Mijn geboortehuis in Kollum

de eigenaren

Koopaktes vermelden -gelukkig- zowel de naam van de koper als van de verkoper. Op basis van die traditie heb ik het eigendom van de boerderij in het centrum van Kollum, waar ik in 1943 geboren ben, kunnen herleiden tot december 1667. En misschien nog wel daarvóór, want het pand ten noorden van de boerderij, aan de Voorstraat 27, was in 1640 was een stemgerechtigd goed met nr. 26. Volgens het stemkohier was Ballingh Meines in dat jaar eigenaar met één stem. Uit een koopakte van 6 juli 1641 (toegang abk-13-23, inv.nr. 108, akte 192) blijkt dat notaris Egbertus Dominici zijn huis koopt. Als zuidelijke naastleger en bewoner van een huis en hof wordt Hendrick Jans genoemd, dus hij zal destijds eigenaar/bewoner van het huis op de plek van mijn geboorteboerderij zijn geweest. Let wel, niet de woonboerderij waarvan de contouren er nu nog staan, want die is omstreeks 1775 gebouwd.

Van Egbertus Dominici valt te melden dat hij op 6 september 1633 notaris te Kollum wordt (Naamlijst van Notarissen in Friesland 1606-1850). Het jaar daarop, op 11 juni 1634, wordt de notabele bij het Kollumer oproer door de oproerlingen de herberg uitgestuurd. Verder is er nog een testament bekend van 1673 (Egbertus Dominici Deltema x Dijttie Brongersma).

Werkema

 

In het pand aan de Voorstraat 27 is thans een opticien is gevestigd en daarvóór was het jarenlang een bakkerij. Naast het pand liep tot 1959 een smalle steeg, de voormalige Jellema-, later Arnoldisteeg, die met het wegbreken van het huis van Werkema in 1959 (plus het ten zuiden daarvan gelegen huis aan de Eyso de Wendtstraat 2) kwam te vervallen.

Het is het steegje op bijgaande afbeelding tussen de bakkerij en de manufacturenzaak. De gemeenteraad heeft zich in de meivergadering van 1959 in de toenmalige vernieuwingsdrang niet gerealiseerd (of willen realiseren) dat het hier een eeuwenlange verbinding betrof naar de zuidelijk gelegen Jellemastate en later Oostenburg, de woning van Eyso de Wendt.

 

 

 

Lijst van eigenaren: