oud.
1.2.6.5.8.5 Martinus van der Velde is geboren op 15 februari 1907, zoon van Harke van der Velde en Janke [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.8). Martinus is overleden op 3 februari 1991, 83 jaar oud. Martinus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1932 met Sadie NN, ongeveer 18 jaar oud. Sadie is geboren op 25 augustus 1914. Sadie is overleden op 14 februari 2003, 88 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Sadie:
1 Harris VanderVelde [1.2.6.5.8.5.1], geboren op 7 december 1933 in Randolph, Columbia County, WI (USA). Harris is overleden op 22 december 2008, 75 jaar oud.
2 Junice VanderVelde [1.2.6.5.8.5.2].
1.2.6.5.9 Wytske [Jogchums] Zijlstra is geboren op 16 mei 1865 om 05:00 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Jogchum [Geerts] Zijlstra (zie 1.2.6.5) en Maria [Baukes] Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 mei 1865. Wytske is overleden op 26 december 1922 om 09:00 in Groningen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1922. Wytske trouwde, 27 jaar oud, op 25 november 1892 in Oostdongeradeel met Geert Frik, 39 jaar oud. Geert is geboren op 15 augustus 1853 om 08:00 in Zoutkamp (Ulrum), zoon van Klaas Geerts Frik en Janna Alberts Ronda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 augustus 1853. Geert is overleden op 24 juni 1934 om 10:00 in Groningen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juni 1934. Geert trouwde later op 12 augustus 1926 in Groningen met Hinderika Vinkes (geb. 1885).
Kinderen van Wytske en Geert:
1 Klaas Frik, geboren op 8 juni 1894 in Anjum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.9.1.
2 Frederik Frik, geboren op 12 augustus 1896 in Anjum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.9.2.
3 Jan Frik, geboren op 12 augustus 1896 in Anjum (Oostdongeradeel). Volgt 1.2.6.5.9.3.
1.2.6.5.9.1 Klaas Frik is geboren op 8 juni 1894 om 12:00 in Anjum (Oostdongeradeel), zoon van Geert Frik en Wytske [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 juni 1894. Klaas is overleden op 2 februari 1941 om 13:00 in Heerenveen (Aengwirden), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 februari 1941. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 11 november 1922 in Groningen met Antje Reitsma, 29 jaar oud. Antje is geboren op 7 september 1893 om 13:00 in Groningen, dochter van Luitzen Alles Reitsma en Antje Sportel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1893. Antje is overleden op 30 september 1943 in Heerenveen, 50 jaar oud.
1.2.6.5.9.2 Frederik Frik is geboren op 12 augustus 1896 om 01:00 in Anjum (Oostdongeradeel), zoon van Geert Frik en Wytske [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1896. Frederik is overleden. Frederik bleef kinderloos. Frederik trouwde, 27 jaar oud, op 15 november 1923 in Eenrum met Menstine Henrika Marrenga, 26 jaar oud. Menstine is geboren op 14 juni 1897 om 15:00 in Hornhuizen (Kloosterburen), dochter van Luitje Marrenga en Sibelina Aeilkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1897. Menstine is overleden.
1.2.6.5.9.3 Jan Frik is geboren op 12 augustus 1896 om 01:15 in Anjum (Oostdongeradeel), zoon van Geert Frik en Wytske [Jogchums] Zijlstra (zie 1.2.6.5.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1896. Jan is overleden op 7 februari 1945 in Bedum, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 februari 1945. Hij is begraven in Bedum. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 28 december 1923 in Oostdongeradeel met Janke Ruiter, 24 jaar oud. Janke is geboren op 13 mei 1899 om 08:00 in Bovenknijpe (Schoterland), dochter van Lomme Ruiter en Geeske Boschker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 mei 1899. Janke is overleden op 10 maart 1971, 71 jaar oud. Zij is begraven in Bedum.
Kind van Jan en Janke:
1 Geert Jan Frik [1.2.6.5.9.3.1], geboren op 6 december 1924. Geert is overleden op 23 juli 1945, 20 jaar oud. Geert bleef ongehuwd.
1.3 Gertje (Gertie) Gerbens is geboren op 2 oktober 1741 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Gerben Klazes (Klases, Claeses, Claasz) (zie 1) en Jancke (Janke) Pieters. Zij is gedoopt op 8 oktober 1741 in Niawier (Oostdongeradeel). Gertje is overleden omstreeks 1785 in Metslawier (Oostdongeradeel), ongeveer 44 jaar oud. Gertje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1764 in Niawier (Oostdongeradeel) met Klaas Hendriks, ongeveer 30 jaar oud. Klaas is een zoon van Hendrik Saapes en Mincke Melles. Hij is gedoopt op 23 mei 1734 in Niawier (Oostdongeradeel). Klaas is overleden omstreeks 1782 in Metslawier (Oostdongeradeel), ongeveer 48 jaar oud.
Kinderen van Gertje en Klaas:
1 Minke Klazes [1.3.1], geboren op 3 november 1765 in Metslawier (Oostdongeradeel). Zij is gedoopt op 17 november 1765 in Metslawier (Oostdongeradeel). Minke is overleden vóór 30 juli 1785, ten hoogste 19 jaar oud.
2 Hendrik Klazes Vlasma, geboren op 29 augustus 1771 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.
3 Janke Klazes [1.3.3], geboren op 21 juli 1774 in Metslawier (Oostdongeradeel). Zij is gedoopt op 24 juli 1774 in Metslawier (Oostdongeradeel). Janke is overleden na 30 juli 1785, minstens 11 jaar oud.
4 Gerben Klazes Vlasma (Vlasman), geboren op 2 februari 1777 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.
5 Pijtter Klazes [1.3.5], geboren op 1 mei 1780 in Metslawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 15 mei 1780 in Metslawier (Oostdongeradeel). Pijtter is overleden vóór 30 juli 1785, ten hoogste 5 jaar oud.
1.3.2 Hendrik Klazes Vlasma is geboren op 29 augustus 1771 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Klaas Hendriks en Gertje (Gertie) Gerbens (zie 1.3). Hij is gedoopt op 22 september 1771 in Metslawier (Oostdongeradeel). Hendrik is overleden op 27 november 1828 om 05:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 november 1828. Hendrik trouwde, 38 jaar oud, op 6 mei 1810 in Niawier (Oostdongeradeel) met Willemke Jans van der Herberg, 25 jaar oud. Willemke is geboren op 26 februari 1785 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Jan Sakes van der Herberg en Martsen Pieters. Zij is gedoopt op 20 maart 1785 in Niawier (Oostdongeradeel). Willemke is overleden op 16 juni 1858 om 15:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juni 1858.
Kinderen van Hendrik en Willemke:
1 Geertje [Hendriks] Vlasma, geboren op 30 maart 1811 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.
2 Jan [Hendriks] Vlasma [1.3.2.2], geboren op 4 december 1813 om 08:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 december 1813. Jan is overleden op 16 december 1889 om 16:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 december 1889. Jan bleef ongehuwd.
3 Klaas [Hendriks] Vlasma, geboren op 7 juli 1817 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.
1.3.2.1 Geertje [Hendriks] Vlasma is geboren op 30 maart 1811 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Hendrik Klazes Vlasma (zie 1.3.2) en Willemke Jans van der Herberg. Zij is gedoopt op 21 april 1811 in Niawier (Oostdongeradeel). Geertje is overleden op 27 april 1863 om 23:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 april 1863. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op 31 mei 1832 in Oostdongeradeel met Yppe [Klazes] Vellinga, 21 jaar oud. Yppe is geboren op 1 augustus 1810 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Klaas Aukes Vellinga en Trijntje [Ypes] van der Meulen. Hij is gedoopt op 26 augustus 1810 in Metslawier (Oostdongeradeel). Yppe is overleden op 7 mei 1875 om 14:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 mei 1875.
Kinderen van Geertje en Yppe:
1 Klaas [Ypes] Vellinga, geboren op 12 maart 1833 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.1.
2 Hendrik [Ypes] Vellinga, geboren op 5 oktober 1834 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.2.
3 Willem [Ypes] Vellinga, geboren op 22 mei 1838 in Betterwird (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.3.
4 Pieter [Ypes] Vellinga, geboren op 16 oktober 1841 in Betterwird (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.4.
5 Trijntje [Ypes] Vellinga [1.3.2.1.5], geboren op 30 juni 1845 om 20:00 in Betterwird (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juli 1845. Trijntje is overleden op 19 april 1847 in Westdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1847.
6 Levenloos Vellinga [1.3.2.1.6], levenloos geboren zoon, geboren op 16 oktober 1849 om 15:30 in Betterwird (Westdongeradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 oktober 1849.
1.3.2.1.1 Klaas [Ypes] Vellinga is geboren op 12 maart 1833 om 20:30 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Yppe [Klazes] Vellinga en Geertje [Hendriks] Vlasma (zie 1.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1833. Klaas is overleden op 12 mei 1909 in Chicago, Cook County, IL (USA), 76 jaar oud. Klaas trouwde, 40 jaar oud, op 13 november 1873 in Oostdongeradeel met Jantje van Kuiken, 26 jaar oud. Jantje is geboren op 31 mei 1847 om 02:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Evert [Everts] van Kuiken en Trijntje [Jans] Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juni 1847. Jantje is overleden op 15 februari 1917 in Chicago, Cook County, IL (USA), 69 jaar oud. Klaas en Jantje bleven kinderloos.
1.3.2.1.2 Hendrik [Ypes] Vellinga is geboren op 5 oktober 1834 om 16:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Yppe [Klazes] Vellinga en Geertje [Hendriks] Vlasma (zie 1.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 oktober 1834. Hendrik is overleden op 23 januari 1905 om 07:00 in Dokkum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 januari 1905. Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 6 mei 1862 in Ferwerderadeel met Elisabeth [Jans] Postma, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op 2 mei 1835 om 07:00 in Ferwerd (Ferwerderadeel), dochter van Jan [Renzes] Postma en Roelofke [Christoffels] van Kammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1835. Elisabeth is overleden op 27 oktober 1914 om 21:00 in Dokkum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1914.
Kinderen van Hendrik en Elisabeth:
1 Ype Vellinga, geboren op 30 juli 1864 in Veenwouden (Dantumadeel). Volgt 1.3.2.1.2.1.
2 Roelofke Vellinga, geboren op 6 juni 1868 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.2.2.
1.3.2.1.2.1 Ype Vellinga is geboren op 30 juli 1864 om 04:00 in Veenwouden (Dantumadeel), zoon van Hendrik [Ypes] Vellinga (zie 1.3.2.1.2) en Elisabeth [Jans] Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juli 1864. Ype is overleden. Ype trouwde, 23 jaar oud, op 12 mei 1888 in Oostdongeradeel met Sijtske Stienstra, 24 jaar oud. Sijtske is geboren op 16 maart 1864 om 20:00 in Hantum (Westdongeradeel), dochter van Gosse Ypes Stienstra en Lutske Jans Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 maart 1864. Sijtske is overleden.
Kinderen van Ype en Sijtske:
1 Levenloos Vellinga [1.3.2.1.2.1.1], levenloos geboren zoon, geboren op 19 februari 1889 om 17:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1889.
2 Lijsbert Vellinga, geboren op 20 augustus 1890 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.2.1.2.
3 Lutske Vellinga, geboren op 27 augustus 1893 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.2.1.3.
1.3.2.1.2.1.2 Lijsbert Vellinga is geboren op 20 augustus 1890 om 23:30 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Ype Vellinga (zie 1.3.2.1.2.1) en Sijtske Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 augustus 1890. Lijsbert is overleden op 14 november 1918 om 01:00 in Dokkum, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 november 1918. Lijsbert trouwde, 26 jaar oud, op 30 november 1916 in Dokkum met Douwe van Dijk, 28 jaar oud. Douwe is geboren op 30 maart 1888 om 15:00 in Dokkum, zoon van Jan van Dijk en Trijntje van Rijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1888. Douwe is overleden op 2 mei 1971, 83 jaar oud. Hij is begraven in Dokkum. Douwe trouwde later op 21 april 1921 in Dokkum met Sijke Talstra (1899-1990).
1.3.2.1.2.1.3 Lutske Vellinga is geboren op 27 augustus 1893 om 01:30 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Ype Vellinga (zie 1.3.2.1.2.1) en Sijtske Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 augustus 1893. Lutske is overleden. Lutske trouwde, 28 jaar oud, op 29 december 1921 in Dokkum met Pieter Boelens, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 12 mei 1899 om 12:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Minne Boelens en Elisabeth Rosendal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 mei 1899. Pieter is overleden.
Kind van Lutske en Pieter:
1 Elisabeth Boelens [1.3.2.1.2.1.3.1], geboren in 1930 in Leeuwarden. Elisabeth is overleden op 27 maart 1931 om 03:30 in Leeuwarden, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 maart 1931.
1.3.2.1.2.2 Roelofke Vellinga is geboren op 6 juni 1868 om 16:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Hendrik [Ypes] Vellinga (zie 1.3.2.1.2) en Elisabeth [Jans] Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juni 1868. Roelofke is overleden op 16 juni 1955 in Veenwouden (Dantumadeel), 87 jaar oud. Zij is begraven in Aalsum (Oostdongeradeel). Roelofke trouwde, 23 jaar oud, op 6 juni 1891 in Westdongeradeel met Jan Stelma, 35 jaar oud. Jan is geboren op 20 augustus 1855 om 18:30 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Christiaan Jans Stelma en Aagtje Jans Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 augustus 1855. Jan is overleden op 16 juli 1933 om 16:30 in Dokkum, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juli 1933. Hij is begraven in Aalsum (Oostdongeradeel).
Kinderen van Roelofke en Jan:
1 Christiaan Stelma, geboren op 10 december 1892 in Hantum (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.2.2.1.
2 Liesbert Aagtje Stelma [1.3.2.1.2.2.2], geboren op 14 juni 1902 om 08:00 in Hantum (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juni 1902. Liesbert is overleden.
1.3.2.1.2.2.1 Christiaan Stelma is geboren op 10 december 1892 om 04:00 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Jan Stelma en Roelofke Vellinga (zie 1.3.2.1.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1892. Christiaan is overleden op 5 augustus 1990, 97 jaar oud. Hij is begraven in Aalsum (Oostdongeradeel). Christiaan trouwde, 28 jaar oud, op 23 juni 1921 in Dokkum met Mina Keuning, 27 jaar oud. Mina is geboren op 29 september 1893 om 19:30 in Heerenveen (Schoterland), dochter van Keimpe Keuning en Johanna Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 oktober 1893. Mina is overleden op 25 juli 1933 om 17:00 in Groningen, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juli 1933. Zij is begraven in Aalsum (Oostdongeradeel).
1.3.2.1.3 Willem [Ypes] Vellinga is geboren op 22 mei 1838 om 10:00 in Betterwird (Westdongeradeel), zoon van Yppe [Klazes] Vellinga en Geertje [Hendriks] Vlasma (zie 1.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 mei 1838. Willem is overleden op 4 mei 1920 om 12:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1920. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 11 mei 1865 in Oostdongeradeel met Sjoukje Gerbens Zwart, 30 jaar oud. Sjoukje is geboren op 2 december 1834 om 01:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Gerben Alberts Zwart en Baukjen Jakobs Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 december 1834. Sjoukje is overleden op 25 juni 1908 om 22:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juni 1908.
Kinderen van Willem en Sjoukje:
1 Geertje Vellinga, geboren op 14 mei 1866 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.3.1.
2 Gerben Vellinga [1.3.2.1.3.2], geboren op 11 december 1869 om 21:30 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 december 1869. Gerben is overleden op 30 januari 1872 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1972.
3 IJpe Vellinga [1.3.2.1.3.3], geboren op 14 augustus 1871 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 augustus 1871. IJpe is overleden op 15 maart 1872 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 maart 1872.
4 Gerben Vellinga [1.3.2.1.3.4], geboren op 21 maart 1873 om 23:30 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1873. Gerben is overleden op 22 augustus 1873 om 22:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 augustus 1873.
5 Levenloos Vellinga [1.3.2.1.3.5], geboren op 26 juli 1874 in Niawier (Oostdongeradeel). Levenloos is overleden op 26 juli 1874 om 01:00 in Niawier (Oostdongeradeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 juli 1874.
1.3.2.1.3.1 Geertje Vellinga is geboren op 14 mei 1866 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Willem [Ypes] Vellinga (zie 1.3.2.1.3) en Sjoukje Gerbens Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 mei 1866. Geertje is overleden op 24 november 1942 om 22:00 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 november 1942. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 16 mei 1885 in Oostdongeradeel met Harmannus de Wind, 27 jaar oud. Harmannus is geboren op 18 augustus 1857 om 20:00 in Visvliet (Grijpskerk), zoon van Hindrik Gales de Wind en Pieterke Jans Harkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 augustus 1857. Harmannus is overleden op 23 november 1932 om 18:00 in Jislum (Ferwerderadeel), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 november 1932.
Kinderen van Geertje en Harmannus:
1 Hendrik de Wind, geboren op 26 april 1886 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.3.1.1.
2 Sjoukje de Wind [1.3.2.1.3.1.2], geboren op 11 juni 1887 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1887. Sjoukje is overleden op 22 april 1891 om 06:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 april 1891.
3 Sjoukje de Wind, geboren op 5 april 1892 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.3.1.3.
4 Willemke de Wind, geboren op 22 mei 1900 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.3.1.4.
1.3.2.1.3.1.1 Hendrik de Wind is geboren op 26 april 1886 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Harmannus de Wind en Geertje Vellinga (zie 1.3.2.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1886. Hendrik is overleden op 18 januari 1964 in Niawier (Oostdongeradeel), 77 jaar oud. Hij is begraven in Niawier (Oostdongeradeel). Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 1 oktober 1910 in Oostdongeradeel met Jantje Dijkma, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 3 oktober 1888 om 17:00 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Gerryt Bouwes Dijkma en Martje van der Herberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1888. Jantje is overleden op 1 december 1967 in Niawier (Oostdongeradeel), 79 jaar oud. Zij is begraven in Niawier (Oostdongeradeel).
Kind van Hendrik en Jantje:
1 Martje de Wind, geboren op 22 februari 1913 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.3.1.1.1.
1.3.2.1.3.1.1.1 Martje de Wind is geboren op 22 februari 1913 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Hendrik de Wind (zie 1.3.2.1.3.1.1) en Jantje Dijkma. Martje is overleden op 11 oktober 1963 in Blija (Ferwerderadeel), 50 jaar oud. Martje trouwde, 28 jaar oud, op 20 mei 1941 in Oostdongeradeel met Taede Vellema, 29 jaar oud. Taede is geboren op 7 december 1911 in Blija (Ferwerderadeel). Taede is overleden op 20 december 1972 in Uithuizermeeden, 61 jaar oud.
Kind van Martje en Taede:
1 Anna Vellema. Volgt 1.3.2.1.3.1.1.1.1.
1.3.2.1.3.1.1.1.1 Anna Vellema, dochter van Taede Vellema en Martje de Wind (zie 1.3.2.1.3.1.1.1). Anna trouwde met Wijtze Evert van der Weit.
Kind van Anna en Wijtze:
1 Taede van der Weit [1.3.2.1.3.1.1.1.1.1].
1.3.2.1.3.1.3 Sjoukje de Wind is geboren op 5 april 1892 om 07:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Harmannus de Wind en Geertje Vellinga (zie 1.3.2.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 april 1892. Sjoukje is overleden op 9 april 1924 om 02:00 in Rinsumageest (Dantumadeel), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 april 1924. Sjoukje trouwde, 25 jaar oud, op 23 augustus 1917 in Oostdongeradeel met Ate Meinema, 26 jaar oud. Ate is geboren op 9 maart 1891 om 18:30 in Hantumhuizen (Westdongeradeel), zoon van Anne Ates Meinema en Rinske Jans de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 maart 1891. Ate is overleden.
1.3.2.1.3.1.4 Willemke de Wind is geboren op 22 mei 1900 om 13:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Harmannus de Wind en Geertje Vellinga (zie 1.3.2.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 mei 1900. Willemke is overleden. Willemke trouwde, 19 jaar oud, op 13 november 1919 in Oostdongeradeel met Gosse Hoekstra, 23 jaar oud. Gosse is geboren op 14 november 1895 om 12:00 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Frans Jentjes Hoekstra en Froukje Rienks Heeringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1895. Gosse is overleden.
1.3.2.1.4 Pieter [Ypes] Vellinga is geboren op 16 oktober 1841 om 15:00 in Betterwird (Westdongeradeel), zoon van Yppe [Klazes] Vellinga en Geertje [Hendriks] Vlasma (zie 1.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 oktober 1841. Pieter is overleden op 18 februari 1925 om 16:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 februari 1925. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 9 juli 1863 in Dantumadeel met Tetje [Sanders] Hoekstra, 25 jaar oud. Tetje is geboren op 21 augustus 1837 om 10:00 in Akkerwoude (Dantumadeel), dochter van Sander Tabes Hoekstra en Akke Sakes (Aukje) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 augustus 1837. Tetje is overleden op 29 december 1881 om 09:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 december 1881.
Kinderen van Pieter en Tetje:
1 Ype Vellinga, geboren op 23 maart 1864 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.1.4.1.
2 Akke Vellinga, geboren op 23 juni 1866 in Murmerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.3.2.1.4.2.
3 Sander Vellinga, geboren op 21 mei 1869 in Murmerwoude (Dantumadeel). Volgt 1.3.2.1.4.3.
4 Gertje Vellinga [1.3.2.1.4.4], geboren op 30 maart 1872 om 02:00 in Murmerwoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1872. Gertje is overleden.
1.3.2.1.4.1 Ype Vellinga is geboren op 23 maart 1864 om 11:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Pieter [Ypes] Vellinga (zie 1.3.2.1.4) en Tetje [Sanders] Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1864. Ype is overleden. Ype:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 26 juli 1884 in Tietjerksteradeel met Bieuwkje Venema, 26 jaar oud. Bieuwkje is geboren op 19 oktober 1857 om 02:00 in Zweins (Franekeradeel), dochter van Douwe Minnes Venema en Baukje Jakobs van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 oktober 1857. Bieuwkje is overleden op 10 juli 1887 om 07:00 in Franeker, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 juli 1887.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 14 augustus 1889 in Tietjerksteradeel met Wopkje Douwes Venema, 27 jaar oud. Wopkje is geboren op 10 mei 1862 om 03:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Douwe Minnes Venema en Baukje Jakobs van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1862. Wopkje is overleden na 1949, minstens 87 jaar oud.
Kind van Ype en Bieuwkje:
1 Tetje Vellinga, geboren op 13 juni 1885 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.3.2.1.4.1.1.
Kinderen van Ype en Wopkje:
2 Douwe Vellinga, geboren op 29 oktober 1889 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.3.2.1.4.1.2.
3 Pieter Vellinga [1.3.2.1.4.1.3], geboren op 15 september 1892 om 23:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1892. Pieter is overleden.
4 Baukje Vellinga, geboren op 22 oktober 1894 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.3.2.1.4.1.4.
5 Sander Vellinga, geboren op 14 juni 1896 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.3.2.1.4.1.5.
6 Mintje Vellinga, geboren op 25 juli 1901 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.3.2.1.4.1.6.
7 Wietze Vellinga [1.3.2.1.4.1.7], geboren op 19 juni 1904 in Oostermeer (Tietjerksteradeel). Wietze is overleden op 21 juni 1904 om 06:00 in Oostermeer (Tietjerksteradeel), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 juni 1904.
1.3.2.1.4.1.1 Tetje Vellinga is geboren op 13 juni 1885 om 03:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Ype Vellinga (zie 1.3.2.1.4.1) en Bieuwkje Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1885. Tetje is overleden op 21 september 1978, 93 jaar oud. Zij is begraven in Bergum (Tietjerksteradeel). Tetje trouwde, 21 jaar oud, op 16 mei 1907 in Tietjerksteradeel met Andries Bijstra, 19 jaar oud. Andries is geboren op 19 juli 1887 om 06:00 in Opende (Grootegast), zoon van Oene Bijstra en Geeske van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juli 1887. Andries is overleden op 27 juli 1957, 70 jaar oud. Hij is begraven in Bergum (Tietjerksteradeel).
1.3.2.1.4.1.2 Douwe Vellinga is geboren op 29 oktober 1889 om 16:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Ype Vellinga (zie 1.3.2.1.4.1) en Wopkje Douwes Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1889. Douwe is overleden op 1 juni 1963, 73 jaar oud. Hij is begraven in Bergum (Tietjerksteradeel). Douwe trouwde, 23 jaar oud, op 4 oktober 1913 in Tietjerksteradeel met Janke Schuurman, 20 jaar oud. Janke is geboren op 2 september 1893 om 06:30 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), dochter van Arend Schuurman en Uilkje Hermanus Inia. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 september 1893. Janke is overleden op 13 september 1978 in Bergum (Tietjerksteradeel), 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op 18 september 1978 in Bergum (Tietjerksteradeel).
Kind van Douwe en Janke:
1 Ype Vellinga [1.3.2.1.4.1.2.1], geboren omstreeks 1914 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel). Ype is overleden op 11 december 1916 om 10:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 december 1916.
1.3.2.1.4.1.4 Baukje Vellinga is geboren op 22 oktober 1894 om 05:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Ype Vellinga (zie 1.3.2.1.4.1) en Wopkje Douwes Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1894. Baukje is overleden op 28 november 1935 om 16:30 in Bergum (Tietjerksteradeel), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 november 1935. Baukje trouwde, 25 jaar oud, op 3 april 1920 in Tietjerksteradeel met Sieds Tietes Bosma, 37 jaar oud. Sieds is geboren op 28 juni 1882 om 18:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Tiete Folkerts Bosma en Sjoerdtje Michiels Leering. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juni 1882. Sieds is overleden op 13 juni 1949, 66 jaar oud. Hij is begraven in Bergum (Tietjerksteradeel).
1.3.2.1.4.1.5 Sander Vellinga is geboren op 14 juni 1896 om 03:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Ype Vellinga (zie 1.3.2.1.4.1) en Wopkje Douwes Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1896. Sander is overleden op 14 augustus 1949 in Emmen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 augustus 1949. Sander trouwde, 23 jaar oud, op 22 juli 1919 in Odoorn met Antje de Jonge, 20 jaar oud. Antje is geboren op 20 juli 1899 om 13:00 in Odoornerveen (Odoorn), dochter van Bouke de Jonge en Jeltje Haanstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juli 1899. Antje is overleden.
Kind van Sander en Antje:
1 IJpe Vellinga [1.3.2.1.4.1.5.1], geboren omstreeks 1919 in Odoorn. IJpe is overleden op 13 december 1940 om 23:30 in Eeserveen (Borger), ongeveer 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1940. IJpe bleef ongehuwd.
1.3.2.1.4.1.6 Mintje Vellinga is geboren op 25 juli 1901 om 10:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Ype Vellinga (zie 1.3.2.1.4.1) en Wopkje Douwes Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juli 1901. Mintje is overleden. Mintje trouwde, 18 jaar oud, op 19 juni 1920 in Borger met Alle Kelder, 21 jaar oud. Alle is geboren op 12 september 1898 om 13:00 in Ellertsveld (Zweeloo), zoon van Johannes Kelder en Kaatje Glas. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 september 1898. Alle is overleden.
1.3.2.1.4.2 Akke Vellinga is geboren op 23 juni 1866 om 18:30 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Pieter [Ypes] Vellinga (zie 1.3.2.1.4) en Tetje [Sanders] Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juni 1866. Akke is overleden. Akke trouwde, 24 jaar oud, op 4 juni 1891 in Oostdongeradeel met Tjeerd de Groot, 29 jaar oud. Tjeerd is geboren op 19 juli 1861 om 11:00 in Dokkum, zoon van Andries de Groot en Riemke de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juli 1861. Tjeerd is overleden.
Kind van Akke en Tjeerd:
1 Tetje de Groot [1.3.2.1.4.2.1], geboren op 23 februari 1892 om 22:00 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1892. Tetje is overleden.
1.3.2.1.4.3 Sander Vellinga is geboren op 21 mei 1869 om 12:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), zoon van Pieter [Ypes] Vellinga (zie 1.3.2.1.4) en Tetje [Sanders] Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 mei 1869. Sander is overleden. Sander trouwde, 22 jaar oud, op 4 juni 1891 in Oostdongeradeel met Wijtske Ploegsma, 23 jaar oud. Wijtske is geboren op 9 september 1867 om 01:00 in Dokkum, dochter van Bote Ploegsma en Maaike Beitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1867. Wijtske is overleden op 25 juli 1934 om 06:00 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 juli 1934.
Kinderen van Sander en Wijtske:
1 Maaike Vellinga, geboren op 22 maart 1893 in Dokkum. Volgt 1.3.2.1.4.3.1.
2 Pieter Vellinga, geboren op 15 juni 1894 in Dokkum. Volgt 1.3.2.1.4.3.2.
3 Tetje Vellinga [1.3.2.1.4.3.3], geboren op 13 oktober 1898 om 20:00 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 oktober 1898. Tetje is overleden.
1.3.2.1.4.3.1 Maaike Vellinga is geboren op 22 maart 1893 om 03:00 in Dokkum, dochter van Sander Vellinga (zie 1.3.2.1.4.3) en Wijtske Ploegsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1893. Maaike is overleden. Maaike trouwde, 26 jaar oud, op 28 februari 1920 in Leeuwarden met Jan Westerhuis, 27 jaar oud. Jan is geboren op 2 maart 1892 om 21:00 in Anjum (Oostdongeradeel), zoon van Marten Westerhuis en Harmke de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 maart 1892. Jan is overleden.
1.3.2.1.4.3.2 Pieter Vellinga is geboren op 15 juni 1894 om 01:00 in Dokkum, zoon van Sander Vellinga (zie 1.3.2.1.4.3) en Wijtske Ploegsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juni 1894. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 1 februari 1917 in Oostdongeradeel met Aaltje de Vos, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 14 februari 1896 om 17:30 in Oostrum (Oostdongeradeel), dochter van Hendrik Reinders de Vos en Ytje Bandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 februari 1896. Aaltje is overleden.
1.3.2.3 Klaas [Hendriks] Vlasma is geboren op 7 juli 1817 om 19:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Hendrik Klazes Vlasma (zie 1.3.2) en Willemke Jans van der Herberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juli 1817. Klaas is overleden op 13 februari 1894 om 13:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 februari 1894. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 28 mei 1846 in Oostdongeradeel met Janke Gerrits Dijkma, 20 jaar oud. Janke is geboren op 3 mei 1826 om 23:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Gerryt Bouwes Dijkma en Tjitske Renzes Keekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 mei 1826. Janke is overleden op 18 maart 1868 om 02:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 maart 1868.
Kinderen van Klaas en Janke:
1 Hendrik [Klazes] Vlasma, geboren op 7 juli 1847 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.
2 Levenloos Vlasma [1.3.2.3.2], geboren op 23 februari 1850 in Niawier (Oostdongeradeel). Levenloos is overleden op 23 februari 1850 om 16:00 in Niawier (Oostdongeradeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 februari 1850.
3 Tjitske [Klazes] Vlasma, geboren op 21 april 1851 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.3.
4 Gerrit [Klazes] (George) Vlasma, geboren op 1 mei 1853 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.4.
5 Jan [Klazes] Vlasma [1.3.2.3.5], geboren op 5 februari 1856 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 februari 1856. Jan is overleden op 5 maart 1857 om 23:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 maart 1857.
6 Jan [Klazes] Vlasma [1.3.2.3.6], geboren op 1 maart 1859 om 03:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 maart 1859. Jan is overleden op 2 april 1909 om 22:00 in Paesens (Oostdongeradeel), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 april 1909. Jan bleef ongehuwd.
7 Willem [Klazes] Vlasma, geboren op 26 januari 1861 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.7.
8 Willemke [Klazes] Vlasma, geboren op 18 december 1863 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.8.
9 Pieter [Klazes] Vlasma [1.3.2.3.9], geboren op 24 februari 1868 om 07:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 februari 1868. Pieter is overleden op 24 april 1868 om 22:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 april 1868.
1.3.2.3.1 Hendrik [Klazes] Vlasma is geboren op 7 juli 1847 om 23:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Klaas [Hendriks] Vlasma (zie 1.3.2.3) en Janke Gerrits Dijkma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juli 1847. Hendrik is overleden op 10 februari 1924 om 18:45 in Murmerwoude (Dantumadeel), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 februari 1924. Hendrik:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 19 mei 1870 met Saakje [Kornelis] Osinga (Osenga), 24 jaar oud. Saakje is geboren op 8 mei 1846 om 22:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Cornelis Sybrens Osinga en Lijsbeth Ages van der Wagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 mei 1846. Saakje is overleden op 2 januari 1881 om 12:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1881.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 12 april 1883 met Jenke Roorda, 38 jaar oud. Jenke is geboren op 24 augustus 1844 om 17:00 in Drachten (Smallingerland), dochter van Tjeerd Pieters Roorda en Minke Berends Weima. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 augustus 1844. Jenke is overleden op 11 februari 1931 om 16:30 in Raard (Westdongeradeel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 februari 1931. Jenke trouwde voorheen op 14 mei 1870 in Smallingerland met Sytze Veenstra (geb. 1844). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 20 november 1878 in Heerenveen.
Kinderen van Hendrik en Saakje:
1 Janke Vlasma, geboren op 1 mei 1871 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.1.
2 Klaas Vlasma, geboren op 28 juni 1872 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.2.
3 Elisabeth Vlasma, geboren op 28 december 1873 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.3.
4 Kornelis Vlasma, geboren op 12 oktober 1875 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.4.
5 Gerrit Vlasma, geboren op 7 april 1878 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.5.
6 Trijntje Vlasma, geboren op 22 juli 1879 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.6.
7 Jan Vlasma, geboren op 9 december 1880 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.7.
1.3.2.3.1.1 Janke Vlasma is geboren op 1 mei 1871 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Hendrik [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.1) en Saakje [Kornelis] Osinga (Osenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1871. Janke is overleden op 12 februari 1931 om 13:30 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 februari 1931. Janke trouwde, 26 jaar oud, op 13 mei 1897 in Westdongeradeel met Pieter Talsma, 31 jaar oud. Pieter is geboren op 25 juni 1865 om 09:00 in Raard (Westdongeradeel), zoon van Jan Wybrens Tolsma (Talsma) en Aafke [Jacobs] van Tuinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juni 1865. Pieter is overleden.
Kind van Janke en Pieter:
1 Jan Talsma, geboren op 24 maart 1898 in Raard (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.1.1.
1.3.2.3.1.1.1 Jan Talsma is geboren op 24 maart 1898 om 01:00 in Raard (Westdongeradeel), zoon van Pieter Talsma en Janke Vlasma (zie 1.3.2.3.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1898. Jan is overleden op 13 juli 1965 in Raard (Westdongeradeel), 67 jaar oud. Hij is begraven in Raard (Westdongeradeel). Jan trouwde, 24 jaar oud, op 18 mei 1922 in Westdongeradeel met Pietje Cuperus, 27 jaar oud. Pietje is geboren op 21 september 1894 om 21:00 in Birdaard (Dantumadeel), dochter van Rein Jacobs Cuperus en Sytske Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1894. Pietje is overleden op 19 maart 1972, 77 jaar oud. Zij is begraven in Raard (Westdongeradeel).
1.3.2.3.1.2 Klaas Vlasma is geboren op 28 juni 1872 om 03:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Hendrik [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.1) en Saakje [Kornelis] Osinga (Osenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juni 1872. Klaas is overleden op 1 februari 1936 om 21:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 februari 1936. Hij is begraven in Engwierum (Oostdongeradeel). Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 16 mei 1896 in Metslawier (Oostdongeradeel) met Aafke Keegstra, 20 jaar oud. Aafke is geboren op 20 november 1875 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Brant Hessels Keegstra en Ytje Reinders Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 november 1875. Aafke is overleden op 4 juli 1951 in Engwierum (Oostdongeradeel), 75 jaar oud. Zij is begraven in Engwierum (Oostdongeradeel).
Kinderen van Klaas en Aafke:
1 Hendrik Vlasma, geboren op 25 maart 1897 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.2.1.
2 Ytje Vlasma, geboren op 15 januari 1899 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.2.2.
3 Brant Vlasma, geboren op 27 december 1900 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.2.3.
4 Kornelis Vlasma [1.3.2.3.1.2.4], geboren op 7 april 1903 in Engwierum (Oostdongeradeel). Kornelis is overleden op 18 april 1903 om 08:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1903.
5 Kornelis (Kees) Vlasma, geboren op 7 april 1904 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.2.5.
6 Saakje Vlasma, geboren op 22 augustus 1906 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.2.6.
7 Reinder Vlasma, geboren op 31 mei 1908 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.2.7.
8 Janke Vlasma [1.3.2.3.1.2.8], geboren op 19 juli 1910 in Engwierum (Oostdongeradeel). Janke is overleden op 18 oktober 1985 in Aalsum (Oostdongeradeel), 75 jaar oud. Zij is begraven in Engwierum (Oostdongeradeel). Janke bleef ongehuwd.
9 Rensche (Hinke) Vlasma, geboren op 3 januari 1913 in Engwierum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.2.9.
1.3.2.3.1.2.1 Hendrik Vlasma is geboren op 25 maart 1897 om 05:30 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Klaas Vlasma (zie 1.3.2.3.1.2) en Aafke Keegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1897. Hendrik is overleden op 6 maart 1944 in Aalsum (Oostdongeradeel), 46 jaar oud. Hij is begraven in Foudgum (Westdongeradeel). Hendrik bleef kinderloos. Hendrik trouwde, 37 jaar oud, op 8 mei 1934 in Westdongeradeel met Aukje Tania, 26 jaar oud. Aukje is geboren op 9 januari 1908 in Raard (Westdongeradeel). Aukje is overleden. Zij is begraven in Foudgum (Westdongeradeel).
1.3.2.3.1.2.2 Ytje Vlasma is geboren op 15 januari 1899 om 03:00 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Klaas Vlasma (zie 1.3.2.3.1.2) en Aafke Keegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 januari 1899. Ytje is overleden op 20 augustus 1985 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Ytje trouwde, 29 jaar oud, op 26 april 1928 in Oostdongeradeel met Jan Reitsma, 26 jaar oud. Jan is geboren op 25 mei 1901 om 03:00 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Pier Reitsma en Ytje Meindertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 mei 1901. Jan is overleden op 8 maart 1943 in Leeuwarden, 41 jaar oud (oorzaak: ongeval).
Kinderen van Ytje en Jan:
1 Levenloos Reitsma [1.3.2.3.1.2.2.1], levenloos geboren dochter, geboren op 7 april 1931 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1931.
2 Ytje Reitsma [1.3.2.3.1.2.2.2].
3 Pier Reitsma [1.3.2.3.1.2.2.3].
1.3.2.3.1.2.3 Brant Vlasma is geboren op 27 december 1900 om 03:00 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Klaas Vlasma (zie 1.3.2.3.1.2) en Aafke Keegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 december 1900. Brant is overleden op 18 april 1973, 72 jaar oud. Hij is begraven in Hantum (Westdongeradeel). Brant trouwde met Aaltje Terpstra. Aaltje is geboren op 30 april 1901 om 10:00 in Sijbrandahuis (Dantumadeel), dochter van Broer Terpstra en Yttje Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 mei 1901. Aaltje is overleden op 21 februari 1991, 89 jaar oud. Zij is begraven in Hantum (Westdongeradeel).
1.3.2.3.1.2.5 Kornelis (Kees) Vlasma is geboren op 7 april 1904 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Klaas Vlasma (zie 1.3.2.3.1.2) en Aafke Keegstra. Kees is overleden op 5 januari 1987, 82 jaar oud. Hij is begraven in Brantgum (Westdongeradeel). Kees trouwde met Tjitske Terpstra. Tjitske is geboren op 9 september 1906. Tjitske is overleden op 10 oktober 1981, 75 jaar oud. Zij is begraven in Brantgum (Westdongeradeel).
1.3.2.3.1.2.6 Saakje Vlasma is geboren op 22 augustus 1906 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Klaas Vlasma (zie 1.3.2.3.1.2) en Aafke Keegstra. Saakje is overleden op 20 augustus 1990 in Dokkum, 83 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd (Westdongeradeel). Saakje trouwde, 23 jaar oud, op 1 mei 1930 in Oostdongeradeel met Bauke Reitsma, 29 jaar oud. Bauke is geboren op 20 oktober 1900 om 01:30 in Lichtaard (Ferwerderadeel), zoon van Lieuwe Reitsma en AEdske van der Beek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 oktober 1900. Bauke is overleden op 8 februari 1975 in Holwerd (Westdongeradeel), 74 jaar oud. Hij is begraven op 12 februari 1975 in Holwerd (Westdongeradeel).
Kinderen van Saakje en Bauke:
1 Lieuwe Reitsma [1.3.2.3.1.2.6.1].
2 Klaas Reitsma [1.3.2.3.1.2.6.2], geboren op 15 januari 1935 in Holwerd (Westdongeradeel). Klaas is overleden op 9 februari 1935 in Leeuwarden, 25 dagen oud.
3 Levenloos Reitsma [1.3.2.3.1.2.6.3], levenloos geboren dochter, geboren op 12 maart 1936 in Westdongeradeel.
4 Levenloos Reitsma [1.3.2.3.1.2.6.4], levenloos geboren zoon, geboren op 24 december 1938 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1938.
5 Levenloos Reitsma [1.3.2.3.1.2.6.5], levenloos geboren dochter, geboren op 19 juli 1941 in Westdongeradeel.
1.3.2.3.1.2.7 Reinder Vlasma is geboren op 31 mei 1908 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Klaas Vlasma (zie 1.3.2.3.1.2) en Aafke Keegstra. Reinder is overleden op 2 september 1961 in Engwierum (Oostdongeradeel), 53 jaar oud. Hij is begraven in Engwierum (Oostdongeradeel). Reinder trouwde met Janke Geertje van der Leij. Janke is geboren op 12 mei 1916. Janke is overleden op 17 juli 1999, 83 jaar oud. Zij is begraven in Engwierum (Oostdongeradeel).
Kinderen van Reinder en Janke:
1 Sijtske Vlasma [1.3.2.3.1.2.7.1].
2 Hendrik Vlasma [1.3.2.3.1.2.7.2].
1.3.2.3.1.2.9 Rensche (Hinke) Vlasma is geboren op 3 januari 1913 in Engwierum (Oostdongeradeel), dochter van Klaas Vlasma (zie 1.3.2.3.1.2) en Aafke Keegstra. Hinke is overleden op 6 april 1997, 84 jaar oud. Zij is begraven in Niekerk (Oldekerk). Hinke trouwde, 26 jaar oud, op 28 april 1939 in Oostdongeradeel met Jan Mulder, 25 jaar oud. Jan is geboren op 30 juni 1913. Jan is overleden op 10 september 1992, 79 jaar oud. Hij is begraven in Niekerk (Oldekerk).
1.3.2.3.1.3 Elisabeth Vlasma is geboren op 28 december 1873 om 13:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), dochter van Hendrik [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.1) en Saakje [Kornelis] Osinga (Osenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 december 1873. Elisabeth is overleden op 8 augustus 1960 in Harlingen, 86 jaar oud. Zij is begraven in Driesum (Dantumadeel). Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 26 april 1894 in Oostdongeradeel met Jacob Lawerman, 21 jaar oud. Jacob is geboren op 19 februari 1873 om 13:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Meindert [Jacobs] Laverman en Tjitske van der Wiel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1873. Jacob is overleden op 8 mei 1951 in Dokkum, 78 jaar oud. Hij is begraven in Driesum (Dantumadeel).
Kinderen van Elisabeth en Jacob:
1 Meindert Lawerman [1.3.2.3.1.3.1], geboren op 14 juli 1894 om 07:00 in Wouterswoude (Dantumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1894. Meindert is overleden op 20 december 1894 in Wouterswoude (Dantumadeel), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 december 1894.
2 Saakje Lawerman, geboren op 19 oktober 1895 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.3.2.3.1.3.2.
3 Meindert Lawerman, geboren op 6 december 1901 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.3.2.3.1.3.3.
4 Hendrik Lawerman, geboren op 7 december 1901 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.3.2.3.1.3.4.
5 Tjitse Lawerman, geboren op 15 december 1909 in Wouterswoude (Dantumadeel). Volgt 1.3.2.3.1.3.5.
1.3.2.3.1.3.2 Saakje Lawerman is geboren op 19 oktober 1895 om 09:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Jacob Lawerman en Elisabeth Vlasma (zie 1.3.2.3.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 oktober 1895. Saakje is overleden in december 1932 in Dokkum, 37 jaar oud. Saakje trouwde, 27 jaar oud, op 28 februari 1923 met Johannes Numan Greidanus, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 7 mei 1892 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 mei 1892. Johannes is overleden op 16 december 1937 in Dokkum, 45 jaar oud. Johannes trouwde later met Leonora Lips.
1.3.2.3.1.3.3 Meindert Lawerman is geboren op 6 december 1901 om 01:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jacob Lawerman en Elisabeth Vlasma (zie 1.3.2.3.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 december 1901. Meindert is overleden op 23 september 1979, 77 jaar oud. Hij is begraven in Hijum (Leeuwarderadeel). Meindert trouwde met Trijntje Jensma. Trijntje is geboren op 13 juli 1905. Trijntje is overleden op 15 maart 1987, 81 jaar oud. Zij is begraven in Hijum (Leeuwarderadeel).
1.3.2.3.1.3.4 Hendrik Lawerman is geboren op 7 december 1901 om 01:30 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jacob Lawerman en Elisabeth Vlasma (zie 1.3.2.3.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 december 1901. Hendrik is overleden op 7 augustus 1970 in Hantum (Westdongeradeel), 68 jaar oud. Hij is begraven op 11 augustus 1970 in Hantum (Westdongeradeel). Hendrik trouwde met Sijbrigje Brunia. Sijbrigje is geboren op 4 mei 1905, dochter van Yme Willems Brunia en Aukje Keegstra. Sijbrigje is overleden op 13 februari 1990, 84 jaar oud. Zij is begraven in Hantum (Westdongeradeel).
Kinderen van Hendrik en Sijbrigje:
1 Aukje Elisabeth Lawerman, geboren op 10 september 1931 in Aalsum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.3.4.1.
2 Elizabeth Saakje (Batty) Lawerman. Volgt 1.3.2.3.1.3.4.2.
3 IJme Jacob Lawerman, geboren op 28 december 1938 in Hiaure (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.3.4.3.
1.3.2.3.1.3.4.1 Aukje Elisabeth Lawerman is geboren op 10 september 1931 in Aalsum (Oostdongeradeel), dochter van Hendrik Lawerman (zie 1.3.2.3.1.3.4) en Sijbrigje Brunia. Aukje is overleden op 14 februari 1975 in Kollumerpomp (Kollumerland), 43 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland). Aukje trouwde, 24 jaar oud, op 21 december 1955 in Ternaard (Westdongeradeel) met Jakob Vegter, 29 jaar oud. Jakob is geboren op 5 mei 1926, zoon van Alco Elzo Vegter en Tjitske Kloppenburg. Jakob is overleden op 21 augustus 1965, 39 jaar oud. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland).
Kinderen van Aukje en Jakob:
1 Sijbrigje Elisabeth (Sieb) Vegter. Volgt 1.3.2.3.1.3.4.1.1.
2 Alco Elzo Vegter [1.3.2.3.1.3.4.1.2].
3 Hendrik Jacob (Henk) Vegter. Volgt 1.3.2.3.1.3.4.1.3.
1.3.2.3.1.3.4.1.1 Sijbrigje Elisabeth (Sieb) Vegter, dochter van Jakob Vegter en Aukje Elisabeth Lawerman (zie 1.3.2.3.1.3.4.1). Sieb trouwde met Jacob Harmen van Kuiken.
Kinderen van Sieb en Jacob:
1 Balling Jacob van Kuiken [1.3.2.3.1.3.4.1.1.1].
2 Aukje Elisabeth Jakoba van Kuiken [1.3.2.3.1.3.4.1.1.2].
1.3.2.3.1.3.4.1.3 Hendrik Jacob (Henk) Vegter, zoon van Jakob Vegter en Aukje Elisabeth Lawerman (zie 1.3.2.3.1.3.4.1). Henk trouwde met Eveline Engelman.
Kind van Henk en Eveline:
1 Aukje Elisabeth (Elja) Vegter [1.3.2.3.1.3.4.1.3.1].
1.3.2.3.1.3.4.2 Elizabeth Saakje (Batty) Lawerman, dochter van Hendrik Lawerman (zie 1.3.2.3.1.3.4) en Sijbrigje Brunia. Batty trouwde met Seerp Botma. Seerp is geboren op 11 maart 1934 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Jacob Botma en Janke Eke van der Staag. Seerp is overleden op 30 november 2007 in Leeuwarden, 73 jaar oud.
Kinderen van Batty en Seerp:
1 Sybrigje Elizabeth (Sylia) Botma [1.3.2.3.1.3.4.2.1].
2 Jacob Hendrik Botma [1.3.2.3.1.3.4.2.2].
1.3.2.3.1.3.4.3 IJme Jacob Lawerman is geboren op 28 december 1938 in Hiaure (Westdongeradeel), zoon van Hendrik Lawerman (zie 1.3.2.3.1.3.4) en Sijbrigje Brunia. IJme is overleden op 31 maart 1988 in Hantum (Westdongeradeel), 49 jaar oud. IJme trouwde met Nijnke (Trijntje) Bierma.
Kinderen van IJme en Trijntje:
1 Hendrik Jacob Lawerman. Volgt 1.3.2.3.1.3.4.3.1.
2 Bienze Anne (Bjinse) Lawerman. Volgt 1.3.2.3.1.3.4.3.2.
3 Elisabeth Aukje Lawerman [1.3.2.3.1.3.4.3.3].
1.3.2.3.1.3.4.3.1 Hendrik Jacob Lawerman, zoon van IJme Jacob Lawerman (zie 1.3.2.3.1.3.4.3) en Nijnke (Trijntje) Bierma. Hendrik trouwde met Sjoukje Dijkstra.
Kinderen van Hendrik en Sjoukje:
1 Agathe Geartsje (Aghete) Lawerman [1.3.2.3.1.3.4.3.1.1].
2 Elisabeth Lawerman [1.3.2.3.1.3.4.3.1.2].
3 Nijnke Lawerman [1.3.2.3.1.3.4.3.1.3].
4 Rimer Lawerman [1.3.2.3.1.3.4.3.1.4].
1.3.2.3.1.3.4.3.2 Bienze Anne (Bjinse) Lawerman, zoon van IJme Jacob Lawerman (zie 1.3.2.3.1.3.4.3) en Nijnke (Trijntje) Bierma. Bjinse trouwde met Ebeltje (Ellie) Vriesema.
Kinderen van Bjinse en Ellie:
1 Yme Paul Lawerman [1.3.2.3.1.3.4.3.2.1].
2 Iebe Hendrik Lawerman [1.3.2.3.1.3.4.3.2.2].
3 Martinus Bjinse Lawerman [1.3.2.3.1.3.4.3.2.3].
4 Nykle Jacob Lawerman [1.3.2.3.1.3.4.3.2.4].
1.3.2.3.1.3.5 Tjitse Lawerman is geboren op 15 december 1909 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Jacob Lawerman en Elisabeth Vlasma (zie 1.3.2.3.1.3). Tjitse is overleden op 5 december 2004 in Harlingen, 94 jaar oud. Tjitse trouwde met Anna Doornbos.
1.3.2.3.1.4 Kornelis Vlasma is geboren op 12 oktober 1875 om 09:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Hendrik [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.1) en Saakje [Kornelis] Osinga (Osenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 oktober 1875. Kornelis is overleden na 1939, minstens 64 jaar oud. Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 9 mei 1901 in Oostdongeradeel met Jitske Sijtsema, 26 jaar oud. Jitske is geboren op 25 oktober 1874 om 02:30 in Welsrijp (Hennaarderadeel), dochter van Engbert Martens Sytsema en Grietje Libbes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1874. Jitske is overleden op 18 mei 1939 om 16:30 in Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 mei 1939.
Kinderen van Kornelis en Jitske:
1 Engbert Vlasma [1.3.2.3.1.4.1], geboren omstreeks 1908 in Aalsum (Oostdongeradeel). Engbert is overleden op 28 augustus 1921 om 06:00 in Dokkum, ongeveer 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 augustus 1921.
2 Libbe Vlasma, geboren op 19 juni 1920 in Dokkum. Volgt 1.3.2.3.1.4.2.
1.3.2.3.1.4.2 Libbe Vlasma is geboren op 19 juni 1920 in Dokkum, zoon van Kornelis Vlasma (zie 1.3.2.3.1.4) en Jitske Sijtsema. Libbe is overleden op 15 september 1994, 74 jaar oud. Hij is begraven in Aalsum (Oostdongeradeel). Libbe bleef kinderloos. Libbe trouwde, 25 jaar oud, op 20 december 1945 in Dokkum met Froukje Looijenga, 22 jaar oud. Froukje is geboren op 26 juli 1923 in Katlijk. Froukje is overleden op 19 augustus 2000, 77 jaar oud. Zij is begraven in Aalsum (Oostdongeradeel).
1.3.2.3.1.5 Gerrit Vlasma is geboren op 7 april 1878 om 09:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Hendrik [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.1) en Saakje [Kornelis] Osinga (Osenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 april 1878. Gerrit is overleden op 10 februari 1954, 75 jaar oud. Hij is begraven in Raard (Westdongeradeel). Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 8 mei 1902 in Westdongeradeel met Klaaske Bottinga, 22 jaar oud. Klaaske is geboren op 8 december 1879 om 15:00 in Raard (Westdongeradeel), dochter van Thomas Bottinga en Eelkje Sliep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1879. Klaaske is overleden op 7 augustus 1962, 82 jaar oud. Zij is begraven in Raard (Westdongeradeel).
Kinderen van Gerrit en Klaaske:
1 Hendrik Vlasma, geboren op 25 augustus 1903 in Brantgum (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.5.1.
2 Thomas Vlasma, geboren op 30 maart 1906 in Brantgum (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.5.2.
3 Klaas Vlasma, geboren op 27 november 1908 in Brantgum (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.5.3.
4 Sjoerd Vlasma [1.3.2.3.1.5.4], geboren op 14 september 1910 in Brantgum (Westdongeradeel).
5 Levenloos Vlasma [1.3.2.3.1.5.5], geboren op 25 december 1913 in Brantgum (Westdongeradeel). Zij is gedoopt op 25 december 1913 in Brantgum (Westdongeradeel). Levenloos is overleden op 25 december 1913 in Brantgum (Westdongeradeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1913.
6 Kornelis (Kees) Vlasma, geboren op 26 februari 1915 in Brantgum (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.5.6.
7 Harmen Vlasma [1.3.2.3.1.5.7], geboren op 3 oktober 1917 in Brantgum (Westdongeradeel). Harmen is overleden op 10 februari 1919 om 06:00 in Brantgum (Westdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 februari 1919.
8 Harmen Vlasma, geboren op 30 september 1920 in Brantgum (Westdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.1.5.8.
1.3.2.3.1.5.1 Hendrik Vlasma is geboren op 25 augustus 1903 om 18:30 in Brantgum (Westdongeradeel), zoon van Gerrit Vlasma (zie 1.3.2.3.1.5) en Klaaske Bottinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 augustus 1903. Hendrik is overleden op 15 december 1982 in Dokkum, 79 jaar oud. Hij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel). Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 12 mei 1932 in Oostdongeradeel met Ytje Boersma, 24 jaar oud. Ytje is geboren op 15 februari 1908 om 11:00 in Nijkerk (Ferwerderadeel), dochter van Pieter Boersma en Sjoukje Visbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 februari 1908. Ytje is overleden op 16 januari 1997 in Dokkum, 88 jaar oud. Zij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel).
Kinderen van Hendrik en Ytje:
1 Gerrit Vlasma [1.3.2.3.1.5.1.1], geboren op 4 april 1933 in Ee (Oostdongeradeel). Gerrit is overleden op 9 augustus 2014 in Schiermonnikoog, 81 jaar oud.
2 Klaaske Vlasma [1.3.2.3.1.5.1.2], geboren op 1 februari 1937 in Ee (Oostdongeradeel). Klaaske is overleden op 19 december 2015 in Mildam (Schoterland), 78 jaar oud.
3 Wigle Vlasma [1.3.2.3.1.5.1.3], geboren op 4 februari 1938 in Ee (Oostdongeradeel). Wigle is overleden op 17 september 2014 in Heerenveen, 76 jaar oud.
4 Thomas Vlasma [1.3.2.3.1.5.1.4], geboren op 27 juli 1939 in Garijp (Tietjerksteradeel). Thomas is overleden op 24 september 1944 in Nijega (Smallingerland), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 september 1944.
5 Sjoukje Vlasma [1.3.2.3.1.5.1.5], geboren op 27 juli 1939 in Garijp (Tietjerksteradeel). Sjoukje is overleden op 14 december 2011 in Borger, 72 jaar oud.
6 Jantje Vlasma [1.3.2.3.1.5.1.6].
1.3.2.3.1.5.2 Thomas Vlasma is geboren op 30 maart 1906 in Brantgum (Westdongeradeel), zoon van Gerrit Vlasma (zie 1.3.2.3.1.5) en Klaaske Bottinga. Thomas is overleden op 17 mei 1959, 53 jaar oud. Hij is begraven in Tijnje (Opsterland). Thomas trouwde, 28 jaar oud, op 23 mei 1934 in Tietjerksteradeel met A. de Vries. A. is overleden.
1.3.2.3.1.5.3 Klaas Vlasma is geboren op 27 november 1908 in Brantgum (Westdongeradeel), zoon van Gerrit Vlasma (zie 1.3.2.3.1.5) en Klaaske Bottinga. Klaas is overleden op 27 april 1997, 88 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen). Klaas trouwde met Aaltje Turkstra. Aaltje is geboren op 12 oktober 1910. Aaltje is overleden op 11 november 1984, 74 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen).
1.3.2.3.1.5.6 Kornelis (Kees) Vlasma is geboren op 26 februari 1915 in Brantgum (Westdongeradeel), zoon van Gerrit Vlasma (zie 1.3.2.3.1.5) en Klaaske Bottinga. Kees is overleden op 14 mei 1996 in Dokkum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Aalsum (Oostdongeradeel). Kees trouwde met Janke Brouwer.
1.3.2.3.1.5.8 Harmen Vlasma is geboren op 30 september 1920 in Brantgum (Westdongeradeel), zoon van Gerrit Vlasma (zie 1.3.2.3.1.5) en Klaaske Bottinga. Harmen is overleden op 10 augustus 1991, 70 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum (Barradeel). Harmen trouwde met Trijntje Elgersma.
1.3.2.3.1.6 Trijntje Vlasma is geboren op 22 juli 1879 om 14:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), dochter van Hendrik [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.1) en Saakje [Kornelis] Osinga (Osenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juli 1879. Trijntje is overleden op 13 februari 1975, 95 jaar oud. Zij is begraven in Kantens. Trijntje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14 mei 1903 in Oostdongeradeel met Eelke Wiersma, 30 jaar oud. Eelke is geboren op 10 december 1872 om 08:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Meindert [Minnes] Wiersma en Dirkje [Eelkes] de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 februari 1872. Eelke is overleden op 26 januari 1917 om 16:00 in Tonsel (Harderwijk), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 januari 1917.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 2 maart 1922 in Dantumadeel met Tamme Wiersma, 38 jaar oud. Tamme is geboren op 25 januari 1884 om 02:30 in Wouterswoude (Dantumadeel), zoon van Ids [Minnes] Wiersma en Pietje Oegema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 januari 1884. Tamme is overleden op 24 juni 1942 in Stitswerd (Kantens), 58 jaar oud. Hij is begraven in Stitswerd (Kantens).
1.3.2.3.1.7 Jan Vlasma is geboren op 9 december 1880 om 10:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Hendrik [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.1) en Saakje [Kornelis] Osinga (Osenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 december 1880. Jan is overleden op 10 april 1960 in Dokkum, 79 jaar oud. Hij is begraven in Ee (Oostdongeradeel). Jan trouwde, 28 jaar oud, op 6 mei 1909 in Oostdongeradeel met Grietje Lijklama, 21 jaar oud. Grietje is geboren op 3 oktober 1887 om 04:00 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Lykle Lyklama en Baukje Hoogland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1887. Grietje is overleden op 3 april 1961 in Dokkum, 73 jaar oud. Zij is begraven in Ee (Oostdongeradeel).
1.3.2.3.3 Tjitske [Klazes] Vlasma is geboren op 21 april 1851 om 10:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Klaas [Hendriks] Vlasma (zie 1.3.2.3) en Janke Gerrits Dijkma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 april 1851. Tjitske is overleden op 3 mei 1927 om 20:30 in Dokkum, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 mei 1927. Zij is begraven in Paesens (Oostdongeradeel). Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op 17 mei 1877 met Haaije Minnema, 25 jaar oud. Haaije is geboren op 25 oktober 1851 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Lourens Haayes (Louw) Minnema en Neeltje Eelkes Talsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 oktober 1851. Haaije is overleden op 1 oktober 1893 om 03:00 in Paesens (Oostdongeradeel), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 oktober 1893. Hij is begraven in Paesens (Oostdongeradeel).
Kinderen van Tjitske en Haaije:
1 Lourens Minnema, geboren op 25 oktober 1878 in Paesens (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.3.1.
2 Janke Minnema [1.3.2.3.3.2], geboren op 13 mei 1880 om 23:00 in Paesens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 mei 1880. Janke is overleden op 21 december 1964 in Dokkum, 84 jaar oud. Zij is begraven in Paesens (Oostdongeradeel). Janke bleef ongehuwd.
3 Klaas Minnema, geboren op 24 juli 1882 in Paesens (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.3.3.
4 Marten Minnema, geboren op 12 mei 1884 in Paesens (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.3.4.
5 Renze Minnema [1.3.2.3.3.5], geboren op 24 november 1886 om 13:00 in Paesens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 november 1886. Renze is overleden op 23 maart 1891 om 11:00 in Paesens (Oostdongeradeel), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1891.
6 Hendrik Minnema, geboren op 30 augustus 1889 in Paesens (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.3.6.
7 Renze Minnema, geboren op 11 augustus 1891 in Paesens (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.3.7.
1.3.2.3.3.1 Lourens Minnema is geboren op 25 oktober 1878 om 02:00 in Paesens (Oostdongeradeel), zoon van Haaije Minnema en Tjitske [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 oktober 1878. Lourens is overleden op 28 mei 1960 in Dokkum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Paesens (Oostdongeradeel). Lourens trouwde, 41 jaar oud, op 1 juni 1920 in Oostdongeradeel met Fokje de Hoop, 40 jaar oud. Fokje is geboren op 4 februari 1880 om 04:00 in Oudwoude (Kollumerland), dochter van Jan de Hoop en Trijntje Straatsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 februari 1880. Fokje is overleden op 21 juni 1957 in Dokkum, 77 jaar oud. Zij is begraven in Paesens (Oostdongeradeel).
1.3.2.3.3.3 Klaas Minnema is geboren op 24 juli 1882 om 18:00 in Paesens (Oostdongeradeel), zoon van Haaije Minnema en Tjitske [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 juli 1882. Klaas is overleden op 19 april 1939 om 17:30 in Garijp (Tietjerksteradeel), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 april 1939. Klaas trouwde, 27 jaar oud, op 21 juli 1910 in Kampen met Uilkje (Oeke) Akkerman, 26 jaar oud. Oeke is geboren op 29 april 1884 om 23:30 in Oldeboorn (Utingeradeel), dochter van Otte Sjoukes Akkerman en Rinske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 mei 1884. Oeke is overleden op 30 oktober 1940 om 01:00 in Garijp (Tietjerksteradeel), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1940.
1.3.2.3.3.4 Marten Minnema is geboren op 12 mei 1884 om 05:30 in Paesens (Oostdongeradeel), zoon van Haaije Minnema en Tjitske [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 mei 1884. Marten is overleden op 5 april 1915 om 11:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 april 1915. Hij is begraven in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Marten trouwde, 28 jaar oud, op 8 mei 1913 in Oostdongeradeel met Trijntje Elzinga, 30 jaar oud. Trijntje is geboren op 8 december 1882 om 07:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Iete Jans Elzinga en Janneke Hoites van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 december 1882. Trijntje is overleden.
1.3.2.3.3.6 Hendrik Minnema is geboren op 30 augustus 1889 om 21:30 in Paesens (Oostdongeradeel), zoon van Haaije Minnema en Tjitske [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 september 1889. Hendrik is overleden op 6 december 1974 in Buitenpost (Achtkarspelen), 85 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen). Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 16 november 1916 in Achtkarspelen met Wimke Vaatstra, 25 jaar oud. Wimke is geboren op 13 mei 1891 om 04:30 in Surhuizum (Achtkarspelen), dochter van Alle Vaatstra en Hielkje Luimstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 mei 1891. Wimke is overleden op 12 september 1974 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen).
1.3.2.3.3.7 Renze Minnema is geboren op 11 augustus 1891 om 04:00 in Paesens (Oostdongeradeel), zoon van Haaije Minnema en Tjitske [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1891. Renze is overleden op 1 juni 1963 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Renze trouwde, 28 jaar oud, op 4 mei 1920 in Achtkarspelen met Folkje Vaatstra, 22 jaar oud. Folkje is geboren op 2 juni 1897 om 10:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), dochter van Alle Vaatstra en Hielkje Luimstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juni 1897. Folkje is overleden op 18 juni 1971 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
1.3.2.3.4 Gerrit [Klazes] (George) Vlasma is geboren op 1 mei 1853 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Klaas [Hendriks] Vlasma (zie 1.3.2.3) en Janke Gerrits Dijkma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1853. George is overleden op 6 december 1915 in Shelby, Oceana County, MI (USA), 62 jaar oud (oorzaak: gastric ulser). George trouwde, 24 jaar oud, op 17 mei 1877 met Antje Slagter, 20 jaar oud. Antje is geboren op 17 oktober 1856 om 23:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Pieter Jacobs Slagter en Maaike Gerrits Dijkma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 oktober 1856. Antje is overleden op 1 augustus 1914 in Shelby, Oceana County, MI (USA), 57 jaar oud.
Kinderen van George en Antje:
1 Pieter (Peter) Vlasma, geboren op 2 mei 1878 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.4.1.
2 Janke (Jennie) Vlasma, geboren op 4 mei 1880 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.4.2.
3 Maaike (Margaret) Vlasma, geboren op 4 mei 1882 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.4.3.
4 Klazina Gerrits (Kate) Vlasma, geboren op 1 januari 1891 in Montague, Muskegon County, MI (USA). Volgt 1.3.2.3.4.4.
1.3.2.3.4.1 Pieter (Peter) Vlasma is geboren op 2 mei 1878 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Gerrit [Klazes] (George) Vlasma (zie 1.3.2.3.4) en Antje Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 mei 1878. Peter is overleden op 9 februari 1954 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 75 jaar oud. Peter trouwde, 24 jaar oud, op 3 september 1902 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA) met Hilje (Tillie) Brondsema, 28 jaar oud. Tillie is geboren op 8 februari 1874 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA). Tillie is overleden op 27 januari 1935 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 60 jaar oud.
Kinderen van Peter en Tillie:
1 Angie Vlasma, geboren op 26 mei 1903 in Michigan (USA). Volgt 1.3.2.3.4.1.1.
2 Hilda Vlasma [1.3.2.3.4.1.2], geboren omstreeks 1908 in Michigan (USA). Hilda is overleden.
3 Gerrit Vlasma [1.3.2.3.4.1.3], geboren op 20 mei 1909 in Michigan (USA). Gerrit is overleden op 15 oktober 1987 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 78 jaar oud.
4 Hilbert Vlasma [1.3.2.3.4.1.4], geboren op 20 mei 1912 in Michigan (USA). Hilbert is overleden op 5 februari 1978 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 65 jaar oud.
1.3.2.3.4.1.1 Angie Vlasma is geboren op 26 mei 1903 in Michigan (USA), dochter van Pieter (Peter) Vlasma (zie 1.3.2.3.4.1) en Hilje (Tillie) Brondsema. Angie is overleden op 3 januari 1979 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 75 jaar oud. Angie trouwde met Bert Bosch. Bert is overleden.
Kind van Angie en Bert:
1 Dorothy Bosch, geboren op 5 maart 1934 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA). Volgt 1.3.2.3.4.1.1.1.
1.3.2.3.4.1.1.1 Dorothy Bosch is geboren op 5 maart 1934 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), dochter van Bert Bosch en Angie Vlasma (zie 1.3.2.3.4.1.1). Dorothy is overleden op 16 september 2009 in Hesperia, Oceana County, MI (USA), 75 jaar oud. Dorothy trouwde, 41 of 42 jaar oud, in 1976 met Walter Happy Scanlon, 39 jaar oud. Walter is geboren op 1 januari 1937. Walter is overleden op 15 maart 1996 in Battle Creek, Calhoun County, MI (USA), 59 jaar oud.
1.3.2.3.4.2 Janke (Jennie) Vlasma is geboren op 4 mei 1880 om 16:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Gerrit [Klazes] (George) Vlasma (zie 1.3.2.3.4) en Antje Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1880. Jennie is overleden op 29 april 1963 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 82 jaar oud. Jennie trouwde, 34 jaar oud, op 3 december 1914 in New Era, Oceana County, MI (USA) met Fokke (Frank) Zandt, 47 jaar oud. Frank is geboren op 29 januari 1867 om 23:00 in Bedum, zoon van Derk Zandt en Elisabeth Noordhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 januari 1867. Frank is overleden op 8 juli 1956 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 89 jaar oud.
Kinderen van Jennie en Frank:
1 Elizabeth (Betty) Zandt, geboren omstreeks 1916 in Michigan (USA). Volgt 1.3.2.3.4.2.1.
2 Anna Zandt [1.3.2.3.4.2.2], geboren omstreeks 1917 in Michigan (USA).
3 Della Zandt, geboren op 25 maart 1919 in New Era, Oceana County, MI (USA). Volgt 1.3.2.3.4.2.3.
1.3.2.3.4.2.1 Elizabeth (Betty) Zandt is geboren omstreeks 1916 in Michigan (USA), dochter van Fokke (Frank) Zandt en Janke (Jennie) Vlasma (zie 1.3.2.3.4.2). Betty trouwde met Joe Bishop. Joe is geboren omstreeks 1916.
1.3.2.3.4.2.3 Della Zandt is geboren op 25 maart 1919 in New Era, Oceana County, MI (USA), dochter van Fokke (Frank) Zandt en Janke (Jennie) Vlasma (zie 1.3.2.3.4.2). Della is overleden op 4 februari 2003 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 83 jaar oud. Della trouwde, 24 jaar oud, op 30 juni 1943 met Joe Zuidema, 26 jaar oud. Joe is geboren op 18 maart 1917 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), zoon van Harmannus (Herman) Zuidema en Jantje (Jennie) Huizinga. Joe is overleden op 12 februari 2008 in Zeeland, Ottawa County, MI (USA), 90 jaar oud.
1.3.2.3.4.3 Maaike (Margaret) Vlasma is geboren op 4 mei 1882 om 09:30 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Gerrit [Klazes] (George) Vlasma (zie 1.3.2.3.4) en Antje Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1882. Margaret is overleden op 24 januari 1930 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 47 jaar oud (oorzaak: toxic adenoma of thyroid). Margaret trouwde, 34 jaar oud, op 14 december 1916 in New Era, Oceana County, MI (USA) met Rintse Adema, 38 jaar oud. Rintse is geboren op 23 juni 1878 om 20:00 in Oudehaske (Haskerland), zoon van Thijs Sammes (Mathew) Adema en Grietje Bartles (Gertrude) Baas. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juni 1878. Rintse is overleden op 9 december 1919 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 41 jaar oud. Rintse is weduwnaar van Agnes Vlasman (1886-1914), met wie hij trouwde op 18 november 1903 in Lamont, Ottawa County, MI (USA).
Kind van Margaret en Rintse:
1 Gerrit Adema [1.3.2.3.4.3.1], geboren omstreeks 1918 in Michigan (USA).
1.3.2.3.4.4 Klazina Gerrits (Kate) Vlasma is geboren op 1 januari 1891 in Montague, Muskegon County, MI (USA), dochter van Gerrit [Klazes] (George) Vlasma (zie 1.3.2.3.4) en Antje Slagter. Kate is overleden op 4 mei 1972 in Coopersville, Ottawa County, MI (USA), 81 jaar oud. Zij is begraven in Lamont, Ottawa County, MI (USA). Kate trouwde, 26 jaar oud, op 14 december 1917 in New Era, Oceana County, MI (USA) met Wanderd (Walter) Adema, 29 jaar oud. Walter is geboren op 27 oktober 1888 om 23:00 in Oudehaske (Haskerland), zoon van Thijs Sammes (Mathew) Adema en Grietje Bartles (Gertrude) Baas. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1888. Walter is overleden op 26 december 1974 in Lamont, Ottawa County, MI (USA), 86 jaar oud. Hij is begraven in Lamont, Ottawa County, MI (USA).
Kinderen van Kate en Walter:
1 Mathew Adema, geboren op 9 februari 1918 in Wright, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.3.2.3.4.4.1.
2 Anna Julia Adema [1.3.2.3.4.4.2].
3 Gertrude Adema [1.3.2.3.4.4.3].
4 Garrett Adema. Volgt 1.3.2.3.4.4.4.
5 Winnifred Adema [1.3.2.3.4.4.5].
6 Peter Robert Adema [1.3.2.3.4.4.6], geboren op 20 juli 1927 in Wright, Ottawa County, MI (USA). Peter is overleden op 12 december 2004 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 77 jaar oud.
7 Rena Adema [1.3.2.3.4.4.7].
8 William Jay Adema. Volgt 1.3.2.3.4.4.8.
1.3.2.3.4.4.1 Mathew Adema is geboren op 9 februari 1918 in Wright, Ottawa County, MI (USA), zoon van Wanderd (Walter) Adema en Klazina Gerrits (Kate) Vlasma (zie 1.3.2.3.4.4). Mathew is overleden op 2 november 1994 in Tallmadge, Ottawa County, MI (USA), 76 jaar oud. Hij is begraven in Lamont, Ottawa County, MI (USA). Mathew trouwde, 26 jaar oud, op 17 oktober 1944 met Hannah Jenette Riemersma, 22 jaar oud. Hannah is geboren op 27 februari 1922 in Tallmadge, Ottawa County, MI (USA), dochter van Richard Riemersma en Grace Potts.
1.3.2.3.4.4.4 Garrett Adema, zoon van Wanderd (Walter) Adema en Klazina Gerrits (Kate) Vlasma (zie 1.3.2.3.4.4). Garrett trouwde met Ruth G. Straayer. Ruth is geboren op 7 juni 1921 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Frank Straayer en Jennie Zuverink. Ruth is overleden op 10 januari 1996 in Coopersville, Ottawa County, MI (USA), 74 jaar oud.
1.3.2.3.4.4.8 William Jay Adema, zoon van Wanderd (Walter) Adema en Klazina Gerrits (Kate) Vlasma (zie 1.3.2.3.4.4). William trouwde met Lois E. NN.
1.3.2.3.7 Willem [Klazes] Vlasma is geboren op 26 januari 1861 om 17:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Klaas [Hendriks] Vlasma (zie 1.3.2.3) en Janke Gerrits Dijkma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 januari 1861. Willem is overleden op 14 mei 1944 in Niawier (Oostdongeradeel), 83 jaar oud. Hij is begraven in Niawier (Oostdongeradeel). Willem trouwde, 33 jaar oud, op 5 mei 1894 in Oostdongeradeel met Barber (Baaije) Dijkstra, 27 jaar oud. Baaije is geboren op 26 februari 1867 om 10:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Harmen Uilkes Dijkstra en Seelje Gerrits Veendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1867. Baaije is overleden op 3 mei 1938 om 19:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1938. Zij is begraven in Niawier (Oostdongeradeel).
Kind van Willem en Baaije:
1 Janke Willems Vlasma, geboren op 23 mei 1895 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.2.3.7.1.
1.3.2.3.7.1 Janke Willems Vlasma is geboren op 23 mei 1895 om 10:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Willem [Klazes] Vlasma (zie 1.3.2.3.7) en Barber (Baaije) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 mei 1895. Janke is overleden op 28 oktober 1985 in Metslawier (Oostdongeradeel), 90 jaar oud. Zij is begraven in Niawier (Oostdongeradeel). Janke trouwde, 23 jaar oud, op 8 mei 1919 in Oostdongeradeel met Doeke Prins, 27 jaar oud. Doeke is geboren op 25 april 1892 om 20:00 in Hantumhuizen (Westdongeradeel), zoon van Reinder Doekes Prins en Hinderika Fransina Bolhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1892. Doeke is overleden op 31 oktober 1960 in Niawier (Oostdongeradeel), 68 jaar oud. Hij is begraven in Niawier (Oostdongeradeel).
1.3.2.3.8 Willemke [Klazes] Vlasma is geboren op 18 december 1863 om 18:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Klaas [Hendriks] Vlasma (zie 1.3.2.3) en Janke Gerrits Dijkma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 december 1863. Willemke is overleden. Willemke trouwde, 23 jaar oud, op 21 mei 1887 met Jan Wijbenga, 25 jaar oud. Jan is geboren op 29 augustus 1861 om 02:00 in Hantumhuizen (Westdongeradeel), zoon van Jan Andries Wijbenga en Gaatske Jans de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 augustus 1861. Jan is overleden.
Kinderen van Willemke en Jan:
1 Jan Wijbenga [1.3.2.3.8.1], geboren op 10 november 1888 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1888. Jan is overleden.
2 Janke Wijbenga [1.3.2.3.8.2], geboren op 4 april 1892 om 08:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1892. Janke is overleden.
3 Klaas Wijbenga [1.3.2.3.8.3], geboren op 27 maart 1895 om 02:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 maart 1895. Klaas is overleden.
4 Andries Wijbenga [1.3.2.3.8.4], geboren op 1 mei 1898 om 12:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 mei 1898. Andries is overleden.
5 Gaatske Wijbenga [1.3.2.3.8.5], geboren op 22 februari 1901 om 00:30 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1901. Gaatske is overleden.
1.3.4 Gerben Klazes Vlasma (Vlasman) is geboren op 2 februari 1777 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Klaas Hendriks en Gertje (Gertie) Gerbens (zie 1.3). Hij is gedoopt op 23 februari 1777 in Niawier (Oostdongeradeel). Gerben is overleden op 30 april 1830 om 13:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 mei 1830. Gerben trouwde met Dirkje Louws Dijkstra. Dirkje is geboren op 26 april 1786 in Oudwoude (Kollumerland), dochter van Louw Jacobs en Atje Dirks. Zij is gedoopt op 5 juni 1786 in Oudwoude (Kollumerland). Dirkje is overleden op 7 mei 1867 om 22:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 mei 1867.
Kinderen van Gerben en Dirkje:
1 Gertje [Gerbens] Vlasma [1.3.4.1], geboren op 20 september 1807 in Niawier (Oostdongeradeel). Zij is gedoopt op 11 oktober 1807 in Metslawier (Oostdongeradeel). Gertje is overleden op 13 juni 1856 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1856. Gertje bleef ongehuwd.
2 Louw [Gerbens] Vlasma, geboren op 22 juni 1812 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.2.
3 Klaas [Gerbens] Vlasma [1.3.4.3], geboren op 20 november 1814 om 02:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 november 1814. Klaas is overleden op 11 februari 1875 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 februari 1875. Klaas bleef ongehuwd.
4 Janke [Gerbens] Vlasman (Vlasma), geboren op 23 juni 1816 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.
5 Atje [Gerbens] Vlasma [1.3.4.5], geboren op 23 april 1820 om 19:00 in Hantumeruitburen (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 april 1820. Atje is overleden op 5 maart 1881 om 10:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 maart 1881. Atje bleef ongehuwd.
1.3.4.2 Louw [Gerbens] Vlasma is geboren op 22 juni 1812 om 05:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Gerben Klazes Vlasma (Vlasman) (zie 1.3.4) en Dirkje Louws Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1812. Louw is overleden op 9 november 1869 om 14:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 november 1869. Louw trouwde, 34 jaar oud, op 15 mei 1847 in Oostdongeradeel met Wytske [Johannes] Terpstra, 27 jaar oud. Wytske is geboren op 14 oktober 1819 om 07:00 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Johannes Willems Terpstra en Janke Douwes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 oktober 1819. Wytske is overleden op 11 juli 1875 om 21:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juli 1875.
Kinderen van Louw en Wytske:
1 Durkje Vlasma [1.3.4.2.1], geboren op 29 maart 1850 om 17:00 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1850. Durkje is overleden op 15 april 1850 om 16:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 april 1850.
2 Johannes Vlasma, geboren op 28 november 1851 in Anjum (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.2.2.
3 Gerben Vlasma [1.3.4.2.3], geboren op 24 juli 1853 om 05:00 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 juli 1853. Gerben is overleden op 29 december 1854 om 08:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 december 1854.
4 Gerben Vlasma [1.3.4.2.4], geboren op 8 december 1858 om 20:00 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 december 1858. Gerben is overleden op 8 maart 1860 om 16:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 maart 1860.
5 Janke Vlasma [1.3.4.2.5], geboren op 2 maart 1862 om 08:00 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 maart 1862. Janke is overleden op 13 november 1875 in Anjum (Oostdongeradeel), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 november 1875.
1.3.4.2.2 Johannes Vlasma is geboren op 28 november 1851 om 19:00 in Anjum (Oostdongeradeel), zoon van Louw [Gerbens] Vlasma (zie 1.3.4.2) en Wytske [Johannes] Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 november 1851. Johannes is overleden op 2 april 1915 om 05:30 in Anjum (Oostdongeradeel), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1915. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 18 mei 1878 met Froukje Douma, 30 jaar oud. Froukje is geboren op 25 december 1847 om 02:00 in Paesens (Oostdongeradeel), dochter van Ype Lieuwes Douma en Lijsbert Lieuwes Sjoordema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1847. Froukje is overleden op 25 januari 1885 om 05:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1885.
Kind van Johannes en Froukje:
1 Levenloos Vlasma [1.3.4.2.2.1], geboren op 9 januari 1885 in Anjum (Oostdongeradeel). Levenloos is overleden op 9 januari 1885 om 03:00 in Anjum (Oostdongeradeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1885.
1.3.4.4 Janke [Gerbens] Vlasman (Vlasma) is geboren op 23 juni 1816 om 17:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Gerben Klazes Vlasma (Vlasman) (zie 1.3.4) en Dirkje Louws Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 juni 1816. Janke is overleden op 27 maart 1861 om 03:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 maart 1861. Janke trouwde, 26 jaar oud, op 13 mei 1843 in Oostdongeradeel met Ouwe [Jans] Postmus, 23 jaar oud. Ouwe is geboren op 29 januari 1820 om 09:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Jan Wiegers Postmus en Doetje Ouwes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 januari 1820. Ouwe is overleden op 9 januari 1892 om 06:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 januari 1892.
Kinderen van Janke en Ouwe:
1 Gerben Postmus, geboren op 31 januari 1844 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.1.
2 Jan Postmus [1.3.4.4.2], geboren op 1 januari 1846 om 22:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1846. Jan is overleden op 10 maart 1875 om 22:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 maart 1875. Jan bleef ongehuwd.
3 Dirk Postmus, geboren op 26 april 1849 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.3.
4 Doedtje Postmus, geboren op 13 oktober 1851 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.4.
5 Dirkje Postmus, geboren op 4 februari 1855 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.5.
6 Antje Postmus [1.3.4.4.6], geboren op 21 mei 1857 om 02:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 mei 1857. Antje is overleden op 21 oktober 1861 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 oktober 1861.
1.3.4.4.1 Gerben Postmus is geboren op 31 januari 1844 om 23:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Ouwe [Jans] Postmus en Janke [Gerbens] Vlasman (Vlasma) (zie 1.3.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1844. Gerben is overleden op 22 juni 1918 om 11:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1918. Gerben bleef kinderloos. Gerben trouwde, 25 jaar oud, op 22 mei 1869 met Japke Zwart, 29 jaar oud. Japke is geboren op 23 oktober 1839 om 14:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Pieter Haijes Zwart en Dieuwke Jans van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1839. Japke is overleden op 19 juli 1917 om 09:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juli 1917.
1.3.4.4.3 Dirk Postmus is geboren op 26 april 1849 om 21:30 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Ouwe [Jans] Postmus en Janke [Gerbens] Vlasman (Vlasma) (zie 1.3.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 april 1849. Dirk is overleden op 1 augustus 1896 om 08:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 augustus 1896. Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 16 mei 1874 met Jantje de Vries, 20 jaar oud. Jantje is geboren op 20 november 1853 om 22:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Hylke Johannes de Vries en Baukje Ruurds Huizenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1853. Jantje is overleden op 5 februari 1928 om 18:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1928.
Kinderen van Dirk en Jantje:
1 Janke Postmus, geboren op 11 juli 1876 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.3.1.
2 Baukje Postmus, geboren op 13 juni 1878 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.3.2.
3 Ouwe Postmus [1.3.4.4.3.3], geboren op 15 juni 1880 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1880. Ouwe is overleden op 9 augustus 1880 om 12:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 augustus 1880.
4 Doetje Postmus [1.3.4.4.3.4], geboren op 21 juli 1881 om 22:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juli 1881. Doetje is overleden op 29 maart 1909 om 08:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 maart 1909. Doetje bleef ongehuwd.
5 Ouwe Postmus [1.3.4.4.3.5], geboren op 28 maart 1885 om 13:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1885. Ouwe is overleden op 22 december 1892 om 18:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 december 1892.
6 Hijlke Postmus [1.3.4.4.3.6], geboren op 22 juli 1887 om 08:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 juli 1887. Hijlke is overleden op 27 september 1891 om 07:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 september 1891.
7 Levenloos Postmus [1.3.4.4.3.7], geboren op 4 oktober 1889 in Niawier (Oostdongeradeel). Levenloos is overleden op 4 oktober 1889 om 21:30 in Niawier (Oostdongeradeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 oktober 1889.
8 Jan Postmus, geboren op 14 november 1890 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.3.8.
9 Aukje Postmus, geboren op 6 februari 1894 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.3.9.
1.3.4.4.3.1 Janke Postmus is geboren op 11 juli 1876 om 22:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Dirk Postmus (zie 1.3.4.4.3) en Jantje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juli 1876. Janke is overleden op 19 januari 1970, 93 jaar oud. Zij is begraven in Metslawier (Oostdongeradeel). Janke trouwde, 20 jaar oud, op 15 mei 1897 in Oostdongeradeel met Jan Wiersma, 25 jaar oud. Jan is geboren op 28 maart 1872 om 23:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Siemen Wiersma en Geertje Smedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1872. Jan is overleden op 24 februari 1936 om 00:30 in Metslawier (Oostdongeradeel), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 december 1936. Hij is begraven in Metslawier (Oostdongeradeel).
Kinderen van Janke en Jan:
1 Jantje Wiersma, geboren op 1 april 1899 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.3.1.1.
2 Sijmen Wiersma, geboren op 6 april 1902 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.3.1.2.
1.3.4.4.3.1.1 Jantje Wiersma is geboren op 1 april 1899 om 10:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Jan Wiersma en Janke Postmus (zie 1.3.4.4.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1899. Jantje is overleden op 15 februari 1952 in Hantum (Westdongeradeel), 52 jaar oud. Zij is begraven in Hantum (Westdongeradeel). Jantje trouwde met Jan Leij. Jan is geboren op 11 april 1898 in Hantum (Westdongeradeel). Jan is overleden op 26 april 1989 in Buitenpost (Achtkarspelen), 91 jaar oud.
1.3.4.4.3.1.2 Sijmen Wiersma is geboren op 6 april 1902 om 15:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Jan Wiersma en Janke Postmus (zie 1.3.4.4.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 april 1902. Sijmen is overleden op 25 augustus 1980, 78 jaar oud. Hij is begraven in Metslawier (Oostdongeradeel). Sijmen trouwde, 20 jaar oud, op 23 november 1922 in Oostdongeradeel met Trijntje Douma, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 15 juni 1901 om 15:00 in Driesum (Dantumadeel), dochter van Jacob Douma en Aaltje Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1901. Trijntje is overleden op 7 februari 1976, 74 jaar oud. Zij is begraven in Metslawier (Oostdongeradeel).
1.3.4.4.3.2 Baukje Postmus is geboren op 13 juni 1878 om 12:30 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Dirk Postmus (zie 1.3.4.4.3) en Jantje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1878. Baukje is overleden. Baukje trouwde, 41 jaar oud, op 29 januari 1920 in Oostdongeradeel met Theunis Nieuwland, 49 jaar oud. Theunis is geboren op 9 oktober 1870 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Bote Teunis Nieuwland en Sijke Jans de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 oktober 1870. Theunis is overleden. Theunis is weduwnaar van Aaltje de Jong (1872-1903), met wie hij trouwde op 11 mei 1895 in Westdongeradeel.
1.3.4.4.3.8 Jan Postmus is geboren op 14 november 1890 om 19:30 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Dirk Postmus (zie 1.3.4.4.3) en Jantje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1890. Jan is overleden op 14 december 1972 in Harlingen, 82 jaar oud. Hij is begraven in Minnertsga (Barradeel). Jan trouwde, 24 jaar oud, op 22 mei 1915 in Oostdongeradeel met Sijtske Iedema, 23 jaar oud. Sijtske is geboren op 23 februari 1892 om 03:00 in Morra (Oostdongeradeel), dochter van Jan Iedema en Trijntje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 februari 1892. Sijtske is overleden op 17 april 1967 in Harlingen, 75 jaar oud. Zij is begraven in Minnertsga (Barradeel).
1.3.4.4.3.9 Aukje Postmus is geboren op 6 februari 1894 om 05:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Dirk Postmus (zie 1.3.4.4.3) en Jantje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 februari 1894. Aukje is overleden op 5 februari 1985, 90 jaar oud. Zij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel). Aukje trouwde, 21 jaar oud, op 15 mei 1915 in Oostdongeradeel met Bauke Braaksma, 23 jaar oud. Bauke is geboren op 27 april 1892 om 08:00 in Anjum (Oostdongeradeel), zoon van Gooitzen Braaksma en Trijntje Triemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1892. Bauke is overleden op 22 mei 1979, 87 jaar oud. Hij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel).
1.3.4.4.4 Doedtje Postmus is geboren op 13 oktober 1851 om 14:30 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Ouwe [Jans] Postmus en Janke [Gerbens] Vlasman (Vlasma) (zie 1.3.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 oktober 1851. Doedtje is overleden op 28 januari 1942 om 21:30 in Nes (Westdongeradeel), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 januari 1942. Doedtje trouwde, 24 jaar oud, op 27 mei 1876 in Oostdongeradeel met Age [Jans] van der Wagen, 34 jaar oud. Age is geboren op 26 september 1841 om 07:30 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Jan Ages van der Wagen en Antje Jans Osinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 september 1841. Age is overleden op 8 februari 1912 om 12:00 in Nes (Westdongeradeel), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 februari 1912.
Kinderen van Doedtje en Age:
1 Jan van der Wagen [1.3.4.4.4.1], geboren op 10 maart 1877 om 02:30 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 maart 1877. Jan is overleden.
2 Janke van der Wagen, geboren op 1 augustus 1878 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.4.2.
3 Ouwe van der Wagen, geboren op 15 februari 1881 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.4.3.
4 Antje van der Wagen, geboren op 23 september 1882 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.4.4.
5 Johannes van der Wagen [1.3.4.4.4.5], geboren op 15 april 1886 om 23:30 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 april 1886. Johannes is overleden op 18 februari 1922 om 23:30 in Nes (Westdongeradeel), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1922. Johannes bleef ongehuwd.
6 Dieuke van der Wagen, geboren op 14 oktober 1888 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.4.6.
7 Dirkje van der Wagen, geboren op 22 december 1890 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.4.7.
8 Gooikje van der Wagen, geboren op 22 april 1894 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.4.8.
1.3.4.4.4.2 Janke van der Wagen is geboren op 1 augustus 1878 om 22:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Age [Jans] van der Wagen en Doedtje Postmus (zie 1.3.4.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 augustus 1878. Janke is overleden op 22 augustus 1941 om 16:00 in Veenwouden (Dantumadeel), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 augustus 1941. Janke bleef kinderloos. Janke trouwde, 26 jaar oud, op 27 mei 1905 in Oostdongeradeel met Ype Grijpstra, 28 jaar oud. Ype is geboren op 28 januari 1877 om 14:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Pieter Sijtzes Grijpstra en Aaltje Ypes Jousma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 januari 1877. Ype is overleden op 24 mei 1919 om 12:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 42 jaar oud (oorzaak: tuberculose). Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1919.
1.3.4.4.4.3 Ouwe van der Wagen is geboren op 15 februari 1881 om 04:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Age [Jans] van der Wagen en Doedtje Postmus (zie 1.3.4.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 februari 1881. Ouwe is overleden op 17 december 1953, 72 jaar oud. Hij is begraven in Nes (Westdongeradeel). Ouwe trouwde, 40 jaar oud, op 12 mei 1921 in Westdongeradeel met Jantje de Jong, 35 jaar oud. Jantje is geboren op 25 maart 1886 om 12:00 in Wierum (Westdongeradeel), dochter van Remmeren Remmerens de Jong en Yttje Meinderts Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 maart 1886. Jantje is overleden op 6 april 1965 in Dokkum, 79 jaar oud.
1.3.4.4.4.4 Antje van der Wagen is geboren op 23 september 1882 om 14:30 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Age [Jans] van der Wagen en Doedtje Postmus (zie 1.3.4.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 september 1882. Antje is overleden op 25 april 1952, 69 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Antje trouwde, 25 jaar oud, op 16 mei 1908 in Westdongeradeel met Feike Geertsma, 25 jaar oud. Feike is geboren op 25 september 1882 om 01:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Pieter Dirks Geertsma en Aafke [Feikes] Radersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 september 1882. Feike is overleden op 15 april 1954, 71 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel).
Kind van Antje en Feike:
1 Levenloos Geertsma [1.3.4.4.4.4.1], levenloos geboren zoon, geboren op 28 oktober 1919 om 01:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1919.
1.3.4.4.4.6 Dieuke van der Wagen is geboren op 14 oktober 1888 om 15:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Age [Jans] van der Wagen en Doedtje Postmus (zie 1.3.4.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 oktober 1888. Dieuke is overleden op 14 juni 1981, 92 jaar oud. Zij is begraven in Nes (Westdongeradeel). Dieuke trouwde, 25 jaar oud, op 14 mei 1914 in Westdongeradeel met Ernst Meinsma, 25 jaar oud. Ernst is geboren op 4 maart 1889 om 10:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Jan Broers Meinsma en Wijtske Ernstes Tamsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 maart 1889. Ernst is overleden op 22 januari 1945 in Dokkum, 55 jaar oud (oorzaak: executie door de Duitsers). Hij is begraven in Nes (Westdongeradeel).
Kind van Dieuke en Ernst:
1 Levenloos Meinsma [1.3.4.4.4.6.1], levenloos geboren zoon, geboren op 29 juli 1927 om 15:00 in Nes (Westdongeradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juli 1927.
1.3.4.4.4.7 Dirkje van der Wagen is geboren op 22 december 1890 om 14:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Age [Jans] van der Wagen en Doedtje Postmus (zie 1.3.4.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 december 1890. Dirkje is overleden op 17 april 1973, 82 jaar oud. Zij is begraven in Aalsum (Oostdongeradeel). Dirkje trouwde, 30 jaar oud, op 12 mei 1921 in Westdongeradeel met Jacob Fokkema, 29 jaar oud. Jacob is geboren op 14 juni 1891 om 18:00 in Betterwird (Westdongeradeel), zoon van Fokke Fokkema en Rigtje Kingma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juni 1891. Jacob is overleden op 5 september 1952, 61 jaar oud. Hij is begraven in Aalsum (Oostdongeradeel).
1.3.4.4.4.8 Gooikje van der Wagen is geboren op 22 april 1894 om 18:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Age [Jans] van der Wagen en Doedtje Postmus (zie 1.3.4.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 april 1894. Gooikje is overleden op 13 mei 1975 in Dokkum, 81 jaar oud. Zij is begraven in Nes (Westdongeradeel). Gooikje trouwde, 27 jaar oud, op 27 december 1921 in Westdongeradeel met Pieter Klimstra, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 20 juli 1895 om 21:30 in Wierum (Westdongeradeel), zoon van Taeke Pieters Klimstra en Ynske Atzes van der Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 juli 1895. Pieter is overleden op 29 juli 1977 in Dokkum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Nes (Westdongeradeel).
Kind van Gooikje en Pieter:
1 Levenloos Klimstra [1.3.4.4.4.8.1], levenloos geboren zoon, geboren op 6 februari 1932 om 15:30 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 februari 1932.
1.3.4.4.5 Dirkje Postmus is geboren op 4 februari 1855 om 06:30 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Ouwe [Jans] Postmus en Janke [Gerbens] Vlasman (Vlasma) (zie 1.3.4.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 februari 1855. Dirkje is overleden op 29 november 1934 om 07:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1934. Dirkje trouwde, 22 jaar oud, op 27 oktober 1877 met Berend Boersma, 22 jaar oud. Berend is geboren op 9 december 1854 om 14:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Johannes Beerends Boersma en Tytje Baukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 december 1854. Berend is overleden op 28 december 1906 om 13:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1906.
Kinderen van Dirkje en Berend:
1 Johannes Boersma, geboren op 7 augustus 1878 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.5.1.
2 Janke Boersma [1.3.4.4.5.2], geboren op 22 oktober 1880 om 02:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1880. Janke is overleden op 27 april 1886 om 03:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 april 1886.
3 Janke Boersma, geboren op 13 februari 1887 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.5.3.
4 Ouwe Boersma, geboren op 3 juli 1890 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.3.4.4.5.4.
1.3.4.4.5.1 Johannes Boersma is geboren op 7 augustus 1878 om 06:30 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Berend Boersma en Dirkje Postmus (zie 1.3.4.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 augustus 1878. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 3 mei 1902 in Oostdongeradeel met Jeltje Wouda, 19 jaar oud. Jeltje is geboren op 6 mei 1882 om 00:30 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Pieter Wouda en Rinske van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 mei 1882. Jeltje is overleden.
1.3.4.4.5.3 Janke Boersma is geboren op 13 februari 1887 om 12:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Berend Boersma en Dirkje Postmus (zie 1.3.4.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 februari 1887. Janke is overleden op 31 mei 1948, 61 jaar oud. Zij is begraven in Niawier (Oostdongeradeel). Janke trouwde, 21 jaar oud, op 6 februari 1909 in Oostdongeradeel met Marcus Weidenaar, 31 jaar oud. Marcus is geboren op 27 oktober 1877 om 12:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Meinte Dirks Weidenaar en Riemke Marcus Postmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1877. Marcus is overleden op 20 juni 1951, 73 jaar oud. Hij is begraven in Niawier (Oostdongeradeel).
Kind van Janke en Marcus:
1 Riemke Weidenaar [1.3.4.4.5.3.1], geboren op 21 juli 1912. Riemke is overleden op 28 november 1987, 75 jaar oud.
1.3.4.4.5.4 Ouwe Boersma is geboren op 3 juli 1890 om 15:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Berend Boersma en Dirkje Postmus (zie 1.3.4.4.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 juli 1890. Ouwe is overleden. Ouwe trouwde, 23 jaar oud, op 6 december 1913 in Oostdongeradeel met Dirkje de Jong, 23 jaar oud. Dirkje is geboren op 7 juni 1890 om 00:30 in Wierum (Westdongeradeel), dochter van Jacob Dirks de Jong en Ytske Jacobs de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juni 1890. Dirkje is overleden.
1.4 Klaas [Gerbens] Klaver is geboren op 26 april 1744 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Gerben Klazes (Klases, Claeses, Claasz) (zie 1) en Jancke (Janke) Pieters. Hij is gedoopt op 29 mei 1744 in Niawier (Oostdongeradeel). Klaas is overleden op 11 december 1816 om 06:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 december 1816. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 22 mei 1768 in Niawier (Oostdongeradeel) met Trijntje Harmens, 28 jaar oud. Trijntje is een dochter van Harmen Jans en Yttje Klazes. Zij is gedoopt op 10 april 1740 in Niawier (Oostdongeradeel). Trijntje is overleden op 2 maart 1825 om 10:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1825.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Germen Klazes [1.4.1]. Hij is gedoopt op 5 februari 1769 in Nes (Westdongeradeel). Germen is overleden vóór 1776, ten hoogste 7 jaar oud.
2 Yttje Klazes [1.4.2], geboren op 23 februari 1773 in Nes (Westdongeradeel). Zij is gedoopt op 14 maart 1773 in Nes (Westdongeradeel). Yttje is overleden vóór 1787, ten hoogste 14 jaar oud.
3 Gerben Klazes [1.4.3], geboren op 1 december 1776 in Nes (Westdongeradeel). Hij is gedoopt op 29 december 1776 in Nes (Westdongeradeel). Gerben is overleden vóór 1811, ten hoogste 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 mei 1830.
4 Balling Klazes [1.4.4], geboren op 17 april 1780 in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 30 april 1780 in Niawier (Oostdongeradeel). Balling is overleden vóór 1811, ten hoogste 31 jaar oud.
5 Pijtter Klazes [1.4.5], geboren op 11 oktober 1782 in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 27 oktober 1782 in Niawier (Oostdongeradeel). Pijtter is overleden vóór 1811, ten hoogste 29 jaar oud.
6 Yttje Klazes Klaver, geboren op 21 februari 1787 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.
1.4.6 Yttje Klazes Klaver is geboren op 21 februari 1787 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Klaas [Gerbens] Klaver (zie 1.4) en Trijntje Harmens. Zij is gedoopt op 11 maart 1787 in Niawier (Oostdongeradeel). Yttje is overleden op 2 april 1859 om 10:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 april 1859. Yttje trouwde, 18 jaar oud, op 3 november 1805 in Anjum (Oostdongeradeel) met Rienk Gerbens Kooistra, 23 jaar oud. Rienk is geboren op 17 december 1781 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Gerben Rienks Kooistra en Froukjen Jans. Hij is gedoopt op 23 december 1781 in Ee (Oostdongeradeel). Rienk is overleden op 5 mei 1830 om 19:00 in Balk (Gaasterland), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1830.
Kinderen van Yttje en Rienk:
1 Tryntje [Rienks] Kooistra, geboren op 25 oktober 1807 in Dokkum. Volgt 1.4.6.1.
2 Froukjen [Rienks] Kooistra [1.4.6.2], geboren op 11 november 1811 om 08:30 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1811. Froukjen is overleden op 26 augustus 1829 om 21:00 in Nijehaske (Haskerland), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 augustus 1829. Froukjen bleef ongehuwd.
3 Klaaske [Rienks] Kooistra, geboren op 5 januari 1814 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.
4 Gerben [Rienks] Kooistra, geboren op 11 januari 1817 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.4.
5 Jan [Rienks] Kooistra [1.4.6.5], geboren op 5 december 1818 om 05:30 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 december 1818. Jan is overleden op 15 december 1848 om 22:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 december 1848.
6 Gertje [Rienks] Kooistra, geboren op 14 december 1821 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.
7 Klaas [Rienks] Kooistra, geboren op 9 november 1824 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.7.
8 Rinske [Rienks] Kooistra [1.4.6.8], geboren op 31 maart 1828 om 19:00 in Wijtgaard (Leeuwarderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1828. Rinske is overleden op 16 augustus 1829 om 03:00 in Nijehaske (Haskerland), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 augustus 1829.
1.4.6.1 Tryntje [Rienks] Kooistra is geboren op 25 oktober 1807 in Dokkum, dochter van Rienk Gerbens Kooistra en Yttje Klazes Klaver (zie 1.4.6). Zij is gedoopt op 15 november 1807 in Dokkum. Tryntje is overleden op 5 februari 1891 om 07:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 februari 1891. Tryntje trouwde, 17 jaar oud, op 26 maart 1825 in Oostdongeradeel met Jan Durks Kingma, 24 jaar oud. Jan is geboren op 16 december 1800 in Aalsum (Oostdongeradeel), zoon van Durk Wopkes Kingma en Klaaske Jans Jansma. Hij is gedoopt op 11 januari 1801 in Aalsum (Oostdongeradeel). Jan is overleden op 15 januari 1848 om 22:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 januari 1848.
Kinderen van Tryntje en Jan:
1 Yttje [Jans] Kingma [1.4.6.1.1], geboren op 28 juni 1825 om 01:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1825. Yttje is overleden op 21 juni 1852 om 23:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1852. Yttje bleef ongehuwd.
2 Klaaske [Jans] Kingma [1.4.6.1.2], geboren op 21 februari 1829 om 21:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 februari 1829. Klaaske is overleden op 24 november 1831 om 17:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 november 1831.
3 Klaaske [Jans] Kingma, geboren op 20 juli 1832 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.1.3.
4 Froukje [Jans] Kingma [1.4.6.1.4], geboren op 7 december 1834 om 05:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 december 1834. Froukje is overleden op 8 januari 1859 om 11:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 januari 1859. Froukje bleef ongehuwd.
5 Dirk [Jans] Kingma [1.4.6.1.5], geboren op 14 september 1836 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 september 1836. Dirk is overleden op 24 januari 1840 om 01:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 januari 1840.
6 Rienk [Jans] Kingma [1.4.6.1.6], geboren op 10 maart 1839 om 14:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 maart 1839. Rienk is overleden op 24 mei 1913 om 18:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1913. Rienk bleef ongehuwd.
7 Dirkje [Jans] Kingma [1.4.6.1.7], geboren op 7 maart 1844 om 09:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 maart 1844. Dirkje is overleden op 4 juni 1847 om 17:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juni 1847.
1.4.6.1.3 Klaaske [Jans] Kingma is geboren op 20 juli 1832 om 23:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Jan Durks Kingma en Tryntje [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juli 1832. Klaaske is overleden op 17 februari 1917 om 21:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 februari 1917. Klaaske trouwde, 27 jaar oud, op 18 mei 1860 in Oostdongeradeel met Geert [Jans] Jongsma, 30 jaar oud. Geert is geboren op 3 januari 1830 om 20:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), zoon van Jan Douwes Jongsma en Sipkje Geerts van Prins. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 januari 1830. Geert is overleden op 28 oktober 1887 om 15:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 oktober 1887.
Kinderen van Klaaske en Geert:
1 Sipkje Jongsma [1.4.6.1.3.1], geboren op 14 januari 1861 om 11:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 januari 1861. Sipkje is overleden op 5 februari 1861 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1861.
2 Trijntje Jongsma, geboren op 2 april 1862 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.1.3.2.
3 Sipkje Jongsma [1.4.6.1.3.3], geboren op 20 maart 1865 om 02:30 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 maart 1865. Sipkje is overleden op 26 augustus 1882 om 16:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 augustus 1882.
4 Jan Jongsma [1.4.6.1.3.4], geboren op 23 augustus 1867 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 augustus 1867. Jan is overleden op 25 januari 1891 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 januari 1891. Jan bleef ongehuwd.
1.4.6.1.3.2 Trijntje Jongsma is geboren op 2 april 1862 om 20:30 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Geert [Jans] Jongsma en Klaaske [Jans] Kingma (zie 1.4.6.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 april 1862. Trijntje is overleden op 29 november 1900 om 13:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 december 1900. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 14 mei 1887 in Oostdongeradeel met Rinze Weidenaar, 25 jaar oud. Rinze is geboren op 2 juli 1861 om 21:00 in Anjum (Oostdongeradeel), zoon van Durk Meintes Weidenaar en Grietje Egles Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juli 1861. Rinze is overleden op 16 november 1926 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 november 1926. Rinze trouwde later op 27 juni 1908 in Oostdongeradeel met Tjitske Dijkma (1854-1914). Rinze trouwde later op 18 september 1915 in Oostdongeradeel met Tjitske Douma (1853-1926).
Kinderen van Trijntje en Rinze:
1 Dirk Weidenaar, geboren op 23 april 1888 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.1.3.2.1.
2 Klaaske Weidenaar, geboren op 20 november 1889 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.1.3.2.2.
3 Geert Weidenaar, geboren op 29 december 1891 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.1.3.2.3.
1.4.6.1.3.2.1 Dirk Weidenaar is geboren op 23 april 1888 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Rinze Weidenaar en Trijntje Jongsma (zie 1.4.6.1.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 april 1888. Dirk is overleden in augustus 1933 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 45 jaar oud. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 20 december 1914 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Effie Kuiper, 22 jaar oud. Effie is geboren op 23 april 1892 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), dochter van Albert Kuiper en Adrianna (Jennie) Karreman. Effie is overleden op 15 maart 1986 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 93 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Effie:
1 Reynold Weidenaar [1.4.6.1.3.2.1.1], geboren op 17 november 1915 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Reynold is overleden op 23 april 1985 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 69 jaar oud.
2 Jeanette Weidenaar [1.4.6.1.3.2.1.2], geboren omstreeks 1917 in Michigan (USA). Jeanette is overleden.
1.4.6.1.3.2.2 Klaaske Weidenaar is geboren op 20 november 1889 om 13:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Rinze Weidenaar en Trijntje Jongsma (zie 1.4.6.1.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1889. Klaaske is overleden op 10 juni 1922 om 14:00 in Engwierum (Oostdongeradeel), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1922. Klaaske trouwde, 26 jaar oud, op 20 mei 1916 in Oostdongeradeel met Klaas Dijkstra, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 14 maart 1891 om 15:30 in Engwierum (Oostdongeradeel), zoon van Tjibbe Dijkstra en Doetje Jeltema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 maart 1891. Klaas is overleden op 8 juni 1978, 87 jaar oud. Hij is begraven in Burum (Kollumerland). Klaas trouwde later na 1922 met Kunje Oudman (1895-1978).
1.4.6.1.3.2.3 Geert Weidenaar is geboren op 29 december 1891 om 12:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Rinze Weidenaar en Trijntje Jongsma (zie 1.4.6.1.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 december 1891. Geert is overleden op 12 november 1962 in Niawier (Oostdongeradeel), 70 jaar oud. Hij is begraven in Niawier (Oostdongeradeel). Geert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 24 september 1914 in Oostdongeradeel met Trijntje Schoorstra, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 30 september 1888 om 15:00 in Ternaard (Westdongeradeel), dochter van Hendrik Johannes Schoorstra en Jeltje Jitzes Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 oktober 1888. Trijntje is overleden op 23 april 1918 om 05:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 april 1918.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 22 mei 1919 in Oostdongeradeel met Janke van der Sluis, 25 jaar oud. Janke is geboren op 31 mei 1893 om 22:30 in Drachten (Smallingerland), dochter van Machiel van der Sluis en Geertje Meetsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juni 1893. Janke is overleden op 30 juli 1970 in Niawier (Oostdongeradeel), 77 jaar oud.
Kinderen van Geert en Trijntje:
1 Jeltje Weidenaar [1.4.6.1.3.2.3.1], geboren op 24 november 1916 in Niawier (Oostdongeradeel). Jeltje is overleden op 3 juli 1926 om 14:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juli 1926.
2 Rinze Weidenaar [1.4.6.1.3.2.3.2], geboren op 22 maart 1918 in Niawier (Oostdongeradeel). Rinze is overleden op 3 april 1919 om 01:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 april 1919.
1.4.6.3 Klaaske [Rienks] Kooistra is geboren op 5 januari 1814 om 03:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Rienk Gerbens Kooistra en Yttje Klazes Klaver (zie 1.4.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 januari 1814. Klaaske is overleden op 8 september 1862 om 12:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 september 1862. Klaaske trouwde, 23 jaar oud, op 14 oktober 1837 in Oostdongeradeel met Sijtze Geerts Blom, 26 jaar oud. Sijtze is geboren op 18 april 1811 om 03:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), zoon van Geert Jans Blom en Grietje Willems de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan. Hij is gedoopt op 2 juni 1811 in Bergum (Tietjerksteradeel). Sijtze is overleden op 8 maart 1856 om 09:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 maart 1856.
Kinderen van Klaaske en Sijtze:
1 Rienk [Sytzes] Blom, geboren op 9 december 1837 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.1.
2 Grietje [Sytzes] Blom [1.4.6.3.2], geboren op 6 augustus 1839 om 19:30 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 augustus 1839. Grietje is overleden op 8 april 1873 om 04:30 in Morra (Oostdongeradeel), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 april 1873. Grietje bleef ongehuwd.
3 Geert [Sytzes] Blom [1.4.6.3.3], geboren op 5 december 1841 om 16:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 december 1841. Geert is overleden op 6 april 1873 om 23:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 april 1873. Geert bleef ongehuwd.
4 Gerben Sijtzes Blom [1.4.6.3.4], geboren op 5 juni 1844 om 10:00 in Bergum (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 juni 1844. Gerben is overleden op 8 maart 1872 om 18:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 maart 1872. Gerben bleef ongehuwd.
5 Ytje Sijtzes Blom, geboren op 2 april 1847 in Bergum (Tietjerksteradeel). Volgt 1.4.6.3.5.
6 Jan [Sytzes] Blom [1.4.6.3.6], geboren op 23 mei 1850 om 11:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 mei 1850. Jan is overleden op 26 april 1852 om 08:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 april 1852.
7 Trijntje [Sytzes] Blom, geboren op 15 maart 1853 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.7.
1.4.6.3.1 Rienk [Sytzes] Blom is geboren op 9 december 1837 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Sijtze Geerts Blom en Klaaske [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 december 1837. Rienk is overleden op 2 augustus 1909 om 16:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 augustus 1909. Rienk:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 14 mei 1869 in Oostdongeradeel met Trijntje Adema, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 19 augustus 1843 om 18:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), dochter van Eesge Andries Adema en Meintje Jans Smeding. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 augustus 1843. Trijntje is overleden op 21 november 1879 om 07:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 november 1879.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 31 maart 1883 in Oostdongeradeel met Gertje Rosier, 30 jaar oud. Gertje is geboren op 28 augustus 1852 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 augustus 1852. Gertje is overleden op 28 februari 1931 in Oostdongeradeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 maart 1931.
Kinderen van Rienk en Trijntje:
1 Eesge Blom, geboren op 8 juli 1871 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.1.1.
2 Mijntje Blom [1.4.6.3.1.2], geboren op 17 februari 1873 om 23:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 februari 1873. Mijntje is overleden op 28 juli 1957, 84 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel).
3 Sijtze Blom, geboren op 7 april 1876 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.1.3.
1.4.6.3.1.1 Eesge Blom is geboren op 8 juli 1871 om 08:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Rienk [Sytzes] Blom (zie 1.4.6.3.1) en Trijntje Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 juli 1871. Eesge is overleden. Eesge trouwde, 30 jaar oud, op 31 mei 1902 in Bedum met Jakobje Noordhoek, 29 jaar oud. Jakobje is geboren op 27 februari 1873 om 14:00 in Bedum, dochter van Kornelis Noordhoek en Trijntje van Oosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 maart 1873. Jakobje is overleden.
1.4.6.3.1.3 Sijtze Blom is geboren op 7 april 1876 om 02:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Rienk [Sytzes] Blom (zie 1.4.6.3.1) en Trijntje Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 april 1876. Sijtze is overleden op 4 juni 1954, 78 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Sijtze trouwde, 24 jaar oud, op 10 mei 1900 in Oostdongeradeel met Catharina Bol, 25 jaar oud. Catharina is geboren op 14 april 1875 om 02:00 in Ezumazijl (Oostdongeradeel), dochter van Rijpke (Riepke) Bol en Gezina de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 april 1875. Catharina is overleden op 2 april 1957, 81 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel).
Kind van Sijtze en Catharina:
1 Riepke Blom [1.4.6.3.1.3.1], geboren op 25 maart 1905. Riepke is overleden op 25 november 1976, 71 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel).
1.4.6.3.5 Ytje Sijtzes Blom is geboren op 2 april 1847 om 05:00 in Bergum (Tietjerksteradeel), dochter van Sijtze Geerts Blom en Klaaske [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 april 1847. Ytje is overleden op 13 augustus 1896 om 23:30 in Wetsens (Oostdongeradeel), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 augustus 1896. Ytje trouwde, 24 jaar oud, op 13 mei 1871 in Oostdongeradeel met Johannes [Folkerts] van der Ploeg, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 18 juni 1844 om 09:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), zoon van Folkert Johannes van der Ploeg en Antje Tabes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1844. Johannes is overleden op 28 maart 1917 om 19:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 maart 1917.
Kinderen van Ytje en Johannes:
1 Klaaske van der Ploeg, geboren op 20 september 1871 in Morra (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.5.1.
2 Antje van der Ploeg, geboren op 26 oktober 1873 in Lioessens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.5.2.
3 Folkert van der Ploeg [1.4.6.3.5.3], geboren op 6 januari 1876 om 09:00 in Lioessens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 januari 1876. Folkert is overleden op 12 juni 1897 om 20:00 in Wetsens (Oostdongeradeel), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1897. Folkert bleef ongehuwd.
4 Grietje van der Ploeg, geboren op 21 september 1877 in Lioessens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.5.4.
5 Sijtze van der Ploeg [1.4.6.3.5.5], geboren op 20 juni 1880 om 20:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 juni 1880. Sijtze is overleden op 5 april 1881 om 16:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 april 1881.
6 Sijtze van der Ploeg, geboren op 25 mei 1882 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.5.6.
7 Pietje van der Ploeg [1.4.6.3.5.7], geboren op 6 september 1885 om 07:00 in Wetsens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 september 1885. Pietje is overleden op 31 oktober 1902 om 06:00 in Wetsens (Oostdongeradeel), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 november 1902.
8 Trijntje van der Ploeg [1.4.6.3.5.8], geboren op 4 april 1889 om 02:00 in Wetsens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 april 1889. Trijntje is overleden op 9 juli 1889 om 01:00 in Wetsens (Oostdongeradeel), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 juli 1889.
1.4.6.3.5.1 Klaaske van der Ploeg is geboren op 20 september 1871 om 19:30 in Morra (Oostdongeradeel), dochter van Johannes [Folkerts] van der Ploeg en Ytje Sijtzes Blom (zie 1.4.6.3.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1871. Klaaske is overleden op 22 juni 1938 om 23:00 in Ee (Oostdongeradeel), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1938. Zij is begraven in Ee (Oostdongeradeel). Klaaske trouwde, 23 jaar oud, op 18 mei 1895 in Oostdongeradeel met Jacob Tilstra, 23 jaar oud. Jacob is geboren op 8 maart 1872 om 01:00 in Morra (Oostdongeradeel), zoon van Sieds Tilstra en Antje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 maart 1872. Jacob is overleden op 14 december 1965, 93 jaar oud. Hij is begraven in Ee (Oostdongeradeel).
1.4.6.3.5.2 Antje van der Ploeg is geboren op 26 oktober 1873 om 03:30 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Johannes [Folkerts] van der Ploeg en Ytje Sijtzes Blom (zie 1.4.6.3.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 oktober 1873. Antje is overleden op 26 februari 1936 om 04:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 februari 1936. Antje trouwde, 44 jaar oud, op 25 april 1918 in Oostdongeradeel met Kornelis de Jong, 47 jaar oud. Kornelis is geboren op 20 september 1870 om 14:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), zoon van Klaas de Jong en Antje Logterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1870. Kornelis is overleden.
1.4.6.3.5.4 Grietje van der Ploeg is geboren op 21 september 1877 om 14:30 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Johannes [Folkerts] van der Ploeg en Ytje Sijtzes Blom (zie 1.4.6.3.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1877. Grietje is overleden op 25 februari 1980, 102 jaar oud. Zij is begraven in Wetsens (Oostdongeradeel). Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 21 mei 1904 in Oostdongeradeel met Jan Vriesema, 25 jaar oud. Jan is geboren op 14 maart 1879 om 19:00 in Hantumeruitburen (Westdongeradeel), zoon van Pieter Iebes Vriesema en Antje Jelles Meinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 maart 1879. Jan is overleden op 14 mei 1960, 81 jaar oud. Hij is begraven in Wetsens (Oostdongeradeel).
Kinderen van Grietje en Jan:
1 IJtje Vriesema, geboren op 20 maart 1907. Volgt 1.4.6.3.5.4.1.
2 Pieter Iebe Vriesema, geboren op 21 januari 1909. Volgt 1.4.6.3.5.4.2.
3 Johannes Vriesema, geboren op 28 september 1910. Volgt 1.4.6.3.5.4.3.
4 Antje (Anna) Vriesema, geboren op 23 juni 1916 in Wetsens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.5.4.4.
5 Klaaske Vriesema [1.4.6.3.5.4.5], geboren op 23 juni 1916 in Wetsens (Oostdongeradeel). Klaaske is overleden op 28 mei 1990 in Groningen, 73 jaar oud. Zij is begraven op 1 juni 1990 in Wetsens (Oostdongeradeel). Klaaske bleef ongehuwd.
6 Folkert Vriesema, geboren op 11 november 1919 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.5.4.6.
1.4.6.3.5.4.1 IJtje Vriesema is geboren op 20 maart 1907, dochter van Jan Vriesema en Grietje van der Ploeg (zie 1.4.6.3.5.4). IJtje is overleden op 27 februari 1972, 64 jaar oud. Zij is begraven in Wetsens (Oostdongeradeel). IJtje trouwde met Anne de Vries. Anne is geboren op 21 juli 1903. Anne is overleden op 24 juni 1971, 67 jaar oud. Hij is begraven in Wetsens (Oostdongeradeel).
1.4.6.3.5.4.2 Pieter Iebe Vriesema is geboren op 21 januari 1909, zoon van Jan Vriesema en Grietje van der Ploeg (zie 1.4.6.3.5.4). Pieter is overleden op 14 september 1995 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), 86 jaar oud. Hij is begraven op 18 september 1995 in Bergum (Tietjerksteradeel). Pieter trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1935 met Trijntje Sinia, ongeveer 26 jaar oud. Trijntje is geboren op 4 mei 1909. Trijntje is overleden op 29 november 1997 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), 88 jaar oud. Zij is begraven op 3 december 1997 in Bergum (Tietjerksteradeel).
1.4.6.3.5.4.3 Johannes Vriesema is geboren op 28 september 1910, zoon van Jan Vriesema en Grietje van der Ploeg (zie 1.4.6.3.5.4). Johannes is overleden op 24 mei 1988, 77 jaar oud. Hij is begraven op 28 mei 1988 in Lioessens (Oostdongeradeel). Johannes trouwde met Tjitske Fokkema. Tjitske is geboren op 1 maart 1915. Tjitske is overleden op 20 april 1956 in Leeuwarden, 41 jaar oud.
1.4.6.3.5.4.4 Antje (Anna) Vriesema is geboren op 23 juni 1916 in Wetsens (Oostdongeradeel), dochter van Jan Vriesema en Grietje van der Ploeg (zie 1.4.6.3.5.4). Anna is overleden op 17 augustus 1997 in Dokkum, 81 jaar oud. Zij is begraven in Wetsens (Oostdongeradeel). Anna trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1955 met Eelke Veeninga, ongeveer 41 jaar oud. Eelke is geboren op 23 november 1914 in Tietjerk (Tietjerksteradeel). Eelke is overleden op 18 juni 1990 in Dokkum, 75 jaar oud. Hij is begraven op 22 juni 1990 in Wetsens (Oostdongeradeel).
1.4.6.3.5.4.6 Folkert Vriesema is geboren op 11 november 1919 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Jan Vriesema en Grietje van der Ploeg (zie 1.4.6.3.5.4). Folkert is overleden op 23 mei 2000 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden (Dantumadeel). Folkert trouwde met Mientje Botma. Mientje is geboren op 17 januari 1924 in Boerakker (Leek). Mientje is overleden op 3 oktober 2006 in Leek, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op 6 oktober 2006 in Groningen.
1.4.6.3.5.6 Sijtze van der Ploeg is geboren op 25 mei 1882 om 18:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Johannes [Folkerts] van der Ploeg en Ytje Sijtzes Blom (zie 1.4.6.3.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 mei 1882. Sijtze is overleden op 10 januari 1937 om 13:30 in Morra (Oostdongeradeel), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 januari 1937. Sijtze trouwde, 25 jaar oud, op 16 mei 1908 in Oostdongeradeel met Gatske Visser, 26 jaar oud. Gatske is geboren op 13 december 1881 om 16:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Minkes Visser en Grietje Maaikes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 december 1881. Gatske is overleden.
1.4.6.3.7 Trijntje [Sytzes] Blom is geboren op 15 maart 1853 om 04:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Sijtze Geerts Blom en Klaaske [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 maart 1853. Trijntje is overleden op 28 maart 1911 om 07:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 maart 1911. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 15 mei 1880 in Oostdongeradeel met Geert Braaksma, 27 jaar oud. Geert is geboren op 10 juli 1852 om 19:30 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Johannes Geerts Braaksma en Trijntje Pieters Holwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 juli 1852. Geert is overleden op 30 januari 1913 om 10:30 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 februari 1913.
Kinderen van Trijntje en Geert:
1 Trijntje Braaksma, geboren op 29 januari 1882 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.3.7.1.
2 Klaaske Braaksma [1.4.6.3.7.2], geboren op 23 november 1884 om 05:30 in Aalsum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 november 1884. Klaaske is overleden op 10 december 1965, 81 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Klaaske bleef ongehuwd.
3 Johannes Braaksma [1.4.6.3.7.3], geboren op 3 september 1887 om 18:00 in Aalsum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1887. Johannes is overleden op 9 februari 1916 om 17:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 februari 1916. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Johannes bleef ongehuwd.
4 Sijtze Braaksma [1.4.6.3.7.4], geboren op 13 april 1897 om 23:00 in Wetsens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 april 1897. Sijtze is overleden op 2 november 1946, 49 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Sijtze bleef ongehuwd.
1.4.6.3.7.1 Trijntje Braaksma is geboren op 29 januari 1882 om 07:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Geert Braaksma en Trijntje [Sytzes] Blom (zie 1.4.6.3.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 januari 1882. Trijntje is overleden op 9 augustus 1970, 88 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 19 mei 1906 in Oostdongeradeel met Durk Rijpstra, 30 jaar oud. Zie 1.5.4.5.5.5 voor persoonsgegevens van Durk.
1.4.6.4 Gerben [Rienks] Kooistra is geboren op 11 januari 1817 om 03:30 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Rienk Gerbens Kooistra en Yttje Klazes Klaver (zie 1.4.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 januari 1817. Gerben is overleden op 13 juni 1864 om 07:00 in Paesens (Oostdongeradeel), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 juni 1864. Gerben trouwde, 27 jaar oud, op 15 november 1844 in Oostdongeradeel met Sijbrig [Hendriks] Hoekstra, 32 jaar oud. Sijbrig is geboren op 12 maart 1812 om 04:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), dochter van Hendrik Roelofs Hoekstra en Ybeltje Melles van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 maart 1812. Sijbrig is overleden op 28 november 1882 om 03:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1882.
Kinderen van Gerben en Sijbrig:
1 Iebeltje Kooistra [1.4.6.4.1], geboren op 30 april 1846 om 00:30 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1846. Iebeltje is overleden op 14 augustus 1848 om 06:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 augustus 1848.
2 Iebeltje Kooistra [1.4.6.4.2], geboren op 1 mei 1849 om 16:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 mei 1849. Iebeltje is overleden op 30 augustus 1852 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 september 1852.
1.4.6.6 Gertje [Rienks] Kooistra is geboren op 14 december 1821 om 12:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Rienk Gerbens Kooistra en Yttje Klazes Klaver (zie 1.4.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 december 1821. Gertje is overleden op 28 december 1893 om 19:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 december 1893. Gertje trouwde, 27 jaar oud, op 19 mei 1849 in Oostdongeradeel met Kornelis Ruurds Huizinga, 26 jaar oud. Kornelis is geboren op 11 augustus 1822 om 00:30 in Lioessens (Oostdongeradeel), zoon van Ruurd Eintes Huizinga en Stijntje Kornelis Buwalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 augustus 1822. Kornelis is overleden op 30 april 1874 om 16:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 mei 1874.
Kinderen van Gertje en Kornelis:
1 Ruurd Huizinga, geboren op 4 juli 1850 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.1.
2 Ytje Huizinga, geboren op 25 februari 1853 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.2.
3 Stijntje Huizinga, geboren op 30 maart 1856 in Lioessens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.3.
4 Rienk Huizinga [1.4.6.6.4], geboren op 21 februari 1859 om 12:00 in Lioessens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1859. Rienk is overleden op 15 april 1860 om 21:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 april 1860.
5 Rienk Huizinga [1.4.6.6.5], geboren op 7 mei 1861 om 12:00 in Lioessens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1861. Rienk is overleden op 15 januari 1874 om 20:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 januari 1874.
6 Andries Huizinga, geboren op 23 september 1864 in Lioessens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.6.
1.4.6.6.1 Ruurd Huizinga is geboren op 4 juli 1850 om 07:30 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Kornelis Ruurds Huizinga en Gertje [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 juli 1850. Ruurd is overleden op 24 oktober 1918 om 22:00 in Stedum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 oktober 1918. Ruurd trouwde, 21 jaar oud, op 29 september 1871 in Oostdongeradeel met Aukje Klimstra, 26 jaar oud. Aukje is geboren op 2 januari 1845 om 15:00 in Paesens (Oostdongeradeel), dochter van Fokke Pieters Klimstra en Jeltje Jans Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 januari 1845. Aukje is overleden op 19 februari 1928 om 02:00 in Stedum, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1928.
Kinderen van Ruurd en Aukje:
1 Geertje (Gertrude) Huizenga, geboren op 26 december 1872 in Lioessens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.1.1.
2 Fokke Huizenga, geboren op 27 april 1874 in Lioessens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.1.2.
3 Kornelis Huizenga, geboren op 4 maart 1877 in Lioessens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.1.3.
4 Pieter Huizenga, geboren op 22 oktober 1880 in Lioessens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.1.4.
5 Jelle Huizenga, geboren op 30 september 1885 in Usquert. Volgt 1.4.6.6.1.5.
1.4.6.6.1.1 Geertje (Gertrude) Huizenga is geboren op 26 december 1872 om 06:30 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Ruurd Huizinga (zie 1.4.6.6.1) en Aukje Klimstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1872. Gertrude is overleden na 1947 in Illinois (USA), minstens 75 jaar oud. Gertrude trouwde, 24 jaar oud, op 5 juni 1897 in Stedum met Jan (John) van der Woude, 30 jaar oud. John is geboren op 12 mei 1867 om 02:00 in Engelbert (Noorddijk), zoon van Willem van der Woud en Weike Nieborg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 mei 1867. John is overleden op 5 februari 1946 in Lansing, Cook County, IL (USA), 78 jaar oud.
Kinderen van Gertrude en John:
1 Willem van der Woude [1.4.6.6.1.1.1], geboren op 17 september 1897 om 23:30 in Midlaren (Zuidlaren). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 september 1897. Willem is overleden op 16 september 1918 in South Holland, Cook County, IL (USA), 20 jaar oud. Hij is begraven op 17 september 1918 in South Holland, Cook County, IL (USA). Willem bleef ongehuwd.
2 Ruurd (Ray) van der Woude, geboren op 27 november 1898 in Stedum. Volgt 1.4.6.6.1.1.2.
3 Aukje (Alice) van der Woude [1.4.6.6.1.1.3], geboren op 29 december 1899 om 23:00 in Stedum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 december 1899. Alice is overleden op 8 oktober 1914 in South Holland, Cook County, IL (USA), 14 jaar oud.
4 Weike van der Woude [1.4.6.6.1.1.4], geboren op 9 mei 1902 om 00:30 in Stedum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1902. Weike is overleden in USA.
5 Frederika (Reka) van der Woude [1.4.6.6.1.1.5], geboren op 17 mei 1904 in Stedum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1904. Reka is overleden in USA.
6 Fokke (Frank) van der Woude, geboren op 9 februari 1906 in Stedum. Volgt 1.4.6.6.1.1.6.
7 Klaas (Clarence) van der Woude, geboren op 31 mei 1907 in Stedum. Volgt 1.4.6.6.1.1.7.
8 Kornelis van der Woude [1.4.6.6.1.1.8], geboren op 3 maart 1909 in Stedum. Van de geboorte is aangifte gedaan. Kornelis is overleden op 12 oktober 1918 in South Holland, Cook County, IL (USA), 9 jaar oud. Hij is begraven op 14 oktober 1918 in South Holland, Cook County, IL (USA).
9 Gertie VanderWoude, geboren op 12 juli 1911 in South Holland, Cook County, IL (USA). Volgt 1.4.6.6.1.1.9.
10 Jennie van der Woude [1.4.6.6.1.1.10], geboren op 25 juni 1913 in Illinois (USA). Jennie is overleden op 29 augustus 1913 in Chicago, Cook County, IL (USA), 2 maanden oud.
1.4.6.6.1.1.2 Ruurd (Ray) van der Woude is geboren op 27 november 1898 om 23:30 in Stedum, zoon van Jan (John) van der Woude en Geertje (Gertrude) Huizenga (zie 1.4.6.6.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 november 1898. Ray is overleden na 1942 in USA, minstens 44 jaar oud. Ray trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1929 met Lena NN, ongeveer 25 jaar oud. Lena is geboren omstreeks 1904 in Nederland. Lena is overleden.
1.4.6.6.1.1.6 Fokke (Frank) van der Woude is geboren op 9 februari 1906 om 04:30 in Stedum, zoon van Jan (John) van der Woude en Geertje (Gertrude) Huizenga (zie 1.4.6.6.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1906. Frank is overleden in mei 1964 in Indiana (USA), 58 jaar oud. Frank:
(1) trouwde met Alvina Kramer. Alvina is geboren omstreeks 1911 in Indiana (USA), dochter van Peter Kramer en Zwanee Kuperus. Alvina is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1933 met Margaret NN, ongeveer 21 jaar oud. Margaret is geboren omstreeks 1912 in Illinois (USA). Margaret is overleden.
1.4.6.6.1.1.7 Klaas (Clarence) van der Woude is geboren op 31 mei 1907 in Stedum, zoon van Jan (John) van der Woude en Geertje (Gertrude) Huizenga (zie 1.4.6.6.1.1). Van de geboorte is aangifte gedaan. Clarence is overleden in oktober 1974 in Dyer, Lake County, IN (USA), 67 jaar oud. Clarence trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vóór 1935 met Nellie VanderGriend, ten hoogste 23 jaar oud. Nellie is geboren op 17 juni 1912 in Thornton, Cook County, IL (USA), dochter van Peter VanderGriend en Maude VanDeursen. Nellie is overleden op 1 februari 2011 in South Holland, Cook County, IL (USA), 98 jaar oud. Zij is begraven in Lansing, Cook County, IL (USA).
1.4.6.6.1.1.9 Gertie VanderWoude is geboren op 12 juli 1911 in South Holland, Cook County, IL (USA), dochter van Jan (John) van der Woude en Geertje (Gertrude) Huizenga (zie 1.4.6.6.1.1). Gertie is overleden op 1 maart 1987 in Lansing, Cook County, IL (USA), 75 jaar oud. Gertie trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1929 met George W. Slager, ongeveer 21 jaar oud. George is geboren omstreeks 1908 in South Holland, Cook County, IL (USA). George is overleden.
Kinderen van Gertie en George:
1 Donald (Don) Slager [1.4.6.6.1.1.9.1], geboren op 2 mei 1929 in Lansing, Cook County, IL (USA). Don is overleden in oktober 1971 in USA, 42 jaar oud.
2 Joan Slager, geboren omstreeks 1933 in Cook County, IL (USA). Volgt 1.4.6.6.1.1.9.2.
3 James Slager [1.4.6.6.1.1.9.3].
4 Levenloos Slager [1.4.6.6.1.1.9.4], levenloos geboren zoon, geboren op 31 januari 1941 in Lansing, Cook County, IL (USA).
1.4.6.6.1.1.9.2 Joan Slager is geboren omstreeks 1933 in Cook County, IL (USA), dochter van George W. Slager en Gertie VanderWoude (zie 1.4.6.6.1.1.9). Joan is overleden op 14 mei 1995 in Cook County, IL (USA), ongeveer 62 jaar oud. Joan trouwde met DeBoer.
1.4.6.6.1.2 Fokke Huizenga is geboren op 27 april 1874 om 01:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), zoon van Ruurd Huizinga (zie 1.4.6.6.1) en Aukje Klimstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1874. Fokke is overleden op 30 januari 1962 om 16:45 in Loppersum, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1962. Hij is begraven in Loppersum. Fokke trouwde, 28 jaar oud, op 7 mei 1902 in Loppersum met Anje Havinga, 23 jaar oud. Anje is geboren op 25 juni 1878 om 08:00 in Loppersum, dochter van Jacobus Havinga en Lena Krull. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 juni 1878. Anje is overleden op 8 september 1963 in Loppersum, 85 jaar oud. Zij is begraven in Loppersum.
1.4.6.6.1.3 Kornelis Huizenga is geboren op 4 maart 1877 om 04:30 in Lioessens (Oostdongeradeel), zoon van Ruurd Huizinga (zie 1.4.6.6.1) en Aukje Klimstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 maart 1877. Kornelis is overleden op 25 februari 1949 om 19:00 in Stedum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 februari 1949. Kornelis trouwde, 27 jaar oud, op 20 mei 1904 in Stedum met Grietje Maring, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 18 september 1880 om 04:00 in Loppersum, dochter van Jan Maring en Ida Havinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 september 1880. Grietje is overleden op 9 november 1962 in Stedum, 82 jaar oud. Zij is begraven in Stedum.
1.4.6.6.1.4 Pieter Huizenga is geboren op 22 oktober 1880 om 09:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), zoon van Ruurd Huizinga (zie 1.4.6.6.1) en Aukje Klimstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1880. Pieter is overleden op 20 december 1957 om 22:30 in Schildwolde (Slochteren), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 december 1957. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 22 mei 1912 in Stedum met Annechien de Wilde, 25 jaar oud. Annechien is geboren op 3 juni 1886 om 01:00 in Ten Boer, dochter van Gerrit de Wilde en Maria Koning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juni 1886. Annechien is overleden op 25 februari 1938 om 00:30 in Schildwolde (Slochteren), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 februari 1938.
1.4.6.6.1.5 Jelle Huizenga is geboren op 30 september 1885 om 01:00 in Usquert, zoon van Ruurd Huizinga (zie 1.4.6.6.1) en Aukje Klimstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 september 1885. Jelle is overleden op 5 juli 1956 om 16:30 in Bierum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juli 1956. Jelle trouwde, 29 jaar oud, op 7 mei 1915 in Stedum met Roelfien Pieterke Ruitenga, 30 jaar oud. Roelfien is geboren op 27 mei 1884 om 16:00 in Bierum, dochter van Tomas Ruitenga en Elizabet Kelder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 mei 1884. Roelfien is overleden op 7 maart 1964 om 19:00 in Bierum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 maart 1964.
Kinderen van Jelle en Roelfien:
1 Ruurd Huizenga, geboren op 21 maart 1916 in Stedum. Volgt 1.4.6.6.1.5.1.
2 Thomas Huizenga [1.4.6.6.1.5.2], geboren op 29 juni 1918 in Bierum. Thomas is overleden op 21 oktober 1993 in Losdorp (Bierum), 75 jaar oud. Hij is begraven op 26 oktober 1993 in Bierum. Thomas bleef ongehuwd.
3 Aukje Elizabeth Huizenga, geboren op 5 juni 1921 in Bierum. Volgt 1.4.6.6.1.5.3.
1.4.6.6.1.5.1 Ruurd Huizenga is geboren op 21 maart 1916 in Stedum, zoon van Jelle Huizenga (zie 1.4.6.6.1.5) en Roelfien Pieterke Ruitenga. Ruurd is overleden op 25 januari 1996 in Enschede, 79 jaar oud. Hij is begraven in Enschede. Ruurd trouwde, 22 jaar oud, op 19 mei 1938 in Bierum met Anje Dijkman, 24 jaar oud. Anje is geboren op 31 december 1913 in Spijk (Bierum), dochter van Duurt Dijkman en Harmke van der Eide. Anje is overleden op 21 april 1983 in Enschede, 69 jaar oud. Zij is begraven in Enschede.
1.4.6.6.1.5.3 Aukje Elizabeth Huizenga is geboren op 5 juni 1921 in Bierum, dochter van Jelle Huizenga (zie 1.4.6.6.1.5) en Roelfien Pieterke Ruitenga. Aukje is overleden op 16 augustus 1971 in Zeerijp (’t Zandt), 50 jaar oud. Zij is begraven in Zeerijp (’t Zandt). Aukje trouwde met Eiko Smid. Eiko is geboren op 16 februari 1916. Eiko is overleden op 11 juli 1994 in Westeremden (Stedum), 78 jaar oud. Hij is begraven in Zeerijp (’t Zandt).
1.4.6.6.2 Ytje Huizinga is geboren op 25 februari 1853 om 22:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Kornelis Ruurds Huizinga en Gertje [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 februari 1853. Ytje is overleden op 28 december 1939 om 18:30 in Hattem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1939. Ytje trouwde, 23 jaar oud, op 14 september 1876 in Oostdongeradeel met Marten de Boer, 27 jaar oud. Marten is geboren op 24 oktober 1848 om 23:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Barteld Willems de Boer en Tjitske Jantjes Hoogstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1848. Marten is overleden op 5 december 1927 om 09:00 in Hattem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 december 1927. Marten is weduwnaar van Stijntje Kloosterman (1849-1876), met wie hij trouwde op 13 mei 1875 in Oostdongeradeel.
Kinderen van Ytje en Marten:
1 Barteld de Boer, geboren op 2 april 1877 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.2.1.
2 Geertje de Boer, geboren op 20 oktober 1878 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.2.2.
3 Tjitske de Boer, geboren op 13 augustus 1880 in Oenkerk (Tietjerksteradeel). Volgt 1.4.6.6.2.3.
4 Cornelia Martens de Boer, geboren op 22 oktober 1882 in Oenkerk (Tietjerksteradeel). Volgt 1.4.6.6.2.4.
5 Trijntje de Boer [1.4.6.6.2.5], geboren op 19 september 1886 om 03:30 in Oenkerk (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 september 1886. Trijntje is overleden op 23 mei 1906 om 23:30 in Hattem, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1906. Trijntje bleef ongehuwd.
6 Stientje de Boer [1.4.6.6.2.6], geboren op 31 augustus 1888 om 20:00 in Oenkerk (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 september 1888. Stientje is overleden op 13 februari 1909 om 09:00 in Hattem, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 februari 1909. Stientje bleef ongehuwd.
7 Nieske de Boer [1.4.6.6.2.7], geboren op 12 november 1890 om 12:30 in Oenkerk (Tietjerksteradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 november 1890. Nieske is overleden op 29 augustus 1915 om 09:00 in Hattem, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 augustus 1915. Nieske bleef ongehuwd.
8 Vrouwkje Willemke de Boer [1.4.6.6.2.8], geboren in 1895 in Hattem. Vrouwkje is overleden op 29 februari 1896 om 19:00 in Hattem, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 maart 1896.
1.4.6.6.2.1 Barteld de Boer is geboren op 2 april 1877 om 03:30 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Marten de Boer en Ytje Huizinga (zie 1.4.6.6.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 april 1877. Barteld is overleden op 1 juli 1945 in Zeist, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juli 1945. Hij is begraven in Zeist. Barteld trouwde, 23 jaar oud, op 21 november 1900 in Harderwijk met Maasje van Burink, 26 jaar oud. Maasje is geboren op 14 december 1873 om 04:00 in Harderwijk, dochter van Arnoldus van Burink en Everdina van Uchelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 december 1873. Maasje is overleden op 14 augustus 1937 om 23:00 in Zeist, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 augustus 1937.
Kinderen van Barteld en Maasje:
1 Marten de Boer [1.4.6.6.2.1.1], geboren op 2 oktober 1901 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 oktober 1901. Marten is overleden op 27 juni 1902 om 14:00 in Utrecht, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juni 1902.
2 Everdina de Boer [1.4.6.6.2.1.2], geboren in 1903 in Utrecht. Everdina is overleden op 7 april 1903 om 10:00 in Utrecht, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 april 1903.
3 Levenloos de Boer [1.4.6.6.2.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op 6 september 1905 om 18:00 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 september 1905.
1.4.6.6.2.2 Geertje de Boer is geboren op 20 oktober 1878 om 08:30 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Marten de Boer en Ytje Huizinga (zie 1.4.6.6.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 oktober 1878. Geertje is overleden op 20 mei 1933 om 03:00 in Doetinchem, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 mei 1933. Geertje trouwde, 29 jaar oud, op 4 juni 1908 in Hattem met Jan Willem Bulten, 36 jaar oud. Jan is geboren op 8 mei 1872 om 09:00 in Doetinchem-Ambt, zoon van Hendrik Willem Bulten en Johanna Nusselder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1872. Jan is overleden op 13 januari 1961 in Doetinchem, 88 jaar oud.
Kinderen van Geertje en Jan:
1 Hendrik Willem Bulten, geboren op 23 juni 1910 in Doetinchem-Ambt. Volgt 1.4.6.6.2.2.1.
2 Ida Johanna Bulten, geboren op 3 januari 1912 in Doetinchem-Ambt. Volgt 1.4.6.6.2.2.2.
3 Geertje Bulten [1.4.6.6.2.2.3], geboren omstreeks 1913 in Doetinchem-Ambt.
4 Marten Willem Bulten, geboren op 17 oktober 1914 in Doetinchem-Ambt. Volgt 1.4.6.6.2.2.4.
5 Gerrit Bulten [1.4.6.6.2.2.5], geboren op 19 februari 1919 in Doetinchem-Ambt. Gerrit is overleden op 10 januari 1930 om 12:00 in Doetinchem, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 januari 1930.
1.4.6.6.2.2.1 Hendrik Willem Bulten is geboren op 23 juni 1910 in Doetinchem-Ambt, zoon van Jan Willem Bulten en Geertje de Boer (zie 1.4.6.6.2.2). Hendrik is overleden op 19 februari 1989 in Doetinchem, 78 jaar oud. Hij is begraven in Doetinchem. Hendrik trouwde met Geertje van der Worp. Geertje is een dochter van Ernst van der Worp en Martha Maria Hendrika van der Ziel.
1.4.6.6.2.2.2 Ida Johanna Bulten is geboren op 3 januari 1912 in Doetinchem-Ambt, dochter van Jan Willem Bulten en Geertje de Boer (zie 1.4.6.6.2.2). Ida is overleden op 13 juni 2004 in Doetinchem, 92 jaar oud. Zij is begraven in Doetinchem. Ida trouwde, 34 jaar oud, op 16 oktober 1946 in Doetinchem met Fetze Annes Elgersma, 39 jaar oud. Fetze is geboren op 7 september 1907. Fetze is overleden op 9 oktober 1968, 61 jaar oud. Hij is begraven in Doetinchem.
1.4.6.6.2.2.4 Marten Willem Bulten is geboren op 17 oktober 1914 in Doetinchem-Ambt, zoon van Jan Willem Bulten en Geertje de Boer (zie 1.4.6.6.2.2). Marten is overleden op 11 maart 2001, 86 jaar oud. Hij is begraven in Doetinchem. Marten trouwde met Willemina van der Worp. Willemina is een dochter van Ernst van der Worp en Martha Maria Hendrika van der Ziel.
1.4.6.6.2.3 Tjitske de Boer is geboren op 13 augustus 1880 om 01:00 in Oenkerk (Tietjerksteradeel), dochter van Marten de Boer en Ytje Huizinga (zie 1.4.6.6.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1880. Tjitske is overleden op 15 april 1956 in Hattem, 75 jaar oud. Tjitske trouwde, 27 jaar oud, op 4 juni 1908 in Hattem met Willem van der Ziel, 29 jaar oud. Willem is geboren op 5 september 1878 om 20:00 in Hattem, zoon van Asjen van der Ziel en Geertje Esselink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 september 1878. Willem is overleden op 14 februari 1958 in Hattem, 79 jaar oud.
Kinderen van Tjitske en Willem:
1 Asjen van der Ziel [1.4.6.6.2.3.1], geboren op 9 mei 1909 in Hattem. Asjen is overleden op 16 mei 1909 om 01:00 in Hattem, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 mei 1909.
2 Marten van der Ziel [1.4.6.6.2.3.2], geboren op 29 juni 1910 in Hattem. Marten is overleden op 8 juli 1910 om 11:45 in Hattem, 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 juli 1910.
3 Asjen van der Ziel, geboren op 10 oktober 1912 in Hattem. Volgt 1.4.6.6.2.3.3.
4 Ietje van der Ziel [1.4.6.6.2.3.4], geboren op 10 april 1914 in Hattem. Ietje is overleden op 18 mei 1914 om 02:00 in Hattem, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 mei 1914.
5 Marten van der Ziel, geboren op 14 juli 1915 in Hattem. Volgt 1.4.6.6.2.3.5.
6 Gerard van der Ziel [1.4.6.6.2.3.6], geboren op 17 april 1917 in Hattem. Gerard is overleden op 9 juni 1921 om 10:30 in Hattem, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 juni 1921.
7 Willem van der Ziel [1.4.6.6.2.3.7], geboren op 19 augustus 1920 in Hattem. Willem is overleden op 28 augustus 1931 om 19:00 in Hattem, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 augustus 1931.
8 Gerard van der Ziel. Volgt 1.4.6.6.2.3.8.
1.4.6.6.2.3.3 Asjen van der Ziel is geboren op 10 oktober 1912 in Hattem, zoon van Willem van der Ziel en Tjitske de Boer (zie 1.4.6.6.2.3). Asjen is overleden op 17 december 1977 in Meppel, 65 jaar oud. Asjen trouwde met Hendrika Mulder. Hendrika is geboren op 31 maart 1918.
1.4.6.6.2.3.5 Marten van der Ziel is geboren op 14 juli 1915 in Hattem, zoon van Willem van der Ziel en Tjitske de Boer (zie 1.4.6.6.2.3). Marten is overleden op 13 januari 1981 in Hattem, 65 jaar oud. Marten trouwde met Derkje Niemeijer. Derkje is geboren op 30 augustus 1913.
1.4.6.6.2.3.8 Gerard van der Ziel, zoon van Willem van der Ziel en Tjitske de Boer (zie 1.4.6.6.2.3). Gerard trouwde met Gerritdina Dekker.
1.4.6.6.2.4 Cornelia Martens de Boer is geboren op 22 oktober 1882 om 18:00 in Oenkerk (Tietjerksteradeel), dochter van Marten de Boer en Ytje Huizinga (zie 1.4.6.6.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 oktober 1882. Cornelia is overleden op 28 januari 1945 in Zeist, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 januari 1945. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 25 september 1912 in Hattem met Gerardus Adrianus Aldus, 29 jaar oud. Gerardus is geboren op 22 januari 1883 om 03:00 in Kootwijk (Barneveld), zoon van Arie Aldus en Johanna Andrea Verschuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 januari 1883. Gerardus is overleden op 26 april 1933 om 08:30 in Zeist, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 april 1933. Hij is begraven in Zeist.
Kinderen van Cornelia en Gerardus:
1 Adrianus Everhardus Martinus Aldus [1.4.6.6.2.4.1], geboren op 13 januari 1914. Adrianus is overleden op 1 maart 1990 in Zeist, 76 jaar oud.
2 Ida N. Aldus [1.4.6.6.2.4.2], geboren op 12 augustus 1919 in Hilversum.
3 Johanna Adriana Aldus [1.4.6.6.2.4.3].
1.4.6.6.3 Stijntje Huizinga is geboren op 30 maart 1856 om 16:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Kornelis Ruurds Huizinga en Gertje [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1856. Stijntje is overleden vóór 1936, ten hoogste 80 jaar oud. Stijntje trouwde, 25 jaar oud, op 12 mei 1881 in Oostdongeradeel met Klaas Visser, 29 jaar oud. Klaas is geboren op 18 november 1851 om 05:00 in Paesens (Oostdongeradeel), zoon van Tjeerd Pieters Visser en Doedtje Fokkes Rosier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 november 1851. Klaas is overleden op 6 mei 1936 om 17:30 in Anjum (Oostdongeradeel), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 mei 1936.
Kinderen van Stijntje en Klaas:
1 Gertje Visser [1.4.6.6.3.1], geboren op 3 september 1881 om 17:30 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1881. Gertje is overleden.
2 Tjeerd Visser [1.4.6.6.3.2], geboren op 26 oktober 1884 om 23:00 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 oktober 1884. Tjeerd is overleden.
3 Doetje Visser [1.4.6.6.3.3], geboren op 26 april 1887 om 23:00 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 april 1887. Doetje is overleden.
1.4.6.6.6 Andries Huizinga is geboren op 23 september 1864 om 17:30 in Lioessens (Oostdongeradeel), zoon van Kornelis Ruurds Huizinga en Gertje [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1864. Andries is overleden op 6 december 1936 om 08:00 in Ee (Oostdongeradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 december 1936. Andries trouwde, 30 jaar oud, op 18 mei 1895 in Oostdongeradeel met Tetje Hendriksma, 33 jaar oud. Tetje is geboren op 6 november 1861 om 01:30 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Klaas Alles Hendriksma en Eelkjen Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1861. Tetje is overleden op 13 augustus 1946 in Ee (Oostdongeradeel), 84 jaar oud. Zij is begraven in Ee (Oostdongeradeel).
Kinderen van Andries en Tetje:
1 Geertje Huizinga, geboren op 5 maart 1896 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.6.1.
2 Eelkje Huizinga [1.4.6.6.6.2], geboren op 30 januari 1898 om 09:00 in Ee (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 januari 1898. Eelkje is overleden op 24 juni 1976 in Dokkum, 78 jaar oud. Zij is begraven in Ee (Oostdongeradeel). Eelkje bleef ongehuwd.
3 Ytje Huizinga [1.4.6.6.6.3], geboren op 28 oktober 1900 om 12:00 in Ee (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 oktober 1900. Ytje is overleden op 13 april 1919 om 01:30 in Groningen, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 april 1919. Zij is begraven in Ee (Oostdongeradeel).
4 Levenloos Huizinga [1.4.6.6.6.4], levenloos geboren zoon, geboren op 15 februari 1902 om 10:00 in Ee (Oostdongeradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 februari 1902.
1.4.6.6.6.1 Geertje Huizinga is geboren op 5 maart 1896 om 15:00 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Andries Huizinga (zie 1.4.6.6.6) en Tetje Hendriksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1896. Geertje is overleden op 17 september 1986 in Ee (Oostdongeradeel), 90 jaar oud. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 20 mei 1920 in Oostdongeradeel met Marten Iedema, 26 jaar oud. Marten is geboren op 1 februari 1894 om 19:30 in Morra (Oostdongeradeel), zoon van Jan Iedema en Trijntje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 februari 1894. Marten is overleden op 23 december 1952 in Leeuwarden, 58 jaar oud.
Kinderen van Geertje en Marten:
1 Tetje Iedema [1.4.6.6.6.1.1].
2 Jan Iedema [1.4.6.6.6.1.2], geboren op 20 juni 1923 in Wetsens (Oostdongeradeel). Jan is overleden op 28 februari 1996 in Metslawier (Oostdongeradeel), 72 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
3 Andries Iedema, geboren op 9 september 1925 in Ee (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.6.6.1.3.
1.4.6.6.6.1.3 Andries Iedema is geboren op 9 september 1925 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Marten Iedema en Geertje Huizinga (zie 1.4.6.6.6.1). Andries is overleden op 30 maart 2002 in Metslawier (Oostdongeradeel), 76 jaar oud. Andries trouwde, 30 jaar oud, op 10 november 1955 met Aafke Fokkema, 32 jaar oud. Aafke is geboren op 17 september 1923 in Anjum (Oostdongeradeel). Aafke is overleden op 21 mei 2002 in Dokkum, 78 jaar oud.
1.4.6.7 Klaas [Rienks] Kooistra is geboren op 9 november 1824 om 07:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Rienk Gerbens Kooistra en Yttje Klazes Klaver (zie 1.4.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 november 1824. Klaas is overleden op 24 februari 1875 in Winsum, 50 jaar oud. Klaas trouwde, 41 jaar oud, op 15 mei 1866 in Oostdongeradeel met Jantje [Joukes] Triemstra, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 23 oktober 1843 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Jouke Jans Triemstra en Gelfke Sybrens de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1843. Jantje is overleden.
Kinderen van Klaas en Jantje:
1 Ytje Kooistra, geboren op 29 maart 1867 in Paesens (Oostdongeradeel). Volgt 1.4.6.7.1.
2 Trijntje Kooistra, geboren op 10 oktober 1869 in Baflo. Volgt 1.4.6.7.2.
3 Rienk Kooistra [1.4.6.7.3], geboren op 22 januari 1871 om 01:00 in Baflo. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1871. Rienk is overleden.
1.4.6.7.1 Ytje Kooistra is geboren op 29 maart 1867 om 03:00 in Paesens (Oostdongeradeel), dochter van Klaas [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.7) en Jantje [Joukes] Triemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 maart 1867. Ytje is overleden. Ytje trouwde, 25 jaar oud, op 21 mei 1892 in Bedum met Hindrik Kort, 27 jaar oud. Hindrik is geboren op 11 oktober 1864 om 02:00 in Sint Annen (Ten Boer), zoon van Arent Kort en Derktje Vegter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 oktober 1864. Hindrik is overleden.
Kinderen van Ytje en Hindrik:
1 Arend Kort [1.4.6.7.1.1], geboren op 6 maart 1893 om 14:00 in Oosterhoogebrug (Noorddijk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 maart 1893. Arend is overleden.
2 Klaas Kort [1.4.6.7.1.2], geboren op 21 februari 1896 om 14:00 in Garmerwolde (Ten Boer). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 februari 1896. Klaas is overleden.
3 Derkje Kort [1.4.6.7.1.3], geboren op 14 november 1897 om 16:00 in Garmerwolde (Ten Boer). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1897. Derkje is overleden.
4 Jantje Kort [1.4.6.7.1.4], geboren op 22 maart 1899 om 08:00 in Garmerwolde (Ten Boer). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 maart 1899. Jantje is overleden.
5 Trientje Kort [1.4.6.7.1.5], geboren op 2 oktober 1900 om 14:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 oktober 1900. Trientje is overleden op 28 januari 1901 om 04:00 in Groningen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 januari 1901.
6 Jan Kort [1.4.6.7.1.6], geboren op 9 oktober 1902 om 16:00 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 oktober 1902. Jan is overleden.
7 Trientje Kort [1.4.6.7.1.7], geboren op 21 januari 1905 om 20:00 in Hijken (Beilen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1905. Trientje is overleden op 25 augustus 1905 om 14:00 in Hijken (Beilen), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 augustus 1905.
8 Hendrik Kort [1.4.6.7.1.8], geboren op 25 januari 1907 om 05:00 in Hijken (Beilen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 januari 1907. Hendrik is overleden op 26 januari 1907 om 17:00 in Hijken (Beilen), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 januari 1907.
9 Hendrik Kort [1.4.6.7.1.9], geboren op 26 september 1908 om 03:00 in Hooghalen (Beilen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1908. Hendrik is overleden op 2 januari 1910 om 05:00 in Beilen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 januari 1910.
1.4.6.7.2 Trijntje Kooistra is geboren op 10 oktober 1869 om 22:00 in Baflo, dochter van Klaas [Rienks] Kooistra (zie 1.4.6.7) en Jantje [Joukes] Triemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 oktober 1869. Trijntje is overleden op 21 oktober 1941 in Groningen, 72 jaar oud. Zij is begraven in Groningen. Trijntje trouwde, 32 jaar oud, op 22 mei 1902 in Groningen met Geert van Timmeren, 38 jaar oud. Geert is geboren op 23 mei 1863 om 21:00 in Slochteren, zoon van Jannes van Timmeren en Anna Maria Pilgrim. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 mei 1863. Geert is overleden op 19 maart 1948 in Dennenoord (Zuidlaren), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 maart 1948. Hij is begraven in Groningen.
1.5 Neeltje Gerbens is geboren op 8 januari 1747 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Gerben Klazes (Klases, Claeses, Claasz) (zie 1) en Jancke (Janke) Pieters. Zij is gedoopt op 22 januari 1747 in Metslawier (Oostdongeradeel). Neeltje is overleden op 18 mei 1821 om 16:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 mei 1821. Neeltje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 14 december 1766 in Niawier (Oostdongeradeel) met Willem Tysses (Tyssen), 23 jaar oud. Willem is een zoon van Tijs Willems en Jeltje Poppes. Hij is gedoopt op 21 april 1743 in Gerkesklooster (Achtkarspelen). Willem is overleden omstreeks 1793 in Niawier (Oostdongeradeel), ongeveer 50 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 22 november 1795 in Metslawier (Oostdongeradeel) met Eelke Meinderts. Eelke is overleden omstreeks 1801 in Niawier (Oostdongeradeel). Eelke is weduwnaar van Janke Pytters (ovl. ±1786), met wie hij trouwde op 12 mei 1782 in Niawier (Oostdongeradeel).
Kinderen van Neeltje en Willem:
1 Tys Willems [1.5.1], geboren in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 25 oktober 1767 in Niawier (Oostdongeradeel). Tys is overleden vóór 1776, ten hoogste 9 jaar oud.
2 Janke Willems [1.5.2]. Zij is gedoopt op 13 januari 1771 in Nes (Westdongeradeel). Janke is overleden vóór 1772, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Janke Willems Walsma, geboren op 1 november 1772 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.3.
4 Tys (Thijs) Willems Walsma, geboren op 14 januari 1776 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.
5 Gerben Willems [1.5.5], geboren op 21 januari 1779 in Nes (Westdongeradeel). Hij is gedoopt op 14 februari 1779 in Nes (Westdongeradeel). Gerben is overleden vóór 1785, ten hoogste 6 jaar oud.
6 Jeltje Willems [1.5.6], geboren op 4 maart 1781 in Nes (Westdongeradeel). Zij is gedoopt op 1 april 1781 in Nes (Westdongeradeel). Jeltje is overleden.
7 Gerben Willems [1.5.7], geboren op 18 juni 1785 in Nes (Westdongeradeel). Hij is gedoopt op 10 juli 1785 in Nes (Westdongeradeel). Gerben is overleden.
1.5.3 Janke Willems Walsma is geboren op 1 november 1772 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Willem Tysses (Tyssen) en Neeltje Gerbens (zie 1.5). Zij is gedoopt op 29 november 1772 in Nes (Westdongeradeel). Janke is overleden op 21 december 1844 om 03:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 december 1844. Janke trouwde, 22 jaar oud, op 24 mei 1795 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel) met Pytter Gosses Heeringa, 30 jaar oud. Pytter is een zoon van Gosse Rienks en Grytje Pytters. Hij is gedoopt op 28 april 1765 in Niawier (Oostdongeradeel). Pytter is overleden op 10 mei 1836 om 13:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 mei 1836.
Kinderen van Janke en Pytter:
1 Grytje Pytters Heeringa [1.5.3.1], geboren op 11 augustus 1796 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Zij is gedoopt op 21 augustus 1796 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Grytje is overleden in augustus 1796 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), geen maand oud.
2 Gerben Pieters Heeringa, geboren op 10 januari 1801 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.
3 Gosse Heeringa [1.5.3.3], geboren op 3 mei 1808 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 15 mei 1808 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Gosse is overleden op 11 december 1808 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 7 maanden oud.
1.5.3.2 Gerben Pieters Heeringa is geboren op 10 januari 1801 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Pytter Gosses Heeringa en Janke Willems Walsma (zie 1.5.3). Hij is gedoopt op 25 januari 1801 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Gerben is overleden op 5 mei 1845 om 09:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 mei 1845. Gerben trouwde, 22 jaar oud, op 27 september 1823 in Oostdongeradeel met Joukje Dirks Swart (Zwart), 21 jaar oud. Joukje is geboren op 30 september 1801 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Dirk Pieters en Jeltje Andries. Zij is gedoopt op 11 oktober 1801 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Joukje is overleden op 9 november 1880 om 14:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 november 1880.
Kinderen van Gerben en Joukje:
1 Grietje [Gerbens] Heeringa, geboren op 15 juli 1824 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.1.
2 Dirk [Gerbens] Heeringa [1.5.3.2.2], geboren op 9 januari 1830 om 09:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1830. Dirk is overleden op 18 september 1831 om 02:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 september 1831.
3 Levenloos Heeringa [1.5.3.2.3], geboren op 5 juni 1833 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Levenloos is overleden op 5 juni 1833 om 07:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 juni 1833.
4 Dirk [Gerbens] Heeringa, geboren op 12 juni 1835 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.4.
5 Janke [Gerbens] Heeringa, geboren op 26 augustus 1837 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.5.
6 Pieter [Gerbens] Heeringa, geboren op 18 oktober 1839 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.6.
7 Douwe [Gerbens] Heeringa, geboren op 3 februari 1842 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.7.
8 Andries [Gerbens] Heeringa [1.5.3.2.8], geboren op 20 november 1844 om 18:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1844. Andries is overleden op 18 juni 1848 om 17:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juni 1848.
1.5.3.2.1 Grietje [Gerbens] Heeringa is geboren op 15 juli 1824 om 01:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Gerben Pieters Heeringa (zie 1.5.3.2) en Joukje Dirks Swart (Zwart). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juli 1824. Grietje is overleden op 23 januari 1904 om 06:30 in Wierum (Westdongeradeel), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 januari 1904. Grietje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20 mei 1847 in Oostdongeradeel met Jochum [Ypes] Cupery, 26 jaar oud. Jochum is geboren op 2 juli 1820 om 02:30 in Dokkum, zoon van Ype Klazes Cupery en Eeke Jochums van der Werff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juli 1820. Jochum is overleden op 10 december 1854 om 03:00 in Betterwird (Westdongeradeel), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 december 1854.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 24 november 1870 in Metslawier (Oostdongeradeel) met Freerk [Harmens] Bonia, 48 jaar oud. Freerk is geboren op 27 april 1822 om 21:00 in Ezumazijl (Oostdongeradeel), zoon van Harmen Freerks Bonia en Renske Jans Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 april 1822. Freerk is overleden op 31 december 1884 om 15:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 januari 1885.
Kinderen van Grietje en Jochum:
1 Gerben Cupery, geboren op 7 mei 1848 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.1.1.
2 Ype Cupery [1.5.3.2.1.2], geboren op 26 juni 1850 om 06:00 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juni 1850. Ype is overleden op 17 juni 1872 om 20:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 juni 1872. Ype bleef ongehuwd.
3 Andries Cupery [1.5.3.2.1.3], geboren op 16 juni 1852 om 00:30 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1852. Andries is overleden op 8 juli 1853 om 19:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 juli 1853.
4 Andries Cupery (Cuperij), geboren op 20 augustus 1854 in Betterwird (Westdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.1.4.
1.5.3.2.1.1 Gerben Cupery is geboren op 7 mei 1848 om 18:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Jochum [Ypes] Cupery en Grietje [Gerbens] Heeringa (zie 1.5.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 mei 1848. Gerben is overleden op 24 mei 1931 om 18:00 in Wierum (Westdongeradeel), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 mei 1931. Gerben trouwde, 27 jaar oud, op 27 mei 1875 in Westdongeradeel met Joekje Visser, 26 jaar oud. Joekje is geboren op 22 juni 1848 om 01:00 in Wierum (Westdongeradeel), dochter van Age [Jans] Visser en Remkjen Nannes Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 juni 1848. Joekje is overleden na 31 mei 1938, minstens 89 jaar oud.
Kinderen van Gerben en Joekje:
1 Riemkje Cupery, geboren op 14 oktober 1876 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.1.1.1.
2 Grietje Cupery (Cuperij), geboren op 21 december 1879 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.1.1.2.
3 Sijbrigje Cupery [1.5.3.2.1.1.3], geboren op 27 juli 1887 om 11:00 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 juli 1887. Sijbrigje is overleden op 24 maart 1897 om 22:30 in Wierum (Westdongeradeel), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 maart 1897.
1.5.3.2.1.1.1 Riemkje Cupery is geboren op 14 oktober 1876 om 16:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Gerben Cupery (zie 1.5.3.2.1.1) en Joekje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 oktober 1876. Riemkje is overleden. Riemkje trouwde, 26 jaar oud, op 16 mei 1903 in Westdongeradeel met Bokke Holwerda, 24 jaar oud. Bokke is geboren op 24 september 1878 om 21:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Anne Jacobs Holwerda en Saapke Bokkes Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1878. Bokke is overleden op 18 oktober 1915 om 10:00 in Wierum (Westdongeradeel), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 oktober 1915.
1.5.3.2.1.1.2 Grietje Cupery (Cuperij) is geboren op 21 december 1879 om 05:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Gerben Cupery (zie 1.5.3.2.1.1) en Joekje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 december 1879. Grietje is overleden op 31 mei 1938 om 09:30 in Groningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1938. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op 21 mei 1904 in Westdongeradeel met Jan Smit, 21 jaar oud. Jan is geboren op 22 mei 1882 om 02:00 in Wierum (Westdongeradeel), zoon van Folkert Pieters Smit en Trijntje Sijtzes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 mei 1882. Jan is overleden.
Kinderen van Grietje en Jan:
1 Folkert Smit, geboren op 19 augustus 1914 in Wierum (Westdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.1.1.2.1.
2 Joekje Smit [1.5.3.2.1.1.2.2], geboren op 14 oktober 1915 in Westdongeradeel.
3 Gerben Smit [1.5.3.2.1.1.2.3], geboren op 6 juni 1917 in Westdongeradeel.
4 Trijntje Smit [1.5.3.2.1.1.2.4], geboren op 9 december 1918 in Westdongeradeel.
5 Pieter Smit [1.5.3.2.1.1.2.5].
6 Riemkje Smit [1.5.3.2.1.1.2.6].
7 Sijtze Smit [1.5.3.2.1.1.2.7].
1.5.3.2.1.1.2.1 Folkert Smit is geboren op 19 augustus 1914 in Wierum (Westdongeradeel), zoon van Jan Smit en Grietje Cupery (Cuperij) (zie 1.5.3.2.1.1.2). Folkert trouwde, 23 jaar oud, op 24 februari 1938 in Groningen met Geeltje (Gail) Nicolai, 22 jaar oud. Gail is geboren op 31 oktober 1915 in Drogeham (Achtkarspelen), dochter van Roel Nicolai en Dieuwke Bouius.
Kind van Folkert en Gail:
1 Jan Smit [1.5.3.2.1.1.2.1.1].
1.5.3.2.1.4 Andries Cupery (Cuperij) is geboren op 20 augustus 1854 om 15:00 in Betterwird (Westdongeradeel), zoon van Jochum [Ypes] Cupery en Grietje [Gerbens] Heeringa (zie 1.5.3.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 augustus 1854. Andries is overleden op 3 juli 1920 om 03:30 in Dokkum, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 juli 1920. Andries trouwde, 24 jaar oud, op 26 juni 1879 in Oostdongeradeel met Jetske Ytsma, 20 jaar oud. Jetske is geboren op 5 mei 1859 om 06:30 in Dokkum, dochter van Jan Ytsma en Iefke Kuitert. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1859. Jetske is overleden op 14 september 1921 om 21:15 in Dokkum, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 september 1921.
Kinderen van Andries en Jetske:
1 Aaltje Cupery (Cuperij), geboren op 15 juli 1879 in Dokkum. Volgt 1.5.3.2.1.4.1.
2 Grietje Cupery [1.5.3.2.1.4.2], geboren op 7 november 1880 om 18:00 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 november 1880. Grietje is overleden op 2 maart 1882 in Dokkum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1882.
3 Jan Cupery [1.5.3.2.1.4.3], geboren op 3 augustus 1882 om 15:00 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 augustus 1882. Jan is overleden op 19 juni 1922 om 16:00 in Dennenoord (Zuidlaren), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 juni 1922. Jan bleef ongehuwd.
4 Jochum Cupery [1.5.3.2.1.4.4], geboren op 26 december 1885 om 23:30 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 december 1885. Jochum is overleden.
5 Grietje Cupery [1.5.3.2.1.4.5], geboren op 22 juni 1888 om 07:30 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juni 1888. Grietje is overleden.
6 Iefke Cupery (Cuperij) [1.5.3.2.1.4.6], geboren op 20 januari 1892 om 11:00 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 januari 1892. Iefke is overleden.
1.5.3.2.1.4.1 Aaltje Cupery (Cuperij) is geboren op 15 juli 1879 om 23:00 in Dokkum, dochter van Andries Cupery (Cuperij) (zie 1.5.3.2.1.4) en Jetske Ytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juli 1879. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 32 jaar oud, op 30 mei 1912 in Dokkum met Menne Hillebrand, 45 jaar oud. Menne is geboren op 27 augustus 1866 om 22:00 in Leeuwarden, zoon van Gerhard Henrich Hillebrand en Hendrikje Mennes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 augustus 1866. Menne is overleden op 9 januari 1927 om 09:00 in Dokkum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 januari 1927. Hij is begraven in Dokkum.
1.5.3.2.4 Dirk [Gerbens] Heeringa is geboren op 12 juni 1835 om 14:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Gerben Pieters Heeringa (zie 1.5.3.2) en Joukje Dirks Swart (Zwart). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 juni 1835. Dirk is overleden op 28 maart 1911 om 23:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 maart 1911. Dirk trouwde, 28 jaar oud, op 26 mei 1864 in Oostdongeradeel met Jiltje Douma, 30 jaar oud. Jiltje is geboren op 1 maart 1834 om 19:30 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Jan Harkes Douma en Neeltje Jacobs Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 maart 1834. Jiltje is overleden op 23 juli 1917 om 05:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juli 1917.
1.5.3.2.5 Janke [Gerbens] Heeringa is geboren op 26 augustus 1837 om 20:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Gerben Pieters Heeringa (zie 1.5.3.2) en Joukje Dirks Swart (Zwart). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 augustus 1837. Janke is overleden op 31 januari 1921 om 10:30 in Ternaard (Westdongeradeel), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 februari 1921. Janke trouwde, 31 jaar oud, op 14 mei 1869 in Oostdongeradeel met Pieter [Pieters] Boomsma, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 17 januari 1843 om 15:00 in Sneek, zoon van Pieter Boomsma en Pietertje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 januari 1843. Pieter is overleden op 11 augustus 1905 om 05:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 augustus 1905.
Kinderen van Janke en Pieter:
1 Gerben Boomsma [1.5.3.2.5.1], geboren op 28 februari 1870 om 16:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 maart 1870. Gerben is overleden op 13 augustus 1870 om 05:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 augustus 1870.
2 Pietrikje Boomsma [1.5.3.2.5.2], geboren op 8 augustus 1871 om 17:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 augustus 1871. Pietrikje is overleden op 28 februari 1875 om 04:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 maart 1875.
3 Gerben Boomsma [1.5.3.2.5.3], geboren op 28 augustus 1872 om 04:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 augustus 1872. Gerben is overleden op 2 maart 1875 om 18:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 maart 1875.
4 Durk Boomsma [1.5.3.2.5.4], geboren op 25 augustus 1874 om 20:00 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 augustus 1874. Durk is overleden op 15 november 1874 om 23:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 november 1874.
5 Pietrikje Boomsma, geboren op 4 september 1877 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.5.5.
6 Joukje Boomsma, geboren op 4 september 1878 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.5.6.
7 Gerben Boomsma [1.5.3.2.5.7], geboren op 27 maart 1880 om 12:00 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 maart 1880. Gerben is overleden op 4 februari 1881 om 02:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 februari 1881.
8 Sjoukje Boomsma [1.5.3.2.5.8], geboren op 7 april 1884 om 18:00 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 april 1884. Sjoukje is overleden op 27 februari 1886 om 02:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 februari 1886.
1.5.3.2.5.5 Pietrikje Boomsma is geboren op 4 september 1877 om 18:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Pieter [Pieters] Boomsma en Janke [Gerbens] Heeringa (zie 1.5.3.2.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1877. Pietrikje is overleden op 15 februari 1958, 80 jaar oud. Zij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel). Pietrikje trouwde, 22 jaar oud, op 18 januari 1900 in Oostdongeradeel met Willem Dijkstra, 24 jaar oud. Willem is geboren op 6 juli 1875 om 23:30 in Anjum (Oostdongeradeel), zoon van Willem Dijkstra en Sijke Willems Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 juli 1873. Hij is gedoopt in Anjum (Oostdongeradeel). Willem is overleden op 2 juni 1966 in Dokkum, 90 jaar oud.
Kinderen van Pietrikje en Willem:
1 Willem Dijkstra [1.5.3.2.5.5.1], geboren op 24 juni 1900 om 16:30 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juni 1900. Willem is overleden.
2 Pieter Dijkstra [1.5.3.2.5.5.2], geboren op 2 januari 1902 om 06:00 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 januari 1902. Pieter is overleden.
1.5.3.2.5.6 Joukje Boomsma is geboren op 4 september 1878 om 09:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Pieter [Pieters] Boomsma en Janke [Gerbens] Heeringa (zie 1.5.3.2.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1878. Joukje is overleden. Joukje trouwde, 20 jaar oud, op 9 december 1898 in Oostdongeradeel met Dirk Terpstra, 21 jaar oud. Dirk is geboren op 3 januari 1877 om 14:00 in Hantumhuizen (Westdongeradeel), zoon van Sape Dirks Terpstra en Detje Tjipkes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 januari 1877. Dirk is overleden op 9 mei 1935 om 09:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1935.
Kinderen van Joukje en Dirk:
1 Sape Terpstra [1.5.3.2.5.6.1], geboren op 1 mei 1899 om 19:00 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 mei 1899. Sape is overleden op 23 juni 1914 om 08:30 in Morra (Oostdongeradeel), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 juni 1914.
2 Janke Terpstra [1.5.3.2.5.6.2], geboren op 4 mei 1900 om 18:00 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 mei 1900. Janke is overleden.
3 Pieter Terpstra, geboren op 12 november 1901 in Aalsum (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.5.6.3.
4 Jantje Detje Terpstra [1.5.3.2.5.6.4], geboren op 20 mei 1910 in Metslawier (Oostdongeradeel).
1.5.3.2.5.6.3 Pieter Terpstra is geboren op 12 november 1901 om 00:30 in Aalsum (Oostdongeradeel), zoon van Dirk Terpstra en Joukje Boomsma (zie 1.5.3.2.5.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1901. Pieter is overleden op 29 april 1948 in Groningen, 46 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 7 mei 1925 in Oostdongeradeel met Iemkje Engeliena Haaijema, 21 jaar oud. Iemkje is geboren op 31 maart 1904 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Iemkje is overleden op 30 december 1981 in Den Helder, 77 jaar oud.
1.5.3.2.6 Pieter [Gerbens] Heeringa is geboren op 18 oktober 1839 om 17:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Gerben Pieters Heeringa (zie 1.5.3.2) en Joukje Dirks Swart (Zwart). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 oktober 1839. Pieter is overleden op 26 januari 1930 om 18:00 in Zwolle, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 januari 1930. Pieter:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 2 augustus 1866 in Oostdongeradeel met Tjitske Oosterbaan, 24 jaar oud. Tjitske is geboren op 17 februari 1842 om 04:00 in Murmerwoude (Dantumadeel), dochter van Sytse Kornelis Oosterbaan en Ytje Oebeles Haakma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 februari 1842. Tjitske is overleden op 13 oktober 1880 om 14:00 in Zwolle, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 oktober 1880.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 23 november 1882 in Zwolle met Johanna Assendorp, 41 jaar oud. Johanna is geboren op 11 februari 1841 om 02:00 in Zwolle, dochter van Hendrik Derk Assendorp en Luberta Tollenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 februari 1841. Johanna is overleden op 30 maart 1907 om 10:00 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1907. Johanna is weduwe van Gerrit Hogenkamp (±1820-1881), met wie zij trouwde op 24 september 1863 in Zwolle.
(3) trouwde, 67 jaar oud, op 29 augustus 1907 in Zwolle met Johanna Blanken, 56 jaar oud. Johanna is geboren op 1 juli 1851 om 14:00 in Diemen, dochter van Teeuwis Blanken en Elisabeth Smeenk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juli 1851. Johanna is overleden op 20 juni 1930 om 20:00 in Zwolle, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 juni 1930. Johanna is weduwe van Bastiaan Combée (geb. ±1835), met wie zij trouwde op 16 november 1881 in Nieuwer-Amstel. Johanna is weduwe van Theodorus Cremers (geb. ±1839), met wie zij trouwde op 31 augustus 1898 in Amsterdam.
Kinderen van Pieter en Tjitske:
1 Joukje Heeringa, geboren op 19 oktober 1866 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.6.1.
2 Gerben Heeringa [1.5.3.2.6.2], geboren op 26 april 1868 om 23:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1868. Gerben is overleden op 30 mei 1870 om 19:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1870.
3 Sijtze Heeringa [1.5.3.2.6.3], geboren op 4 december 1869 om 12:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 december 1869. Sijtze is overleden.
4 Gerben Heeringa, geboren op 8 oktober 1871 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.3.2.6.4.
5 Andries Heeringa [1.5.3.2.6.5], geboren op 16 juli 1873 om 10:00 in Anjum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juli 1873. Andries is overleden op 10 februari 1875 om 09:30 in Anjum (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 februari 1875.
6 Ytje Heeringa [1.5.3.2.6.6], geboren op 4 augustus 1876 om 22:00 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 augustus 1876. Ytje is overleden op 18 april 1878 om 18:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1878.
Kind van Pieter en Johanna (2):
7 Pieter Heeringa, geboren op 30 maart 1884 in Zwolle. Volgt 1.5.3.2.6.7.
1.5.3.2.6.1 Joukje Heeringa is geboren op 19 oktober 1866 om 01:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Pieter [Gerbens] Heeringa (zie 1.5.3.2.6) en Tjitske Oosterbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 oktober 1866. Joukje is overleden op 8 mei 1935 om 02:00 in Amsterdam, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 mei 1935. Joukje trouwde, 42 jaar oud, op 14 januari 1909 in Amsterdam met Johannes Lubertus van Deth, 70 jaar oud. Johannes is geboren op 23 oktober 1838 in Amersfoort, zoon van Gerrit van Deth en Maria Clasina van der Sluijs. Johannes is overleden op 29 november 1925 om 07:00 in Amsterdam, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 november 1925. Johannes is weduwnaar van Maria Elizabet Meijerrose (±1850-1907), met wie hij trouwde op 24 oktober 1878 in Amsterdam.
1.5.3.2.6.4 Gerben Heeringa is geboren op 8 oktober 1871 om 18:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Pieter [Gerbens] Heeringa (zie 1.5.3.2.6) en Tjitske Oosterbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 oktober 1871. Gerben is overleden op 9 oktober 1967 in Zwolle, 96 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle. Gerben trouwde, 33 jaar oud, op 27 april 1905 in Zwolle met Tonia Uijt de boogaardt, 30 jaar oud. Tonia is geboren op 17 mei 1874 om 01:00 in Zwolle, dochter van Johannes Frederik Uijt de boogaardt en Christina Keizer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 mei 1874. Tonia is overleden op 23 september 1960 in Zwolle, 86 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle.
Kinderen van Gerben en Tonia:
1 Anton Frederik Heeringa, geboren op 22 februari 1895 in Zwolle. Volgt 1.5.3.2.6.4.1.
2 Sietze Heeringa [1.5.3.2.6.4.2], geboren op 7 augustus 1905 om 04:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 augustus 1905. Sietze is overleden.
3 Christina Frederika Heeringa, geboren op 15 november 1907 in Zwolle. Volgt 1.5.3.2.6.4.3.
4 Gerben Pieter Heeringa [1.5.3.2.6.4.4], geboren op 4 januari 1911 om 04:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 januari 1911.
1.5.3.2.6.4.1 Anton Frederik Heeringa is geboren op 22 februari 1895 om 20:00 in Zwolle, zoon van Gerben Heeringa (zie 1.5.3.2.6.4) en Tonia Uijt de boogaardt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1895. Anton is overleden op 11 november 1959 in Zwolle, 64 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle. Anton trouwde, 25 jaar oud, op 20 mei 1920 in Zwolle met Anna Maria Bouwens, 23 jaar oud. Anna is geboren op 4 november 1896 om 09:00 in Zwolle, dochter van Carel Adolf Bouwens en Christina Frederika Uijt de boogaardt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 november 1896. Anna is overleden op 1 november 1986 in Zwolle, 89 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle.
1.5.3.2.6.4.3 Christina Frederika Heeringa is geboren op 15 november 1907 om 08:00 in Zwolle, dochter van Gerben Heeringa (zie 1.5.3.2.6.4) en Tonia Uijt de boogaardt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 november 1907. Christina is overleden. Christina trouwde, 24 jaar oud, op 21 juli 1932 in Zwolle met Petrus Hubertus Bouwens, 28 jaar oud. Petrus is geboren op 28 december 1903 om 13:00 in Düsseldorf (DEU), zoon van Carel Adolf Bouwens en Christina Frederika Uijt de boogaardt. Petrus is overleden.
1.5.3.2.6.7 Pieter Heeringa is geboren op 30 maart 1884 om 05:00 in Zwolle, zoon van Pieter [Gerbens] Heeringa (zie 1.5.3.2.6) en Johanna Assendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1884. Pieter is overleden na 1949, minstens 65 jaar oud. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 27 april 1905 in Zwolle met Johanna van den Bosch, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 17 september 1884 om 03:30 in Zwolle, dochter van Herman van den Bosch en Alberdina Koezen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1884. Johanna is overleden na 1949, minstens 65 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Pieter Heeringa, geboren op 3 juni 1905 in Zwolle. Volgt 1.5.3.2.6.7.1.
2 Herman Heeringa [1.5.3.2.6.7.2], geboren op 18 september 1906 om 13:00 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 september 1906. Herman is overleden op 18 januari 1985 in Zwolle, 78 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle.
3 Johanna Heeringa [1.5.3.2.6.7.3], geboren op 26 augustus 1907 om 23:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 augustus 1907. Johanna is overleden.
4 Alberdina Heeringa [1.5.3.2.6.7.4], geboren op 14 september 1908 om 23:00 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1908. Alberdina is overleden.
5 Hendrika Heeringa [1.5.3.2.6.7.5], geboren op 7 augustus 1910 om 11:00 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 augustus 1910. Hendrika is overleden op 7 februari 1911 om 18:00 in Zwolle, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 februari 1911.
6 Johanna Heeringa [1.5.3.2.6.7.6], geboren op 1 juni 1912 om 19:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juni 1912. Johanna is overleden op 19 augustus 1913 om 03:00 in Zwolle, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 augustus 1913.
7 Hendrikje Heeringa, geboren omstreeks 1914 in Zwolle. Volgt 1.5.3.2.6.7.7.
8 Evert Jan Heeringa [1.5.3.2.6.7.8], geboren omstreeks 1917 in Zwolle. Evert is overleden op 27 mei 1946 om 20:15 in IJsselmuiden, ongeveer 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 mei 1946. Evert bleef ongehuwd.
1.5.3.2.6.7.1 Pieter Heeringa is geboren op 3 juni 1905 om 06:00 in Zwolle, zoon van Pieter Heeringa (zie 1.5.3.2.6.7) en Johanna van den Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 juni 1905. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 11 juni 1931 in Zwolle met Henriëtte Marie van Breemen, 25 jaar oud. Henriëtte is geboren op 11 september 1905 om 13:30 in Zwolle, dochter van Hendrik van Breemen en Willemina Anna Beekman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 september 1905. Henriëtte is overleden.
1.5.3.2.6.7.7 Hendrikje Heeringa is geboren omstreeks 1914 in Zwolle, dochter van Pieter Heeringa (zie 1.5.3.2.6.7) en Johanna van den Bosch. Hendrikje is overleden op 5 juli 1949 om 16:30 in Zwolle, ongeveer 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 juli 1949. Hendrikje trouwde met Derk Domerchie. Derk is geboren op 21 december 1908 om 02:30 in Zwolle, zoon van Johannes Domerchie en Derkje van der Ziel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 december 1908. Derk is overleden.
1.5.3.2.7 Douwe [Gerbens] Heeringa is geboren op 3 februari 1842 om 02:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Gerben Pieters Heeringa (zie 1.5.3.2) en Joukje Dirks Swart (Zwart). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 februari 1842. Douwe is overleden in 1927 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 84 of 85 jaar oud. Douwe trouwde, 38 jaar oud, op 8 mei 1880 in Ferwerderadeel met Sijtske van Vliet, 22 jaar oud. Sijtske is geboren op 29 maart 1858 om 18:00 in Ferwerd (Ferwerderadeel), dochter van Ruurd Ynzes van Vliet en Maaike Feddes Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 maart 1858. Sijtske is overleden.
Kinderen van Douwe en Sijtske:
1 Gerben Heeringa [1.5.3.2.7.1], geboren op 5 maart 1881 om 18:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 maart 1881. Gerben is overleden in USA.
2 Ruurd Heeringa, geboren op 1 maart 1885 in Appingedam. Volgt 1.5.3.2.7.2.
3 Joukje Heeringa [1.5.3.2.7.3], geboren op 11 februari 1896 om 07:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1896. Joukje is overleden in USA.
4 Maaike Heeringa [1.5.3.2.7.4], geboren op 17 oktober 1899 om 15:00 in Vierverlaten (Hoogkerk). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 oktober 1899. Maaike is overleden op 18 september 1903 om 05:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 september 1903.
1.5.3.2.7.2 Ruurd Heeringa is geboren op 1 maart 1885 om 11:00 in Appingedam, zoon van Douwe [Gerbens] Heeringa (zie 1.5.3.2.7) en Sijtske van Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 maart 1885. Ruurd is overleden. Ruurd trouwde, 28 jaar oud, op 5 februari 1914 in Ferwerderadeel met Renske Annema, 17 jaar oud. Renske is geboren op 22 mei 1896 om 07:30 in Ferwerd (Ferwerderadeel), dochter van Leendert Annema en Trijntje van Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 mei 1896. Renske is overleden.
1.5.4 Tys (Thijs) Willems Walsma is geboren op 14 januari 1776 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Willem Tysses (Tyssen) en Neeltje Gerbens (zie 1.5). Hij is gedoopt op 11 februari 1776 in Nes (Westdongeradeel). Tys is overleden op 18 november 1827 om 23:00 in Nes (Westdongeradeel), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 november 1827. Tys trouwde, 23 jaar oud, op 12 mei 1799 met Trijntje Metskes de Vries, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op 15 oktober 1772 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Metske Johannes en Dieuwke Pieters. Zij is gedoopt op 22 november 1772 in Nes (Westdongeradeel). Trijntje is overleden op 24 april 1842 om 03:00 in Nes (Westdongeradeel), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 april 1842.
Kinderen van Tys en Trijntje:
1 Neeltje [Thijssens] Walsma, geboren op 8 mei 1801 in Wierum (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.
2 Metske [Thijssens] Walsma, geboren op 28 oktober 1803 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.
3 Willem [Thijssens] Walsma, geboren op 30 mei 1806 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.3.
4 Johannes [Thijssens] Walsma [1.5.4.4], geboren op 25 oktober 1809 in Nes (Westdongeradeel). Hij is gedoopt op 12 november 1809 in Nes (Westdongeradeel). Johannes is overleden op 24 november 1824 om 01:00 in Nes (Westdongeradeel), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 november 1824.
5 Gerben [Thijssens] Walsma, geboren op 12 november 1813 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.
1.5.4.1 Neeltje [Thijssens] Walsma is geboren op 8 mei 1801 in Wierum (Westdongeradeel), dochter van Tys (Thijs) Willems Walsma (zie 1.5.4) en Trijntje Metskes de Vries. Zij is gedoopt op 30 mei 1801 in Wierum (Westdongeradeel). Neeltje is overleden op 22 maart 1863 in Wierum (Westdongeradeel), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1863. Neeltje:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 14 mei 1829 met Gerrijt Johannes de Vries, 31 jaar oud. Gerrijt is geboren op 26 november 1797 in Wierum (Westdongeradeel), zoon van Johannes Jans de Vries en Aurelia Gerrits. Hij is gedoopt op 17 december 1797 in Wierum (Aduard). Gerrijt is overleden op 10 november 1831 om 17:00 in Nes (Westdongeradeel), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 november 1831.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 2 juli 1840 met Jacob Gerrijts Wilman, 32 jaar oud. Jacob is geboren op 4 maart 1808 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Gerrit Jacobs Wilman en Tyttje Theodorus Wilman. Hij is gedoopt op 27 maart 1808 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Jacob is overleden op 16 juni 1845 om 10:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 juni 1845. Jacob is weduwnaar van Trijntje Johannes Vlasman (1804-1836), met wie hij trouwde op 1 december 1832 in Oostdongeradeel.
Kinderen van Neeltje en Gerrijt:
1 Thijs [Gerrits] de Vries [1.5.4.1.1], geboren op 2 maart 1830 om 11:00 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 maart 1830. Thijs is overleden op 4 februari 1848 om 11:00 in Nes (Westdongeradeel), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 februari 1848. Thijs bleef ongehuwd.
2 Gerrit [Gerrits] de Vries, geboren op 14 april 1832 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.2.
Kinderen van Neeltje en Jacob:
3 Tijtje [Jacobs] Wilman, geboren op 21 augustus 1841 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.3.
4 Willem [Jacobs] Wilman, geboren op 5 november 1843 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.4.
1.5.4.1.2 Gerrit [Gerrits] de Vries is geboren op 14 april 1832 om 03:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Gerrijt Johannes de Vries en Neeltje [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 april 1832. Gerrit is overleden op 5 oktober 1921 om 10:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 oktober 1921. Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 17 mei 1862 in Oostdongeradeel met Stijntje [Klazes] Katsma, 25 jaar oud. Stijntje is geboren op 23 februari 1837 om 16:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Klaas Symons Katsma en Antje Marks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1837. Stijntje is overleden op 30 mei 1920 om 07:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juni 1920.
Kinderen van Gerrit en Stijntje:
1 Antje de Vries, geboren op 25 mei 1863 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.2.1.
2 Gerrit de Vries [1.5.4.1.2.2], geboren op 12 oktober 1865 om 05:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 oktober 1865. Gerrit is overleden.
3 Neeltje de Vries, geboren op 1 augustus 1870 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.2.3.
4 Klaas de Vries, geboren op 19 januari 1874 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.2.4.
5 Tietje de Vries [1.5.4.1.2.5], geboren op 6 oktober 1876 om 16:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 oktober 1876. Tietje is overleden.
1.5.4.1.2.1 Antje de Vries is geboren op 25 mei 1863 om 19:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Gerrit [Gerrits] de Vries (zie 1.5.4.1.2) en Stijntje [Klazes] Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 mei 1863. Antje is overleden. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 19 mei 1888 in Kollumerland met Johannes Boersma, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 7 november 1862 om 19:00 in Twijzel (Achtkarspelen), zoon van Andries Harts Boersma en Tjitske Johannes Folkertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 november 1862. Johannes is overleden.
1.5.4.1.2.3 Neeltje de Vries is geboren op 1 augustus 1870 om 21:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Gerrit [Gerrits] de Vries (zie 1.5.4.1.2) en Stijntje [Klazes] Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 augustus 1870. Neeltje is overleden op 13 december 1931 om 00:30 in Metslawier (Oostdongeradeel), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 december 1931. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 19 mei 1894 in Oostdongeradeel met Jan Dijkstra, 26 jaar oud. Jan is geboren op 7 maart 1868 om 21:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), zoon van Klaas Jans Dijkstra en Yttje Schregardus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 maart 1868. Jan is overleden.
1.5.4.1.2.4 Klaas de Vries is geboren op 19 januari 1874 om 03:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Gerrit [Gerrits] de Vries (zie 1.5.4.1.2) en Stijntje [Klazes] Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1874. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 14 mei 1898 in Oostdongeradeel met Martha de Boer, 25 jaar oud. Zie 1.5.4.5.6.2 voor persoonsgegevens van Martha.
Kinderen van Klaas en Martha:
1 Stijntje de Vries [1.5.4.1.2.4.1], geboren op 30 mei 1900 om 21:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juni 1900. Stijntje is overleden.
2 Joukje de Vries [1.5.4.1.2.4.2], geboren op 1 juni 1902 om 12:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juni 1902. Joukje is overleden.
1.5.4.1.3 Tijtje [Jacobs] Wilman is geboren op 21 augustus 1841 om 22:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Jacob Gerrijts Wilman en Neeltje [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 augustus 1841. Tijtje is overleden op 2 mei 1914 om 03:00 in Nes (Westdongeradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 mei 1914. Tijtje trouwde, 25 jaar oud, op 23 mei 1867 met Wynzen [Jelles] de Vries, 33 jaar oud. Wynzen is geboren op 27 mei 1833 om 09:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Jelle Gerrits de Vries en Grietje Wynzens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 mei 1833. Wynzen is overleden op 12 juni 1894 om 07:00 in Nes (Westdongeradeel), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 juni 1894. Wynzen is weduwnaar van Grietje [Meinderts] Meindertsma (Meindersma) (1833-1865), met wie hij trouwde op 21 mei 1864 in Westdongeradeel.
Kinderen van Tijtje en Wynzen:
1 Neeltje de Vries, geboren op 24 maart 1868 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.3.1.
2 Jelle de Vries, geboren op 11 februari 1871 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.3.2.
3 Jacob de Vries [1.5.4.1.3.3], geboren op 8 april 1878 om 09:00 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 april 1878. Jacob is overleden.
1.5.4.1.3.1 Neeltje de Vries is geboren op 24 maart 1868 om 18:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Wynzen [Jelles] de Vries en Tijtje [Jacobs] Wilman (zie 1.5.4.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 maart 1868. Neeltje is overleden op 23 februari 1950, 81 jaar oud. Zij is begraven in Nes (Westdongeradeel). Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 11 mei 1893 in Westdongeradeel met Ulbe Pauzenga, 26 jaar oud. Ulbe is geboren op 8 december 1866 om 20:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Johannes Tjerks Pauzinga (Pauzenga) en Jeltje Ulbes Buwalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1866. Ulbe is overleden op 10 december 1917 om 11:00 in Nes (Westdongeradeel), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 december 1917. Hij is begraven in Nes (Westdongeradeel).
Kinderen van Neeltje en Ulbe:
1 Tijtje Pauzenga, geboren op 22 juni 1894 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.3.1.1.
2 Johannes Pauzenga, geboren op 7 april 1896 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.3.1.2.
3 Jelle Pauzenga, geboren op 17 april 1905. Volgt 1.5.4.1.3.1.3.
4 Wynzen Pauzenga, geboren op 1 april 1910. Volgt 1.5.4.1.3.1.4.
1.5.4.1.3.1.1 Tijtje Pauzenga is geboren op 22 juni 1894 om 01:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Ulbe Pauzenga en Neeltje de Vries (zie 1.5.4.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 juni 1894. Tijtje is overleden op 27 november 1970, 76 jaar oud. Zij is begraven in Paesens (Oostdongeradeel). Tijtje trouwde, 24 jaar oud, op 24 april 1919 in Westdongeradeel met Douwe Visser, 26 jaar oud. Douwe is geboren op 16 augustus 1892 om 05:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Jacob Douwes Visser en Antje Minnes Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 augustus 1892. Douwe is overleden op 18 juli 1968 in Paesens (Oostdongeradeel), 75 jaar oud. Hij is begraven in Paesens (Oostdongeradeel).
1.5.4.1.3.1.2 Johannes Pauzenga is geboren op 7 april 1896 om 03:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Ulbe Pauzenga en Neeltje de Vries (zie 1.5.4.1.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 april 1896. Johannes is overleden op 28 juli 1974, 78 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Johannes trouwde met Klaaske Lautenbach. Klaaske is geboren op 3 september 1900 om 17:00 in Berlikum (Menaldumadeel), dochter van Freerk Lautenbach en Grietje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 september 1900. Klaaske is overleden op 24 juli 1979, 78 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel).
1.5.4.1.3.1.3 Jelle Pauzenga is geboren op 17 april 1905, zoon van Ulbe Pauzenga en Neeltje de Vries (zie 1.5.4.1.3.1). Jelle is overleden op 15 augustus 1950, 45 jaar oud. Jelle trouwde met Trijntje Krol. Trijntje is geboren op 7 september 1908. Trijntje is overleden op 9 oktober 1994, 86 jaar oud.
1.5.4.1.3.1.4 Wynzen Pauzenga is geboren op 1 april 1910, zoon van Ulbe Pauzenga en Neeltje de Vries (zie 1.5.4.1.3.1). Wynzen is overleden op 23 oktober 1988, 78 jaar oud. Hij is begraven in Nes (Westdongeradeel). Wynzen trouwde met Tetje Krol. Tetje is geboren op 24 september 1912. Tetje is overleden op 20 februari 1992, 79 jaar oud. Zij is begraven in Nes (Westdongeradeel).
1.5.4.1.3.2 Jelle de Vries is geboren op 11 februari 1871 om 13:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Wynzen [Jelles] de Vries en Tijtje [Jacobs] Wilman (zie 1.5.4.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 februari 1871. Jelle is overleden op 12 december 1899 om 18:00 in Nes (Westdongeradeel), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 december 1899. Jelle trouwde, 27 jaar oud, op 7 juli 1898 in Westdongeradeel met Liskje Reeder, 20 jaar oud. Liskje is geboren op 1 juli 1878 om 18:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Christiaan Johannes Reeder en Saapke Bollings Mollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 juli 1878. Liskje is overleden op 5 december 1969, 91 jaar oud. Zij is begraven in Blija (Ferwerderadeel). Liskje trouwde later op 13 augustus 1908 in Ferwerderadeel met Hendrik van der Wey (geb. 1884).
1.5.4.1.4 Willem [Jacobs] Wilman is geboren op 5 november 1843 om 06:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Jacob Gerrijts Wilman en Neeltje [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 november 1843. Willem is overleden op 15 februari 1920 om 18:00 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 februari 1920. Hij is begraven in Wierum (Westdongeradeel). Willem trouwde, 31 jaar oud, op 22 mei 1875 met Wijtske [Jans] Sytsma, 24 jaar oud. Wijtske is geboren op 3 september 1850 om 17:00 in Ternaard (Westdongeradeel), dochter van Jan Jans Sytsma en Hiltje Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 september 1850. Wijtske is overleden op 5 januari 1909 om 20:00 in Wierum (Westdongeradeel), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 januari 1909. Zij is begraven in Wierum (Westdongeradeel).
Kinderen van Willem en Wijtske:
1 Hiltje Wilman, geboren op 17 februari 1876 in Stiens (Leeuwarderadeel). Volgt 1.5.4.1.4.1.
2 Jacob Gerrit Wilman, geboren op 25 april 1877 in Wierum (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.1.4.2.
1.5.4.1.4.1 Hiltje Wilman is geboren op 17 februari 1876 om 18:00 in Stiens (Leeuwarderadeel), dochter van Willem [Jacobs] Wilman (zie 1.5.4.1.4) en Wijtske [Jans] Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 februari 1876. Hiltje is overleden. Hiltje trouwde, 18 jaar oud, op 17 februari 1894 in Dantumadeel met Jan Zijlstra, 22 jaar oud. Jan is geboren op 28 mei 1871 om 23:00 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Jacob Zijlstra en Ebeltje Jans van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 mei 1871. Jan is overleden.
Kinderen van Hiltje en Jan:
1 Jakob Zijlstra [1.5.4.1.4.1.1], geboren op 7 september 1895 om 17:30 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 september 1895. Jakob is overleden op 10 oktober 1898 om 15:00 in Stadskanaal (Onstwedde), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 oktober 1898.
2 Wijtske Zijlstra, geboren op 18 augustus 1897 in Dokkum. Volgt 1.5.4.1.4.1.2.
3 Jacob Zijlstra [1.5.4.1.4.1.3], geboren op 14 september 1899 om 10:00 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 september 1899. Jacob is overleden op 4 mei 1900 om 08:00 in Wouterswoude (Dantumadeel), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 april 1900.
4 Willemina Zijlstra [1.5.4.1.4.1.4], geboren in 1903 in Dokkum. Willemina is overleden op 27 oktober 1903 om 18:00 in Stadskanaal (Onstwedde), geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1903.
5 Willem Zijlstra [1.5.4.1.4.1.5], geboren in 1907 in Barnflair (Vlagtwedde). Willem is overleden op 18 augustus 1909 om 06:00 in Barnflair (Vlagtwedde), 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 augustus 1909.
1.5.4.1.4.1.2 Wijtske Zijlstra is geboren op 18 augustus 1897 om 10:00 in Dokkum, dochter van Jan Zijlstra en Hiltje Wilman (zie 1.5.4.1.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 augustus 1897. Wijtske is overleden. Wijtske trouwde, 20 jaar oud, op 1 maart 1918 in Vlagtwedde met Geert Visscher, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 2 maart 1928 in Amsterdam. Geert is geboren op 22 september 1892 om 04:00 in Zuidbarge (Emmen), zoon van Herman Visscher en Margien Jalving. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1892. Geert is overleden.
1.5.4.1.4.2 Jacob Gerrit Wilman is geboren op 25 april 1877 om 03:00 in Wierum (Westdongeradeel), zoon van Willem [Jacobs] Wilman (zie 1.5.4.1.4) en Wijtske [Jans] Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1877. Jacob is overleden op 23 februari 1949 om 06:30 in Kollum (Kollumerland), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 februari 1949. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland). Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 26 mei 1904 in Westdongeradeel met Tjitske de Jong, 29 jaar oud. Tjitske is geboren op 31 augustus 1874 om 12:00 in Wierum (Westdongeradeel), dochter van Tjeerd [Hettes] de Jong en Tjetske [Minnes] Minnema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 september 1874. Tjitske is overleden op 13 april 1958 in Driesum (Dantumadeel), 83 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland).
Kind van Jacob en Tjitske:
1 Tjeerd Wilman, geboren op 23 april 1910. Volgt 1.5.4.1.4.2.1.
1.5.4.1.4.2.1 Tjeerd Wilman is geboren op 23 april 1910, zoon van Jacob Gerrit Wilman (zie 1.5.4.1.4.2) en Tjitske de Jong. Tjeerd is overleden op 10 september 1987, 77 jaar oud. Hij is begraven in Kollum (Kollumerland). Tjeerd trouwde met IJtje Kloppenburg. IJtje is geboren op 31 december 1909. IJtje is overleden op 4 juli 1979, 69 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland).
1.5.4.2 Metske [Thijssens] Walsma is geboren op 28 oktober 1803 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Tys (Thijs) Willems Walsma (zie 1.5.4) en Trijntje Metskes de Vries. Hij is gedoopt op 27 november 1803 in Nes (Westdongeradeel). Metske is overleden op 22 december 1882 om 11:30 in Nes (Westdongeradeel), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 december 1882. Metske:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 30 maart 1839 in Westdongeradeel met Grijtje [Jans] Teensma, 24 jaar oud. Grijtje is geboren op 18 januari 1815 om 08:00 in Schiermonnikoog, dochter van Jan Gerrits Teensma en Itje Douwes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1815. Grijtje is overleden op 4 juli 1843 om 06:00 in Nes (Westdongeradeel), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 juli 1843.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 3 januari 1852 met Baaitske [Aukes] Visser, 32 jaar oud. Baaitske is geboren op 27 oktober 1819 om 06:00 in Moddergat (Oostdongeradeel), dochter van Auke Willems Visser en Gerritje AEelzes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 oktober 1819. Baaitske is overleden op 21 april 1897 om 14:30 in Paesens (Oostdongeradeel), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 april 1897.
Kinderen van Metske en Grijtje:
1 Trijntje [Metskes] Walsma, geboren op 28 mei 1839 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.1.
2 Jan [Metskes] Walsma, geboren op 10 december 1840 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.2.
3 Thys [Metskes] Walsma, geboren op 11 april 1843 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.3.
Kinderen van Metske en Baaitske:
4 Auke [Metskes] Walsma, geboren op 16 september 1852 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.4.
5 Gerritje [Metskes] Walsma, geboren op 10 november 1853 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.5.
6 Grietje [Metskes] Walsma, geboren op 7 maart 1857 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.6.
7 Eelkje [Metskes] Walsma [1.5.4.2.7], geboren op 23 oktober 1858 om 01:30 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 oktober 1858. Eelkje is overleden op 23 maart 1860 om 01:00 in Nes (Westdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 maart 1860.
8 Eelke [Metskes] Walsma, geboren op 20 maart 1860 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.8.
1.5.4.2.1 Trijntje [Metskes] Walsma is geboren op 28 mei 1839 om 14:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Metske [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.2) en Grijtje [Jans] Teensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 mei 1839. Trijntje is overleden op 17 oktober 1928 om 03:00 in Nes (Westdongeradeel), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 oktober 1928. Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op 7 april 1870 in Westdongeradeel met Tjalling [Ritskes] Dijkstra, 22 jaar oud. Tjalling is geboren op 23 november 1847 om 09:30 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Ritske Engels Dijkstra en Akke Tjallings Meinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 november 1847. Tjalling is overleden op 3 december 1921 om 20:00 in Nes (Westdongeradeel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 december 1921.
Kinderen van Trijntje en Tjalling:
1 Ritske Dijkstra, geboren op 14 januari 1871 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.1.1.
2 Grietje Dijkstra [1.5.4.2.1.2], geboren op 22 september 1872 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 september 1872. Grietje is overleden op 5 mei 1891 om 04:00 in Paesens (Oostdongeradeel), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 mei 1891. Grietje bleef ongehuwd.
3 Wijtske Dijkstra [1.5.4.2.1.3], geboren op 8 september 1874 om 16:00 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 september 1874. Wijtske is overleden omstreeks 1944 in Niawier (Oostdongeradeel), ongeveer 70 jaar oud.
4 Metske Dijkstra [1.5.4.2.1.4], geboren op 29 september 1877 om 17:00 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 oktober 1877. Metske is overleden op 12 september 1938 om 23:45 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 september 1938. Metske bleef ongehuwd.
5 Aafke Dijkstra, geboren op 3 september 1881 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.1.5.
1.5.4.2.1.1 Ritske Dijkstra is geboren op 14 januari 1871 om 06:30 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Tjalling [Ritskes] Dijkstra en Trijntje [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 januari 1871. Ritske is overleden omstreeks 1953 in Nes (Westdongeradeel), ongeveer 82 jaar oud. Ritske trouwde, 33 jaar oud, op 21 mei 1904 in Westdongeradeel met Pietje Dorhout, 27 jaar oud. Pietje is geboren op 30 november 1876 om 12:30 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Jan Joekes Dorhout en Baukje Willems Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 december 1876. Pietje is overleden op 31 juli 1933 om 12:00 in Nes (Westdongeradeel), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 augustus 1933.
1.5.4.2.1.5 Aafke Dijkstra is geboren op 3 september 1881 om 03:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Tjalling [Ritskes] Dijkstra en Trijntje [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 september 1881. Aafke is overleden op 26 september 1966 in Metslawier (Oostdongeradeel), 85 jaar oud. Zij is begraven in Metslawier (Oostdongeradeel). Aafke trouwde, 26 jaar oud, op 19 maart 1908 in Westdongeradeel met Romke Wustman, 27 jaar oud. Romke is geboren op 9 september 1880 om 11:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Harmen Wustman en Sjoukje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 september 1880. Romke is overleden op 8 mei 1963 in Metslawier (Oostdongeradeel), 82 jaar oud. Hij is begraven in Metslawier (Oostdongeradeel).
1.5.4.2.2 Jan [Metskes] Walsma is geboren op 10 december 1840 om 02:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Metske [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.2) en Grijtje [Jans] Teensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 december 1840. Jan is overleden op 15 augustus 1915 om 15:00 in Ternaard (Westdongeradeel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 augustus 1915. Jan trouwde, 34 jaar oud, op 11 maart 1875 in Westdongeradeel met Adriaantje van der Woude, 28 jaar oud. Adriaantje is geboren op 8 maart 1847 om 02:00 in Ternaard (Westdongeradeel), dochter van Klaas Pieters van der Woude en Martje Gosses van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 maart 1847. Adriaantje is overleden op 25 februari 1916 om 16:00 in Ternaard (Westdongeradeel), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 februari 1916.
1.5.4.2.3 Thys [Metskes] Walsma is geboren op 11 april 1843 om 05:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Metske [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.2) en Grijtje [Jans] Teensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 april 1843. Thys is overleden op 12 juni 1927 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), 84 jaar oud. Thys trouwde, 29 jaar oud, op 29 maart 1873 in Cook County, IL (USA) met Ida Pauls, 30 jaar oud. Ida is geboren op 30 november 1842 in Langeoog (Dld). Ida is overleden op 19 juli 1925 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), 82 jaar oud.
Kinderen van Thys en Ida:
1 Mary Walsma [1.5.4.2.3.1], geboren in maart 1874 in Michigan (USA). Mary is overleden.
2 John Walsma, geboren op 21 oktober 1875 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.5.4.2.3.2.
3 Frederick (Fred) Walsma, geboren op 2 september 1877 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.5.4.2.3.3.
4 Martin Walsma [1.5.4.2.3.4], geboren omstreeks 1878 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA). Martin is overleden op 18 juni 1879 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), ongeveer 1 jaar oud (oorzaak: consumption).
5 Edith Walsma, geboren op 27 augustus 1880 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.5.4.2.3.5.
6 Emma Walsma, geboren op 29 oktober 1882 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.5.4.2.3.6.
7 Martin Walsma, geboren op 20 juli 1885 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.5.4.2.3.7.
1.5.4.2.3.2 John Walsma is geboren op 21 oktober 1875 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), zoon van Thys [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.3) en Ida Pauls. John is overleden op 11 november 1936, 61 jaar oud. John trouwde, 25 jaar oud, op 16 januari 1901 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA) met Hannah de Young, 24 jaar oud. Hannah is geboren op 20 februari 1876 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), dochter van John de Young en Trientje (Kate) Meyer. Hannah is overleden op 28 februari 1980 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 104 jaar oud (oorzaak: pulmonary edema).
Kind van John en Hannah:
1 John Paul Walsma, geboren op 19 augustus 1905 in Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.5.4.2.3.2.1.
1.5.4.2.3.2.1 John Paul Walsma is geboren op 19 augustus 1905 in Ottawa County, MI (USA), zoon van John Walsma (zie 1.5.4.2.3.2) en Hannah de Young. John is overleden op 17 februari 2002 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 96 jaar oud. John trouwde met Helen NN. Helen is geboren op 1 maart 1908. Helen is overleden op 26 september 1993 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 85 jaar oud.
Kind van John en Helen:
1 Kathleen Walsma [1.5.4.2.3.2.1.1], geboren op 29 april 1944 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA). Kathleen is overleden op 22 februari 2008 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 63 jaar oud.
1.5.4.2.3.3 Frederick (Fred) Walsma is geboren op 2 september 1877 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), zoon van Thys [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.3) en Ida Pauls. Fred is overleden op 22 januari 1973 in Saint Petersburg, Pinellas County, FL (USA), 95 jaar oud. Fred trouwde, 25 jaar oud, op 27 september 1902 in Chicago, Cook County, IL (USA) met Emma Mindonna Graham, 24 jaar oud. Emma is geboren op 14 november 1877 in Crockery, Ottawa County, MI (USA), dochter van Thomas Graham en Lucy J. NN. Emma is overleden in december 1958 in Polk County, FL (USA), 81 jaar oud. Fred en Emma bleven kinderloos.
1.5.4.2.3.5 Edith Walsma is geboren op 27 augustus 1880 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), dochter van Thys [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.3) en Ida Pauls. Edith is overleden op 21 maart 1982 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), 101 jaar oud. Edith trouwde, 22 jaar oud, op 14 mei 1903 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA) met Lewis A. Gorham, 24 jaar oud. Lewis is geboren op 13 mei 1879 in Goderich, Huron South, Ont. (CAN), zoon van Geo. W. Gorham en Arlentha Shephard. Lewis is overleden op 6 januari 1971 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), 91 jaar oud.
1.5.4.2.3.6 Emma Walsma is geboren op 29 oktober 1882 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), dochter van Thys [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.3) en Ida Pauls. Emma is overleden. Emma trouwde, 27 jaar oud, op 6 oktober 1910 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA) met Jno. E. Stokes, ongeveer 27 jaar oud. Jno. is geboren omstreeks 1883 in Michigan (USA), zoon van Ed. Stokes en Sarah Lurkens. Jno. is overleden vóór 1920, ten hoogste 37 jaar oud.
1.5.4.2.3.7 Martin Walsma is geboren op 20 juli 1885 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), zoon van Thys [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.3) en Ida Pauls. Martin is overleden op 22 januari 1974 in Grandville, Kent County, MI (USA), 88 jaar oud. Martin trouwde, 34 jaar oud, op 16 oktober 1919 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA) met Bessie Moulton, 35 jaar oud. Bessie is geboren op 17 juni 1884 in Laketown, Muskegon County, MI (USA), dochter van Clarence Moulton en Nettie Curtis. Bessie is overleden op 4 april 1963 in Muskegon County, MI (USA), 78 jaar oud. Bessie is weduwe van Alex T. McGregor (±1865-vóór 1919), met wie zij trouwde op 30 december 1910 in Detroit, Wayne County, MI (USA).
1.5.4.2.4 Auke [Metskes] Walsma is geboren op 16 september 1852 om 17:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Metske [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.2) en Baaitske [Aukes] Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 september 1852. Auke is overleden op 2 augustus 1905 om 10:30 in Nes (Westdongeradeel), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 augustus 1905. Auke trouwde, 31 jaar oud, op 12 juni 1884 in Westdongeradeel met Janke Johannes Knijff, 24 jaar oud. Janke is geboren op 30 september 1859 om 09:00 in Holwerd (Westdongeradeel), dochter van Johannes Ages Knijff en Leentje Hiddes Glas. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 oktober 1859. Janke is overleden op 19 februari 1927 om 06:30 in Sexbierum (Barradeel), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 februari 1927.
Kinderen van Auke en Janke:
1 Metske Walsma, geboren op 16 juni 1885 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.4.1.
2 Johannes Walsma, geboren op 23 april 1887 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.4.2.
3 Bertus Walsma, geboren op 9 maart 1889 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.4.3.
4 Hidde Walsma, geboren op 23 september 1890 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.4.4.
5 Jan Walsma, geboren op 13 juni 1893 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.4.5.
6 Leentje Walsma, geboren op 15 februari 1901 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.4.6.
1.5.4.2.4.1 Metske Walsma is geboren op 16 juni 1885 om 23:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Auke [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.4) en Janke Johannes Knijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 juni 1885. Metske is overleden op 16 mei 1945 om 19:00 in Ermelo, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 mei 1945. Metske trouwde, 25 jaar oud, op 7 juni 1911 in Arnhem met Jantje Rietman, 26 jaar oud. Jantje is geboren op 19 juni 1884 om 11:30 in Arnhem, dochter van Jan Willem Rietman en Jaantje ter Beek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 juni 1884. Jantje is overleden na 1945, minstens 61 jaar oud.
Kind van Metske en Jantje:
1 Janke Leentje Walsma, geboren op 15 januari 1920 in Harlingen. Volgt 1.5.4.2.4.1.1.
1.5.4.2.4.1.1 Janke Leentje Walsma is geboren op 15 januari 1920 in Harlingen, dochter van Metske Walsma (zie 1.5.4.2.4.1) en Jantje Rietman. Janke is overleden op 9 oktober 2004 in Winterswijk, 84 jaar oud. Zij is begraven op 14 oktober 2004 in Dinxperlo. Janke trouwde in Arnhem met Johan Willem (Jan) Klomps. Jan is geboren op 6 oktober 1916 in Dinxperlo, zoon van Berend Hendrik Klomps en Mathilde Henriëtte Kastein. Jan is overleden op 21 maart 1979 in Doetinchem, 62 jaar oud. Hij is begraven op 26 maart 1979 in Dinxperlo.
1.5.4.2.4.2 Johannes Walsma is geboren op 23 april 1887 om 21:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Auke [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.4) en Janke Johannes Knijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 april 1887. Johannes is overleden op 16 november 1968 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Hij is begraven in Holwerd (Westdongeradeel). Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 11 mei 1912 in Westdongeradeel met Gatske Huitema, 25 jaar oud. Gatske is geboren op 15 juni 1886 om 10:00 in Holwerd (Westdongeradeel), dochter van Karst Taekes Huitema en Sjoukje Pieters Hoogterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juni 1886. Gatske is overleden op 17 januari 1975 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd (Westdongeradeel).
1.5.4.2.4.3 Bertus Walsma is geboren op 9 maart 1889 om 23:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Auke [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.4) en Janke Johannes Knijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 maart 1889. Bertus is overleden op 10 december 1979 in Bolsward, 90 jaar oud. Hij is begraven in Witmarsum (Wonseradeel). Bertus trouwde, 28 jaar oud, op 10 november 1917 in Westdongeradeel met Freerkje Ganzinga, 27 jaar oud. Freerkje is geboren op 22 december 1889 om 12:00 in Wierum (Westdongeradeel), dochter van Dirk [Everts] Ganzinga en Adriaantje Aukes de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 december 1889. Freerkje is overleden op 12 januari 1979 in Witmarsum (Wonseradeel), 89 jaar oud. Zij is begraven in Witmarsum (Wonseradeel).
1.5.4.2.4.4 Hidde Walsma is geboren op 23 september 1890 om 01:30 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Auke [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.4) en Janke Johannes Knijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 september 1890. Hidde is overleden op 1 september 1956 in Los Angeles, LA County, CA (USA), 65 jaar oud. Hidde trouwde met Wikje (Winnie) Visser. Winnie is geboren op 1 oktober 1890 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 oktober 1890. Winnie is overleden op 18 november 1966 in Los Angeles, LA County, CA (USA), 76 jaar oud.
1.5.4.2.4.5 Jan Walsma is geboren op 13 juni 1893 om 21:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Auke [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.4) en Janke Johannes Knijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juni 1893. Jan is overleden na 1971, minstens 78 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 27 december 1921 in Westdongeradeel met Maaike Dijkstra, 26 jaar oud. Maaike is geboren op 5 september 1895 om 06:00 in Dokkum, dochter van Eelke Dijkstra en Maaike van Houten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 september 1895. Maaike is overleden op 14 februari 1971 in Nieuwendam, 75 jaar oud.
1.5.4.2.4.6 Leentje Walsma is geboren op 15 februari 1901 om 23:30 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Auke [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.4) en Janke Johannes Knijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 februari 1901. Leentje is overleden op 21 september 1979 in St.-Jacobiparochie (Het Bildt), 78 jaar oud. Zij is begraven in Nes (Westdongeradeel). Leentje trouwde met Tiete Ferwerda. Tiete is geboren op 18 januari 1901 om 15:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Sjoerd [Wiltjes] Ferwerda en Jantje [Tietes] Groen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 januari 1901. Tiete is overleden op 23 april 1982 in Franeker, 81 jaar oud. Hij is begraven in Nes (Westdongeradeel).
1.5.4.2.5 Gerritje [Metskes] Walsma is geboren op 10 november 1853 om 09:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Metske [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.2) en Baaitske [Aukes] Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 november 1853. Gerritje is overleden op 14 februari 1928 om 04:00 in Paesens (Oostdongeradeel), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 februari 1928. Gerritje trouwde, 28 jaar oud, op 20 mei 1882 in Westdongeradeel met Minne [Gosses] Boelens, 31 jaar oud. Minne is geboren op 28 februari 1851 om 16:00 in Paesens (Oostdongeradeel), zoon van Gosse Minnes Boelens en Antje Geerts Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 maart 1851. Minne is overleden op 30 oktober 1922 om 01:30 in Paesens (Oostdongeradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 oktober 1922. Gerritje en Minne bleven kinderloos.
1.5.4.2.6 Grietje [Metskes] Walsma is geboren op 7 maart 1857 om 01:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Metske [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.2) en Baaitske [Aukes] Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 maart 1857. Grietje is overleden op 17 juni 1944, 87 jaar oud. Zij is begraven in Wetsens (Oostdongeradeel). Grietje:
(1) trouwde, 51 jaar oud, op 30 april 1908 in Oostdongeradeel met Tjalling Ynia, 71 jaar oud. Tjalling is geboren op 12 juli 1836 om 08:00 in Wetsens (Oostdongeradeel), zoon van Jan Jacobus Ynia en Tjitske Pieters Prins. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1836. Tjalling is overleden op 6 oktober 1909 om 14:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 oktober 1909. Hij is begraven in Wetsens (Oostdongeradeel).
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 15 juli 1915 in Oostdongeradeel met Andries Westra, 62 jaar oud. Andries is geboren op 19 september 1852 om 07:00 in Jouswier (Oostdongeradeel), zoon van Pieter Lieuwes Westra en Aafke [Andries] de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 september 1852. Andries is overleden op 24 oktober 1918 om 16:00 in Jouswier (Oostdongeradeel), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 oktober 1918. Andries is weduwnaar van Martzen de Boer (1854-1883), met wie hij trouwde op 20 mei 1876 in Kollumerland. Andries is weduwnaar van Fettje Hoekema (1851-1914), met wie hij trouwde op 31 januari 1889 in Westdongeradeel.
1.5.4.2.8 Eelke [Metskes] Walsma is geboren op 20 maart 1860 om 01:30 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Metske [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.2) en Baaitske [Aukes] Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1860. Eelke is overleden op 23 september 1928 om 11:00 in Nes (Westdongeradeel), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 september 1928. Eelke trouwde, 33 jaar oud, op 18 mei 1893 in Westdongeradeel met Betske [Jacobs] van Kuiken, 28 jaar oud. Betske is geboren op 4 januari 1865 om 07:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Jacob Jans van Kuiken en Antje Freerks van der Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 januari 1865. Betske is overleden op 19 februari 1951 in Nes (Westdongeradeel), 86 jaar oud.
Kinderen van Eelke en Betske:
1 Beitske Walsma, geboren op 9 juni 1894 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.8.1.
2 Jacob Walsma, geboren op 10 april 1897 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.8.2.
3 Metske Walsma [1.5.4.2.8.3], geboren op 14 mei 1898 om 17:00 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 mei 1898. Metske is overleden op 12 februari 1930 om 12:30 in Nes (Westdongeradeel), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 februari 1930. Metske bleef ongehuwd.
4 Anne Walsma [1.5.4.2.8.4], geboren na 1902. Anne is overleden.
5 Auke Walsma, geboren op 30 december 1908 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.8.5.
1.5.4.2.8.1 Beitske Walsma is geboren op 9 juni 1894 om 21:00 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Eelke [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.8) en Betske [Jacobs] van Kuiken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 juni 1894. Beitske is overleden op 16 oktober 1960, 66 jaar oud. Zij is begraven in Nes (Westdongeradeel). Beitske trouwde, 23 jaar oud, op 18 mei 1918 in Westdongeradeel met Hendrik Geertsma, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 17 juli 1887 om 03:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Pieter Dirks Geertsma en Aafke Radersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juli 1887. Hendrik is overleden op 19 november 1922 om 18:30 in Nes (Westdongeradeel), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 november 1922. Hij is begraven in Nes (Westdongeradeel).
Kinderen van Beitske en Hendrik:
1 Betske Geertsma, geboren op 24 januari 1919 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.2.8.1.1.
2 Aafke Geertsma. Volgt 1.5.4.2.8.1.2.
1.5.4.2.8.1.1 Betske Geertsma is geboren op 24 januari 1919 in Nes (Westdongeradeel), dochter van Hendrik Geertsma en Beitske Walsma (zie 1.5.4.2.8.1). Betske trouwde, 26 jaar oud, op 29 november 1945 in Westdongeradeel met Anne Dorhout, 35 jaar oud. Anne is geboren op 9 december 1909 in Nes (Westdongeradeel).
Kinderen van Betske en Anne:
1 Djoeke Dorhout [1.5.4.2.8.1.1.1].
2 Hendrik Dorhout [1.5.4.2.8.1.1.2].
3 Jan Dorhout [1.5.4.2.8.1.1.3].
1.5.4.2.8.1.2 Aafke Geertsma, dochter van Hendrik Geertsma en Beitske Walsma (zie 1.5.4.2.8.1). Aafke trouwde met Wiebe Smits.
Kinderen van Aafke en Wiebe:
1 Beitske Smits [1.5.4.2.8.1.2.1].
2 Bauke Smits [1.5.4.2.8.1.2.2].
3 Hendrik Smits [1.5.4.2.8.1.2.3].
4 Steven Smits [1.5.4.2.8.1.2.4].
1.5.4.2.8.2 Jacob Walsma is geboren op 10 april 1897 om 01:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Eelke [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.8) en Betske [Jacobs] van Kuiken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 april 1897. Jacob is overleden op 13 juli 1934 om 18:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juli 1934. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 2 juni 1921 in Oostdongeradeel met Antje de Jong, 24 jaar oud. Antje is geboren op 7 september 1896 om 02:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Age de Jong en Klaaske Rosier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 september 1896. Antje is overleden op 19 april 1967, 70 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel).
1.5.4.2.8.5 Auke Walsma is geboren op 30 december 1908 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Eelke [Metskes] Walsma (zie 1.5.4.2.8) en Betske [Jacobs] van Kuiken. Auke is overleden op 18 augustus 1984 in Franeker, 75 jaar oud. Hij is begraven in Nes (Westdongeradeel). Auke trouwde met Antje van der Ploeg. Antje is geboren op 8 mei 1904. Antje is overleden op 4 april 1958, 53 jaar oud. Zij is begraven in Nes (Westdongeradeel).
1.5.4.3 Willem [Thijssens] Walsma is geboren op 30 mei 1806 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Tys (Thijs) Willems Walsma (zie 1.5.4) en Trijntje Metskes de Vries. Hij is gedoopt op 15 juni 1806 in Nes (Westdongeradeel). Willem is overleden op 19 mei 1891 om 03:00 in Leens, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 mei 1891. Willem:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 28 mei 1842 in Westdongeradeel met Siebrigje [Fokkes] Osinga (Ozinga) (Ozenga), 25 jaar oud. Siebrigje is geboren op 21 november 1816 om 06:30 in Anjum (Oostdongeradeel), dochter van Fokke Jans Ozinga en Baukje Franses Taetstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1816. Siebrigje is overleden op 19 april 1860 om 05:00 in Leens, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 april 1860.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 25 november 1865 in Ulrum met Hilje Menges (Mengers), 37 jaar oud. Hilje is geboren op 17 februari 1828 om 13:00 in Pieterburen (Eenrum), dochter van Trientje Menges. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 februari 1828. Hilje is overleden op 26 februari 1880 om 20:00 in Leens, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 februari 1880. Hilje is weduwe van Tjalling Gerlofs Elderhuis (1824-1863), met wie zij trouwde op 17 juni 1853 in Eenrum.
Kinderen van Willem en Siebrigje:
1 Baukje [Willems] Walsma [1.5.4.3.1], geboren op 28 januari 1843 om 05:30 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 januari 1843. Baukje is overleden op 8 maart 1863 om 09:00 in Leens, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 maart 1863. Baukje bleef ongehuwd.
2 Tryntje [Willems] Walsma [1.5.4.3.2], geboren op 31 mei 1844 om 22:30 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juni 1844. Tryntje is overleden op 21 februari 1848 om 04:00 in Nes (Westdongeradeel), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 februari 1848.
3 Thys (Thijs) [Willems] Walsma, geboren op 7 februari 1846 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.3.3.
4 Levenloos Walsma [1.5.4.3.4], geboren op 23 november 1848 in Nes (Westdongeradeel). Levenloos is overleden op 23 november 1848 om 06:00 in Nes (Westdongeradeel), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 november 1848.
5 Fokke [Willems] Walsma [1.5.4.3.5], geboren op 23 november 1848 om 07:00 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 november 1848. Fokke is overleden op 26 november 1848 om 09:00 in Nes (Westdongeradeel), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 november 1848.
6 Fokke [Willems] Walsma, geboren op 20 oktober 1849 in Nes (Westdongeradeel). Volgt 1.5.4.3.6.
7 Metske [Willems] Walsma, geboren op 5 maart 1852 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.3.7.
8 Jacob [Willems] Walsma, geboren op 1 september 1855 in Anjum (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.3.8.
1.5.4.3.3 Thys (Thijs) [Willems] Walsma is geboren op 7 februari 1846 om 14:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Willem [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.3) en Siebrigje [Fokkes] Osinga (Ozinga) (Ozenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 februari 1846. Thys is overleden op 27 augustus 1876 om 13:00 in Ulrum, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 augustus 1876. Thys trouwde, 26 jaar oud, op 29 mei 1872 in Ulrum met Itje (Ida) Helmus, 22 jaar oud. Ida is geboren op 5 december 1849 om 19:00 in Leens, dochter van Tjebbe Jans Helmus en Hendriktje Hendriks Hoogteil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 december 1849. Ida is overleden op 4 oktober 1935 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), 85 jaar oud. Ida trouwde later in 1880 in Ottawa County, MI (USA) met Pieter Valkema (1845-1931).
Kind van Thys en Ida:
1 Willem (William) Walsma, geboren op 27 augustus 1871 in Hornhuizen (Kloosterburen). Volgt 1.5.4.3.3.1.
1.5.4.3.3.1 Willem (William) Walsma is geboren op 27 augustus 1871 in Hornhuizen (Kloosterburen), zoon van Thys (Thijs) [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.3) en Itje (Ida) Helmus. Willem is overleden op 19 juli 1915 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 43 jaar oud. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 14 oktober 1895 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA) met Ordelia (Della) Westcomb, 17 jaar oud. Della is geboren op 15 juli 1878 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), dochter van Robert James Westcomb en Delilah Jane Barden. Della is overleden op 1 juli 1966 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 87 jaar oud. Zij is begraven op 5 juli 1966 in Mona View, Muskegon, MI (USA). Della trouwde later na 1916 met Charles D. Califf (geb. ±1882).
Kinderen van Willem en Della:
1 Frank John Walsma (Walsama), geboren op 9 februari 1896 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.5.4.3.3.1.1.
2 William Walsma, geboren op 27 december 1898 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA). Volgt 1.5.4.3.3.1.2.
3 Ida Walsma, geboren op 1 oktober 1904 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA). Volgt 1.5.4.3.3.1.3.
4 Robert J. Walsma (Walsama), geboren op 12 november 1907 in Muskegon Heights, Muskegon County, MI (USA). Volgt 1.5.4.3.3.1.4.
5 Deliah Walsma, geboren op 5 april 1910 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA). Volgt 1.5.4.3.3.1.5.
6 Ordelia Walsma, geboren op 2 augustus 1911 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA). Volgt 1.5.4.3.3.1.6.
1.5.4.3.3.1.1 Frank John Walsma (Walsama) is geboren op 9 februari 1896 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), zoon van Willem (William) Walsma (zie 1.5.4.3.3.1) en Ordelia (Della) Westcomb. Frank is overleden op 15 december 1968 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 72 jaar oud (oorzaak: long illness). Frank:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 16 augustus 1916 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA) met Ida Bell Marie Unger Beshore, 20 jaar oud. Ida is geboren op 3 april 1896 in Fountain, MI (USA). Ida is overleden op 28 augustus 1930 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 34 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 9 april 1931 in St. Joseph County South Bend, IN (USA) met Myrtle May Dennis.
Kind van Frank en Ida:
1 Frank Walsma (Walsama) [1.5.4.3.3.1.1.1], geboren op 20 juli 1919 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA). Frank is overleden op 6 december 1997 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 78 jaar oud.
1.5.4.3.3.1.2 William Walsma is geboren op 27 december 1898 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), zoon van Willem (William) Walsma (zie 1.5.4.3.3.1) en Ordelia (Della) Westcomb. William is overleden op 12 april 1958 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 59 jaar oud. William:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 10 augustus 1920 in Muskegon Heights, Muskegon County, MI (USA) met Lulu McCoy, ongeveer 20 jaar oud. Lulu is geboren omstreeks 1900. Lulu is overleden.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 14 februari 1940 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA) met Blanche Leona Hoak, 32 jaar oud. Blanche is geboren op 18 oktober 1907 in Pennsylvania (USA). Blanche is overleden op 14 december 1974 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 67 jaar oud.
1.5.4.3.3.1.3 Ida Walsma is geboren op 1 oktober 1904 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), dochter van Willem (William) Walsma (zie 1.5.4.3.3.1) en Ordelia (Della) Westcomb. Ida is overleden op 14 januari 1980 in Norton Shores, Muskegon County, MI (USA), 75 jaar oud. Ida:
(1) trouwde, 16 jaar oud, op 11 december 1920 in Muskegon Heights, Muskegon County, MI (USA) met Leon Don Parrish, ongeveer 22 jaar oud. Leon is geboren omstreeks 1898. Leon is overleden.
(2) trouwde, 20 jaar oud, op 17 december 1924 in Muskegon Heights, Muskegon County, MI (USA) met Leroy King, ongeveer 23 jaar oud. Leroy is geboren omstreeks 1901. Leroy is overleden vóór 1928, ten hoogste 27 jaar oud.
(3) trouwde, 23 jaar oud, op 29 september 1928 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA) met Willet Curtis, 24 jaar oud. Willet is geboren op 8 oktober 1903. Willet is overleden op 17 mei 1976 in Grand Haven, Ottawa County, MI (USA), 72 jaar oud.
1.5.4.3.3.1.4 Robert J. Walsma (Walsama) is geboren op 12 november 1907 in Muskegon Heights, Muskegon County, MI (USA), zoon van Willem (William) Walsma (zie 1.5.4.3.3.1) en Ordelia (Della) Westcomb. Robert is overleden op 4 mei 1971 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), 63 jaar oud. Robert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 19 januari 1929 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA) met Bertha Coverly, ongeveer 17 jaar oud. Bertha is geboren omstreeks 1912.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 17 oktober 1942 in Muskegon Heights, Muskegon County, MI (USA) met Catharine Burger.
1.5.4.3.3.1.5 Deliah Walsma is geboren op 5 april 1910 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), dochter van Willem (William) Walsma (zie 1.5.4.3.3.1) en Ordelia (Della) Westcomb. Deliah trouwde, 17 jaar oud, op 23 mei 1927 in Muskegon Heights, Muskegon County, MI (USA) met Arend Smith, ongeveer 24 jaar oud. Arend is geboren omstreeks 1903 in Michigan (USA). Arend is overleden.
Kind van Deliah en Arend:
1 Arend William Smith [1.5.4.3.3.1.5.1].
1.5.4.3.3.1.6 Ordelia Walsma is geboren op 2 augustus 1911 in Muskegon, Muskegon County, MI (USA), dochter van Willem (William) Walsma (zie 1.5.4.3.3.1) en Ordelia (Della) Westcomb. Ordelia is overleden op 12 juli 1982 in Roosevelt Park, Muskegon County, MI (USA), 70 jaar oud. Ordelia trouwde met Frank Savage.
1.5.4.3.6 Fokke [Willems] Walsma is geboren op 20 oktober 1849 om 11:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Willem [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.3) en Siebrigje [Fokkes] Osinga (Ozinga) (Ozenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 oktober 1849. Fokke is overleden op 8 augustus 1926 om 20:00 in Leens, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 augustus 1926. Fokke trouwde, 26 jaar oud, op 8 juni 1876 in Leens met Martje van Slooten, 20 jaar oud. Martje is geboren op 2 september 1855 om 01:00 in Leens, dochter van Jan van Sloten en Rena Blink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 september 1855. Martje is overleden op 11 januari 1937 om 13:30 in Leens, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 januari 1937.
Kinderen van Fokke en Martje:
1 Levenloos Walsma [1.5.4.3.6.1], levenloos geboren zoon, geboren op 21 maart 1877 om 12:00 in Leens. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 maart 1879.
2 Rena Walsma, geboren op 9 april 1878 in Leens. Volgt 1.5.4.3.6.2.
3 Willem Walsma [1.5.4.3.6.3], geboren op 19 oktober 1879 om 06:00 in Leens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 oktober 1879. Willem is overleden op 14 april 1938 om 05:30 in Leens, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 april 1938. Willem bleef ongehuwd.
4 Jan Walsma [1.5.4.3.6.4], geboren op 18 november 1881 om 08:00 in Leens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 november 1881. Jan is overleden.
5 Sieberje Walsma [1.5.4.3.6.5], geboren op 15 juli 1883 om 14:00 in Leens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 juli 1883. Sieberje is overleden op 28 september 1886 om 06:00 in Leens, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 september 1886.
6 Bouktje Walsma, geboren op 25 februari 1885 in Leens. Volgt 1.5.4.3.6.6.
7 Anneco Walsma, geboren op 15 februari 1887 in Leens. Volgt 1.5.4.3.6.7.
8 Sybrigje Walsma, geboren op 12 mei 1889 in Leens. Volgt 1.5.4.3.6.8.
9 Metskalina Walsma, geboren op 8 juli 1891 in Leens. Volgt 1.5.4.3.6.9.
10 Jacomina Walsma, geboren op 9 oktober 1893 in Leens. Volgt 1.5.4.3.6.10.
11 Titia Walsma, geboren op 27 juli 1897 in Leens. Volgt 1.5.4.3.6.11.
1.5.4.3.6.2 Rena Walsma is geboren op 9 april 1878 om 11:00 in Leens, dochter van Fokke [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.6) en Martje van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 april 1878. Rena is overleden op 10 februari 1959 in Ulrum, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan. Rena trouwde, 22 jaar oud, op 19 mei 1900 in Eenrum met Tjaart Huizenga, 33 jaar oud. Tjaart is geboren op 10 februari 1867 om 03:00 in Pieterburen (Eenrum), zoon van Folkert Huizinga en Sjouwke Stuit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 februari 1867. Tjaart is overleden op 26 januari 1952 om 10:45 in Leens, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 januari 1952.
Kinderen van Rena en Tjaart:
1 Fokke Huizenga, geboren op 24 december 1897 in Leens. Volgt 1.5.4.3.6.2.1.
2 Sjouwtje Huizenga [1.5.4.3.6.2.2], geboren op 8 juni 1901 om 14:00 in Pieterburen (Eenrum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juni 1901. Sjouwtje is overleden op 21 november 1942 om 00:30 in Leens, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 november 1942. Zij is begraven in Leens. Sjouwtje bleef ongehuwd.
3 Martje Huizenga [1.5.4.3.6.2.3], geboren op 9 september 1902 om 17:00 in Pieterburen (Eenrum). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 september 1902. Martje is overleden op 7 februari 1904 om 17:00 in Pieterburen (Eenrum), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 maart 1904.
4 Folkert Huizenga, geboren op 8 oktober 1905 in Pieterburen (Eenrum). Volgt 1.5.4.3.6.2.4.
5 Martinus Huizenga [1.5.4.3.6.2.5], geboren op 21 september 1909 in Uithuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Martinus is overleden op 22 september 1909 om 23:00 in Uithuizen, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 september 1909.
6 Martje Huizenga, geboren omstreeks 1916. Volgt 1.5.4.3.6.2.6.
7 Arendina Huizenga, geboren op 23 december 1919. Volgt 1.5.4.3.6.2.7.
1.5.4.3.6.2.1 Fokke Huizenga is geboren op 24 december 1897 om 15:30 in Leens, zoon van Tjaart Huizenga en Rena Walsma (zie 1.5.4.3.6.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 december 1897. Fokke is overleden op 21 februari 1994, 96 jaar oud. Hij is begraven in Baflo. Fokke trouwde, 32 jaar oud, op 6 juni 1930 in Baflo met Dietje Vogel, 33 jaar oud. Dietje is geboren op 18 februari 1897 om 19:00 in Rasquert (Baflo), dochter van Hindrik Vogel en Pieterke Stavinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1897. Dietje is overleden op 1 augustus 1974 in Rasquert (Baflo), 77 jaar oud. Zij is begraven op 6 augustus 1974 in Baflo.
1.5.4.3.6.2.4 Folkert Huizenga is geboren op 8 oktober 1905 om 07:00 in Pieterburen (Eenrum), zoon van Tjaart Huizenga en Rena Walsma (zie 1.5.4.3.6.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 oktober 1905. Folkert is overleden op 17 februari 1988 in Groningen, 82 jaar oud. Hij is begraven in Leens. Folkert trouwde met Geertje Kruizenga. Geertje is geboren op 2 december 1909 om 06:30 in Baflo, dochter van Alje Kruizinga en Janna Tillema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 december 1909. Geertje is overleden op 4 december 1983, 74 jaar oud. Zij is begraven in Leens.
1.5.4.3.6.2.6 Martje Huizenga is geboren omstreeks 1916, dochter van Tjaart Huizenga en Rena Walsma (zie 1.5.4.3.6.2). Martje trouwde met Jan Wegman. Jan is geboren op 21 maart 1915. Jan is overleden op 12 april 1969 in Garnwerd (Ezinge), 54 jaar oud. Hij is begraven in Garnwerd (Ezinge).
1.5.4.3.6.2.7 Arendina Huizenga is geboren op 23 december 1919, dochter van Tjaart Huizenga en Rena Walsma (zie 1.5.4.3.6.2). Arendina is overleden. Arendina trouwde met Pieter Willem Oostindien. Pieter is geboren op 16 april 1906 om 03:00 in Musselkanaal (Onstwedde), zoon van Jan Oostindien en Margaretha Sophia Kuvel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 april 1906. Pieter is overleden op 14 juli 1984 in Zoutkamp (Ulrum), 78 jaar oud. Hij is begraven op 19 juli 1984 in Zoutkamp (Ulrum).
1.5.4.3.6.6 Bouktje Walsma is geboren op 25 februari 1885 om 03:00 in Leens, dochter van Fokke [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.6) en Martje van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 februari 1885. Bouktje is overleden op 2 oktober 1974, 89 jaar oud. Zij is begraven in Leens. Bouktje trouwde, 24 jaar oud, op 26 augustus 1909 in Leens met Piebe Haaima, 21 jaar oud. Piebe is geboren op 25 mei 1888 om 14:00 in Ezumazijl (Oostdongeradeel), zoon van Theunis Haaima en Andrieske Buwalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 mei 1888. Piebe is overleden op 23 juli 1971, 83 jaar oud. Hij is begraven in Leens.
1.5.4.3.6.7 Anneco Walsma is geboren op 15 februari 1887 om 14:00 in Leens, zoon van Fokke [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.6) en Martje van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 februari 1887. Anneco is overleden op 15 januari 1960 in Niehove (Oldehove), 72 jaar oud. Anneco trouwde, 27 jaar oud, op 18 mei 1914 in Leens met Martje Dekkinga, 23 jaar oud. Martje is geboren op 18 december 1890 om 02:30 in Leens, dochter van Jan Dekkinga en Aaltje Lofers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 december 1890. Martje is overleden op 23 september 1924 om 09:00 in Leens, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 september 1924.
1.5.4.3.6.8 Sybrigje Walsma is geboren op 12 mei 1889 om 22:00 in Leens, dochter van Fokke [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.6) en Martje van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 mei 1889. Sybrigje is overleden op 25 juli 1969, 80 jaar oud. Zij is begraven in Leens. Sybrigje trouwde, 24 jaar oud, op 15 januari 1914 in Leens met Henderikus van Dijk, 22 jaar oud. Henderikus is geboren op 5 november 1891 om 08:00 in Ezinge, zoon van Harm van Dijk en Harmina Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 november 1891. Henderikus is overleden op 17 oktober 1975, 83 jaar oud. Hij is begraven in Leens.
Kinderen van Sybrigje en Henderikus:
1 Martinus van Dijk [1.5.4.3.6.8.1], geboren op 13 november 1913 in Leens.
2 Willem van Dijk [1.5.4.3.6.8.2], geboren in 1917 in Leens. Willem is overleden op 9 mei 1919 om 12:30 in Leens, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1919.
1.5.4.3.6.9 Metskalina Walsma is geboren op 8 juli 1891 om 02:00 in Leens, dochter van Fokke [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.6) en Martje van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 juli 1891. Metskalina is overleden. Metskalina trouwde, 20 jaar oud, op 25 april 1912 in Leens met Marten Rozema, 23 jaar oud. Marten is geboren op 9 november 1888 om 09:00 in Vierhuizen (Ulrum), zoon van Berend Rozema en Ida Rillema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 november 1888. Marten is overleden.
Kinderen van Metskalina en Marten:
1 Ida Rozema [1.5.4.3.6.9.1], geboren op 21 februari 1912 in Leens.
2 Levenloos Rozema [1.5.4.3.6.9.2], geboren op 10 augustus 1918 in Vierhuizen (Ulrum). Levenloos is overleden op 10 augustus 1918 om 19:00 in Vierhuizen (Ulrum), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 augustus 1918.
3 Levenloos Rozema [1.5.4.3.6.9.3], geboren op 5 januari 1923 in Vierhuizen (Ulrum). Levenloos is overleden op 5 januari 1923 om 16:00 in Vierhuizen (Ulrum), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 6 januari 1923.
4 Levenloos Rozema [1.5.4.3.6.9.4], geboren op 24 september 1927 in Vierhuizen (Ulrum). Levenloos is overleden op 24 september 1927 om 23:00 in Vierhuizen (Ulrum), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 september 1927.
1.5.4.3.6.10 Jacomina Walsma is geboren op 9 oktober 1893 om 01:00 in Leens, dochter van Fokke [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.6) en Martje van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 oktober 1893. Jacomina is overleden op 22 oktober 1981, 88 jaar oud. Jacomina trouwde, 25 jaar oud, op 11 september 1919 in Leens met Wolter Groen, 39 jaar oud. Wolter is geboren op 28 mei 1880 om 16:00 in Nijeholtwolde (Weststellingwerf), zoon van Dirk Groen en Jaartje Oord. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 mei 1880. Wolter is overleden op 14 augustus 1946 om 10:30 in Groningen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15 augustus 1946.
Kinderen van Jacomina en Wolter:
1 Jacob Groen [1.5.4.3.6.10.1], geboren op 28 oktober 1918 in Leens.
2 Marinus Groen [1.5.4.3.6.10.2], geboren op 3 juni 1928 in Vierhuizen (Ulrum). Marinus is overleden op 18 juni 1928 om 22:00 in Vierhuizen (Ulrum), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 juni 1928.
1.5.4.3.6.11 Titia Walsma is geboren op 27 juli 1897 om 20:00 in Leens, dochter van Fokke [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.6) en Martje van Slooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 juli 1897. Titia is overleden op 20 december 1980, 83 jaar oud. Zij is begraven in Oldehove. Titia trouwde, 23 jaar oud, op 30 april 1921 in Leens met Douwe de Vries, 22 jaar oud. Douwe is geboren op 8 maart 1899 om 15:00 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Johannes de Vries en Maria Sophia Friemann. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 maart 1899. Douwe is overleden op 7 februari 1976, 76 jaar oud. Hij is begraven in Oldehove.
1.5.4.3.7 Metske [Willems] Walsma is geboren op 5 maart 1852 om 07:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Willem [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.3) en Siebrigje [Fokkes] Osinga (Ozinga) (Ozenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1852. Metske is overleden op 17 december 1896 om 10:00 in Groningen, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 december 1896. Metske trouwde, 31 jaar oud, op 5 maart 1883 in Groningen met Temke Bijl, 22 jaar oud. Temke is geboren op 5 juli 1860 om 06:00 in Groningen, dochter van Engel Klaassens Bijl en Geertje Drenth. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 juli 1860. Temke is overleden op 6 november 1944 om 04:30 in Groningen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 november 1944. Temke trouwde later op 17 augustus 1899 in Groningen met Oene Veenma (1852-1938).
Kinderen van Metske en Temke:
1 Siebertje Walsma, geboren op 6 augustus 1883 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.1.
2 Geertje Walsma, geboren op 24 december 1884 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.2.
3 Willemina Engelina Walsma, geboren op 26 september 1886 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.3.
4 Engelina Walsma, geboren op 30 oktober 1888 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.4.
5 Boukje Walsma, geboren op 27 juni 1890 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.5.
6 Henderika Walsma, geboren op 12 september 1892 in Stadskanaal (Onstwedde). Volgt 1.5.4.3.7.6.
7 Willem Walsma, geboren op 18 augustus 1894 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.7.
8 Mijntje Walsma, geboren op 12 augustus 1896 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.8.
1.5.4.3.7.1 Siebertje Walsma is geboren op 6 augustus 1883 om 06:00 in Groningen, dochter van Metske [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.7) en Temke Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 augustus 1883. Siebertje is overleden op 23 februari 1910 om 19:30 in Groningen, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 februari 1910. Siebertje trouwde, 24 jaar oud, op 24 mei 1908 in Groningen met Jan Albronda, 23 jaar oud. Jan is geboren op 20 augustus 1884 om 19:00 in Groningen, zoon van Pieter Albronda en Ettien van Nijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 augustus 1884. Jan is overleden op 14 april 1963, 78 jaar oud. Hij is begraven in Groningen. Jan trouwde later op 28 mei 1911 in Groningen met Engelina Walsma (1888-1971), zie 1.5.4.3.7.4.
1.5.4.3.7.2 Geertje Walsma is geboren op 24 december 1884 om 16:00 in Groningen, dochter van Metske [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.7) en Temke Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1884. Geertje is overleden op 20 maart 1981, 96 jaar oud. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 13 augustus 1904 in Haren met Geert Mannes, 19 jaar oud. Geert is geboren op 4 oktober 1884 om 22:00 in Helpman (Haren), zoon van Harmannus Mannes en Hendrikje Menses. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 oktober 1884. Geert is overleden.
Kinderen van Geertje en Geert:
1 Hendrikje Mannes [1.5.4.3.7.2.1], geboren op 3 oktober 1904 in Haren. Hendrikje is overleden.
2 Oene Mannes [1.5.4.3.7.2.2], geboren op 2 september 1905 in Groningen. Oene is overleden.
3 Hermannus Mannes [1.5.4.3.7.2.3], geboren omstreeks 1908 in Helpman (Haren). Hermannus is overleden op 20 februari 1911 om 02:45 in Groningen, ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 februari 1911.
4 Femke Mannes [1.5.4.3.7.2.4], geboren op 23 november 1909 in Haren.
5 Hermannus Mannes [1.5.4.3.7.2.5], geboren op 21 maart 1911 in Haren.
6 Geertje Mannes [1.5.4.3.7.2.6], geboren op 7 oktober 1913 in Haren.
7 Wilhelmina Mannes [1.5.4.3.7.2.7], geboren op 26 januari 1915 in Groningen.
8 Geert Mannes [1.5.4.3.7.2.8], geboren op 24 mei 1917 in Groningen.
9 Engelina Mannes [1.5.4.3.7.2.9], geboren op 2 maart 1920 in Groningen. Engelina is overleden op 10 april 1920 om 02:00 in Groningen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 april 1920.
10 Jan Mannes [1.5.4.3.7.2.10].
11 Willem Mannes [1.5.4.3.7.2.11].
12 Bouktje Mannes [1.5.4.3.7.2.12].
13 Metske Mannes [1.5.4.3.7.2.13].
1.5.4.3.7.3 Willemina Engelina Walsma is geboren op 26 september 1886 om 07:00 in Groningen, dochter van Metske [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.7) en Temke Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 september 1886. Willemina is overleden op 4 juni 1971, 84 jaar oud. Willemina trouwde, 24 jaar oud, op 21 mei 1911 in Groningen met Dietert Egbert Jacobs, 26 jaar oud. Dietert is geboren op 11 oktober 1884 om 21:00 in Groningen, zoon van Egbert Jacobs en Maria Frederika van Nieff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 oktober 1884. Dietert is overleden.
1.5.4.3.7.4 Engelina Walsma is geboren op 30 oktober 1888 om 03:00 in Groningen, dochter van Metske [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.7) en Temke Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 oktober 1888. Engelina is overleden op 4 juni 1971, 82 jaar oud. Zij is begraven in Groningen. Engelina trouwde, 22 jaar oud, op 28 mei 1911 in Groningen met Jan Albronda, 26 jaar oud. Jan is geboren op 20 augustus 1884 om 19:00 in Groningen, zoon van Pieter Albronda en Ettien van Nijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 augustus 1884. Jan is overleden op 14 april 1963, 78 jaar oud. Hij is begraven in Groningen. Jan is weduwnaar van Siebertje Walsma (1883-1910), met wie hij trouwde op 24 mei 1908 in Groningen, zie 1.5.4.3.7.1.
Kinderen van Engelina en Jan:
1 Ettien Albronda, geboren op 8 juli 1909 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.4.1.
2 Temke Siebertje Albronda [1.5.4.3.7.4.2], geboren op 6 augustus 1912 in Haren.
3 Metske Albronda [1.5.4.3.7.4.3].
4 Engelina Albronda [1.5.4.3.7.4.4].
1.5.4.3.7.4.1 Ettien Albronda is geboren op 8 juli 1909 in Groningen, dochter van Jan Albronda en Engelina Walsma (zie 1.5.4.3.7.4). Ettien trouwde, 25 jaar oud, op 1 april 1935 in Groningen met Hilbrand Vos, 28 jaar oud. Hilbrand is geboren op 16 juni 1906 in Groningen, zoon van Johannes Vos en Jantje Pleiter. Hilbrand is overleden.
Kinderen van Ettien en Hilbrand:
1 Jantje Vos [1.5.4.3.7.4.1.1].
2 Siebert Vos [1.5.4.3.7.4.1.2].
1.5.4.3.7.5 Boukje Walsma is geboren op 27 juni 1890 om 11:00 in Groningen, dochter van Metske [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.7) en Temke Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 juni 1890. Boukje is overleden op 17 maart 1976, 85 jaar oud. Boukje trouwde, 21 jaar oud, op 26 mei 1912 in Groningen met Hindrik Reintje Fekkes, 24 jaar oud. Hindrik is geboren op 15 juni 1887 om 05:00 in Groningen, zoon van Jan Fekkes en Anna Oldenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 juni 1887. Hindrik is overleden.
Kinderen van Boukje en Hindrik:
1 Jan Fekkes [1.5.4.3.7.5.1], geboren in 1913 in Leens. Jan is overleden op 28 juni 1913 om 16:00 in Haren, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 juni 1913.
2 Jan Fekkes [1.5.4.3.7.5.2], geboren op 15 maart 1914 in Groningen.
3 Metske Fekkes [1.5.4.3.7.5.3], geboren op 17 oktober 1916 in Groningen.
4 Willem Fekkes [1.5.4.3.7.5.4], geboren in 1918 in Groningen. Willem is overleden op 24 juli 1920 om 16:00 in Bellingwolde, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26 juli 1920.
5 Willem Fekkes [1.5.4.3.7.5.5].
1.5.4.3.7.6 Henderika Walsma is geboren op 12 september 1892 om 19:00 in Stadskanaal (Onstwedde), dochter van Metske [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.7) en Temke Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 september 1892. Henderika is overleden op 22 oktober 1976 in Groningen, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 26 oktober 1976 in Groningen. Henderika trouwde, 20 jaar oud, op 27 juni 1913 in Haren met Eppo Ottens, 21 jaar oud. Eppo is geboren op 7 februari 1892 om 09:00 in Groningen, zoon van Luitje Ottens en Froukje de Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 februari 1892. Eppo is overleden op 22 januari 1957 om 08:30 in Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23 januari 1957.
Kinderen van Henderika en Eppo:
1 Froukje Ottens, geboren op 20 augustus 1913 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.6.1.
2 Metske Ottens [1.5.4.3.7.6.2], geboren op 24 januari 1915 in Groningen. Metske is overleden op 30 januari 1935 om 07:00 in Groningen, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 januari 1935. Metske bleef ongehuwd.
3 Elisabeth Ottens, geboren op 10 maart 1916 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.6.3.
4 Luitje Ottens [1.5.4.3.7.6.4], geboren op 13 januari 1918 in Groningen.
5 Femke Ottens. Volgt 1.5.4.3.7.6.5.
6 Eppo Ottens. Volgt 1.5.4.3.7.6.6.
7 Willem Ottens, geboren op 4 april 1923 in Groningen. Volgt 1.5.4.3.7.6.7.
8 Henderika (Rie) Ottens. Volgt 1.5.4.3.7.6.8.
9 Henderik (Henk) Ottens. Volgt 1.5.4.3.7.6.9.
10 Geert Ottens. Volgt 1.5.4.3.7.6.10.
11 Wilhelmina Ottens. Volgt 1.5.4.3.7.6.11.
1.5.4.3.7.6.1 Froukje Ottens is geboren op 20 augustus 1913 in Groningen, dochter van Eppo Ottens en Henderika Walsma (zie 1.5.4.3.7.6). Froukje trouwde met R. Rozema.
1.5.4.3.7.6.3 Elisabeth Ottens is geboren op 10 maart 1916 in Groningen, dochter van Eppo Ottens en Henderika Walsma (zie 1.5.4.3.7.6). Elisabeth trouwde met Jan Pijper. Jan is geboren omstreeks 1913. Jan is overleden op 8 mei 1998 in Groningen, ongeveer 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op 12 mei 1998 in Groningen.
1.5.4.3.7.6.5 Femke Ottens, dochter van Eppo Ottens en Henderika Walsma (zie 1.5.4.3.7.6). Femke trouwde met Jan Hiddo Horlings.
1.5.4.3.7.6.6 Eppo Ottens, zoon van Eppo Ottens en Henderika Walsma (zie 1.5.4.3.7.6). Eppo trouwde met Trientje Rodermond. Trientje is een dochter van Pieter Rodermond en Antje de Groot.
1.5.4.3.7.6.7 Willem Ottens is geboren op 4 april 1923 in Groningen, zoon van Eppo Ottens en Henderika Walsma (zie 1.5.4.3.7.6). Willem is overleden op 30 mei 1991 in Groningen, 68 jaar oud. Willem trouwde met Wemeltje (Wemie) Biel. Wemie is geboren op 5 januari 1929. Wemie is overleden op 13 maart 1997 in Groningen, 68 jaar oud. Zij is gecremeerd op 17 maart 1997 in Groningen.
1.5.4.3.7.6.8 Henderika (Rie) Ottens, dochter van Eppo Ottens en Henderika Walsma (zie 1.5.4.3.7.6). Rie trouwde met Cornelius (Cor) Fokkens. Cor is geboren omstreeks 1924. Cor is overleden op 26 januari 1998 in Groningen, ongeveer 74 jaar oud. Hij is gecremeerd op 30 januari 1998 in Groningen.
1.5.4.3.7.6.9 Henderik (Henk) Ottens, zoon van Eppo Ottens en Henderika Walsma (zie 1.5.4.3.7.6). Henk trouwde met Marthy de Munck. Marthy is geboren op 28 augustus 1926. Marthy is overleden op 23 augustus 1997 in Harkstede (Slochteren), 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op 27 augustus 1997 in Groningen.
1.5.4.3.7.6.10 Geert Ottens, zoon van Eppo Ottens en Henderika Walsma (zie 1.5.4.3.7.6). Geert trouwde met J.E. de Wolf. J.E. is een dochter van Dirk Douwe de Wolf en Petronella Elisabeth Boekeloo.
1.5.4.3.7.6.11 Wilhelmina Ottens, dochter van Eppo Ottens en Henderika Walsma (zie 1.5.4.3.7.6). Wilhelmina trouwde met H. Tromp. H. is een zoon van Harm Tromp en H. van Dijk.
1.5.4.3.7.7 Willem Walsma is geboren op 18 augustus 1894 om 19:00 in Groningen, zoon van Metske [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.7) en Temke Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 augustus 1894. Willem is overleden op 16 februari 1978, 83 jaar oud. Willem trouwde, 28 jaar oud, op 19 maart 1923 met Cornelia Adriana Poot.
Kinderen van Willem en Cornelia:
1 Metzke Walsma [1.5.4.3.7.7.1].
2 Adriaan Leendert Walsma [1.5.4.3.7.7.2], geboren op 27 juni 1926 in Rotterdam. Adriaan is overleden op 3 januari 1927 om 18:00 in Hasselt, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 januari 1927.
3 Temke Walsma [1.5.4.3.7.7.3].
4 Lena Maria Walsma [1.5.4.3.7.7.4].
1.5.4.3.7.8 Mijntje Walsma is geboren op 12 augustus 1896 om 13:00 in Groningen, dochter van Metske [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.7) en Temke Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1896. Mijntje is overleden op 22 september 1985, 89 jaar oud. Mijntje trouwde, 23 jaar oud, op 16 december 1919 in Zwartsluis met Klaas Kroezen, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 30 oktober 1894 om 15:00 in Werkendam, zoon van Hendrik Kroezen en Annigje de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1894. Klaas is overleden.
Kind van Mijntje en Klaas:
1 Temmo Kroezen [1.5.4.3.7.8.1], geboren in 1923 in Haarlem. Temmo is overleden op 17 mei 1924 om 02:00 in Groningen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 mei 1924.
1.5.4.3.8 Jacob [Willems] Walsma is geboren op 1 september 1855 om 13:00 in Anjum (Oostdongeradeel), zoon van Willem [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.3) en Siebrigje [Fokkes] Osinga (Ozinga) (Ozenga). Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 september 1855. Jacob is overleden op 23 juni 1937 om 15:30 in Leens, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1937. Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 14 mei 1883 in Leens met Grietje [Pieters] Ammeraal, 30 jaar oud. Grietje is geboren op 11 juli 1852 om 20:00 in Leens, dochter van Pieter Cornelis Ammeraal en Trientje Hamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 juli 1852. Grietje is overleden op 16 juli 1925 om 02:00 in Leens, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 juli 1925.
Kinderen van Jacob en Grietje:
1 Willem Walsma, geboren op 12 juni 1884 in Leens. Volgt 1.5.4.3.8.1.
2 Pieter Walsma, geboren op 7 mei 1889 in Leens. Volgt 1.5.4.3.8.2.
1.5.4.3.8.1 Willem Walsma is geboren op 12 juni 1884 om 01:00 in Leens, zoon van Jacob [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.8) en Grietje [Pieters] Ammeraal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 juni 1884. Willem is overleden op 25 april 1974, 89 jaar oud. Hij is begraven in Leens. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 9 november 1906 in Baflo met Janna Jongman, 18 jaar oud. Janna is geboren op 22 september 1888 om 17:00 in Saaxumhuizen (Baflo), dochter van Jakob Jongman en Jantje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan in september 1888. Janna is overleden op 9 september 1974, 85 jaar oud. Zij is begraven in Leens.
Kind van Willem en Janna:
1 Jacoba Walsma, geboren op 30 september 1911 in Leens. Volgt 1.5.4.3.8.1.1.
1.5.4.3.8.1.1 Jacoba Walsma is geboren op 30 september 1911 in Leens, dochter van Willem Walsma (zie 1.5.4.3.8.1) en Janna Jongman. Jacoba is overleden op 22 september 1990 in Groningen, 78 jaar oud. Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 28 mei 1936 in Leens met Catharinus Maring, 25 jaar oud. Catharinus is geboren op 11 september 1910 in Winsum, zoon van Marten Maring en Johanna Zwartsenberg. Catharinus is overleden op 30 augustus 2000 in Winsum, 89 jaar oud.
1.5.4.3.8.2 Pieter Walsma is geboren op 7 mei 1889 om 10:00 in Leens, zoon van Jacob [Willems] Walsma (zie 1.5.4.3.8) en Grietje [Pieters] Ammeraal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 mei 1889. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 24 mei 1913 in Ulrum met Geertruida van Dijk, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op 31 juli 1888 om 23:00 in Vierhuizen (Ulrum), dochter van Arnoldus van Dijk en Wilhelmina Dijkema. Van de geboorte is aangifte gedaan in augustus 1888. Geertruida is overleden.
1.5.4.5 Gerben [Thijssens] Walsma is geboren op 12 november 1813 om 23:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Tys (Thijs) Willems Walsma (zie 1.5.4) en Trijntje Metskes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 november 1813. Gerben is overleden op 20 januari 1848 om 04:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 januari 1848. Gerben trouwde, 21 jaar oud, op 2 januari 1835 met Tryntje [Dirks] Zwart, 20 jaar oud. Tryntje is geboren op 4 augustus 1814 om 22:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Derk Pieters Zwart en Geertje Andries Veendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 augustus 1814. Zij is gedoopt op 4 september 1814 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Tryntje is overleden op 21 december 1859 om 05:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 december 1859.
Kinderen van Gerben en Tryntje:
1 Trijntje [Gerbens] Walsma, geboren op 16 november 1835 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.1.
2 Dirk [Gerbens] Walsma, geboren op 22 mei 1837 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.2.
3 Tijs [Gerbens] Walsma [1.5.4.5.3], geboren op 28 mei 1839 om 15:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 mei 1839. Tijs is overleden op 5 oktober 1843 om 21:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 oktober 1843.
4 Geertje [Gerbens] Walsma, geboren op 21 maart 1841 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.4.
5 Neeltje [Gerbens] Walsma, geboren op 6 maart 1843 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.
6 Joukje [Gerbens] Walsma, geboren op 22 mei 1845 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.6.
1.5.4.5.1 Trijntje [Gerbens] Walsma is geboren op 16 november 1835 om 05:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Gerben [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.5) en Tryntje [Dirks] Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 november 1835. Trijntje is overleden op 14 september 1863 om 21:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 september 1863. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 14 maart 1861 in Oostdongeradeel met Nanne [Jacobs] Benthem, 24 jaar oud. Nanne is geboren op 16 augustus 1836 om 01:30 in Morra (Oostdongeradeel), zoon van Jacob Nannes Benthem en Jantje Jans Banga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 augustus 1836. Nanne is overleden op 20 september 1902 om 04:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 september 1902. Nanne trouwde later op 28 februari 1878 in Oostdongeradeel met Martje Venema (1832-1916).
Kinderen van Trijntje en Nanne:
1 Jacob Benthem [1.5.4.5.1.1], geboren op 22 januari 1862 om 02:00 in Lioessens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 januari 1862. Jacob is overleden op 24 januari 1898 om 02:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 januari 1898. Jacob bleef ongehuwd.
2 Gerben Benthem [1.5.4.5.1.2], geboren op 5 februari 1863 om 03:00 in Lioessens (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 februari 1863. Gerben is overleden op 26 december 1863 om 22:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 december 1863.
1.5.4.5.2 Dirk [Gerbens] Walsma is geboren op 22 mei 1837 om 20:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Gerben [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.5) en Tryntje [Dirks] Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 mei 1837. Dirk is overleden op 9 augustus 1908 om 05:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 augustus 1908. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 20 mei 1865 in Oostdongeradeel met Hiltje [Jans] Douma, 23 jaar oud. Hiltje is geboren op 13 september 1841 om 07:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Jan Harkes Douma en Neeltje Jacobs Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 september 1841. Hiltje is overleden op 27 oktober 1919 om 08:00 in Dokkum, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1919.
Kinderen van Dirk en Hiltje:
1 Gerben Walsma [1.5.4.5.2.1], geboren op 27 maart 1866 om 12:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 maart 1866. Gerben is overleden.
2 Jan Walsma, geboren op 18 november 1868 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.2.2.
3 Gerrit Walsma, geboren op 4 oktober 1871 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.2.3.
4 Neeltje Walsma, geboren op 8 januari 1875 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.2.4.
5 Jacob Walsma [1.5.4.5.2.5], geboren op 19 april 1878 om 14:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 april 1878. Jacob is overleden op 27 april 1878 om 11:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 april 1878.
6 Trijntje Walsma, geboren op 29 september 1879 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.2.6.
7 Jiltje Walsma [1.5.4.5.2.7], geboren op 16 mei 1883 om 16:30 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 mei 1883. Jiltje is overleden op 18 december 1885 om 17:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 december 1885.
1.5.4.5.2.2 Jan Walsma is geboren op 18 november 1868 om 19:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Dirk [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.2) en Hiltje [Jans] Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 november 1868. Jan is overleden op 19 november 1940 om 16:00 in Metslawier (Oostdongeradeel), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 november 1940. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 22 mei 1897 in Oostdongeradeel met Meintje Boelens, 26 jaar oud. Meintje is geboren op 23 december 1870 om 18:00 in Paesens (Oostdongeradeel), dochter van Jan Boeles (Boelens) en Sepkje Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 december 1870. Meintje is overleden op 12 mei 1963, 92 jaar oud. Zij is begraven in Metslawier (Oostdongeradeel).
Kinderen van Jan en Meintje:
1 Durk Walsma [1.5.4.5.2.2.1], geboren op 19 maart 1898 om 23:00 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 maart 1898. Durk is overleden.
2 Jan Walsma, geboren op 19 januari 1900 in Metslawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.2.2.2.
1.5.4.5.2.2.2 Jan Walsma is geboren op 19 januari 1900 om 00:30 in Metslawier (Oostdongeradeel), zoon van Jan Walsma (zie 1.5.4.5.2.2) en Meintje Boelens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 januari 1900. Jan is overleden op 1 augustus 1969 in Dokkum, 69 jaar oud. Hij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel). Jan trouwde, 26 jaar oud, op 20 mei 1926 met Riemke Sijtsma, 24 jaar oud. Riemke is geboren op 10 maart 1902 om 11:00 in Hantumeruitburen (Westdongeradeel), dochter van Willem Sijtsma en Tjitske Jaarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 maart 1902. Riemke is overleden op 18 oktober 1975 in Metslawier (Oostdongeradeel), 73 jaar oud. Zij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel).
1.5.4.5.2.3 Gerrit Walsma is geboren op 4 oktober 1871 om 22:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Dirk [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.2) en Hiltje [Jans] Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 oktober 1871. Gerrit is overleden na 1942, minstens 71 jaar oud. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 14 mei 1898 in Oostdongeradeel met Jantje Iedema, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 30 oktober 1874 om 18:00 in Lioessens (Oostdongeradeel), dochter van Marten Jans Iedema en Pietje Jans Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31 oktober 1874. Jantje is overleden op 9 januari 1942 om 12:00 in Holwerd (Westdongeradeel), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 januari 1942.
Kinderen van Gerrit en Jantje:
1 Durk Walsma, geboren op 2 juni 1899 in Morra (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.2.3.1.
2 Pietje Walsma, geboren op 28 juli 1900 in Morra (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.2.3.2.
1.5.4.5.2.3.1 Durk Walsma is geboren op 2 juni 1899 om 09:30 in Morra (Oostdongeradeel), zoon van Gerrit Walsma (zie 1.5.4.5.2.3) en Jantje Iedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juni 1899. Durk is overleden op 26 september 1964 in Renfrew County, Ontario (CAN), 65 jaar oud. Hij is begraven op 1 oktober 1964 in Ferwerd (Ferwerderadeel). Durk trouwde, 24 jaar oud, op 15 mei 1924 in Ferwerderadeel met Maaike Zoodsma, 27 jaar oud. Maaike is geboren op 21 oktober 1896 om 11:00 in Westernijkerk (Ferwerderadeel), dochter van Sytse Zoodsma en Jeltje Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 oktober 1896. Maaike is overleden op 20 mei 1992 in Ede (Gld), 95 jaar oud. Zij is begraven op 26 mei 1992 in Ferwerd (Ferwerderadeel).
1.5.4.5.2.3.2 Pietje Walsma is geboren op 28 juli 1900 om 17:00 in Morra (Oostdongeradeel), dochter van Gerrit Walsma (zie 1.5.4.5.2.3) en Jantje Iedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juli 1900. Pietje is overleden op 19 september 1985, 85 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd (Westdongeradeel). Pietje trouwde met Renze Vellema. Renze is geboren op 28 oktober 1899 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1899. Renze is overleden op 12 december 1955, 56 jaar oud. Hij is begraven in Holwerd (Westdongeradeel).
1.5.4.5.2.4 Neeltje Walsma is geboren op 8 januari 1875 om 15:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Dirk [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.2) en Hiltje [Jans] Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1875. Neeltje is overleden op 20 juni 1946 om 10:00 in Velsen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 juni 1946. Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op 16 november 1895 in Oostdongeradeel met Kornelis van Minnen, 24 jaar oud. Kornelis is geboren op 23 februari 1871 om 15:00 in Dokkum, zoon van Halbe van Minnen en Jantje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 februari 1871. Kornelis is overleden op 13 juni 1940 om 13:30 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14 juni 1940.
Kinderen van Neeltje en Kornelis:
1 Halbe van Minnen [1.5.4.5.2.4.1], geboren op 26 mei 1896 om 19:00 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 mei 1896. Halbe is overleden op 27 februari 1917 om 05:00 in Dokkum, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 februari 1917.
2 Hiltje van Minnen, geboren op 31 maart 1902 in Aalsum (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.2.4.2.
3 Dirk Gerben van Minnen, geboren op 13 juli 1908 in Dokkum. Volgt 1.5.4.5.2.4.3.
1.5.4.5.2.4.2 Hiltje van Minnen is geboren op 31 maart 1902 om 15:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), dochter van Kornelis van Minnen en Neeltje Walsma (zie 1.5.4.5.2.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1902. Hiltje is overleden. Hiltje trouwde, 26 jaar oud, op 7 juni 1928 in Groningen met Jan van Lente. Jan is overleden.
1.5.4.5.2.4.3 Dirk Gerben van Minnen is geboren op 13 juli 1908 in Dokkum, zoon van Kornelis van Minnen en Neeltje Walsma (zie 1.5.4.5.2.4). Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 9 mei 1932 in Groningen met Antje Carels, 24 jaar oud. Antje is geboren op 13 februari 1908 om 12:00 in Groningen, dochter van Jurrien Carels en Pieterke Koorndijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 februari 1908. Antje is overleden.
Kind van Dirk en Antje:
1 Kornelis Halbe Dirk van Minnen [1.5.4.5.2.4.3.1].
1.5.4.5.2.6 Trijntje Walsma is geboren op 29 september 1879 om 11:30 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Dirk [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.2) en Hiltje [Jans] Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 september 1879. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 22 mei 1904 in Dokkum met Geert Ronner, 24 jaar oud. Geert is geboren op 13 juli 1879 om 13:00 in Dokkum, zoon van Petrus Ronner en Trijntje Drijsaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 juli 1879. Geert is overleden.
1.5.4.5.4 Geertje [Gerbens] Walsma is geboren op 21 maart 1841 om 07:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Gerben [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.5) en Tryntje [Dirks] Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 maart 1841. Geertje is overleden op 4 februari 1871 om 09:00 in Vliedorp (Ulrum), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 4 februari 1871. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 14 april 1864 in Oostdongeradeel met Klaas [Johannes] de Vries, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 28 mei 1839 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 mei 1839. Klaas is overleden vóór 1935, ten hoogste 96 jaar oud.
Kinderen van Geertje en Klaas:
1 Johannes de Vries, geboren op 21 februari 1865 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.4.1.
2 Trijntje de Vries, geboren op 20 juni 1866 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.4.2.
1.5.4.5.4.1 Johannes de Vries is geboren op 21 februari 1865 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Klaas [Johannes] de Vries en Geertje [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 februari 1865. Johannes is overleden op 12 mei 1933 om 10:00 in Almelo, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 mei 1933. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 23 mei 1889 in Baflo met Joukie van Dokkum, ongeveer 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 8 april 1910 in Amsterdam. Joukie is geboren omstreeks 1870 in Schildwolde (Slochteren), dochter van Derk van Dokkum en Berber Visser. Joukie is overleden.
1.5.4.5.4.2 Trijntje de Vries is geboren op 20 juni 1866 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Klaas [Johannes] de Vries en Geertje [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 juni 1866. Trijntje is overleden op 30 mei 1935 om 09:00 in Leens, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 mei 1935. Trijntje trouwde, 33 jaar oud, op 28 april 1900 in Baflo met Anko Boerema, ongeveer 41 jaar oud. Anko is geboren omstreeks 1859 in Wehe (Leens), zoon van Johannes Boerema en Treintje Boomgaard. Anko is overleden na 1935, minstens 76 jaar oud.
1.5.4.5.5 Neeltje [Gerbens] Walsma is geboren op 6 maart 1843 om 03:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Gerben [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.5) en Tryntje [Dirks] Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1843. Neeltje is overleden op 22 maart 1887 om 16:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 maart 1887. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 19 maart 1868 in Oostdongeradeel met Doede Rijpstra, 24 jaar oud. Zie 1.6.3.2.1 voor persoonsgegevens van Doede.
Kinderen van Neeltje en Doede:
1 Gerben Rijpstra [1.5.4.5.5.1], geboren op 21 mei 1868 om 12:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 mei 1868. Gerben is overleden op 31 augustus 1868 om 22:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 september 1868.
2 Gerben Rijpstra, geboren op 7 december 1869 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.2.
3 Lijske Rijpstra [1.5.4.5.5.3], geboren op 24 januari 1872 om 16:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 januari 1872. Lijske is overleden op 25 januari 1872 om 18:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 januari 1872.
4 Elisabeth Rijpstra, geboren op 23 maart 1873 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.4.
5 Durk Rijpstra, geboren op 8 juni 1875 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.5.
6 Trijntje Rijpstra, geboren op 20 oktober 1879 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.6.
1.5.4.5.5.2 Gerben Rijpstra is geboren op 7 december 1869 om 17:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Doede Rijpstra (zie 1.6.3.2.1) en Neeltje [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 december 1869. Gerben is overleden vóór 1952, ten hoogste 83 jaar oud. Gerben trouwde, 23 jaar oud, op 27 mei 1893 in Oostdongeradeel met Froukje Woudwijk, 27 jaar oud. Froukje is geboren op 5 april 1866 om 20:00 in Paesens (Oostdongeradeel), dochter van Kornelus Woudwijk en Bregtje Martens Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 april 1866. Froukje is overleden op 26 juli 1905 om 04:00 in Nes (Westdongeradeel), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 juli 1905.
Kind van Gerben en Froukje:
1 Neeltje Rijpstra, geboren op 13 mei 1894 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.2.1.
1.5.4.5.5.2.1 Neeltje Rijpstra is geboren op 13 mei 1894 om 05:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Gerben Rijpstra (zie 1.5.4.5.5.2) en Froukje Woudwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 mei 1894. Neeltje is overleden op 29 januari 1952 om 07:00 in Haren, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30 januari 1952. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 26 mei 1917 in Oostdongeradeel met Pieter Hoekstra, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 20 februari 1895 om 08:00 in Oudwoude (Kollumerland), zoon van Simon Hoekstra en Grietje van der Woud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 februari 1895. Pieter is overleden op 15 december 1946 om 10:45 in Meppel, 51 jaar oud (oorzaak: ongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 december 1946. Hij is begraven op 19 december 1946 in Haren.
Kinderen van Neeltje en Pieter:
1 Simon Pieter Hoekstra, geboren op 19 mei 1918 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.2.1.1.
2 Froukje Hoekstra, geboren op 7 november 1919 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.2.1.2.
3 Grietje Hoekstra. Volgt 1.5.4.5.5.2.1.3.
4 Gerbentje Hoekstra. Volgt 1.5.4.5.5.2.1.4.
1.5.4.5.5.2.1.1 Simon Pieter Hoekstra is geboren op 19 mei 1918 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Pieter Hoekstra en Neeltje Rijpstra (zie 1.5.4.5.5.2.1). Simon is overleden op 9 mei 1956 in Maracaibo (VEN), 37 jaar oud. Simon trouwde, 29 jaar oud, op 15 oktober 1947 met Margaret Blevins, 30 jaar oud. Margaret is geboren op 3 mei 1917 in London (GBR). Margaret is overleden op 14 november 2005 in Sydney (AUS), 88 jaar oud.
1.5.4.5.5.2.1.2 Froukje Hoekstra is geboren op 7 november 1919 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Pieter Hoekstra en Neeltje Rijpstra (zie 1.5.4.5.5.2.1). Froukje is overleden op 21 mei 1998 in Hoofddorp (Haarlemmermeer), 78 jaar oud. Froukje trouwde, 29 jaar oud, op 8 januari 1949 met Fokko Kugel, 29 jaar oud. Fokko is geboren op 12 oktober 1919.
1.5.4.5.5.2.1.3 Grietje Hoekstra, dochter van Pieter Hoekstra en Neeltje Rijpstra (zie 1.5.4.5.5.2.1). Grietje trouwde met Mans Mesken. Mans is geboren op 27 januari 1915.
1.5.4.5.5.2.1.4 Gerbentje Hoekstra, dochter van Pieter Hoekstra en Neeltje Rijpstra (zie 1.5.4.5.5.2.1). Gerbentje trouwde met Fetze Speerstra. Fetze is geboren op 23 januari 1925 in Middelstum, zoon van Auke Speerstra en Tjiets de Koe. Fetze is overleden op 30 januari 1997, 72 jaar oud. Hij is begraven in Haren.
1.5.4.5.5.4 Elisabeth Rijpstra is geboren op 23 maart 1873 om 01:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Doede Rijpstra (zie 1.6.3.2.1) en Neeltje [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24 maart 1873. Elisabeth is overleden op 15 april 1936 om 12:30 in Oostrum (Oostdongeradeel), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 april 1936. Elisabeth trouwde, 34 jaar oud, op 26 oktober 1907 in Oostdongeradeel met Jan Zijlstra, 38 jaar oud. Jan is geboren op 18 april 1869 om 16:00 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Andries Zijlstra en Johanna Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 april 1869. Jan is overleden op 18 juli 1954 in Oostrum (Oostdongeradeel), 85 jaar oud. Jan is weduwnaar van Elisabeth Pranger (1878-1906), met wie hij trouwde op 14 mei 1903 in Oostdongeradeel.
Kinderen van Elisabeth en Jan:
1 Doede Zijlstra [1.5.4.5.5.4.1], geboren op 7 augustus 1907 om 04:00 in Brantgum (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 7 augustus 1907. Doede is overleden op 10 december 1908 om 10:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 december 1908.
2 Johanna Zijlstra, geboren op 18 december 1908 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.4.2.
3 Doede Zijlstra, geboren op 2 november 1911 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.4.3.
4 Andries Jans Zijlstra, geboren op 21 december 1913 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.5.4.4.
1.5.4.5.5.4.2 Johanna Zijlstra is geboren op 18 december 1908 om 15:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), dochter van Jan Zijlstra en Elisabeth Rijpstra (zie 1.5.4.5.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 december 1908. Johanna is overleden op 1 april 2002 in Damwoude (Dantumadeel), 93 jaar oud. Zij is begraven op 5 april 2002 in Damwoude (Dantumadeel). Johanna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1935 met Sjoerd Zwart, ongeveer 27 jaar oud. Sjoerd is geboren op 2 mei 1908. Sjoerd is overleden op 24 mei 1982 in Damwoude (Dantumadeel), 74 jaar oud. Hij is begraven op 27 mei 1982 in Damwoude (Dantumadeel).
Kinderen van Johanna en Sjoerd:
1 Jan Zwart [1.5.4.5.5.4.2.1].
2 Doede Zwart [1.5.4.5.5.4.2.2].
3 Riemke Hijlkje Zwart [1.5.4.5.5.4.2.3].
1.5.4.5.5.4.3 Doede Zijlstra is geboren op 2 november 1911 om 02:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Jan Zijlstra en Elisabeth Rijpstra (zie 1.5.4.5.5.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 oktober 1911. Doede is overleden na 1993, minstens 82 jaar oud. Doede trouwde met Trijntje van Tuinen.
1.5.4.5.5.4.4 Andries Jans Zijlstra is geboren op 21 december 1913 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Jan Zijlstra en Elisabeth Rijpstra (zie 1.5.4.5.5.4). Andries is overleden op 27 januari 1969 in Oostdongeradeel, 55 jaar oud. Andries trouwde met Japke Seepma. Japke is geboren in 1917.
1.5.4.5.5.5 Durk Rijpstra is geboren op 8 juni 1875 om 03:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Doede Rijpstra (zie 1.6.3.2.1) en Neeltje [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 juni 1975. Durk is overleden op 21 april 1954, 78 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Durk trouwde, 30 jaar oud, op 19 mei 1906 in Oostdongeradeel met Trijntje Braaksma, 24 jaar oud. Zie 1.4.6.3.7.1 voor persoonsgegevens van Trijntje.
1.5.4.5.5.6 Trijntje Rijpstra is geboren op 20 oktober 1879 om 13:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Doede Rijpstra (zie 1.6.3.2.1) en Neeltje [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 oktober 1879. Trijntje is overleden op 13 mei 1961 in Dokkum, 81 jaar oud. Zij is begraven in Blija (Ferwerderadeel). Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 16 mei 1901 in Westdongeradeel met Hendrik de Haan, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 27 februari 1876 om 07:00 in Ternaard (Westdongeradeel), zoon van Pieter de Haan en Lieuwkje Gulmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 februari 1876. Hendrik is overleden op 26 april 1948 om 09:30 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 mei 1948. Hij is begraven in Blija (Ferwerderadeel).
Kind van Trijntje en Hendrik:
1 Neeltje de Haan [1.5.4.5.5.6.1], geboren op 7 maart 1902 om 13:00 in Brantgum (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 maart 1902. Neeltje is overleden.
1.5.4.5.6 Joukje [Gerbens] Walsma is geboren op 22 mei 1845 om 06:30 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Gerben [Thijssens] Walsma (zie 1.5.4.5) en Tryntje [Dirks] Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 mei 1845. Joukje is overleden op 7 juli 1929 om 19:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 juli 1929. Joukje trouwde, 23 jaar oud, op 13 mei 1869 in Oostdongeradeel met Marten [Sybes] de Boer, 35 jaar oud. Marten is geboren op 29 maart 1834 in Ee (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 april 1834. Marten is overleden op 18 augustus 1872 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 augustus 1872.
Kinderen van Joukje en Marten:
1 Trijntje de Boer [1.5.4.5.6.1], geboren op 26 september 1870 in Oostrum (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 september 1870. Trijntje is overleden.
2 Martha de Boer, geboren op 2 februari 1873 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt 1.5.4.5.6.2.
1.5.4.5.6.2 Martha de Boer is geboren op 2 februari 1873 om 07:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Marten [Sybes] de Boer en Joukje [Gerbens] Walsma (zie 1.5.4.5.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 februari 1873. Martha is overleden op 17 april 1936 in Oostdongeradeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 april 1936. Martha trouwde, 25 jaar oud, op 14 mei 1898 in Oostdongeradeel met Klaas de Vries, 24 jaar oud. Zie 1.5.4.1.2.4 voor persoonsgegevens van Klaas.
Kinderen van Martha en Klaas: zie 1.5.4.1.2.4.
1.6 Doetje [Gerbens] Rijpstra is geboren op 28 januari 1750 in Metslawier (Oostdongeradeel), dochter van Gerben Klazes (Klases, Claeses, Claasz) (zie 1) en Jancke (Janke) Pieters. Zij is gedoopt op 8 februari 1750 in Metslawier (Oostdongeradeel). Doetje is overleden op 31 oktober 1819 om 17:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 november 1819. Doetje trouwde, 28 jaar oud, op 12 juli 1778 in Metslawier (Oostdongeradeel) met Jan Eeltjes, 28 jaar oud. Jan is een zoon van Eeltje Ernstes en Aaltje Michiels. Hij is gedoopt op 19 oktober 1749 in Niawier (Oostdongeradeel). Jan is overleden op 23 januari 1809 in Niawier (Oostdongeradeel), 59 jaar oud.
Kinderen van Doetje en Jan:
1 Aaltje Jans [1.6.1], geboren op 1 april 1782 in Niawier (Oostdongeradeel). Zij is gedoopt op 28 april 1782 in Niawier (Oostdongeradeel). Aaltje is overleden vóór 1785, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Aaltje [Jans] Rijpstra [1.6.2], geboren op 2 februari 1785 in Niawier (Oostdongeradeel). Zij is gedoopt op 6 maart 1785 in Niawier (Oostdongeradeel). Aaltje is overleden op 11 mei 1824 om 18:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 mei 1824. Aaltje bleef ongehuwd.
3 Gerben [Jans] Rijpstra, geboren op 6 oktober 1787 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.6.3.
4 Eeltje [Jans] Rijpstra [1.6.4], geboren op 28 november 1790 in Niawier (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 19 december 1790 in Niawier (Oostdongeradeel). Eeltje is overleden op 15 augustus 1832 om 16:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16 augustus 1832. Eeltje bleef ongehuwd.
1.6.3 Gerben [Jans] Rijpstra is geboren op 6 oktober 1787 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Jan Eeltjes en Doetje [Gerbens] Rijpstra (zie 1.6). Hij is gedoopt op 18 november 1787 in Niawier (Oostdongeradeel). Gerben is overleden op 7 februari 1871 om 22:30 in Niawier (Oostdongeradeel), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 februari 1871. Gerben trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1816 in Oostdongeradeel met Pietrikje (Pietje) Eelkes Dijkstra, 27 jaar oud. Pietrikje is geboren op 31 oktober 1788 om 22:00 in Aalsum (Oostdongeradeel), dochter van Eelke Bienses Dijkstra en Lijsbet Aarnts. Zij is gedoopt op 30 november 1788 in Aalsum (Oostdongeradeel). Pietrikje is overleden op 12 maart 1871 om 13:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 maart 1871. Pietrikje is weduwe van Jan Jantjes de Groot (1785-1813), met wie zij trouwde op 9 december 1810 in Metslawier (Oostdongeradeel).
Kinderen van Gerben en Pietrikje:
1 Doetje [Gerbens] Rijpstra [1.6.3.1], geboren op 18 maart 1817 om 12:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20 maart 1817. Doetje is overleden op 18 maart 1842 om 07:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 maart 1842. Doetje bleef ongehuwd.
2 Lijsbeth [Gerbens] Rijpstra, geboren op 24 december 1819 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.6.3.2.
3 Jantje [Gerbens] Rijpstra, geboren op 9 november 1822 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.6.3.3.
4 Eelkjen [Gerbens] Rijpstra [1.6.3.4], geboren op 2 februari 1826 om 05:00 in Niawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 februari 1826. Eelkjen is overleden op 30 april 1826 om 05:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 mei 1826.
5 Eelkjen [Gerbens] Rijpstra, geboren op 15 februari 1829 in Hantumeruitburen (Westdongeradeel). Volgt 1.6.3.5.
1.6.3.2 Lijsbeth [Gerbens] Rijpstra is geboren op 24 december 1819 om 20:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Gerben [Jans] Rijpstra (zie 1.6.3) en Pietrikje (Pietje) Eelkes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1819. Lijsbeth is overleden op 1 april 1857 om 20:00 in Nes (Westdongeradeel), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 2 april 1857. Lijsbeth trouwde, 36 jaar oud, op 12 april 1856 in Oostdongeradeel met Evert [Ruurds] van Kuiken, 30 jaar oud. Evert is geboren op 20 februari 1826 om 01:00 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Ruurd Everts van Kuiken en Pietje Theunis Wouter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 februari 1826. Evert is overleden op 26 januari 1916 in Grand Rapids, Kent County, MI (USA), 89 jaar oud (oorzaak: senility). Evert trouwde later op 16 mei 1860 in Ulrum met Geertje Waterloo (1838-1895).
Kind van Lijsbeth uit onbekende relatie:
1 Doede Rijpstra, geboren op 14 december 1843 in Niawier (Oostdongeradeel). Volgt 1.6.3.2.1.
Kind van Lijsbeth en Evert:
2 Ruurd van Kuiken [1.6.3.2.2], geboren op 30 juni 1856 om 04:00 in Nes (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juni 1856. Ruurd is overleden op 9 mei 1862 om 04:00 in Houwerzijl (Ulrum), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 mei 1862.
1.6.3.2.1 Doede Rijpstra is geboren op 14 december 1843 om 13:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Lijsbeth [Gerbens] Rijpstra (zie 1.6.3.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 december 1843. Doede is overleden op 23 november 1925 om 20:00 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 november 1925. Doede:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 19 maart 1868 in Oostdongeradeel met Neeltje [Gerbens] Walsma, 25 jaar oud. Zie 1.5.4.5.5 voor persoonsgegevens van Neeltje.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 14 november 1889 in Oostdongeradeel met Pietje Jeltema, 34 jaar oud. Pietje is geboren op 3 mei 1855 in Metslawier (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 mei 1855. Pietje is overleden op 30 juni 1910 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 1 juli 1910.
Kinderen van Doede en Neeltje: zie 1.5.4.5.5.
1.6.3.3 Jantje [Gerbens] Rijpstra is geboren op 9 november 1822 om 11:00 in Niawier (Oostdongeradeel), dochter van Gerben [Jans] Rijpstra (zie 1.6.3) en Pietrikje (Pietje) Eelkes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 november 1822. Jantje is overleden op 17 december 1879 om 08:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 december 1879. Jantje trouwde, 32 jaar oud, op 24 mei 1855 met Durk [Franzes] Humalda, 26 jaar oud. Durk is geboren op 30 maart 1829 om 23:00 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Frans Durks Humalda en Sjouk Louws Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 april 1829. Durk is overleden op 27 juni 1906 om 11:30 in Oostrum (Oostdongeradeel), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 juni 1906.
Kinderen van Jantje en Durk:
1 Levenloos Humalda [1.6.3.3.1], levenloos geboren zoon, geboren op 16 maart 1856 om 18:00 in Oostrum (Oostdongeradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op 17 maart 1856.
2 Frans Humalda, geboren op 30 maart 1857 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.6.3.3.2.
3 Pietje Humalda, geboren op 8 september 1859 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.6.3.3.3.
1.6.3.3.2 Frans Humalda is geboren op 30 maart 1857 om 16:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Durk [Franzes] Humalda en Jantje [Gerbens] Rijpstra (zie 1.6.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 april 1857. Frans is overleden op 1 november 1944 om 20:00 in Anjum (Oostdongeradeel), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 november 1944. Frans trouwde, 31 jaar oud, op 12 mei 1888 met Trijntje de Boer, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 14 december 1863 om 03:00 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Jelle [Wytzes] de Boer en Meindertje Melles Scheepstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 december 1863. Trijntje is overleden op 12 november 1918 om 01:00 in Ee (Oostdongeradeel), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13 november 1918.
Kinderen van Frans en Trijntje:
1 Meindertje Humalda, geboren op 11 november 1890 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.6.3.3.2.1.
2 Dirk Humalda, geboren op 8 januari 1894 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt 1.6.3.3.2.2.
1.6.3.3.2.1 Meindertje Humalda is geboren op 11 november 1890 om 07:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), dochter van Frans Humalda (zie 1.6.3.3.2) en Trijntje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 november 1890. Meindertje is overleden op 31 juli 1967, 76 jaar oud. Zij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel). Meindertje trouwde, 23 jaar oud, op 9 mei 1914 in Oostdongeradeel met Gerrit Krol, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 1 juni 1886 om 03:00 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Berend Jans Krol en Jitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 juni 1886. Gerrit is overleden op 1 oktober 1957 in Anjum (Oostdongeradeel), 71 jaar oud. Hij is begraven in Anjum (Oostdongeradeel).
1.6.3.3.2.2 Dirk Humalda is geboren op 8 januari 1894 om 15:30 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Frans Humalda (zie 1.6.3.3.2) en Trijntje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 9 januari 1894. Dirk is overleden op 3 februari 1981 in Veenwouden (Dantumadeel), 87 jaar oud. Hij is begraven op 6 februari 1981 in Bilthoven. Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 12 juni 1919 in Oostdongeradeel met Trijntje Boersma, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 2 december 1894 om 08:30 in Ee (Oostdongeradeel), dochter van Thomas Boersma en Trijntje Banga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 december 1894. Trijntje is overleden op 1 april 1978 in Doorn, 83 jaar oud. Zij is begraven op 6 april 1978 in Bilthoven.
Kinderen van Dirk en Trijntje:
1 Trijntje Humalda. Volgt 1.6.3.3.2.2.1.
2 Meino Humalda. Volgt 1.6.3.3.2.2.2.
3 Thomas Humalda. Volgt 1.6.3.3.2.2.3.
4 Kornelis (Kor) Humalda. Volgt 1.6.3.3.2.2.4.
5 Frans Humalda, geboren omstreeks 1924. Volgt 1.6.3.3.2.2.5.
6 Simon Humalda, geboren in januari 1935 in Dokkum. Volgt 1.6.3.3.2.2.6.
1.6.3.3.2.2.1 Trijntje Humalda, dochter van Dirk Humalda (zie 1.6.3.3.2.2) en Trijntje Boersma. Trijntje trouwde met H.A. Kuiper. H.A. is een zoon van Jan Kuiper.
1.6.3.3.2.2.2 Meino Humalda, dochter van Dirk Humalda (zie 1.6.3.3.2.2) en Trijntje Boersma. Meino trouwde met Wiemer Jan Wiemers. Wiemer is geboren op 9 februari 1922 in Dokkum, zoon van Jan Wiemers en Sjoukje Kemp. Wiemer is overleden op 25 maart 2011 in Veldhoven, 89 jaar oud.
1.6.3.3.2.2.3 Thomas Humalda, zoon van Dirk Humalda (zie 1.6.3.3.2.2) en Trijntje Boersma. Thomas trouwde met Froukje Sietsche Wiersma.
Kind van Thomas en Froukje:
1 Ida Gretha Humalda [1.6.3.3.2.2.3.1].
1.6.3.3.2.2.4 Kornelis (Kor) Humalda, zoon van Dirk Humalda (zie 1.6.3.3.2.2) en Trijntje Boersma. Kor trouwde met Afke Trijntje Bleeker. Afke is geboren op 2 juli 1929 in Stavoren (Stavoren), dochter van Frederik Bleeker en Ittje Aukema. Afke is overleden op 29 maart 2016 in Beetsterzwaag (Opsterland), 86 jaar oud.
1.6.3.3.2.2.5 Frans Humalda is geboren omstreeks 1924, zoon van Dirk Humalda (zie 1.6.3.3.2.2) en Trijntje Boersma. Frans is overleden op 22 juni 2005 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel), ongeveer 81 jaar oud. Hij is begraven op 27 juni 2005 in Deinum (Menaldumadeel). Frans trouwde met Piete van Vaals. Piete is geboren op 28 oktober 1923 in Suawoude (Tietjerksteradeel). Piete is overleden op 24 november 2014 in Leeuwarden, 91 jaar oud.
1.6.3.3.2.2.6 Simon Humalda is geboren in januari 1935 in Dokkum, zoon van Dirk Humalda (zie 1.6.3.3.2.2) en Trijntje Boersma. Simon is overleden. Simon trouwde met R. van der Sluis. R. is een dochter van Cornelis van der Sluis en Sijtske Wierda.
Kind van Simon en R.:
1 Nienke Francisca Humalda [1.6.3.3.2.2.6.1], geboren omstreeks 1969. Nienke is overleden op 15 maart 1990 in Zeist, ongeveer 21 jaar oud.
1.6.3.3.3 Pietje Humalda is geboren op 8 september 1859 om 14:00 in Oostrum (Oostdongeradeel), dochter van Durk [Franzes] Humalda en Jantje [Gerbens] Rijpstra (zie 1.6.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 september 1859. Pietje is overleden op 20 maart 1904 om 19:00 in Ee (Oostdongeradeel), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21 maart 1904. Pietje trouwde, 24 jaar oud, op 30 augustus 1884 met Wiebe van der Weg, 24 jaar oud. Wiebe is geboren op 18 januari 1860 om 14:00 in Ee (Oostdongeradeel), zoon van Sytze Johannes van der Weg en Trijntje Wiebes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 januari 1860. Wiebe is overleden op 19 maart 1941 om 01:00 in Ee (Oostdongeradeel), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 maart 1941. Wiebe trouwde later op 12 mei 1906 in Oostdongeradeel met Jitske Bruinsma (1863-1933).
Kinderen van Pietje en Wiebe:
1 Jantje van der Weg [1.6.3.3.3.1], geboren op 7 november 1884 om 06:30 in Ee (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 november 1884. Jantje is overleden op 6 maart 1900 om 08:00 in Ee (Oostdongeradeel), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 maart 1900.
2 Sytze (Sam) van der Weg [1.6.3.3.3.2], geboren op 22 december 1885 om 04:00 in Ee (Oostdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 december 1885. Sam is overleden op 4 april 1981 in Dodge County, WI (USA), 95 jaar oud. Sam bleef ongehuwd.
1.6.3.5 Eelkjen [Gerbens] Rijpstra is geboren op 15 februari 1829 om 09:00 in Hantumeruitburen (Westdongeradeel), dochter van Gerben [Jans] Rijpstra (zie 1.6.3) en Pietrikje (Pietje) Eelkes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 februari 1829. Eelkjen is overleden op 17 januari 1893 om 16:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 januari 1893. Eelkjen bleef kinderloos. Eelkjen trouwde, 46 jaar oud, op 11 maart 1875 in Oostdongeradeel met Jan Tjommes Wijtsma, 56 jaar oud. Jan is geboren op 13 augustus 1818 om 01:00 in Niawier (Oostdongeradeel), zoon van Tjomme Tjerks Wijtsma en Janke Jans van der Herberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1818. Jan is overleden op 2 april 1901 om 23:00 in Niawier (Oostdongeradeel), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 april 1901. Jan is weduwnaar van Dieuwke Gerrits Dijkma (1821-1860), met wie hij trouwde op 19 mei 1842 in Oostdongeradeel.

Index (1983 personen)

Aarnts, Lijsbet (~06-03-1763, †09-08-1828) [Schoonmoeder van 1.6.3]  1.6.3
Abels, Hendrik (*21-04-1893, †02-10-1978) [Partner van 1.2.6.5.7.3]  1.2.6.5.7.3
Abels, Jakob (*26-08-1863) [Schoonvader van 1.2.6.5.7.3]  1.2.6.5.7.3
Adema, Anna Julia [Dochter van 1.3.2.3.4.4]  1.3.2.3.4.4.2
Adema, Antje Minnes (*25-01-1862, †18-11-1937) [Schoonmoeder van 1.5.4.1.3.1.1]  1.5.4.1.3.1.1
Adema, Eesge Andries (*04-05-1810, †16-02-1882) [Schoonvader van 1.4.6.3.1]  1.4.6.3.1
Adema, Garrett [Nummer 1.3.2.3.4.4.4]  1.3.2.3.4.4.4
Adema, Gerrit (*±1918) [Zoon van 1.3.2.3.4.3]  1.3.2.3.4.3.1
Adema, Gertrude [Dochter van 1.3.2.3.4.4]  1.3.2.3.4.4.3
Adema, Mathew (*09-02-1918, †02-11-1994) [Nummer 1.3.2.3.4.4.1]  1.3.2.3.4.4.1
Adema, Peter Robert (*20-07-1927, †12-12-2004) [Zoon van 1.3.2.3.4.4]  1.3.2.3.4.4.6
Adema, Rena [Dochter van 1.3.2.3.4.4]  1.3.2.3.4.4.7
Adema, Rintse (*23-06-1878, †09-12-1919) [Partner van 1.3.2.3.4.3]  1.3.2.3.4.3
Adema, Thijs Sammes (Mathew) (*25-10-1843, †24-03-1913) [Schoonvader van 1.3.2.3.4.3] [Schoonvader van 1.3.2.3.4.4]  1.3.2.3.4.3; 1.3.2.3.4.4
Adema, Trijntje (*19-08-1843, †21-11-1879) [Partner van 1.4.6.3.1]  1.4.6.3.1; 1.4.6.3.1.1; 1.4.6.3.1.3
Adema, Wanderd (Walter) (*27-10-1888, †26-12-1974) [Partner van 1.3.2.3.4.4]  1.3.2.3.4.4; 1.3.2.3.4.4.1; 1.3.2.3.4.4.4; 1.3.2.3.4.4.8
Adema, William Jay [Nummer 1.3.2.3.4.4.8]  1.3.2.3.4.4.8
Adema, Winnifred [Dochter van 1.3.2.3.4.4]  1.3.2.3.4.4.5
Aeilkema, Sibelina (*±1865) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.9.2]  1.2.6.5.9.2
Akkerman, Nicolaas Cornelis (*29-12-1908)  1.2.3.3.1.1.2
Akkerman, Otte Sjoukes (*25-09-1855, †20-11-1903) [Schoonvader van 1.3.2.3.3.3]  1.3.2.3.3.3
Akkerman, Trijntje (*13-03-1879) [Schoonmoeder van 1.2.3.3.1.1.3]  1.2.3.3.1.1.3
Akkerman, Uilkje (Oeke) (*29-04-1884, †30-10-1940) [Partner van 1.3.2.3.3.3]  1.3.2.3.3.3
Albronda, Engelina [Dochter van 1.5.4.3.7.4]  1.5.4.3.7.4.4
Albronda, Ettien (*08-07-1909) [Nummer 1.5.4.3.7.4.1]  1.5.4.3.7.4.1
Albronda, Jan (*20-08-1884, †14-04-1963) [Partner van 1.5.4.3.7.1] [Partner van 1.5.4.3.7.4]  1.5.4.3.7.1; 1.5.4.3.7.4; 1.5.4.3.7.4.1
Albronda, Metske [Zoon van 1.5.4.3.7.4]  1.5.4.3.7.4.3
Albronda, Pieter (*09-02-1842, †18-10-1929) [Schoonvader van 1.5.4.3.7.1] [Schoonvader van 1.5.4.3.7.4]  1.5.4.3.7.1; 1.5.4.3.7.4
Albronda, Temke Siebertje (*06-08-1912) [Dochter van 1.5.4.3.7.4]  1.5.4.3.7.4.2
Aldus, Adrianus Everhardus Martinus (*13-01-1914, †01-03-1990) [Zoon van 1.4.6.6.2.4]  1.4.6.6.2.4.1
Aldus, Arie (*03-10-1846, †19-05-1900) [Schoonvader van 1.4.6.6.2.4]  1.4.6.6.2.4
Aldus, Gerardus Adrianus (*22-01-1883, †26-04-1933) [Partner van 1.4.6.6.2.4]  1.4.6.6.2.4
Aldus, Ida N. (*12-08-1919) [Dochter van 1.4.6.6.2.4]  1.4.6.6.2.4.2
Aldus, Johanna Adriana [Dochter van 1.4.6.6.2.4]  1.4.6.6.2.4.3
Alsum, Martha (*25-05-1901, †07-05-1984) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.8.2.2.1]  1.2.6.5.8.2.2.1
Ammeraal, Grietje [Pieters] (*11-07-1852, †16-07-1925) [Partner van 1.5.4.3.8]  1.5.4.3.8; 1.5.4.3.8.1; 1.5.4.3.8.2
Ammeraal, Pieter Cornelis (*±1826, †<1925) [Schoonvader van 1.5.4.3.8]  1.5.4.3.8
Andries, Jeltje (*±1772, †05-07-1806) [Schoonmoeder van 1.5.3.2]  1.5.3.2
Annema, Leendert (*21-10-1860) [Schoonvader van 1.5.3.2.7.2]  1.5.3.2.7.2
Annema, Renske (*22-05-1896) [Partner van 1.5.3.2.7.2]  1.5.3.2.7.2
Annema, Rinske (*02-12-1863, †>1941) [Schoonmoeder van 1.2.3.2.1.5.1]  1.2.3.2.1.5.1
Assendorp, Hendrik Derk (*09-01-1819, †?-01-1894) [Schoonvader van 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6
Assendorp, Johanna (*11-02-1841, †30-03-1907) [Partner van 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6; 1.5.3.2.6.7
Aukema, Ittje (*03-03-1898, †13-01-1970) [Schoonmoeder van 1.6.3.3.2.2.4]  1.6.3.3.2.2.4
Baas, Grietje Bartles (Gertrude) (*31-10-1847, †05-05-1932) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.4.3] [Schoonmoeder van 1.3.2.3.4.4]  1.3.2.3.4.3; 1.3.2.3.4.4
Baker, Anna Ida Mae (*08-10-1905, †27-06-2003) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.8.1.5]  1.2.6.5.8.1.5
Bakker, Hiltje Jans (*17-05-1824, †19-06-1898) [Schoonmoeder van 1.5.4.1.4]  1.5.4.1.4
Bandstra, Alle (*23-10-1859) [Schoonvader van 1.2.6.5.8.2]  1.2.6.5.8.2
Bandstra, Tjitske (*11-09-1890, †16-12-1971) [Partner van 1.2.6.5.8.2]  1.2.6.5.8.2; 1.2.6.5.8.2.1; 1.2.6.5.8.2.2
Bandstra, Ytje (*19-03-1869, †14-04-1918) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.4.3.2]  1.3.2.1.4.3.2
Banga, Jantje Jans (*29-04-1814, †30-11-1848) [Schoonmoeder van 1.5.4.5.1]  1.5.4.5.1
Banga, Trijntje (*02-04-1866, †03-11-1916) [Schoonmoeder van 1.6.3.3.2.2]  1.6.3.3.2.2
Barden, Delilah Jane (*21-06-1854, †01-07-1935) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.3.1]  1.5.4.3.3.1
Bartels, Sake (~10-04-1699, †±1784) [Schoonvader van 1.2]  1.2
Bauer, Earl William (*06-04-1926, †10-02-1994) [Partner van 1.2.6.5.8.1.4]  1.2.6.5.8.1.4
Baumann, Edwina Wilhelmina Petronella (*17-01-1909) [Partner van 1.2.3.3.1.1.4]  1.2.3.3.1.1.4
Beek, AEdske van der (*01-03-1868, †23-02-1937) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.1.2.6]  1.3.2.3.1.2.6
Beek, Jaantje ter (*21-03-1843, †22-02-1929) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.4.1]  1.5.4.2.4.1
Beekman, Willemina Anna (*±1864, †12-05-1938) [Schoonmoeder van 1.5.3.2.6.7.1]  1.5.3.2.6.7.1
Beer, Gerrit de (*13-04-1873, †17-12-1921) [Schoonvader van 1.2.3.2.1.4.3]  1.2.3.2.1.4.3
Beer, Gerrit de [Zoon van 1.2.3.2.1.4.3]  1.2.3.2.1.4.3.1
Beer, Hijlle de (*23-07-1903, †20-11-1990) [Partner van 1.2.3.2.1.4.3]  1.2.3.2.1.4.3
Beitsma, Maaike (*30-06-1839, †11-05-1919) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.4.3]  1.3.2.1.4.3
Bels, Barend Tammo (*11-10-1873, †28-04-1939) [Schoonvader van 1.2.3.3.1.1.1]  1.2.3.3.1.1.1
Bels, Johanna Jacoba (*13-07-1903, †02-03-1976) [Partner van 1.2.3.3.1.1.1]  1.2.3.3.1.1.1; 1.2.3.3.1.1.1.1
Benjamin, Sija (*09-11-1872, †28-06-1935) [Schoonmoeder van 1.2.3.3.1.1.2]  1.2.3.3.1.1.2
Benthem, Gerben (*05-02-1863, †26-12-1863) [Zoon van 1.5.4.5.1]  1.5.4.5.1.2
Benthem, Jacob (*22-01-1862, †24-01-1898) [Zoon van 1.5.4.5.1]  1.5.4.5.1.1
Benthem, Jacob Nannes (*12-04-1805, †07-06-1845) [Schoonvader van 1.5.4.5.1]  1.5.4.5.1
Benthem, Nanne [Jacobs] (*16-08-1836, †20-09-1902) [Partner van 1.5.4.5.1]  1.5.4.5.1
Berg, Janneke Hoites van den (*21-06-1853, †14-05-1944) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.3.4]  1.3.2.3.3.4
Beshore, Ida Bell Marie Unger (*03-04-1896, †28-08-1930) [Partner van 1.5.4.3.3.1.1]  1.5.4.3.3.1.1
Beukema, Berend (*11-11-1887, †30-11-1957) [Partner van 1.2.6.5.8.3]  1.2.6.5.8.3; 1.2.6.5.8.3.1
Beukema, Jan (*±1846, †06-04-1925) [Schoonvader van 1.2.6.5.8.3]  1.2.6.5.8.3
Beukema, Janke (*23-05-1916, †03-12-1978) [Nummer 1.2.6.5.8.3.1]  1.2.6.5.8.3.1
Biel, Wemeltje (Wemie) (*05-01-1929, †13-03-1997) [Partner van 1.5.4.3.7.6.7]  1.5.4.3.7.6.7
Bierma, Nijnke (Trijntje) [Partner van 1.3.2.3.1.3.4.3]  1.3.2.3.1.3.4.3; 1.3.2.3.1.3.4.3.1; 1.3.2.3.1.3.4.3.2
Bij, Geeske (Geke) van der [Nummer 1.2.3.2.1.5.1.2]  1.2.3.2.1.5.1.2
Bij, Luitjen van der (*14-12-1862, †01-03-1931) [Schoonvader van 1.2.3.2.1.5.1]  1.2.3.2.1.5.1
Bij, Luitzen van der (*26-02-1931) [Nummer 1.2.3.2.1.5.1.1]  1.2.3.2.1.5.1.1
Bij, Willem van der (*05-10-1893, †15-02-1941) [Partner van 1.2.3.2.1.5.1]  1.2.3.2.1.5.1; 1.2.3.2.1.5.1.1; 1.2.3.2.1.5.1.2
Bijl, Engel Klaassens (*26-07-1822, †25-07-1877) [Schoonvader van 1.5.4.3.7]  1.5.4.3.7
Bijl, Temke (*05-07-1860, †06-11-1944) [Partner van 1.5.4.3.7]  1.5.4.3.7; 1.5.4.3.7.1; 1.5.4.3.7.2; 1.5.4.3.7.3; 1.5.4.3.7.4; 1.5.4.3.7.5; 1.5.4.3.7.6; 1.5.4.3.7.7; 1.5.4.3.7.8
Bijlstra, Antje [Zoon van 1.2.3.2.1.4.1]  1.2.3.2.1.4.1.3
Bijlstra, Dirk (*23-12-1899, †20-09-1989) [Nummer 1.2.3.2.1.4.1]  1.2.3.2.1.4.1; 1.2.3.2.1.4.1.1; 1.2.3.2.1.4.1.2; 1.2.3.2.1.4.1.4
Bijlstra, Dirk [Zoon van 1.2.3.2.1.4.2]  1.2.3.2.1.4.2.5
Bijlstra, Egbertje [Dochter van 1.2.3.2.1.4.2]  1.2.3.2.1.4.2.4
Bijlstra, Froukje (*07-09-1878, †28-11-1973) [Nummer 1.2.3.2.1.3]  1.2.3.2.1.3; 1.2.3.2.1.3.1; 1.2.3.2.1.3.2
Bijlstra, Froukje (*23-10-1903, †13-09-1991) [Nummer 1.2.3.2.1.4.3]  1.2.3.2.1.4.3
Bijlstra, Froukje [Dochter van 1.2.3.2.1.4.1]  1.2.3.2.1.4.1.5
Bijlstra, Gaatse (*12-02-1876, †08-11-1877) [Zoon van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1.2
Bijlstra, Gaatse (*13-07-1883, †27-08-1951) [Nummer 1.2.3.2.1.5]  1.2.3.2.1.5; 1.2.3.2.1.5.1
Bijlstra, Grietje (*30-12-1904, †03-04-1907) [Dochter van 1.2.3.2.1.4]  1.2.3.2.1.4.4
Bijlstra, Grietje (*08-12-1905, †08-05-1999) [Nummer 1.2.3.2.1.5.1]  1.2.3.2.1.5.1; 1.2.3.2.1.5.1.1; 1.2.3.2.1.5.1.2
Bijlstra, Grietje (*07-02-1908) [Dochter van 1.2.3.2.1.4]  1.2.3.2.1.4.6
Bijlstra, Harke (*02-02-1927, †11-06-2017) [Nummer 1.2.3.2.1.4.2.2]  1.2.3.2.1.4.2.2
Bijlstra, Hendrikje (Hennie) [Dochter van 1.2.3.2.1.6.1]  1.2.3.2.1.6.1.3
Bijlstra, Hiltje (Hillie) [Dochter van 1.2.3.2.1.6.1]  1.2.3.2.1.6.1.5
Bijlstra, Jacob (*11-11-1880, †14-02-1973) [Nummer 1.2.3.2.1.4]  1.2.3.2.1.4; 1.2.3.2.1.4.1; 1.2.3.2.1.4.2; 1.2.3.2.1.4.3; 1.2.3.2.1.4.7
Bijlstra, Jacob (*01-11-1920, †06-12-2008) [Nummer 1.2.3.2.1.4.1.1]  1.2.3.2.1.4.1.1
Bijlstra, Jacob [Zoon van 1.2.3.2.1.4.2]  1.2.3.2.1.4.2.1
Bijlstra, Jacob [Jemkes] (*26-05-1817, †27-02-1893) [Schoonvader van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1
Bijlstra, Jemke (*13-06-1886, †25-06-1941) [Nummer 1.2.3.2.1.6]  1.2.3.2.1.6; 1.2.3.2.1.6.1
Bijlstra, Jemke (*20-06-1936, †08-11-1936) [Zoon van 1.2.3.2.1.6.1]  1.2.3.2.1.6.1.2
Bijlstra, Jilles (*05-10-1902, †14-12-1998) [Nummer 1.2.3.2.1.4.2]  1.2.3.2.1.4.2; 1.2.3.2.1.4.2.2
Bijlstra, Jilles (*17-07-1913, †12-01-1946) [Nummer 1.2.3.2.1.6.1]  1.2.3.2.1.6.1
Bijlstra, Jilles [Zoon van 1.2.3.2.1.4.1]  1.2.3.2.1.4.1.7
Bijlstra, Jilles [Jacobs] (*14-09-1850, †16-09-1935) [Partner van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1; 1.2.3.2.1.1; 1.2.3.2.1.3; 1.2.3.2.1.4; 1.2.3.2.1.5; 1.2.3.2.1.6
Bijlstra, Levenloos (levenloos *16-09-1931) [Dochter van 1.2.3.2.1.4.1]  1.2.3.2.1.4.1.6
Bijlstra, Levenloos (levenloos *07-02-1935) [Dochter van 1.2.3.2.1.6.1]  1.2.3.2.1.6.1.1
Bijlstra, Levenloos1 (levenloos *07-04-1889) [Dochter van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1.7
Bijlstra, Levenloos2 (levenloos *22-11-1891) [Zoon van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1.8
Bijlstra, Levenloos3 (levenloos *10-01-1893) [Zoon van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1.9
Bijlstra, Lubbertina (*09-05-1928, †11-02-2001) [Nummer 1.2.3.2.1.4.1.4]  1.2.3.2.1.4.1.4
Bijlstra, Lubbertina [Dochter van 1.2.3.2.1.4.2]  1.2.3.2.1.4.2.3
Bijlstra, Oebele (*11-08-1922, †10-12-2007) [Nummer 1.2.3.2.1.4.1.2]  1.2.3.2.1.4.1.2
Bijlstra, Renske (*05-02-1906, †10-04-1907) [Dochter van 1.2.3.2.1.4]  1.2.3.2.1.4.5
Bijlstra, Renske (*29-07-1912, †14-07-1996) [Nummer 1.2.3.2.1.4.7]  1.2.3.2.1.4.7
Bijlstra, Rinske (*27-04-1874, †25-08-1965) [Nummer 1.2.3.2.1.1]  1.2.3.2.1.1; 1.2.3.2.1.1.1; 1.2.3.2.1.1.2; 1.2.3.2.1.1.4
Bijlstra, Trijntje (Tienke) [Dochter van 1.2.3.2.1.6.1]  1.2.3.2.1.6.1.4
Bijstra, Andries (*19-07-1887, †27-07-1957) [Partner van 1.3.2.1.4.1.1]  1.3.2.1.4.1.1
Bijstra, Oene (*21-07-1860, †29-05-1895) [Schoonvader van 1.3.2.1.4.1.1]  1.3.2.1.4.1.1
Binnerts, Neeltje (*±1685, †<1722) [Schoonmoeder van 1]  1
Bishop, Joe (*±1916) [Partner van 1.3.2.3.4.2.1]  1.3.2.3.4.2.1
Bisschop, Itje (*05-03-1882, †04-11-1950) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.4.2.1]  1.2.6.5.4.2.1
Blanken, Johanna (*01-07-1851, †20-06-1930) [Partner van 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6
Blanken, Teeuwis (*±1823, †<1907) [Schoonvader van 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6
Bleeker, Afke Trijntje (*02-07-1929, †29-03-2016) [Partner van 1.6.3.3.2.2.4]  1.6.3.3.2.2.4
Bleeker, Frederik (*17-10-1893, †10-04-1963) [Schoonvader van 1.6.3.3.2.2.4]  1.6.3.3.2.2.4
Blevins, Margaret (*03-05-1917, †14-11-2005) [Partner van 1.5.4.5.5.2.1.1]  1.5.4.5.5.2.1.1
Blink, Rena (*±1829, †15-05-1893) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.6]  1.5.4.3.6
Bloem, Hendrikje (*21-09-1900, †11-09-1993) [Partner van 1.2.3.2.1.3.2]  1.2.3.2.1.3.2
Bloem, Jemke (*06-04-1878, †16-08-1961) [Schoonvader van 1.2.3.2.1.3.2]  1.2.3.2.1.3.2
Blom, Eesge (*08-07-1871) [Nummer 1.4.6.3.1.1]  1.4.6.3.1.1
Blom, Geert [Sytzes] (*05-12-1841, †06-04-1873) [Zoon van 1.4.6.3]  1.4.6.3.3
Blom, Geert Jans (*25-11-1776, †26-12-1853) [Schoonvader van 1.4.6.3]  1.4.6.3
Blom, Gerben Sijtzes (*05-06-1844, †08-03-1872) [Zoon van 1.4.6.3]  1.4.6.3.4
Blom, Grietje [Sytzes] (*06-08-1839, †08-04-1873) [Dochter van 1.4.6.3]  1.4.6.3.2
Blom, Jan [Sytzes] (*23-05-1850, †26-04-1852) [Zoon van 1.4.6.3]  1.4.6.3.6
Blom, Mijntje (*17-02-1873, †28-07-1957) [Dochter van 1.4.6.3.1]  1.4.6.3.1.2
Blom, Rienk [Sytzes] (*09-12-1837, †02-08-1909) [Nummer 1.4.6.3.1]  1.4.6.3.1; 1.4.6.3.1.1; 1.4.6.3.1.3
Blom, Riepke (*25-03-1905, †25-11-1976) [Zoon van 1.4.6.3.1.3]  1.4.6.3.1.3.1
Blom, Sijtze (*07-04-1876, †04-06-1954) [Nummer 1.4.6.3.1.3]  1.4.6.3.1.3
Blom, Sijtze Geerts (*18-04-1811, †08-03-1856) [Partner van 1.4.6.3]  1.4.6.3; 1.4.6.3.1; 1.4.6.3.5; 1.4.6.3.7
Blom, Trijntje [Sytzes] (*15-03-1853, †28-03-1911) [Nummer 1.4.6.3.7]  1.4.6.3.7; 1.4.6.3.7.1
Blom, Ytje Sijtzes (*02-04-1847, †13-08-1896) [Nummer 1.4.6.3.5]  1.4.6.3.5; 1.4.6.3.5.1; 1.4.6.3.5.2; 1.4.6.3.5.4; 1.4.6.3.5.6
Boekeloo, Petronella Elisabeth (*30-10-1900, †09-01-1949) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.7.6.10]  1.5.4.3.7.6.10
Boelens, Elisabeth (*1930, †27-03-1931) [Dochter van 1.3.2.1.2.1.3]  1.3.2.1.2.1.3.1
Boelens, Gosse Minnes (*31-01-1812, †10-01-1886) [Schoonvader van 1.5.4.2.5]  1.5.4.2.5
Boelens, Meintje (*23-12-1870, †12-05-1963) [Partner van 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.2; 1.5.4.5.2.2.2
Boelens, Minne (*26-07-1875) [Schoonvader van 1.3.2.1.2.1.3]  1.3.2.1.2.1.3
Boelens, Minne [Gosses] (*28-02-1851, †30-10-1922) [Partner van 1.5.4.2.5]  1.5.4.2.5
Boelens, Pieter (*12-05-1899) [Partner van 1.3.2.1.2.1.3]  1.3.2.1.2.1.3
Boeles (Boelens), Jan (*22-12-1841, †16-01-1914) [Schoonvader van 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.2
Boer, Barteld de (*02-04-1877, †01-07-1945) [Nummer 1.4.6.6.2.1]  1.4.6.6.2.1
Boer, Barteld Willems de (*09-11-1809, †14-02-1892) [Schoonvader van 1.4.6.6.2]  1.4.6.6.2
Boer, Cornelia Martens de (*22-10-1882, †28-01-1945) [Nummer 1.4.6.6.2.4]  1.4.6.6.2.4
Boer, Dirkje [Eelkes] de (*24-05-1845, †04-04-1933) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.1.6]  1.3.2.3.1.6
Boer, Everdina de (*1903, †07-04-1903) [Dochter van 1.4.6.6.2.1]  1.4.6.6.2.1.2
Boer, Geertje de (*20-10-1878, †20-05-1933) [Nummer 1.4.6.6.2.2]  1.4.6.6.2.2; 1.4.6.6.2.2.1; 1.4.6.6.2.2.2; 1.4.6.6.2.2.4
Boer, Grietje Libbes de (*01-03-1830, †04-07-1902) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.1.4]  1.3.2.3.1.4
Boer, Jelle [Wytzes] de (*09-04-1822, †14-09-1865) [Schoonvader van 1.6.3.3.2]  1.6.3.3.2
Boer, Jetske Fokkes de (*01-04-1777, †05-10-1828) [Schoonmoeder van 1.2.3.3]  1.2.3.3
Boer, Levenloos de (levenloos *06-09-1905) [Zoon van 1.4.6.6.2.1]  1.4.6.6.2.1.3
Boer, Marten de (*24-10-1848, †05-12-1927) [Partner van 1.4.6.6.2]  1.4.6.6.2; 1.4.6.6.2.1; 1.4.6.6.2.2; 1.4.6.6.2.3; 1.4.6.6.2.4
Boer, Marten de (*02-10-1901, †27-06-1902) [Zoon van 1.4.6.6.2.1]  1.4.6.6.2.1.1
Boer, Marten [Sybes] de (*29-03-1834, †18-08-1872) [Partner van 1.5.4.5.6]  1.5.4.5.6; 1.5.4.5.6.2
Boer, Martha de (*02-02-1873, †17-04-1936) [Nummer 1.5.4.5.6.2]  1.5.4.1.2.4; 1.5.4.5.6.2
Boer, Martzen de (*20-05-1854, †22-01-1883)  1.5.4.2.6
Boer, Nieske de (*12-11-1890, †29-08-1915) [Dochter van 1.4.6.6.2]  1.4.6.6.2.7
Boer, Riemke de (*19-11-1831, †20-01-1871) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.4.2]  1.3.2.1.4.2
Boer, Stientje de (*31-08-1888, †13-02-1909) [Dochter van 1.4.6.6.2]  1.4.6.6.2.6
Boer, Tjitske de (*13-08-1880, †15-04-1956) [Nummer 1.4.6.6.2.3]  1.4.6.6.2.3; 1.4.6.6.2.3.3; 1.4.6.6.2.3.5; 1.4.6.6.2.3.8
Boer, Trijntje de (*14-12-1863, †12-11-1918) [Partner van 1.6.3.3.2]  1.6.3.3.2; 1.6.3.3.2.1; 1.6.3.3.2.2
Boer, Trijntje de (*26-09-1870) [Dochter van 1.5.4.5.6]  1.5.4.5.6.1
Boer, Trijntje de (*19-09-1886, †23-05-1906) [Dochter van 1.4.6.6.2]  1.4.6.6.2.5
Boer, Vrouwkje Willemke de (*1895, †29-02-1896) [Dochter van 1.4.6.6.2]  1.4.6.6.2.8
Boerema, Anko (*±1859, †>1935) [Partner van 1.5.4.5.4.2]  1.5.4.5.4.2
Boerema, Johannes [Schoonvader van 1.5.4.5.4.2]  1.5.4.5.4.2
Boersma, Andries Harts (*29-11-1809, †22-08-1875) [Schoonvader van 1.5.4.1.2.1]  1.5.4.1.2.1
Boersma, Berend (*09-12-1854, †28-12-1906) [Partner van 1.3.4.4.5]  1.3.4.4.5; 1.3.4.4.5.1; 1.3.4.4.5.3; 1.3.4.4.5.4
Boersma, Eelkjen Jans (*02-01-1825) [Schoonmoeder van 1.4.6.6.6]  1.4.6.6.6
Boersma, Janke (*22-10-1880, †27-04-1886) [Dochter van 1.3.4.4.5]  1.3.4.4.5.2
Boersma, Janke (*13-02-1887, †31-05-1948) [Nummer 1.3.4.4.5.3]  1.3.4.4.5.3
Boersma, Johannes (*07-11-1862) [Partner van 1.5.4.1.2.1]  1.5.4.1.2.1
Boersma, Johannes (*07-08-1878) [Nummer 1.3.4.4.5.1]  1.3.4.4.5.1
Boersma, Johannes Beerends (*22-11-1822, †29-10-1889) [Schoonvader van 1.3.4.4.5]  1.3.4.4.5
Boersma, Ouwe (*03-07-1890) [Nummer 1.3.4.4.5.4]  1.3.4.4.5.4
Boersma, Pieter (*±1874) [Schoonvader van 1.3.2.3.1.5.1]  1.3.2.3.1.5.1
Boersma, Thomas (*11-09-1867, †19-09-1940) [Schoonvader van 1.6.3.3.2.2]  1.6.3.3.2.2
Boersma, Trijntje (*02-12-1894, †01-04-1978) [Partner van 1.6.3.3.2.2]  1.6.3.3.2.2; 1.6.3.3.2.2.1; 1.6.3.3.2.2.2; 1.6.3.3.2.2.3; 1.6.3.3.2.2.4; 1.6.3.3.2.2.5; 1.6.3.3.2.2.6
Boersma, Ytje (*15-02-1908, †16-01-1997) [Partner van 1.3.2.3.1.5.1]  1.3.2.3.1.5.1
Bol, Catharina (*14-04-1875, †02-04-1957) [Partner van 1.4.6.3.1.3]  1.4.6.3.1.3
Bol, Rijpke (Riepke) (*±1851, †31-01-1877) [Schoonvader van 1.4.6.3.1.3]  1.4.6.3.1.3
Bolhuis, Hinderika Fransina (*±1871) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.7.1]  1.3.2.3.7.1
Bonia, Freerk [Harmens] (*27-04-1822, †31-12-1884) [Partner van 1.5.3.2.1]  1.5.3.2.1
Bonia, Harmen Freerks (*±1767, †23-04-1839) [Schoonvader van 1.5.3.2.1]  1.5.3.2.1
Boomgaard, Treintje [Schoonmoeder van 1.5.4.5.4.2]  1.5.4.5.4.2
Boomsma, Durk (*25-08-1874, †15-11-1874) [Zoon van 1.5.3.2.5]  1.5.3.2.5.4
Boomsma, Gerben (*28-02-1870, †13-08-1870) [Zoon van 1.5.3.2.5]  1.5.3.2.5.1
Boomsma, Gerben (*28-08-1872, †02-03-1875) [Zoon van 1.5.3.2.5]  1.5.3.2.5.3
Boomsma, Gerben (*27-03-1880, †04-02-1881) [Zoon van 1.5.3.2.5]  1.5.3.2.5.7
Boomsma, Joukje (*04-09-1878) [Nummer 1.5.3.2.5.6]  1.5.3.2.5.6; 1.5.3.2.5.6.3
Boomsma, Pieter (*03-02-1817, †04-10-1880) [Schoonvader van 1.5.3.2.5]  1.5.3.2.5
Boomsma, Pieter [Pieters] (*17-01-1843, †11-08-1905) [Partner van 1.5.3.2.5]  1.5.3.2.5; 1.5.3.2.5.5; 1.5.3.2.5.6
Boomsma, Pietrikje (*08-08-1871, †28-02-1875) [Dochter van 1.5.3.2.5]  1.5.3.2.5.2
Boomsma, Pietrikje (*04-09-1877, †15-02-1958) [Nummer 1.5.3.2.5.5]  1.5.3.2.5.5
Boomsma, Sjoukje (*07-04-1884, †27-02-1886) [Dochter van 1.5.3.2.5]  1.5.3.2.5.8
Boonstra, Hiltje (*05-08-1879, †18-07-1949) [Schoonmoeder van 1.2.3.2.1.6.1]  1.2.3.2.1.6.1
Boonstra, Wytske (*17-05-1865, †04-05-1937) [Schoonmoeder van 1.2.3.2.1.3.1]  1.2.3.2.1.3.1
Borkulo, Johannes Jakobus van (*13-02-1908)  1.2.3.2.1.6.1
Bos, Antje Freerks van der (*27-10-1824, †21-11-1901) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.8]  1.5.4.2.8
Bos, Aukje (*16-04-1917, †10-03-1984) [Dochter van 1.2.6.5.6.3]  1.2.6.5.6.3.4
Bos, Bouke (*14-01-1910, †22-03-1977) [Nummer 1.2.6.5.6.3.2]  1.2.6.5.6.3.2
Bos, Evert (*13-07-1857, †23-03-1941) [Schoonvader van 1.2.6.5.6.3]  1.2.6.5.6.3
Bos, Evert (*08-05-1908, †22-07-1927) [Zoon van 1.2.6.5.6.3]  1.2.6.5.6.3.1
Bos, Geeske (*04-06-1914) [Dochter van 1.2.6.5.6.3]  1.2.6.5.6.3.3
Bos, Jacob (*03-04-1889, †21-10-1961) [Partner van 1.2.6.5.6.3]  1.2.6.5.6.3; 1.2.6.5.6.3.2
Bos, Jan (*29-01-1866, †20-01-1924) [Schoonvader van 1.2.3.3.2.3]  1.2.3.3.2.3
Bos, Jogchum [Zoon van 1.2.6.5.6.3]  1.2.6.5.6.3.5
Bos, Tjitske (*19-02-1888, †>1951) [Partner van 1.2.3.3.2.3]  1.2.3.3.2.3
Bos, Ynske Atzes van der (*20-12-1859, †10-04-1933) [Schoonmoeder van 1.3.4.4.4.8]  1.3.4.4.4.8
Bosch, Bert [Partner van 1.3.2.3.4.1.1]  1.3.2.3.4.1.1; 1.3.2.3.4.1.1.1
Bosch, Dorothy (*05-03-1934, †16-09-2009) [Nummer 1.3.2.3.4.1.1.1]  1.3.2.3.4.1.1.1
Bosch, Herman van den (*19-03-1847, †1924) [Schoonvader van 1.5.3.2.6.7]  1.5.3.2.6.7
Bosch, Johanna van den (*17-09-1884, †>1949) [Partner van 1.5.3.2.6.7]  1.5.3.2.6.7; 1.5.3.2.6.7.1; 1.5.3.2.6.7.7
Boschker, Geeske (*23-04-1871, †29-06-1943) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.9.3]  1.2.6.5.9.3
Bosma, Sieds Tietes (*28-06-1882, †13-06-1949) [Partner van 1.3.2.1.4.1.4]  1.3.2.1.4.1.4
Bosma, Sjouk Louws (*22-08-1803, †17-04-1871) [Schoonmoeder van 1.6.3.3]  1.6.3.3
Bosma, Tiete Folkerts (*06-11-1843, †23-06-1886) [Schoonvader van 1.3.2.1.4.1.4]  1.3.2.1.4.1.4
Botma, Jacob (*04-02-1894, †11-12-1975) [Schoonvader van 1.3.2.3.1.3.4.2]  1.3.2.3.1.3.4.2
Botma, Jacob Hendrik [Zoon van 1.3.2.3.1.3.4.2]  1.3.2.3.1.3.4.2.2
Botma, Mientje (*17-01-1924, †03-10-2006) [Partner van 1.4.6.3.5.4.6]  1.4.6.3.5.4.6
Botma, Seerp (*11-03-1934, †30-11-2007) [Partner van 1.3.2.3.1.3.4.2]  1.3.2.3.1.3.4.2
Botma, Sybrigje Elizabeth (Sylia) [Dochter van 1.3.2.3.1.3.4.2]  1.3.2.3.1.3.4.2.1
Bottinga, Klaaske (*08-12-1879, †07-08-1962) [Partner van 1.3.2.3.1.5]  1.3.2.3.1.5; 1.3.2.3.1.5.1; 1.3.2.3.1.5.2; 1.3.2.3.1.5.3; 1.3.2.3.1.5.6; 1.3.2.3.1.5.8
Bottinga, Thomas (*24-07-1855, †26-12-1931) [Schoonvader van 1.3.2.3.1.5]  1.3.2.3.1.5
Bouius, Dieuwke (*11-10-1890, †1961) [Schoonmoeder van 1.5.3.2.1.1.2.1]  1.5.3.2.1.1.2.1
Bouma, Binne [Uilkes] (*13-12-1850, †07-11-1934) [Schoonvader van 1.2.3.2.1.5]  1.2.3.2.1.5
Bouma, Geeske (*29-08-1881, †13-12-1965) [Partner van 1.2.3.2.1.5]  1.2.3.2.1.5; 1.2.3.2.1.5.1
Bouma, Klaas Meinderts (*30-01-1830, †25-06-1875) [Schoonvader van 1.2.6.5.3]  1.2.6.5.3
Bouma, Lutske Jans (*26-12-1823, †26-07-1864) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.2.1]  1.3.2.1.2.1
Bouma, Sieuwke (*23-03-1856, †21-07-1920) [Partner van 1.2.6.5.3]  1.2.6.5.3
Bouwens, Anna Maria (*04-11-1896, †01-11-1986) [Partner van 1.5.3.2.6.4.1]  1.5.3.2.6.4.1
Bouwens, Carel Adolf (*14-05-1868, †02-01-1923) [Schoonvader van 1.5.3.2.6.4.1] [Schoonvader van 1.5.3.2.6.4.3]  1.5.3.2.6.4.1; 1.5.3.2.6.4.3
Bouwens, Petrus Hubertus (*28-12-1903) [Partner van 1.5.3.2.6.4.3]  1.5.3.2.6.4.3
Braaksma, Bauke (*27-04-1892, †22-05-1979) [Partner van 1.3.4.4.3.9]  1.3.4.4.3.9
Braaksma, Bregtje (*13-02-1851, †22-11-1929) [Nummer 1.2.3.3.2]  1.2.3.3.2; 1.2.3.3.2.2; 1.2.3.3.2.3
Braaksma, Cornelis (*15-10-1878, †19-09-1879) [Zoon van 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1.3
Braaksma, Eelke (*12-03-1883, †01-05-1884) [Zoon van 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1.5
Braaksma, Eelke (*10-11-1885, †19-01-1886) [Zoon van 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1.7
Braaksma, Eelke (*17-01-1888, †07-09-1888) [Zoon van 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1.9
Braaksma, Eelke [Eertzes] (*23-02-1849, †22-11-1897) [Nummer 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1; 1.2.3.3.1.1
Braaksma, Eelke Ee(r)tzes (*±1769, †26-10-1847) [Schoonvader van 1.2.3.3]  1.2.3.3
Braaksma, Eertze (*15-12-1874, †>1941) [Nummer 1.2.3.3.1.1]  1.2.3.3.1.1; 1.2.3.3.1.1.1; 1.2.3.3.1.1.2; 1.2.3.3.1.1.3; 1.2.3.3.1.1.4
Braaksma, Eertze (*21-04-1899, †18-05-1985) [Nummer 1.2.3.3.1.1.1]  1.2.3.3.1.1.1; 1.2.3.3.1.1.1.1
Braaksma, Eertze [Zoon van 1.2.3.3.1.1.1]  1.2.3.3.1.1.1.2
Braaksma, Eertze [Nummer 1.2.3.3.1.1.3.2]  1.2.3.3.1.1.3.2
Braaksma, Eetze [Eelkes] (*17-06-1818, †28-11-1898) [Partner van 1.2.3.3]  1.2.3.3; 1.2.3.3.1; 1.2.3.3.2
Braaksma, Ernestine [Nummer 1.2.3.3.1.1.3.1]  1.2.3.3.1.1.3.1
Braaksma, Folkert (*16-03-1901) [Nummer 1.2.3.3.1.1.2]  1.2.3.3.1.1.2
Braaksma, Geert (*10-07-1852, †30-01-1913) [Partner van 1.4.6.3.7]  1.4.6.3.7; 1.4.6.3.7.1
Braaksma, Geertruida (*10-07-1880, †15-03-1893) [Dochter van 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1.4
Braaksma, Geertruy (*22-11-1876, †18-09-1877) [Dochter van 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1.2
Braaksma, Gooitzen (*10-07-1861, †06-03-1933) [Schoonvader van 1.3.4.4.3.9]  1.3.4.4.3.9
Braaksma, Ida [Nummer 1.2.3.3.1.1.1.1]  1.2.3.3.1.1.1.1
Braaksma, Jacob Johannes (*06-10-1904, †17-10-1980) [Nummer 1.2.3.3.1.1.3]  1.2.3.3.1.1.3; 1.2.3.3.1.1.3.1; 1.2.3.3.1.1.3.2
Braaksma, Jacoba Johanna [Dochter van 1.2.3.3.1.1.3]  1.2.3.3.1.1.3.3
Braaksma, Johanna [Dochter van 1.2.3.3.1.1.2]  1.2.3.3.1.1.2.1
Braaksma, Johannes (*03-09-1887, †09-02-1916) [Zoon van 1.4.6.3.7]  1.4.6.3.7.3
Braaksma, Johannes (*27-09-1911) [Nummer 1.2.3.3.1.1.4]  1.2.3.3.1.1.4
Braaksma, Johannes Geerts (*16-08-1821, †04-02-1901) [Schoonvader van 1.4.6.3.7]  1.4.6.3.7
Braaksma, Klaaske (*23-11-1884, †10-12-1965) [Dochter van 1.4.6.3.7]  1.4.6.3.7.2
Braaksma, Leendert (*03-01-1890, †04-08-1890) [Zoon van 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1.10
Braaksma, Levenloos (levenloos *16-12-1858) [Zoon van 1.2.3.3]  1.2.3.3.3
Braaksma, Neeltje (*03-07-1884, †01-12-1884) [Dochter van 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1.6
Braaksma, Neeltje (*08-12-1886, †01-04-1887) [Dochter van 1.2.3.3.1]  1.2.3.3.1.8
Braaksma, Robert Jan [Zoon van 1.2.3.3.1.1.3]  1.2.3.3.1.1.3.4
Braaksma, Sepkje (*14-03-1845, †22-01-1937) [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.2
Braaksma, Sija [Dochter van 1.2.3.3.1.1.2]  1.2.3.3.1.1.2.2
Braaksma, Sijtze (*13-04-1897, †02-11-1946) [Zoon van 1.4.6.3.7]  1.4.6.3.7.4
Braaksma, Trijntje (*29-01-1882, †09-08-1970) [Nummer 1.4.6.3.7.1]  1.4.6.3.7.1; 1.5.4.5.5.5
Breemen, Hendrik van (*±1868, †06-03-1944) [Schoonvader van 1.5.3.2.6.7.1]  1.5.3.2.6.7.1
Breemen, Henriëtte Marie van (*11-09-1905) [Partner van 1.5.3.2.6.7.1]  1.5.3.2.6.7.1
Broersma, Trijntje (*04-12-1866, †07-05-1962) [Schoonmoeder van 1.2.3.2.1.1.2]  1.2.3.2.1.1.2
Brondsema, Hilje (Tillie) (*08-02-1874, †27-01-1935) [Partner van 1.3.2.3.4.1]  1.3.2.3.4.1; 1.3.2.3.4.1.1
Brouwer, Janke [Partner van 1.3.2.3.1.5.6]  1.3.2.3.1.5.6
Brouwer, Jitske (*09-11-1908, †30-01-1978)  1.2.6.5.6.2
Bruinsma, Jitske (*19-01-1863, †09-02-1933)  1.6.3.3.3
Brunia, Sijbrigje (*04-05-1905, †13-02-1990) [Partner van 1.3.2.3.1.3.4]  1.3.2.3.1.3.4; 1.3.2.3.1.3.4.1; 1.3.2.3.1.3.4.2; 1.3.2.3.1.3.4.3
Brunia, Yme Willems (*02-08-1874, †07-11-1945) [Schoonvader van 1.3.2.3.1.3.4]  1.3.2.3.1.3.4
Bulten, Geertje (*±1913) [Dochter van 1.4.6.6.2.2]  1.4.6.6.2.2.3
Bulten, Gerrit (*19-02-1919, †10-01-1930) [Zoon van 1.4.6.6.2.2]  1.4.6.6.2.2.5
Bulten, Hendrik Willem (*±1825, †04-11-1885) [Schoonvader van 1.4.6.6.2.2]  1.4.6.6.2.2
Bulten, Hendrik Willem (*23-06-1910, †19-02-1989) [Nummer 1.4.6.6.2.2.1]  1.4.6.6.2.2.1
Bulten, Ida Johanna (*03-01-1912, †13-06-2004) [Nummer 1.4.6.6.2.2.2]  1.4.6.6.2.2.2
Bulten, Jan Willem (*08-05-1872, †13-01-1961) [Partner van 1.4.6.6.2.2]  1.4.6.6.2.2; 1.4.6.6.2.2.1; 1.4.6.6.2.2.2; 1.4.6.6.2.2.4
Bulten, Marten Willem (*17-10-1914, †11-03-2001) [Nummer 1.4.6.6.2.2.4]  1.4.6.6.2.2.4
Burger, Catharine [Partner van 1.5.4.3.3.1.4]  1.5.4.3.3.1.4
Burink, Arnoldus van (*02-09-1844, †05-04-1913) [Schoonvader van 1.4.6.6.2.1]  1.4.6.6.2.1
Burink, Maasje van (*14-12-1873, †14-08-1937) [Partner van 1.4.6.6.2.1]  1.4.6.6.2.1
Busse, Cheryl [Partner van 1.2.6.5.8.2.2.2]  1.2.6.5.8.2.2.2
Buurstra, Antje Wybes (*07-01-1865, †08-03-1934) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.4.4]  1.2.6.5.4.4
Buwalda, Andrieske (*22-10-1848, †01-02-1906) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.6.6]  1.5.4.3.6.6
Buwalda, Jeltje Ulbes (*24-04-1829, †03-06-1907) [Schoonmoeder van 1.5.4.1.3.1]  1.5.4.1.3.1
Buwalda, Stijntje Kornelis (*±1788, †01-10-1857) [Schoonmoeder van 1.4.6.6]  1.4.6.6
Califf, Charles D. (*±1882)  1.5.4.3.3.1
Carels, Antje (*13-02-1908) [Partner van 1.5.4.5.2.4.3]  1.5.4.5.2.4.3
Carels, Jurrien (*28-09-1874, †24-11-1954) [Schoonvader van 1.5.4.5.2.4.3]  1.5.4.5.2.4.3
Combée, Bastiaan (*±1835)  1.5.3.2.6
Coverly, Bertha (*±1912) [Partner van 1.5.4.3.3.1.4]  1.5.4.3.3.1.4
Cremers, Theodorus (*±1839)  1.5.3.2.6
Cuperus, Pietje (*21-09-1894, †19-03-1972) [Partner van 1.3.2.3.1.1.1]  1.3.2.3.1.1.1
Cuperus, Rein Jacobs (*01-06-1863, †30-10-1931) [Schoonvader van 1.3.2.3.1.1.1]  1.3.2.3.1.1.1
Cupery, Andries (*16-06-1852, †08-07-1853) [Zoon van 1.5.3.2.1]  1.5.3.2.1.3
Cupery, Gerben (*07-05-1848, †24-05-1931) [Nummer 1.5.3.2.1.1]  1.5.3.2.1.1; 1.5.3.2.1.1.1; 1.5.3.2.1.1.2
Cupery, Grietje (*07-11-1880, †02-03-1882) [Dochter van 1.5.3.2.1.4]  1.5.3.2.1.4.2
Cupery, Grietje (*22-06-1888) [Dochter van 1.5.3.2.1.4]  1.5.3.2.1.4.5
Cupery, Jan (*03-08-1882, †19-06-1922) [Zoon van 1.5.3.2.1.4]  1.5.3.2.1.4.3
Cupery, Jochum (*26-12-1885) [Zoon van 1.5.3.2.1.4]  1.5.3.2.1.4.4
Cupery, Jochum [Ypes] (*02-07-1820, †10-12-1854) [Partner van 1.5.3.2.1]  1.5.3.2.1; 1.5.3.2.1.1; 1.5.3.2.1.4
Cupery, Riemkje (*14-10-1876) [Nummer 1.5.3.2.1.1.1]  1.5.3.2.1.1.1
Cupery, Sijbrigje (*27-07-1887, †24-03-1897) [Dochter van 1.5.3.2.1.1]  1.5.3.2.1.1.3
Cupery, Ype (*26-06-1850, †17-06-1872) [Zoon van 1.5.3.2.1]  1.5.3.2.1.2
Cupery, Ype Klazes (*28-12-1791, †18-11-1857) [Schoonvader van 1.5.3.2.1]  1.5.3.2.1
Cupery (Cuperij), Aaltje (*15-07-1879) [Nummer 1.5.3.2.1.4.1]  1.5.3.2.1.4.1
Cupery (Cuperij), Andries (*20-08-1854, †03-07-1920) [Nummer 1.5.3.2.1.4]  1.5.3.2.1.4; 1.5.3.2.1.4.1
Cupery (Cuperij), Grietje (*21-12-1879, †31-05-1938) [Nummer 1.5.3.2.1.1.2]  1.5.3.2.1.1.2; 1.5.3.2.1.1.2.1
Cupery (Cuperij), Iefke (*20-01-1892) [Dochter van 1.5.3.2.1.4]  1.5.3.2.1.4.6
Curtis, Nettie (*±1862) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.3.7]  1.5.4.2.3.7
Curtis, Willet (*08-10-1903, †17-05-1976) [Partner van 1.5.4.3.3.1.3]  1.5.4.3.3.1.3
DeBoer [Partner van 1.4.6.6.1.1.9.2]  1.4.6.6.1.1.9.2
Dekker, Gerritdina [Partner van 1.4.6.6.2.3.8]  1.4.6.6.2.3.8
Dekkinga, Jan (*±1852, †18-07-1903) [Schoonvader van 1.5.4.3.6.7]  1.5.4.3.6.7
Dekkinga, Martje (*18-12-1890, †23-09-1924) [Partner van 1.5.4.3.6.7]  1.5.4.3.6.7
Dennis, Myrtle May [Partner van 1.5.4.3.3.1.1]  1.5.4.3.3.1.1
Deth, Gerrit van [Schoonvader van 1.5.3.2.6.1]  1.5.3.2.6.1
Deth, Johannes Lubertus van (*23-10-1838, †29-11-1925) [Partner van 1.5.3.2.6.1]  1.5.3.2.6.1
Dijk, Arnoldus van (*±1855, †02-01-1947) [Schoonvader van 1.5.4.3.8.2]  1.5.4.3.8.2
Dijk, Bregtje van (*11-08-1909, †28-06-1927) [Dochter van 1.2.3.3.2.2]  1.2.3.3.2.2.1
Dijk, Douwe van (*30-03-1888, †02-05-1971) [Partner van 1.3.2.1.2.1.2]  1.3.2.1.2.1.2
Dijk, Elina van (*17-07-1912, †26-10-1914) [Dochter van 1.2.3.3.2.2]  1.2.3.3.2.2.2
Dijk, Geertruida van (*31-07-1888) [Partner van 1.5.4.3.8.2]  1.5.4.3.8.2
Dijk, H. van [Schoonmoeder van 1.5.4.3.7.6.11]  1.5.4.3.7.6.11
Dijk, Harm van (*±1844, †21-11-1922) [Schoonvader van 1.5.4.3.6.8]  1.5.4.3.6.8
Dijk, Harmen van (*13-09-1884, †02-12-1916) [Partner van 1.2.3.3.2.2]  1.2.3.3.2.2
Dijk, Harmina (*±1853, †04-02-1922) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.6.8]  1.5.4.3.6.8
Dijk, Henderikus van (*05-11-1891, †17-10-1975) [Partner van 1.5.4.3.6.8]  1.5.4.3.6.8
Dijk, Jan van (*16-12-1859, †24-06-1934) [Schoonvader van 1.3.2.1.2.1.2]  1.3.2.1.2.1.2
Dijk, Jantje van (*18-07-1844, †06-03-1917) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.8.1]  1.5.4.3.8.1
Dijk, Johannes van (*17-04-1834, †31-10-1894) [Schoonvader van 1.2.3.3.2.2]  1.2.3.3.2.2
Dijk, Martinus van (*13-11-1913) [Zoon van 1.5.4.3.6.8]  1.5.4.3.6.8.1
Dijk, Trijntje van (*10-04-1869) [Schoonmoeder van 1.3.4.4.3.8]  1.3.4.4.3.8
Dijk, Trijntje van (*10-04-1869) [Schoonmoeder van 1.4.6.6.6.1]  1.4.6.6.6.1
Dijk, Willem van (*1917, †09-05-1919) [Zoon van 1.5.4.3.6.8]  1.5.4.3.6.8.2
Dijkema, Wilhelmina (*±1855, †12-04-1936) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.8.2]  1.5.4.3.8.2
Dijkma, Dieuwke Gerrits (*27-01-1821, †07-03-1860)  1.6.3.5
Dijkma, Gerryt Bouwes (*02-05-1788, †25-12-1840) [Schoonvader van 1.3.2.3]  1.3.2.3
Dijkma, Gerryt Bouwes (*09-03-1849, †28-07-1910) [Schoonvader van 1.3.2.1.3.1.1]  1.3.2.1.3.1.1
Dijkma, Janke Gerrits (*03-05-1826, †18-03-1868) [Partner van 1.3.2.3]  1.3.2.3; 1.3.2.3.1; 1.3.2.3.3; 1.3.2.3.4; 1.3.2.3.7; 1.3.2.3.8
Dijkma, Jantje (*03-10-1888, †01-12-1967) [Partner van 1.3.2.1.3.1.1]  1.3.2.1.3.1.1; 1.3.2.1.3.1.1.1
Dijkma, Maaike Gerrits (*17-05-1831, †14-02-1893) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.4]  1.3.2.3.4
Dijkma, Tjitske (*02-08-1854, †22-08-1914)  1.4.6.1.3.2
Dijkman, Anje (*31-12-1913, †21-04-1983) [Partner van 1.4.6.6.1.5.1]  1.4.6.6.1.5.1
Dijkman, Duurt (*05-11-1889, †16-10-1941) [Schoonvader van 1.4.6.6.1.5.1]  1.4.6.6.1.5.1
Dijkstra, Aafke (*03-09-1881, †26-09-1966) [Nummer 1.5.4.2.1.5]  1.5.4.2.1.5
Dijkstra, Akke Sakes (Aukje) (*±1799, †22-10-1877) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.4]  1.3.2.1.4
Dijkstra, Antje (*14-03-1893, †13-11-1942) [Partner van 1.2.6.5.4.5]  1.2.6.5.4.5
Dijkstra, Antje Geerts (*18-07-1815, †22-01-1895) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.5]  1.5.4.2.5
Dijkstra, Aukje (*02-12-1880, †24-05-1940) [Dochter van 1.2.3.3.2]  1.2.3.3.2.1
Dijkstra, Barber (Baaije) (*26-02-1867, †03-05-1938) [Partner van 1.3.2.3.7]  1.3.2.3.7; 1.3.2.3.7.1
Dijkstra, Dirkje Louws (*26-04-1786, †07-05-1867) [Partner van 1.3.4]  1.3.4; 1.3.4.2; 1.3.4.4
Dijkstra, Eelke (*10-06-1852, †20-10-1928) [Schoonvader van 1.5.4.2.4.5]  1.5.4.2.4.5
Dijkstra, Eelke Bienses (*11-10-1760, †07-09-1828) [Schoonvader van 1.6.3]  1.6.3
Dijkstra, Eertze (*02-08-1885, †20-10-1885) [Zoon van 1.2.3.3.2]  1.2.3.3.2.4
Dijkstra, Freerk [Siegers] (*14-09-1836, †05-06-1920)  1.2.6.5
Dijkstra, Grietje (*22-09-1872, †05-05-1891) [Dochter van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.1.2
Dijkstra, Grietje (*22-10-1888) [Partner van 1.2.6.5.2.2]  1.2.6.5.2.2
Dijkstra, Harmen Uilkes (*10-05-1813, †27-01-1871) [Schoonvader van 1.3.2.3.7]  1.3.2.3.7
Dijkstra, Hielke (*02-08-1885, †31-03-1951) [Nummer 1.2.3.3.2.3]  1.2.3.3.2.3
Dijkstra, Hylke [Pieters] (*03-12-1821, †22-08-1879) [Schoonvader van 1.2.3.3.2]  1.2.3.3.2
Dijkstra, Jan (*07-03-1868) [Partner van 1.5.4.1.2.3]  1.5.4.1.2.3
Dijkstra, Jan (*01-11-1921, †13-03-1948) [Zoon van 1.2.3.3.2.3]  1.2.3.3.2.3.1
Dijkstra, Jelle (*20-02-1866, †18-03-1937) [Schoonvader van 1.2.6.5.4.5]  1.2.6.5.4.5
Dijkstra, Jeltje (*01-10-1863, †21-02-1939) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.4.5]  1.2.6.5.4.5
Dijkstra, Klaas (*14-03-1891, †08-06-1978) [Partner van 1.4.6.1.3.2.2]  1.4.6.1.3.2.2
Dijkstra, Klaas Jans (*06-02-1838, †11-04-1897) [Schoonvader van 1.5.4.1.2.3]  1.5.4.1.2.3
Dijkstra, Klaaske (*07-12-1854, †22-11-1921) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.4.1]  1.2.6.5.4.1
Dijkstra, Maaike (*05-09-1895, †14-02-1971) [Partner van 1.5.4.2.4.5]  1.5.4.2.4.5
Dijkstra, Metske (*29-09-1877, †12-09-1938) [Zoon van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.1.4
Dijkstra, Pieter (*22-05-1852, †13-10-1921) [Partner van 1.2.3.3.2]  1.2.3.3.2; 1.2.3.3.2.2; 1.2.3.3.2.3
Dijkstra, Pieter (*02-01-1902) [Zoon van 1.5.3.2.5.5]  1.5.3.2.5.5.2
Dijkstra, Pietrikje (Pietje) Eelkes (*31-10-1788, †12-03-1871) [Partner van 1.6.3]  1.6.3; 1.6.3.2; 1.6.3.3; 1.6.3.5
Dijkstra, Reinder (*08-11-1855, †18-07-1940) [Schoonvader van 1.2.6.5.2.2]  1.2.6.5.2.2
Dijkstra, Renske Jans (*±1780, †30-09-1853) [Schoonmoeder van 1.5.3.2.1]  1.5.3.2.1
Dijkstra, Rinske (*21-07-1860, †?-12-1940) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.3.3]  1.3.2.3.3.3
Dijkstra, Ritske (*14-01-1871, †±1953) [Nummer 1.5.4.2.1.1]  1.5.4.2.1.1
Dijkstra, Ritske Engels (*03-12-1810, †31-10-1891) [Schoonvader van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.1
Dijkstra, Sjoukje [Partner van 1.3.2.3.1.3.4.3.1]  1.3.2.3.1.3.4.3.1
Dijkstra, Tjalling [Ritskes] (*23-11-1847, †03-12-1921) [Partner van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.1; 1.5.4.2.1.1; 1.5.4.2.1.5
Dijkstra, Tjibbe (*18-03-1868, †13-05-1900) [Schoonvader van 1.4.6.1.3.2.2]  1.4.6.1.3.2.2
Dijkstra, Tjitske (*20-03-1882, †14-07-1984) [Nummer 1.2.3.3.2.2]  1.2.3.3.2.2
Dijkstra, Trijntje [Jans] (*14-02-1810, †07-02-1894) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.1]  1.3.2.1.1
Dijkstra, Trijntje Wiebes (*19-04-1828) [Schoonmoeder van 1.6.3.3.3]  1.6.3.3.3
Dijkstra, Wijtske (*08-09-1874, †±1944) [Dochter van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.1.3
Dijkstra, Willem (*21-10-1836, †01-09-1884) [Schoonvader van 1.5.3.2.5.5]  1.5.3.2.5.5
Dijkstra, Willem (*06-07-1875, †02-06-1966) [Partner van 1.5.3.2.5.5]  1.5.3.2.5.5
Dijkstra, Willem (*24-06-1900) [Zoon van 1.5.3.2.5.5]  1.5.3.2.5.5.1
Dijkstra, Yttje Meinderts (*09-03-1847, †24-08-1914) [Schoonmoeder van 1.3.4.4.4.3]  1.3.4.4.4.3
Dirks, Atje [Schoonmoeder van 1.3.4]  1.3.4
Dokkum, Derk van [Schoonvader van 1.5.4.5.4.1]  1.5.4.5.4.1
Dokkum, Joukie van (*±1870) [Partner van 1.5.4.5.4.1]  1.5.4.5.4.1
Domerchie, Derk (*21-12-1908) [Partner van 1.5.3.2.6.7.7]  1.5.3.2.6.7.7
Domerchie, Johannes (*04-07-1874, †01-03-1953) [Schoonvader van 1.5.3.2.6.7.7]  1.5.3.2.6.7.7
Doornbos, Anna [Partner van 1.3.2.3.1.3.5]  1.3.2.3.1.3.5
Dorhout, Anne (*09-12-1909) [Partner van 1.5.4.2.8.1.1]  1.5.4.2.8.1.1
Dorhout, Djoeke [Dochter van 1.5.4.2.8.1.1]  1.5.4.2.8.1.1.1
Dorhout, Hendrik [Zoon van 1.5.4.2.8.1.1]  1.5.4.2.8.1.1.2
Dorhout, Jan [Zoon van 1.5.4.2.8.1.1]  1.5.4.2.8.1.1.3
Dorhout, Jan Joekes (*18-12-1833, †02-01-1914) [Schoonvader van 1.5.4.2.1.1]  1.5.4.2.1.1
Dorhout, Pietje (*30-11-1876, †31-07-1933) [Partner van 1.5.4.2.1.1]  1.5.4.2.1.1
Douma, Andrew [Partner van 1.2.6.5.8.2.2.1]  1.2.6.5.8.2.2.1
Douma, Dewey A. (*25-09-1903, †27-01-1981) [Schoonvader van 1.2.6.5.8.2.2.1]  1.2.6.5.8.2.2.1
Douma, Froukje (*25-12-1847, †25-01-1885) [Partner van 1.3.4.2.2]  1.3.4.2.2
Douma, Hiltje [Jans] (*13-09-1841, †27-10-1919) [Partner van 1.5.4.5.2]  1.5.4.5.2; 1.5.4.5.2.2; 1.5.4.5.2.3; 1.5.4.5.2.4; 1.5.4.5.2.6
Douma, Jacob (*26-07-1867, †27-12-1934) [Schoonvader van 1.3.4.4.3.1.2]  1.3.4.4.3.1.2
Douma, Jan Harkes (*21-07-1813, †14-02-1886) [Schoonvader van 1.5.3.2.4]  1.5.3.2.4
Douma, Jan Harkes (*21-07-1813, †14-02-1886) [Schoonvader van 1.5.4.5.2]  1.5.4.5.2
Douma, Jiltje (*01-03-1834, †23-07-1917) [Partner van 1.5.3.2.4]  1.5.3.2.4
Douma, Tjitske (*29-12-1853, †26-10-1926)  1.4.6.1.3.2
Douma, Trijntje (*15-06-1901, †07-02-1976) [Partner van 1.3.4.4.3.1.2]  1.3.4.4.3.1.2
Douma, Ype Lieuwes (*31-05-1815, †22-11-1861) [Schoonvader van 1.3.4.2.2]  1.3.4.2.2
Douwes, Itje (*26-03-1779, †01-11-1859) [Schoonmoeder van 1.5.4.2]  1.5.4.2
Douwes, Janke (*±1787, †29-12-1857) [Schoonmoeder van 1.3.4.2]  1.3.4.2
Drenth, Geertje (*25-10-1820, †01-08-1877) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.7]  1.5.4.3.7
Drijsaard, Trijntje (*01-08-1837, †07-11-1914) [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.6]  1.5.4.5.2.6
Dutrier, Josephina Paulina (†>1866) [Partner van 1.2.3.4]  1.2.3.4
Eeltjes, Jan (~19-10-1749, †23-01-1809) [Partner van 1.6]  1.6; 1.6.3
Egles, Gertje (Gettje) (*±1705, †<1757) [Schoonmoeder van 1.2]  1.2
Eide, Harmke van der (*24-04-1893, †20-08-1987) [Schoonmoeder van 1.4.6.6.1.5.1]  1.4.6.6.1.5.1
Eizinga, Mettje (*04-05-1865, †16-11-1918) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.6.6]  1.2.6.5.6.6
Elderhuis, Tjalling Gerlofs (*31-03-1824, †22-05-1863)  1.5.4.3
Elgersma, Fetze Annes (*07-09-1907, †09-10-1968) [Partner van 1.4.6.6.2.2.2]  1.4.6.6.2.2.2
Elgersma, Trijntje [Partner van 1.3.2.3.1.5.8]  1.3.2.3.1.5.8
Elliott, Thomas [Partner van 1.2.6.5.8.2.1.6]  1.2.6.5.8.2.1.6
Elzinga, Iete Jans (*02-02-1845, †13-09-1926) [Schoonvader van 1.3.2.3.3.4]  1.3.2.3.3.4
Elzinga, Trijntje (*08-12-1882) [Partner van 1.3.2.3.3.4]  1.3.2.3.3.4
Emmelot, Hendrik Jan (*14-04-1830, †15-12-1920) [Partner van 1.2.6.2.1]  1.2.6.2.1
Emmelot, Willem (*26-08-1798, †18-11-1858) [Schoonvader van 1.2.6.2.1]  1.2.6.2.1
Engelman, Eveline [Partner van 1.3.2.3.1.3.4.1.3]  1.3.2.3.1.3.4.1.3
Ernstes, Eeltje (†±1782) [Schoonvader van 1.6]  1.6
Esselink, Geertje (*11-10-1851, †26-08-1915) [Schoonmoeder van 1.4.6.6.2.3]  1.4.6.6.2.3
Feenstra, Jeltje Jans (*±1813, †06-07-1865) [Schoonmoeder van 1.4.6.6.1]  1.4.6.6.1
Feenstra, Rinske (*28-08-1876, †26-02-1971) [Schoonmoeder van 1.2.3.2.1.4.3]  1.2.3.2.1.4.3
Fekkes, Hindrik Reintje (*15-06-1887) [Partner van 1.5.4.3.7.5]  1.5.4.3.7.5
Fekkes, Jan (*23-09-1854, †24-09-1904) [Schoonvader van 1.5.4.3.7.5]  1.5.4.3.7.5
Fekkes, Jan (*1913, †28-06-1913) [Zoon van 1.5.4.3.7.5]  1.5.4.3.7.5.1
Fekkes, Jan (*15-03-1914) [Zoon van 1.5.4.3.7.5]  1.5.4.3.7.5.2
Fekkes, Metske (*17-10-1916) [Zoon van 1.5.4.3.7.5]  1.5.4.3.7.5.3
Fekkes, Willem (*1918, †24-07-1920) [Zoon van 1.5.4.3.7.5]  1.5.4.3.7.5.4
Fekkes, Willem [Zoon van 1.5.4.3.7.5]  1.5.4.3.7.5.5
Ferwerda, Sjoerd [Wiltjes] (*02-06-1865) [Schoonvader van 1.5.4.2.4.6]  1.5.4.2.4.6
Ferwerda, Tiete (*18-01-1901, †23-04-1982) [Partner van 1.5.4.2.4.6]  1.5.4.2.4.6
Fokkema, Aafke (*17-09-1923, †21-05-2002) [Partner van 1.4.6.6.6.1.3]  1.4.6.6.6.1.3
Fokkema, Fokke (*14-05-1867, †29-01-1927) [Schoonvader van 1.3.4.4.4.7]  1.3.4.4.4.7
Fokkema, Jacob (*14-06-1891, †05-09-1952) [Partner van 1.3.4.4.4.7]  1.3.4.4.4.7
Fokkema, Tjitske (*01-03-1915, †20-04-1956) [Partner van 1.4.6.3.5.4.3]  1.4.6.3.5.4.3
Fokkens, Cornelius (Cor) (*±1924, †26-01-1998) [Partner van 1.5.4.3.7.6.8]  1.5.4.3.7.6.8
Folkertsma, Tjitske Johannes (*29-04-1825, †07-09-1904) [Schoonmoeder van 1.5.4.1.2.1]  1.5.4.1.2.1
Freerks, Roelof (~02-03-1732, †±1795) [Schoonvader van 1.2.4]  1.2.4
Freerks, Roelof (*05-04-1789, †08-01-1811) [Zoon van 1.2.4]  1.2.4.1
Friemann, Maria Sophia (*±1870) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.6.11]  1.5.4.3.6.11
Frik, Frederik (*12-08-1896) [Nummer 1.2.6.5.9.2]  1.2.6.5.9.2
Frik, Geert (*15-08-1853, †24-06-1934) [Partner van 1.2.6.5.9]  1.2.6.5.9; 1.2.6.5.9.1; 1.2.6.5.9.2; 1.2.6.5.9.3
Frik, Geert Jan (*06-12-1924, †23-07-1945) [Zoon van 1.2.6.5.9.3]  1.2.6.5.9.3.1
Frik, Jan (*12-08-1896, †07-02-1945) [Nummer 1.2.6.5.9.3]  1.2.6.5.9.3
Frik, Klaas (*08-06-1894, †02-02-1941) [Nummer 1.2.6.5.9.1]  1.2.6.5.9.1
Frik, Klaas Geerts (*16-03-1814, †15-09-1897) [Schoonvader van 1.2.6.5.9]  1.2.6.5.9
Gaatzes, Bregtje (*09-05-1780, †18-08-1830) [Partner van 1.2.3]  1.2.3; 1.2.3.2; 1.2.3.3; 1.2.3.4
Ganzinga, Dirk [Everts] (*25-08-1861, †26-01-1932) [Schoonvader van 1.5.4.2.4.3]  1.5.4.2.4.3
Ganzinga, Freerkje (*22-12-1889, †12-01-1979) [Partner van 1.5.4.2.4.3]  1.5.4.2.4.3
Garrelds (Garrelts), Antje (*±1851, †30-08-1914) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.8.3]  1.2.6.5.8.3
Gast, Johanna de (*12-04-1836, †>1914) [Schoonmoeder van 1.2.3.3.1.1]  1.2.3.3.1.1
Geerts, Jochem (~14-02-1740) [Schoonvader van 1.2.6]  1.2.6
Geertsma, Aafke [Nummer 1.5.4.2.8.1.2]  1.5.4.2.8.1.2
Geertsma, Betske (*24-01-1919) [Nummer 1.5.4.2.8.1.1]  1.5.4.2.8.1.1
Geertsma, Feike (*25-09-1882, †15-04-1954) [Partner van 1.3.4.4.4.4]  1.3.4.4.4.4
Geertsma, Hendrik (*17-07-1887, †19-11-1922) [Partner van 1.5.4.2.8.1]  1.5.4.2.8.1; 1.5.4.2.8.1.1; 1.5.4.2.8.1.2
Geertsma, Levenloos (levenloos *28-10-1919) [Zoon van 1.3.4.4.4.4]  1.3.4.4.4.4.1
Geertsma, Pieter Dirks (*03-05-1844, †30-10-1911) [Schoonvader van 1.5.4.2.8.1]  1.5.4.2.8.1
Geertsma, Pieter Dirks (*03-05-1844, †30-10-1911) [Schoonvader van 1.3.4.4.4.4]  1.3.4.4.4.4
Gerbens, Claes [Vader van 1]  1
Gerbens, Gertje (Gertie) (*02-10-1741, †±1785) [Nummer 1.3]  1.3; 1.3.2; 1.3.4
Gerbens, Neeltje (*08-01-1747, †18-05-1821) [Nummer 1.5]  1.5; 1.5.3; 1.5.4
Gerbens, Pieter (Pytter) (*17-12-1738, †04-10-1808) [Nummer 1.2]  1.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6
Gerbens, Pyter (*02-12-1736, †<17-12-1738) [Zoon van 1]  1.1
Gerrits, Aurelia (*±1763, †05-12-1828) [Schoonmoeder van 1.5.4.1]  1.5.4.1
Gilmaster, Arthur (*15-01-1904, †03-03-1972) [Schoonvader van 1.2.6.5.8.1.5]  1.2.6.5.8.1.5
Gilmaster, Arthur J. [Partner van 1.2.6.5.8.1.5]  1.2.6.5.8.1.5
Glas, Kaatje (*30-03-1858) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.4.1.6]  1.3.2.1.4.1.6
Glas, Leentje Hiddes (*10-05-1831, †05-12-1911) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.4]  1.5.4.2.4
Gorham, Geo. W. [Schoonvader van 1.5.4.2.3.5]  1.5.4.2.3.5
Gorham, Lewis A. (*13-05-1879, †06-01-1971) [Partner van 1.5.4.2.3.5]  1.5.4.2.3.5
Gorter, Evert (*13-08-1880, †>1950) [Schoonvader van 1.2.6.5.4.2.1]  1.2.6.5.4.2.1
Gorter, Tietje (*05-05-1917) [Partner van 1.2.6.5.4.2.1]  1.2.6.5.4.2.1
Graaf, Adriaantje Aukes de (*01-03-1868, †01-10-1931) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.4.3]  1.5.4.2.4.3
Graham, Emma Mindonna (*14-11-1877, †?-12-1958) [Partner van 1.5.4.2.3.3]  1.5.4.2.3.3
Graham, Thomas (*?-12-1840) [Schoonvader van 1.5.4.2.3.3]  1.5.4.2.3.3
Graves, Dolores I. (*17-09-1920) [Partner van 1.2.6.5.8.2.1]  1.2.6.5.8.2.1; 1.2.6.5.8.2.1.6
Greidanus, Johannes Numan (*07-05-1892, †16-12-1937) [Partner van 1.3.2.3.1.3.2]  1.3.2.3.1.3.2
Grijpstra, Pieter Sijtzes (*20-09-1845, †29-07-1908) [Schoonvader van 1.3.4.4.4.2]  1.3.4.4.4.2
Grijpstra, Ype (*28-01-1877, †24-05-1919) [Partner van 1.3.4.4.4.2]  1.3.4.4.4.2
Groen, Dirk (*10-03-1859, †<1919) [Schoonvader van 1.5.4.3.6.10]  1.5.4.3.6.10
Groen, Jacob (*28-10-1918) [Zoon van 1.5.4.3.6.10]  1.5.4.3.6.10.1
Groen, Jantje [Tietes] (*29-11-1861) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.4.6]  1.5.4.2.4.6
Groen, Marinus (*03-06-1928, †18-06-1928) [Zoon van 1.5.4.3.6.10]  1.5.4.3.6.10.2
Groen, Wolter (*28-05-1880, †14-08-1946) [Partner van 1.5.4.3.6.10]  1.5.4.3.6.10
Groensma (Groenstra), Freerk [Roelofs] (~04-10-1761, †06-12-1826) [Partner van 1.2.4]  1.2.4
Groot, Aaltje de (*27-06-1898, †15-01-1969) [Partner van 1.2.3.2.1.4.1]  1.2.3.2.1.4.1; 1.2.3.2.1.4.1.1; 1.2.3.2.1.4.1.2; 1.2.3.2.1.4.1.4
Groot, Andries de (*12-04-1836, †21-03-1904) [Schoonvader van 1.3.2.1.4.2]  1.3.2.1.4.2
Groot, Annigje de (*±1864) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.7.8]  1.5.4.3.7.8
Groot, Antje de (*20-01-1893, †07-03-1979) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.7.6.6]  1.5.4.3.7.6.6
Groot, Jan Jantjes de (*03-12-1785, †28-06-1813)  1.6.3
Groot, Oebele de (*24-06-1854, †17-02-1927) [Schoonvader van 1.2.3.2.1.4.1]  1.2.3.2.1.4.1
Groot, Tetje de (*23-02-1892) [Dochter van 1.3.2.1.4.2]  1.3.2.1.4.2.1
Groot, Tjeerd de (*19-07-1861) [Partner van 1.3.2.1.4.2]  1.3.2.1.4.2
Gulmans, Lieuwkje (*11-10-1853, †19-12-1917) [Schoonmoeder van 1.5.4.5.5.6]  1.5.4.5.5.6
Haaijema, Iemkje Engeliena (*31-03-1904, †30-12-1981) [Partner van 1.5.3.2.5.6.3]  1.5.3.2.5.6.3
Haaima, Jogchum (*24-02-1883, †14-09-1970) [Nummer 1.2.6.5.4.3]  1.2.6.5.4.3
Haaima, Levenloos (levenloos *12-11-1916) [Zoon van 1.2.6.5.4.5]  1.2.6.5.4.5.1
Haaima, Lourens (*29-05-1889, †13-03-1964) [Nummer 1.2.6.5.4.5]  1.2.6.5.4.5
Haaima, Maria (*03-10-1879, †17-06-1969) [Nummer 1.2.6.5.4.2]  1.2.6.5.4.2; 1.2.6.5.4.2.1
Haaima, Piebe (*25-05-1888, †23-07-1971) [Partner van 1.5.4.3.6.6]  1.5.4.3.6.6
Haaima, Simon [Louws] (*14-04-1849, †27-04-1945) [Partner van 1.2.6.5.4]  1.2.6.5.4; 1.2.6.5.4.2; 1.2.6.5.4.3; 1.2.6.5.4.4; 1.2.6.5.4.5; 1.2.6.5.4.6; 1.2.6.5.4.7
Haaima, Theunis (*13-08-1851, †14-04-1897) [Schoonvader van 1.5.4.3.6.6]  1.5.4.3.6.6
Haaima, Theunis (*04-05-1894, †30-04-1986) [Nummer 1.2.6.5.4.7]  1.2.6.5.4.7
Haaima, Tjitske (*18-04-1891) [Nummer 1.2.6.5.4.6]  1.2.6.5.4.6
Haaima, Wietske (*17-04-1886, †24-08-1977) [Nummer 1.2.6.5.4.4]  1.2.6.5.4.4
Haak, Frouwkje van der [Partner van 1.2.3.2.1.4.1.1]  1.2.3.2.1.4.1.1
Haakma, Ytje Oebeles (*11-12-1814, †01-10-1886) [Schoonmoeder van 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6
Haan, Hendrik de (*27-02-1876, †26-04-1948) [Partner van 1.5.4.5.5.6]  1.5.4.5.5.6
Haan, Neeltje de (*07-03-1902) [Dochter van 1.5.4.5.5.6]  1.5.4.5.5.6.1
Haan, Pieter de (*19-12-1851, †<1948) [Schoonvader van 1.5.4.5.5.6]  1.5.4.5.5.6
Haan, Rinske Jans de (*13-08-1855, †28-09-1915) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.3.1.3]  1.3.2.1.3.1.3
Haanstra, Jeltje (*03-09-1871, †08-06-1940) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.4.1.5]  1.3.2.1.4.1.5
Haima, Della [Schoonmoeder van 1.2.6.5.8.1.3]  1.2.6.5.8.1.3
Haima, Lourens Piebes (*24-05-1823, †18-03-1890) [Schoonvader van 1.2.6.5.4]  1.2.6.5.4
Hamstra, Trientje (*±1830, †22-10-1864) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.8]  1.5.4.3.8
Hanepen, Dirkje (*01-01-1828, †21-04-1864)  1.2.6.2.1
Harkema, Pieterke Jans (*16-02-1824, †02-08-1898) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.3.1]  1.3.2.1.3.1
Harmens, Trijntje (~10-04-1740, †02-03-1825) [Partner van 1.4]  1.4; 1.4.6
Havinga, Anje (*25-06-1878, †08-09-1963) [Partner van 1.4.6.6.1.2]  1.4.6.6.1.2
Havinga, Ida (*25-03-1853, †18-10-1934) [Schoonmoeder van 1.4.6.6.1.3]  1.4.6.6.1.3
Havinga, Jacobus (*08-12-1838) [Schoonvader van 1.4.6.6.1.2]  1.4.6.6.1.2
Heebeles, Aaltje (~17-06-1742, †25-06-1817) [Schoonmoeder van 1.2.3]  1.2.3
Heeringa, Alberdina (*14-09-1908) [Dochter van 1.5.3.2.6.7]  1.5.3.2.6.7.4
Heeringa, Andries (*16-07-1873, †10-02-1875) [Zoon van 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6.5
Heeringa, Andries [Gerbens] (*20-11-1844, †18-06-1848) [Zoon van 1.5.3.2]  1.5.3.2.8
Heeringa, Anton Frederik (*22-02-1895, †11-11-1959) [Nummer 1.5.3.2.6.4.1]  1.5.3.2.6.4.1
Heeringa, Christina Frederika (*15-11-1907) [Nummer 1.5.3.2.6.4.3]  1.5.3.2.6.4.3
Heeringa, Dirk [Gerbens] (*09-01-1830, †18-09-1831) [Zoon van 1.5.3.2]  1.5.3.2.2
Heeringa, Dirk [Gerbens] (*12-06-1835, †28-03-1911) [Nummer 1.5.3.2.4]  1.5.3.2.4
Heeringa, Douwe [Gerbens] (*03-02-1842, †1927) [Nummer 1.5.3.2.7]  1.5.3.2.7; 1.5.3.2.7.2
Heeringa, Evert Jan (*±1917, †27-05-1946) [Zoon van 1.5.3.2.6.7]  1.5.3.2.6.7.8
Heeringa, Froukje Rienks (*28-06-1862, †>1928) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.3.1.4]  1.3.2.1.3.1.4
Heeringa, Gerben (*26-04-1868, †30-05-1870) [Zoon van 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6.2
Heeringa, Gerben (*08-10-1871, †09-10-1967) [Nummer 1.5.3.2.6.4]  1.5.3.2.6.4; 1.5.3.2.6.4.1; 1.5.3.2.6.4.3
Heeringa, Gerben (*05-03-1881) [Zoon van 1.5.3.2.7]  1.5.3.2.7.1
Heeringa, Gerben Pieter (*04-01-1911) [Zoon van 1.5.3.2.6.4]  1.5.3.2.6.4.4
Heeringa, Gerben Pieters (*10-01-1801, †05-05-1845) [Nummer 1.5.3.2]  1.5.3.2; 1.5.3.2.1; 1.5.3.2.4; 1.5.3.2.5; 1.5.3.2.6; 1.5.3.2.7
Heeringa, Gosse (*03-05-1808, †11-12-1808) [Zoon van 1.5.3]  1.5.3.3
Heeringa, Grietje [Gerbens] (*15-07-1824, †23-01-1904) [Nummer 1.5.3.2.1]  1.5.3.2.1; 1.5.3.2.1.1; 1.5.3.2.1.4
Heeringa, Grytje Pytters (*11-08-1796, †?-08-1796) [Dochter van 1.5.3]  1.5.3.1
Heeringa, Hendrika (*07-08-1910, †07-02-1911) [Dochter van 1.5.3.2.6.7]  1.5.3.2.6.7.5
Heeringa, Hendrikje (*±1914, †05-07-1949) [Nummer 1.5.3.2.6.7.7]  1.5.3.2.6.7.7
Heeringa, Herman (*18-09-1906, †18-01-1985) [Zoon van 1.5.3.2.6.7]  1.5.3.2.6.7.2
Heeringa, Janke [Gerbens] (*26-08-1837, †31-01-1921) [Nummer 1.5.3.2.5]  1.5.3.2.5; 1.5.3.2.5.5; 1.5.3.2.5.6
Heeringa, Johanna (*26-08-1907) [Dochter van 1.5.3.2.6.7]  1.5.3.2.6.7.3
Heeringa, Johanna (*01-06-1912, †19-08-1913) [Dochter van 1.5.3.2.6.7]  1.5.3.2.6.7.6
Heeringa, Joukje (*19-10-1866, †08-05-1935) [Nummer 1.5.3.2.6.1]  1.5.3.2.6.1
Heeringa, Joukje (*11-02-1896) [Dochter van 1.5.3.2.7]  1.5.3.2.7.3
Heeringa, Levenloos (*05-06-1833, †05-06-1833) [Dochter van 1.5.3.2]  1.5.3.2.3
Heeringa, Maaike (*17-10-1899, †18-09-1903) [Dochter van 1.5.3.2.7]  1.5.3.2.7.4
Heeringa, Pieter (*30-03-1884, †>1949) [Nummer 1.5.3.2.6.7]  1.5.3.2.6.7; 1.5.3.2.6.7.1; 1.5.3.2.6.7.7
Heeringa, Pieter (*03-06-1905) [Nummer 1.5.3.2.6.7.1]  1.5.3.2.6.7.1
Heeringa, Pieter [Gerbens] (*18-10-1839, †26-01-1930) [Nummer 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6; 1.5.3.2.6.1; 1.5.3.2.6.4; 1.5.3.2.6.7
Heeringa, Pytter Gosses (~28-04-1765, †10-05-1836) [Partner van 1.5.3]  1.5.3; 1.5.3.2
Heeringa, Ruurd (*01-03-1885) [Nummer 1.5.3.2.7.2]  1.5.3.2.7.2
Heeringa, Sietze (*07-08-1905) [Zoon van 1.5.3.2.6.4]  1.5.3.2.6.4.2
Heeringa, Sijtze (*04-12-1869) [Zoon van 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6.3
Heeringa, Ytje (*04-08-1876, †18-04-1878) [Dochter van 1.5.3.2.6]  1.5.3.2.6.6
Helfrich, Annigje (*04-06-1863, †15-04-1932) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.4.6]  1.2.6.5.4.6
Helmus, Itje (Ida) (*05-12-1849, †04-10-1935) [Partner van 1.5.4.3.3]  1.5.4.3.3; 1.5.4.3.3.1
Helmus, Tjebbe Jans (*24-05-1825, †25-02-1899) [Schoonvader van 1.5.4.3.3]  1.5.4.3.3
Hendriks, Klaas (~23-05-1734, †±1782) [Partner van 1.3]  1.3; 1.3.2; 1.3.4
Hendriksma, Klaas Alles (*12-07-1820) [Schoonvader van 1.4.6.6.6]  1.4.6.6.6
Hendriksma, Tetje (*06-11-1861, †13-08-1946) [Partner van 1.4.6.6.6]  1.4.6.6.6; 1.4.6.6.6.1
Herberg, Jan Sakes van der (*±1742, †28-03-1823) [Schoonvader van 1.3.2]  1.3.2
Herberg, Janke Jans van der (*11-05-1777, †20-01-1848) [Schoonmoeder van 1.6.3.5]  1.6.3.5
Herberg, Martje van der (*25-04-1853, †30-01-1937) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.3.1.1]  1.3.2.1.3.1.1
Herberg, Trijntje De Boer van der (*05-09-1818, †26-12-1891) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.6]  1.2.6.5.6
Herberg, Willemke Jans van der (*26-02-1785, †16-06-1858) [Partner van 1.3.2]  1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.3
Hiemstra, Aaltje (*15-04-1869, †06-12-1936) [Schoonmoeder van 1.3.4.4.3.1.2]  1.3.4.4.3.1.2
Hiemstra, Grietje Sytzes (*17-12-1795, †23-06-1873) [Schoonmoeder van 1.2.3.2]  1.2.3.2
Hiemstra, Jitske (*18-09-1866, †08-11-1937) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.4.7]  1.2.6.5.4.7
Hiemstra, Pietje Jans (*10-06-1834, †16-07-1908) [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.3]  1.5.4.5.2.3
Hiemstra, Reinauw Popes (*01-11-1821, †26-02-1898) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.8]  1.2.6.5.8
Hiemstra, Tjetske [Everts] (*24-09-1822, †02-04-1917) [Schoonmoeder van 1.2.3.3.2]  1.2.3.3.2
Hiemstra, Yttje (*06-01-1873, †15-02-1920) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.1.2.3]  1.3.2.3.1.2.3
Hilgenga, R.A. (Ria) [Partner van 1.2.3.3.1.1.3.2]  1.2.3.3.1.1.3.2
Hillebrand, Gerhard Henrich (*16-10-1832, †28-02-1888) [Schoonvader van 1.5.3.2.1.4.1]  1.5.3.2.1.4.1
Hillebrand, Menne (*27-08-1866, †09-01-1927) [Partner van 1.5.3.2.1.4.1]  1.5.3.2.1.4.1
Hoak, Blanche Leona (*18-10-1907, †14-12-1974) [Partner van 1.5.4.3.3.1.2]  1.5.4.3.3.1.2
Hoekema, Fettje (*29-08-1851, †01-02-1914)  1.5.4.2.6
Hoekstra, Antje Tabes (*03-07-1814, †09-03-1852) [Schoonmoeder van 1.4.6.3.5]  1.4.6.3.5
Hoekstra, Durkjen Egles (*09-11-1824, †19-04-1898) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.7]  1.2.6.5.7
Hoekstra, Frans (*01-04-1900, †20-07-1982) [Nummer 1.2.3.2.1.1.1]  1.2.3.2.1.1.1
Hoekstra, Frans [Gerrits] (*27-08-1840, †19-09-1901) [Schoonvader van 1.2.3.2.1.1]  1.2.3.2.1.1
Hoekstra, Frans Jentjes (*15-12-1859, †04-10-1928) [Schoonvader van 1.3.2.1.3.1.4]  1.3.2.1.3.1.4
Hoekstra, Froukje (*07-11-1919, †21-05-1998) [Nummer 1.5.4.5.5.2.1.2]  1.5.4.5.5.2.1.2
Hoekstra, Gerbentje [Nummer 1.5.4.5.5.2.1.4]  1.5.4.5.5.2.1.4
Hoekstra, Gosse (*14-11-1895) [Partner van 1.3.2.1.3.1.4]  1.3.2.1.3.1.4
Hoekstra, Grietje (*30-05-1854, †06-02-1897) [Schoonmoeder van 1.2.3.2.1.5]  1.2.3.2.1.5
Hoekstra, Grietje (*08-08-1902, †27-06-1989) [Nummer 1.2.3.2.1.1.2]  1.2.3.2.1.1.2
Hoekstra, Grietje [Nummer 1.5.4.5.5.2.1.3]  1.5.4.5.5.2.1.3
Hoekstra, Grietje Egles (*31-10-1818, †08-11-1866) [Schoonmoeder van 1.4.6.1.3.2]  1.4.6.1.3.2
Hoekstra, Hendrik Roelofs (*±1786, †29-11-1850) [Schoonvader van 1.4.6.4]  1.4.6.4
Hoekstra, Jan (*15-10-1875, †31-01-1958) [Partner van 1.2.3.2.1.1]  1.2.3.2.1.1; 1.2.3.2.1.1.1; 1.2.3.2.1.1.2; 1.2.3.2.1.1.4
Hoekstra, Jilles (*06-03-1905, †20-09-1905) [Zoon van 1.2.3.2.1.1]  1.2.3.2.1.1.3
Hoekstra, Jilles (*24-01-1908, †14-09-1970) [Nummer 1.2.3.2.1.1.4]  1.2.3.2.1.1.4
Hoekstra, Pieter (*20-02-1895, †15-12-1946) [Partner van 1.5.4.5.5.2.1]  1.5.4.5.5.2.1; 1.5.4.5.5.2.1.1; 1.5.4.5.5.2.1.2; 1.5.4.5.5.2.1.3; 1.5.4.5.5.2.1.4
Hoekstra, Sander Tabes (*±1802, †10-01-1891) [Schoonvader van 1.3.2.1.4]  1.3.2.1.4
Hoekstra, Sijbrig [Hendriks] (*12-03-1812, †28-11-1882) [Partner van 1.4.6.4]  1.4.6.4
Hoekstra, Simon (*03-05-1855, †07-01-1938) [Schoonvader van 1.5.4.5.5.2.1]  1.5.4.5.5.2.1
Hoekstra, Simon Pieter (*19-05-1918, †09-05-1956) [Nummer 1.5.4.5.5.2.1.1]  1.5.4.5.5.2.1.1
Hoekstra, Sytske (*16-05-1862, †22-04-1925) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.1.1.1]  1.3.2.3.1.1.1
Hoekstra, Tetje [Sanders] (*21-08-1837, †29-12-1881) [Partner van 1.3.2.1.4]  1.3.2.1.4; 1.3.2.1.4.1; 1.3.2.1.4.2; 1.3.2.1.4.3
Hoekstra, Ytje Reinders (*05-06-1834, †11-01-1901) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.1.2]  1.3.2.3.1.2
Hoetjes, J.P. [Partner van 1.2.3.3.1.1.3.1]  1.2.3.3.1.1.3.1
Hofman, Zijke Gatzes (*18-05-1817, †07-01-1894) [Schoonmoeder van 1.2.6.5.5]  1.2.6.5.5
Hofstede, Filippus (*14-05-1864, †27-04-1925) [Schoonvader van 1.2.6.5.6.6]  1.2.6.5.6.6
Hofstede, Jeltje (*18-12-1891) [Partner van 1.2.6.5.6.6]  1.2.6.5.6.6
Hogenkamp, Gerrit (*±1820, †25-05-1881)  1.5.3.2.6
Holwerda, Anne Jacobs (*21-03-1834, †30-11-1914) [Schoonvader van 1.5.3.2.1.1.1]  1.5.3.2.1.1.1
Holwerda, Bauke Sytzes (†03-05-1826) [Schoonvader van 1.2.6.5]  1.2.6.5
Holwerda, Bokke (*24-09-1878, †18-10-1915) [Partner van 1.5.3.2.1.1.1]  1.5.3.2.1.1.1
Holwerda, Maria [Baukes] (*17-02-1823, †21-12-1909) [Partner van 1.2.6.5]  1.2.6.5; 1.2.6.5.2; 1.2.6.5.3; 1.2.6.5.4; 1.2.6.5.5; 1.2.6.5.6; 1.2.6.5.7; 1.2.6.5.8; 1.2.6.5.9
Holwerda, Trijntje Pieters (*02-01-1817, †15-04-1888) [Schoonmoeder van 1.4.6.3.7]  1.4.6.3.7
Hoogland, Baukje (*28-09-1863, †23-07-1929) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.1.7]  1.3.2.3.1.7
Hoogstra, Tjitske Jantjes (*29-11-1809, †16-01-1875) [Schoonmoeder van 1.4.6.6.2]  1.4.6.6.2
Hoogteil, Hendriktje Hendriks (*±1819) [Schoonmoeder van 1.5.4.3.3]  1.5.4.3.3
Hoogterp, Sjoukje Pieters (*07-03-1849, †03-06-1889) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.4.2]  1.5.4.2.4.2
Hoop, Fokje de (*04-02-1880, †21-06-1957) [Partner van 1.3.2.3.3.1]  1.3.2.3.3.1
Hoop, Jan de (*22-08-1850, †28-11-1940) [Schoonvader van 1.3.2.3.3.1]  1.3.2.3.3.1
Horlings, Jan Hiddo [Partner van 1.5.4.3.7.6.5]  1.5.4.3.7.6.5
Houten, Maaike van (*±1857, †29-11-1930) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.4.5]  1.5.4.2.4.5
Huitema, Gatske (*15-06-1886, †17-01-1975) [Partner van 1.5.4.2.4.2]  1.5.4.2.4.2
Huitema, Karst Taekes (*25-03-1843, †11-04-1916) [Schoonvader van 1.5.4.2.4.2]  1.5.4.2.4.2
Huizenga, Arendina (*23-12-1919) [Nummer 1.5.4.3.6.2.7]  1.5.4.3.6.2.7
Huizenga, Aukje Elizabeth (*05-06-1921, †16-08-1971) [Nummer 1.4.6.6.1.5.3]  1.4.6.6.1.5.3
Huizenga, Baukje Ruurds (*12-10-1825, †27-01-1891) [Schoonmoeder van 1.3.4.4.3]  1.3.4.4.3
Huizenga, Fokke (*27-04-1874, †30-01-1962) [Nummer 1.4.6.6.1.2]  1.4.6.6.1.2
Huizenga, Fokke (*24-12-1897, †21-02-1994) [Nummer 1.5.4.3.6.2.1]  1.5.4.3.6.2.1
Huizenga, Folkert (*08-10-1905, †17-02-1988) [Nummer 1.5.4.3.6.2.4]  1.5.4.3.6.2.4
Huizenga, Geertje (Gertrude) (*26-12-1872, †>1947) [Nummer 1.4.6.6.1.1]  1.4.6.6.1.1; 1.4.6.6.1.1.2; 1.4.6.6.1.1.6; 1.4.6.6.1.1.7; 1.4.6.6.1.1.9
Huizenga, Jelle (*30-09-1885, †05-07-1956) [Nummer 1.4.6.6.1.5]  1.4.6.6.1.5; 1.4.6.6.1.5.1; 1.4.6.6.1.5.3
Huizenga, Kornelis (*04-03-1877, †25-02-1949) [Nummer 1.4.6.6.1.3]  1.4.6.6.1.3
Huizenga, Martinus (*21-09-1909, †22-09-1909) [Zoon van 1.5.4.3.6.2]  1.5.4.3.6.2.5
Huizenga, Martje (*09-09-1902, †07-02-1904) [Dochter van 1.5.4.3.6.2]  1.5.4.3.6.2.3
Huizenga, Martje (*±1916) [Nummer 1.5.4.3.6.2.6]  1.5.4.3.6.2.6
Huizenga, Pieter (*22-10-1880, †20-12-1957) [Nummer 1.4.6.6.1.4]  1.4.6.6.1.4
Huizenga, Ruurd (*21-03-1916, †25-01-1996) [Nummer 1.4.6.6.1.5.1]  1.4.6.6.1.5.1
Huizenga, Sjouwtje (*08-06-1901, †21-11-1942) [Dochter van 1.5.4.3.6.2]  1.5.4.3.6.2.2
Huizenga, Thomas (*29-06-1918, †21-10-1993) [Zoon van 1.4.6.6.1.5]  1.4.6.6.1.5.2
Huizenga, Tjaart (*10-02-1867, †26-01-1952) [Partner van 1.5.4.3.6.2]  1.5.4.3.6.2; 1.5.4.3.6.2.1; 1.5.4.3.6.2.4; 1.5.4.3.6.2.6; 1.5.4.3.6.2.7
Huizinga, Andries (*23-09-1864, †06-12-1936) [Nummer 1.4.6.6.6]  1.4.6.6.6; 1.4.6.6.6.1
Huizinga, Baukje Willems (*09-08-1838, †11-05-1901) [Schoonmoeder van 1.5.4.2.1.1]  1.5.4.2.1.1
Huizinga, Eelkje (*30-01-1898, †24-06-1976) [Dochter van 1.4.6.6.6]  1.4.6.6.6.2
Huizinga, Folkert (*29-08-1836, †17-09-1919) [Schoonvader van 1.5.4.3.6.2]  1.5.4.3.6.2
Huizinga, Geertje (*05-03-1896, †17-09-1986) [Nummer 1.4.6.6.6.1]  1.4.6.6.6.1; 1.4.6.6.6.1.3
Huizinga, Jantje (Jennie) (*12-12-1879, †11-09-1945) [Schoonmoeder van 1.3.2.3.4.2.3]  1.3.2.3.4.2.3
Huizinga, Kornelis Ruurds (*11-08-1822, †30-04-1874) [Partner van 1.4.6.6]  1.4.6.6; 1.4.6.6.1; 1.4.6.6.2; 1.4.6.6.3; 1.4.6.6.6
Huizinga, Levenloos (levenloos *15-02-1902) [Zoon van 1.4.6.6.6]  1.4.6.6.6.4
Huizinga, Rienk (*21-02-1859, †15-04-1860) [Zoon van 1.4.6.6]  1.4.6.6.4
Huizinga, Rienk (*07-05-1861, †15-01-1874) [Zoon van 1.4.6.6]  1.4.6.6.5
Huizinga, Ruurd (*04-07-1850, †24-10-1918) [Nummer 1.4.6.6.1]  1.4.6.6.1; 1.4.6.6.1.1; 1.4.6.6.1.2; 1.4.6.6.1.3; 1.4.6.6.1.4; 1.4.6.6.1.5
Huizinga, Ruurd Eintes (*±1789, †27-07-1840) [Schoonvader van 1.4.6.6]  1.4.6.6
Huizinga, Stijntje (*30-03-1856, †<1936) [Nummer 1.4.6.6.3]  1.4.6.6.3
Huizinga, Ytje (*25-02-1853, †28-12-1939) [Nummer 1.4.6.6.2]  1.4.6.6.2; 1.4.6.6.2.1; 1.4.6.6.2.2; 1.4.6.6.2.3; 1.4.6.6.2.4
Huizinga, Ytje (*28-10-1900, †13-04-1919) [Dochter van 1.4.6.6.6]  1.4.6.6.6.3
Humalda, Dirk (*08-01-1894, †03-02-1981) [Nummer 1.6.3.3.2.2]  1.6.3.3.2.2; 1.6.3.3.2.2.1; 1.6.3.3.2.2.2; 1.6.3.3.2.2.3; 1.6.3.3.2.2.4; 1.6.3.3.2.2.5; 1.6.3.3.2.2.6
Humalda, Durk [Franzes] (*30-03-1829, †27-06-1906) [Partner van 1.6.3.3]  1.6.3.3; 1.6.3.3.2; 1.6.3.3.3
Humalda, Frans (*30-03-1857, †01-11-1944) [Nummer 1.6.3.3.2]  1.6.3.3.2; 1.6.3.3.2.1; 1.6.3.3.2.2
Humalda, Frans (*±1924, †22-06-2005) [Nummer 1.6.3.3.2.2.5]  1.6.3.3.2.2.5
Humalda, Frans Durks (*09-11-1799, †28-06-1857) [Schoonvader van 1.6.3.3]  1.6.3.3
Humalda, Ida Gretha [Dochter van 1.6.3.3.2.2.3]  1.6.3.3.2.2.3.1
Humalda, Kornelis (Kor) [Nummer 1.6.3.3.2.2.4]  1.6.3.3.2.2.4
Humalda, Levenloos (levenloos *16-03-1856) [Zoon van 1.6.3.3]  1.6.3.3.1
Humalda, Meindertje (*11-11-1890, †31-07-1967) [Nummer 1.6.3.3.2.1]  1.6.3.3.2.1
Humalda, Meino [Nummer 1.6.3.3.2.2.2]  1.6.3.3.2.2.2
Humalda, Nienke Francisca (*±1969, †15-03-1990) [Dochter van 1.6.3.3.2.2.6]  1.6.3.3.2.2.6.1
Humalda, Pietje (*08-09-1859, †20-03-1904) [Nummer 1.6.3.3.3]  1.6.3.3.3
Humalda, Simon (*?-01-1935) [Nummer 1.6.3.3.2.2.6]  1.6.3.3.2.2.6
Humalda, Thomas [Nummer 1.6.3.3.2.2.3]  1.6.3.3.2.2.3
Humalda, Trijntje [Nummer 1.6.3.3.2.2.1]  1.6.3.3.2.2.1
Idsardi, Bauke (*27-02-1877, †13-03-1964) [Schoonvader van 1.2.6.5.8.3.1]  1.2.6.5.8.3.1
Idsardi, Bauke [Zoon van 1.2.6.5.8.3.1]  1.2.6.5.8.3.1.1
Idsardi, Berend (*05-06-1941, †19-01-1987) [Zoon van 1.2.6.5.8.3.1]  1.2.6.5.8.3.1.2
Idsardi, E. [Zoon van 1.2.6.5.8.3.1]  1.2.6.5.8.3.1.3
Idsardi, Ids Willem (*23-01-1912, †17-10-1980) [Partner van 1.2.6.5.8.3.1]  1.2.6.5.8.3.1
Iedema, Andries (*09-09-1925, †30-03-2002) [Nummer 1.4.6.6.6.1.3]  1.4.6.6.6.1.3
Iedema, Antje (*25-09-1896, †07-09-1990) [Partner van 1.2.6.5.4.7]  1.2.6.5.4.7
Iedema, Jan (*16-06-1867, †27-03-1906) [Schoonvader van 1.3.4.4.3.8]  1.3.4.4.3.8
Iedema, Jan (*16-06-1867, †27-03-1906) [Schoonvader van 1.4.6.6.6.1]  1.4.6.6.6.1
Iedema, Jan (*20-06-1923, †28-02-1996) [Zoon van 1.4.6.6.6.1]  1.4.6.6.6.1.2
Iedema, Jantje (*30-10-1874, †09-01-1942) [Partner van 1.5.4.5.2.3]  1.5.4.5.2.3; 1.5.4.5.2.3.1; 1.5.4.5.2.3.2
Iedema, Louw (*01-10-1864, †12-09-1933) [Schoonvader van 1.2.6.5.4.7]  1.2.6.5.4.7
Iedema, Marten (*01-02-1894, †23-12-1952) [Partner van 1.4.6.6.6.1]  1.4.6.6.6.1; 1.4.6.6.6.1.3
Iedema, Marten Jans (*23-12-1834, †27-07-1910) [Schoonvader van 1.5.4.5.2.3]  1.5.4.5.2.3
Iedema, Sijtske (*23-02-1892, †17-04-1967) [Partner van 1.3.4.4.3.8]  1.3.4.4.3.8
Iedema, Tetje [Dochter van 1.4.6.6.6.1]  1.4.6.6.6.1.1
Inia, Uilkje Hermanus (*14-01-1859, †27-06-1919) [Schoonmoeder van 1.3.2.1.4.1.2]  1.3.2.1.4.1.2
Jaarsma, Tjitske (*07-10-1876, †13-12-1939) [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.2.2]  1.5.4.5.2.2.2
Jacobs, Dietert Egbert (*11-10-1884) [Partner van 1.5.4.3.7.3]  1.5.4.3.7.3
Jacobs, Egbert (*22-08-1853, †28-05-1909) [Schoonvader van 1.5.4.3.7.3]  1.5.4.3.7.3
Jacobs, Louw [Schoonvader van 1.3.4]  1.3.4
Jager, Jacob (*08-06-1925, †27-10-1988) [Partner van 1.2.3.2.1.4.1.4]  1.2.3.2.1.4.1.4
Jalving, Margien (*20-09-1855, †18-05-1906) [Schoonmoeder van 1.5.4.1.4.1.2]  1.5.4.1.4.1.2
Jans, Aaltje (*01-04-1782, †<1785) [Dochter van 1.6]  1.6.1
Jans, Froukjen [Schoonmoeder van 1.4.6]  1.4.6
Jans, Harmen (†<1825) [Schoonvader van 1.4]