Kollum

"Plaijsier Rijdtuigen en Zeijljachten" in de gemeente Kollumerland

Bron: Piet de Haan, lid van de redactie van "De Sneuper", het officiële orgaan van de Historische Vereniging Noordoost Friesland (een zeer lezenswaardig blad!), publiceerde enkele artikelen over deze belasting in de nummers 82 t/m 84. Hij gaf toestemming tot publicatie op deze site.

De belasting werd ingevoerd bij besluit van de Provisionele Representanten van 2 mei 1795, en was bedoeld om de verlichting van het zgn. hoofdgeld (een van de vijf speciën) te compenseren. Van de rijtuigenbelasting waren voerlieden e.d. vrijgesteld. Niemand behoefde belasting te betalen voor meer dan één rijtuig en één plezierjacht, maar dan wel "het meest bezwaarde". De belasting werd ingevorderd door de collecteurs der consentgelden en overgebracht in het Comptoir der Domeinen (index B.R.T. deel I, blz. 38).

Collumerland en ‘t Nieuwkruijsland

Tresoar archief B.R.F. no 2328 en 2329.
Plaisier Rijdtuijgen en Zeijljachten
Kollumerland en ‘t Nieuwkruisland 1797 en 1798
(…) getal tussen haakjes is de te betalen belasting.
In 1803 komt er een 10e verhoging bij de belasting die in de tabel niet wordt vermeld.
Kollumerswaag
Foeke Jans Chaijs met 2 paarden (7)
1797
-
Foeke Rinses Sjaas met 1 paard (3)
1797
1798
Hemke Harmens Sjaas met 1 paard (3)
1797
1798
Hendrik Sierks Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Jacob Jans Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Jan Fockes Sjaijs met 2 paarden (7)
-
1798
Lieuwe Wijbes Sjaas met 1 paard (3)
1797
-
Pieter Jans Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Tjeerd Ernst(es) Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Westergeest
Jan Jans Helder Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Bartel Wijbes Chaijs met 1 paard (3)
Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Brant Fockes Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Eijldert Jilles Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Falk Jacobs Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Feijke Bockes Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Gosse Pieters Wagen met 2 paarden (7)
Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
IJke Willems Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
IJpe Luijtjes Open wagen met 2 paarden (7)
Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Jan Halbes Wagen met 2 paarden (7)
Sjaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Johannes Hendriks Wagen met 2 paarden (7)
1797
-
Johannes Meinderts Wagen met 2 paarden (7)
-
1798
Klaas Sierks Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Klaas Sijmons Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Mark Sierks Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Metske Fockes Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Pieter Edsges Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Teeke Jans Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Wijtse Eijberts (Egberts) Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Oudwoude
De wed. Heemstra Verdekte wagen met 2 paarden (12)
1797
1798
Hendrik Siccama Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Benne Wijbes Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Dirk Jetses Wagentje met 2 paarden (7)
Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Eeuwe Siegers Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Femme Wijbes Wagen met 2 paarden (7)
-
1798
Focke Johannes Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Gerrit Waatses Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Halbe Jans wed. Wagen met 1 paard (3)
-
1798
Iete Wierds Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Jacob Sijbes Wagentje met 2 paarden (7)
Open wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Jan Lulofs Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Jarig Wijbes Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Jelle Clases Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Klaas Jans Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Riemer Folkerts Wagen met 1 paard (3)
-
1798
Rochus Tjeerds Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Sierk Fockes Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Kollum Laanstercluft
J. S. Braak Verdekte wagen met 2 paarden (12)
1797
1798
De wed. Bouritius Verdekte wagen met 2 paarden (12)
1797
1798
E. L. Siccama Open wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Albert Idses Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Else Meints Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Hedde Aebes Verdekte wagen met 2 paarden (12)
1797
-
Jan Sikkes Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Pieter Aebes wed. Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Sijtse Johannes Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Kollum Torpmacluft
J. G. Blauw Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Teeke Douma wed. Wagen met 2 paarden (7)
1797
-
Jan Jans Freijtsma Wagen met 2 paarden (7)
1797
-
Bouwe Jans wed. Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Cornelis Aebes Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Eelke Meinderts Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Frans Reinders Wagentje met 1 paard (3)
Sjaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Gosse Jans Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Jan Jans de oude Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Jan Johannes Wagen met 2 paarden (7)
1797
-
Jan Klases Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Marten Euwes Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Romke Gerrits Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Teeke Douwma wed. Wagen met 2 paarden (7)
-
1798
Tjebbe Idserds Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Tjerk Jans Wagentje met 1 paard (3)
1797
-
Wijbe Pieters Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Willem Walings wed. Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Kollum Uijterdijkstercluft
Jan Gerkes Blauw Wagen met 2 paarden (7)
-
1798
Jan Pieters Kloppenburg Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Aebele Geerts Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Bouwe Gerrits Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Doeke Tjebbes Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Douwe Jans Wagen met 2 paarden (7)
1797
-
Eelke Meiderts Sjaijs met 1 paard (3)
-
-
Focke Pieters
Focke Pieters wed.
Wagen met 2 paarden (7)
Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Geert Swiers Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Gerben Clase(n)s Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Jan Douwes Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Jan Jans de oude Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Jan Johannes Wagen met 1 paard (3)
-
1798
Jan Teekes Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Johannes Pieters Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Pieter Pieters Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Teeke Meinderts wed. Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Temme Pieters kinders Temme Pieters erv. Wagen met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Tjerk Geerts Wagen met 2 paarden (7)
-
1798
Kollum Kerkebuuren
Jan Domring Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
E. de Went Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Harke Faber Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Lourens Faber Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Jacob Groen Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Johannes Meinardij Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Pieter Ritsma Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Arjen Aebeles wed. Wagen met 2 paarden (7)
-
1798
Boote Eskes Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Djurre Ieskes Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Gosse Jans Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Jacob Ellens Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Jan Andries Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Jan Gerkes Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Klaas Louws Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Lolke (Lolle) Jans Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Meindert Berents wed. Chaijs met 1 paard (3)
Sjaijs met 2 paarden (7)
1797
1798
P. Foeke Sjoerds Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Ritske Alberts Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Ausbuurt
Ds. Andree Chaijs met 1 paard (3)
Een Digte wagen met 1 paard (8)
1797
1798
Aan Harings Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Doeke Jans Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Geert Pieters Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Jan Poulus Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Klaas Tjebbes Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Lieuwe Pieters Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Louw Romkes Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Luijtje Lulofs Wagentje met 1 paard (3)
Sjaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Meindert Meinderts Wagen met 2 paarden (7)
-
1798
Meindert Meines wed. Wagen met 2 paarden (7)
1797
-
Sijtse Feijkes wed. Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Buurum
Gerke Jans Blauw wed. Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Jacob Jans Broers Wagentje met 2 paarden (7)
1797
-
Else Kiestra wed. Wagentje met 1 paard (3)
Sjaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Jan Jacob Valks Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Pieter Valks Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Gerrit Posthumus Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Aijse Siegers Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Albert Jelles Wagentje met 2 paarden (7)
1797
-
Aldert Clasen Wagentje met 2 paarden (7)
Sjaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Andries Baukes Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Anne Joons Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Biening Hessels Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Bindert Andries Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Claas Popkes Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Doeke Idserds Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Doetse Clases wed. Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Eeuwe Ennes Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Enne Eeuwes Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Feijke Jans Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Heine Doedes Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Hendrik Everts Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Hendrik Harkes Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Hendrik Joukes Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Jan Aukes Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Jan en Focke Johannes Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Jan Jacobs Sjaijs met 1 paard (3)
-
1798
Jan Tjerks Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Johannes Jacobs Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Klaas Egberts Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Klaas Jacobs Wagentje met 2 paarden (7)
1797
-
Louw Cornelis Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Meindert Meinderts Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Menne Pieters Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Metske Louws Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Pieter Fransen Wagentje met 2 paarden (7)
1797
-
Pieter Roelofs Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Pieter Valks Chaijs met 1 paard (3)
1797
-
Rense Hessels Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Tjeerd Wijbrens Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Willem Rinses Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Nieuwkruijsland
Klaas Rinses (Rispens) Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Rinse Clases Rispens Wagentje met 2 paarden (7)
1797
-
Claas Cornelis Wagen met 2 paarden (7)
Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Cornelis Clases Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Hendrik Clasen Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Jacob Jacobs Wagentje met 2 paarden (7)
1797
-
Jan Broers Chaijs met 1 paard (3)
Wagen met 1 paard (3)
1797
1798
Jan Elses Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Jan Jacobs Wagen met 2 paarden (7)
-
1798
Marten Sijtses Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Menne Repkes Wagentje met 1 paard (3)
Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Pieter Abels Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798
Pieter Jacobs Wagentje met 2 paarden (7)
Sjaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Pieter Kornelis Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Pieter Sijtses Chaijs met 1 paard (3)
1797
1798
Rinse Clases wed. Wagen met 1 paard (3)
-
1798
Teeke Jacobs wed. Wagentje met 1 paard (3)
1797
1798
Teeke Rienks Wagen met 2 paarden (7)
1797
1798
Tjeerd Jentjes Wagentje met 2 paarden (7)
1797
1798

Klik hier voor meer informatie over de Kollumer kluften.

sjees

Friese sjees