Emigratie naar Argentinië

Meer informatie

Jacqueline Kolen heeft in 2009 een interessante scriptie gemaakt over de invloed van de gereformeerde kerk op de Nederlandse etnische identiteit binnen de Nederlandse gemeenschap in Tres Arroyos met de titel "Hollands Glorie".

In november 1889 richtte consul Van Riet, waarschijnlijk op basis van de eerste slechte ervaringen, de Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid op. Deze vereniging zorgde voor de opvang van de emigranten, maar stelde ze ook in de gelegenheid om weer naar Nederland terug te keren. De vereniging bestaat nog steeds (nu dus ruim 120 jaar), maar onder een andere naam: Asociación Holandesa de Beneficencia (AHB).

Hilda Bouta stuurde me een aantal prentbriefkaarten en foto's uit het Argentinië van vóór 1902, die ze van haar oudtante Tjeerdje Minnes Bouta(geboren te Nes in 1876, overleden te Kopenhagen in 1945) heeft geërfd. Tjeerdje emigreert in 1889 met ouders broers en zussen naar Argentinië. Daar overlijden vijf broers en zussen; één zuster trouwt met de Deen Petersen en zij blijven in Argentinië.  In 1892 keert ze met haar ouders en één broer terug naar Friesland. Vier jaar later, in 1896, vertrekt ze opnieuw, maar nu alleen, naar Argentinië en trouwt daar in 1898 in Rosario met de rijke Deense reder Ludwich Bach. Zij noemt zich daarna Mathilde Bach-Bauta. In 1902 verkopen zij hun huizen in Argentinië en maken allerlei wereldreizen.

Reinder H. Postma uit Oudwoude ging op zoek naar afstammelingen van de emigratie naar Argentinië en schreef in nummer 37 van De Sneuper, het orgaan van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, over zijn ervaringen.

Van Hans Zijlstra, webmaster van de site van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, en Tjeerd Inia kreeg ik een kopie van een boekje van de secretaris van de Friesche Afd. der Geref. Emigratie Vereeniging uit 1935, bevattende "enkele bijzonderheden over Argentinië en Brazilië". De schrijver van het boekje is J. Inia, een familielid van Tjeerd Inia.

Ook Reinder Tolsma uit Oosternijkerk, actief lid van de hiervoor genoemde vereniging, stuurde een bijdrage in "De Dorpsskille" van maart 1990 dat handelt over de eerste slechte ervaringen van de emigratie naar Argentinië. Het is in het Fries!

Van Henk van Dijke, voorzitter en hoofdredacteur van de familiestichting Van Dijke, ontving ik een artikel uit contactblad nummer 11, 6e jaargang van april 2007 getiteld "De mislukte emigratie naar Argentinië van de Friese landarbeider Anne Pieters van Dijke 1858-?".

En last but not least stuurde Wim van Driel uit Gouda een tweetal interessante brieven van zijn grootouders. De eerste brief beschrijft grootvader de lange reis naar Argentinië en grootmoeder besluit met een verslag van het eerste levensonderhoud in Argentinië. In de tweede brief stelt grootvader een aantal vragen aan de emigratie-promotor ds. Van Lonkhuijzen en diens antwoord is ook zeker vermeldenswaard.

Op 31 maart 2006 bracht de koninklijke familie een bezoek aan Tres Arroyos (uitzending van de NOS).