Mijn geboortehuis in Kollum

de reëelkohieren

In 1711 werd een grondbelasting, de reële goedschatting, ingevoerd om de kosten te dekken van de Spaanse sucessieoorlog. Het was aanvankelijk bedoeld als een eenmalige belasting, die in 1712 dan ook niet werd geheven. Maar vanaf 1713 tot 1805 werd de belasting wel weer geïnd. In de kohieren van de reële goedschatting vormde de werkelijke waarde of huurwaarde van vaste goederen de heffingsgrondslag.Van de goederen worden aard, eigenaar, gebruiker, huurwaarde en verschuldigde belasting vermeld. [Bron: Friezen gezocht, gids voor stamboomonderzoek in Friesland, Pieter Nieuwland, 2005, pagina 165]

Jaar
Nr.
Eigenaar(s)
Huurder(s)
1711
105
Arent Dirks Zelf
1712
105
bestaat niet
1713
105
Arent Dirks Zelf
1714
105
Arent Dirks Zelf
1715
105
Arent Dirks Zelf
1716
105
Arent Dirks Zelf
1717
105
Arent Dirks Zelf
1718
105
Arent Dirks Zelf
1719
105
Arent Dirks Zelf
1720
105
Arent Dirks Zelf
1721
105
Arent Dirks Zelf
1722
105
Arent Dirks Zelf
1723
105
Arent Dirks weduwe Zelf
1724
105
Arent Dirks weduwe Zelf
1725
105
Arent Dirks weduwe Zelf
1726
105
Arent Dirks weduwe erven Brandt Abels
1727
105
Arent Dirks weduwe erven Brandt Abels
1728
105
Arent Dirks weduwe erven Jan Eelkes
1729
105
Arent Dirks weduwe erven Onverhuurd
1730
105
Andrys Pytters Zelf
1731
105
Andrys Pytters Ritske Korneles
1732
105
Andrys Pytters Ritske Korneles
1733
105
Andrys Pytters Jan Korneles
1734
105
Andrys Pytters Koert Lubbes
1735
105
Bartel Johannes Schelte Willems
1736
105
Pytter Johannes Zelf
1737
105
Pytter Johannes Zelf
1738
105
Pytter Johannes Zelf
1739
105
Pytter Johannes Zelf
1740
105
Pytter Johannes Zelf
1741
105
Pytter Johannes Zelf
1742
105
Pytter Johannes Zelf
1743
105
Pytter Johannes Zelf
1744
105
Pytter Johannes Zelf
1745
105
Pytter Johannes Zelf
1746
105
Pytter Johannes Zelf
1747
105
Pytter Johannes Zelf
1748
105
Pytter Johannes Zelf
1749
105
Pytter Johannes Zelf
1750
105
Pytter Johannes Zelf
1751
105
Pytter Johannes Zelf
1752
105
Pytter Johannes Zelf
1753
105
Pytter Johannes Zelf
1754
105
Pytter Johannes Zelf
1755
105
Pytter Johannes Zelf
1756
100
Pytter Johannes Zelf
1757
100
Pytter Johannes Zelf
1758
100
Pytter Johannes Zelf
1759
100
Pytter Johannes Zelf
1760
100
Pytter Jans Guarnier Engelbartus van Minnen
1761
100
Pytter Jans Guarnier Rein Jans wed:
1762
100
Pytter Jans Guarnier Rein Jans wed:
1763
100
Pytter Jans Guarnier Rein Jans wed:
1764
100
Pytter Jans Guarnier Thijs Pytters
1765
100
Pytter Jans Guarnier Wybe Sjoerds
1766
100
Pytter Jans Guarnier Wybe Sjoerds
1767
100
Pytter Jans Guarnier Wybe Sjoerds
1768
100
Pytter Jans Guarnier Wybe Sjoerds
1769
100
Pytter Jans Guarnier Wybe Sjoerds
1770
100
Pytter Jans Guarnier Wybe Sjoerds
1771
100
Pytter Jans Guarnier Wybe Sjoerds
1772
100
Pytter Jans Guarnier Tjebbe Bleecker
1773
100
Pytter Jans Guarnier Tjebbe Bleecker
1774
100
Pytter Jans Guarnier Tjebbe Bleecker
1775
45
Pytter Jans Guarnier Tjebbe Fokkes
1776
45
Pytter Jans Guarnier Wyger Jans
1777
45
Pytter Jans Guarnier Wyger Jans
1778
45
Pytter Jans Guarnier Gerrit Ytsma
1779
45
Pytter Jans Guarnier Gerrit Ytsma
1780
45
Pytter Jans Guarnier Gerrit Ytsma
1781
45
Pytter Jans Guarnier Gerrit Ytsma
1782
45
Pytter Martens Gerrit Ytsma
1783
45
Pytter Martens Zelf
1784
45
Pytter Martens Zelf
1785
45
Pytter Martens Zelf
1786
45
Pytter Martens Zelf
1787
45
Pytter Martens Extr Jan Andries
1788
45
Pytter Martens erv. Extr Jan Andries
1789
45
Pytter Martens erv. Extr J Andries
1790
45
Pytter Martens erv. Executeur Jan Andries
1791
45
Bartel Rinses no: ux: en Grietje Heerdjes Zelf
1792
45
Bartel Rinses no: ux: en Grietje Heerdjes Zelf
1793
45
Bartel Rinses no: ux en Grietje Heerdjes Zelf
1794
45
Bartel Rinses no: ux en Grietje Heerdjes Zelf
1795
45
Bartel Rinses no ux en Grietje Heerdjes Zelf
1796
45
Bartel Rinses nom: uxo: en Grietje Heerdtjes Zelf
1797
45
Oeds Molles 1/3 en Bartel en Molle Oedzes 2/3 Zelf
1798
45
Oeds Molles 1/3 en Bartel & Molle Oedses 2/3 Zelf
1799
45
Oeds Molles 1/3 en Bartel & Molle Oedzes 2/3 Zelf
1800
45
Oeds Molles 1/3 en Bartel & Molle Oedzes 2/3 Zelf
1801
45
Oeds Molles 1/3 en Bartel & Molle Oedzes 2/3 Zelf
1802
45
B: en M: Radema Zelf
1803
45
B en M: Radema Zelf
1804
45
M en B Radema Zelf
1805
45
M en B Radema Zelf

Bij de nummerwijziging van 1755 naar 1756 (van 105 naar 100) en van 1774 naar 1775 (van 100 naar 45) is er sprake van een totale hernummering van de reëelkohieren.

Terug naar het geboortehuis