Grijpskerk

naamsaanneming 1811/1812

Uit: Grijpskerk, De geschiedenis van een Groninger gemeente van dr. W.J. Formsma, pp. 103-109 en Groninger bronnen en toegangen, Naamsaanneming in Groningen, 1811-1826 door P.J.C. Elema (uitgeverij Lias, Groningen 1994). De informatie is echter vrij toegankelijk bij de Groninger Archieven en met deze publicatie hoop ik genealogen buiten de provincie een plezier te doen.

Achternaam Opgegeven gezinsleden
Agtien Geert Klasens te Niezijl
Zoons: Klaas 27 jr. te Niekerk, Freerk 21 jr.
Agtien Freerk Geerts te Niezijl
Dochter: Grietje 2 jr.
Alberti Cornelis Alberti te Visvliet
Van Alles Jacob Diemers op de Waard
Dochters: Nieske 22 jr. te Niehove, Anje 19 jr. te Grijpskerk, Antje 17 jr. te Grijpskerk
Bakker Riemer Jacobs te Pieterzijl
Dochter: Geeske 1 jr.
Balk Klaas Jans te Grijpskerk
Zoons: Derk 15 jr., Jan 8 jr., Harm 6 jr., Hindrik 4 jr.
Dochters: Tjitske 20 jr., Trijntje 12 jr., Frouwktje 10 jr. te Wiens, Pyttje 8 jr.
Barsema Kornelis Pieters te Grijpskerk
Zoons: Pieter 14 jr., Sikke 13 jr., Jan 10 jr.
Dochters: Grietje 9 jr., Hillina 7 jr.
Beintum Jan Klasens te Visvliet
Zoons: Klaas 40 jr. te Jannum, Sytze 24 jr.
Dochters: Grietje 34 jr. te Blija, Neeltje 32 jr. te Aduard, Lijsbert 27 jr. te Aduard
Van der Berg Jetze Davids van der Berg te Pieterzijl
Dochters: Aaltje 3 jr., Sjouktje 2 jr.
Berghuis Sijbolt Berghuis te Visvliet
Zoons: Daniël 23 jr., Bouke 22 jr., Harmannus 16 jr., Derk 15 jr. te Groningen,
Jacobus 13 jr., Iwe 11 jr., Lammert 9 jr.
Dochters: Aaltje 20 jr.
Bisschop Jan Kornelis te Grijpskerk
Zoon: Kornelis 25 jr.
Dochters: Antje 35 jr. te Visvliet, Korneliske 26 jr.
Kleindochter: Mentje 7 jr.
Bisschop Kornelis Jans te Grijpskerk
Dochters: Wyke 4 jr., Lieuwktje 1 jr.
Bloem Frans Bloem te Grijpskerk
Zoon: Fokke 13 jr.
Dochter: Trijntje 9 jr.
Boekeloo Jacob Freerks te Grijpskerk
De Boer Jacob Jans te Pieterzijl
Van de Boer Derk Klasens te Grijpskerk
Zoon: Klaas 17 jr.
Dochter: Aafke 22 jr.
Boerema Jelle Harms te Visvliet
Zoons: Johannes 19 jr., Harm 14 jr.
Dochters: Antje 26 jr., Auwktje 22 jr.
Boersema Derk Meertens Boersema te Visvliet
Boersema Pieter Jans Boersema te Visvliet
Dochter: Antje 1 jr.
Boersema Pieter Jacobs Boersema te Visvliet
Zoons: Jacob 15 jr., Meerten 11 jr., Rense 9 jr., Derk 1 jr.
Bolt Aafke Harms Faber te Visvliet
Dochter: Anne 28 jr.
Bomers Jan Gerrits te Visvliet
Zoons: Gerrit 20 jr., Tomas 12 jr., Pieter 6 jr., Hindrik 3 jr.
Dochters: Japiktje 22 jr., Anje 18 jr., Geertruid 16 jr., Klaaske 13 jr.
Boon Geeske Feikes te Visvliet
Zoon: Ritske 6 jr.
Boon Hindrik Fokkes te Visvliet
Zoons: Fokke 19 jr., Egbert 16 jr., Douwe 9 jr.
Dochter: Grietje 17 jr.
Boonstra Johannes Hyltjes Boonstra te Niezijl
Zoons: Hyltje 23 jr., Reinder 14 jr. te Warga
Dochters: Jeltje 21 jr. te Oldehove, Antje 18 jr., Iktje 17 jr., Klaaske 12 jr.
Bos Jan Lammerts te Grijpskerk
Bos Ruurd Klasens op de Waard
Dochter: Wijtsche 1 jr.
Braaksma Ruurd Kornelis te Visvliet
Zoon: Fopke 17 jr.
Dochters: Geertje 31 jr., Antje 26 jr. te Gerkesklooster, Gelske 8 jr.
Brakel Klaaske Tunnis te Visvliet
Dochter: Hiltje 4 jr.
Broersma Jan Jacobs te Visvliet
Zoon: Jacob 1 jr.
Brouwer Joon Annes te Grijpskerk
Zoon: Anne 7 wk.
Van Brug Luitjen Tjerks te Visvliet
Zoon: Tjerk 25 jr. te Burum
Dochters: Grietje 23 jr. op de Waard, Antje 21 jr. onder Burum, Hiltje 16 jr. onder Burum
Bruneng Harmen Jacobus te Visvliet
Buineng Jacob Harms te Niezijl
Zoon: Harm 27 jr.
Buist Jan Hindriks te Niezijl
Zoon: Hindrik 1 jr.
Coopsen Bernardus Lubertus Coopsen te Visvliet
Zoons: Lubertus 11 jr., Hidde 2 jr.
Dochters: Rikstje 7 jr. onder Burum, Rensina Petronella 8 wk.
Dam Jan Hindriks te Grijpskerk
Van Dam Lambertus van Dam te Grijpskerk
Van Dam Douwe Doekes te Pieterzijl
Zoons: Doeke 4 jr., Jan 6 mnd.
Diepstra Anne Pieters te Kommerzijl
Zoons: Pieter 19 jr., Jan 13 jr., Fokke 9 jr.
Dochter: Hindrikje 16 jr.
Dijk Aldert Johannes te Niezijl
Dochter: Jantje 2 mnd.
Van der Dijk Alje Meints te Grijpskerk
Zoon: Meint Aljes 27 jr.
Dijksterhuis Gerrit Meertens te Grijpskerk
Zoon: Albert 12 jr.
Dochter: Grietje 8 jr.
Dijksterhuis Hindrik Meertens te Grijpskerk
Zoon: Meerten 12 jr.
Dijkstra Klaas Douwes te Grijpskerk
Dochters: Sijke 5 jr., Antje 3 jr., Menke 1 jr.
Dijkstra Lieuwe Idzes te Grijpskerk
Zoon: Derk 1jr.
Dijkstra Sjouktje Tjerks te Pieterzijl
Zoons: Tjerk 41 jr. te Grijpskerk, Auke 39 jr.
Dochter: Grietje 33 jr. te Doezum
Kleinkinderen (zijnde kinderen van Klaas Rienks Dijkstra en Wijtske Sytzes op de Waard onder Grijpskerk):
Kleinzoon: Rienk 20 jr.
Kleindochters: Syke 17 jr., Sjouktje 12 jr.
Dijkstra Ide Jans te Pieterzijl
Dochter: Riemke 13 jr.
Dijkstra Klaas Romkes te Pieterzijl
Zoons: Jilke 5 jr., Romke 2 jr.
Dochter: Antje 8 jr.
Dijkstra Egbert Pouwlus te Visvliet
Dochters: Geertje 43 jr., Imktje 41 jr.onder Lutjegast
Drent Jacob Harms te Niezijl
Zoons: Harm 26 jr. te Niekerk, Enne 23 jr. woonplaats onbekend, Korneles 14 jr.
Dochter: Aafke 20 jr.
Drijfhamer Reiwen Klasens te Grijpskerk
Zoon: Klaas 1 jr.
Van Duinen Kornelis Lippes te Niezijl
Zoons: Sikke 16 jr., Lippe 12 jr., Jan 8 jr., Willem 5 jr., Eppe 2 jr.
Dochters: Aafke 22 jr., Willemke 19 jr., Imktje 11 jr.
Dykhuis Pieter Jans op de Waard
Dykstra Bote Teekes te Visvliet
Dochters: Bouwktje 11 jr., Trijntje 3 jr.
Van Ellen Wybe Jans te Pieterzijl
Zoon: Jan 6 jr.
Dochters: Geertje 3 jr., Jantje 1 jr.
Van Enum Enno Derks van Enum te Visvliet
Eppinga Quiryn Eppinga te Niezijl
Zoons: Harm 10 jr., Fokke 2 jr.
Dochters: Aaltje 11 jr., Itje 7 jr., Hiltje 1 jr.
Ettema Jacob Ettes te Grijpskerk
Dochter: Auwktje 5 wk.
Ezinga Albert Kornelis te Grijpskerk
Zoons: Kornelis 7 jr., Geert 1 jr.
Dochters: Tietje 10 jr., Trijntje 4 jr.
Faber Pieter Harms Faber te Visvliet
Zoons: Joost 27 jr., Harm 21 jr., Wiebe 21 jr.
Dochters: Siebrig 35 jr. te Stroobos, Jattje 33 jr. te Gerkesklooster, Aafke 31 jr., Geertje 25 jr. te Stroobos, Renschtje 17 jr.
Faber Menne Thijssens te Niezijl
Zoons: Arjen 19 jr. onder Niehove, Thijs 17 jr. onder Niehove, Folkert 7 jr.
Dochters: Auktje 15 jr. onder Noordhorn, Derktje 11 jr.
Feenstra Jasper Annes te Visvliet
Fenema Haje Luitjens te Pieterzijl
Ferenga Gerrit Everts te Grijpskerk
Zoons: Evert 14 jr., Geert 7 jr., Jacob 3 jr.
Dochters: Anje 12 jr., Rinstje 10 jr., Maryje 5 jr.
Feringa Hillebrand Freerks te Grijpskerk
Zoon: Freerk 34 jr.
Dochters: Anna 29 jr., Grietje 25 jr.onder Lutjegast
Feringa Freerk Hillebrands te Grijpskerk
Zoons: Johannes 10 jr., Hillebrand 9 jr., Jeen 6 jr.
Feringa Jan Wobbes te Grijpskerk
Zoon: Wobbe 6 jr.
Feringa Jan Menses te Visvliet
Feringa Laas Geutjens te Visvliet
Folberda Tunnes Piers te Pieterzijl
Fops Tjeert Fops te Kommerzijl
Formsma Jacob Hantjes te Grijpskerk
Zoon: Tunnes 2 jr.
Gelsema Rendert Hemkes te Visvliet
Ghibels Johannes Ghibels te Grijpskerk
Zoons: Johannes 2 jr., Arnoldus 6 mnd.
Van der Glas Pieter Tietes te Visvliet
Zoons: Klaas 21 jr., Jan 19 jr., Libbe 10 jr., Geert 6 jr., Johannes 1 jr.
Dochters: Meino 17 jr. te Jannum, Grietje 14 jr. op Zevenhuizen, Tietje 12 jr.
Glastra Sies Wiegers Glastra te Visvliet
Dochter: Afke 3 jr.
Gorter Ewold Alders te Grijpskerk
Zoons: Evert 10 jr., Aldert 8 jr.
Dochters: Eelktjen 6 jr., Anje 2 jr., Aaltje 1 jr.
Van der Graft Willem Jans te Grijpskerk
Zoons: Jan 23 jr., Rienk 19 jr. onder Noordhorn, Ide 11 jr.
Dochter: Bouwktje 15 jr.
Groenman Wilhelmus Groenman te Niezijl
Zoons: Albertus 13 jr. te Groningen, Rembertus 11 jr., Johannes 9 jr.
Dochters: Antje 6 jr., Johanna 4 jr.
Hamstra Harm Jans op de Waard
Dochter: Martje 1 jr.
Haan Jan Pieters te Niezijl
Zoon: Pieter 4 jr.
Dochter: Grietje 9 jr.
Hajema Romt Pieters Hajema te Pieterzijl
Hajema Halbe Kornelis Hajema te Visvliet
Dochters: Henke 23 jr., Frouwktje 16 jr., Harmke 12 jr.
Hakkema Johannes Pieters te Grijpskerk
Dochters: Frouwktje 6 jr., Geertje 3 jr., Dieuwke 1 jr.
Hammeng Henderk Derks te Pieterzijl
Zoons: Derk 26 jr., Hedzer 13 jr., Tjerk 6 jr.
Dochters: Ebeltje 20 jr. onder Lagemeeden, Grietje 18 jr.
Hamstra Hidzert Tjerks te Pieterzijl
Dochters: Martje 44 jr., Grietje 43 jr. te Drachten, Jouktje 41 jr. onder Niehove
Harkema Onne Doekes Harkema te Visvliet
Broer: Brantje 20 jr.
Harkema Brantje Warners Harkema te Visvliet
Dochters: Imktje 24 jr. te Wetzinge, Bouwktje 22 jr.
Heemstra Reintjen Tewes te Pieterzijl
zoons: Tewes 8 jr., Klaas 2 jr.
Dochters: Eke 7 jr., Fenje 5 jr.
Heersema Jan Meertens te Grijpskerk
Dochter: Auktje 1 jr.
Van der Heide Jacob Jans van der Heide te Grijpskerk
Zoons: Jan 33 jr. te Aduard, Pieter 25 jr.
Dochters: Grietje 30 jr. te Groningen, Anna 19 jr.
Van der Heide Reinder Jans te Visvliet
Zoon: Jan 29 jr. te Marsum
Hellenga Johannes Hellenga te Visvliet
Dochters: Engeltje 3 jr., Geertruid 1 jr., Anke 5 wk.
Hellinga Klaas Hellinga te Visvliet, adjunct maire
Zoon: Johannes 28 jr.
Dochters: Anke 30 jr., Tetje 22 jr. op Hogemeden, Grietje 20 jr.
Helmus Jan Teekes te Niezijl
Dochters: Trijntje 15 jr. onder Noordhorn, Anna 13 jr. onder Niehove, Hiltje 10 jr.
Helmus Broer Teekes te Niezijl
Dochter: Roelfke 5 wk.
Helmus Broer Jans te Niezijl
Zoons: Jan 15 jr. onder Noordhorn, Harm 8 jr., Jacob 5 jr., Teeke 3 jr.
Dochters: Jantje 16 jr. onder Niehove, Antje 10 jr., Itje 6 mnd.
Helmus Jan Jans Broers te Niezijl
Zoons: Jan 15 jr. op de Waard, Pieter 11 jr., Harm 9 jr., Elze 6 jr., Albert 6 mnd.
Hoeksema Jan Ebels te Grijpskerk
Hoeksema Tie Klasens te Visvliet
Dochters: Bregtje 16 jr., Riemke 10 jr., Aafke 7 jr.
Hoeksma Trijntje Benes te Visvliet
Zoons: Tjebbe 46 jr. te Kootstertille, Bene 42 jr., Jan 34 jr. te Lutjegast, Maryen 26 jr. te Kollum
Dochter: Sytske 36 jr. te Kootstertille
Hoeksma Jantje Wolters te Visvliet
Dochter: Anke 30 jr. te Sebaldeburen
Hoekstra Elske Jochums te Visvliet
Zoons: Ate 25 jr. onder Lutjegast, Hans 22 jr. op de Waard
Dochters: Ebeltje 26 jr op de Waard, Wischtje 20 jr. op de Waard, Antje 16 jr. op de Waard, Hiske 15 jr., Geeske 12 jr., Elizabeth 10 jr.
Hoekstra Marten Freerks te Visvliet
Zoons: Freerk 15 jr., Menne 11 jr., Jan 5 jr., Geutjen 3 jr.
Dochters: Sjouwktje 16 jr. onder Grootegast, Anna 7 jr.
Hofman Reinder Hofman te Grijpskerk
Zoons: Hermannus 12 jr., Hindrik 6 jr.
Hogeboom Harm Doyes te Niezijl
Zoon: Doye 6 jr.
Dochters: Jantje 7 jr., Reinje 2 jr.
Hogenoot Onne Arends te Niezijl
Dochter: Jantje 6 jr.
Van Hollenga Harke Jans op de Waard
Dochter: Trijntje 1 jr.
Van Hollenga Elizabeth Martens Teenstra op de Waard
Zoon: Rendert 19 jr.
Dochter: Elizabeth 18 jr.
Ten Hoorn Jacob Kornelis te Grijpskerk
Ten Hoorn Kornelis Derks te Grijpskerk
Zoons: Derk 48 jr. onder Anjum, Jacob 34 jr.
Dochters: Grietje 42 jr. te Ferwerd, Korneliske 37 jr. onder Anjum
Kleinzoons: Kornelis 16 jr. onder Anjum, Meerten 9 jr.
Kleindochter: Renschtje 14 jr. onder Visvliet
Van Huekelen Klaas Wolters van Huekelen te Pieterzijl
Zoons: Wolter 10 jr., Sytze 10 jr., Jacob 8 jr., Reinder 3 jr.
Dochter: Trientje 5 jr.
Huisman Jan Pieters te Grijpskerk
Huisman Jannes Roelfs Huisman te Grijpskerk
Idema Eligien Meints Idema te Pieterzijl
Zoons: Sweitse Derks 17 jr. onder Niehove, Meint 13 jr.
Dochter: Siuwke 4 jr.
De Jager Imktje Rottjes te Visvliet
Zoons: Popke 46 jr. op Enumatil, Hidde 43 jr. te Alkmaar, Teyes 39 jr. te Alkmaar, Metsche 32 jr. te Burum
Dochter: Truitje 51 jr. te Uskwert
Jelkema Trijntje Pieters te Visvliet
Zoons: Pieter 50 jr. te Munnekezijl, Jannes 43 jr., Jetze 40 jr.
Dochters: Geeske 46 jr. te Leeuwarden, Wiebreg 32 jr. te Grijpskerk
De Jonge Kunje Jacobs te Pieterzijl
Zoons: Harm 37 jr. onder Niehove, Jacob 27 jr.
Jonkman Jan Eites te Pieterzijl
Zoon: Tjerk 27 jr. te Niezijl
Juursema Jan Hindriks te Niezijl
Van Kalker Wytsche Geerts te Visvliet
Dochters: Epke 42 jr., Sjouwktje 41 jr. onder Burum
Kamstra Jan Reinders Kamstra op de Waard
Pupillen: Aafke 5 jr., Ebeltje 3 jr., Reina 6 mnd.
Keunenk Marten Pieters te Visvliet
Zoon: Klaas 23 jr. onder Grijpskerk
Dochters: Antje 21 jr. onder Noordhorn, Geertruid 16 jr. te Oldehove, Trijntje 9 jr.
Kiestra Djurre Elzes Kiestra te Niezijl
Zoons: Teeke 8 jr., Elze 4 jr., Renze 2 jr.
Dochter: Grietje 1 jr.
Kiestra Daniël Jans Kiestra te Visvliet
Kits Kornelis Pieters Kits te Niezijl
Zoons: Pieter 16 jr. te Niehove
Dochters: Sieuwke 15 jr. op de Waard, Jantje 12 jr., Johanna 10 jr.
Kliestra Jan Luppen te Visvliet
Kloosterman Wiltje Jans te Visvliet
Zoons: Jan 21 jr. te Wanswerd, Itzen 16 jr. te Blija, Douwe 10 jr., Derk 7 jr.
Dochters: Sytske 19 jr. te Jissellom, Foektje 13 jr., Antje 5 jr.
Koekoek Meint Tjeerts te Niezijl
Zoon: Rijpke 5 jr.
Dochter: Antje 6 jr.
Koekoek Ubel Tjeerts te Pieterzijl
Zoons: Tjeert 13 jr., Drieuwes 8 jr., Anne 6 jr.
Kok Hinderk Alberts te Niezijl
Dochter: Geeske 14 jr.
Kooy Willem Jans te Visvliet
Zoons: Bouwke 33 jr., Jan 32 jr. te Burum, Euwe 26 jr., Swerus 23 jr., Derk 22 jr.,
Kornelis 15 jr.
Dochters: Grietje 35 jr. te Lutjegast, Tjitske 30 jr., Itje 28 jr., Geertje 17 jr.
Kooy Geertje Jans Kooy te Visvliet
Kleinzoon: Kornelis 18 jr., zn. van Jan Bouwkes Kooy en Epke Kornelis te Niezijl
Kooy Bouwke Willems te Visvliet
Van Laken Tomas Douwes te Grijpskerk
Laméris Jan Fridis te Grijpskerk
Zoon: Fridis 2 jr.
Land Eye Elbbels te Niezijl
Zoons: Pieter 26 jr. te Groningen, Jacob 23 jr.
Dochter: Frouwktje 20 jr. onder Noordhorn
Leegstra Jan Sijmons te Niezijl
Dochter: Martie 2 jr.
Van der Leest Hindrik Jacobs te Niezijl
Zoons: Fokke 14 jr., Jacob 5 jr., Siewert 2 jr.
Dochter: Rienje 16 jr.
Van der Leest Jacob Douwes te Visvliet
Zoons: Douwe 14 jr., Harm 12 jr., Jannes 9 jr., Hindrik 6 jr., Germ 4 jr.
Leverenghuis Dieuwke Johannes te Visvliet
Zoon: Johannes 41 jr.
Dochter: Teetsche 25 jr. te Marsum
Liefreng Grietje Alberts Liefreng te Niezijl
Zoons: Jacob 22 jr. onder Niehove, Albert 18 jr., Abel 7 jr.
Dochters: Antje 20 jr. onder Niehove, Grietje 16 jr., Fopke 12 jr., Louwke 11 jr., Kornelia 1 jr.
Luinstra Fokke Pieters te Visvliet
Zoons: Wytze 13 jr., Pieter 10 jr., Abe 3 jr.
Luurtsma Menne Derks te Grijpskerk
Zoon: Reinder 14 jr. onder Niehove
Dochters: Geertruit 17 jr., Annigien 12 jr.
Mars Evert Harms te Visvliet
Martini Gerben Martens te Niezijl
Zoons: Marten 9 jr., Tunnes 3 jr., Jan 6 mnd.
Martini Heere Mennes te Niezijl
Zoon: Menne 1 jr.
Meijer Herman Meijer te Visvliet
Zoon: Klaas Hellenga 1 jr.
Mellema Oege Kornelis Mellema te Grijpskerk
Zoon: Kornelis 13 jr. te Oudega
Dochters: Klaaske 17 jr., Martje 1 jr.
Meyer Jacob Mattheies te Visvliet
Zoons: Mattheies 24 jr., Lieuwe 16 jr. op de Leek
Dochters: Jantje 28 jr. op de Leek, Grietje 26 jr.
Van der Molen Jan Klasens te Grijpskerk
Dochter: Harmke 11 jr. te Leeuwarden
Van der Molen Geert Klasens te Grijpskerk
Zoons: Klaas 32 jr. wonende in het departement de Zuiderzee, Eppe 17 jr. onder Noordhorn, Kornelis 14 jr.
Dochters: Grietje 30 jr. te Groningen, Aaltje 28 jr. onder Niehove, Trijntje 20 jr.
Van der Molen Willem Sijmons te Grijpskerk
Zoons: Sijmon 31 jr., Siewert 29 jr., Willem 26 jr. te Pieterzijl, Harm 25 jr.
Dochters: Eelktje 28 jr., Grietje 24 jr., Auktje 20 jr.
Van der Molen Jacob Roelfs op de Waard
Van der Molen Willem Willems te Pieterzijl
Zoon: Willem 6 mnd.
Van der Molen Repke Klasens te Visvliet
Zoons: Klaas 7 jr., Meindert 2 jr.
Dochter: Grietje 5 jr.
Van der Molen Meindert Jans te Visvliet
Moltemaker Gerrit Euwkes Moltemaker te Grijpskerk
Moltemaker Pieter Warners te Pieterzijl
Zoons: Freerk 10 jr., Warner 5 jr., Jan 2 jr.
Dochter: Fettje 8 jr.
Moltemaker Eeuke Gerrits Moltemaker te Pieterzijl
Zoons: Gerrit 36 jr. te Grijpskerk, Derk 26 jr., Henderk 22 jr. onder militaire dienst, Jan 19 jr., Berend 13 jr.
Dochters: Zwaantje 35 jr., Yefke 32 jr. onder Oldehove
Moltemaker Dinna Pieters Jelkema te Visvliet
Zoons: Pieter 42 jr. te Pieterzijl, Gerrit 33 jr.
Dochters: Jantje 43 jr. te Nijmegen, Trijntje 39 jr. te Leeuwarden, Wiebreg 36 jr. te Groningen, Dieuwke 30 jr., Vettje 23 jr. te Midlaren, Hiltje 21 jr.
Moltemaker Gerrit Hindriks te Visvliet
Muller Johan Georg Muller te Grijpskerk
Zoon: Johan Albertus 1 jr.
Muller Trientje Hindriks Lemburg te Visvliet
Zoons: Hindrik 20 jr. onder Lutjegast, Jan 14 jr. op de Waard
Dochters: Dina 21 jr. te Noordhorn, Jantje 17 jr. te Grijpskerk
Van der Naald Antje Benders te Grijpskerk
Zoons: Bendert 30 jr., Tunnes 24 jr. onder Noordhorn
Dochter: Aaltje 26 jr.
Noordhof Jan Hindriks te Visvliet
Zoon: Hindrik 17 jr.
Dochters: Riemke 27 jr. onder Oldehove, Auwktje 25 jr. onder Oldehove, Geertje 21 jr.
Noorthof Pieter Kornelis te Grijpskerk
Zoons: Harm 13 jr., Kornelis 1 jr.
Dochter: Angenietje 11 jr.
Nove Hector Paulus Nove te Niezijl
Zoon: Bolhuis 13 jr. onder Niehove
Dochters: Trientje 10 jr. te Oldehove, Petronella 5 jr., Tietje 6 wk.
Onnekes Harmannus Onnekes te Grijpskerk
Zoon: Klaas 5 jr.
Oosterhuis Hindrik Klasens te Niezijl
Oosterhuis Klaas Ubels te Niezijl
Zoons: Henderk 35 jr., Ubel 28 jr.
Oudeboer Pieter Gerrits te Grijpskerk
Ploeg Hylke Tjeerts te Visvliet
Zoons: Tjeert 12 jr., Kornelis 11 jr., Pieter 10 jr., Romt 9 jr., Hylke 2 jr., Fokke 6 mnd.
Dochter: Rikstje 14 jr., Atje 6 jr.
Van der Ploeg Kornelis Jacobs te Grijpskerk
Van der Ploeg Hottje Lieuwes te Grijpskerk
Van der Ploeg Tyes Kornelis te Grijpskerk
Zoons: Berend 16 jr. onder Niehove, Johannes 12 jr., Kornelis 8 jr., Harm 1 jr.
Dochters: Grietje 20 jr. onder Noordhorn, Ebeltje 5 jr.
Van der Ploeg Kornelis Tjebbes te Niezijl
De Poel Tjipke Klasens te Grijpskerk
Zoons: Klaas 6 jr., Hillebrand 3 jr.
Dochter: Aafke 1 jr.
De Poel Klaas Jans te Grijpskerk
Zoons: Jan 38 jr., Tjipke 34 jr., Fokke 28 jr., Derk 21 jr.
Dochters: Trijntje 39 jr. op de Waard, Romkje 37 jr. op de Zoutkamp, Antje 36 jr. op de Waard, Siuwke 34 jr. te Niezijl, Jeltje 27 jr., Aaltje 24 jr. te Kommerzijl
De Poel Jan Klasens te Grijpskerk
Zoon: Klaas 6 jr.
Dochter: Aleida 7 jr.
Poelstra Driewes Everts te Grijpskerk
Zoon: Pieter 16 jr.
Dochters: Kunje 16 jr., Anje 6 jr., Stienje 4 jr.
Poelstra Ewolt Everts te Niezijl
Zoon: Evert 8 jr.
Dochter: Kunje 3 jr.
Pol Kornelis Gerrits te Grijpskerk
Zoons: Gerrit 8 jr., Albert 4 jr.
Pol Freerk Hindriks te Grijpskerk
Dochter: Hiltje 37 jr.
Kleinzoon: Freerk 16 jr. op de Waard
Kleindochter: Martje 13 jr. te Lutjegast
Pol Willem Johannes te Niezijl
Pol Arend Jacobus te Niezijl
Zoon: Jacobus 12 jr.
Dochters: Jantje 16 jr., Trijntje 11 jr.
Pol Kornelis Egberts te Niezijl
Dochters: Dieuwke 2 jr., Anje 1 jr.
Van Pollen Wichbolt Willems te Niezijl
Pompstra Bouwe Jacobs te Kommerzijl
Zoon: Jacob 3 jr.
Pomstra Auwt Hinderks te Niezijl
Zoons: Henderk 6 jr., Arent 3 jr.
Dochter: Antje 6 mnd.
Pomstra Jan Tjerks te Visvliet
Zoon: Jan 10 jr.
Dochter: trijntje 13 jr.
Porrenga Geertje Abels te Kommerzijl
Dochters: Auwktje 21 jr. onder Oldehove, Hiske 13 jr.
Van der Post Klaas Jacobs te Niezijl
Postema Kornelis Fransen Postema te Visvliet
Zoon: Pieter 26 jr.
Dochter: Trijntje 38 jr.
Reitsema Gerrit Timmes te Niezijl
Dochters: Bouwina 4 jr., Roelfke 1 jr.
Reitsema Simon Martens Reitsema te Pieterzijl\
Rietsema Pieter Jans Rietsema op de Waard
Zoons: Jan 10 jr., Jan 9 jr.
Dochter: Martje 7 jr. te Zuidhorn
Rietsema Albert Hindriks te Visvliet
Zoons: Hindrik 16 jr., Bouwke 6 jr.
Dochters: Renschtje 11 jr., Hiltje 9 jr.
Robers Thiodorus Albartus te Visvliet
Zoons: Albartus 10 jr., Johannes 9 jr., Eelke 7 jr.
Dochters: Elisabeth 6 jr., Sieuwke 1 jr.
Rosema Tjeert Ekkes te Grijpskerk
Saartjes Egbert Jans te Niezijl
Zoon: Jan 2 jr.
Dochter: Grietje 4 jr.
Schuirenga Harm Jans Schuirenga te Niezijl
Zoon: Jan 25 jr.
Dochters: Grietje 23 jr., Aafke 21 jr., Aaltje 18 jr.
Schuitema Harm Oeges te Niezijl
Zoon: Jan 2 jr.
Schuitema Gabe Oeges te Niezijl
Zoon: Oege 6 mnd.
Schuitema Pieter Keimpes te Niezijl
Schuitema Oege Gabes te Niezijl
Zoons: Harm 32 jr., Gabe 29 jr., Sjoert 22 jr., Benedixtus 19 jr.
Dochters: Antje 27 jr., Sytske 13 jr.
Schuitema Hyltje Pieters te Niezijl
Zoons: Gabe 25 jr. te Groningen, Pieter 23 jr., Lieuwe 15 jr., Sjoert 13 jr., Oege 11 jr., Jacob 9 jr., Klaas 7 jr.
Dochters: Anstje 19 jr. te Zuidhorn, Aaltje 17 jr. onder Niehove
Sennema Sieds Elzes Sennema te Grijpskerk
Zoons: Douwe 16 jr., Elze 14 jr., Jan 6 jr., Tjebbe 3 jr., Klaas 2 jr.
Dochters: Tjitske 20 jr., Trijntje 12 jr., Frouwktje 10 jr.te Wiens, Pyttje 8 jr.
Sevenga Dirk Ikes te Visvliet
Zoons: Ike 14 jr., Johannes 8 wk.
Dochters: Marijke 20 jr. onder Oldehove, Dieuwke 17 jr., Maaike 9 jr., Anktje 6 jr.
Siegers Jan Jacobs te Visvliet
Dochter: Grietje 24 jr.
Sikkema Jan Eelkes te Visvliet
Zoon: Ubel 18 jr.
Dochters: Menke 20 jr. te Noordhorn, Geertje 11 jr., Trijntje 9 jr., Beidsche 5 jr. Eelktjen 2 jr.,
Sikkema Kornelis Eelkes te Visvliet
Zoons: Hindrik 6 jr., Eelke 2 jr.
Dochters: Menke 12 jr., Bouwktje 8 jr.
Smid Freerk Hindriks te Visvliet
Zoons: Hindrik 4 jr., Arend 6 mnd.
Dochters: Tunniske 8 jr., Elzina Christina 5 jr.
Smit Rijke Pieters te Niezijl
Smith Hindrik Jacobs Smith te Niezijl
Smith Jacob Jans Smith te Niezijl
Smith Aafke Pieters te Niezijl
Zoon: Pieter 22 jr. te Aduard
Dochters: Jantje 26 jr., Grietje 20 jr. op de Leek
Smits Derk Gerrits te Visvliet
Dochter: Antje 18 jr. in Optwijzel
Snoek Jannes Gerrits te Grijpskerk
Dochters: Grietje 10 jr., Lina 8 jr.
Van der Spa Folkert Hendriks te Grijpskerk
Zoon: Frans 8 jr.
Dochters: Antje 21 jr., Grietje 17 jr. te Oldehove, Itje 15 jr.
Spoelstra Bregtje Jans te Visvliet
Dochters: Antje 12 jr., Geeske 11 jr.
Spoelstra Derk Geerts te Visvliet
Dochters: Anktje 3 jr., Aaltje 6 mnd.
Steenhuizen Martje Geerts Sytsma op de Waard
Zoons: Reindert 16 jr., Geert 15 jr., Jan 13 jr., Derk 5 jr.
Dochters: Jeltje 11 jr., Anje 9 jr., Bouwktje 7 jr., Antje 3 jr.
Steenstra Louwe Ritskes te Niezijl
Zoon: Ritske 9 mnd.
Dochters: Trijntje 6 jr., Grietje 2 jr.
Steenstra Machiel Ritskes te Niezijl
Dochter: Dieuwke 1 jr.
Stel Willem Jans te Pieterzijl
Steursma Jan Romkes te Visvliet
Zoon: Willem 6 mnd.
Stob Siebreg Pieters te Kommerzijl
Zoon: Jacob 2 jr.
Stroboscher Jacob Korneles te Pieterzijl
Zoon: Korneles 15 jr. op de Waard onder Grijpskerk
Dochters: Trijntje 13 jr. onder Oldehove, Femke 11 jr., Aantje 9 jr., Tjitske 6 jr., Pieterke 3 jr.
Stulp Harm Freerks te Pieterzijl
Zoons: Freerk 16 jr. op Den Ham, Berend 14 jr.
Dochters: Trijntje 11 jr., Eeltje 5 jr.
Tenga Jan Kornelis Tenga te Niezijl
Zoon: Kornelis 29 jr. te Saaxum
Tenga Jan Tiwiers te Niezijl
Dochters: Lutsche 26 jr. te Munnekezijl, Geertje 24 jr., Tietje 21 jr. te Niekerk, Evertje 19 jr. onder Oldehove, Trientje 13 jr
Terpstra Luitje Meinderts te Visvliet
Zoons: Reitse 15 jr., Meindert 10 jr.
Dochters: Trientje 17 jr., Foktje 12 jr.
Tuinhout Wolter Reinders te Visvliet
Veltman Tyes Gales op de Waard
Zoon: Gale 1 jr.
Vlegel Albert Goslings te Pieterzijl
Zoon: Jan 3 jr.
Dochters: Iedske 14 jr., Antje 9 jr., Jantje 6 jr.
Van der Vliet Reitse Roelfs te Visvliet
Dochter: Dieuwke 42 jr.
Vlonk Jan Hindriks te Niezijl
Zoons: Hindrik 20 jr. onder Niehove, Klaas 15 jr. onder Niehove, Jelte 10 jr. te Niezijl
Vlonk Anna Hindriks te Visvliet
Dochter: Antje 9 jr.
Vonk Geeske Hindriks Doornbos op de Waard
Zoons: Hindrik 19 jr., Jacob 11 jr.
Dochters: Hiltje 23 jr. te Pieterzijl, Grietje 22 jr. te Niezijl, Antje 18 jr., Jantje 16 jr., Elizabeth 9 jr., Harmina 7 jr., Anna 4 jr.
De Vries Jan Harms te Niezijl
De Vries Harke Derks op de Waard
Zoons: Gale 10 jr., Derk 8 jr.
De Vries Trijntje Jans Pol te Grijpskerk
Zoon: Jan 8 jr.
De Waard Jan Willems te Niezijl
Zoons: Willem 9 jr., Klaas 6 jr., Johannes 3 jr., Lubartus 1 jr.
De Waard Jacob Tunnes te Niezijl
Wagenaar Wiepke Hessels te Niezijl
Zoon: Hessel 7 jr.
Dochter: Trientje 1 jr.
Van Weerden Harm Jacobs te Pieterzijl
Dochters: Grietje 21 jr., Aaltje 19 jr., Jantje 10 jr.
Van der Weide Jacob Bouwes te Visvliet
Dochter: Grietje 6 mnd.
Van der Weide Jan Bouwes te Visvliet
Dochter: Menstje 2 jr.
Van der Weide Grietje Jacobs te Visvliet
Zoons: Sieger 32 jr., Jan 23 jr., Jacob 22 jr., Sipke 13 jr.
Werker Anne Menses op de Waard
Werkman Sypt Abels te Pieterzijl
Dochter: Henderktje 9 jr.
Werkman Grietje Ubels te Pieterzijl\
Zoons: Jan 26 jr. onder Grijpskerk. Ubel 23 jr. onder Grijpskerk, Henderk 20 jr. onder Niehove
Dochter: Trijntje 37 jr. te Kommerzijl
Westerborg Hindrik Westerborg te Grijpskerk
Zoon: Jacobus 1 jr.
Dochter: Alina 8 jr.
Van der Weyde Sieger Bouwes te Visvliet
Zoon: Reinder 7 jr.
Dochters: Grietje 9 jr., Dieuwke 5 jr., Derktje 4 jr.
Wierda Fokke Willems te Visvliet
Zoon: Willem 12 jr. te Burum
Dochter: Janke 1 jr.
Wiersema Abel Tomas te Grijpskerk
Dochter: Ebeltje 1 wk.
Wiertsma Roelf Sjabbes Wiertsma te Grijpskerk
Van Wijk Albert Sytzes te Niezijl
Zoons: Sytze 15 jr. te Zuidhorn, Egbert 12 jr., Henderk 8 jr.
Dochter: Anktje 5 jr.
Winius Hebbele Nanning Winius te Grijpskerk
Zoon: Nanning 16 jr. te Groningen
Wyrenga Harm Meinders te Grijpskerk
Kleinzoon: Meerten Pieters Boersema 12 jr.
Zaltsman Harm Jacobs te Pieterzijl
Dochters: Menje 28 jr. te Oldehove, Frouktje 16 jr.
Zeldenrust Tjark Willems te Niezijl
Zoons: Willem 13 jr., Abel 1 jr.
Dochters: Aafke 24 jr. onder Niehove, Beke 17 jr. te Noordhorn
Zetsema Jacob Rienders te Pieterzijl
Zoons: Riender 27 jr., Fokke 19 jr., Berent 15 jr., Hindrik 8 jr.
Dochters: Stijntje 26 jr, te Visvliet, Martje 23 jr., Frouwktje 21 jr.
Zigter Pieter Fokkes te Visvliet
Zoons: Fokke 10 jr., Willem 7 jr.
Dochters: Janke 19 jr., Jantje 11 jr., Geeske 3 jr.
De Zijl Frans Folkerts op de Waard
Zijlma Jan Engberts te Niezijl
Zoon: Engbert 3 mnd.
Zijlma Engbert Pieters te Niezijl
Zoon: Jan 19 jr.
Dochter: Maaike 23 jr. te Zuidhorn
Zijlstra Geert Klasens te Kommerzijl
Dochter: Jantje oud … jr.
Zijlstra Jantje Jans te Visvliet
Zoon Jan: 43 jr., zijnde in dienst als uitgetrokken schipper
Zuidersma Hindrik Johannes te Visvliet
Dochter: Rikstje 3 mnd.
Zuidhoff Johannes J. Zuidhoff te Visvliet
Zylstra Rochert Repkes te Visvliet
Zoons: Simon 32 jr. te Gerkesklooster, Simon 23 jr. te Oostermeer, Wiebe 16 jr., Ruurt 14 jr., Jan 11 jr., Heertje 8 jr.
Dochters: Maaike 22 jr., Geertje 10 jr.
Zylstra Jan Ennes op de Waard
Dochters: Syptje 32 jr. te Lutjegast, Renschtje 28 jr. onder Lagemeeden, Antje 22 jr., Riemke 15 jr. onder Niehove
Zylstra Kornelis Egberts te Pieterzijl
Dochter: Jantje 4 jr.