Emigratie naar Argentinië

N.A.S.M.

De overtochten waarvan een geheel of gedeeltelijke passagierslijst bewaard is gebleven, zijn in groen aangegeven.

Schip Vertrek uit Nederland Aankomst te Buenos Aires Vertrek uit Buenos Aires Aankomst in Nederland
1888
Zaandam (2)
A'dam 5 dec
6 jan 1889
?
?
1889
Edam
R'dam 5 jan
?
?
A'dam 5 apr
Schiedam (7)
A'dam 5 feb
9 mrt1
?
R'dam 9 mei
Zaandam
R'dam 4 apr
10 mei
1 jun
A'dam 6 jul
Leerdam (3)
A'dam 7 mei
15 jun
26 jun
R'dam 5 aug
Schiedam
R'dam 4 jun
9 jul
29 jul
A'dam 9 sep
Zaandam
A'dam 20 jul
28 aug
16 sep
R'dam 23 okt
Leerdam (3)
R'dam 20 aug
8 okt
21 okt
A'dam 25 nov
Schiedam
A'dam 25 sep
30 okt
15 nov
R'dam 24 dec
Zaandam
R'dam 5 nov
10 dec
28 dec
A'dam 7 feb 1890
Leerdam (4)
A'dam 15 dec
gezonken
1890
Schiedam (1)
R'dam 15 jan
19 (18) feb
2 (1) mrt
R'dam 10 apr
Zaandam (2)
A'dam 15 feb
24 (24) mrt
7 (6) apr
A'dam 15 mei
Edam (3)
A'dam 15 mrt
18 (18) apr
5 (5) mei
R'dam 9 jun
Schiedam (4)
R'dam 26 apr
29 (30) mei
14 (12) jun
R'dam 22 jul
Zaandam (2)
A'dam 25 mei
24 (25) jun
18 (10) jul
R'dam 23 aug
Edam (3)
R'dam 25 jun
23 (23) jul
8 (5) aug
R'dam 11 sep
Schiedam (4)
R'dam 6 aug
6 (6) sep
17 (16) sep
R'dam 1 nov
P. Caland (5)
R'dam 22 okt
20 (21) nov
1 (1) dec
R'dam 10 jan 1891
Schiedam (4)
R'dam 15 nov
17 (19) dec
2 jan 1891 (31 dec)
R'dam 7 feb 1891
Edam (6)
A'dam 14 dec
24 (27) jan 1891
6 (6) feb 1891
R'dam 19 mrt 1891

1: Deze lijst van afvaarten is ontleend aan het artikel van P.W. van Zeijl, met enkele aanpassingen op basis van krantenberichten.

De aankomstdatum van de Schiedam op 9 maart 1889 achterhaald aan de hand van de scheepsberichten in de Groninger Provinciale krant. Overigens wijken veel data af van de door het Nederlandse Consulaat te Buenos Aires geregistreerde aankomst- en vertrekdata (Nationaal Archief, toegang 2.05.10, inv.nr. 90). Deze data zijn tussen haakjes vermeld. In deze lijsten staan ook de kapiteins vermeld. De nummers achter de naam van het schip van de desbetreffende afvaart stemmen overeen met de kapiteins:

  1. A. Roggeveen
  2. W. Ponsen
  3. Andries Potjer
  4. B. Bruinsma
  5. J. de Vries
  6. G. Stenger
  7. Klaas Mensonides

Bij de Leerdamramp was B. Bruinsma kapitein. De ramp werd hem blijkbaar niet aangerekend, want in 1890 vaart hij als kapitein op de Schiedam.

De schepen van de NASM die op Argentinië voeren waren vlnr. de Leerdam, de Pieter Caland, de Zaandam, de Schiedam en de Edam:

Leerdam Pieter Caland Zaandam Schiedam Edam_2

De foto's met dank aan de site van Vereniging "De Lijn".

In de Leeuwarder Courant van 23 februari 1889 stond een kort verslag van de eerste afvaart naar Buenos Aires:

advertentie in de Leeuwarder Courant van 23 feb 1889

Hoe anders was de stemming bij de laatste aankomst van de Edam op 19 maart 1891 volgens een verslag dat in vele kranten werd gepubliceerd:

AH_18910321

Pas vele jaren later zouden de vaarten weer worden hervat door de Zuid-Amerika Lijn die in 1899 was opgericht. Aanvankelijk werd alleen vracht vervoerd, maar vanaf 23 september 1906 werden ook weer passagiers naar Buenos Aires vervoerd.