Kollum

lijst der huizen in de buurt van Kollum 1844

Bron: gemeentearchief Kollumerland, inv.nr. 1233

Helaas zijn niet alle namen in de lijst goed leesbaar. Ook lijkt de opsteller de namen fonetisch te hebben opgeschreven. Zie bijv. de tekst "Dejakonei Arremen" en "Klevers" (bedoeld wordt: Clewits).

De huisnummering begint aan de zuidoostkant van de Voorstraat, vervolgens langs de hele zuidkant naar het westen, dan een oversteek naar de noordkant en ten slotte oostwaarts naar het meest noordoostelijke huis aan de Voorstraat. Daartussendoor worden "uitstapjes" gemaakt naar bijvoorbeeld de wallen en de Gasthuisstraat. Om er achter te komen waar de huizen stonden, heb ik -voor zover mogelijk- een koppeling gemaakt met de OAT van 1832; als de eigenaren in 1832 en 1844 dezelfde zijn (of nageslacht daarvan) is het perceelnummer ingevuld; de exacte plaatsbepaling is dan op www.hisgis.nl terug te vinden.

huis no Eigenaren Gebruikers perceel
1 Jan Tisens Smid Zelfs D405
4 Wiger Jans Hoekstra Zelfs en Jan H. Spannenga D404
5 Haje Tjerks Hacubord Zelfs D403
6 Jan Heringa Andreas Brouwer, Luwkjen A. Brouwer en Mennold IJ: Kastma D402
7 Simon Klevers Zelfs D401
8 Romke Piters Kuipers Wedu Cornelis J: Schut D400
9 Yte Watzes Broersma Zelfs en Mense M. Postma, Gerriet F. Bos D399
10 Jan W: Hoekstra Simon J: Pinakker en Riske J. de Boer D397/398
11 Jan Heringa Zelfs en Jacob W. Schoemager wed D396
12 dito Djurre Y. Doedens wed en Luske E. Kloosterman D395
13 Rense Meints Oosterhof Zelfs en Douwe J: Pinakker D394
14 Louw G. Steegstra Romke P. Kuipers wed D392
15 Piter Frima Gerad J. Frima en Johannes D. Schosman wed D391
16 Rikele W. Gansevoort Zelfs D390
17 Johannes J. Hoekstra Zelfs D389
18 Louw Romkes Kuipers Zelfs D388
19 Jan Heringa Elko Jans Pinakker en Hendrik Sleiver D387
20 Bote Eskes Hendrik Schuilenburg D386
21 Ydem Egbert K. Groenman wd D385
22 Ydem Gisbert van Oudshoorn D384
23 Jan Brons Zelfs D383
24 Willem H. Swart Zelfs D381/382
26 Biske Piters Sikkema Klaas Kloosterman D380
27 Hubert Lorgion Zelfs D377
28 Harke K. Gorters wed Zelfs D375
29 Ydem Roelof J. Scholtens en Fettje A. Kuipers en Oeds Jacobs Steenstra D374
30 Ydem Meindert W. Gansevoort D373
31 Grietenei Ebbe L: Sikkoma D373
32 Magrieto Meel Johannes Groenewold D372
33 Jan Annes Gosses Zelfs D370
34 Wipje Jans Zandstra Eiso Schoonbeek D369
35 Sjoerd Wibes Wiersma Zelfs D368
36 Jan Piters Jellema Ydem D367
37 Echbert Mossing Jan D: Douwens D366
38 Cristiaan Wachters Zelfs D365
39 Bartel O. Radama wd Ydem D364
40 Jacob Mattens Jursma Ydem D363
41 Bartel O. Radama wed Egbert Mossing D362
42 Jitze Klaver Zelfs D357
43 Djurre C. Broersma Ydem D356
44 Ydem Jan L. Zijbma D355
45 Kasper Walker Piter P. Gordeneer wd D354
46 Roelof Los Gerriet L. Boersma D352/353
47 Johannes M. Ridel Zelfs D350
48 Jan R. Draisma Ydem D349
49 Haike F. Sneder Arjen Ronder D348
50 Griettje K. Faber Zelfs D347
51 Fokke H. Snider Ydem D346
52 Kerkvoogden Rein Plantinga D336
53 Romke H. Stuur wd Anne F. Kooistra D337
54 Ydem Gerriet Ferweda D338
55 Roelof F. vd Steeg wede Zelfs
56 Jan W. Wiersma Matten L. vd Veen
57 Piter J. Visser Zelfs
58 Arrenvoogdei Roelof J vd Haak D360
59 Jan C. Broersma Piter A. Besteling D359
60 R. Busing Oeds G. Ytsma D325
60a Jacob L. Boorsma Jan R. Wijma D326
60b Rienk B. vd Lei erven Sikke R. Roda D325a
61 Arremvoogdei Louw J. Boersma D328
62 Anne G. Holweda Anne P. Bosma D329
63 Hinderikes Eskes Frans F. vd Laan D332
64 Romke K. Stuur wd Hendrik J. Dam D334
65 Ydem Piter H. Teerda D335
66 Hinderikes Eskes Zelfs D1
67 Klaas Ritsma Witze de Wit D4/5
69 Hinderikes Eskes Tekke F. Geldmaker
70 Hile W. Swart Zelfs D10
71 Ydem Willem K. Bakker D11
72 Teunes Zeldenrust Zelfs D12
73 Dejakenei Arremen D14
74 Het dorp Kollum de School
75 Jelle S: Postma wedu Zelfs D15
76 B. Eskes Rens E. Leenstra D16
78 Ydem Durk H. Schaafsma D20
79 Tieske R. Beistra Zelfs
80 L.G. van Stierum Siberen Valks
81 Willem H. van Heemstra Erven Alida Lindeman A81
82 Rens Jans Postma Zelfs A83
83 Johannes Lojinga Sake L. Beerstra A84
85 Klaas P. Ritsma Harren R. Sitma A85
86 Ydem Klaas E. Ritsma A86
87 Ydem Joos B. Meersma A87
89 Magiel L. Sikkoma Zelfs A88
90 Tjiepke G. Broersma Ydem A93
92 Het Dorp Kollum Jan Buma A95
93 Arremvoogdei Ebbe H. Broersma A96
94 Folkert S. Elsenga Zelfs A97
95 Sjouwke T. Sikkoma Ydem
96 Jan H. Wustman wed Zelfs A99
97 de Pastorei J.M.B. Ridel A92
99 Weseeljes M. Gansevoort Zelfs A185
102 Agtje P. Gardenier Ydem A101
103 Reinder Busing Ydem A103
104 Sjabbe H. Broersma Ydem A106
105 Anne R. Draisma Ydem A107
106 Jacob R. van Ries wd Zelfs A108
107 Anne B. Radama Zelfs A109
108 B. Eskes Johannes M. Feldinga A119
109 Ydem Tekke R. vd Steeg A122
110 Ydem Iske de Jong A125
111 Ydem Bote Eskes
113 Ydem Daniel Anderee
114 Ydem Willem P. Tonnema A128
116 Wibe vd Wal Sjors Pater A131
117 Tjerk Hacubord Zelfs A132
118 Witze R. Draisma Ydem A133
119 Tjerk Hacubord Johannes A. Dunenburg A134
120 Kerkvoogdei Durk J. vd Bijl A135
121 Arjen A. Bonnema Zelfs A136
123 Klaas D. Huisenga Ydem A138/139
124 Gerbrandes Folkertsma Ydem A141
125 Anderies J. Keuning Godevride Disselberg A142
126 Cristiaan Wachters Jan H. Bonnes wed A144
127 Haje R. Haaksma wd Zelfs A145
128 B. Eskes Louw J. Osinga wd A149
129 Ydem Lubbe J. Sibma wed
130 Djurre C. Broersma Jitze P. Wassenaar
131 Het Gasthuis Trintje S. vd Bei A113
132 Dijakonie Arremen Piter S. Leegstra A112
133 Jacob L. Boorsma Zelfs
133a Jan S. vd Tun Ydem
133b Jacob L. Boorsma Durk W. Dijkstra
134 Bonne H. Meersma Zelfs
135 Hendrik Stegewans Ydem
136 Dijaconie Arremen Jorriet K. vd Werf
137 Jan R. Draisma Arjen C. Poelstra
137a Wilhelmes Boekholt Henderikis Walda
138 Jan Romein wed Ids Annes Groenland wd
139 Fokke S. vd Beij Zelfs A164
141 Piter J. Visser Jacob L. Osinga
142 Romke K. Stuur wd Alegonda Johannes A162
143 Ydem Berent J. Katsma A161
144 Piter Romkes Kuiper Tjeerd B. Lanting
144a Jan G. Holweda Erven Zelfs
146 Hessel P. Ruwersma Zelfs A151
147 Jan L. Heringa Hile P. Feenstra
148 Anderies J. Kuning Piter Prudon A142
149 Kasper Niholt Zelfs
150a Ydem Auke F. vd Horren
151 Benardus Zurmans wed Zelfs B430
152 Matten E. Wesstra Erven Jan Redveld B431
154 Wouter F. de Boer Zelfs
155 Wilhelmes Boekhold Ydem B434
156 Klaas D. Huisinga Hendrik J. vd Feen
157 Sjoed Jans vd Tun Erven Hessel P. Wassenar
158 Witze H. Hettema Zelfs
158a Jan Romein wd Hendrik H: Postma
159 Ydem Anne W. vd Woude
160 Jan A. Keuning Zelfs B441
161 Roel A. Nicolai Hendrik Winga
162 Frans J. Husenga Zelfs
163 Frans C. Broersma Minne Faber B445
164 Klaas A. Weijeland wd Zelfs B448
165 Jan D. vd Heide wed Zelfs
166 Douwe W. Walda Zelfs B450
167 Wibe P. Ruwersma Zelfs B451
168 Hendrik Pallas wd Ydem B452
169 Bote Eskes Simen F. vd Bei B453
170 Antje P. Feenstra Zelfs
171 Haring J. Zaterdag Zelfs
172 Matines Mebiuis Zelfs
173 Djouwke F. Sikkoma Tekke S. Kloosterman
174 Anne G. Holweda Zelfs B458
175 Corneles P. Sikkoma Zelfs B459
176 Siberen J. Menardi Zelfs B460
178 Klaas P. Ritsma Durk R. de Jong B461
179 Ydem Griettje R. vd Steeg B462
180 Romke M. van Renen Romke K. Steur wd B464
181 Jasper E. vd Haak wd Zelfs B465
182 Ekke Ypes onbewoond
183 Anne J. Groenland Zelfs
184 Geert L. Boorsma Ydem
185 B. Eskes Berent D. Huisenga B469
186 Ydem Hindrik B. Meersma B470
187 Elko F. Klaver Zelfs B474
188 Soesana D. Wielsma Ydem
189 Jan G. Stelma Ydem B476
190 Anderies J. Kuining Ydem B479
191 Jan M. Oosterhof Ydem B480
192 Ids J. Dykstra Ydem B482
193 Jan J. Blau Ydem B483
194 Driewes P. Kooij Ydem
195 Het Dorp Kollum Yte J. de Hoog B486
196 Jan J. Fabers Erven Jacob M. Smedes B487
197 Ydem Klaas Smid B488
198 Ydem Idserd F. de Boer
199 Cornelis E. Sikkoma Zelfs
200 Jacob L. Kloosterman Erven Berent Bosgra B491
201 B. Eskes Anderies L. Ydenbak B494
202 Jan W. Hoekstra Zelfs B495