Grijpskerk

Stemgerechtigden grondvergadering Grijpskerk 1797

Bron: RHC Groningen - klapper op het register van stemgerechtigden in de grondvergaderingen van de landdistricten van de provincie Stad en Lande opgemaakt november 1797.

In het voorjaar van 1795 -het jaar van de omwenteling- vielen Franse troepen ons land binnen en stortte het oude regime ineen. De patriotten kwamen vervolgens aan het bewind. De samenstelling van de Ommelander Staten die gebaseerd was op grondbezit werd vervangen door een democratischer vertegenwoordiging. Erfelijke rechten werden afgeschaft. Om die democratische rechten ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen, zoals bij de verkiezing van leden van de Nationale Vergadering en het aannemen van een nieuwe grondwet, werd een volkstelling gehouden. Nederland werd verdeeld in 126 kiesdistricten van ongeveer 15.000 personen, welke elk weer waren onderverdeeld in 30 zogenaamde grondvergaderingen van ongeveer 500 personen. Grijpskerk en de Westerhorn hadden volgens die telling 522 inwoners en dat vormde de grondvergadering van Grijpskerk.

Om te mogen stemmen moest men zich laten registreren. Iedere niet-armlastige mannelijke inwoner van 20 jaar en ouder, die vóór de stemming minstens twee jaar in de provincie zijn vaste woonplaats had, kon zich tussen 6 en 15 november 1797 als stemgerechtigde laten registreren. Daarbij moest men alle erfelijke ambten en waardigheden (zoals van de stadhouder) voor onwettig verklaren, zodat aangenomen mag worden dat alleen patriotten zich lieten registreren. In de grondvergadering van Grijpskerk waren dat 22 personen:

Naam Leeftijd Beroep
Blaam, Jan Harms
41
stelmaker
Cornelis, Roelf
30
borstelmaker
Cornelius, Oege
32
kleermaker
Dam, Lambertus van
37
geen opgave
Gerrits, Jannes
26
roderoede (veldwachter)
Gerrits, Ouge
31
stelmaker
Gockinga, Jan Jans
43
koopman
Hemsing, Albert
38
verlaatsmeester op de Gaarkeuken
Hofman, Harmannus
60
zilversmid
Hofman, Reinder
26
zilversmid
Jeenes, Geert
52
boer in de Westerhorn
Lammerts, Mense
22
schoenmaker
Pieters, Jan
35
schoenmaker
Reinks, Claas
30
boekweitmulder
Reurts, Melis
45
boer in de Westerhorn
Rienks, Tjerk
26
kastelein
Ritsma, Sijtse
58
bakker
Ritsma, Wijbe
48
smid
Roelfs, Harm
35
boer in de Westerhorn
Visser, Jan
43
hoedenmaker
Vreemoed, J.H.
36
schoolmeester/voorzanger
Woest, Hindrik Addes
48
stelmaker

De stemming was op 7 december 1797, maar werd de volgende dag al onwettig verklaard.