Emigratie naar Argentinië

aankomst Nederlandse emigranten in Buenos Aires van 1882 tot en met 1926


© Prof. Robert P. Swierenga


Bron: Dr. Robert P. Swierenga, A.C. Van Raalte Research Professor, A.C. Van Raalte Institute, Hope College, P.O. Box 9000, Holland, Michigan (USA) op basis van passagierslijsten, zoals die nog bewaard zijn gebleven bij het Centro de Estudios Migratorios Latinamericanos (CEMLA) te Buenos Aires (Argentinië).

Algemeen: Helaas zijn veel passagierslijsten verloren gegaan. De overblijvende lijsten zijn door Dr. Swierenga verzameld op basis van de gegevens van CEMLA. Van Reinder Postma kreeg ik later een lijst van de tussendekspassagiers van de reis van de Leerdam met vertrekdatum 20 augustus 1889. Het is een kopie van de originele passagierslijst die tijdens de reis zelf in omloop was, het schijnt dat de opvarenden zo’n lijst kregen –of hoe dan ook– want zo wist men wie er op de boot zat. De familie heeft deze lijst dus ruim 100 jaar in haar bezit gehad; als hij niet in de archieven te vinden is, dan is stuk in kwestie in het archief zelf verloren gegaan.

Bij de CEMLA-gegevens zijn de namen vaak verbasterd, enerzijds vanwege de slechte leesbaarheid, anderzijds omdat men niet bekend was met de Nederlandse voor- en achternamen. Er staan overigens nog meer onnauwkeurigheden in de lijsten.

Denk erom: de laadtijd van de complete passagierslijst is aanzienlijk, zodat ik deze in behapbare stukken heb "geknipt", namelijk van

De lijst is gesorteerd op aankomstdatum. Mocht u afstammelingen in de lijst terugvinden, dan ontvang ik graag de juiste gegevens opdat ik de lijst kan bijwerken.

De namen in hoofdletters zijn originele, onveranderde gegevens, bij de kleine letters zijn de gegevens geverifieerd aan de hand van Genlias- en/of Tresoar-informatie of van correcties en aanvullingen van belangstellenden.

Kolomkoppen en de betekenissen (voor zover nodig)

FS = Familiestatus

hfd = hoofd; vrw = vrouw; oud = ouder; moe = moeder; zn = zoon; dr = dochter; rel = familierelatie; ong = ongehuwd

LEEFTIJD

ab = aan boord geboren

BS = Burgerlijke staat

geh = gehuwd; ong = ongehuwd; ges = gescheiden; wed = weduwe/weduwnaar

RELI = Religie

ang = Anglicaans; bud = Boeddhist; isr = israëlitisch/joods; kat = Roomskatholiek; lut = Luthers; ort = Orthodox; pro = Protestant; ref = hervormd/gereformeerd; var = diverse geloven; vrij = niets, atheïst, vrij(denker)

L/S = Lezen en Schrijven

j = ja, kan lezen en schrijven; n = nee, kan niet lezen en schrijven; onb = onbekend

ACC = Scheepsaccomodatie

1 = eerste klasse; 2 = tweede klasse; 3 = tussendek

HAVEN = Vertrekhaven

Antw = Antwerpen; Amst = Amsterdam; Bahi = Bahia Blanco (Arg); Barc = Barcelona; Bilb - Bilbao (Bra); Bond = Bonderham (???); BoPa= Bordeaux Panillac; Bord = Bordeaux; Boul = Boulogne; Brem = Bremen; Bres = Brest; Cadi = Cadiz; Card = Cardiff; Cher = Cherbourg; CoRi = Comodoro Rivadavia (Arg); Coru = La Coruna; Daka = Dakar (Frans West Afrika); Dove = Dover; Durb = Durban (Zuid-Afrika); Falm = Falmouth; Genu = Genua; Geor = Georgetown (Brits Guyana); Gibr = Gibraltar; Hamb = Hamburg; Havr = Le Havre; Kaap = Kaap de Goede Hoop; Kobe = Kobe (Japan); LaPa = La Pallice; LaRo = La Rochelle; LasP = Las Palmas; Liss = Lissabon; Live = Liverpool; Lond = Londen; Made = Madeira; Mars = Marseilles; Mont = Montevideo (Uru); Nape = Napels; NuGe = Nueva Georgia del Sud (Brits Guyana); NewY = New York; Padr = Padrosso; Pern = Pernambuco; Plym = Plymouth; PoAl = Porto Alegre (Bra); PuAr = Puerto Argentino; Punt = Punta Arenas (Chili); RioG = Rio Grande (Bra); PuSa = Puerto Sandy; RioJ = Rio de Janeiro (Bra); Rott = Rotterdam; Sant = Santos; Sing = Singapore; Sout = Southampton; StaC = Santa Cruz (Tenerife); Vale = Valencia; Valp = Valparaiso (Chili); Vigo = Vigo; Urug = Uruguay

AANKOMST = Aankomstdatum

Wordt weergegeven als "jjjjmmdd"

WPL = Laatst bekende woonplaats (zeer summier ingevuld)