Nummerbewijzen (oude) gemeente Grijpskerk

A-10721

Deze auto was van architect Eppe van der Molen uit Visvliet, die als architect vele huizen, boerderijen en zelfs kerken heeft ontworpen in de stijl van de Amsterdamse school, niet alleen in de omgeving van Grijpskerk maar op diverse plaatsen in de provincies Friesland en Groningen.

Eppe is de zoon van de arbeider/dagloner Evert van der Molen (Kommerzijl, gem. Oldehove 1849 - Oldehove 1911) en Akke Zuidema (Kommerzijl, gem. Oldehove 1852 - Oldehove 1915). Zijn ouders trouwen in 1875 in de gemeente Oldehove en krijgen zes kinderen, waarvan er twee vroegtijdig overlijden:

  1. Sietse (Kommerzijl, gem. Grijpskerk 1876 - Kommerzijl, gem. Grijpskerk 1877) wordt slechts 8 maanden oud;
  2. Ewold (Kommerzijl, gem. Grijpskerk 1877 - Ulrum 1949) trouwt in 1921 in Ulrum met de uit Utrecht afkomstige vroedvrouw Hillegonda Frouwkje Tiegelaar (Utrecht 1890 - Ulrum 1962). Ewold blijft tot zijn dood in 1949 als slager in Ulrum werkzaam. Ook de weduwe blijft tot haar dood in Ulrum wonen.
  3. Franktje (Kommerzijl, gem. Oldehove 1879 - Kommerzijl, gem. Oldehove 1879) wordt slechts 7 dagen oud.
  4. Geertje (Kommerzijl, gem. Oldehove 1880 - Noordhorn 1949) trouwt in 1912 in Oldehove met de veehouder Jan Saartjes (1886-1952).
  5. Sijtze (Kommerzijl, gem. Oldehove 1883 - 1961) trouwt in 1910 in Kollumerland met Henderika Westra (1881-1947). Sijtze heeft een bouwbedrijf in Burum.
  6. Eppe (1891-1944).

Eppe is geboren op 28 september 1891 om 07:00 uur te Kommerzijl in de gemeente Oldehove. Op 28 mei 1924 trouwt hij als timmerman te Grijpskerk met Titia Folkerdina Boek. Titia is geboren op 12 november 1891 om 22:00 uur te Visvliet als dochter van de brievengaarder Feije Boek en Sijtske van der Meulen. Op 1 mei 1931 wordt hun zoon Feije Evert geboren; Eppe is dan architect. Hij overlijdt na een kortstondige ziekte (volgens de familie aan acute leukemie) op 5 mei 1944 om 06:00 uur in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Weduwe Titia overlijdt bijna 33 jaar later, op 6 januari 1977. Beiden liggen begraven op het kerkhof even buiten Visvliet.

auto A-10721_1

auto A-10721_2

Terug naar nummerbewijzen ...