Grijpskerk

Emigranten uit Grijpskerk naar Amerika in de periode 1867-1901

Onderstaande lijst is afkomstig uit het boek Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente van Dr. W. J. Formsma, pp. 240-242.

Naam Leeftijd Beroep Jaar Plaats Overige fam.leden
Alberda, Albert
60
dagloner
1871
Michigan
-
Alberda, Louwe
27
dienstknecht
1881
Michigan
-
Alberda, Marten
35
arbeider
1873
Grand Rapids
5
Bakker, Jacob Arjen
36
boerenknecht
1882
Noord-Amerika
-
Beer, Gerrit de
33
arbeider
1880
Grand Rapids
2
Bisschop, Aldert
37
bakker
1873
Grand Rapids
4
Boer, Geert
41
predikant
1873
Grand Rapids
5
Boer, Gerrit de
36
koopman
1871
Michigan
6
Boer, Nittert de
49
arbeider
1873
Grand Rapids
9
Boersema, Hans
44
arbeider
1880
Grand Rapids
6
Boersema, Hendrikje
53
arbeidster
1873
Grand Rapids
1
Boersema, Meerten
22
boerenknecht
1873
Grand Rapids
-
Boersema, Meint
37
dagloner
1867
Michigan
1
Boersma, Willem
30
arbeider
1869
Grand Rapids
3
Bolhuis, Johannes
18
boerenknecht
1873
Grand Rapids
-
Bomers, Gerrit
23
boerenknecht
1873
Grand Rapids
-
Bomers, Johannes
33
dagloner
1867
Michigan
4
Bomers, Klaaske
60
arbeider
1881
Michigan
1
Bos, Jan
67
arbeider
1868
Michigan
1
Bos, Jan
29
arbeider
1881
Michigan
1
Bos, Wieske
53
arbeidster
1873
Grand Rapids
1
Bosscher, Hidde
28
arbeider
1880
Grand Rapids
3
Bosscher, Hidde
21
arbeider
1873
Grand Rapids
1
Bosscher, Jacob
19
boerenknecht
1873
Grand Rapids
-
Bruyn, Jelle Anske de
45
predikant
1883
Chicago
3
Diepstra, Fokke
18
arbeider
1881
Michigan
-
Dol, Korneliske
52
arbeider
1880
Grand Rapids
-
Douwstra, Jan
16
bakkersknecht
1880
Grand Rapids
-
Douwstra, Frans
16
boerenknecht
1873
Grand Rapids
-
Duiker, Roelof
42
predikant
1867
Michigan
7
Dijk, Arend
30
bakker
1893
Noord-Amerika
-
Dijk, Jan
21
-
1872
Danford
-
Dijk, Watze van
46
arbeider
1881
Michigan
5
Dijkstra, Aaldrik
41
huisschilder
1893
Noord-Amerika
7
Dijkstra, Frëerk
20
dienstknecht
1881
Michigan
-
Dijkstra, Freerk
24
arbeider
1881
Michigan
3
Dijkstra, Jan
23
dagloner
1867
Michigan
1
Dijkstra, Johannes
34
arbeider
1873
Grand Rapids
5
Dijkstra, Tunnis
31
arbeider
1872
Chicago
-
Ema, Jacob
43
kleermaker
1869
Danford
5
Engel, Johannes
31
arbeider
1873
Grand Rapids
7
Feringa, Martje
62
-
1896
Grand Rapids
-
Flonk, Timen
40
dagloner
1900
Noord-Amerika
2
Formsma, Berend
24
dagloner
1867
Michigan
2
Frieswijk, Johannes
22
arbeider
1873
Grand Rapids
1
Goudberg, Gerbrand
23
boerenknecht
1873
Grand Rapids
-
Gust, Roelof
29
oud-scheepskapitein
1880
Grand Rapids
2
Hazenberg, Bastiaan
47
timmerman
1867
Michigan
5
Helmus, Freerk
42
arbeider
1880
Grand Rapids
4
Heukelum, Abel van
37
arbeider
1873
Grand Rapids
4
Heukelum, Jan van
40
arbeider
1880
Grand Rapids
3
Hoek, Trijntje
21
-
1874
Grand Rapids
-
Hoeksema, Geert
32
wolkammer
1874
Grand Rapids
3
Hoekstra, Ffreerk
15
arbeider
1881
Michigan
-
Holtrop, Roelf
29
dienstknecht
1881
Michigan
-
Hunnersen, Ludolf
26
verver
1872
Noord-Amerika
-
Jager, Hannes
32
arbeider
1880
Grand Rapids
3
Jonker, Klaas
83
-
1880
Grand Rapids
-
Jonker, Pieter
46
schippr
1880
Grand Rapids
5
Jonkman, Jan
39
arbeider
1873
Grand Rapids
5
Keizer, Anna
23
dienstmeid
1882
Noord-Amerika
-
Klamer, Jan
17
arbeider
1880
Grand Rapids
-
Klamer, Luitien
53
arbeider
1888
Noord-Amerika
6
Kloosterman, Foekje
15
dienstmeid
1881
Michigan
-
Kloosterman, Lammert
32
arbeider
1869
Grand Rapids
-
Kloosterman, Sakse
42
arbeider
1873
Grand Rapids
3
Klunder, Jantje
11
-
1881
Michigan
-
Koning, Hielke
38
schoenmaker
1871
Michigan
7
Koning, Sijtse
46
arbeider
1869
Danford
5
Koorndijk, Reinder
45
koopman
1874
Grand Rapids
5
Kramer, Douwe
31
smidsknecht
1881
Michigan
2
Laan, Brugt van der
63
koopman
1871
Grand Rapids
1
Lanting, Ebbe
46
grofsmid
1880
Grand Rapids
7
Leegstra, Gelske
28
dienstmeid
1877
Grand Rapids
-
Loppersum, Ike
24
molenknecht
1873
Grand Rapids
-
Martens, Hendrik
49
dagloner
1893
Noord-Amerika
-
Mersman, Bendert
32
arbeider
1873
Grand Rapids
2
Molen, Trijntje van der
30
arbeidster
1870
Grand Rapids
2
Mollema, Berend
25
dagloner
1867
Michigan
2
Mollema, Hendrik
58
arbeider
1869
Grand Rapids
2
Moltmaker, Gezina
24
dienstmeid
1893
Noord-Amerika
-
Niehof, Albert
48
arbeider
1869
Danford
4
Noordewier, Jacob
27
schoenmaker
1867
Michigan
-
Noordhof, Janke
30
dienstmeid
1873
Grand Rapids
-
Offringa, Antje
24
dienstmeid
1881
Michigan
-
Oostema, Sieuwert
43
dagloner
1893
Noord-Amerika
2
Oosterhuis, Jacob
51
timmerman
1867
Michigan
5
Oosterhuis, Ubel
36
timmerman
1873
Grand Rapids
6
Oostinga, Oetse
63
dagloner
1867
Michigan
1
Ootta, Dirk
72
timmerman
1880
Grand Rapids
3
Ootta, Jan
34
timmerman
1880
Grand Rapids
5
Oudman, Geretje
25
dienstmeid
1881
Michigan
-
Poelstra, Douwe
49
arbeider
1872
Noord-Amerika
3
Poelstra, Hendriktje
22
dienstmeid
1873
Grand Rapids
-
Pol, Anne
16
boerenknecht
1901
Noord-Amerika
-
Pol, Popke
32
dienstmeid
1881
Michigan
-
Postma, Jan
48
arbeider
1869
Danford
2
Postma, Kornelis
40
arbeider
1880
Grand Rapids
5
Pot, Fokke
56
schipper
1873
Grand Rapids
3
Renkema, Antje
32
dienstmeid
1880
Grand Rapids
1
Renkema, Klaas
24
molenaarsknecht
1882
Noord-Amerika
-
Rosema, Nanco
21
wagenmaker
1881
Michigan
-
Scheernhorn, Harm
53
arbeider
1880
Grand Rapids
4
Schripsema, Bouke
70
arbeider
1881
Michigan
2
Schripsema, Hodze
31
arbeider
1881
Michigan
2
Schripsema, Jan
49
arbeider
1873
Grand Rapids
4
Schuitema, Folkert
48
arbeider
1873
Grand Rapids
9
Schuitema, Keimke
41
arbeider
1869
Danford
5
Seegstra, Johannes
31
arbeider
1873
Grand Rapids
-
Seegstra, Ruurd
29
arbeider
1873
Grand Rapids
-
Sikkema, Freerk
46
arbeider
1880
Grand Rapids
7
Sjaarda, Sake
42
arbeider
1888
Noord-Amerika
6
Spoelstra, Haring
43
arbeider
1868
Michigan
5
Spoelstra, Hendrik
45
arbeider
1873
Grand Rapids
6
Spoelstra, Klaaske
23
dienstmeid
1880
Grand Rapids
-
Spoelstra, Waatze
45
verver
1881
Michigan
7
Steenstra, Auktje
65
arbeider
1880
Grand Rapids
2
Steenstra, Trijntje
28
-
1873
Grand Rapids
3
Stulp, Aukje
52
arbeidster
1873
Grand Rapids
2
Stuursma, Coenraad
24
boerenknecht
1893
Noord-Amerika-
-
Stuursma, Grietje
23
dienstmeid
1894
Noord-Amerika
-
Takes, Geert
38
arbeider
1868
Michigan
4
Tielkens, Pieter
20
arbeider
1880
Grand Rapids
1
Tiemersma, Andries
39
arbeider
1874
Grand Rapids
2
Tiemersma, Dirk
57
arbeider
1868
Michigan
1
Til, Douwe van
24
schoenmakersknecht
1874
Grand Rapids
-
Timmer, Mattheus
24
arbeider
1873
Grand Rapids
2
Veen, Reinder van der
20
dienstknecht
1888
Noord-Amerika
-
Veenstra, Jan
27
arbeider
1873
Grand Rapids
2
Verdenius, Jelte A.
56
bakker
1874
Chicago
9
Vlieg, Grietje de
22
dienstmeid
1873
Grand Rapids
-
Vries, Jan Wiltjes de
58
arbeider
1868
Michigan
6
Vries, Klaas de
34
arbeider
1880
Grand Rapids
4
Vries, Sijtske de
43
tapster
1875
Michigan
5
Vries, Trientje de
43
arbeidster
1873
Grand Rapids
1
Weide, Jacob van der
30
schipper
1872
Grand Rapids
-
Weide, Jan van der
24
boerenknecht
1874
Grand Rapids
-
Weide, Pieter van der
25
molenaarsknecht
1872
Grand Rapids
-
Weken, Tjiske
36
naaister
1869
Grand Rapids
-
Westra, Harm
46
arbeider
1888
Noord-Amerika
4
Westra, Metske
40
timmerman
1880
Grand Rapids
-
Westra, Popke
66
timmerman
1881
Michigan
2
Wierenga, Wobbe
25
arbeider
1872
Chicago
-
Wieringa, Jan
23
boerenknecht
1873
Grand Rapids
-
Woude, Jan van der
26
boerenknecht
1894
Noord-Amerika
-
Zetsma, Jan
30
timmerman
1867
Michigan
2
Zijlstra, Jacob
29
arbeider
1868
Michigan
2
Zijlstra, Wiebe
36
arbeider
1873
Grand Rapids
5
Zwart, Ebeltje
24
dienstmeid
1873
Grand Rapids
-