Mijn geboortehuis in Kollum

de speciekohieren

Onder 'de vijf speciën' werd verstaan een conglomeraat van vijf ooit afzonderlijk geheven belastingen, elk met hun eigen geschiedenis, waarvan de inning om praktische redenen was gebundeld. Vanouds werden ze afzonderlijk verpacht, maar sinds 1748 door ontvangers 'bij collecte' ingevorderd. Vanaf dat jaar zijn er ook kohieren. In die kohieren zijn de oorspronkelijke 'speciën' nog goed te onderscheiden. [Bron: Friezen gezocht, gids voor stamboomonderzoek in Friesland, Pieter Nieuwland, 2005, pagina 167 e.v.]

Aan de hand van de huurders kan geconcludeerd worden dat dit huis in de speciekohieren voorkomt onder no. 45.

Jaar
Bewoners
Heerd
Hfd
Hhfd
Opmerkingen
1751
Pytter Johannes
1
1
vrouw overleden
1752
Pytter Johannes
1
1
1753
Pytter Johannes
1
2
1754
Pytter Johannes
1
2
1755
Pytter Johannes
1
2
1756
Pytter Johannes
1
2
1757
Pytter Johannes
1
2
1758
Pytter Johannes
1
2
wordt gealimenteerd
1759
Enggelbartus van Minnen
1
2
1760
Reijn Jans weduwe
½
wordt gealimenteerd
1761
Reijn Jans weduwe
½
wordt gealimenteerd
1762
Reijn Jans weduwe
½
wordt gealimenteerd
1763
Reijn Jans weduwe
½
wordt gealimenteerd
1764
Tys Pytters
1
2
1765
Wibe Sjoerds
1
2
1766
Wibe Sjoerds
1
2
1767
Wibe Sjoerds
1
2
1768
Wibe Sjoerds
1
2
1769
Wibe Sjoerds
1
2
1770
Wibe Sjoerds
1
2
1771
Wibe Sjoerds
1
2
1772
Tjebbe Fokkes
1
2
1773
Tjebbe Fokkes
1
2
1774
Tjebbe Fokkes
1
2
1775
Tjebbe Fokkes
1
2
1776
Wyger Jans
1
2
1777
Wyger Jans
1
2
1778
Gerryt Ytsma
1
2
1779
Gerryt Ytsma
1
2
1780
Gerryt Ytsma
1
2
1781
Gerryt Ytsma
1
2
1782
Gerryt Ytsma
1
2
1783
Albert Jans
1
2
1784
Albert Jans
1
2
1785
Albert Jans
1
2
1786
Albert Jans
1
2
1787
Albert Jans adsistent
1
1788
Albert Jans adsistent
1
1789
Albert Jans adsistent
1
1790
Albert Jans adsistent
1
1791
Albert Jans adsistent
1
1792
Albert Jans adsistent
1
1793
Albert Jans adsistent
1
1794
Albert Jans adsistent
1
1795
Albert Jans adsistent
1
1796
Albert Jans adsistent
1
1797
Albert Jans
1
1798
Albert Jans
1
1799
Albert Jans
1
1800
Albert Jans
1
1801
Albert Jans
1
1802
Albert Jans
1
1803
Albert Jans
1
1804
Albert Jans
1

De adsistent (=soort veldwachter) Albert Jans heeft lange tijd in het huis gewoond, waarschijnlijk met vrouw en zonder kinderen. Op 6 februari 1807 is hij te Kollum op 62-jarige leeftijd overleden. Het is mij nog niet duidelijk wie zijn vrouw is: wel trouwt een Albert Jans op 14 mei 1769 te Kollum met Trijntje Rinses.

Terug naar het geboortehuis