Grijpskerk

Staat der Fabrieken en Trafieken (1809)

Volledige naam: Tabelle van de staat der Fabrieken en Trafieken binnen de Jurisdictie van het Westerkwartier in het Departement Groningen opgemaakt in den Jare 1809.

Bron: RHC Groninger archieven, toegang 3, inv.nr. 859

Uitsluitend het karspel Grijpskerk

Benaming der Fabrieken en Trafieken Aantal Vorige staat Tegenwoordige staat Middelen tot herstel of aanmoediging Aanmerkingen
Grofsmederij
2
Tamelijk goed Zeer vermindert Vrije scheepvaart
Hoedemakerij
1
Bloijend Zeer slegt
Pelmolen
1
Goed Dito De korenwindmolens malen gepeld garst, en pellen tarwe, het welk zeer nadeelig voor deze fabrieken is.
Roggemolen
1
Dito Dito
Sichorij Fabriek
1
Dito Dito
Wolkammerij
1
Dito Dito
Zilversmederij
2
Zeer goed Dito
Totaal
9