De kadastrale geschiedenis van mijn geboortehuis in Kollum

Bij het begin van het kadaster in 1832 lag de zuidkant van de huidige Voorstraat er als volgt bij:

minuutplan 1832 Kollum

Dit kaartje is een onderdeel van Sectie D van het minuutplan Kollum, Tadema. De boerderij staat links van het woord Kollum met nummer 359. Op dat moment is het huis het eigendom van de weduwe van Molle Oedzes Radema, Minke Blau, groot 3 roeden.

Overzicht kadastrale leggers

De grootte is aanvankelijk in bunders, roeden en ellen, later in hectares, ares en centiares.

Eig. Art. Nr. Plaatselijke benaming Kad. nr. Soort eigendom Grootte Dienstjaar Omschrijving verandering Naar
b/h r/a e/c art. nr.
A 193 10 De Buren D359 huis en erf 3 -- 1844 verkoop 479 8
B 479 8 De Buren D359 huis en erf 3 -- 1856 expiratie herbouw 479 12
B 479 12 De Buren D359 huis en erf 3 -- 1865 verkoop 478 10
C 478 10 B34 D359 huis en erf 3 -- 1877 verkoop 1241 1
D 1241 1 --- D359 huis en erf 3 -- 1879 vereniging 1241 6
D 1241 6 Kollum D1001 huis en erf 4 95 1891 redreskartering 1241 7
D 1241 7 Kollum D1212 huis en erf 4 66 1899 successie 1835 1
E 1835 1 Kollum D1212 huis en erf 4 66 1900 afg. legaat 1845 1
F 1845 1 Kollum D1212 huis en erf 4 66 1936 bijbouw 1845 13
F 1845 13 Kollum D1212 huis, stal en erf 4 66 1937 verkoop 3038 5
G 3038 5 Kollum D1212 huis, stal en erf 4 66 1942 verkoop 2808 4
H 2808 4 Kollum D1212M huis, stal en erf 4 66 1976 verkoop 4623 1
I 4623 1 E. de W.str. 4 D1212M huis, stal en erf 4 66 1976 verkoop 4646 1
J 4646 1 E. de W.str. 4 D1212M huis, stal en erf 4 66 1978 verbouw, enz. 4646 2
J 4646 2 E. de W.str. 4 D1212M huis, garage en erf 4 66 1987 verkoop 5729 1
K 5729 4 E. de W.str. 4 D1212M huis, garage en erf 4 66

Door de aankoop van 150 m2 grond verandert kadastraal nummer D359 in 1879 in D1001.

Hulpkaart 1878 Hulpkaart 1879

In 1891 vond de zogenaamde redreskartering plaats, in feite een algemene hermeting. Op bijgaande kaarten is fraai de directe omgeving van de boerderij D1212 te zien.

Hulpkaart 1891 deel 1 Hulpkaart 1891 deel 2

Ten slotte nog een viertal hulpkaarten uit resp. 1916, 1967, 1979 (op ware grootte) en 1985 (geminimaliseerd, even aanklikken voor de ware grootte).

Hulpkaart 1916 Hulpkaart 1967 Hulpkaart 1979 Hulpkaart 1985

Terug naar het geboortehuis