Grijpskerk

(Stoom-)zuivelfabriek Grijpskerk

Vroeger in 1913...

zuivelfabriek in 1913

En nu:

zuivelfabriek nu

Enkele bijzonderheden

Onder het bewind van Boersema namen de melkrijders om de twee weken op zaterdag het melkgeld voor de boeren mee en dat stopten ze aan een melkbus bij de straat onder een busdeksel. Maar er waren ook enkele boeren die op vrijdagavond bijeenkwamen in hotel Vogelzang waar Boersema het melkgeld onder het genot van een borrel persoonlijk uitbetaalde en waarbij natuurlijk ook over de fabriek werd gesproken.

De melkrijders wilden natuurlijk hun melk zo snel mogelijk lossen en probeerden elkaar zelfs nog op de smalle Kievitsweg voorbij te jakkeren om maar niet lang te hoeven wachten. Dat had uiteindelijk een passageverbod op de Kievitsweg tot gevolg.

Hieronder staan enkele links naar enkele meer gedetailleerde gegevens over de aandeelhouders en de melkleveranciers van het eerste uur. U kunt de gegevens raadplegen door op de afbeeldingen te klikken.

aandelenregister zuivelfabriek   zuivelfabriek geleverde melk

aandelenregister 1889-1891                        staat van geleverde melk

Ook bestaat er nog een Lijst van het Personeel in dienst der Stoomzuivelfabriek Grijpskerk vanaf 1 December 1916.De eigenaar van deze lijst was zo vriendelijk om ons daarvan kopieën te verschaffen. Bij de herdenking ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1939 werden enkele feestredes uitgesproken. In één ervan werden alle werknemers bij name genoemd.

Bronnen:

  1. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente, Wolters-Noordhoff/Forsten, ISBN 90 6243 060 0, Groningen 1986, pp. 184 t/m 191
  2. Groninger archieven, archief Stoomzuivelfabriek "Grijpskerk", toegang 1921
  3. Prentbriefkaart collectie RHC Groninger Archieven (met eenmalige speciale toestemming)
  4. Digitaal archief Leeuwarder Courant
  5. archief Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland
  6. Bindert Helder, Grijpskerk in oude ansichten, Europese Bibliotheek Zaltbommel
  7. Dorpssite van Grijpskerk
  8. E.T. Sterenborg te Grijpskerk
  9. W. Kamminga te Veenhuizen