De eigenaren van mijn geboortehuis in Kollum

Molle Oedses Radema en Minke Blau (1801/1802-1842)

Molle Oedses is een van de twee zonen van Oeds Molles en Grijtje Bartels. Hij is gedoopt te Kollum op 14 januari 1770 en trouwt daar op 1 januari 1792 Kollum met Minke Jans. Ze krijgen twee dochters, Grietje (1792-1876) en Lysbert (1793-1841), die beiden met de predikant Idzart Tinga (1790-1853) trouwen: eerst Lysbert in 1812, later Grietje in 1843, beide keren in Kollum. Op 1 mei 1813 overlijdt Molle op 43-jarige leeftijd in het huis met nummer A42 te Kollum; hij is dan “adjunct-maire” van de gemeente Kollum.

In 1805 zijn Molle en broer Bartel beiden gezamenlijk eigenaar van de boerderij. In 1832 blijkt echter de weduwe van Molle, Minke Blau, de enige eigenaar te zijn. Bij het begin van de kadastrale registratie in 1832 zijn zogenaamde Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) opgesteld. Onderstaand is een deel van Sectie D (Tadema) van Kollum afgebeeld. De winkelierster in manufacturen Minke Blau bezit de percelen D357, D358 en D359, zwager en zilversmid Bartel Radema de percelen D361, D362 en D364.

OAT sectie D te Kollum

Op woensdag 21 december 1842 organiseert notaris Reinder Buijsing op verzoek van “Mejufvrouw Minke Blau weduwe Molle Oedzes Radema” een openbare veiling, welke wordt aangekondigd in de Leeuwarder Courant van 16 december 1842:

advertentie Leeuwarder Courant 16 december 1842

Waarschijnlijk heeft Minke Blau haar bezittingen in Kollum verkocht omdat op 14 februari van het volgende jaar haar enig overgebleven dochter Grietje trouwt met Idzard Tinga. Grietje verhuist naar Zuidbroek waar haar man sinds 1824 predikant is. Vermoedelijk is Minke Blau bij hen gaan inwonen. Ze overlijdt daar althans op 28 april 1859 op 86-jarige leeftijd.

Volgende eigenaar of terug naar alle eigenaren