(Stoom-)zuivelfabriek Grijpskerk

de slotakte

Nog in 1968 is Grijpskerk geen onbelangrijke speler in het zuivelveld, want de Leeuwarder Courant meldt op 10 februari van dat jaar:

Leeuwarder Courant van 10 februari 1968

Echter, een paar maanden daarna, besluiten de zuivelfabrieken van Grijpskerk en Gerkesklooster tot een fusie:

Leeuwarder Courant van 6 juni 1968

Leeuwarder Courant 6 juni 1968

Van de 70 miljoen kg melk levert Gerkesklooster 40 miljoen en Grijpskerk 30 miljoen. Hoewel aanvankelijk nog sprake is van een proportionele verdeling van de melkvoorraad, wordt al snel de knoop doorgehakt ten gunste van Gerkesklooster, want op 9 juli 1969 schrijft de krant:

Leeuwarder Courant van 9 juli 1969

Op 9 september 1969 besluit de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding van de naamloze vennootschap "N.V. Stoomzuivelfabriek te Grijpskerk". Nog dezelfde dag wordt dit besluit bij notariële akte voor de Grijpskerker notaris Syger Tamme Kooi bekrachtigd door het toenmalige bestuur bestaande uit de vijf veehouders: Bartele Kloppenburg (Munnekezijl), Klaas Kornelis Meijer (Kommerzijl), Jan Mulder (Niekerk), Metske van der Laan (Warfstermolen) en Ipo Frederik Kamminga (Gerkesklooster).

In januari 1970 speelt zich de slotscène af van de eens zo welvarende zuivelfabriek:

Leeuwarder Courant van 3 januari 1970

Leeuwarder Courant 3 januari 1970

De veiling levert ƒ 427.000 op, waarvan slechts ƒ 103.000 voor de fabriek en ƒ 324.000 voor de inventaris. De deskundigen waren daar destijds verwonderd over, zowel over het lage bedrag voor de fabriek als over de hoogte van de inventaris. Dit is temeer verwonderlijk omdat de landerijen, gebouwen, het fabrieksterrein en de woningen nog getaxeerd waren op ƒ 327.000.

Bij de liquidatie had de fabriek de volgende woningen in eigendom, welke alle bestemd waren voor de huisvesting van het personeel: Kievitsweg 15, 17 en 19 (elk getaxeerd op ƒ 2.000), Kastanjelaan 33, 35, 35a en 35b (ƒ 23.000), Aykema Burchtstraat 2 en 4 (ƒ 15.000), Kerkplein 3a en 3b (ƒ 11.500) en de noodwoning achter de fabriek (ƒ 1.000), alle staande in Grijpskerk.

Op 14 mei 1980 verdwijnt het laatste restant van wat eens een bloeiende zuivelfabriek was en wordt de schoorsteen met anderhalve kilo springstof opgeblazen. Het gebouwencomplex doet nu dienst als bedrijfsverzamelgebouw.

Kollumer krant van 16 mei 1980

sloop schoorsteen 1980 deel 1sloop schoorsteen 1980 deel 2sloop schoorsteen 1980 deel 3sloop schoorsteen 1980 deel 4sloop schoorsteen 1980 deel 5

De heer E.T. Sterenborg uit Grijpskerk maakte video-opnamen van deze gebeurtenis.

Terug