De eigenaren van mijn geboortehuis in Kollum

Gelt (Jolt) van der Veen (1936-1941)

Gelt wordt als zoon van Wybe van der Veen en Aukje Broersma op 7 januari 1913 te Augsbuurt geboren. Aukje is een zuster van Gooitske Broersma. Kort na de geboorte overlijdt moeder Aukje op 7 februari. Neef Gelt wordt daarop opgenomen in het gezin van Jelle en Gooitske.

Kort voor het overlijden van Jelle Stegewans in november 1936 wordt de boerderij met enkele percelen op 23 oktober voor ƒ 5.000 aan Gelt verkocht. Veehouder Gelt is dan al getrouwd, namelijk op 11 mei 1935 te Kollum met IJpkje Glas, die op 25 december 1913 te Joure is geboren. Volgens gezinskaart 3295 van Kollum 1920-1937 trekt IJpkje bij Gelt in de boerderij in, terwijl Jelle en Goitske verhuizen. Op 6 maart 1936 wordt daar zoon Jelle Johan geboren; gezien de hechte relatie tussen pleegouders Jelle en Goitske en Gelt zal hij naar Jelle Stegewans zijn vernoemd.

Register van overschrijving deel 2124, nummer 89
Dagregister deel 19, nummer 525 dd. 30 oktober 1936
Notaris Feike Wassenbergh te Kollum
Datum koopakte 23 oktober 1936
Verkoper(s) Jelle Stegewans, zonder beroep te Kollum
Koper(s) Gjalt van der Veen, veehouder te Kollum
Kadastrale nummer(s) D1212
Omschrijving percelen Een boerenhuizinge met erf en aanbehooren, staande en gelegen te Kollum.
Koopprijs ƒ 5.000
Grootte 4 are 66 centiare
Aanvaarding per direct

IJpkje overlijdt op jonge leeftijd op 18 april 1955. Gelt hertrouwt op 30 nov 1957 met Johanna Scheepvaart; hij overlijdt ruim 20 jaar later op 11 oktober 1976.

Volgende eigenaar of terug naar alle eigenaren