Grijpskerk

grachten van voormalige Aykemaborg nu nog te zien

Een mede-inwoner van Grijpskerk, de heer Otto Hiemstra, maakte mij erop attent dat op Google Earth de contouren van de toenmalige Aykemaborg in het landschap zichtbaar zijn. En inderdaad, het lijkt erop dat hij gelijk heeft.

In het boek van Formsma over de gemeente Grijpskerk staan op pagina 66 een plattegrond van het borgterrein uit 1783 en een afbeelding van het borgterrein uit de eerste helft van de 19e eeuw.in het begin van de 19e eeuw.

Aykemaborg op plattegrond van 1783 Terrein Aykemaborg in de eerste helft van de 19e eeuw

1 = de borg; 2 = Friese straatweg; 3 = de Bosscherweg; 4 = de Zuiderried

Als we deze beide plattegronden vergelijken met de situatie zoals Google Earth die heden ten dage laat zien, dan kunnen we duidelijk de Aykemaborg-contouren in het huidige landschap terugvinden. Blijkbaar is sinds de afbraak van de borg rond 1770 de structuur van de grond niet verstoord. Bovendien schijnt het zo te zijn dat historische grachten meer water vasthouden dan het land erom heen, vooral in droge tijden.

In de oude situatieschetsen betreft het een vierkant gebouw, maar als we Google Earth mogen geloven, dan was de borg licht trapeziumvormig. Waarschijnlijk zien we op Google Earth de resten van de grachten rondom de borg, hoewel op de tekening van 1785 alleen singels te zien zijn. Maar in dat jaar was de borg al afgebroken.En wat zijn eigenlijk de twee donkere plekken links? Misschien twee stenen bouwsels met in het midden de oprijlaan? Ook de kavelverdeling direct rechts van de borg (scheef naar beneden aflopend) is sinds de 19e eeuw niet veranderd en nog steeds te zien.

Aykemaborg nuAykemaborg 1832

Links: Aykemaborg volgens Google Earth / Rechts: Aykemaborg op kadastrale kaart 1832 (rood omrand)

Een uitvoerige beschrijving van de Aykemaborg staat op Wikipedia.