Grijpskerk

de verponding van 1721

De verponding is een belasting die gebaseerd is op het gebruik van onroerend goed. Deze belasting werd in principe opgebracht door de gebruikers van de goederen (de al of niet beklemde meiers).

De verpondingsregisters van Grijpskerk geven een beeld van de meiers in het jaar 1721 en hoe de landerijen waren verdeeld. Het lijkt erop dat de namen vooral fonetisch werden opgeschreven. De tekst tussen haakjes zijn aannames van mij op grond van andere bronnen. De registers zijn te vinden in de Groninger archieven (toegang 1, inv.nr. 2146, folio's 766, 768 en 770).

Betekenis kolommen:

A: Dijkpligtige grasen

B: Hoeveel dijk tot last van 't carspel in 't geheel

C: Hoeveel ieder plaats geeft in verponding

Eigenaar Gebruiker Grazen A B C
roe voet duim gld st du
Juffer Ysinks land Jan Elses Siccama 3 3 1 1 0 1 4 0
Jan Elses Siccama Jan Elses Siccama 77 77 11 5 2 30 15 0
Provincie Ties Pieters 60? 60? 24 11 6 24 6 0
Jan Elten (Jan Elses Siccama) Else Peters Siccama 78 78 24 8 6 31 4 6
Gaije (Gadje) Tenga (Thienga) Jan Sijmens 47 47 8 8 0 18 12 0
Regnerus Cremers Jan Sijmens 6 0 0 0 0 2 10 7
Regnerus Cremers Jan Jansen 6 0 0 0 0 2 10 7
Regnerus Cremers Jacob Abels weduwe 6 0 0 0 0 2 10 7
Regnerus Cremers Jan Mens(es) backer 6 0 0 0 0 2 10 7
Pastoor van Canter Jan Jansen 24 24 2 8 0 7 12 0
Dochter (doctor) Barelds (Barels) Jacob Abels weduwe 31 31 13 3 0 12 8 0
Tycke (Tiepke) Eijes (Feringa) Jelte Eijes 10 10 1 8 0 4 0 0
vrouw Alvens Jelte Eijes 50 50 1 8 0 18 0 0
Koendersv. Zuidema Wijger Dijks (Wiger Derks) 37 37 20 6 0 14 16 0
Regnerus Cremers Harmens (Harmen) Sijmens 20 20 16 8 0 8 0 0
Mecke Lubbert Jansen 51 51 14 8 0 20 8 0
Burgemeester Schay Hoijke Fokkes (Hottje Focces) 37½ 37½ 28 3 3 13 16 0
Raadsheer Ludolfi Berend Jansen 12½ 12½ 12 8 0 8 4 0
Meine Feien van Baack Sycke Hendriks (Sijtse Hindriks) 22 22 8 0 0 8 16 0
Peter Hendriks kind Sycke Hendriks (Sijtse Hindriks) 18 18 5 0 0 7 4 0
Geertruids Gasthuis Sycke Hendriks (Sijtse Hindriks) 27 27 11 0 0 9 5 0
Meine Feijen van Baack Harmen Hendriks (Harm Hindriks) 47? 41? 18 8 0 16 18 0
Jan Alten en Jacob Enma Kenne Dyks (Koene Derks) 72 72 3 4 0 24 0 0
Mecke Koene Dyk (Derks) weduwe 57½ 57½ 33 14 9 22 12 0
Joest Klasen kind cons. Peter Clasen (Claassen) 30? 30? 17 10 0 12 5 0
Juffer Broersema Klaas Jacobs 60 60 34 0 0 21 4 0
Joest Klasen kind Jan Abels 1? 1? 0 0 0 0 10 0
Arent Barelds kind Jan Abels 42? 42? 24 2 9 17 2 0
Raadsheer Hajema Jan Abels 37? 37? 26 5 0 15 2 0
Vrouw Siccama Vrouw Siccama 7? 0 0 0 0 2 18 0
Schipper Tymen Jansen Jan Wydman (wedman Jan Sekema) 12 12 0 0 0 4 10 0
Overste Jungene (Junius) Conenes (Cornelis) Ennes 68 68 23 2 6 27 4 0
Cornelis Ennes Conenes (Cornelis) Ennes 1 1 0 12 0 0 8 0
Overste Jungene (Junius) Jan Jansen 59 59 3 10 6 23 12 0
Overste Jungene (Junius) Jan Jansens weduwe 35 35 4 13 0 14 0 0
Provincie Sycke Reintes (Sicce Rentjes) 30 30 12 5 9 12 0 0
Symen Joosten Sycke Reintes (Sicce Rentjes) 30 30 2 0 0 12 0 0
Regnerus Cremers Abel Tewes (Tonnis) weduwe 49 49 8 7 6 19 12 0
Johan Wycker Jan Abels ? 49 49 8 7 6 19 12 0
Schipper Tymen Jansen Jan Hendriks (Jan Hindriks) 46½ 46½ 13 0 0 18 12 0
Overste Jungene (Junius) Aldert (Allert) Jansen 30 30 1 4 0 12 0 0
Hendrik Trip Ebel Menses 30 30 1 4 0 12 0 0
Provincie Jan Tijks weduwe (Jan Derks weduwe?) 28 28 20 8 6 11 4 0
de heer Kock de heer Kock 50 50 34 9 6 20 0 0
Nicolai Focke (Popko) Rosema 45 45 42 2 6 18 0 0
Wilhelmus Arent Jansen 6 0 0 0 0 2 8 0
Conenes (Cornelis) Ennes Conenes (Cornelis) Ennes 3 0 0 0 0 1 3
Overste Jungene (Junius) Jan Jansen 37½ 37½ 111 0 0 14 13 ½
Overste Jungene (Junius) Jan Jansens weduwe 25 25 92 0 0 9 15
Provincie Conenes (Cornelis) Ennes 21½ 21½ 55 4 0 8 8 0
Provincie Sycke Reintes (Sicce Rentjes) 20 20 54 0 0 7 16 0
Regnerus Cremers Abel Tewes (Tonnis) weduwe 31½ 31½ 54 4 0 12 6
Johan Wijckes Jan Abels (de oude) 32½ 32½ 54 6 0 12 14 0
Schipper Tymen Jans Jan Hendriks (Hindriks) 26 26 61 12 0 10 3 1
Overste Jungene (Junius) Aldert (Allert) Jansen 32½ 32½ 75 8 0 12 14 0
Hendrik Trip Ebel Menses 38 38 78 8 0 14 16 7
Provincie Jan Tijcks weduwe (Jan Derks weduwe?) 32 32 65 2 0 12 10 0
De heer Kock de heer Kock 57 57 117 0 0 22 5
Nicolai Focke (Popko) Rosema 66 66 100 0 0 25 15 5
Juffer Clant Arent Jansen 12 12 59 0 0 4 13 6
Homan Arent Jansen 10 10 38 0 0 3 18 1
Koendersv. Zuidema Wege Jansen (Wiger Jansen) 0 0 0 0 3 14 2
Wilhelmus Arent Jansen 8 0 0 0 0 3 2 1
Totaal 2010? 1026 12 0 787 18 ½

Regnerus Cremers bezit 124½ grazen. Hij trouwt op 30 november 1699 in Groningen met Monika Maria Boelens. Regnerus wordt op 2 mei 1735 te Groningen begraven; Monika op 17 april 1762. Ze krijgen (waarschijnlijk) een dochter, Cornelia Joanna, die op 23 december 1716 in Groningen wordt gedoopt.