Links en bronnen

Speciale vermeldingen

Apart from alle the people and sources mentioned below, I would like to thank two very, very friendly women who helped me a lot with the genealogical research:

Jeannette Queffelec, Bretagne (Frankrijk); merci beaucoup pour votre aide tres amicale et compétente, par laquelle j'ai trouvé presque toutes les données généalogiques de la grand-mère de ma femme en Bretagne, Anne Marie Couillec.

Judith Fair, Illinois (USA); thank you very much for all your very kind and competent help with my genealogical research in the USA of all the descendants who immigrated to the USA.

Specifieke links

Lukas Cazemier, Kollum

Annemarth Sterringa

Gary Verver

Sjouwke Nubé

Piet en Willeke Molema-Smitshoek

Andrys Stienstra

Sietze Elsinga

Rob Gomes

Jaap Niemeijer en de Hazenberg-site

Algemene genealogie-links

WieWasWie

Hét startpunt voor stamboomonderzoek (Voorouders.net)

Begraafplaatsen (Graftombe en Online Begraafplaatsen)

Familieberichten (Online Familieberichten en Mensenlinq)

Bronnen

[G97]: Genealogie "Een vastlegging van het nageslacht van Saape Gerbens en Maycke Claases; J. de Jong, Dokkum, feb 1997

"Ter Luyne" 1396-1960; P. Luinstra, in 1960 uitgegeven door Dijkstra's drukkerij te Groningen

Christian Reformed Dutch Immigrants of Northern New Jersey, volume 2, James de Waal Malefyt

Epie M. Bos-van der Horn, Buitenpost

Jacob van der Horn, Dokkum

C. van der Horn-de Vreugd

Cathy Bontekoe

Jaap van der Ploeg, Groningen

Henk Watjer

Jaap Kalf

Cora Bos-Faber, Amsterdam

Marion Westinga-van der Horn, Rotterdam

Bronnen Grijpskerk

W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente, Wolters-Noordhoff/Forsten, ISBN 90 6243 060 0, Groningen 1986

Bindert Helder, Anneke Vink-Hoogstra, Tiny Wiersma, Gemeente Grijpskerk, 'n omzien verbeeld, Reco uitgeverij, ISBN ISBN 90-76457-14-X, Groningen 2002

W. Kamminga, Het Grijpskerk van gisteren, uitgave in eigen beheer, Veenhuizen 1992

W. Kamminga, Grijpskerk, schetsen uit de voormalige gemeente, uitgave in eigen beheer, Veenhuizen 2001

Bindert Helder, Grijpskerk in oude ansichten, Europese bibliotheek, Zaltbommel 1975

Bronnen Kollum

Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, geschiedkundig beschreven, De Tille, ISBN 90.700.10.31.3, Leeuwarden 1975

Mr. A.J. Andreae, Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland van het dorp Kollum (deel 1), De Tille, ISBN 90.700.10.31.3, Leeuwarden 1975

Mr. A.J. Andreae, Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland van de dorpen Oudwoude, Westergeest, Kollumerzwaag, Ausbuurt en Burum (deel 2), De Tille, ISBN 90.700.10.31.3, Leeuwarden 1975

Y. Douma, Uit het verleden en heden van Kollum, electrische drukkerij T. Banda, Kollum 1932

R. Bosgraaf, Kollum in oude ansichten, Europese bibliotheek, Zaltbommel 1972

R. Bosgraaf, Kent u ze nog ... de Kollumers, Europese bibliotheek, Zaltbommel 1973

R. Bosgraaf, De Maartenskerk te Kollum, Oudheidkamer Mr. Andreae, Kollum 1973

Renze Bosgraaf, Teake Hogendorp, Frans Ozinga, Handel en ambacht in Kollum 1925-1975, Oudheidkamer Mr. Andreae, Kollum 1978

R. Bosgraaf, Kollumerland rond 1900, Oudheidkamer Mr. Andreae, Kollum 1982

Luuk van der Veen, Kollum van 1900 tot nu, Friese Pers Boekerij, bv ISBN 90 330 15598, Leeuwarden 1984

A. Westerhof en P. de Boer, Uit het album van Kollummerland, Interboek v, Seijen, Leeuwarden 1994

Willem Huizinga, Kollumer antiek, Uitgeverij Banda, ISBN 90-805545-9-6, Kollum 2005